Kokemuksesta oppia vertaisuudesta voimaa seminaari. Petri Karoskoski TAKK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksesta oppia vertaisuudesta voimaa seminaari. Petri Karoskoski TAKK"

Transkriptio

1 Kokemuksesta oppia vertaisuudesta voimaa seminaari Petri Karoskoski TAKK

2 Kokemustieto voi olla Terapeuttista kuntoutujalle, Lohduttavaa samanlaisia vaikeuksia kohdanneelle, Itsetutkiskeluun pakottavaa alan ammattilaiselle, Avartavaa ja valistavaa opiskelijoille ja kanssaihmisille, Elämyksellistä kaikille osapuolille. (lähde: Hyväri, Salo toim. Elämäntarinoista kokemustutkimukseen)

3 Kokemustieto ja mielenterveyslaki 1 Mielenterveystyö Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). Mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä.

4 Kokemustiedon esiinnousu Katsaus historiaan, ihmisen pitkä matka luolasta elämyspuistoon (tulevaisuustutkija Jensen): Aikakausi Metsästys ja keräily Maanviljely Teollisuus Tiedon tuotanto Tulevaisuus Elämässä tärkeää Heimo Suku ja perhe Yksilö Verkostot Elämyksellisyys Mihin uskotaan Henget Jumala Tavara Asiantuntija Kokemusasiantuntija Kokemusasiantuntija Silja Korhonen: Kokemustieto on väkevää tietoa

5 Virstanpylväitä Pirkanmaalla Pitkäniemen sairaala Sopimusvuori kokemustoiminta Muotialan asuinja toimintakeskus (klooripromatsiini) Kokemusasiantuntija, taiteilija Miina Äkkijyrkkä hoitojaksostaan: Mitään hoitoa ei tullut, sen sijaan Largactilia tuli. Se olikin tuima nuija, tuskin leukaperät liikkuivat.

6 Psykososiaalisen kuntoutumisen malli (vrt. Sopimusvuoren portaat) Asuminen oma asunto vuokra asunto tuettu asuminen asuntola pienkoti köydellä työntämistä? Toiminta vapaat työmarkkinat työkokeilu ammatillinen koulutus suojatyö päivätoiminta KUNTOUTUSYKSIKKÖ PSYKIATRINEN SAIRAALA

7 Kokemustiedon esiinnousu Hoitojärjestelmän muutokset ja sen yhteiskunnalliset seuraukset 1990 luvun alun laman vaikutukset Psykiatrinen hoito suurin resurssien menettäjä Laitoshoito => avohoito ja 3. sektori Sekava järjestelmä, paljon toimijoita Koulutusjärjestelmä Kuntoutujat näkyviin Yleiset asenteet

8 Kokemustiedon esiinnousu Kaikkiko ovat kokemusasiantuntijoita? Sairaustarinoita tutkineen sosiologin Arthur Frankin mukaan ihmisistä yhä suurempi osa ei ole varsinaisesti sairaita mutta ei aivan terveitäkään Supernormaalit Kroonisesti normaalit Claes Andersson Lieviä psyykkisiä häiriöitä Vakavia psyykkisiä häiriöitä

9 Kokemustiedon esiinnousu Psykiatrinen diagnostiikka Sairauksien yhteisiä piirteitä: oireiden yhdenmukaisuus, haittaavuus, tahattomuus, fyysiset muutokset Diagnoosien merkitys: sairauden syyn selvitys, oireiden kuvaus, oikean hoidon ennakointi, ammatillinen viestintä, hallinnollinen merkitys

10 Mielialahäiriöt, ICD 10 F30 Mania F30.0 Hypomania F30.1 Mania ilman psykoottisia oireita F30.2 Mania, johon sisältyy psykoottisia oireita F31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö F31.0 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hypomaaninen jakso F31.1 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaninen jakso ilman psykoottisia oireita F31.2 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykoottinen maaninen jakso F31.3 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lievä tai kohtalainen masennusjakso F31.4 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea masennusjakso ilman psykoottisia oireita F31.5 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea psykoottinen masennusjakso F31.6 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekamuotoinen jakso F31.7 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön elpymävaihe F31.8 Muu määritetty kaksisuuntainen mielialahäiriö F31.9 Määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö F32 Masennustila F32.0 Lievä masennustila F32.1 Keskivaikea masennustila F32.2 Vaikea asteinen masennustila ilman psykoottisia oireita F32.3 Vaikea asteinen psykoottinen masennustila F32.8 Muu määritetty masennustila F32.9 Määrittämätön masennustila F33 Toistuva masennus F33.0 Toistuvan masennuksen lievä masennusjakso F33.1 Toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso F33.2 Toistuvan masennuksen vaikea masennusjakso ilman psykoottisia oireita F33.3 Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso F33.4 Toistuvan masennuksen elpymävaihe F33.8 Muu määritetty toistuva masennus F33.9 Määrittämätön toistuva masennus F34 Pitkäaikaiset mielialahäiriöt F34.0 Mielialan aaltoiluhäiriö F34.1 Pitkäaikainen masennus F34.8 Muu määritetty pitkäaikainen mielialahäiriö F34.9 Määrittämätön pitkäaikainen mielialahäiriö F38 Muut mielialahäiriöt F38.0 Muut yksittäiset mielialahäiriöt F38.8 Muu määritetty mielialahäiriö F39 Määrittämätön mielialahäiriö

11 Inhimillisten ongelmien toiminnallinen luokittelu (prof. Markku Ojanen) 1. Käyttäytymis tai toimintaongelmina (käyttäytymishäiriöinä), jolloin kysymys on tilanteeseen sopimattomista tai puutteellisesti hallituista toiminnoista. 2. Emotionaalisina ongelmina (tunnehäiriöinä), jolloin kyseessä on normaalien tunteiden korostuminen tai vähentyminen tai tilanteeseen sopimattomien tunteiden ilmaiseminen. 3. Minään eli itsensä tiedostamiseen liittyvinä tietoisuuden tason ongelmina (minähäiriöinä), joilla tarkoitetaan ihmisen kielteisiä tai poikkeavia tulkintoja omasta minästään. 4. Tarkoituksen kokemisen ongelmina, jotka tarkoittavat ihmisen epätietoisuutta siitä, mikä on hänen oman elämänsä ja/tai koko elämän tarkoitus tai mielekkyys.

12 Kokemustiedon esiinnousu Psykoterapia Tutkitusti tehokas auttamiskeino Hankala saatavuus Irti erikoissairaanhoidosta Irti tutkintojärjestelmästä Tekniikoista riippumattomat yleiset psykoterapeuttiset vaikutukset Inhimillinen vuorovaikutus Kokemusasiantuntija Kauko Lindfors: Se logiikka, jolla psykoterapiaan haetaan on täysin sumea

13 Kokemustiedon esiinnousu Kysymyksiä (filosofinen näkökulma) Mikä on sairas, kun mieli on sairas? Oireet sinänsä vai niiden seuraukset, vaiko syyt? Psykiatria ja lääketiede? Lääkehoidon ylikorostuminen? Ihmisen elämä ja arjessa selviytyminen? Laaja yhteistyö?

14 Kokemustiedon esiinnousu Yhteenveto: Hoitojärjestelmä on hajanainen Diagnoosit epätarkkoja (Kela ja byrokratia) Lääketieteen merkityksen ylikorostuminen Arkielämä ratkaisee, ei oireet itsessään Psykoterapiaan pääsy vaikeaa Oma apu nousee esiin

15 Kokemustiedon esiinnousu Sairaalahoidon väheneminen pakottaa etsimään selviytymisen keinoja tavallisten ihmisten yhteiskunnassa elämiseen Tarvitaan tarinoita ja esimerkkejä sairauden kanssa elämisestä kuntoutumisen tueksi Tarinatyyppejä (Frank): ennalleen palautumisen tarina kaaostarina etsinnän tarina

16 Kouluttaja ja kokemustieto Kokemuksia Kaveri projektista Vertaisryhmän ohjauksen sosiaalipsykologinen malli Virallisen teorian puute Vallankäytön ongelmallisuus Ihmissuhteiden ongelmallisuus Moniäänisyys, positiivisuus Terapeuttiset vaikutukset Psykoedukatiivisuus

17 Kouluttaja ja kokemustieto Kokemuskouluttajia mukaan tutkintotavoitteisiin ryhmiin (Psyk.eat) (Opiskelijoita kuntoutujien tukihenkilöiksi) Antoisaa kaikille osapuolille Huomioitava myös tutkintotavoitteisesti opiskelevien tarpeet ryhmänä Parhaimmillaan kouluttajan huippuhetkiä!

18 Kouluttaja ja kokemustieto Eri teemojen opiskelua kokemuskouluttajuuden tueksi: Psyykkiset häiriöt ja sairaudet Ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari Pedagogiset perusvalmiudet, aineistojen muokkaus Psykoterapioiden perusteet Keskusteluryhmät, tunteet, kirjallisuus Kirjoittaminen, esiintymistaidot, mediataidot

19 Kokemustiedon luonne erilaiset tiedonintressit KOKEMUSTIETO OHJAUS TERAPIA Subjektiivisuus Yhteistyö Asiantuntijapainotteisuus Arkiset käsitteet, karheus Kulttuuriset keinot Tieteellisyys Ymmärrys, uudelleen tulkitseminen Oppiminen Parantaminen Toimintakyky, voimavarat Normaali käyttäytyminen Häiriökäyttäytymine n

20 Kokemustiedon merkitys kuntoutujalle Voimavarakeskeinen ote omaan elämään Kokijasta toimijaksi Vahva yhteisöllisyys Kärsijästä oman elämänsä sankariksi Palaute yleensä kannustavaa Itseymmärryksen lisääntyminen Näkökulmaa ja etäisyyttä omiin oireisiin Psykokonstruktiivisuus: oman tarinan uudelleen kirjoittaminen ja kokeminen

21 Omakohtaisia kokemuksia Rohkeus kohdata ihmisiä epämuodollisesti Harjaannusta tasavertaiseen vuorovaikutukseen Sisällöllisen asiantuntijuuden laajeneminen ja syveneminen Esimerkkien päivittyminen Muistelusta eturintamaan Uusia kontakteja ja mahdollisuuksia

22 Seuraava askel Tarvitaanko sitä? Kokemustiedon ammatillistuminen? Alan tutkinto, vrt päihdetyön at? Roolin vangiksi jääminen? Kehittyneet ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyön muodot?

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Satu Veijalainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 ASPA-selvityksiä 2/2011 Reetta Kettunen ISBN 978-952-5680-70-6 ISSN 1795-4347 (painettu) ISSN 1795-6005 (pdf) Painopaikka: Solver palvelut Oy Esipuhe Mielenterveyskuntoutujista

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä

LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä LÄHEISTEN MERKITYS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE Kokemuksia asumisyksiköstä Pasi Pouttu Opinnäytetyö, syksy 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Pouttu

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN MERKITYKSIÄ KUNTOUTUJIEN JA OMAISTEN RYHMÄKESKUSTELUISSA

MIELENTERVEYDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN MERKITYKSIÄ KUNTOUTUJIEN JA OMAISTEN RYHMÄKESKUSTELUISSA MIELENTERVEYDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN MERKITYKSIÄ KUNTOUTUJIEN JA OMAISTEN RYHMÄKESKUSTELUISSA me voidaan kertoo että tämmösenkin asian kanssa voi elää että mä on hullu JANKKO TERHI Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PALVELUT PSYKIATRISESSA SAIRAALASSA

SOSIAALITYÖN PALVELUT PSYKIATRISESSA SAIRAALASSA SOSIAALITYÖN PALVELUT PSYKIATRISESSA SAIRAALASSA Tapaustutkimus psykiatrisen sairaalan sosiaalityön palvelukokemuksista ja tarpeesta asiakkaiden kokemana TEA PITKÄNEN Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

ON KIMURANTTEI JUTTUI"

ON KIMURANTTEI JUTTUI "KEHITYSVAMMAISTEN ON KIMURANTTEI JUTTUI" MIELENTERVEYSONGELMAT Henkilökunnan näkemyksiä kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyshäiriöistä Rauman asuntoloissa Tanja Montonen, Marika Savila Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 18. Eila Jantunen. Osalliseksi tuleminen masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivinen teoria

Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 18. Eila Jantunen. Osalliseksi tuleminen masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivinen teoria Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 18 Eila Jantunen Osalliseksi tuleminen masentuneiden vertaistukea jäsentävä substantiivinen teoria Eila Jantunen OSALLISEKSI TULEMINEN MASENTUNEIDEN VERTAISTUKEA

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

MASENNUKSESTA KUNTOUTUMINEN OMA-APURYHMÄSSÄ

MASENNUKSESTA KUNTOUTUMINEN OMA-APURYHMÄSSÄ MASENNUKSESTA KUNTOUTUMINEN OMA-APURYHMÄSSÄ Milla Halme Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö 1 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ALPPIKADUN YKSIKKÖ

Lisätiedot