Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet työn kehittämisen välineenä. Päivi Rissanen, kokemusasiantuntija, kouluttaja, VTL 8.11.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet työn kehittämisen välineenä. Päivi Rissanen, kokemusasiantuntija, kouluttaja, VTL 8.11."

Transkriptio

1 Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet työn kehittämisen välineenä Päivi Rissanen, kokemusasiantuntija, kouluttaja, VTL Vantaa

2 Kokemusasiantuntija Omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta: sairastavana, kuntoutuneena, palvelun käyttäjänä tai omaisena Kokemustietoa: sairastumisesta ja sairastamisesta hoidossa ja kuntoutuksessa olemisesta mikä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuntoutumiseen Halu kehittää palveluita ja auttaa muita Käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen Ei vapaaehtoistyötä

3 Miksi kokemusasiantuntijatoimintaa? Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman suositukset (Mieli suunnitelma) Suomen lainsäädäntö Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista Mielenterveyslaki Käytännön työstä nouseva tarve Kuntoutujien ja asiakkaiden kokemukset

4 Psykolog i Erikoislä äkärit Osasto 9 Osasto 8 Osasto 3 A/B Osasto 12 Kellokos ken sairaala Osasto 22 Osasto 23 Osasto 4 Toiminta terapia Teollisuu sterapia Ryhmät AUTTAVAT PUHELIMET TERVEYS-KESKUS Hoitajat Kotisairaa nhoito SOS päivystys Seurakuntien auttava puhelin Kriisipuhelin Omalääkäri Päivystävät lääkärit Terveyden - ja sairaanhoit ajat Laboratori o Hoitajat Hoitajat 3 Hoitajat Hoitajat Terveyden hoitajat Lähihoitaj at Päivätoimintakeskus SRK 6 6 Sosiaality öntekijä Lehtori Pappi 1 Pappi 2 Pappi 3 Diakoniss a 1 Diakoniss a 2 Aspa NUORISOASEMA PSYKOTERAPIA/HUS VUODEOSAST O Osastonlääkäri Omahoitaja Osaston hoitajat 7 8 Hoitajat Psykolog i 1 Sosiaality öntekijä Kuntoutuskurssi Ylilääkäri 10 Hoitajat Opiskelij a 1 Opiskelij a 2 Sosiaality öntekijä Psykolo gi Mtkl Vertaistutor koulutus Psykolo gi 2 MIELENTERVEY STOIMISTO Vertaisohjaajako ulutus Toimint aterape utti Psykologi (puhelin) Fysioter apeutti Opiskeli ja 1 Taideterapiary hmä Opiskeli ja 2 Päivystä vä lääkäri 1 PEIJAKSEN SAIRAALA Päivystä vä lääkäri 2 KRIISIKESKUKUS MOBILE Päivystä vä lääkäri 3 Yksilökäynnit Puhelut Kriisipäivystys KUNTOTUTUSPOLIKLINIKKA Taideter apeutti Sosiaalit yöntekij ä 1 Sosiaalit yöntekij ä 2 Osasto Päivystä vä lääkäri Hoitajat Osasto Hoitajat Osasto Hoitajat PSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRI PÄIVÄOSASTOT Kuntoutusv astaava 1 Kuntoutusv astaava 2 Kuntoutusv astaava 3 Kuntoutusv astaava 4 Psykologi 1 2 Sosiaalityön tekijä Fysioterape utti /kehonhah motusryhm ä Oireidenhal lintaryhmä Lääkehoido n ryhmä Elämän hallinta Painonhalli nta Vertaisryh mät Tikkurilan po Omahoitaja Tuusulan po Omahoitaja Järvenpään po Omahoitaja PALVELUVERKKO YKSITYISET PALVELUT Ravitsemusterapeutt i 1 Ravitsemusterapia Ravitsemusterapeutt i 2 Terveydenhoitajat SOPIMUSKOTI Ryhmät Työtoiminta Päivystys OPISKELIJA PASTORI YTHS ryhmät Toimintaterapeutti Toimintaterapeutti Psykologi Psykiatri/psykote rapeutti Apteekit Psykoterapiahaas tattelut Yliopiston apteekki Yksityinen sh Liikuntaresepti terveyskeskuksesta Kurssi Lääkär i 1 Lääkär i 2 Lääkär i 3 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA Lääkär i 4 Omah oitaja 1 Omah oitaja 2 Hoitaja 3 t Psykoterapia Sosiaalityöntekijä ryhmät Ryhmät Erityisliikunnan ohjaaja Ryhmät Kuntotestaus

5 Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteet Palvelujen toimivuuden parantaminen Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen Yhteistyösuhteen muodostaminen molemminpuolisuus ymmärryksen lisääminen tiedon syventäminen Osa kuntoutumista Asenteiden muuttaminen ja muuttuminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

6 Kokemusasiantuntijan roolit: Asiakastyössä Vertaisohjaaja Vertaisryhmä Työpari ammattilaisen kanssa Vertaisalustus Kokemusasiantuntijan vastaanotto Tukihenkilö

7 Vertaisohjaajan ja ammattilaisen yhteistyö Suunnittelu yhdessä Työnjaosta sopiminen Vertaisalustus Purku ryhmän jälkeen (työnohjaus) Mukana koko ajan / sovitut kerrat Ammattilaisen tuki Yhdistetään teoreettinen tieto ja kokemustieto

8 Vertaisen rooli ja hyödyt Ryhmä nopeasti alkuun Tulkki Viestinviejä Kannustaja Rohkaisija Tuki Ymmärryksen lisääjä Tarina herättää toivoa Peili

9 Kokemusasiantuntijan roolit (II): Työn kehittäminen Kokemuskouluttaja Oman tarinan kertominen Luennot ja alustukset: oppilaitokset, seminaarit, koulutustilaisuudet Kokemuskehittäjä Palvelujen ja työn suunnittelu ja kehittäminen Työryhmät, ohjausryhmät, johtoryhmät Kokemusarvioija Palvelujen arviointi Tutkimustyöhön osallistuminen

10 Kokemusasiantuntijan roolit (III): Julkisuustyö Kokemustiedottaja Haastattelut Media

11 Edellyttää muutosta Uusi lähestymistapa: Toisin tekeminen Jonkun päättäminen Toteutuu: Olemassa olevissa rakenteissa rakenteita muuttamalla Entiset resurssit Mietittävä oman työn: Tavoitteet Tarpeet Tärkeät asiat Johtaminen

12 Palkkaus Samansuuruiset palkkiot kuin muillekin asiantuntijoille Minimivaatimus: toiminnasta ei kuluja Matkat korvataan Perustana työn vaativuus ja työhön käytetty aika Otettava huomioon kokemusasiantuntijan mahdollisuudet ansaita eli tulorajat, jotka johtuvat mahdollisista sosiaaliturvaetuuksista ja niiden yhteensovittamisesta.

13 Miksi kokemusasiantuntijakoulutusta tarvitaan? Asenteiden muuttaminen Haaste kuntoutujille ja ammattilaisille Yhteistyön haastavuus Uusi tapa tehdä työtä Uudet roolit Kokemus yksin ei riitä Tieto ja valmiudet

14 Kokemusasiantuntijakoulutusmalli Moduulikoulutus Mielen avain hankkeessa 1. Mitä on kokemusasiantuntijuus 2. Kokemusasiantuntijan rooli 3. Tietoa kokemuksen rinnalle 4. Minä kokemusasiantuntijana 5. Kokemusasiantuntijoiden jalkauttaminen

15 Toteutus Ryhmätapaamiset viikoittain Kouluttajan luennot ja alustukset Pienryhmätyöskentely Verkko-opiskelu

16 1. Mitä on kokemusasiantuntijuus? Tavoitteet ryhmäytyminen Tietoa: Kokemusasiantuntijatehtävät Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet Atk taidot

17 2. Tietoa kokemuksen rinnalle Tiedon kartuttaminen: ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari psyykkiset häiriöt ja psykiatriset sairaudet psykoterapiat, psykoterapeuttisuus mielenterveys- ja päihdetyö psykiatrinen hoito- ja kuntoutus pedagogiset perusvalmiudet yhteiskuntalaistaidot mediataidot miehen ja naisen rooli ja seksuaalisuus

18 3. Minä kokemusasiantuntijana Syventää omia vahvuuksia ja tavoitteita Välineitä ilmaista ja toteuttaa itseään omista lähtökohdista käsin Sisältö: Vertaisryhmänohjaus ja ryhmätoiminta Oman tarinan kertominen Toteutus: esiintymisvalmiuksien harjoittelu luovat menetelmät luennot työpajatyöskentely

19 4. Kokemusasiantuntijuuden jalkauttaminen Tavoitteet Toiminta- ja työmahdollisuuksien luominen ja löytäminen Verkostoituminen Työharjoittelu Kokemusasiantuntijaseminaari

20 Arviointia koulutus opiskelijoille monella tapaa merkittävä ryhmän tuki, vertaisuus muiden tarinoiden kuuleminen uutta tietoa ja näkökulmia ymmärryksen lisääntyminen tukea omaan kuntoutumisprosessiin varmuutta esiintymiseen tukea tulevaisuuden suunnitelmiin eväitä erilaisiin kokemusasiantuntijatehtäviin itsetunnon ja arvostuksen kasvaminen (Niina Sinkkonen)

21 Jalkauttaminen kokemusasiantuntijat jo monessa mukana vertaisohjaajina (vertaisryhmät, kuntoutuskurssit) tukihenkilöinä apuna palvelukartan suunnittelussa (Raasepori) Kehittämistyö- ja ohjausryhmien jäseninä ( mm. YPK hankkeen) Astu- työryhmä, Kirkkonummen mt- ja päihdestrategian päivittäminen) kehittämispäivillä ja työpajoissa mukana viestintä ja tiedottaminen tekstejä julkaisuihin kokemuskouluttajana (oppilaitokset, potilasjärjestöt) oma yritys Kokemusasiantuntijan vastaanotto terveysasemalla Vantaalla

22 Lähteet Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Kokemusasiantuntijakoulutus: Mielen avain hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuspilotti. Projektisuunnitelma Mielen avain hankkeen kokemusasiantuntijakoulutus esite Tuula Helne Petri Karoskoski: Kokemusasiantuntija seminaari , Kouvola Jari Koskisuu: Oman elämänsä puolesta Niina Sinkkonen: Kokemusasiantuntijakoulutusmalli Kokemusasiantuntija seminaari , Kouvola

23 Kiitos!

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi

- Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi - Kokemusasiantuntija - hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi Kokemustutkija & VTL Päivi Rissanen Erikoistutkija-kehittäjä & VTT Outi Hietala, 18.3.2015 1 Juuret

Lisätiedot

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti

Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaalaisen hyvä mieli hanke 2013 2014 Loppuraportti Vantaan kaupunki, mielenterveyspalvelut Mielen avain -hanke Milla Bergman Pihla Markkanen Hannu Ylönen Lauri Kuosmanen Marraskuu 2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

VERTTI 3. Omaisten tuki- ja neuvontatyö 1(6) Elisa Huuhtanen, hankevastaava Anne Alakiuttu. Kokonaishanke 09/2005-12/2009

VERTTI 3. Omaisten tuki- ja neuvontatyö 1(6) Elisa Huuhtanen, hankevastaava Anne Alakiuttu. Kokonaishanke 09/2005-12/2009 1(6) VERTTI 3 Omaisten tuki- ja neuvontatyö Elisa Huuhtanen, hankevastaava Anne Alakiuttu Kokonaishanke 09/2005-12/2009 Omaisten tuki- ja neuvontapalvelu on toiminut uudenmaan yhdistyksessä vuodesta 2001

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

sytyke Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!! 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti

sytyke Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!! 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti sytyke 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti Edistämme mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, poistamme ennakkoluuloja ja ehkäisemme syrjäytymistä Kuva ja teksti: Ritva Valjakka Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 2/2013. Hyvä katkaisuhoito. Asiakkaiden mielipiteitä. Korvaushoidon tuloksellisuus. Asiakastyöhön oppia simuloimalla

Päihdetyön erikoislehti 2/2013. Hyvä katkaisuhoito. Asiakkaiden mielipiteitä. Korvaushoidon tuloksellisuus. Asiakastyöhön oppia simuloimalla Hyvä katkaisuhoito Asiakkaiden mielipiteitä Päihdetyön erikoislehti 2/2013 Korvaushoidon tuloksellisuus Asiakastyöhön oppia simuloimalla 2/2013 Päihdetyön erikoislehti Eine Isotalo Äidin työssä 6 16 Tiimi

Lisätiedot

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus 1 PEURUNKA2 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN SEMINAARI KE 15.4.2015 PIENRYHMÄTEHTÄVÄT Jäsenet: Paikalla 41 osallistujaa kuntoutuksen eri sektoreilta, 11 ryhmää. Tähän dokumenttiin on koottu kaikki ryhmien kirjaamat

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot