KanTa - Arkkitehtuuri. Marko Jalonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KanTa - Arkkitehtuuri. Marko Jalonen 8.5.2009"

Transkriptio

1 KanTa - Arkkitehtuuri Marko Jalonen

2 "Disclaimer" KanTa-arkkitehtuuri 2

3 Sisältö Taustaa (luennoitsija, Kela, KanTo-hanke) KanTa-palvelut yleisesti KanTa-kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin erityiskysymyksiä KanTa:ssa Palveluarkkitehtuuri/palveluväylä/prosessimoottori Transaktionhallinta Valitut arkkitehtuurityylit Tietoturva Ympäristöt, tuotteet Huomioita/opittua KanTa-arkkitehtuuri 3

4 Luennoitsijan CV KTM 1999 Pääaineena tietojärjestelmätiede Työhistoria Tietotekniikan tutkimusinstituutti, projektisuunnittelija Republica Oy, xml-konsultti, tuotepäällikkö TietoEnator Oyj, julkishallinto, integraatioryhmä, pääarkkitehti Kela, KanTo-hanke, tekninen hankepäällikkö KanTa-arkkitehtuuri 4

5 Kelan IT-osasto (2008) Historia Kelalla IT-toimintaa jo vuodesta Atk-keskus perustettiin v Tietokonekeskus ja pääosa ITkäyttötoiminnasta siirtyi Helsingistä Jyväskylään v ATK-keskuksen nimi muutetaan IT-osastoksi Toimintaajatus Tuottaa ja toimittaa tietotekniikkapalvelut Kelan toimiyksiköille sekä palveluita tietojärjestelmien käyttäjille Kelassa ja Kelan ulkopuolella laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tehtävä Organisaatio Henkilöstö Volyymi Toteuttaa tietojärjestelmät Kelan etuuskäsittelyyn ja hallinnollisiin tehtäviin sekä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten tietojärjestelmien toteuttamisesta. Toimii atk-päällikön johdolla jakautuneena atk-suunnitteluun (255), atk-käyttöön (120) ja esikuntaan (10). Huhtikuun alusta oma linja sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten tietojärjestelmien toteutusta varten, johon siirtyi henkilöitä muista linjoista. Henkilöstöä yhteensä 385 kolmella paikkakunnalla: Helsinki (250), Jyväskylä (120) ja Turku (15) kansalaisten internet-asiointeja 7,5 milj. / v sähköisiä tunnistettuja kansalaisasiointeja 1,3 milj. / v lähetettyjä etuuskirjeitä 16 milj. / v päätetapahtumia milj. / v KanTa-arkkitehtuuri 5

6 KanTo-hanke Kansaneläkelaitos hoitaa terveydenhuollon palvelujen antajien lukuun potilasasiakirjojen säilytystä ja käyttöä varten olevaa arkistointipalvelua sekä sen osana potilasasiakirjojen luovutusta varten hakemistopalvelua ja suostumuksenhallintapalvelua... (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, L 2007/159) Kansaneläkelaitos vastaa reseptikeskuksessa ja reseptiarkistossa olevien tietojen käytettävyydestä ja eheydestä, tietosisältöjen muuttumattomuudesta sekä tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä... (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä, L 2007/61) => KanTo-hankkeessa rakennettavat KanTa-palvelut toteuttavat em. lait KanTa-arkkitehtuuri 6

7 -palvelut KanTa-arkkitehtuuri 7

8 Sanomavälitteinen keskitetty tietojärjestelmä sähköisten lääkemääräysten, toimitustietojen ja uusimispyyntöjen kirjaamiseen sekä välittämiseen terveydenhuollon ja apteekkien välillä Asiakkaina kaikki terveydenhuollon toimintayksiköt ja apteekit, liittymäjärjestelminä potilastietojärjestelmät ja apteekkijärjestelmät Käyttöönotto ~ 9/ KanTa-arkkitehtuuri 8

9 Sanomavälitteinen keskitetty tietojärjestelmä sähköisten potilasasiakirjojen arkistointiin, määräaikaiseen säilytykseen sekä luovuttamiseen käyttöön Asiakkaina kaikki terveydenhuollon toimintayksiköt, liittymäjärjestelminä potilastietojärjestelmät Käyttöönotto ~ 1/ KanTa-arkkitehtuuri 9

10 Kansalaisen katseluyhteys omiin terveysarkiston tietoihin täysi-ikäiselle kansalaiselle internetin kautta Edellyttää sähköistä tunnistautumista (tunnistus.fi) Kooste keskeisistä tiedoista: ereseptit ja niiden toimitustiedot käynnit terveydenhuollossa (palvelutapahtumat) lähetteet, hoitoyhteenvedot, todistukset ja lausunnot potilaan antamat suostumukset ja tietojärjestelmien lokitiedot, jotka potilaalla on oikeus saada tulevaisuudessa: ajanvaraustiedot ja tutkimustulokset Käyttöönotto ereseptin osalta ~ 9/ KanTa-arkkitehtuuri 10

11 - palveluiden toteutus STM vastaa tietojärjestelmäpalveluiden määrittelyistä, Kela toteutuksesta Fujitsu Services Oy:n johtama konsortio (Fujitsu Services, Digia, NEAGEN) voitti Kelan järjestämän tarjouskilpailun tietojärjestelmien toteutuksesta keväällä Tietojärjestelmien rakentaminen on käynnissä Kelan ja Fujitsu-konsortion yhteistyönä Tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönoton aikataulun reunaehdot on määritelty lainsäädännössä KanTa-arkkitehtuuri 11

12 KanTa-palvelut Terveydenhuollon palveluntuottaja Perusjärjestelmä(t) Apteekkijärjestelmä Apteekki Talleta asiakirjoja ja kuvia arkistoon Etsi ja nouda asiakirjoja ja kuvia arkistosta Laita lääkemääräyksiä reseptikeskukseen Etsi ja nouda lääkemääräyksiä Laita toimitustietoja reseptikeskukseen Kansallinen potilastietoarkisto Reseptikeskus Kansallinen toimija (= Kela) KanTa-arkkitehtuuri 12

13 Arkkitehtuurin lähtökohdat KanTa-arkkitehtuuri 13

14 Arkkitehtuuri yleisesti Arkkitehtuuri perustuu silloisen WM-datan tekemiin KANTAmäärittelyihin keväältä 2007 Tekninen toteutus on tarkentunut valitun toimittajan tarjouksen, sopimusneuvottelujen ja määrittelyjen tarkennuksen yhteydessä Arkkitehtuuria on jouduttu myös säätämään uusien määrittelyiden ja määrittelyn Apteekkijärjestelmät tarkennusten myötä Potilastietojärjestelmät Roolit & oikeudet Viitetietokannat ym. alueelliset ratkaisut Katseluyhteys Roolit & oikeudet Palvelu pyyntöjä toimitus resepti Tiedon syöttö Tiedon haku Erikoissairaanhoito Terveyskeskukset Kuvantaminen Yksityinen sektori IP-verkko Kansallinen terveydenhuollon arkisto(kanta) Palveluväylä KANTA eresepti Tilastot Tunnistus & Varmennus Kela/ Stakes Koodistot Koodit Hakemisto & Rekisteröinti Asiakirjan hakutiedot Arkisto Lokipalvelu Luovutusloki Arkiston käyttöloki Tapahtumaloki AMS: Asiakirjat Asiakirjat Asiakirjat AMS AMS +metatiedot Suostumuksen hallinta eresepti TEO-varmennepalvelut Reseptikeskus Tilastot Koodistopalvelut Arkistonhoitajat KanTa-arkkitehtuuri 14

15 Yleiskuva KanTa-arkkitehtuuri 15

16 Arkkitehtuurin lähtökohtia Terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira, ent. TEO) varmentaa (PKI-infrastruktuuri) ammattihenkilöt, organisaatiot ja palvelimet Käyttäjien identiteetinhallinta pääosin perusjärjestelmätasolla eli hajautettu Lähes kaikki KanTa-palveluiden käyttö sanomapohjaista perusjärjestelmän kautta Ainoastaan kansalaiset ja tietyt ylläpitoroolit käyttävät suoria selainyhteyksiä Nippu eräajoja (mm. VRK:n kuolintietojen käsittely) Sanomien, laitteiden, organisaatioiden ym. yksikäsitteinen tunnistaminen hoidetaan OID-tunnuksin* Kaikki transaktiot lokitetaan Aineisto säilytetään salaamattomana tietovarastoissa ja salataan siirron aikana Kaikki asiakirjat järjestelmän ja/tai ammattilaisen sähköisesti allekirjoittamana * esim KanTa-arkkitehtuuri 16

17 Ulkoinen viestinvälityksen arkkitehtuuri Pääperiaatteena ns. PUSH-malli, sanomaliikennettä myös KanTa:sta perusjärjestelmiin Kahdensuuntaisuus ( KanTa-palvelu avaa yhteyden ) Vaatii organisaatiorekisterin + osoitehakemiston Sanomaliikenne HL7 V3 SOAP 1.1, WS-Addressing, WS-Security x.509 token profile Salaus ja kaksisuuntainen autentikointi SSL/TLS Kaikki palvelupyynnöt synkronisia ulkorajapinnalla Kaikki sanomapohjaiset palvelupyynnöt tilattomia Pyrkimys eristää toisistaan viestinvälitys ja sisäinen logiikka Sanomien edelleenreitityspalvelut mahdollisia KanTa-arkkitehtuuri 17

18 Sisäisen arkkitehtuurin periaatteet (1/2) SOA-arkkitehtuuri, palveluväyläratkaisu ja prosessimoottori Virtualisoidut rajapinnat ja löyhät sidokset Bisneslogiikka keskitetty prosessimoottoriin eikä hajautettu palveluihin BPEL-Prosessimoottori kutsuu palveluita palveluväylän kautta ja näin ollen orkestroi prosesseja Ei palvelurekisteriä Arkkitehtuurikerrosten yhtenäinen ja johdonmukainen käyttö ulkoinen palvelurajapinta palveluväylä prosessimoottori palveluväylä - sisäiset palvelut tietovarastot Ratkaisu perustuu valmisohjelmistoihin Java EE - ympäristössä Aikataulupaineet lainsäädännöstä Kelan kokonaisarkkitehtuuri Kaikki järjestelmän kerrokset on vähintään kahdennettu ja vikasietoiseksi testattu Toisaalta joskus voidaan hoitaa asioita sovituin käytännöin ja prosessein teknologian sijasta KanTa-arkkitehtuuri 18

19 Sisäisen arkkitehtuurin periaatteet (2/2) Transaktioiden eheyden varmistaminen vaihtoehtoina: XA hajautetut transaktiot (=useampien eri resursseihin menevien palvelukutsujen suorittaminen yhdessä transaktiossa) [soveltuvuus: synkroniset lyhytkestoiset prosessit] BPEL-prosessien persistointi (=tilan tallennus) ja kompensoivat prosessit (=peruutus) [soveltuvuus: asynkroniset pitkäkestoiset prosessit] Nyt ei käytössä kumpikaan 100%:sti => osittainen räätälöinti ongelmatapauksia varten Sanomajonoja käytetään niissä tilanteissa, joissa ei vaadita välitöntä vastetta mutta edellytetään 100% perillemeno (esim. lokituspalvelut) KanTa-arkkitehtuuri 19

20 Käytetyt standardit, suositukset ja tekniikat HL7 V3 HL7 CDA R2 HL7 Medical Records WS-I Basic Profile v1.1 SOAP v1.1 WSDL v1.1 SSL Protocol v3.0, TLS v1.0 (UDDI v2.0) WS-Security Core v1.1 X.509 Token Profile TLS v1.0 (myös ns. mutual authentication) WS-Addressing v1.0 BPEL4WS v1.1 XML-DSig XML-Signature Syntax and Processing, W3C Recommendation 12 February 2002 JAX-WS v2.0, JAXB + sisäisesti mm. JMS 1.1, JCA 1.5, JAXR 1.0, JAXP KanTa-arkkitehtuuri 20

21 Arkkitehtuurityyleistä Käytössä useita eri arkkitehtuurityylejä Asiakas-palvelinarkkitehtuuri Kerrosarkkitehtuuri Viestinvälitysarkkitehtuuri / hub and spoke Palveluväylä / SOA Eräajoarkkitehtuuri Suunnittelumalleja (Java patterns, SOA patterns, EAI patterns) Strategy/behaviour pattern Guaranteed delivery/asynchronous queuing Exception shielding KanTa-arkkitehtuuri 21

22 Sanomaliikenne-esimerkki KanTa-arkkitehtuuri 22

23 HL7-sanoman loogiset kerrokset KanTa-arkkitehtuuri 23

24 mobiili KanTo: ulkoinen sanomanvälitys Sulkulistat KANTA eresepti mobiili KANTA eresepti KanTa-arkkitehtuuri 24

25 KanTo: sisäinen arkkitehtuuri Sulkulistat Poista kehys Tark. DSig kanta Osoitteisto Tark. tiedot Loki Koodisto KanTa-arkkitehtuuri 25

26 Tähän asti opittua (1/2) Vaatimusmäärittely kaiken pohja IT-hankkeissa ja epämääräiset tai epätäsmälliset vaatimukset aiheuttavat ongelmia monella tasolla (toimeksiantaja toteuttaja alihankkija) Esim. Vasteaika palvelulla x sekuntia tai Vuorokaudessa palvelupyyntöjä tulee XX kpl -> Vasteaika päästä päähän vai vasteaika palvelurajapinnasta kuinka mitata päästä-päähän??? Keskiarvoa enemmän kiinnostaa huiput Esim2. Palvelutaso on oltava 99,99X% -> Palvelutaso ympäri vuorokauden, miten suunnitellut katkot, jne? Toisaalta nykytekniikoilla ei 100% palvelutasoa pystytä järjestämään SOA:n täysimääräinen toteuttaminen on haasteellista monessakin mielessä Kompleksisuus, suorituskyky Web Services ja monet standardipinon osat ovat vasta (edelleen) kokeiluasteella Transaktionaalisuus (WS-AtomicTransaction, WS-BusinessActivity) Luotettava sanomanvälitys (WS-ReliableMessaging) Tietoturva (WS-Security) Osoitteistus (WS-Addressing) Esimerkiksi WS-I Basic Profile (v 1.1) suosituksessa ei vielä mukana mikään edellä mainituista KanTa-arkkitehtuuri 26

27 Tähän asti opittua (2/2) Jotkut asiat on järkevämpää/turvallisempaa (?) tehdä dedikoidulla raudalla Kryptografiset operaatiot IDS/IDP, esim. XML Firewall Säilytysaikojen noudattaminen (+WORM) Kuormantasaus, proxyt Käytännössä aina yhtään isommissa hankkeissa joudutaan tinkimään ainakin osasta periaatteita valittujen arkkitehtuuriratkaisujen osalta Joskus rajustikin. mutta ei se hyvää arkkitehtuurimäärittelyä tyhjäksi tee. Vaikkei hyvää arkkitehtuuria kenties rakenneta PowerPointilla (tai jollain OSS-vastineella ; ), (kokonais)arkkitehtuurin kommunikoimiseen se on edelleen aika hyvä väline UML-mallit eivät välttämättä aina avaudu edes tarpeellisille tahoille, saati että välineet ovat usein kömpelöitä Muutamia keskeisiä attribuutteja Ilmaisuvoima täsmällisyys ymmärrettävyys yksinkertaisuus ylläpidettävyys Vaikka sovellukset ja sovellusarkkitehtuuri pitäisi pystyä eristämään käyttöympäristövalinnoista, niin käytännössä se ei ole aina mahdollista tai ainakaan kaikista näkökulmista optimi Optimointi, klusterointi, tietoliikenteen ja sovelluspalvelinten rajapinnat Aiemmin se oli jopa helpompaa (vrt. esim. CICS mainframella) KanTa-arkkitehtuuri 27

28 Kiitos! Lisätietoja: Marko Jalonen KanTa-arkkitehtuuri 28

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta STEDI 5.5.2015 Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen THL/OPER 20m Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007. 19.11.2007 Markku Kiiski Kela

Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007. 19.11.2007 Markku Kiiski Kela Sähköinen resepti tulee oletko valmis? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 2007 19.11.2007 Markku Kiiski Kela 1 Esityksen sisältö Taustoja Projektin tilanne: missä mennään? Aikataulu ereseptin toiminnallisuudet

Lisätiedot

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Sisältö. Sairaalaviesti

Sisältö. Sairaalaviesti 2/2005 toukokuu maj Sairaalaviesti Nro 2/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sisältö Pääkirjoitus Terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäisiksi verkostoitumalla 3 Ledare Enhetligare informationssystem

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille S T A K E S I N R A P O R T T E J A 4 / 2 0 0 6 pekka ruotsalainen Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille Usean toimintayksikön yhteinen käyttäjän ja

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta Viitearkkitehtuuri. KuntaIT Kohti kumppanuutta -hanke

Kohti kumppanuutta Viitearkkitehtuuri. KuntaIT Kohti kumppanuutta -hanke Viitearkkitehtuuri KuntaIT Kohti kumppanuutta -hanke 7.5.2010 Viitearkkitehtuuri 2 (49) Sisällys Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Dokumentin tarkoitus... 3 1.2. Soveltamisalue... 3 2. Taustaa... 4 2.1.

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Tampereen KanTo. Paikallisprojekti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi. Loppuraportti

Tampereen KanTo. Paikallisprojekti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi. Loppuraportti Tampereen kaupunki PAIKALLISPROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1(26) Tampereen KanTo Paikallisprojekti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi Loppuraportti Tam pe reen Kan To 1 Tampereen kaupunki

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu

Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Katsaus Kari Harno ja Riitta Alkula Terveydenhuollon kansallinen arkistopalvelu Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut terveydenhuoltoon Terveydenhuoltoon luodaan lainsäädännön (Suomen säädöskokoelma

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun 2 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-249-8

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot