Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010"

Transkriptio

1 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Aineiston kuvaus Vastaajien taustatiedot Perustiedot aineistosta Yöpyneiden matkailijoiden rahankäyttö Keskimääräinen rahankäyttö kansallisuuden mukaan Keskimääräinen rahankäyttö eri menoluokkiin kansallisuuden mukaan Matkailijoiden rahankäyttö heinäkuun aikana Heinäkuun rahankäyttö majoitusmuodoittain Matkailijoiden keskimääräisen rahankäytön jakautuminen eri menoluokkiin Päiväkävijät Hotellissa yöpyneet matkailijat Veneessä yöpyneet matkailijat Muussa maksullisessa majoituksessa yöpyneet matkailijat Vuokratussa lomamökissä yöpyneet matkailijat Leirintä- ja matkailuvaunualueella yöpyneet matkailijat Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneet matkailijat Omalla loma-asunnolla yöpyneet matkailijat Matkailijoiden rahankäyttö paikkakunnittain Päiväkävijät Savonlinna Punkaharju Kerimäki Enonkoski ja Sulkava Yhteenveto...23 Liitteet...25 Liite 1. Matkailijakyselylomake

3 1. Johdanto Tutkimuksessa kerättiin tietoja matkailijoiden rahankäytöstä Savonlinnan seutuyhtymän (Savonlinna, Punkaharju, Kerimäki, Enonkoski ja Sulkava) alueella vuonna 2010 tammi-syyskuun välisenä aikana postittamalla kyselylomakkeita alueen majoitus- ja matkailuyrityksiin edelleen asiakkaille jaettavaksi. Aineistoa kerättiin kesän aikana myös haastattelemalla matkailijoita Savonlinnassa, Punkaharjulla, Kerimäellä ja Sulkavalla. Haastattelujen toteutuskohteeksi valittiin suosittuja käyntikohteita, minkä lisäksi Savonlinnan keskustassa tehtiin useina päivinä lyhyitä haastatteluita. Vastauksia majoituspalveluyrityksistä palautui yhteensä 485 kappaletta, minkä lisäksi kesän aikana tehdyistä haastatteluista saatiin 978 vastausta. Kaikkiaan vastauksia kertyi 1463 kappaletta. Lomakkeen kielinä olivat suomi, englanti, saksa ja venäjä sekä haastattelukielinä suomi ja englanti. Rahankäytön lisäksi kysyttiin matkan tarkoitus, matkaseurue, matkan pääkohde ja oleskelun pituus. Vastaajien taustatietoina olivat ikä, sukupuoli ja kotipaikkakunta. Matkailijalta kysyttiin rahankäyttöä sillä paikkakunnalla, jolla hänet haastateltiin tai jossa hän vastasi kyselyyn (ks. Liite 1). Kyselylomakkeiden laadinta ja analysointi tehtiin pohjoismaisen matkailijatutkimuksen menomenetelmän mukaisesti. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkimus - ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Itä-Suomen yliopisto toteuttaa yhdessä Savonlinnan seudun kuntayhtymän kanssa MOTTI Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnallinen vahvistaminen Itä-Suomessa -hanketta. Tämä tutkimus on osa tätä hanketta. Tässä raportissa julkaistaan keskeiset matkailijan päivittäiseen rahankäyttöön liittyvät tulokset. 2. Aineiston kuvaus 2.1 Vastaajien taustatiedot Taulukko 1. Taustatiedot: vastaajien sukupuoli Sukupuoli Vastaukset % nainen mies Kaikki matkailijat yhteensä Taulukko 1 Kaikista tutkimukseen vastanneista matkailijoista naisia oli 52 % ja miehiä 48 %. Taulukko 2. Taustatiedot: vastaajien ikäluokat Ikä Vastaajia % alle 20 vuotta 22 1, vuotta , vuotta , vuotta , vuotta , vuotta ,5 yli 71 vuotta 51 3,5 ei tietoa 6 0,4 Kaikki matkailijat yhteensä ,0 Taulukko 2 Ikäluokista suurin ryhmä oli vuotiaat, joiden osuus oli yli neljännes vastaajista (27 %), mutta lähes yhtä suuri ryhmä (23 %) olivat vuotiaat. Vähiten vastanneita oli nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä. 3

4 Taulukko 3. Taustatiedot: matkan tarkoitus Matkan tarkoitus Vastaukset % lomailu ,8 työ- tai liikematka 32 2,2 yhdistetty työ- ja lomamatka 24 1,6 opintomatka 11 0,8 muu 7 0,5 ei tietoa 2 0,1 Kaikki matkailijat yhteensä ,0 Taulukko 4. Taustatiedot: matkaseura Matkaseura Vastaukset % perhe ,3 sukulaiset/tuttavat ,4 matkustan yksin 120 8,2 matkustan ryhmän mukana 59 4,0 ei tietoa 2 0,1 Kaikki matkailijat yhteensä ,0 Taulukko 5. Taustatiedot: kotimaan matkailijoiden kotimaakunta Suomalaisten matkailijoiden Vastaajia % kotimaakunta Uusimaa ,4 Pirkanmaa 88 7,5 Etelä-Savo 84 7,2 Pohjois-Karjala 69 5,9 Varsinais-Suomi 67 5,7 Pohjois-Savo 58 5,0 Etelä-Karjala 57 4,9 Keski-Suomi 54 4,6 Pohjois-Pohjanmaa 45 3,8 Päijät-Häme 41 3,5 Kymenlaakso 32 2,7 Etelä-Pohjanmaa 30 2,6 Kanta-Häme 23 2,0 Satakunta 21 1,8 Lappi 18 1,5 Itä-Uusimaa 18 1,5 Kainuu 12 1,0 Keski-Pohjanmaa 9 0,8 Pohjanmaa 4 0,3 ei tietoa 27 2,3 Suomalaiset matkailijat yhteensä Taulukko 3 Vastaajista suurin osa (95 %), oli lomamatkalla. Työmatkalla oli noin kaksi prosenttia ja opintomatkalla vajaa prosentti vastaajista. Yhdistetyllä työ- ja lomamatkalla ilmoitti olevansa hieman yli puolitoista prosenttia vastanneista. Taulukko 4 Noin kaksi kolmesta vastaajasta matkusti oman perheen kesken. Hiukan yli viidennes matkusti sukulaisten ja tuttavien kanssa ja yksin vajaa 10 %. Ryhmämatkalla ilmoitti olevansa 4 % vastanneista. Taulukko 5 Vastaajista oli suomalaisia 80 % ja ulkomaisia 20 %. Miltei puolet suomalaisista vastaajista oli kotoisin väestörikkaimmasta ja vauraimmasta Suomesta (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi). Etelä- Savosta ja lähimaakunnista (Pohjois- Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso) oli kotoisin hieman yli kolmasosa. Pohjanmaan ja Pohjois- Suomen maakunnista oli kotoisin vain vähäisissä määrin vastaajia. Etelä- Savon osalta rajattiin pois ne vastaajat, jotka eivät täyttäneet matkailija määritelmää, eli haastattelun aluksi tarkistettiin, ettei haastateltu asu, opiskele tai työskentele säännöllisesti matkan kohteena olevalla paikkakunnalla. 4

5 Taulukko 6. Kansallisuus Matkailijoiden kansallisuus Vastaajia % venäjä ,1 saksa 52 17,8 hollanti 15 5,1 sveitsi 15 5,1 ruotsi 11 3,8 italia 10 3,4 espanja 9 3,1 ranska 9 3,1 viro 9 3,1 belgia 7 2,4 englanti 6 2,1 itävalta 5 1,7 kanada 4 1,4 tanska 3 1,0 USA 3 1,0 australia 2 0,7 japani 2 0,7 portugali 2 0,7 unkari 2 0,7 chile 1 0,3 israel 1 0,3 kiina 1 0,3 liettua 1 0,3 nigeria 1 0,3 puola 1 0,3 taiwan 1 0,3 tsekki 1 0,3 ei tietoa 1 0,3 Ulkomaalaiset matkailijat yhteensä ,0 Taulukko 6 Vastauksia saatiin kaikkiaan 27 eri maan kansalaiselta. Suurimman ulkomaisten vastaajien ryhmän muodostivat venäläiset matkailijat, noin 40 % kaikista ulkomaisista vastaajista. Toiseksi suurin ryhmä olivat saksalaiset, 18 % ja seuraavina olivat hollantilaiset ja sveitsiläiset, joiden molempien osuus oli 5 %. Muista EU maista kuin Suomesta tai Saksasta oli lähtöisin 91 vastaajaa ja muista maista (pois lukien Venäjä) 32 vastaajaa. 5

6 2.2 Perustiedot aineistosta Taulukko 7. Majoitusmuoto Majoitusmuoto kotimaiset matkailijat ulkomaiset matkailijat Vastaajia yhteensä hotelli, motelli tai matkustajakoti ,0 vuokrattu lomamökki ,0 leirintä- tai matkailuvaunualue ,2 sukulaisten tai tuttavien luona ,5 oma lomamökki ,1 vene ,3 muu ,9 maatilamajoitus ,1 ei tietoa ,2 Yövyn paikkakunnalla ,2 Päiväkävijät yhteensä ,8 Kaikki matkailijat yhteensä ,0 % Taulukko 8. Kulkuneuvo Ensisijainen kulkuneuvo Vastaajia % henkilöauto ,8 henkilöauto ja asuntovaunu 116 7,9 tai matkailuauto linja-auto 59 4,0 juna 68 4,6 lentokone 15 1,0 vene 58 4,0 muu 53 3,6 ei tietoa 1 0,1 Kaikki matkailijat yhteensä ,0 Taulukko 9. Matkan tyyppi Onko pääkohde Vastaukset % kyllä ,7 ei, olen kiertomatkalla ,4 ei, olen läpikulkumatkalla ,9 Kaikki matkailijat yhteensä Taulukko 7 Kaikista vastaajista 39 % ilmoitti olevansa päiväkävijänä haastattelupaikkakunnalla. Kaikista yöpyneistä matkailijoista 31 % majoittui hotellissa, motellissa, tai matkustajakodissa. Vuokratussa lomamökissä yöpyi 20 % ja leirintätai matkailuvaunualueella 15 %. Neljänneksi suurin ryhmä olivat sukulaisten tai tuttavien luona majoittujat, 12 % kaikista yöpyjistä. Omalla lomamökillä yöpyneiden osuus oli 8 %. Taulukko 8 Kolme neljästä vastaajasta saapui kohdealueelle henkilöautolla. Toiseksi yleisin kulkuneuvo oli henkilöauton ja asuntovaunun yhdistelmä tai matkailuauto. Useampaa kuin yhtä kulkuneuvoa ilmoitti käyttävänsä noin 8 % vastaajista. Taulukko 9 Lähes puolet vastaajista ilmoitti haastattelupaikkakunnan olevan matkansa pääkohde. Kiertomatkalla olevien osuus oli noin 37 % ja läpikulkumatkalla olevien noin 14 %. 6

7 Taulukko 10. Viipymä majoitusmuodoittain Yöpyjien keskimääräinen viipymä majoitusmuodoittain kotimaiset matkailijat ulkomaiset matkailijat keskiarvo (vuorokautta) oma lomamökki 18,4 23,7 18,8 74 vuokrattu lomamökki 6,2 8,6 7,1 172 sukulaisten tai tuttavien luona 6,7 5 5,9 107 muu majoitus 9,7 6 9,6 42 leirintä- tai matkailuvaunualue 2,2 3,8 2,7 132 maatilamajoitus 1,5 4,6 2,6 30 vene 2 8,5 2,2 49 hotelli, motelli tai matkustajakoti 1,9 3,1 2,2 277 ei tietoa 2 Kaikki matkailijat yhteensä 5,5 5,7 6,4 885 N 3. Yöpyneiden matkailijoiden rahankäyttö 3.1 Keskimääräinen rahankäyttö kansallisuuden mukaan Kaikkien yöpyneiden vastaajien keskimääräinen vuorokausikohtainen rahankäyttö oli noin 94 euroa henkilöä kohden. Eniten rahaa vuorokautta kohden käyttivät venäläiset matkailijat, keskimäärin 101 euroa/henkilö. Toiseksi eniten rahaa käyttivät kotimaiset matkailijat, noin 94 euroa. Muiden ulkomaisten matkailijoiden vuorokausikohtainen kulutus oli kansallisuudesta riippumatta lähes samansuuruista. Kuvio 1. Keskimääräinen rahankäyttö kansallisuuden mukaan keskimääräinen kulutus /hlö/vrk 95 93,6 93, ,2 87,7 87, suomi (n= 660) venäjä (n=107) saksa (n=39) EU maat (n=51) muut maat (n=28) yhteensä (885) 7

8 Taulukko 11. Keskimääräinen rahankäyttö majoitusmuodon ja kansallisuuden mukaan Keskimääräinen rahankäyttö majoitusmuodoittain ( /hlö/vrk) suomi venäjä saksa muut EU maat muut maat yhteensä hotelli, motelli tai matkustajakoti 179,8 131,2 229, ,2 vene 92,8 * * * * 92,8 maatilamajoitus 85,3 131,1 * 75,4 53,3 88,7 muu majoitus 68,5 * * * * 68,0 vuokrattu lomamökki 57,9 78,6 66,8 77,8 76,5 65,3 leirintä- tai matkailuvaunualue 57,7 79,8 53, ,4 57,1 sukulaiset tai tuttavat 55,7 * * 15,4 46,6 54,1 oma lomamökki 20,6 * * * * 22,7 yhteensä 93, ,2 87,7 87,5 93,8 Hotellissa yöpyjät käyttivät rahaa eniten, keskimäärin 168 euroa vuorokautta kohden. Hotellissa yöpyneistä suurinta rahankäyttö oli saksalaisilla matkailijoilla (230 ) ja toiseksi suurinta suomalaisilla matkailijoilla (180 ). Majoitusmuodoittain tarkasteltuna toiseksi eniten rahaa käyttivät veneessä majoittuneet, keskimäärin 93 euroa ja kolmanneksi eniten maatilamajoituksessa yöpyneet matkailijat 88,7. Vähäisintä rahankäyttö oli omilla lomamökeillä majoittujilla, noin 23 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. 8

9 3.2 Keskimääräinen rahankäyttö eri menoluokkiin kansallisuuden mukaan Kuvio 2 Suomi 93,6 4 % 4 % 14 % 6 % 28 % 9 % 11 % 24 % Kuvio 3 Kuvio 4 Venäjä % 5 % 4 % 2 % Saksa 89,2 7 % 8 % 32 % 8 % 10 % 38 % 17 % 10 % 15 % 16 % 12 % 13 % Kuvio 5 Kuvio 6 muut EU-maat 87,7 5 % 3 % 5 % muut maat 87,5 6 % 11 % 13 % 41 % 2 % 37 % 7 % 15 % 4 % 22 % 8 % 17 % 4 % 9

10 3.3 Matkailijoiden rahankäyttö heinäkuun aikana Taulukko 12 Yöpyvien matkailijoiden keskimääräinen rahankäyttö matkan ajankohdan mukaan heinäkuu ( ) N muu aika ( ) Suomi 104, ,9 208 Venäjä 98, ,9 78 Saksa 100, ,3 24 EU -maat 88, ,2 14 muut maat 81, ,3 12 Kaikki matkailijat yhteensä 102, ,6 336 N Heinäkuussa ja muuna aikana vierailleiden matkailijoiden välinen rahankäytön ero oli suurin kotimaisilla matkailijoilla, jotka käyttivät heinäkuussa noin 34,7 euroa enemmän rahaa kuin muuna aikana. Kulttuuripalveluissa, ravitsemispalveluissa ja erikoiskauppaostoissa rahankäytön erot olivat suurimmat. Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttöön ei ajankohta juurikaan vaikuttanut, lukuun ottamatta saksalaisia vieraita, joilla ero heinäkuun ja muun ajan rahankäytössä oli noin 18 euroa. Kuvio 7 Kuvio 8 kotimaiset matkailijat ( /hlö/vrk) ulkomaiset matkailijat ( /hlö/vrk) heinäkuu muu aika heinäkuu muu aika majoituspalvelut 25,7 25,9 majoituspalvelut 35 32,4 ravitsemispalvelut 14,4 25,9 ravitsemispalvelut 16,3 15,6 ostokset erikoiskaupoista 5,7 12,1 ostokset erikoiskaupoista 6,7 13 ostokset päivittäistavarakaupoista 8,9 8 ostokset päivittäistavarakaupoista 9,3 13,9 kulttuuripalvelut 3,8 17,7 kulttuuripalvelut 6,2 13,4 polttoaine 6,1 5,2 polttoaine 3,9 4,5 viihde- ja virkistyspalvelut 3,7 2,7 viihde- ja virkistyspalvelut 3,8 3,7 muu rahankäyttö 3,9 3,3 muu rahankäyttö 3,2 6,6 10

11 3.4. Heinäkuun rahankäyttö majoitusmuodoittain Heinäkuun aikaista rahankäyttöä tarkasteltaessa havaittiin, että majoituspalveluihin kulutettu keskimääräinen rahasumma ei eronnut oleellisesti muuna aikana matkustavien vastaavasta rahankäytöstä. Jos tarkastellaan pelkästään heinäkuun aineistosta laskettua majoitusmenon keskiarvoa, näyttää tulos olevan ristiriidassa sen kanssa, että majoitushinnat Savonlinnan seudulla etenkin hotelleissa ovat keskimäärin korkeammat heinäkuun aikana kuin muina aikoina. Majoitukseen käytetyn rahamäärän olematon ero muun ajan majoitusmenoon verrattuna selittyy sillä, että heinäkuun aikana kerätyssä otoksessa maksuttomassa tai edulliseen hintaan majoittuneiden osuus aineistosta on noin puolet. Taulukko 13 Keskimääräinen rahankäyttö eri majoitusmuotoihin ( /hlö/vrk) heinäkuu N muu aika N hotelli, motelli tai matkustajakoti vene maatilamajoitus muu ,3 vuokrattu lomamökki leirintä- tai matkailuvaunualue sukulaiset tai tuttavat oma lomamökki yhteensä , ,3 Kuviot 9, 10 ja 11. Eri majoitusmuodossa yöpyneiden rahankäytön jakautuminen eri kulutuskohteisiin ( ) Kuvio 9 hotellissa yöpyneet 195 /hlö/vrk 5,1 5,8 7,6 42,1 63 7,3 19,6 44,4 Kuvio 10 Kuvio 11 muussa maksullisessa majoituksessa yöpyneet 69 /hlö/vrk maksuttomassa majoituksessa yöpyneet 46 /hlö/vrk 7,1 3,1 2,8 5,7 17,8 3,3 3,6 3,2 3,2 0 14,4 9,6 7 15,5 10 8,2 11

12 4. Matkailijoiden keskimääräisen rahankäytön jakautuminen eri menoluokkiin 4.1 Päiväkävijät Koko kuntayhtymän aluetta kulutusluokittain tarkasteltaessa päiväkävijät käyttivät eniten rahaa ravitsemispalveluihin, keskimäärin 13 euroa henkilöä kohden. Seuraavaksi eniten rahaa käytettiin ostoksiin erikoiskaupoista (10,5 ), kulttuuripalveluihin (8,5 ) ja päivittäistavarakaupan ostoksiin (6 ). Luokkaan muu rahankäyttö yhdistettiin vähiten mainintoja saaneet kulutusluokat. Näitä rahankäyttökohteita olivat luontoon liittyvät ohjelmapalvelut, muut huoltoasemaostokset kuin polttoaine, liikennepalvelut ja muu rahankäyttö, kuten kauneudenhoito-, hyvinvointi- ja terveyspalvelut. Näihin käytetyt rahasummat jäivät yhteensäkin vähäisiksi. Päiväkävijöiltä vastauksia on saatu vain kesäaikana. Kuvio 12 Päiväkävijöiden rahankäyttö euroa/henkilö kotimainen ulkomainen yhteensä ravitsemispalvelut 11,2 13,5 13,2 ostokset erikoiskaupoista kulttuuripalvelut ostokset päivittäistavarakaupoista polttoaine 5,2 5,6 5,9 4,5 5,8 4,6 11,2 10,5 8,3 9,6 8,5 8,3 viihde- ja virkistyspalvelut 3,1 3,3 5 muu rahankäyttö 1,3 0,6 1,2 12

13 4.2 Hotellissa yöpyneet matkailijat Eniten rahaa majoitusmuodoittain luokiteltuna käyttivät hotellissa yöpyneet. Keskimääräinen rahankäyttö vuorokautta ja henkilöä kohden oli kotimaisilla matkailijoilla n. 180 euroa ja ulkomaisilla matkailijoilla 141 euroa. Hotellissa viivyttiin keskimäärin 2,2 vuorokautta. Suurin kuluerä hotellissa yöpyneillä oli majoitus, johon käytettiin rahaa keskimäärin 58 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Toiseksi eniten rahaa käytettiin ravitsemispalveluihin (37 ), kulttuuripalveluihin (29 ) ja erikoiskauppaostoksiin (19 ). Kun hotellissa yöpyneiden matkailijoiden keskimääräinen rahankäyttö kerrotaan keskimääräisellä viipymällä, saadaan yhden matkailijan paikkakunnalle jättämäksi rahamääräksi 342 euroa kotimaista ja 437 euroa ulkomaista matkailijaa kohden. Kuvio 13 Hotelli, motelli tai matkustajakoti (euroa/hlö) kotimainen (n=194) ulkomainen (n=83) yhteensä (n=277) majoituspalvelut 52 60,4 57,8 ravitsemispalvelut 26,2 37,2 41,9 kulttuuripalvelut ostokset erikoiskaupoista ostokset päivittäistavarakaupoista polttoaine muu rahankäyttö viihde- ja virkistyspalvelut 18,8 19,5 16,3 18,5 6,6 12,6 8,4 7,9 3,6 6,6 6,2 6,5 6,3 4,2 4,9 4,4 28,8 33,3 13

14 4.3 Veneessä yöpyneet matkailijat Veneissä majoittuneet käyttivät rahaa keskimäärin 93 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Haastatteluaineiston mukaan keskimääräinen venekunnan koko oli 2,5 henkilöä ja keskimääräinen viipymä 2,2 vuorokautta. Eniten rahaa matkailijaryhmä käytti ravitsemispalveluihin, noin 30 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Toiseksi eniten rahaa kului päivittäistavarakaupan ostoksiin (16 ) ja kolmanneksi eniten polttoaineeseen (12 ). Muita merkittäviä kulutuskohteita olivat kulttuuripalvelut (9 ), majoituspalvelut (9 ) ja erikoiskauppaostokset (8 ). Veneessä majoittuva matkailija tuo rahaa paikkakunnalle matkansa aikana yhteensä noin 205 euroa. Koska ulkomaisia veneessä yöpyneitä oli vain kaksi vastaajaa, esitetään kuviossa koko vastaajaryhmän yhteismäärään perustuva rahankäyttöluku. Kuvio 24 Veneessä majoittujat ( /hlö) yhteensä (n=49) ravitsemispalvelut 30 ostokset päivittäistavarakaupoista 16,1 polttoaine 11,9 kulttuuripalvelut 8,9 majoituspalvelut 8,6 ostokset erikoiskaupoista 8,4 viihde- ja virkistyspalvelut 5,3 muu rahankäyttö 4,3 14

15 4.4 Muussa maksullisessa majoituksessa yöpyneet matkailijat Ryhmään muu maksullinen majoitus kuului enimmäkseen maatilamajoituksessa, omassa lomaosakkeessa tai vuokratussa asunto-osakkeessa majoittuvia matkailijoita. Yhteensä rahaa vuorokautta kohden käytettiin noin 68 euroa. Menoluokittain jaoteltuna ryhmä käytti eniten rahaa majoituspalveluihin (25 ) ja ravitsemispalveluihin (17 ). Erikoistavarakaupan ostoksiin rahaa kului noin 8 euroa vuorokautta kohden ja päivittäistavarakauppaan noin 7,5 euroa. Muussa maksullisessa majoituksessa viivyttiin keskimäärin 9,6 vuorokautta, joten keskimäärin yksi tämän matkailijaryhmän matkailija tuo paikkakunnalle rahaa vierailunsa aikana noin 653 euroa. Kuvio 15 Muu maksullinen majoitus yhteensä (n=42) majoituspalvelut 22,1 ravitsemispalvelut 17,4 ostokset erikoiskaupoista 8,5 ostokset päivittäistavarakaupoista 6,6 kulttuuripalvelut 4,9 polttoaine 3,5 viihde- ja virkistyspalvelut 3,6 muu rahankäyttö 1,38 15

16 4.5 Vuokratussa lomamökissä yöpyneet matkailijat Vuokratussa lomamökissä yöpyjät käyttivät keskimäärin rahaa vuorokautta ja henkilöä kohden noin 65 euroa. Ulkomaiset matkailijat käyttivät rahaa noin 76 euroa ja suomalaiset noin 58 euroa vuorokautta kohden. Eniten rahaa kului majoituspalveluihin, noin 29 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Muita merkittäviä rahankäyttökohteita olivat myös ravitsemispalvelut (11 ) ja päivittäistavarakaupan ostokset (10 ). Kotimaiset matkailijat viipyivät vuokratussa lomamökissä keskimäärin 6,2 vuorokautta, joten yksi vuokratussa lomamökissä majoittunut kotimainen matkailija kulutti koko vierailunsa aikana noin 360 euroa. Koska ulkomaiset vastaajat käyttivät vuorokautta kohden enemmän rahaa ja viipyivät pidempään, vastaava luku ulkomaisten matkailijoiden osalta oli 654 euroa. Kuvio 16 vuokratussa lomamökissä majoittujat ( /hlö) kotimainen (n=106) ulkomainen (n=69) yhteensä (n=175) majoituspalvelut 25,3 28,8 34,1 ravitsemispalvelut ostokset päivittäistavarakaupoista ostokset erikoiskaupoista muu rahankäyttö polttoaine kulttuuripalvelut viihde- ja virkistyspalvelut 9,2 10,7 9,8 8,4 11,5 9,6 4,3 5,8 5 2,8 4,8 4,3 3,3 3,3 3,3 2,4 3,4 2,8 1,6 2,4 1,9 16

17 4.6 Leirintä- ja matkailuvaunualueella yöpyneet matkailijat Leirintä- tai matkailuvaunualueella yöpyneet matkailijat käyttivät rahaa noin 57 euroa. Kulutus vaihteli paljon matkailijoiden kansallisuuden mukaan. Eniten rahaa käyttivät venäläiset matkailijat (80 ) ja vähiten muista EU-maista lähtöisin olevat matkailijat (32 ). Tämän ryhmän matkailijat käyttivät eniten rahaa majoituspalveluihin (11 ), ravitsemispalveluihin (11 ) ja päivittäistavarakauppaostoksiin (10 ). Kotimaiset matkailijat viipyivät leirintä- tai matkailuvaunualueella keskimäärin 2,2 vuorokautta, joten yhden matkailijan alueelle jättämä rahamäärä on noin 128 euroa vierailua kohden. Ulkomaisten matkailijoiden viipymä oli keskimäärin 3,8 vuorokautta, joten viipymää kohden rahankäyttö oli noin 213 euroa. Leirintä- ja matkailuvaunualueilla yöpyneitä on tavoitettu tähän tutkimukseen vain kesäaikana. Kuvio 17 Leirintä- tai matkailuvaunualueella majoittujat ( /hlö) kotimainen (n=90) ulkomainen (n=44) yhteensä (n=134) majoituspalvelut ravitsemispalvelut ostokset päivittäistavarakaupoista 7,8 10,5 11,3 10,8 12,2 10,8 9,6 10,8 10 kulttuuripalvelut polttoaine 5 7,5 6,7 6,2 7,3 6,5 ostokset erikoiskaupoista viihde- ja virkistyspalvelut muu rahankäyttö 4,9 5,5 4,6 3,4 4,1 2,2 2,9 2,4 7 17

18 4.7 Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneet matkailijat Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyjät käyttivät rahaa keskimäärin 54 euroa vuorokautta kohden. Suurimmat kulutusluokat olivat ravitsemispalvelut 17 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa, ostokset päivittäistavarakaupoista (10 ) sekä ostokset erikoiskaupoista (10 ). Keskimäärin sukulaisten ja tuttavien luona majoituttiin 5,9 vuorokautta. Sukulaisten ja tuttavien luona yöpynyt matkailija käytti siis vierailunsa aikana rahaa noin 319 euroa. Sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneitä on tavoitettu tähän tutkimukseen vain kesäaikana. Kuvio 18 sukulaisten ja tuttavien luona majoittujat ( /hlö) kotimainen (n=100) ulkomainen (n=9) yhteensä (n=109) ravitsemispalvelut 8, ,2 ostokset päivittäistavarakaupoista ostokset erikoiskaupoista 7,3 7,2 10,4 10,2 9,8 9,5 kulttuuripalvelut 2,4 4,7 4,5 viihde- ja virkistyspalvelut polttoaine 0,9 3,9 3,6 3,9 3,9 3,7 muu rahankäyttö liikennepalvelut 3 0,9 2,3 1,4 1,9 7 18

19 4.8 Omalla loma-asunnolla yöpyneet matkailijat Majoitusmuodoittain verrattaessa vähiten rahaa vuorokautta kohden käyttivät omissa loma-asunnoissa yöpyneet, keskimäärin 23 euroa per henkilö. Rahankäytön vähyyttä kohdealueella selittää osittain se, että varsinkin pienemmistä kunnista mökkiläiset tekevät ostosmatkoja läheisiin suurempiin kuntiin, jolloin kyseinen matka kirjattiin haastatteluaineistoon toisen paikkakunnan päiväkäyntinä. Eniten rahaa vuorokautta kohden majoituspaikkakunnalla käytettiin päivittäistavarakaupan ostoksiin. Haastatteluaineiston mukaan keskimääräinen viipymä omalla loma-asunnolla oli 18,8 vuorokautta. Näin ollen yksi omalla loma-asunnolla majoittuva matkailija tuo matkansa aikana paikkakunnalle rahaa keskimäärin 432 euroa. Omalla loma-asunnolla majoittuneita on tavoitettu tähän tutkimukseen vain kesäaikana ja koska ulkomaisia omilla lomamökeillä yöpyneitä oli vain muutamia, esitetään kuviossa koko vastaajaryhmän yhteismäärään perustuva rahankäyttöluku. Kuvio 19 Omalla loma-asunnolla majoittujat yhteensä (n=75) ostokset päivittäistavarakaupoista 8,8 ravitsemispalvelut 3,9 ostokset erikoiskaupoista 3,2 polttoaine 3 muu rahankäyttö 1,5 kulttuuripalvelut 1,4 viihde- ja virkistyspalvelut 0,8 19

20 5. Matkailijoiden rahankäyttö paikkakunnittain Taulukko 14. Matkailijahaastatteluiden ja kyselyiden vastaukset paikkakunnittain Vastauspaikkakunta kotimaiset matkailijat ulkomaiset matkailijat Vastaajia yhteensä Savonlinna/Savonranta ,1 Punkaharju ,4 Kerimäki ,1 Sulkava ,2 Enonkoski ,2 Kaikki matkailijat yhteensä % 5.1 Päiväkävijät Päiväkävijöitä tavoitettiin haastatteluiden aikana yhteensä 568 kappaletta, joista 64 oli ulkomaisia. Päiväkävijöiden keskimääräinen seurueen koko oli 2,7 henkilöä ja keskimäärin päiväkäynnin paikkakunnalla vietettiin aikaa 4,5 tuntia. Paikkakuntakohtaisesti tarkasteltuna päiväkävijät viettivät eniten aikaa Savonlinnassa, keskimäärin 5,2 tuntia. Vähiten aikaa kului Kerimäellä ja Enonkoskella, keskimäärin 2,7 tuntia. Viipymää ei ilmoitettu 37 lomakkeessa. Lukuja arvioitaessa on huomioitava, että päiväkävijöiltä on saatu vastauksia vain kesäaikana. Päiväkävijät käyttivät rahaa paikkakunnittain henkilöä kohden keskimäärin 48 euroa, eikä kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden välillä ollut merkittävää eroa. Matkailijaa kohden mitattuna eniten rahaa käytettiin Savonlinnassa, keskimäärin 70 euroa ja vähiten Enonkoskella, noin 16 euroa kävijää kohden. Enonkoskelta ja Sulkavalta ei tavoitettu ulkomaisia päivämatkailijoita. Kuvio ,2 Päiväkävijöiden keskimääräinen rahankäyttö paikkakunnittain (euroa/hlö) 52,6 70,1 34,1 59,2 34, ,9 16, ,8 15,8 11 Savonlinna Sulkava Punkaharju Kerimäki Enonkoski kotimainen ulkomainen yhteensä 20

21 5.2 Savonlinna Savonlinnasta kertyi vastauksia rahankäyttöosioon yhteensä 711 kappaletta, mikä on noin puolet kokonaisvastausmäärästä. Vastauksista 560 kertyi kotimaisilta matkailijoilta ja noin viidennes, eli 158 kappaletta, ulkomaisilta matkailijoilta. Kaikista Savonlinnassa kyselyyn vastanneista matkailijoista n. 38 prosenttia ilmoitti olevansa päivämatkalla, ja 62 prosenttia yöpyvänsä alueella. Kaikista tutkimusalueen paikkakunnista Savonlinnassa vierailleet matkailijat käyttivät eniten rahaa. Keskimäärin vuorokautta kohden kulutettiin rahaa 120 euroa. Kotimaisten matkailijoiden keskimääräinen vuorokausikohtainen kulutus oli 124 euroa ja ulkomaalaisten 107 euroa. Eniten rahaa Savonlinnassa käyttivät hotellissa yöpyjät, noin 217 euroa ja toiseksi eniten veneissä yöpyjät, noin 116 euroa. Vähiten rahaa käyttivät omalla lomamökillä yöpyjät, joiden vuorokausikohtainen kulutus oli 25 euroa. Kotimaiset päiväkävijät kuluttivat henkilöä kohden noin 75 euroa ja ulkomaalaiset noin 20 euroa vähemmän. Taulukko 15. Savonlinna Keskimääräinen rahankäyttö kotimaiset ulkomaiset rahankäyttö matkailijaryhmittäin ( /hlö/vrk) matkailijat matkailijat yhteensä N päiväkävijät hotelli, motelli tai matkustajakoti vene muu leirintä- tai matkailuvaunualue vuokrattu lomamökki sukulaisten tai tuttavien luona oma lomamökki maatilamajoitus Kaikki yöpyvät matkailijat yhteensä Punkaharju Vastauksia Punkaharjulta kertyi yhteensä 441 kappaletta. Vastanneista n. 44 % ilmoitti olevansa päivämatkalla ja 56 % yöpyvänsä paikkakunnalla. Kotimaiset matkailijat käyttivät matkansa aikana keskimäärin 69 euroa vuorokautta kohden ja ulkomaiset noin 20 euroa enemmän. Eniten Punkaharjulla käyttivät rahaa hotellissa yöpyneet, keskimäärin 132 euroa ja toiseksi eniten maatilamajoituksessa yöpyneet, noin 94 euroa. Vähiten rahaa käyttivät omalla lomamökillä yöpyneet. Heidän vuorokausikohtainen kulutuksensa oli keskimäärin 26 euroa. Kotimaiset päiväkävijät kuluttivat henkilöä kohden noin 31 euroa ja ulkomaiset noin 33 euroa, mikä on puolet vähemmän kuin Savonlinnassa päivämatkalla olleet henkilöt. 21

22 Taulukko 16. Punkaharju Keskimääräinen rahankäyttö kotimaiset ulkomaiset rahankäyttö matkailijaryhmittäin ( /hlö/vrk) matkailijat matkailijat yhteensä N päiväkävijät hotelli, motelli tai matkustajakoti vuokrattu lomamökki sukulaisten tai tuttavien luona leirintä- tai matkailuvaunualue oma lomamökki vene muu maatilamajoitus Kaikki yöpyvät matkailijat yhteensä Kerimäki Kerimäeltä kertyi vastauksia yhteensä 158 kappaletta, joista noin 40 prosenttia oli päiväkävijöiltä. Kerimäellä vierailleet kotimaiset matkailijat käyttivät vierailunsa aikana keskimäärin 69 euroa vuorokautta kohden ja ulkomaiset noin 20 euroa enemmän. Eniten rahaa Kerimäellä käyttivät hotellissa yöpyjät, keskimäärin 112 euroa ja toiseksi eniten leirintä- tai matkailuvaunualueella yöpyjät, noin 61 euroa. Vähiten rahaa käyttivät omalla lomamökillä yöpyjät. Heidän vuorokausikohtainen kulutuksensa oli keskimäärin 16 euroa. Kotimaiset päiväkävijät kuluttivat henkilöä kohden noin 17 euroa ja ulkomaalaiset noin 11 euroa. Taulukko 17. Kerimäki Keskimääräinen rahankäyttö kotimaiset ulkomaiset rahankäyttö N matkailijaryhmittäin ( /hlö/vrk) matkailijat matkailijat yhteensä päiväkävijät hotelli, motelli tai matkustajakoti vuokrattu lomamökki sukulaisten tai tuttavien luona leirintä- tai matkailuvaunualue oma lomamökki vene muu maatilamajoitus Kaikki yöpyvät matkailijat yhteensä

23 5.5 Enonkoski ja Sulkava Paikkakuntakohtaisessa tarkastelussa alueen kaksi pienintä kuntaa yhdistettiin, koska vastausmäärät kuntaa kohden jäivät vähäisiksi. Yhteensä Enonkoskelta ja Sulkavalta saatiin 135 vastausta. Näillä paikkakunnilla rahaa käytettiin selkeästi vähiten rahaa, keskimäärin 45 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Myös tämän alueen matkailijoista suurinta kulutus oli hotelleissa yöpyjillä, noin 145 euroa vuorokautta kohden. Taulukko 18. Enonkoski ja Sulkava Keskimääräinen rahankäyttö matkailijaryhmittäin ( /hlö/vrk) kotimaiset matkailijat ulkomaiset matkailijat rahankäyttö yhteensä N suomi päiväkävijät hotelli, motelli tai matkustajakoti vuokrattu lomamökki sukulaisten tai tuttavien luona leirintä- tai matkailuvaunualue oma lomamökki vene muu maatilamajoitus Kaikki yöpyvät matkailijat yhteensä Yhteenveto Matkailijoille suunnatun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää matkailijoiden vuorokausikohtainen rahankäyttö haastattelupaikkakunnalla. Tutkimus toteutettiin Savonlinnan seutuyhtymän alueen kunnissa keräämällä aineistoa sekä majoitusyrityksissä yöpyneiltä matkailijoilta että kesäaikana myös henkilökohtaisten haastattelujen avulla. Tämä tutkimus on osa MOTTI -hanketta (Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnallinen vahvistaminen Itä-Suomessa), joka on Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen yhdessä Savonlinnan seudun kuntayhtymän kanssa toteuttama tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimukseen kertyi yhteensä 1463 vastausta, joista noin puolet Savonlinnasta. Noin puolet vastaajista oli iältään vuotiaita ja suurin osa (95 %) vastanneista ilmoitti olevansa lomamatkalla. Kaksi kolmesta vastaajasta oli matkalla oman perheen kanssa. Noin kolme neljästä vastaajasta ilmoitti ensisijaiseksi kulkuneuvokseen henkilöauton. Hieman alle 40 % haastatelluista matkailijoista oli käyntikohteessaan päiväkävijöitä ja yöpyviä hieman yli 60 %. Pisimpään viivyttiin omalla lomamökillä, noin 18,8 vuorokautta. Viipymät maksullisessa majoituksessa vaihtelivat hotellien noin kahdesta vuorokaudesta vuokratun 23

24 lomamökin noin seitsemään vuorokauteen. Sukulaisten tai tuttavien luona majoittujilla keskimääräinen viipymä oli noin 6 vuorokautta. Kaikkiaan vastanneista 80 % oli kotimaisia matkailijoita ja 20 % ulkomaisia matkailijoita. Miltei puolet kotimaisista matkailijoista oli lähtöisin Etelä-Suomen alueilta ja noin kolmannes lähimaakunnista. Pohjanmaalta ja Pohjois-Suomesta matkailijoita oli aineistossa varsin vähän. Ulkomaisista matkailijoista venäläisiä oli 40 %, mikä on noin kaksi kertaa niin paljon kuin saksalaisia, jotka ovat toiseksi suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä. Koko aineistoa tarkasteltaessa, paikkakunnalla yöpyneet kotimaiset matkailijat kuluttivat henkeä kohden noin 94 euroa ja venäläiset noin 101 euroa vuorokaudessa. Muiden maiden matkailijoiden kulutus henkeä kohden oli hieman alle 90 euroa vuorokaudessa. Majoitusmuodoittain tarkasteltaessa, eniten rahaa käyttivät hotellissa, motellissa, tai matkustajakodissa majoittuneet matkailijat. Heidän vuorokausikohtainen kulutuksensa oli noin 168 euroa. Vähiten rahaa käyttivät omalla loma-asunnolla majoittuneet, noin 23 euroa vuorokautta kohden. Eri matkailijatyypeistä eniten rahaa yhtä matkailijaa kohden kohdepaikkakunnalle toivat vuokratuissa lomamökeissä yöpyneet ulkomaiset matkailijat, joiden rahankäyttö koko paikkakunnalla viipymänään aikana oli keskimäärin 654 euroa. Lähes saman verran rahaa viipymän aikana käyttivät myös muussa maksullisessa majoituksessa, kuten vuokratussa asunto-osakkeessa tai loma-osakkeessa yöpyneet, noin 653 euroa. Suurin yksittäinen menoluokka oli majoitus. Kansallisuuksittain verrattaessa eniten rahaa majoituspalveluihin käyttivät muista EU maista kuin Saksasta tulevat matkailijat, noin 41 % vuorokausikohtaisesta kokonaiskulutuksestaan. Vähiten rahaa majoitukseen käyttivät kotimaiset matkailijat, joilla vastaava prosenttiosuus oli 28 %. Kotimaiset matkailijat käyttivät noin neljänneksen vuorokausikohtaisesta kulutuksestaan ravitsemispalveluihin. Suhteellisesti eniten ostoksia tekivät venäläiset matkailijat, jotka käyttivät päivittäis- ja erikoistavarakauppaostoksiin yli kolmanneksen vuorokausikohtaisesta rahankäytöstään. Suomalaisilla ja saksalaisilla matkailijoilla vastaava luku oli hieman yli 20 %. Suhteellisesti vähiten rahaa ostoksiin käyttivät muista maista tulevat matkailijat, vain reilut 10 % vuorokausikohtaisesta kokonaiskulutuksesta. Yöpyneet matkailijat käyttivät keskimäärin vuorokautta ja henkilöä kohden 120 euroa Savonlinnassa, 74 euroa Punkaharjulla ja Kerimäellä, ja 45 euroa Enonkoskella ja Sulkavalla. Heinäkuun ja muun ajan kävijöiden rahankäyttö erosi eniten kotimaisten matkailijoiden osalta. Kotimaisilla heinäkuussa matkailevilla vastaajilla keskimääräinen rahankäyttö vuorokaudessa oli noin 105 euroa, kun se muuna aikana oli 35 euroa vähemmän. Heinäkuun aikana kaikista tavoitetuista matkailijoista ylivoimaisesti eniten rahaa vuorokautta kohden käyttivät hotellissa, motellissa tai matkustajakodissa majoittuneet. Heidän vuorokausikohtainen kulutuksensa oli yhteensä noin 195 euroa henkeä kohden, kun taas muissa maksullisissa majoituskohteissa yöpyneet käyttivät rahaa noin 69 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Eniten rahankäyttö erosi majoitus-, ravitsemis- ja kulttuuripalveluissa sekä erikoiskauppaostoksissa. Hotellissa yöpyneet matkailijat käyttivät enemmän rahaa kuin muissa maksullisissa majoitusmuodoissa yöpyneet matkailijat majoituspalveluihin (noin 45 euroa enemmän), ravitsemispalveluihin (noin 30 euroa enemmän), ja kulttuuripalveluihin (noin 35 euroa enemmän). Maksuttomassa majoituksessa, kuten omalla lomamökillä tai sukulaisten ja tuttavien luona yöpyneiden vuorokausikohtainen rahankäyttö oli yhteensä noin 46 euroa henkilöä kohden vuorokaudessa. Heillä kului eniten rahaa ravitsemispalveluihin sekä päivittäis- ja erikoistavarakauppaostoksiin. 24

25 Liitteet Liite 1. Matkailijakyselylomake Arvoisa matkailija, Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos tutkii yhdessä Savonlinnan seudun kuntayhtymän kanssa vuoden 2010 aikana matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Savonlinnan seutukunnassa. Tutkimuksessa kartoitetaan matkailijoiden alueelle tuottama välitön ja välillinen matkailutulo sekä matkailutoimialan työllisyysvaikutus. Tutkimustuloksia hyödynnetään alueen matkailuelinkeinon kehittämisessä ja matkailupalvelujen parantamisessa. Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan tässä lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. Vastauksenne käsitellään nimettömänä, eikä henkilöllisyytenne tule missään tutkimuksen vaiheessa julki. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii matkailuliiketoiminnan professori Raija Komppula ja operatiivisena tutkijana opiskelija Noora Tahvanainen. Halutessanne saatte lisätietoja sähköpostitse, tai Kiitos vastauksestanne. Raija Komppula, professori Itä-Suomen yliopisto Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 25

26 SAVONLINNAN SEUTUKUNNAN MATKAILUTUTKIMUS 2010 Tämä kysely koskee vain matkailijoita joten jos asutte, olette työssä tai opiskelette säännöllisesti tällä paikkakunnalla, emme vaivaa Teitä enempää! 1. Sukupuoli 1. nainen 2. mies vastauspäivämäärä 2. Syntymävuosi 3. Vakituinen kotikunta 4. Merkitkää millä seuraavista paikkakunnista aiotte vierailla tämän matkanne aikana ja alleviivatkaa paikkakunta jolla olette nyt. A) Savonlinna yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia B) Savonranta yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia C) Sulkava yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia D) Kerimäki yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia E) Punkaharju yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia F) Enonkoski yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia G) Heinävesi yövyn paikkakunnalla yötä päivämatkalla tuntia 5. Mikäli majoitutte matkanne aikana, merkitkää alle majoitusmuoto ja viipymä paikkakunnittain (Merkitkää minkä paikkakunnan yöpymisen ilmoitatte. Mikäli yövytte usealla paikkakunnalla, merkitkää kolme pisintä viipymää) Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonranta Savonranta Savonranta Sulkava Sulkava Sulkava Kerimäki Kerimäki Kerimäki Punkaharju Punkaharju Punkaharju Enonkoski Enonkoski Enonkoski Heinävesi Heinävesi Heinävesi 1. hotelli, motelli tai matkustajakoti yötä yötä yötä 2. maatilamajoitus yötä yötä yötä 3. oma lomamökki yötä yötä yötä 4. vuokrattu lomamökki yötä yötä yötä 5. leirintä- tai matkailuvaunualue yötä yötä yötä 6. sukulaisten tai tuttavien luona yötä yötä yötä 7. muualla; missä? yötä yötä yötä 26

27 6. Paljonko arvioitte käyttävänne rahaa eri tarkoituksiin eri paikkakunnilla ja kuinka monen henkilön rahankäyttöä vastauksenne koskee? henkilön Merkitkää paikkakunta, jonka rahankäyttöä vastauksenne koskee ja arvioikaa kuinka paljon aiotte käyttää rahaa seuraaviin palveluihin (ilmoittakaa kolme tärkeintä paikkakuntaa ja vastatkaa käyttämällä tasasummia, esim. 120, EI ): Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonranta Savonranta Sulkava Sulkava Savonranta Sulkava Kerimäki Kerimäki Kerimäki Punkaharju Punkaharju Punkaharju Enonkoski Enonkoski Enonkoski Heinävesi Heinävesi Heinävesi A. Majoituspalvelut B. Ravitsemispalvelut (Mm. ravintola- ja kahvilapalvelut, pikaruokapaikat, grillikioski..) C. Kulttuuripalvelut (Mm. musiikki- ja teatteriesitykset, ooppera, näyttelyt, museoiden palvelut ) D. Viihde- ja virkistyspalvelut (Mm. huvipuisto, urheilutapahtumat, risteilyt kanootin vuokraus, muu välinevuokra ) E. Luontoon liittyvät ohjelmapalvelut (Mm. matkatoimistojen ohjelmapalvelut, retket luonto- ja elämysmatkailu, safarit, seikkailut ) F. Ostokset myymälöistä 1) päivittäistavarakaupat (tavaratalot, marketit, kyläkaupat ) 2) erikoiskaupat (vaatekaupat, kenkäkaupat, matkamuistot toriostokset, urheiluliikkeet, kemikalio ) G. Huoltoasemapalvelut 1) polttoaineet 2) muut ostokset huoltoasemilta H. Liikennepalvelut (julkinen liikenne, taksit, auton vuokraus, pysäköinti..) I. Muu rahankäyttö (muiden palvelujen ostot) (Mm. kauneudenhoito-, hyvinvointi- ja terveyspalvelut ) 27

28 7. Matkanne pääasiallinen tarkoitus? 1. lomailu 2. työ- tai liikematka 3. opintomatka 4. muu; mikä? 8. Matkaseuranne tällä matkalla? 1. matkustan yksin 2. perhe 3. sukulaiset/tuttavat 4. matkustan ryhmän mukana 9. Millä kulkuneuvoilla matkustitte tälle paikkakunnalle (jolla olette nyt)? 1. henkilöauto 2. henkilöauto ja asuntovaunu tai matkailuauto 3. linja-auto 4. juna 5. lentokone 6. vene 7. muu, mikä? 10. Onko paikkakunta (jolla olette nyt) matkanne pääasiallinen kohdealue? 1. Kyllä. 2. Ei. Olen kiertomatkalla. Jos olette kiertomatkalla, vastatkaa kohtiin a) ja b) a) Millä paikkakunnalla yövyitte viimeksi? b) Millä paikkakunnalla yövytte seuraavaksi? 3. Ei. Olen läpikulkumatkalla. Mistä mihin? A) Mikä on tämän matkanne pääkohde tai tapahtuma? B) Mitkä ovat tämän matkanne muut kohteet tai tapahtumat? 28

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018

Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018 Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 MUUT KOHTEET JA KULKUTAVAT (PÄÄKAUPUNKISEUTU PÄÄASIALLINEN MATKAKOHDE) 4,9 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Porvoon seutu Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lokakuu 2018 2 Keskimäärin 4 matkaa kesässä Uusimaa vierailluin maakunta Vastaajat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset Ossi Nurmi TEM aluetutkimusseminaari 12.12.2017 Alueellinen matkailutilinpito - Matkailutilinpito on kansantalouden tilinpidon satelliitti, jota tuotetaan kansainvälisten

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tulokset: Autoliiton kotimaan matkailututkimus 2012 Autoliitto tutki kesän 2012 aikana Suomessa lomailevien autoilijoiden ja motoristien matkailutottumuksia. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi TourNet. Autoliitto

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi Visit Finland seminaari

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi Visit Finland seminaari Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset Ossi Nurmi Visit Finland seminaari 4.5.2017 Alueellinen matkailutilinpito -hanke - Hanke käynnistyi elokuussa 2016 TEM:n ohjauksessa ja rahoittamana - Alueellinen

Lisätiedot

Matkailun suuralueet sekä maakunnat

Matkailun suuralueet sekä maakunnat Matkailuvuosi 2017 Matkailun suuralueet sekä maakunnat Lähde: Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelu, Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Huomioitavaa vuositulosten vertailussa: Majoitustilaston

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Maaliskuu 2016

Matkailutilasto Maaliskuu 2016 Matkailutilasto Maaliskuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimusten tulokset Motti-hanke LEHDISTÖTILAISUUS

Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimusten tulokset Motti-hanke LEHDISTÖTILAISUUS Liiketoimintaosaamisen ja aluetalousvaikutusten tutkimusten tulokset Motti-hanke 1.3.2008-31.5.2011 LEHDISTÖTILAISUUS JULKAISUVAPAA MAANANTAINA 20.6.2011 KLO 10 Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 1

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 page 1 Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomakulutuksen osuuus kotitalouden kuukausituloista Kesäloman yleisimmät kulutuskohteet Euroopassa KULUTUS SUHTEESSA MUIHIN MAIHIN VIRO 60.2 %

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007. Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset

ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007. Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:161 2008 Tilaukset Matkailun Edistämiskeskus Töölönkatu 11 A PL 625 00101 Helsinki puh. +358 10 6058 000

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 12 miljoonaa ensikertalais ta (+ 6 %) 363

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Loppuraportti (osa 2). Tulo- ja työllisyysvaikutukset Noora Tahvanainen Eero Vatanen Raija Komppula Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 sivu 1 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomaan käytettävä kulutus suhteutettuna talouden tuloihin Kesäkulutus Euroopassa SUHTEELLINEN KULUTUS ERI MAISSA VIRO 60.2 % 17 % LATVIA BULGARIA

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset. Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset Ossi Nurmi 27.4.2016 Matkailutilinpito - Matkailutilinpito (Tourism account) = Matkailun satellittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Account) - Keskeiset määritelmät

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi - Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet asuinmaan...

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 9.3.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli tammikuussa 218 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 3,1

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen Tuloksia yrittäjäkysely helmi-maaliskuu & Markkinointiyhteistyötä

Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen Tuloksia yrittäjäkysely helmi-maaliskuu & Markkinointiyhteistyötä Maaseutumatkailun suhdanteet ja kehittäminen Tuloksia yrittäjäkysely helmi-maaliskuu 2018 & Markkinointiyhteistyötä Kimmo Aalto, MTK ry kimmo.aalto@mtk.fi p. 040 1791618 Matkailijamäärät syys-joulukuussa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 0 Suomalaisten matkailu 0, joulukuu Ulkomaanmatkat suomalaisten suosiossa joulukuussa 0 Joulukuussa suomalaiset suuntasivat matkansa ulkomaille ja kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa 218 noin 1,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 217. Kotimaisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 2018 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 2018 Oulussa kirjattiin 655 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 548 tuhatta ja

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 2 Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 touko-lokakuu Visit Finland tutkimuksia 2 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen eri kansallisuuksien

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2017 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen suurimmista lähtömaista...

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 1.1.219/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa 218 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli prosenttia

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 635 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 533 tuhatta ja

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 7.12.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli lokakuussa 218 noin 1,6 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 8.11.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa 218 noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot