MITÄ AURINKOMERKIN JÄLKEEN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ AURINKOMERKIN JÄLKEEN?"

Transkriptio

1 MITÄ AURINKOMERKIN JÄLKEEN? Kyösti Tarvainen Astrologiassa kaikki oppivat ensimmäisenä aurinkomerkkinsä. Se, että aurinkomerkit ovat hallitsevasti esillä lehtien astrologiassa, ei johdu siitä, että aurinkomerkki olisi yleisesti tärkein tekijä, vaan siitä, että aurinkomerkki voidaan yleensä määrittää helposti pelkän syntymäpäivän perusteella. Aurinkomerkki vaihtuu kuukauden välein suunnilleen samana kuukaudenpäivänä joka vuosi. Aurinkoa henkilökohtaisempien astrologisten tekijöiden tarkastelu taasen vaatii astrologisen kartan laskemista. Astrologiassa pätee nyrkkisääntö, että mitä nopeammin astrologinen tekijä vaihtuu, sitä henkilökohtaisempi se on. Tämän mukaisesti aurinkomerkkiä yksilöllisempiä tekijöitä ovat Kuun merkki, joka vaihtuu noin 2,5 päivän välein, ja keskimäärin 2 tunnin välein vaihtuva Askendentin merkki sekä huoneisiin liittyvät tekijät (Askendentti ja huoneet määritellään jatkossa). Kuumerkin laskemiseksi tarvitaan syntymäpäivämäärä kellonaikoineen ja Askendentin määräämiseksi tarvitaan vielä lisäksi syntymäpaikan pituus- ja leveyskoordinaatit. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tarkastella, mitä muita tärkeitä tekijöitä Auringon lisäksi astrologisessa kartassa on. PLANEETAT MERKEISSÄ Aurinko, Kuu ja planeetat näyttävät maasta katsottuna kiertävän lähes samaa rataa kiintotähtien joukossa. Auringon rataa kiintotähtien suhteen sanotaan eläinradaksi. Eläinradan alkupisteenä on se kohta, jossa Aurinko sijaitsee kevätpäiväntasauksen hetkellä maaliskuun lopulla. Tästä pisteestä alkaen eläinrata jaetaan kahteentoista 30 asteen pituiseen osaan; ensimmäinen osa on Oinaan merkki, toinen Härän, ja niin edelleen. Kuun ja planeettojen asemat projisioidaan kohtisuoraan eläinradalle, jolloin myös niiden asema on ilmaistavissa eläinradan asteina. Kuun ja planeettojen merkeillä on havaittu olevan oma merkityksensä ihmisen luonteelle, aivan kuten aurinkomerkillä on. Eri tekijät vaikuttavat ihmisen eri olemuspuoliin. Esimerkkeinä mainittakoon, että Aurinko on astrologisesti ihmisen aktiivinen perusenergia, joka kuvaa tahtoamme, itseilmaisuamme, perusarvojamme, vitaliteettiamme, olemustamme riippumattomana voiman lähteinä. Kuu on niin naisessa kuin miehessä vaikuttava feminiinisempi perusenergia, joka kuvaa arkista olemustamme, reaktioitamme ympäristöön, tapojamme, tunteitamme, asenteitamme joukon jäsenenä, hoivatuksi tulemisen, hoivaamisen ja turvallisuutemme tarpeita. Kuun energia ei ole pelkästään reagoivaa, vaan Kuuhun liittyvät tunteet voivat saada paljon aikaan ja esimerkiksi Kuun sijaintihuoneen asiat elähdyttävät ihmistä antaen kiinnostusta huoneen asioihin. Vastaavasti Merkurius kuvaa ihmisen älyllisiä, ajatteluun, puheeseen, kirjoittamiseen liittyviä hermostollisia toimintoja, Venus arvostuksiamme ja kykyämme solmia harmonisia ihmissuhteita, Mars ihmisen itsepuolustusenergiaa, tarmokkuutta, aloitekykyä, ja niin edelleen. On kuitenkin huomattava, että planeetasta ei yksistään voi nähdä siihen liitettävien asioiden tulkintaa, vaan

2 monet muut kartan tekijät ovat mukana vaikuttamassa. Aina on huomioitava, että Aurinko ja Askendentti ovat varsin yleisiä tekijöitä, joilla on vaikutusta laajasti ihmisen kaikkiin olemuspuoliin. Eräät astrologit ovat nähneet asian niin, että muut planeetat toimivat Auringon kautta, ja yleisesti on nähty koko kartan toimivan suuressa määrin Askendentin välittämänä. Erään astrologin kerrotaan pitäneen aina koko tulkinnan ajan peukaloa astrologisen kartan Askendentin kohdalla, ettei sen merkitys unohtuisi. Seuraavassa planeettoihin luetaan astrologian teknisen käytännön mukaisesti myös Aurinko ja Kuu. Planeetan merkitys on alussa mainitun periaatteen mukaisesti yleensä sitä heikompaa mitä hitaammin se vaihtaa merkkiä. Uloin planeetta Pluto vaihtaa keskimäärin merkkiä noin 21 vuoden välein. Sen merkkiasemalla ei siten ole suurta henkilökohtaista merkitystä. Koska Kuu vaihtaa merkkiä nopeammin kuin Aurinko, se voi olla henkilökohtaisempi tekijä kuin aurinkomerkki, mutta koska Aurinko liittyy Kuuta merkittävimpiin luonteenpiirteisiin, Aurinko on yleisesti Kuuta tärkeämpi tekijä. Aivan kuten populääreissä aurinkomerkkikirjoissa on kuvauksia aurinkomerkeistä, muiden planeettojen sijainnille eri merkeissä on kuvauksia (esimerkiksi Hand, 1977; Sakoian ja Acker, 1989; Tompkins, 2006; Nikula, 1987). Planeetat toimivat kussakin merkissä merkille ominaisella tavalla, esimerkiksi Oinaassa itsevarmasti ja aloitteellisesti, Härässä vakaasti ja käytännöllisesti, ja niin edelleen. Siten esimerkiksi Merkurius Oinaassa tuo ajatteluun riippumattomuutta, omaperäisyyttä, kekseliäisyyttä, väittelynhalua, samaistumista ajatuksiinsa. Jos henkilön Aurinko on jo Oinaassa, tämä vain korostaa oinasmaisuutta; jos taasen Aurinko on Kaloissa tai Härässä, Merkuriuksen sijainti Oinaassa tuo lisäyksen ja muutoksen mentaalisuuden alueella aurinkomerkin ilmaisemaan luonteeseen. Merkkien ja planeettojen välillä on tärkeä vastaavaisuus: kutakin merkkiä sanotaan yhden planeetan "hallitsevan" (sama planeetta voi hallita kuitenkin kahta merkkiä). Esimerkiksi Oinaan merkkiä hallitsee Mars-planeetta. Tämä tarkoittaa sitä, että Oinaan merkillä ja Marsilla on samanlaisia ominaisuuksia, joten esimerkiksi planeettojen Oinaassa voidaan ajatella toimivan kuin Marsin ohjaamina. Siten esimerkiksi Merkuriuksella Oinaassa on samansuuntaisia ilmenemismuotoja kuin silloin, kun Merkurius on aspektissa Marsiin (aspekteista on seuraavassa). Aspektit ovat yleensä voimakkaampia kuin merkkisijainnit; esimerkiksi Marsin aspekti Merkuriukseen on yleensä voimakkaampi tekijä kuin Merkuriuksen sijainti Oinaassa (tämä on myös edellä mainitun nyrkkisäännön mukaista). PLANEETTOJEN VÄLISET ASPEKTIT Planeettojen asemat eläinradalla katsotaan Maan keskipisteestä käsin. Sieltä katsottuna kahden planeetan välille muodostuu kulma, jonka suuruudella huomattiin jo Antiikissa olevan merkitystä. Jos tämä kulma saa tiettyjä arvoja, joista tärkeimpiä ovat noin 0 astetta (planeetat ovat lähekkäinen), 180 astetta (planeetat ovat maapallon vastakkaisilla puolilla), 90, 60, 120 ja 150 astetta, niin planeetat ovat niin sanotusti aspektissa toisiinsa ("näkevät" toisensa). Tällöin planeettoihin liittyvät olemuspuolet tulevat tavallista voimakkaampaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Kulmien ei tarvitse olla tarkkoja, vaan aspektit toimivat tietyillä välyksillä eli orbeilla, jotka ovat suuruusluokkaa 4-10 astetta. Esimerkiksi jos Aurinko ja Merkurius ovat 0 asteen aspektissa eli yhtymässä, nämä kaksi psykologista funktiota toimivat yhdessä, jolloin edellä mainittuja avainsanoja käyttäen voidaan

3 sanoa, että ihminen kohdistaa aktiivisuuttaan ja vitaliteettiaan älyllisiin toimintoihin. Tämä yhtymä siten lisää ihmisen mielen aktiivisuutta, joka voi ilmetä ajattelun, puhumisen mutta myös kädentaitojen keskimääräistä aktiivisempana harjoittamisena; Auringon riippumattomuuden ja itsekeskeisyyden takia kommunikointi voi kuitenkin olla usein subjektiivista. Näemme tässä samanlaisia piirteitä kuin Merkuriuksen asemassa Oinaassa. Jos henkilöllä on nämä kaksi tekijää, ne vahvistavat toisiaan ja niiden havaittavuus on selvempi; taas jos toinen tekijä ei saisi toiselta tai joltain muulta tekijältä vahvistusta, se voisi jäädä ihmisen kokonaispersoonallisuudessa vähäiseksi tekijäksi. Yleinen ohje onkin se, että yhdestä tekijästä ei tule tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Myös Auringolla ja Kuulla on mahdolliset keskinäiset aspektinsa, mutta niiden lisäksi Auringon ja Kuun välisellä kulmalla on muissakin tapauksissa oma tulkintansa (Nikula, 1993). Kuunkierto alkaa uudestakuusta, jolloin Kuu ja Aurinko ovat yhtymässä, Sitten seuraa ensimmäinen neljännes, jolloin Kuu on 90 astetta Aurinkoa edellä, edelleen täysikuu ja viimeinen neljännes ja jälleen uusikuu. Tämä 360 asteen kuunkierto on jaettu monella tavalla jaksoihin, esimerkiksi kolmeen, kahdeksaan, kahteentoista tai 28 vaiheeseen. Kuunvaiheen merkityksen voi nähdä esimerkiksi sellaisten Aurinkokauriitten tai Aurinkorapujen kohdalla, joilla Kuu on astetta Aurinkoa edellä. Tällöin Kuu ja Aurinko eivät ole enää yhtymässä, mutta kuitenkin nämä henkilöt ovat kuunvaiheensa mukaisesti spontaanisempia kuin Aurinkokauriit ja Aurinkoravut keskimäärin. Aspektit luokitellaan kahteen luokkaan: koviin eli epäharmonisiin ja pehmeisiin eli harmonisiin. Pehmeissä aspekteissa planeetat toimivat yleensä sujuvasti hyvässä yhteistyössä, mihin tosin myös planeettojen yhteensopivuus vaikuttaa. Kovissa aspekteissa planeetat toimivat usein liian voimakkaasti tuoden esiin kunkin planeetan liioiteltuja puolia tai toisinaan planeetat estävät toistensa toimintaa. Aspektien tulkintoja löytyy esimerkiksi Pelletierin (1974), Handin (1977), Sakoian ja Ackerin (1989), Tompkinsin (1989), Nikulan (1987) kirjoista. ASKENDENTTI, HUONEET Planeetat merkeissä ja planeettojen väliset aspektit muodostavat astrologisen kartan kosmisen tilan käyttääksemme 1600-luvun etevimmän astrologin, matematiikan professori Jean-Baptiste Morinuksen, termiä. Kosminen tila on sama kaikille samaan aikaan syntyneille, olipa syntymäpaikka missä päin maapalloa tahansa. Lisäksi se muuttuu ajan mukana hitaasti; se voi olla parin tunnin ajan käytännöllisesti katsoen sama ja myös yhden päivän aikana muutokset ovat vähäisiä. Kosminen tila ei siten ole kovin henkilökohtainen tekijä. Jo parituhatta vuotta sitten havaittiin, että sillä astrologisella merkillä, joka nousee itäisellä horisontilla syntymähetkellä, on suuri vaikutus. Tämä merkki on ihmisen nousumerkki eli askendenttimerkki. Kartan tekijöistä se vaikuttaa eniten ihmisen ulkoiseen olemukseen, jonka muut näkevät ihminen itse ei usein ole Askendenttinsa ominaisuuksista niin tietoinen kuin Auringon mukaisesta luonteestaan. Askendentti kertoo paljon siitä tavasta, jolla ihminen yksilönä toimii muiden yksilöiden joukossa käytännön tasolla maanpäällisissä olosuhteissamme. Siksi se merkittävällä tavalla suodattaa, vahvistaa ja välittää muiden astrologisten tekijöiden ilmentymistä ulkomaailmaan. Askendentti on yleisesti ottaen kartan näkyvin tekijä. Niinpä aiemmin, ennen kuin 1900-luvulla alkoi ilmestyä lehtien aurinkomerkkipalstoja, esimerkiksi Oinaalla ei tarkoitettu henkilöä, jolla on

4 Aurinko Oinaan merkissä, vaan henkilöä, jonka Askendentti on Oinaassa. Aurinko on toki myös merkittävä tekijä ja se yleensä kuvaa Askendenttia paremmin ihmisen pohjimmaista luonnetta. Se, miten ihminen saa tämän pohjimmaisen luonteensa näkyville muille ihmisille, riippuu paljon siitä, miten hyvin yhteensopivia Auringon ja Askendentin merkit ovat. Askendentin lisäksi havaittiin myös, että sillä merkillä, joka näkyy suoraan etelässä, on suuri merkitys. Tätä merkkiä sanotaan Keskitaivaan eli MC:n merkiksi. Se kertoo muun muassa, millaisten ominaisuuksien kautta ihminen haluaa arvostusta itselleen. Sittemmin koko paikallinen avaruus jaettiin kahteentoista lohkoon eli huoneeseen, jolloin ensimmäinen huone alkaa Askendentista ja kymmenes huone MC:stä. Kuva 1. Astrologinen kartta. Voi kuvitella itsensä aivan keskelle karttaa, jolloin kartta esittää tilannetta etelään päin katsottaessa Helsingissä kello 10:34. Kaksitoista lohkoa, joiden numerot on annettu sisimmäisellä kehällä, ovat huoneita. Huoneet 1-6 ovat maanpinnan alapuolella ja huoneet 7-12 ovat horisontin yläpuolella. Symbolit huoneiden sisällä ovat planeettojen symboleita, paitsi huoneessa 11, jossa on Kuun yläsolmu, joka on myös tärkeä tekijä kartan tulkinnassa. Esimerkiksi Kuu ja Mars ovat 12. huoneessa ja ovat nousseet idässä jonkin aikaa sitten; Aurinko on noussut jo 11. huoneeseen. Planeettojen ja Kuun yläsolmun viereen on merkitty niiden asemat eläinradalla käyttäen hyväksi eläinratamerkkien symboleita. Myös huoneiden alkukohtien eli kärkien kohdalle on uloimpana merkitty niiden eläinrata-asemat (Kochin huonejärjestelmässä). Itäisellä horisontilla nouseva Askendentti on ensimmäisen huoneen kärki, joka kuvassa on 14 astetta ja 49 minuuttia Vesimiestä; etelässä oleva MC on 10. huoneen kärki, joka tässä on 26 astetta ja 23 minuuttia Skorpionia. Planeettojen väliset aspektit on merkitty keskustaan. Esimerkiksi 9. huoneessa oleva Venus on 120 asteen aspektissa (eli kolmiossa) 1. huoneessa oleviin Uranukseen ja Jupiteriin sekä 90 asteen aspektissa (eli neliössä) 1. huoneessa

5 olevaan Neptunukseen ja Khironiin (vuonna 1977 löydetty pikkuplaneetta, jonka astrologista merkitystä edelleen selvitellään). Jokainen planeetta sijaitsee siten yhdessä huoneessa ja lisäksi muodostuu aspekteja planeettojen ja huoneiden alkukohtien eli kärkien välille (varsinkin aspektit Askendenttiin ja MC:hen ovat merkittäviä). Kun tarkastellaan planeettojen sijaintia huoneissa ja näitä aspekteja, puhutaan astrologisen kartan maallisesta tilasta (Morinuksen käyttämä termi). Tämä tila muuttuu varsin nopeasti, sillä nousumerkki vaihtuu keskimäärin kahden tunnin välein (Suomessa Askendenttien nousuajat vaihtelevat sekunnin murto-osasta muutamiin tunteihin nousumerkistä ja leveysasteesta riippuen). Karkeasti voi sanoa, että kosminen tila kuvaa ihmisen sisäisiä taipumuksia ja maallinen tila kuvaa ihmisen konkreettista suhtautumista ihmisiin ja ympäristöönsä. Tällainen jako ei ole tarkka, sillä tietenkin esimerkiksi myös sisäiset taipumukset vaikuttavat ihmisen olosuhteisiin ja toisaalta maallisen suuntautumisen taustalla ovat tietynlaiset luonteenpiirteet ja tarpeet. Huoneita sanotaan elämänalueiksi. Huoneista nähdään ihmisen suhde ympäristöönsä näillä eri elämänalueilla. Tarkemmin ajatellen elämänalueen käsite ei ehkä sovi 1. huoneeseen, koska tämä Askendentista alkava huone kuvaa ihmisen aktiivista yksilöllistä yleispersoonallisuutta, joka on vaikuttamassa lähes kaikkien muiden huoneiden asioihin. Myös 12. huonetta on vaikea ajatella elämänalueena, koska silläkin on laaja yleismerkitys koskien sitä, miten ihminen syvimmillä sosiaalisilla siteillä liittyy yhteisöönsä yhtenä yhteisön jäsenenä. Muiden huoneiden merkitykset ovat varsin konkreettisia: 2. huone kuvaa ihmisen tarvetta omakohtaisiin resursseihin (omaisuuteen, taitoihin, tietoihin ja niin edelleen), 3. huone kuvaa ihmisen lähinnä mentaalista suhdetta elinympäristöön ja havainnoimis- ja kommunikointitapoja yleensä, ja niin edespäin. Kolmas huone liittyy siten samantapaisiin asioihin kuin Merkurius. Eräässä astrologisten kesäpäivien ryhmätyössä kolmannes osallistujista piti kolmannen huoneen kärjellä olevaa merkkiä selvästi tärkeämpänä mentaalisuutensa kuvaajana kuin Merkuriuksen merkkiä. Teoreettisesti olisi odottanut, että nopeammin vaihtuva kolmannen huoneen kärkimerkki olisi ollut vielä tärkeämpi kuin Merkuriuksen merkki; mutta tulos voi osittain johtua siitä, että huoneiden kärkimerkkeihin ei ole totuttu kiinnittämään sitä huomiota, minkä ne ansaitsisivat. Kosmista ja maallista tilaa voimme tässä vielä luonnehtia Morinuksen mukaisesti seuraavasti. Kosminen tila ilmaisee varsinaisesti, missä tilassa planeetat ovat; maallinen tila ilmaisee sen, miten nämä energiat suuntautuvat maallisiin asioihin huoneiden kautta. Sakoian ja Acker (1989, s. 96) kuvaavat asiaa vertaamalla planeettoja näyttelijöihin, jotka ilmaisevat henkilön erilaisia psykologisia puolia. Merkit, joissa planeetat sijaitsevat, ilmaisevat näyttelijän roolia, tyyliä ja tapaa jolla hän pyrkii toteuttamaan tavoitteensa. Huoneet kuvaavat paikkoja, joissa aktiivisuus ilmenee. Aspektit ovat näytelmä juoni, joka kuvaa, miten näyttelijät ovat vuorovaikutuksessa. Vaikka astrologisella kartalla planeetat ovat huoneissaan kuin omissa lokeroissaan, näin ei ole todellisessa elämässä, jossa esimerkiksi Auringon itseilmaisuenergiaa tarvitaan enemmän tai vähemmän joka huoneessa. Onkin syytä katsoa asiaa siten, että planeetta jossain tietyssä huoneessa on vahvimmillaan kyseisessä huoneessa, mutta toimii tarpeen mukaan jokaisessa huoneessa. Esimerkiksi 7. huone liitetään ihmissuhteisiin ja erityisesti avioliittoon. Jos siinä ei ole Aurinkoa, se ei merkitse sitä, että ihminen ei olisi kiinnostunut avioliitosta tai vastaavasta suhteesta, koska

6 tällainen kiinnostus on yleisinhimillinen piirre. Mutta jos 7. huoneessa on esimerkiksi Aurinko, se yleensä viittaa siihen, että avioliitto ja yleisesti ihmissuhteet ovat tavallista tärkeämpiä ja että henkilöllä on yleensä keskimääräistä hieman paremmat asenteet harmoniseen, toista huomioivaan avioliittoon. Huoneissa kohdataan ikivanha huonejako-ongelma. Askendentin ja MC:n välinen kulma ei yleensä ole 90 astetta, joka voitaisiin jakaa kolmeen yhtä pitkään 30 asteen jaksoon, kuten on tehty merkkien kohdalla. Erilaisia ehdotuksia huoneiden määrittelemiseksi on tehty useita. Nykyisin käytetyin on Placiduksen 1600-luvulla kehittämä huonejärjestelmä. Viime vuosisadalla esitetty Kochin huonejärjestelmä on noussut toiseksi käytetyimmäksi. Kolmanneksi käytetyin järjestelmä on tasahuoneet, joissa huoneiden suuruus on 30 astetta ja ensimmäinen huone alkaa Askendentista. Vanhin huonejärjestelmä, jota jotkut harvat edelleen pitävät hyödyllisenä, on merkkihuonejärjestelmä, jossa huoneet ovat 30 asteen suuruisia, mutta ensimmäinen huone alkaa askendenttimerkin alusta. Suomen Astrologisessa Seurassa on järjestetty kaksi huonetutkimusta. Ensimmäisessä tutkimuksessa Placiduksen järjestelmää verrattiin tasahuoneisiin ja merkkihuoneisiin. Placidus osoittautui selvästi parhaimmaksi (Suomen Astrologisen Seuran jäsenlehti Astro Logos, No 14 ja 15). Toisessa tutkimuksessa verrattiin Placidusta ja Kochia. Tämän vertailun voi sanoa Kochin voittaneen niukasti (Astro Logos No 21). Ehkä parhaiten jokainen voi tutkia huonejärjestelmien toimivuutta tarkastelemalla sellaisia karttoja, joissa on useita lähekkäisiä planeettoja, jotka menevät eri järjestelmissä eri huoneisiin painottaen eri elämänalueita. Ensimmäinen tutkimus antoi Placiduksen järjestelmän osuvuudeksi noin 70 prosenttia. Toisin sanoen Placidusta käyttäen 10 planeetasta keskimäärin 3 planeettaa sijoittuu huoneeseen, joka ei tulkinnan kannalta ollut osuvin huone. Vaikka huoneisiin liittyy tällaista epävarmuutta, useimmat ovat pitäneet niitä hyödyllisinä kartan tulkinnassa. Astrologia on niin monimutkainen tiedonala kompleksista ihmisluontoa käsitellessään, että sen harrastajan täytyy sietää epävarmuutta. Planeetat huoneissa eivät ole yleensä välittömästi aistittavissa ihmisistä kuten planeetat merkeissä voivat joskus olla lähinnä merkkien elementtien (Tuli, Maa, Ilma, Vesi) kautta siinä mielessä, että jonkin elementin voimakas korostuneisuus välittyy suoraan ihmisen olemuksesta. Kuitenkin esimerkiksi kun ihmisellä on paljon planeettoja horisonttitason lähellä, hän yleensä tuntuu tuttavalliselta, helposti lähestyttävältä, päinvastoin kuin hieman etäisyyttä ottava ja ehkä arvostelevalta tuntuva henkilö, jolla on useita planeettoja MC:llä ja sitä vastapäätä. Yleensä myös henkilö, jolla suurin osa planeetoista on horisontin yläpuolella, on silminnähden sosiaalisesti osallistuvampi kuin henkilö, jonka useimmat planeetat ovat horisontin alapuolella. Tarkasteltaessa ihmisen elämää pidemmällä aikavälillä, voidaan kyllä monesti nähdä, kuinka yksittäisilläkin planeetoilla tietyissä huoneissa on ollut merkitystä. Tämän lisäksi myös huoneiden kärjillä olevilla merkeillä on merkittävä vaikutus siihen, miten ihminen suhtautuu huoneen asioihin. Jos huoneessa on yksi tai useampi planeetta, niillä on yleensä suurempi merkitys kuin kärkimerkillä, paitsi yleensä 1. huoneen kohdalla sen kärkimerkki eli Askendentin merkki on tärkeämpi. Mielenkiintoisella tavalla eräässä tutkimuksessa parhaaksi huonejärjestelmäksi osoittautui niukasti tasahuonejärjestelmä silloin, kun tarkasteltiin huoneiden kärjillä olevia merkkejä. Tasahuoneita käytettäessä huoneiden kärjillä olevat merkit tulevat samassa järjestyksessä kuin eläinradalla. Toisin sanoen, jos tiedämme askendenttimerkin, tiedämme tasahuonejärjestelmässä heti muiden huoneiden kärjillä olevat merkit. Viime vuosikymmeninä on ilmestynyt kirjoja, joissa tarkastellaan

7 huoneiden kärjillä olevia merkkejä (esimerkiksi Sakoian-Acker (1989, ss ); Sargent (1986); otteita Sargentin kirjasta: Astro Logos No 13-18). Kartan tulkinnan lähtökohdaksi voikin ottaa Askendentin ja sen perusteella tasahuonejärjestelmässä määräytyvät kärkimerkit. Poikkeuksena ovat MC ja IC (MC:tä vastapäätä), jotka tehdyn tutkimuksen mukaan parhaiten kuvaavat 10:ttä ja 4:ttä huonetta. Kärkimerkit kuvaavat sitä tapaa, jolla henkilö luonnostaan toimii kyseisellä elämänalueella. Esimerkiksi tasahuoneissa Leijona-askendenteilla on 9. huoneen kärjellä Oinas, mikä kuvastaa heidän yleensä itsevarmoja mielipiteitään ja käsityksiään (tähän huoneeseen liittyviä teemoja). Kuitenkin heillä on kommunikaatiota kuvaavan 3. huoneen kärjellä diplomaattinen Vaaka-merkki, minkä johdosta he kuitenkin yleensä esittävät mielipiteitään muille sosiaalisesti miellyttävällä tavalla. Tätä kahdentoista huoneen antamaa profiilia voi sitten muokata esimerkiksi Kochin huonejärjestelmän mukaisilla planeettojen sijainneilla. Tämä on yksi mahdollisuus ottaa huomioon huoneiden kärkimerkit ja planeettojen sijainnit huoneissa. Huoneisiin liittyvien monimutkaisuuksien takia käytössä on hieman erilaisia huonejärjestelmiä; tällöin myös huoneiden kärkimerkit voivat tulla huomioiduksi eri tavoin tai kaikkia kärkimerkkejä ei huomioida. Kuten edellä kävi ilmi, huoneisiin liittyviä asioita tutkitaan edelleen. KARTAN TEKIJÖIDEN SYNTEESI Aloitteleva astrologian harrastaja varmaankin toivoo oppivansa astrologisen kartan lukemista niin, että näkisi kartan kokonaisuutena samalla tavalla kuin kohdatessamme uuden ihmisen meille tulee heti jonkinlainen subjektiivinen kokonaisvaikutelma hänestä. Astrologia opettaa kuitenkin, että tällainen subjektiivinen kokonaisvaikutelma on rajoittunut käsitys ihmisestä. Ihmisellä on astrologisessa kartassa esimerkiksi kaikki merkit; ne vain ilmenevät eri elämänalueilla. Vaikka ihmisen perusluonne, jota voimakkaimmin kuvaavat Askendentti, Aurinko ja Kuu, ei olisi kovin tarmokas, niin henkilöllä on tarmokkuutta kuvaavat Oinaan merkki ja Mars joillain elämänalueilla, joissa hän on aloitteellisimmillaan ja joissa ottaa riskejä. Kuitenkin on myös tarvetta koota yhteen niitä kymmeniä kohtia, jotka astrologista karttaa tutkittaessa tulevat esiin. Astrologian oppikirjoissa on esitetty, miten kartasta voi koota tekijöitä yhteen (tärkeimpiä tällaisia tarkasteluita ovat elementtien, toimintamuotojen ja planeettojen jakautuminen kartan eri puoliskoihin). Jos näissä jakaumissa on merkittäviä painotuksia, ne yleensä näkyvät ihmisen kokonaisolemuksessa. Yleensä kartassa on tekijöitä, joiden tulkinta on ristiriitainen. Tämä voi viitata vain siihen, että ihminen toimii eri lailla eri tilanteissa. Mutta usein on kuitenkin niin, että esimerkiksi kahdesta ristiriitaisesta tekijästä toinen on voimakkaampi ja peittää merkittävästi, vaikkei yleensä täysin, toisen tekijän. Ehkä tärkein asia tarkasteltaessa tekijöiden painoa on edellä mainittu periaate, että mitä nopeammin jokin tekijä vaihtuu, sitä henkilökohtaisempi ja voimakkaampi se on. Voimme nähdä kokeneenkin astrologin erehtyvän ristiriitaisten tekijöiden tulkinnassa. Siten aloittelevan harrastajan ei tarvitse huolestua omista vaikeuksistaan. Jo Askendentti ja Aurinko saattavat olla niin erilaisissa merkeissä, että tulkinta tuottaa vaikeuksia. Mielenkiintoisella tavalla tri Carl Sargent (1986) on tarkastellut Askendentin ja Auringon suhteita niiden elementtien avulla (suomenkielinen esitys: Astro Logos No 12).

8 Astrologisia karttoja tulkitessa on pidettävä mielessä kuten on sanottu että astrologinen kartta on luonteen karrikatyyri. Aivan kuten pilapiirroksissa liioitellaan ihmisen kasvonpiirteiden poikkeavuutta normaalista, astrologinen kartta dramatisoi ihmisen poikkeavuutta normaalista ihmisestä. Ihmisillä on paljon samanlaisia elämänvaiheita ja -tilanteita ja samanlaisia tavanomaisia reagointitapoja, samantyyppisiä vaikeuksia itsensä ilmaisemisessa, ja niin edespäin. Eräässä tutkimuksessa todettiinkin, että kun ihmisestä tehtiin tällainen lajityypillinen kuvaus, ihmiset pitivät sitä osuvampana kuin oman astrologisen karttansa tulkintaa (tässä tuli esiin niin sanottu Barnumefekti). Yleisten piirteiden lisäksi vaikuttavat vielä perinnölliset tekijät, vanhemmat ja elinympäristö, jolloin astrologia jää vain yhdeksi osatekijäksi. Kun otamme huomioon edellä käsitellyt astrologisen kartan tekijät, saamme yli 600 erilaista tulkinnan kohdetta (esimerkiksi Aurinko Oinaassa, Kuu 4. huoneessa, Pluto 60 asteen aspektissa Askendenttiin, ja niin edelleen). Yhdessä kartassa tällaisia tulkittavia perustapauksia on keskimäärin noin 40. Jos haluaisimme nähdä kustakin yli 600 tulkintatapauksesta muutamia esimerkkiä, jotta voisimme paremmin hahmottaa kyseisen tekijän vaikutuksen, niin meidän tulisi tuntea yli sata ihmistä ja heidän astrologiset karttansa. Tästäkin näemme, kuinka laaja astrologisen tiedon alue on ja kuinka sitä sen takia voi oppia vain vähitellen. On tärkeää tutkia astrologisia karttoja, sillä astrologiaa ei voi oppia vain kirjoja lukemalla, vaan tarvitaan omakohtaista perehtymistä, jotta astrologian käsitteet tulevat elämyksellisesti ymmärretyiksi. ASTROLOGISET ENNUSTEET Nykyisin pääpaino astrologiassa on syntymäkartan luonneanalyysissa. Monia muita astrologian haaroja kyllä harrastetaan edelleenkin, ja näistä kiinnostavimpia monelle ovat ennusteet ja synastria, joista seuraavassa lyhyesti. Astrologian harrastajien ulkopuolella esiintyy vääriä käsityksiä astrologiasta tähdistä kohtaloita ennustavana menetelmänä. Astrologit ja astrologian harrastajat eivät käytäkään astrologia-sanasta suomennosta "tähdistä ennustaminen". Vaikka eräät astrologian harrastajat täysin vierastavat ennustamista, niin useat astrologian harrastajat ja astrologien asiakkaat pitävät tietynlaisia astrologisia ennusteita mielenkiintoisina ja hyödyllisinä. Kaikkein eniten käytetty ennustamisen tekniikka perustuu transiitteihin eli siihen, missä aspektissa ennustushetken planeetat ovat syntymähetken planeettoihin ja missä syntymäkartan huoneissa ennustushetken planeetat ovat. Näyttää ikään kuin siltä, että aurinkokunnan planetaarinen tila leimautuisi vastasyntyneeseen, ja kun aurinkokunnan tila syntymän jälkeen jatkaa muuttumistaan, se on välillä harmonisessa, välillä epäharmonisessa, suhteessa syntymätilanteeseen. Transiitteja tulkitaan nykyisin psykologisesti kuten syntymäkarttaa (Hand, 1976; Stenberg & Lehtiranta; 2010; Nikula, 1994). Itse asiassa useiden transiittien aikana ei tapahdu mitään konkreettista, vaan ihminen jatkaa enemmän tai vähemmän rutiininomaista elämäänsä ja transiitti tuntuu usein korkeintaan mielentiloina ja ajatusten suuntautumisena tiettyihin asioihin. Astrologista ennustamista on joku sanonut laajennetuksi säätieteeksi. Aivan kuten kesällä on luontevaa tehdä kesäisiä asioita, niin myös tiettyjen transiittien aikana on luontevaa käsitellä transiittiin liittyviä asioita. Samoin kuin on hyödyllistä tietää etukäteen sää ja vuodenaikojen

9 vaihtelut, on monen astrologian harrastajan mielestä hyödyllistä tietää etukäteen myös henkilökohtaiset kosmiset trendit. Tiedostamalla näitä vaikutuksia ihminen pystyy myös parhaiten käyttämään vapaata tahtoaan. On lukuisia muita ennustemenetelmiä (erilaiset progressiot, aurinkokaari, auringonpaluukartat), mutta niiden käyttökelpoisuudesta ei ole samanlaista yksimielisyyttä kuin transiiteista. Lehtien viikko-, kuukausi-, vuosiennusteet perustuvat lähinnä yhteen tekijään, Aurinkoon; monet muut henkilökohtaisemmat tekijät voivat muuttaa ennusteen aivan toisenlaiseksi. Siksi esimerkiksi englantilainen ammattiastrologien liitto ei hyväksy sitä, että sen jäsenet tekisivät aurinkomerkkiin perustuvia ennusteita. SYNASTRIA Synastriassa kahden ihmisen välistä yhteensopivuutta tarkastellaan astrologisesti. Aivan kuten ihmisen syntymäkartassa planeetat voivat olla aspektissa, myös kahden henkilön planeetat voivat olla keskenään aspektissa (esimerkiksi kun toisen henkilön jokin planeetta on lähes samalla kohtaa eläinradalla kun toisen henkilön jokin planeetta, planeetat ovat yhtymässä). Aspektit voivat olla harmonisia (sympaattisia) tai epäharmonisia. Aspektien lisäksi toisen henkilön planeetat osuvat toisen henkilön kartassa joihinkin huoneisiin, mikä hieman aktivoi näitä huoneita ja vaikuttaa suhteen teemoihin. Aurinkomerkkien yhteensopivuudesta on käännetty useita kirjoja suomenkielelle. Vaikka on helppo itse kokea tällaisia, pelkkään aurinkomerkkiin perustuvia sympatioita ja antipatioita, niillä on kuitenkin kaikkien astrologisten ja muiden tekijöiden kokonaisuudessa hyvin pieni vaikutus. Aiheesta tehtiin Astrologisessa Seurassa vuonna 1992 tutkimus, jossa katsottiin muun muassa, miten Suomen lakimiesten matrikkelissa olevan lakimiehen ja heidän puolisonsa aurinkomerkit suhtautuivat toisiinsa. Tässä joukossa oli havaittavissa aurinkomerkkien sympatiat ja antipatiat aspektien tasolla melkein tilastollisesti merkitsevällä tavalla, mutta vaikutus oli erittäin pieni: aurinkomerkkien sympatia lisäsi avioliiton mahdollisuutta vain 1-3 prosenttia. Edellä kuvatun, niin sanotun klassisen synastrian lisäksi on olemassa pari uudempaan vertailutekniikkaa (kompositiokartat ja Davisonin kartat). Mutta yli avioparia koskevassa tutkimuksessa, jossa klassinen synastria sai erittäin selvää tukea, nämä uudet tekniikat eivät saaneet vahvistusta (Astro Logos No 77; Tarvainen, 2011). Vaikka joistain populaareista aurinkomerkkikirjoista voi saada sellaisen käsityksen, että astrologian avulla voisi valita oikean kumppanin, niin tosiasiassa astrologian merkitys on tässä varmaankin marginaalinen astrologian kompleksisuuden ja ei-astrologisten tekijöiden vuoksi joten täytyy pääosin luottaa omiin tunteisiinsa ja järkeensä. Mutta astrologia on osoittautunut erittäin merkittäväksi, kun selvitellään suhteita puolisoon, lapsiin, vanhempiin, esimiehiin, alaisiin ja muihin ihmisiin: astrologia auttaa ymmärtämään ihmisiä ja rakentamaan sopuisampia ihmissuhteita.

10 KIRJALLISUUTTA Robert Hand: Planets in Youth, Para Research, Massachusetts, (Nimestään huolimatta erinomainen kirja myös aikuisille.) Robert Hand: Planets in Transit, Para Research, Massachusetts, Robert Pelletier: Planets in Aspect, Para Research, Massachusetts, Raimo A. Nikula: Astrologian ihmiskuva, Karisto, Raimo A. Nikula: Synastria ihmissuhteiden astrologia, Esoterica Publishing, Raimo A. Nikula: Kuun vaiheet astrologiassa, Esoterica Publishing, Raimo A. Nikula: Planeettavoimat elämän rytmittäjinä, RAN, F. Sakoian, L. Acker: The Astrologer's Handbook, HarperPerennial, Carl Sargent: The Astrology of Rising Signs, Rider, London, Sven Stenberg & Erkki Lehtiranta: Astrologiset syklit ja elämänhallinta, Smiling Stars, Kyösti Tarvainen: Classical synastry works on the Gauquelins data, composite and Davison don t. The astrological journal, Volume 53, Number 1 (January/February 2011). Sue Tompkins: Aspects in Astrology, Element Books, Sue Tompkins: The Contemporary Astrologer s Handbook, Flare Publications, 2006.

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

Ajan osasia, päivien palasia

Ajan osasia, päivien palasia Ajan osasia, päivien palasia Ajan mittaamiseen tarvitaan liikettä. Elleivät taivaankappaleet olisi määrätyssä liikkeessä keskenään, ajan mittausta ei välttämättä olisi syntynyt. Säännöllinen, yhtäjaksoinen

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi Asko Palviainen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Ajanlasku Kuukalenteri vuodessa 12 kuu-kuukautta ei noudata vuodenaikoja nykyisistä kalentereista

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Kosmos = maailmankaikkeus

Kosmos = maailmankaikkeus Kosmos = maailmankaikkeus Synty: Big Bang, alkuräjähdys 13 820 000 000 v sitten Koostumus: - Pimeä energia 3/4 - Pimeä aine ¼ - Näkyvä aine 1/20: - vetyä ¾, heliumia ¼, pari prosenttia muita alkuaineita

Lisätiedot

Aloitetaan kyselemällä, mitä kerholaiset tietävät aurinkokunnasta ja avaruudesta ylipäänsä.

Aloitetaan kyselemällä, mitä kerholaiset tietävät aurinkokunnasta ja avaruudesta ylipäänsä. LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: AURINKOKUNTA Huom! Valmistele maitopurkit valmiiksi. Varmista, että sinulla on riittävästi soraa jupiteria varten. 1. Alkupohdintaa Aloitetaan kyselemällä, mitä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

2.1 Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden käsite

2.1 Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden käsite 2.1 Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden käsite Tämän päivän lukiogeometrian sisältöjä on melkoisesti supistettu siitä, mitä ne olivat joku vuosikymmen sitten. Sisällöistä ei enää kasata sellaista rakennelmaa,

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset

4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset 4.1 Urakäsite. Ympyräviiva. Ympyrään liittyvät nimitykset MÄÄRITELMÄ 6 URA Joukko pisteitä, joista jokainen täyttää määrätyn ehdon, on ura. Urakäsite sisältää siten kaksi asiaa. Pistejoukon jokainen piste

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Planeetan määritelmä

Planeetan määritelmä Planeetta on suurimassainen tähteä kiertävä kappale, joka on painovoimansa vaikutuksen vuoksi lähes pallon muotoinen ja on tyhjentänyt ympäristönsä planetesimaalista. Sana planeetta tulee muinaiskreikan

Lisätiedot

ALI GIRAY KURDI TURKISTA

ALI GIRAY KURDI TURKISTA ALI GIRAY KURDI TURKISTA Muutin Suomeen vuonna -93 Taustaa Muutin Suomeen vuonna 1993 viiden sisaren ja äidin kanssa. Olen asunut Salossa, Mikkelissä, Riihimäellä, Porvoossa, Imatralla, Kouvolassa ja Joensuussa.

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä Luku 7 Verkkoalgoritmit Verkot soveltuvat monenlaisten ohjelmointiongelmien mallintamiseen. Tyypillinen esimerkki verkosta on tieverkosto, jonka rakenne muistuttaa luonnostaan verkkoa. Joskus taas verkko

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

1.1 Funktion määritelmä

1.1 Funktion määritelmä 1.1 Funktion määritelmä Tämän kappaleen otsikoksi valittu funktio on hyvä esimerkki matemaattisesta käsitteestä, johon usein jopa tietämättämme törmäämme arkielämässä. Tutkiessamme erilaisia Jos joukkojen

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

7. AURINKOKUNTA. Miltä Aurinkokunta näyttää kaukaa ulkoapäin katsottuna? (esim. lähin tähti n. 300 000 AU päässä

7. AURINKOKUNTA. Miltä Aurinkokunta näyttää kaukaa ulkoapäin katsottuna? (esim. lähin tähti n. 300 000 AU päässä 7. AURINKOKUNTA Miltä Aurinkokunta näyttää kaukaa ulkoapäin katsottuna? (esim. lähin tähti n. 300 000 AU päässä Jupiter n. 4"päässä) = Keskustähti + jäännöksiä tähden syntyprosessista (debris) = jättiläisplaneetat,

Lisätiedot

Kuraattorityön helmet ja helvetit

Kuraattorityön helmet ja helvetit Kuraattorityön helmet ja helvetit Vuokatti 8.10.2010 Katariina Ylä-Rautio-Vaittinen katariina.yla-rautio@sci.fi Nykyajan nuoret rakastavat ylellisyyttä. Heillä on huonot tavat, he pilkkaavat auktoriteetteja

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely Opetusmateriaali Fermat'n periaatteen esittely Hengenpelastajan tehtävässä kuvataan miten hengenpelastaja yrittää hakea nopeinta reittiä vedessä apua tarvitsevan ihmisen luo - olettaen, että hengenpelastaja

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Urheilija- tai joukkuepalaverin yhteydessä. Pituus riippuu palaverin pituudesta. Joukkuepalaverin pituus on noin 20 60 minuuttia. Jos aika loppuu kesken, voi harjoituksia

Lisätiedot

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut Oulun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Kolmen peräkkäisen kokonaisluvun summa on 42. Luvuista keskimmäinen on a) 13 b) 14 c) 15 d) 16. Ratkaisu. Jos luvut

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 1 b 3 a 5

keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 1 b 3 a 5 Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 6, 21.10.2015 1. Ovatko verkot keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 2 b 4 a

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma 1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma Pisteen, suoran ja tason avulla lähdetään muodostamaan uusia geometrian käsitteitä. Jos suora sahataan (keskeltä!!) poikki ja heitetään toinen puoli pois,

Lisätiedot

Lauseen erikoistapaus on ollut kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa seuraavassa muodossa:

Lauseen erikoistapaus on ollut kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa seuraavassa muodossa: Simo K. Kivelä, 13.7.004 Frégier'n lause Toisen asteen käyrillä ellipseillä, paraabeleilla, hyperbeleillä ja niiden erikoistapauksilla on melkoinen määrä yksinkertaisia säännöllisyysominaisuuksia. Eräs

Lisätiedot

Ote teoksesta: Jantunen, Tommi (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura.

Ote teoksesta: Jantunen, Tommi (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura. Ote teoksesta: Jantunen, Tommi (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura. 6.4 Polysynteesi Polysynteesi tarkoittaa yleisesti uuden lekseemin muodostamista sulauttamalla

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa Valtakunnallisesti kattavaa laserkeilausaineistoa ei vielä ole. Kaltevuusmallit perustuvat tällä hetkellä digitaalisen korkeusmallin

Lisätiedot

a b c d

a b c d 1. 11. 011!"$#&%(')'+*(#-,.*/103/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + +. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. 5 140 8 47 = 5 140 ( 3 ) 47 = 5 140 3 47 = 5 140 141 = (5 ) 140 = 10 140, jossa on

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen SATURNUKSEN RENKAAT http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-otamanho-dos-planetas-nesta.html SATURNUS Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6

Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 Kenguru Student (lukion 2. ja 3. vuosi) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Oppimispolku. Kesto: 2x75 min tai 3 x 75 min. Tavoitteet. Toteutus

Oppimispolku. Kesto: 2x75 min tai 3 x 75 min. Tavoitteet. Toteutus Kesto: 2x75 min tai 3 x 75 min Tavoitteet Tietotavoitteet - hahmottaa Suomen väestörakenteen isot muutokset ennen ja tulevaisuudessa - ymmärtää väestön ikääntymisestä aiheutuvat seuraukset - ymmärtää maan

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4 Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 06 Sivu / 4 Laske yhteensä enintään 0 tehtävää. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. Osiossa A EI SAA käyttää laskinta. Osiossa

Lisätiedot

Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli.

Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli. Boris Winterhalter: MIKÄ ILMASTONMUUTOS? Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli. Poikkeukselliset sääolot Talvi 2006-2007 oli Etelä-Suomessa leuto - ennen kuulumatontako? Lontoossa Thames jäätyi monasti

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 23.9.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 23.9.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 3.9.05 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Benjamin, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi,

Lisätiedot

finnish BOI 2015, päivä 1. Muistiraja: 256 MB. 30.04.2015

finnish BOI 2015, päivä 1. Muistiraja: 256 MB. 30.04.2015 Tehtävä: BOW Keilaus finnish BOI 0, päivä. Muistiraja: 6 MB. 30.04.0 Jarkka pitää sekä keilauksesta että tilastotieteestä. Hän on merkinnyt muistiin muutaman viimeisimmän keilapelin tulokset. Valitettavasti

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22.1.2014 Ratkaisuita

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22.1.2014 Ratkaisuita Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 22.1.2014 Ratkaisuita 1. Laske 3 21 12 3. a) 27 b) 28 c) 29 d) 30 e) 31 Ratkaisu. 3 21 12 3 = 63 36 = 27. 2. Peräkylän matematiikkakerholla on kaksi tapaa

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 (4. ja 5. luokka)

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 (4. ja 5. luokka) Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 3 pistettä 1. Missä kuviossa mustia kenguruita on enemmän kuin valkoisia kenguruita? Kuvassa D on 5 mustaa kengurua ja 4 valkoista. 2. Nelli haluaa rakentaa samanlaisen

Lisätiedot

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme?

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 Mitä opimme? 1/4 Tilastollisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä prosesseista, jotka generoivat reaalimaailman

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto

TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto Indeksin luonti ja hävitys TKHJ:ssä on yleensä komento create index, jolla taululle voidaan luoda hakemisto Komentoa ei ole standardoitu ja niinpä sen muoto vaihtelee järjestelmäkohtaisesti Indeksi voidaan

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2013 Student sivu 1 / 7 NIMI RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Steven Kelly & Mia+Janne

Steven Kelly & Mia+Janne Luomisoppi evoluutio Steven Kelly & Mia+Janne Tämä ei ole väittely! Pidetään kiinni yhteisestä uskosta: Alussa Jumala loi Se, että on Luoja, ratkaisee paljon: käytetään sitä rohkeasti apologiassa Eri mielipiteitä

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot