POIMU Polkuja sosiaalityöntekijäksi pätevöitymiseen hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIMU Polkuja sosiaalityöntekijäksi pätevöitymiseen hanke"

Transkriptio

1 POIMU Polkuja sosiaalityöntekijäksi pätevöitymiseen hanke Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Syksy 2014 VTT, erikoistutkija Kirsi Nousiainen Socca VTL, projektipäällikkö Kirsi Kuusinen-James Verso

2 I Lähiopetuspäivä Orientointi käytännön opettajana toimimiseen Tavoite: Miten sosiaalityön asiantuntijuus vahvistuu osana opiskelijan oppimisprosessia? Aamukahvi Orientointi koulutukseen (Vastuuopettajat) Lounas Sosiaalityön käytännön opetus sosiaalityön opetuksessa miten asiantuntijuus kehittyy: Professori Synnöve Karvinen-Niinikoski, Helsingin yliopisto Kahvi Asiantuntijuuden vahvistaminen opetuksen, käytännön ja tutkimuksen avulla: Praksissosiaalityöntekijä Tytti Hytti, Helsingin kaupunki Välitehtävän anto Kirsi Nousiainen 2

3 Orientointia Tutustuminen Odotukset Koulutuksen tavoitteet ja ohjelma Välitehtävät ja kirjallisuus Wikin käyttö Kaiken tutkimuksen ja uutta luovan ajattelun lähtökohtana on ihmettely, tutkivan katseen kohdistaminen itsestäänselviltä vaikuttaviin seikkoihin [ ]. Mikko Lehtonen (1998, 13) Kirsi Nousiainen 3

4 Millaisia odotuksia sinulla on koulutuksen suhteen? En esim. tiennyt, että koulutuksesta tulisi mahdollisesti opintopisteitä ja että se sisältäisi myös välitehtäviä. Avoimin mielin kuitenkin lähden mukaan. Sosiaalityön teoriaa syventäviä/ päivittäviä. En ole ehtinyt opiskelemaan varsinaista sosiaalityötä vuosiin muilta hankkeilta. Muodollisen kelpoisuuden puuttuminen tuottaa runsasta vaihtuvuutta työyhteisössä, mikä rasittaa sekä asiakkaita että tiimiä. Odotan, että tähän koulutukseen osallistumalla voisin omalta osaltani olla vaikuttamassa tähän tilanteeseen. Odotan, että saisin koulutuksesta riittävät valmiudet toimia työpaikkaohjaajana. Uusien työntekijöiden perehdytykseen ideoita ja lisää osaamista. Se antaa areenan kollegoiden tapaamiseen, sosiaalityöstä keskustelemiseen, asiantuntijoiden luentojen kuuntelemiseen. Odotan oppivani jotain Kirsi Nousiainen 4

5 Millaisia odotuksia sinulla on koulutuksen suhteen? Miten osaan välittää kokonaisuuksien kannalta oleellista tietoa kun työ (huolimatta työnjaosta) on kuitenkin aika kokonaisvaltaista ja verkostoitunutta esim oleelliset yhteistyökumppanit ym eli kokonaisuudet vs konkreettiset käytännön työtehtävät Teoriatiedon päivittämistä ja sosiaalityöntekijän identiteetin vahvistamista toivon. Odotan saavani ajankohtaista tietoa sosiaalityöhön liittyen sekä valmiuksia ohjaajana toimimiseen. Odotan myös kohtaamista muiden sosiaalityön ammattilaisten kanssa ja yhteisiä keskusteluja. Koulutuksen teemat ovat lähellä sydäntäni, joita pohdin paljon opiskellessani. Töihin palattuani olen miettinyt miten niitä asioita saataisiin hyödynnettyä työyhteisössä tukemaan sosiaalityöntekijöitä työssään. Ja tämä koulutus on juuri se avain, josta toivon saavani tukea ja eväitä käytäntöön. Luennoitsijat ja teema ovat erinomaisia valintoja. Koen koulutukseni olevan siltä osin "oman näköiseni" ja olen erittäin motivoitunut koulutukseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sen pohjalta. Odotan uusia ajatuksia ja oppimiskokemuksia! Kirsi Nousiainen 5

6 Millaisia toiveita sinulla on koulutuksen toteutuksen sekä ohjausosaamisen ylläpidon suhteen? Aikaisempien opiskelujeni myötä olen melkoisen kyllästynyt ainaisiin ryhmätehtäviin/-pohdintoihin, mutta joskus ne ovat toki hyödyllisiä. Ohjausosaamisen ylläpito edellyttäisi ohjattavia koulutuksen jälkeen, muuten ei pääse hyödyntämään oppejaan käytännössä. Erittäin haasteellista tulee olemaan sovittaa työ ja opiskelu sekä muu elämä järkevällä tavalla toisiinsa. Toisaalta tiedän, että parhaimmillaan opiskelu tukee työtä ja päinvastoin. Toivon työpaikkaohjaajien keskinäisen yhteydenpidon toimivuutta ja sähköisten väylien kehittämistä siihen, koska tapaamisiin on aina haasteellista tässä työpaineessa päästä. Toivon, ettei nykytyö kiireineen ja aikatauluinen estä/vaikeuta liiaksi koulutukseen osallistumista ja sen tehtävien tekemistä Kirsi Nousiainen 6

7 Millaisia toiveita sinulla on koulutuksen toteutuksen sekä ohjausosaamisen ylläpidon suhteen? Toivon mahdollisimman monipuolista koulutusta eli ei ehkä kuitenkaan pelkkää luentoa/keskustelevaa ja useiden ihmisten kokemuksia ja näkökulmia Tietysti toivon, että opiskelu ei ole liian vaativaa työn ohessa suorittaen. Olemassa oleva suunnitelma toteutuksen suhteen vaikuttaa hyvältä, kokonaiset koulutuspäivät ovat mielekkäitä. Ohjausosaamisen ylläpidon suhteen jonkinlaiset jatko tapaamiset / lyhyet koulutustilaisuudet voisivat olla hyvä jatko koulutukselle. Mielestäni toteutus vaikutti hyvältä. Ohjausosaamisen ylläpitämisen suhteen olisi tärkeää säännölliset tapaamiset ja reflektointi muiden koulutuksen käyneiden kanssa. On hyvä jakaa niitä kokemuksia mitä käytännössä on tullut eteen. Ja toki voisi aiheita voisi vielä syventää teoreettisestikin jatkossa tai ottaa uusia teemoja käsittelyyn Kirsi Nousiainen 7

8 Koulutuksen tavoitteet Vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuutta Saada tietoa oppimista edistävästä ohjauksesta Lisätä ymmärrystä käytännössä tapahtuvan opetuksen nivoutumisesta osaksi sosiaalityöntekijän työtä ja kehittämistä Ks. ohjelma Kirsi Nousiainen 8

9 Behavioristinen Kognitiivinen Humanistinen Konstruktionistinen Oppimiskäsityksiä oppiminen nähdään ärsyke-reaktiokytkentöjen muodostumisena, ja sitä voidaan säädellä vahvistamisella. opetuksen tavoitteena oleva reaktio (R) vakiintuu pysyväksi käyttäytymiseksi eli se opitaan, kun se yhdistetään ympäristöstä tulevaan ärsykkeeseen (S). Käyttäytymistä säädellään oppijan ulkopuolelta vahvistamisella (O). Toivotusta käyttäytymisestä annetaan palkkio, ei-toivottua käyttäytymistä heikennetään rangaistuksella. kiinnostus kohdistuu siihen, miten ihminen prosessoi tietoa: oppiminen nähdään tiedon prosessointina. Oppija nähdään erilaisen tiedon aktiivisena käsittelijänä: tietoa vastaanottavana, havaintoja tekevänä, valikoivana, taltioivana, tulkitsevana ja aktiivisesti kehittävänä olentona. Mielekäs oppiminen alkaa käytännön elämän ongelmista ja ristiriidoista. oppiminen perustuu oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon eli kykyyn arvioida omia kokemuksiaan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi se on muutakin kuin tiedon prosessointia. Tavoitteena on itsensä toteuttaminen ja minän kasvu. Itseohjautuvuus, minän kasvu ja valmiudet itsereflektioon nähdään ihmiselle myötäsyntyisinä. oppiminen nähdään aktiivisena tiedon konstruointiprosessina eli tiedon rakentamisen prosessina. keskeisenä ajatuksena on, että tieto ei siirry vaan oppija rakentaa eli konstruoi sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta säätelevät hyvin paljon sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asiaa tulkitsee. Oppiminen liittyy toimintaan ja palvelee toimintaa. Olennaista on, että oppijassa heräävät omiksi koetut, opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma kokeilu, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen Oppiminen Kirsi on oppijan Nousiainen oman toiminnan tulosta. 9

10 Oppimistyylit Auditiivinen Kinesteettinen Visuaalinen Taktillinen oppija muistaa parhaiten puhutut esitykset. Oppijan kannattaa hakeutua ja järjestää itselleen mahdollisuuksia osallistua luennoille tai kuunnella luentotallentaita. oppija muistaa parhaiten asiat joissa voi itse liikkua mukana tai asiat, joita voi testata liikkumalla. Tällöin kannattaa yhdistää liikkuminen keskeisien asioiden kertaamiseen, joka puolestaan edesauttaa asioiden mieleenpainamista. oppija muistaa parhaiten erilaiset kuviot, kaaviot ja videot. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota kaavioihin, käsitekarttoihin ja kuviin opiskellessaan. oppija oppivat kokeilemalla ja koskettamalla eri materiaaleja. Koskettaminen ja liikkuminen liittyvät toisiinsa, joten usein nämä kaksi ovatkin yhdistetty samaan kategoriaan Kirsi Nousiainen 10

11 Sosiaalityön käytännönopettajien koulutuksen rakenne ja laajuus (5 op) 1. Kontaktiopetus (1x7,5 h + 3x7 h) = 28,5 h (1 op) 2. Oheiskirjallisuus (336 s.) = 81 h (3 op) 3. Kirjalliset välitehtävät (3: yht s.) = 27 h (1 op) Kirsi Nousiainen 11

12 Välitetävä I Lukemisto + reflektointi: Pohdi sosiaalityötä omakohtaisten kokemustesi ja tunteittesi kautta. Mitkä ovat sosiaalityön päämäärät ja ammatilliset reunaehdot? Mikä on sosiaalityön tilanne nyt? Pohdi myös omaa ammatillista osaamistasi ja sen kehittymistä suhteessa edellisiin kysymyksiin? Entä, miten osaamista ylläpidetään ja kehitetään työyhteisössäsi ja tuetaan organisaatiossa? Keskustele tästä myös työyhteisösi kanssa Kirsi Nousiainen 12

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS

OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Seija Markkanen, Sanna-Maija Kohonen ja Ari Nieminen OHJATUSTI TYÖHÖN - OPPIMINEN, MOTIVOINTI JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS Diakonia-ammattikorkeakoulu 2007 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B Raportteja

Lisätiedot

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA

PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA PEDAGOGISEN AJATTELUN KEHITTYMINEN AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN AIKANA Heidi Jelonen Kehittämishankeraportti Toukokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli

Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli - TOP-hankkeen tuloksia Tuija Portell ja Lila Harjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 PROJEKTIOPPIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet... 1 1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet... 1 1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä...

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ AVARTAMASSA

OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ AVARTAMASSA Tarja Frisk (toim.) OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ AVARTAMASSA Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:1 Oppaat ja käsikirjat 2010:1 ISBN 978-952-13-4465-7

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot