VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)? Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa? TIETOA AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJOILLE VirtuaaliAMK:n opintojaksotarjonta AMK-tutkinto-opiskelijan haku ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintoihin Hakuprosessin seuranta Hakemuksen puoltaminen Hakemuksen hyväksyminen Lisätiedot Selainvaatimus...4 Suositusselain VirtuaaliAMK:uun liittyvät laskutuskäytänteet Opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon...5 Liite: opiskelukaavio

2 SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)? Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen muodostama valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Siihen kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, jotka tarjoavat opintojaan osaamisalueidensa ja profiiliensa mukaisesti. VirtuaaliAMK-järjestelmä on portaalissa toimiva ekstranet sovellus, jonka avulla hallinnoidaan virtuaaliopintoihin ja -opiskeluun liittyvää asiointia. VirtuaaliAMK keskittyy ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden ja muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden koulutuspalveluihin sekä opettajien ja digitaalisen oppimateriaalin tuottajien tarvitsemiin tukipalveluihin sekä yhteistyöverkostojen ja työelämäyhteyksien luomiseen. VirtuaaliAMK-portaalissa opiskelijat etsivät tietoa, kysyvät neuvoja ja hakeutuvat opintoihin. Palveluihin kuuluu muun muassa sähköinen asiointi- ja hakujärjestelmä ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintojaksoihin. 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa? VirtuaaliAMK-opintoja voivat suorittaa läsnäolevaksi ilmoittautuneet ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat, ammattikorkeakoulussa opiskelevat lisä- ja täydennyskoulutusopiskelijat, opettajakoulutuksessa opiskelevat, avoimen AMK:n opiskelijat sekä erikoistumisopintoja opiskelevat. VirtuaaliAMK:n kautta tarjottavat opinnot voivat olla joko verkko-opetusta (ohjattua verkko-opiskelua tai itseopiskelua verkossa), monimuoto-opetusta tai lähiopetusta. Portaalin eopintotoimistossa kannattaa siis tutustua huolellisesti opintojakson kuvaus kenttään, jossa kerrotaan opintojakson toteutustapa (opintojakso saattaa olla esimerkiksi muuten puhdasta verkko-opetusta, mutta tentin suorittaminen vaatii fyysistä läsnäoloa jossain tietyssä paikassa). 2 TIETOA AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPISKELIJOILLE 2.1 VirtuaaliAMK:n opintojaksotarjonta Kaikkien ammattikorkeakoulujen VirtuaaliAMK tarjonta näkyy VirtuaaliAMK portaalissa. AMK-tutkinto-opiskelija voi hakea tutkinto-opiskeluun tarkoitetuille opintojaksoille (kohderyhmänä tutkinto-opetus), joissa haku on meneillään, osoitteessa Etusivu eopintotoimisto easiointi (asiointi edellyttää kirjautumista portaaliin). Koulutustarjontaan voi tutustua myös Tutustu tarjontaan linkistä, joka sisältää koulutustarjontaluettelon ja yksityiskohtaiset opintojaksojen kuvaukset, mutta ei hakupalvelua (ei edellytä kirjautumista portaaliin). Haku muille kuin tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuun koulutukseen (esim. täydennyskoulutus, avoin AMK-koulutus) tapahtuu toistaiseksi portaalista saatavalla yhteydenottolomakkeella. Jos käyttäjä ei ole AMK-tutkinto-opiskelija tai AMK-

3 tutkinto-opiskelijana haluaa hakea avoimen AMK:n opintojaksoille, hän voi yhteydenottolomakkeella ilmoittautua tai tiedustella pääsystä opintojaksoille. 2.2 AMK-tutkinto-opiskelijan haku ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintoihin AMK-tutkinto-opiskelija, joka haluaa hakea tutkinto-opiskeluun tarkoitetuille opintojaksoille, rekisteröityy -portaaliin (rekisteröityminen tehdään vain yhden kerran, sen jälkeen voi käyttää aina samoja tunnuksia portaalissa asioidessa) ja kirjautuu portaalin käyttäjäksi Kirjaudu sisään napista. eopintotoimistossa AMK-tutkinto-opiskelija pääsee kirjautuneena käyttäjänä selaamaan koulutustarjontaa, hakemaan tutkinto-opiskeluun tarkoitetuille opintojaksoille ja seuraamaan haun hyväksymisprosessia. eopintotoimiston easioinnissa opiskelija voi tehdä hakemuksensa eli hakea opintojaksolle, jossa on hakuaika meneillään. Opiskelijan kannattaa kuitenkin varmistaa omasta ammattikorkeakoulustaan opintojen soveltuvuus tutkintoonsa, ennen kuin hän hakee VirtuaaliAMK-opintoihin. Ennen opintoihin hakemista opiskelijan on myös huolehdittava oman opinto-ohjelmansa (HOPS) ja opintosuoritteidensa päivittämisestä ajantasaiseksi. Haku tapahtuu rastittamalla Sitoudun suorittamaan opintojakson, jos minulle myönnetään suoritusoikeus kenttä. Opiskelijan tulee perustella hakemustaan huolellisesti, mm. kertomalla, miten hän aikoo hyödyntää kyseistä opintojaksoa opiskelusuunnitelmassaan (esim. onko tarkoituksena sisällyttää opintojakso ammatillisiin, yleisiin, vapaasti valittaviin vai perusopintoihin). Tämän jälkeen opiskelija lähettää hakemuksen Lähetä-painikkeesta. Opintojaksokuvauksen yhteydessä on mainittu suositusala, joka tarkoittaa, että koulutuksen tarjoava ammattikorkeakoulu suosittelee opintojaksoa tietylle koulutusalalle. Opiskelijan kotiammattikorkeakoulu, jossa opiskelijan tutkinto hyväksytään, päättää, mitä opiskelija voi opiskeluohjelmaansa valita. Opiskelijan kannattaa siis hakea kiinnostavia opintoja muiltakin kuin omalta koulutusalaltaan. 2.3 Hakuprosessin seuranta Opiskelija voi seurata hakemuksensa/hakemustensa tilaa Omat hakemukset näytöllä. Jos opiskelijan hakemus näkyy kentässä ODOTTAA PUOLTOA:, opiskelijan koti-amk ei ole vielä käsitellyt hakemusta. Mikäli hakemus näkyy kentässä ODOTTAA VASTAANOTTAVAN AMK:N HYVÄKSYMISTÄ:, opintojakson järjestävä AMK ei ole vielä käsitellyt puollettua hakemusta. Mikäli hakemus on käsitelty kokonaan, näkyy se joko HYVÄKSYTTY OPINTOJAKSOLLE kentässä tai HYLÄTYT HAKEMUKSET kentässä. Opiskelija saa myös sähköpostiviestin, kun hänen hakemuksensa on käsitelty. Sähköpostiviesti tulee rekisteröitymisen yhteydessä opiskelijan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Viimeistään kahden viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen on opiskelijan hakemus käsitelty sekä opiskelijan koti-amk:ssa että opintojakson järjestävässä AMK:ssa.

4 2.4 Hakemuksen puoltaminen Kun opiskelijan hakeman opintojakson ilmoittautumisaika on päättynyt, opiskelijan kotiammattikorkeakoulun puoltaja saa automaattisesti sähköpostiinsa tiedon opiskelijan hakemuksesta. Tiedon saatuaan puoltajan on käsiteltävä hakemus viikon kuluessa. Hän puoltaa tai evää opiskelijan hakemuksen. Puoltopäätöstä tehtäessä varmistetaan opiskelijan HOPS:n tiedot. Ammattikorkeakouluissa puoltajana toimii tietty henkilö, esim. koulutusohjelman koulutuspäällikkö. Jos puoltaja evää hakemuksen, opiskelija saa tästä automaattisesti ilmoituksen sähköpostiinsa. Hakemuksen eväämisen perusteita ovat valintojen sopimattomuus opiskelijan tutkintoon tai resurssisyyt. 2.5 Hakemuksen hyväksyminen Kotiammattikorkeakoulussa puolletusta hakemuksesta menee automaattisesti tieto sen ammattikorkeakoulun hyväksyjälle, joka päättää opiskelijan hyväksymisestä opintojaksolle. Mikäli hakijoita opintojaksolle on enemmän kuin vapaita paikkoja, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. VirtuaaliAMK tarjonnasta ja opiskelijapaikkojen määrästä jokainen ammattikorkeakoulu päättää itsenäisesti. Hyväksymis- tai hylkäämispäätös tehdään viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätöstieto on opiskelijalla tiedossa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. 2.6 Lisätiedot Jos opintojaksokuvauksessa on mainittu jonkin henkilön nimi Lisätiedot-kohdassa, häneen voi ottaa yhteyttä opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä. Opintoihin ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä auttavat myös ammattikorkeakoulujen opintotoimistot. Portaalin eopintotoimiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä neuvoo VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö. Sähköinen yhteydenottolomake löytyy portaalin sivulta OPISKELU eopintotoimisto Yhteydenottolomake. Sen avulla voi avoimen AMK:n opintoihin ilmoittautumisen lisäksi esimerkiksi kysyä neuvoa ongelmatilanteissa. Opiskelijan kannattaa myös tutustua eopintotoimiston käyttöohjeisiin, jotka löytyvät portaalin sivulta OPISKELU eopintotoimisto Käyttöohjeet. 2.7 Selainvaatimus Suositusselain eopintopalvelut-sovelluksen käyttöön on Netscape 5.0 tai Explorer 6.0. Vanhemmilla selaimilla, kuten esim. Netscape 4.7:llä sovellus ei toimi täydellisesti. 2.8 VirtuaaliAMK:uun liittyvät laskutuskäytänteet Opiskelu VirtuaaliAMK:ssa on tutkinto-opiskelijalle maksutonta. Ammattikorkeakoulut kompensoivat toisilleen opiskelijaliikkuvuudesta ja

5 opintojaksojen suorittamisesta aiheutuvat kulut yhdessä sovittujen resurssihyvitysten mukaisesti. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan sekä tutkinto-opiskelijan, joka haluaa suorittaa avoimen AMK:n opintoja, tulee varmistaa omasta tai opintoja järjestävästä AMK:sta, ovatko opinnot maksullisia. Jos avoimen ammatikorkeakoulun opiskeluun tarkoitetut opinnot (kohderyhmänä avoin AMK) ovat opiskelijalle maksullisia, hän maksaa niistä opintojaksoittain määritellyn hinnan. 2.9 Opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon Opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opintosuoritusotteen. Suositeltava toimintatapa opintojen hyväksilukemisessa on (saattaa vaihdella ammattikorkeakouluittain), että opiskelijalle kirjataan suoraan se arvosana, minkä hän on saanut suoritetusta opintojaksosta. Opintojakso on jo puollon yhteydessä hyväksytty opiskelijan opintosuunnitelmaan, joten erillistä hyväksyttämistä ei tarvita. Opintosuoritusotteesta ilmenee, että suoritettu opintojakso on nimenomaan VirtuaaliAMK-opintoja.

6 LIITE: AMMATTIKORKEAKOULUN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK-OPINTOIHIN HAKEUTUVA OPISKELIJA KOTI-AMK MUUN AMK:N OPISKELIJA MUU AMK 1. AMK:n tarjonta 2. VirtuaaliAMK:n koulutustarjotin 3. Hopsin päivittäminen 4. Opintojakson valinta 5. Haku 6. Puoltaminen 7. Tieto puollosta/eväämisestä 8. Hyväksyminen 9. Tieto hyväksymisestä/kielteisestä päätöksestä 10. Opiskelijaksi kirjaaminen (esim. Winha) 11. Toteutukselle ilmoittaminen 12. Opiskelijan suoritus 13. Opintosuoritusote 14. Hyväksilukeminen 15. Laskutus 16. Laskun maksaminen MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TARJOAMIIN VIRTUAALIAMK-OPINTOIHIN HAKEUTUVA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJA MUU AMK AMK-OPISKELIJA KOTI-AMK 1. Muun AMK:n tarjonta 2. VirtuaaliAMK:n koulutustarjotin 3. Hopsin päivittäminen 4. Opintojakson valinta 5. Haku 6. Puoltaminen 7. Tieto puollosta/eväämisestä 8. Hyväksyminen 9. Tieto hyväksymisestä/kielteisestä päätöksestä 10. Opiskelijahallinto menettelyt 11. Opiskelijan suoritus 12. Opintosuoritusote 13. Hyväksilukeminen 14. Laskutus 15. Laskun maksaminen

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Teija Laamanen Lummetie 2 palvelupäällikkö/virtuaalivirkamies 01300 Vantaa teija.laamanen@laurea.fi

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Päivitetty 3.8.2007 2 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa

Lisätiedot

TieTieKeh e-opintotoimiston määrittely

TieTieKeh e-opintotoimiston määrittely Eija Kalliala 9.1.2009 1 TieTieKeh e-opintotoimiston määrittely Käyttötapausten kokonaiskuva Selaa tarjontaa Ilmoittautuu Peruuttaa ilmoittautumisensa Kansalainen Selaa ilmoittautumistietojaan Selaa täyttöastetta

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

A0. Koulutusohjelmasuunnittelu

A0. Koulutusohjelmasuunnittelu A0. Koulutusohjelmasuunnittelu Käyttäjätarinat Sidosryhmä (työelämä yms.) ilmaisee uuden koulutusohjelman tarpeesta ammattikorkeakoululle joko suullisesti tai kirjallisesti. AMK perustaa uutta koulutusohjelmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015

Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015 Opas opiskelijavaihtoon lähtevälle 2014-2015 Sisällysluettelo Onnea! 4 4 5 5 5 5 6 7 8 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 17 17 21 1. Ennen vaihtoon lähtöä 1.1. Hakemukset vaihtoyliopistoon 1.2.

Lisätiedot

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE

WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE Logica KÄYTTÖOHJE 1 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...6 1.1. Painikkeet...6 1.2. Pikanäppäimet...7 1.3. Näytön kolme eri tilaa...7 1.4. Valintalistojen käsittely...8 1.5. Hakeminen...8

Lisätiedot

Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset

Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintosääntö Hyväksytty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegion kokouksessa 23.2.2015. 1. LUKU Ammattikorkeakouluopintoja koskevat yleiset määräykset 1 Tutkinnot Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettavat

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY SISÄLLYS Onneksi olkoon!... 3 1 Mitä seuraavaksi?... 5 2 Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen...

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun käyttökoulutus. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun käyttökoulutus. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun käyttökoulutus Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Palvelun säännöt, käyttöehdot, käyttöohjeet ja käytön harjoittelu Säännöt nuorille: www.nuortenideat.fi/tietoa-palvelusta/26/

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN ETÄLUKION KURSSITARJOTIN 2015 2016 Kuvataiteen kurssit eku1 2 ja terveystiedon kurssi ete1 ovat pakollisia niille, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa nuorten

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja 2015 2016 OPISKELIJAN. käsikirja 2015 2016. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2015 2016 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi 2 3 Opiskelijan käsikirja 2015 2016 SISÄLTÖ 1 REHTORIN TERVEHDYS 6 2 NÄIN KÄYTÄT KÄSIKIRJAA 9 3 LUKUVUODEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS Linnalan kampus

OPISKELIJAN OPAS Linnalan kampus OPISKELIJAN OPAS Linnalan kampus 2 OPISKELIJAN OPAS LINNALAN KAMPUS SISÄLTÖ Tervetuloa hyvään seuraan...2 Saimaan ammattikorkeakoulun tehtävä...4 Saimaan ammattikorkeakoulun arvot...4 1. Koulun ylläpitäjä

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot