Tekniikka- ja kiinteistöryhmä, lisättynä ympäristöpalvelut ( Teuva-Kauhajoki päivitetty Teuvan osalta )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka- ja kiinteistöryhmä, lisättynä ympäristöpalvelut ( Teuva-Kauhajoki päivitetty Teuvan osalta 27.12.2011 )"

Transkriptio

1 Tekniikka- ja kiinteistöryhmä, lisättynä ympäristöpalvelut ( Teuva-Kauhajoki päivitetty Teuvan osalta ) Teuva, Kauhajoki, Kurikka 1. Teknisen- ja kiinteistötoimen organisointi kunnassa nyt Kiteytetty kuvaus kaikista selvityskunnista miten tekniset- ja kiinteistöpalvelut on organisoitu kunnassa nyt. Henkilöstö ja budjettilukuina käytetään v 2012 talousarviota. 1 Teknisen toimen hallinto Teuva Kauhajoki Kurikka Tekninen toimi Tekninen lautakunta Kunnaninsinööri Toimistosihteeri Piirtäjä Laskentasihteeri 75 % Menot Tulot Netto Sisäiset menot Poistot Tekninen johtaja Osastosihteeri Toimistosihteeri Asuntosihteeri Työpäällikkö Kanslisti (mukana kaavoituksen solussa) Menot Tulot Netto Sisäiset menot Poistot Tuloina alueiden vuokria noin Kaavoitus Kunnallistek. suunn. ja rakentaminen/ rakennuttaminen MRL:n mukainen kaavoittaja: kunnanins. Oman työn ohella (kilpailutus ja töiden ohjaus) Varsinainen kaavoitus: konsultti Menot Omana työnä/isot hankkeet suunnittelu ja toteutus konsultti-ja urakointityönä Ki Tekn, joht. 25 % 1 kaavoittaja ostopalvelu kaavasuunnittelija 1 palvelusihteeri Omana työnä. Erikoisja suuremmat työt Konsultti/urakointi. Suunnittelu: Kunnossapitopäällikkö (25% ajasta),

2 Mrkm Talonrkm Piirtäjä Oman työn javalvonnan työkustannukset siirretään kohteelle tapauskohtaisesti. Urakoinnin kustannukset suoraan ao. kohteelle. mittausryhmä 1+1 n. 40% ajasta. Rakentaminen: Kunnossapitopäällikkö (20% ajasta), työnjohtaja (85% ajasta), 3 asentajaa.( koneet vuositarjousten mukaan) Rakennuttaminen: Kunnossapitopäällikkö ( 10% ajasta), työnjohtaja( 5% ajasta) Budjetti: Katujen rakentaminen , 2 Katujen ja teiden kunnossapito Kadut 28,2 km Jk/pp-tiet 7,1 km Tievalaistus 44 km Yksityistiet 205 km Urakointimenettely Katujen päällystäminen , Puistojen rakentaminen , Ympäristöhankkeet , Tievalaistus , Viemärin rakentaminen Omana työnä. ( koneet vuositarjousten perusteella) Kunnossapitopäällikkö ( 25% ajasta), 2 työntekijää (50% ajasta) Mrkm 28% Tuntipalkkain. 33% Menot Tulot Netto Budjetti: toimintakulut , toimintakate Va-pp-menot Va-pp-tulot Poistot Vesihuolto, vesilaitos Verkosto 236 km Ottamot 5kpl Ylä-ja alavesisäiliöt, pumppaamot 6 kpl Verkosto 450 km Yhtiö hoitaa Henkilöstöä 5, (2011)

3 Oy Aqua Botnica Ab Liitt. kiinteistöt 1452 Myynti m3 Omatyö/konetyöturakoi nti Mrkm 15% Laitoshoitaja 100% Ammattimies 33% Laskuttaja 45 % Menot Tulot Netto Sisäiset tulot Sisäiset menot Poistot SPK Vesihuolto,viemärilaitos Verkosto 57,3 km Hulevesi 6,5 km Jätevedenpuhdistamo 1 Maasuodatinpuhd. 3 kpl Jv-pumppaamot 11 kpl Liitt. kiinteistöt 745 Myynti m3 Omatyö/konetyöurakoin t Mrkm 15% Laitoshoitaja 100% Ammattimies 33% Laskuttaja 20% Menot Tulot Netto Sisäiset tulot Verkosto 107 km Hulevesi 81 km Jätevedenpuhdistamo 1 Jv-pumppaamot 30

4 Jätehuolto Sisäiset menot Poistot SPK Suljetut kaatopaikat 3 kpl Oy Botniarosk Ab Omatyö/yrityspalvelu Kaatopaikan velvoitetark. Yhteinen jäteltk. Teuva isäntäkuntana Oy Botniarosk Ab huolehtii tämän alueen jätehuollosta. 4 Mrkm Satunnainen tuntityö Energia,kaukolämpölait Menot Tulot 0 Netto Kpa4,0Mwh,Kpa1,0Mw h Rö 1,5 ja 2,5 Mwh Varalaitos 3,7 Mwh Verkosto 13,6 km Liitt. kiinteistöt 162 Myynti Mwh Omatyö/Ostopalvelutyö Hitsaus-ja konetyöpalvelut Kaukolämpö Oy, kaupunki omistaa 100 %. Verkosto 47 km. Asiakkaita 467 ja lämmitys tilavuutta m³. 1 toimitusjohtaja 2 toimistovirkailijaa 6 asentajaa Mrkm 15% Laitoshoitaja 100 % Ammattimies 33% Laskuttaja 35% Tp. 2010= 3,74 milj. Menot Tulot Netto Sisäiset tulot Sisäiset menot Poistot SPK Energia,sähkö Pörssisähkö alueellinen yhteishankinta Pörssisähkö yhteisesti Suupohjan alueella

5 Varasto Mrkm Satunnainen tuntityö Menot Tulot Netto Turvallisuuspalvelut Rakennusvalvonta - Ei sisäisiä eikä poistoja E-P:n Pelastuslaitos Teuvan kuntaosuus Poistot Omana toimintana Oma lautakunta Rakennustarkastaja 4/5 (Karijoki 1/5) Toimistosihteeri Menot Tulot Netto Sisäiset menot LLKY:llä ympäristöasiat E-P:n Pelastuslaitos Kauhajoen kuntaosuus Erillinen rakennuslautakunta, joka valmistelee ja ratkaisee kaavoittajan lausunnon pohjalta myös poikkeusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja maa-ainesluvat sekä huolehtii korjausavustusasuntolaina-asioiden viranomaistehtävien hoidosta ym. 1 rakennustarkastaja lautakunnan esittelijänä ja vastuualueen esimiehenä + 1 rakennustarkastaja työmaavalvonta ja delegoidut uudisrakennusluvat + 1 rakennustarkastaja työmaavalvonta, jatkuva valvonta, delegoidut

6 Rakennuslupia 68 Maa-aineslupia 2 Maa-ainesluvat valvottavat 25 korjausluvat ja avustus. 1 palvelusihteeri + 1 projektityöntekijä mm. keskeneräisten hankkeiden selvittelyssä. (rakennuslupia n. 330/ v, keskeneräisiä rakennushankkeita n.1350 kpl, maaaineslupia 70 kpl) 6 Yksityisteiden hoito - Käytäntö, rahat. - Käytäntö, rahat 1.Kunta hoitaa n. 205 km yksityisiä teitä kustannuksellaan. Kriteerit: 3 pysyvää asuntoa Tien vähimmäispituus 300 jm Kustannukset vuosittain -tiet kp (ka 5v) -valaistus27000 (ka 5v) 2.Kunta tekee yksityisteiden parantamishankkeita -suunnittelee -hakee valtionavustusta -toteuttaa hankkeet -hakee maksatuksen -vastaa kustannusten va-ylimenevästä osuudesta Kustannukset vuosittain Menot (ka 5v) Tulot (ka 5v) Netto (ka 5v) Menot ja työt Bruttomenot n , Nettomenot n Kunnossapitopäällikkö hoitaa yksityistieasioita (n.15 % ajasta) sekä toimii puheenjohtajana tiehoitokunnan toimituksissa. Muuten tielautakunnan tehtäviä hoitaa tekninen lautakunta. Kaupunki avustaa n. 190 tiekuntaa kunnossapidossa joiden yhteispituus on n. 383 km. Tiehoitokunnat hoitavat yksityisteitä itsenäisesti. Kaupunki avustaa myös yksityisteiden perusparannuksia n. 30 % todellisista kustannuksista. Kunnossapidon ja perusparantamiseen osoitetut määrärahat ovat vuosittain pienentyneet ollen v.2012: kunnossapito perusparannus Luokat 1-5, avustukset väillä /km.

7 molemmis-ta kohdista (1-2) sisältyy kohtaan kadut, kuin myös valaistus yleisten- ja yksityisteiden varrella, mikä on kunnan hoidettavana. Kunnossapidon avustusosuus on keskimäärin n. 30 %. Ruokapalvelut Omana toimintana, valmistuskeittiötä 11 Ruokapalvelupäällikkö 1 Ravitsemuspäällikkö 1 Ruokapalveluesimies 2 Ravitsemustyönjohtaja 1 Ravitsemustyöntekijä22,5 Toimistosihteeri 0,5 Tuotetut palvelut 1500 annosta/päivä Ruokapalvelut tuottavat ateriapalveluja kahdessa keskuskeittiössä, yhteiskoulun keskuskeittiöllä n annosta/päivä ja terveyskeskuksen keittiöllä n. 800 annosta/päivä. Valmistuskeittiötyht. 8 kpl. ISisältyy keskuskeittiöt). Jakelukeittiöt yht.9kpl 7 Menot Tulot Netto 0 Ateriat viedään 4 ryhmäperhepäiväkotiin Sisäiset menot Sisäiset tulot Henkilöstö; 1 ruokapalv.päällikkö 1 rav. työnjohtaja 1 emäntä 45 muu henkilöstö Vuokratalot Teuvan Vuokratalot Oy Sisältää eri 13 yhtiötä Asuntoja 167 Isännöinti ja hoito, kts. Kiinteistön hoito. Vuokrausaste 90% Budjetti n. 2,5 milj. Menot Tulot Netto Sisältää poistoja Vuokrataloyhtiö 459 as. asuntoa. Isännöinti ostopalveluna: 1 toimitusjohtaja 3 toimistotyöntekijää

8 Menot Tulot Netto Lainat n. 3.7 milj. Kunta: Kiinteistöjä 73 Asuntoja 76 Sisältyy teknisen toimen kokonaisbudjettiin Ks. kiinteistön hoito Henkilöstö sama Vuokratuotot Käyttökorvaukset Yhteensä Kaupunki: 1 asuntosihteeri (hoitaa myös korjausavustusten laina asiat.) 4 vuokrakiinteistöä 33 asuntoa kulut (sisältyy kiinteistömenoihin 8 Kiinteistön hoito - Kunta ja Teuvan Vuokratalot Oy Talonrkm., laskentasihteeri 25 %, laitospalveluohjaaja, 5 talonmiestä, 5 kirvesmiestä, 17 laitoshuoltajaa Menot Tulot Netto To Toimitilapalvelut huolehtii kaikista kiinteistöistä ja laskuttaa hallintokuntia nettoperiaatteella ja palvelusopimusten mukaan Kiinteistönhoito: 1 kiint. työnjohtaja 13 muuta henkilöstöä Budjetti n. 3,2 milj. Sisäiset menot Sisäiset tulot Poistot Menot Tulot Netto Sisältää poistot muilta kuin sivistyksen kiinteistöjen osalta (noin 1,5 milj. ) Puhtaus: 1 Siivoustyönjohtaja 1,5 Siivoustyönohjaaja 41 muuta henkilöstöä Budjetti n. 1,6 milj.

9 Menot Tulot Netto Yleiset alueet, Liikuntapaikat, reitistöt Keskuskenttä 1 kpl Kyläkentät 6 kpl Kaukalot 6 kpl Jääradat 6+3 kpl Ladut 60 km Omatyö/koneurakointityöt Mrkm 15 % Liikuntapaik.hoitaja 100% Koululainen kesällä (1*3*3=9 vk) Menot Tulot 0 Netto Yleiset alueet: Oma työ, Kunnossapitopäällikkö (5 % ajasta), 2 työntekijää (10 % ajasta) Budjetti toimintakulut Huom! Menot siirretään sivistystoimen sektorille vuoden lopussa (Todellinen toteutuma). Puistot ja istutukset Poistot Hoidettavaa nurmikkoa n.13,0 ha I stutusalueita n.3 ha Leikkikentät 11 kpl Uimapaikat 1 kpl Omatyö/koneurakointi, (leikuu-ja muut konetyöt) Mrkm 12% Tuntityöntekijä n. 3 kk Kesätyöntekijä 1 0,5 v Koululaiset 2-4, (2*3*3=18 vk)

10 Muut alueet Menot Tulot 0 Netto Sisältyy: Poistot Torit ja matonpesupaikka: Omatyö/Koneurakointi Mrkm Tuntityöntekijä Menot Tulot 0 Netto Ympäristölautakunta LLKY Oy:n sisällä LLKY Oy:n sisällä Jäsenet: Isojoki 1 (puheenjohtaja) Karijoki 1 Teuva 3 Kauhajoki 5 Ympäristöpalvelut: Ympäristötoimen hallinto -Organisointi -Hallinto -Henkilöstö -Budjetti Ympäristönsuojelu -Organisointi LLKY Oy hoitaa molempien kuntien osalla. LLKY Oy hoitaa Menot jaetaan asukasluvun suhteessa LLKY Oy hoitaa molempien kuntien osalla. Toimistosihteeri 1 Ympäristöpalvelujohtaja 0,8 Menot

11 -Hallinto -Henkilöstö Ympäristönsuojelusihteeri 1,2 -Budjetti Ympäristöterveydenhuolto Menot Tulot Netto Organisointi -Hallinto -Henkilöstö -Budjetti Eläinlääkintä -Organisointi -Hallinto -Henkilöstö -Budjetti LLKY Oy hoitaa Ympäristöterveystarkastaja 4 kpl Menot Tulot Netto LLKY hoitaa. LLKY hoitaa. Eläinlääkärit 5 (vastaanottotila joka kunnassa ). -Teuva 1 -Karijoki1 -Isojoki 1 -Kauhajoki 2 Menot Tulot Netto Valvonta eläinlääkäri 1 Menot Tulot Netto

12 2. Kokonaisarvio kunnallisteknisestä- ja kiinteistöinfrasta ja lähivuosien investointisuunnitelma sekä arvio korjausvelasta Teuva Kauhajoki Kurikka Kuntoarvio Investointisuunnitelmat Korjausvelkaarvio Huom! Kunnan kiinteistöt - Hallintorakennukset T - Ka - Koulut T - Ka - Päiväkodit T - Ka - Terveysasemat T - Ka - Harrastetilat T - Ka Vuokratalot T - Ka - Myös käyttöaste v 2010 Teuva 90%. - Kauhajoki 91 % Verkostot - Vesi T K - Viemäri T K - Energia T K - Tietoliikenne T Seutuverkko Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä 0 milj. 0,077 milj 4,105 milj. 5,6 milj. 0,920 milj. 0,05 milj. 4,570 milj. 2,56 milj. 0,080 milj. 0,0 12milj. T 19 milj. K Kaikki kiinteistöt 0,140 milj. 0,0 Ei inv. suu. 0,475 M *5,45 ; 3,1 M 1,17 M Seutuverkko (Kuitu) 0,41 M *4,74; 2,39 M 1,07 M *(Riippuen ratkaisusta. Oma puhd.tai osakkuus yhteisessä yhtiössä.) Betoni sujutukset tehty

13 Maksut ja taksat v Vesi Teuva Kauhajoki Kurikka Huom! Käyttömaksu 0,90 e/m3 Perusmaksu 1,70 e/p/v Liittyminen 55,00 e/piste Esimerkiksi: ok-talo 1100 e rivitalo 770 e/h k-talo 770 e/h Kaikki luvut laalaatikossaalv0% 0,42 /m3, alv 0 %. esimerkki: Ok talo 200 krm 2 Tonttijohto 670,00 alv 0% Vesiliittymä 840,00 alv 0% Yhteensä: 1510,00 alv 0 %. Teuvan:Taksat noussevat n. 5% lähtien. (0,95 ; 1,85; 60,00) 13 Viemäri Käyttömaksu 1,95 e/ m3 Perusmaksu 1,95 e/p/v Liittymismaksu 66,00 /pist Esimerkiksi: ok-talo 1320 e rivitalo 924 e/h k-talo 924 e/h 2,65 /m3 alv 0% alv 0 %. Liittymät: Ok ja paritalo 6 krs m 2 kerrostalo, rivitalo, muut kytketyt 5 krsm 2 Teuvan:Taksat noussevatn.20% lähtien. (2,40;2,40;76,00) (K-ta ei sisällä koko korotusta 2,10;2,10) Kaikki hinnat ovat verottomia hintoja. liike, varasto ja teollisuusrak. 4 krs m 2 varasto ja teollisuushalli / vähäinen sos. tilojen ym. osuus 3 krs m 2 esimerkki: Ok talo 200 krm krm 2 * 6 * = 1200,00 alv0% Kulutusmaksu yht. 0,42 + 2,65

14 Jäte Rak.tark. Teuva kuuluu Oy Borniarosk Abn alueeseen Botniarosk hinnasto Ok-talo 120 m2 lupamaksu yht. 342,00 e alv 0% Kaavoitus liite 1 Muut Energia 48,90e/Mwh Perusmaksu: ok-talo 188,50 e Liittymismaksu: ok-talo2250,00e Hinnat ovat verottomia. = 3,07 /m 3 alv 0% Kauhajokikuuluu Oy Borniarosk Ab:n alueeseen Botniarosk hinnasto liite 1 Energia 54,57e/Mwh Perusmaksu: ok talo 223,58 e Liittymismaksu: ok talo 2220,00 e Hinnat ovat verottomia. Teuva:Taksat noussevat n. 5% lähtien(51,40) Kuntien omistama maaomaisuus, kaavoitussuunnitelmat ja Teuvan alueen kehittäminen yhdistyneessä kunnassa 3.1. Omaisuus Teuva Kauhajoki Kurikka Rahallinen arvo (arvio) Metsäomaisuus 144,8 ha 0,2896 M T (2000 /ha) 4,2 milj. K Myytävät asuintontit 108 kpl n. 27 ha 2031 ha Yhteismetsään siirtymässä 506 ha. Myyntiin 123 ha Omakotitontteja: Keskustaalueella yhteensä 37 kpl (Aro 16, Toivakka 3,Kalkunmäki 16,Paukkula 2), Hajaasutusalueella yhteensä 18 kpl (Kainasto 4, 0,750 M T

15 Päntäne 4, Nummijärvi 7, Ikkeläjärvi 2, Hyyppä 1) Myytävät rantatontit Myytävät teollisuustontit Myytävät kiinteistöt 16 kpl n. 34 ha Myytäviä kiinteistöjä on, ne selvitetään erikseen Rivitalotontteja yhteensä 6 kpl (Kalkunmäki 5 ja Aro 1) Ikkeläjoen varrella oleville tonteille on valtuuston päätös tarjousten pyytämisestä Yhteensä 43 kpl (Aro 25, Panula 15 ja Päntäne 3) 6 kpl omia kiinteistöjä. 0,192 M T Kiteytetty kuvaus kuntien kaavoitussuunnitelmista ja työryhmän ehdotus miten Teuvan kunnan aluetta kehitettäisiin osana yhdistynyttä kuntaa. Kehitetään omina alueinaan (Kauhajoki,Teuva) Tavoitteellinen tarkastelu alueittain. Samoin periaattein kuin tälläkin hetkellä. Tärkeimpänä näkökulmana lähipalvelut ja niiden ensisijainen huomioiminen. Tähtäin on, että maaseutu pidetään elävänä. Samat kaavoitusperiaatteet kuin Kauhajoella. 4. Vesi- ja jätevesiasioiden järjestäminen yhdistyneessä kunnassa 4.1. Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit

16 Mikäli yhdistyminen tapahtuisi, tulee organisointi tapahtumaan Kauhajoen vesija viemärilaitosyhtiössä. (Kauhajoki). Paineviemärin rakentaminen mahdollista Teuvalta Kauhajoelle. (Kauhajoki). Kauhajoen viemärilaitoksen kapasiteetti riittäisi myös Teuvan jätevesien käsittelyyn. Kauhajoella on myös käyttövesikapasiteettia tarvittaessa Teuvan mahdollisia lisä tarpeita varten. Mahdolliset käyttö- ja jätevesijärjestelyt Teuvalta Kauhajoelle edellyttäisivät runkojohtoverkoston rakentamista pumppaamoineen välille Teuva-Kauhajoki arviolta noin 27,5 km johtolinjapituudella. Siirtolinjaverkoston arvioidut kustannukset olisivat noin 2,45 M. Johtolinja kustannuksiin on laskettu mukaan myös varmuusvesijohdon sijoittaminen samaan kaivantoon siirtoviemärinjohdon kanssa. Siirtolinja olisi mahdollista sijoittaa siten, että verkoston piiriin voitaisiin liittää kiinteistöjä ainakin Teuvan Riipin- ja Äystönkylien alueelta sekä Kauhajoelta Kainaston alueelta. Teuvan kunta on neuvotellut jätevesiyhteistyöstä rannikon suuntaan jätevesien johtamiseksi käsiteltäväksi M-Real Oyj:n puhdistamolla Kaskisissa. Neuvotteluosapuolina hankkeessa ovat Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungit sekä Karijoen ja Teuvan kunnat ja M-Real Oyj. Kaskisten kaupungin jätevedet käsitellään jo nyt M-Real Oyj:n puhdistamolla. Neuvottelutulos saadaan arvion mukaan kuntapäättäjien käsiteltäväksi vuoden 2012 alussa. Tavoitteena neuvotteluissa on ollut, että jätevesien johtaminen Kaskisiin voisi alkaa v alusta lähtien, jolloin esimerkiksi Teuvan kunnan nykyisen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa päättyy. Siirtolinja on mahdollista sijoittaa siten, että verkoston piiriin voitaisiin liittää kiinteistöjä ainakin Teuvan Teerenpaikan, Perälänkylän ja Viitin alueilta sekä Karijoen Myrkynkylä siirtolinjalla. 16 Todettakoon myös, että Teuvan kunta on osakkaana Närpes Vatten Oy:n sekä Kaskisten kaupungin kanssa yhteisessä tukkuvesiyhtiössä (Oy Aqua Botnica Ab), joka ostaa vettä Kauhajoen Vesihuolto Oy:ltä toimitettavaksi Teuvan kunnan sekä Kaskisten- ja Närpiön kaupunkien tarpeisiin. Luonnollisin lisä-/varavesi sekä jätevesiyhteys sekä jätevesien käsittelyratkaisu kuntien yhdistyessä olisi yhteistyö Kauhajoen vastaavien liikelaitosten kanssa. Toisena mahdollisena ratkaisuna jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta Teuvalla voisi olla yhteistyö rannikon suuntaan. 4.2.Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla Taksat ja maksut tulee kerätä omakustannusperiaatteella.

17 Arvion mukaan kummallakaan toteutuvista vaihtoehdoista ei ole merkittävää vaikutusta taksoihin Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin osalla. Riippuen, kuitenkin investointi- ja käyttötoimintojen organisoinnista. 5. Energiahuollon järjestäminen/organisointi yhdistyneessä kunnassa 5.1. Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit Yhteinen hankintaympäristö. Sähköenergian hankinnan osalla Teuva ja Kauhajoki toimivat tällä hetkellä samassa hankinta renkaassa Suupohjan alueella. Kaukolämpölaitoksen toimintojen osalla Kauhajoen lämpölaitos toimii omana yhtiönään. Teuvalla kaukolämpölaitos toimii liiketoiminta-alueella, jossa liiketoiminta-alueen toimintojen kirjanpito on eriytetty (vesi-, viemäri- ja kaukolämpölaitos). Kaukolämpölaitoksen organisointi voisi tapahtua esimerkiksi siten, että se yhtiöitettäisiin omaksi yhtiöksi taikka Teuvan kunnan lämpölaitos yhdistetään Kauhajoen Lämpö osakeyhtiöön Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla. Ei muutosta. Organisoinnilla ei ole oleellista vaikutusta Teuvan taksoihin. Yhtiöiden yhteistyö voisi tuoda esimerkiksi polttoaineen hankinnassa säästöjä. 6. Jätehuollon ja pelastuspalvelun järjestäminen/organisointi yhdistyneessä kunnassa 6.1. Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit Oy Botniarosk Ab vastaava molempien kuntien jätehuollosta. Molemmat kunnan kuuluvat Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueeseen Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla Ei vaikutusta kummankaan kunnan taksoihin/maksuihin. 7. Yhdistyneen kunnan omistamien vuokratalojen omistuksen ja hallinnon organisointi 7.1. Organisointi

18 Yhteistyö on mahdollinen laajentuneena. (Kauhajoki) Lähtökohtana olisi, että jatkettaisiin nykyisellä kahden yhtiön mallilla. Toimintojen kehittäminen ja selvitystyö yhtiöiden mahdolliseen fuusioimiseen olisi mahdollista. Perusperiaatteena on, että asuntopalvelut säilyisivät sekä Teuvalla että Kauhajoella. 7.2 Vaikutukset investointisuunnitelmiin 18 Teuvan tarpeet (mahdolliset)nostaa investointien määrää.(kauhajoki) Investointisuunnitelmiin järjestelymallilla ei olisi erityistä vaikutusta. 8. Ruokapalvelun organisointi ja yhtenäiset toimintatavat yhdistyneessä kunnassa 8.1. Valmistuskeittiöt ja jakelukeittiöt Yhteinen ruokapalvelupäällikkö voi olla, valmistuskapasiteettiin ei muutosta. (Kauhajoki). Teuvan ja Kauhajoen ruokapalvelut on hankintojen osalta yhteistyössä Suupohjan hankintarenkaassa. Kouluverkkoratkaisun toteuduttua Teuvalla toimisivat keittiöt ainakin terveyskeskuksessa, koulukeskuksessa sekä Lehtiharjun sairaalassa Yhteinen toimintamalli (esim. miten ateriat toimitetaan kotipalvelun asiakkaille, lämpimänä vai kylmänä jääkaappiin, etuisuudet esim. sotaveteraanien ilmaiset lounaat, lasten ip- välipalat jne.) Voidaan kehittää. (Kauhajoki). Lähtökohtana ruokahuolto paikallisesti omalla henkilöstöllä. Hankintarengas ja palvelut LLKY:n kanssa ovat jo nyt yhteismitallisia. Toimintoja kehittäminen myös pitkässä juoksussa yhteisesti on mahdollista eläkepoistuman ja kouluverkkoratkaisujen yhteydessä, ketään ei tarvitse irtisanoa.

19 9. Yksityisteiden hoidon periaatteet yhdistyneessä kunnassa Toimintamalli selvitettävä. (Kauhajoki). Kauhajoki avustaa tiekuntia hoitoluokitukseen perustuen (hoitoluokat 1-5:n) keskimäärin noin 30% osuudella vuosittain kaupungin vahvistamista tieluokkien kilometrikustannuksista. Tie, jolla on kaksi taloutta, pituuden suhteen ei ole rajoituksia. Teuvalla kunta hoitaa yksityisteiden kunnossapidon kunnan toimintana. Syntyneistä kustannuksista ei peritä kustannusosuutta tiekunnilta. 19 Ennen mahdollisen kuntaliitoksen toteutumista tulisi selvittää yksityiskohtaisesti yksityisteiden avustusjärjestelmä. Teuvan ensisijaisena lähtökohtana on, että kunta/kaupunki hoitaisi yksityistiet Teuvan nykyisellä kriteeristöllä. Mikäli neuvotteluissa päädyttäisiin tiekuntien avustusmenettelyyn, tiekuntien hoitaessa itsenäisesti tiensä, tulisi avustusprosentin olla tien todellisista kunnossapitokustannuksista huomattavasti suurempi, kuin mitä Kauhajoen kaupunki tällä hetkellä soveltaa. Mikäli päädyttäisiin käyttämään tiekuntien avustusmenettelyä tarvittaisiin Teuvalla tiekuntien siirtymäaikaa toiminnan uudelleen järjestämiseen mm. tiekuntien perustamisten ja yksiköintien sekä hallinnon organisoinnin ja tehtäviin koulutuksen osalta. Teuvalla yksityistiet ovat olleet kunnan hoidettavina v lähtien. Siirtymäajan pituuden tulisi olla vähintään viisi vuotta, jonka ajan Teuvan osalla toimittaisiin Teuvalla tällä hetkellä olevan käytännön mukaisesti. Teuvalla tien kunnan hoitoon ottamisen pääkriteerinä on ollut se, että tien pituus on vähintään 300 m ja tien varrella on vähintään kolme pysyvää asuntoa. Yksityisteiden hoidon osalta työryhmässä käytiin laaja keskustelu/neuvonpito. Todettiin, että Teuvalla on käytetty keskitetysti kunnan hoidossa olevien teiden kunnossapitoon viiden edellisen vuoden keskiarvon mukaan laskettuna noin 850,00 euroa tiekilometriä kohden. Vastaavasti Kauhajoki on avustanut yksityisten teiden kunnossapitoa keskimäärin arviolta noin 300,00 eurolla tiekilometriä kohden. Työryhmä toteaa yksimielisesti, että yksityisteiden hoitamisen/avustamisen toimintatavat Teuvalla ja Kauhajoella poikkeavat oleellisesti toisistaan. Mikäli Kauhajoen osalta yksityisteiden kunnossapito hoidettaisiin vastaavalla tavalla kuin Teuvalla nousisivat Kauhajoen vuotuiset yksityisteiden kunnossapito kustannukset noin eurolla nykyisestä noin eurosta.. Vastaavasti Teuvalla käytettäessä Kauhajoen nykyistä yksityisteiden avustusmallia teiden kunnossapitokustannukset vähenisivät noin eurolla. Teuvan osalta yksityisteiden kunnossapidossa jouduttaisiin siirtymään tiekuntien avustamiseen

20 eikä kunnalla olisi taloudellisia resursseja hoitaa yksityisiä teitä enää tämänhetkisen järjestelmän mukaisesti. Toimintamallien yhteensovittamisen osalta todettiin, että Kauhajolla voitaisiin harkita esimerkiksi vilkasliikenteisimpien läpikulkuteiden ottamista kaupungin hoidettavaksi. Menettely lähentäisi jonkin verran kuntien nykyisiä yksityisteiden hoitokäytäntöjä keskenään. Lopuksi todettiin, että mahdillisessa kuntien yhdistymistilanteessa Teuvalle annetaan viiden vuoden siirtymäaika tiekuntien toimintojen uudelleen järjestämiseen mm. tiekuntien perustamisten ja yksiköintien sekä hallinnon organisoinnin ja tehtäviin koulutuksen osalta. Siirtymäaikana tiekunnan hoidetaan Teuvalla tällä hetkellä olevan käytännön mukaisesti Mahdollisesti vapautuvat kiinteistöt ja ehdotus niiden käytöstä yhdistyneessä kunnassa Tarpeettomat myyntiin. Molempien kuntien osalla on järkevää ja tarkoituksen mukaista luopua ainakin muista, kuin kunnan ydintoimintoihin tarvittavista kiinteistöistä. 11. Ympäristöpalvelujen järjestäminen/organisointi yhdistyneessä kunnassa Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Oy (LLKY)vastaa molempien kuntien ympäristöpalveluista. Tavoitteena on alueen eläinlääkintäklinikoiden tason nostaminen sekä varustetason varmistaminen ja monipuolistaminen. Varusteiden hankinta arvio noin euroa / klinikka. Päivityksen hinta Teuvan osalta olisi n euroa riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla Ei merkittävää vaikutusta kummankaan kunnan tämänhetkisiin taksoihin/maksuihin. Taksat samat koko LLKY:n alueella perustuen asukasluvun suhteeseen. Kuntien yhdistymistilanteessa ympäristöpalvelut sekä niiden organisointi voitaisiin toteuttaa pääsääntöisesti nyt LLKY:n kautta järjestetyllä tavalla.

21 12. Miten Teuvan kunnan tekninen henkilöstö sijoitetaan yhdistyneessä kunnassa Teknisen toimen lähipalvelut kuten tilahallinnon, ruokapalvelujen, yleisten alueiden sekä liiketoiminnan palvelut säilyisivät paikallisina palveluina. Toimintoja varten tarvittava käyttöhenkilökunta sekä toimintojen organisointia varten tarvittava henkilöstö säilyisi myös paikallisella tasolla. 21 Otetaan huomioon lähivuosina eläkkeelle jäävien määrä. Tarvitaan henkilöstön avoin suhtautuminen mahdollisiin työpaikkasiirtoihin, mikäli Teuvan kuntarakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. (Kauhajoki)

Tekniikka- ja kiinteistöryhmä

Tekniikka- ja kiinteistöryhmä Tekniikka- ja kiinteistöryhmä Teuva, Kauhajoki, Kurikka 15.12.2011. 1. Teknisen- ja kiinteistötoimen organisointi kunnassa nyt Kiteytetty kuvaus kaikista selvityskunnista miten tekniset- ja kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma

Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma Teuva Kauhajoki Liite 1 Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminen ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallintopalvelut, kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi Kauhajoen

Lisätiedot

Kauhajoki Kurikka

Kauhajoki Kurikka Kauhajoki 4.1.2012 Teuva 4.1.2012 Kurikka 5.1.2012 ASUKASTILAISUUS KUNTIEN YHDISTYMISTÄ KOSKEVASTA SELVITY YSTYÖSTÄ Tervetu uloa! Tilaisuuden tarkoitus Kertoa miten selvitystyö tehdään ja miten se etenee

Lisätiedot

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen Teuva - Kurikka Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminenn ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallinto-, talous-, henkilöstö ja ict palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI Jalasjärven kunta Tekninen osasto Kirkkotie 4, PL 12 61601 JALASJÄRVI Ympäristösihteeri Jutta Lillberg-Puskala jutta.lillberg-puskala@jalasjarvi.fi puh. 06 4580 315, 040 5343 655 28.1.2014 Läsnäolijat:

Lisätiedot

KUTSU. Työvaliokunnan ja työryhmien workshop ti

KUTSU. Työvaliokunnan ja työryhmien workshop ti Yhdistymisselvitys 211 KUTSU Työvaliokunnan ja työryhmien workshop ti 29.11.211 Teuvan kunta, kulttuuritalo Orrela Klo 12. 16. Workshopissa sovitaan mitä tietoja kootaan päätöksenteon tueksi ja miten mahdollisessa

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477 Tekninen lautakunta 133 18.09.2012 Kaupunginhallitus 545 01.10.2012 Kaupunginvaltuusto 91 29.10.2012 Yksityisteiden hoidon harmonisointi 918/10/03/01/2012 TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen,

Lisätiedot

TEKN.LTK LIITE

TEKN.LTK LIITE Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10

Lisätiedot

06 TEKNINEN LAUTAKUNTA

06 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0 HALLINTO Vastuuhenkilö Toimintaajatus Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito ja käyttötehtävistä sekä niihin liittyvistä hallintotehtävistä.

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00

Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Veden perusmaksut Yksikkö Veroton Sis. alv 24% Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 HINNASTO 1.1.2017 KÄYTTÖMAKSUT Vesimaksu /m 3 1,25 1,55 Jätevesimaksu /m 3 2,67 3,31 PERUSMAKSUT Veden perusmaksut Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot /vuosi 50,00 62,00 Rivi- ja kerrostalot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen. Yleistä Tekniset palvelut tuotetaan selvitysalueen kunnissa hallinnollisesti lähes samankaltaisilla organisaatioilla. Toimintatavoissa ja palvelujen tuottamisessa on hieman eroja kuntien sisällä riippuen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa % Isonkyrön kunta Sivu 1 00005000 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 2.000 2.000,00 TOIMINTAKULUT -66.529-27.451,96-39.077,04 41,3-18.322 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.529-27.451,96-37.077,04 42,5-18.322 VUOSIKATE

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,78 0,43 2,21 Jätevesi 1,94 0,47 2,41

/m 3 Alv 24 % Yhteensä Vesi 1,78 0,43 2,21 Jätevesi 1,94 0,47 2,41 1/5 KEMIN VESI OY:N TAKSA Taksan voimaantulopäivä 1.1.2017. Kemin Vesi Oy perii liittymistä ja käyttöä koskevia maksuja, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioiden. Kaikki perittävät maksut ovat

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot:

Orimattilan kaupungilla on seuraavat vaihtoehdot: Kaupunginhallitus 188 17.05.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 20 04.10.2010 Laajennettu kaupunginhallitus 30 11.10.2010 Laajennettu kaupunginvaltuusto 14 15.11.2010 EKO-MAKSUJEN PERINTÄ KH 188 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Anne Rantala

Hallintopäällikkö Anne Rantala Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00

Lisätiedot

Rahana maksettava kunnossapitoavustus

Rahana maksettava kunnossapitoavustus Rahana maksettava kunnossapitoavustus Rahallista avustusta maksetaan kunakin vuonna avustuspäätösvuotta edeltävän vuoden kunnossapitomenoihin perustuen. Järjestäytyneillä yksityisteillä on mahdollisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulosalueet

TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulosalueet 1 TEKNINEN KESKUS TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä Tekninen lautakunta antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 ULKOISET TUOTOT JA KULUT (Kh:n raami) raami 2017 TA esitys 2017 ltk Yli / alle Toimintatuotot 1 182 846 1 132 694 50 152 Toimintakulut -3 315 936-2 981 480 334

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2/2014 Suupohjan jätelautakunta sivu 20 Kokousaika keskiviikko 1.10.2014 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Teuvan kunnan yhteispalvelupisteen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Tapani

Lisätiedot

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa):

Perusmaksut vuodessa (vanha taksa suluissa): Kunnanhallitus 164 27.10.2014 Kunnanhallitus 184 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 45 09.12.2014 Vesimaksutaksan tarkistaminen 2015 169/02.05.00/2011 Kh 27.10.2014 164 Kyyjärven kunnan voimassaolevaa vesimaksutaksaa

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen

HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI. LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen HAAPAVEDEN ENERGIA JA VESI LGR-Consulting Oy Jouko Luukkonen 9.3.2017 HAAPAVEDEN ENERGIA OY Kaupunki omistaa 100 % Energia ostetaan Vapolta, sopimus on voimassa 12/2025 saakka Kaukolämmön hinta edullinen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Suupohjan jätelautakunta sivu 1 Kokousaika keskiviikko 18.2.2015 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Otto Syreenin talo, kokoushuone Tähti Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Laitamäki,

Lisätiedot

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILLAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) Kaavatiet (kadut) hoitaa kunta Yksityistiet: Tiekunnan tiestön hoidosta vastaa tiekunta Kiinteistöjen omien

Lisätiedot

Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio

Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatio 1.1.2017 - Esitys lautakunnille 29.3.2016 Tekniikka ja ympäristöpalvelut toimialan johtoryhmä 1 Toimialan organisaatio esitys lautakunnille Valtuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN Kh 9.3.017 Liite 4 ( 49) Kv 30.3.017 Liite ( 14) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.03.017

Lisätiedot

Sisällys. Tiejaosto 2/2017

Sisällys. Tiejaosto 2/2017 REISJÄRVEN KUNTA Tiejaosto 2/2017 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: keskiviikkona 27.9.2017 klo 14.00-14.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3 Läsnä: Keijo Lakanen, puheenjohtaja Johannes Mattila, jäsen Minna

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa!

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa! Hennala Esittely- ja keskustelutilaisuus 20.4.2016 Tervetuloa! Hennalan alue ASUNTOALUE HARJOITUSKENTTÄALUE KASARMIALUE HENNALA 20.4.2016 Asiantuntijoina paikalla: Pirkko-Leena Jakonen projektipäällikkö

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot