Tekniikka- ja kiinteistöryhmä, lisättynä ympäristöpalvelut ( Teuva-Kauhajoki päivitetty Teuvan osalta )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka- ja kiinteistöryhmä, lisättynä ympäristöpalvelut ( Teuva-Kauhajoki päivitetty Teuvan osalta 27.12.2011 )"

Transkriptio

1 Tekniikka- ja kiinteistöryhmä, lisättynä ympäristöpalvelut ( Teuva-Kauhajoki päivitetty Teuvan osalta ) Teuva, Kauhajoki, Kurikka 1. Teknisen- ja kiinteistötoimen organisointi kunnassa nyt Kiteytetty kuvaus kaikista selvityskunnista miten tekniset- ja kiinteistöpalvelut on organisoitu kunnassa nyt. Henkilöstö ja budjettilukuina käytetään v 2012 talousarviota. 1 Teknisen toimen hallinto Teuva Kauhajoki Kurikka Tekninen toimi Tekninen lautakunta Kunnaninsinööri Toimistosihteeri Piirtäjä Laskentasihteeri 75 % Menot Tulot Netto Sisäiset menot Poistot Tekninen johtaja Osastosihteeri Toimistosihteeri Asuntosihteeri Työpäällikkö Kanslisti (mukana kaavoituksen solussa) Menot Tulot Netto Sisäiset menot Poistot Tuloina alueiden vuokria noin Kaavoitus Kunnallistek. suunn. ja rakentaminen/ rakennuttaminen MRL:n mukainen kaavoittaja: kunnanins. Oman työn ohella (kilpailutus ja töiden ohjaus) Varsinainen kaavoitus: konsultti Menot Omana työnä/isot hankkeet suunnittelu ja toteutus konsultti-ja urakointityönä Ki Tekn, joht. 25 % 1 kaavoittaja ostopalvelu kaavasuunnittelija 1 palvelusihteeri Omana työnä. Erikoisja suuremmat työt Konsultti/urakointi. Suunnittelu: Kunnossapitopäällikkö (25% ajasta),

2 Mrkm Talonrkm Piirtäjä Oman työn javalvonnan työkustannukset siirretään kohteelle tapauskohtaisesti. Urakoinnin kustannukset suoraan ao. kohteelle. mittausryhmä 1+1 n. 40% ajasta. Rakentaminen: Kunnossapitopäällikkö (20% ajasta), työnjohtaja (85% ajasta), 3 asentajaa.( koneet vuositarjousten mukaan) Rakennuttaminen: Kunnossapitopäällikkö ( 10% ajasta), työnjohtaja( 5% ajasta) Budjetti: Katujen rakentaminen , 2 Katujen ja teiden kunnossapito Kadut 28,2 km Jk/pp-tiet 7,1 km Tievalaistus 44 km Yksityistiet 205 km Urakointimenettely Katujen päällystäminen , Puistojen rakentaminen , Ympäristöhankkeet , Tievalaistus , Viemärin rakentaminen Omana työnä. ( koneet vuositarjousten perusteella) Kunnossapitopäällikkö ( 25% ajasta), 2 työntekijää (50% ajasta) Mrkm 28% Tuntipalkkain. 33% Menot Tulot Netto Budjetti: toimintakulut , toimintakate Va-pp-menot Va-pp-tulot Poistot Vesihuolto, vesilaitos Verkosto 236 km Ottamot 5kpl Ylä-ja alavesisäiliöt, pumppaamot 6 kpl Verkosto 450 km Yhtiö hoitaa Henkilöstöä 5, (2011)

3 Oy Aqua Botnica Ab Liitt. kiinteistöt 1452 Myynti m3 Omatyö/konetyöturakoi nti Mrkm 15% Laitoshoitaja 100% Ammattimies 33% Laskuttaja 45 % Menot Tulot Netto Sisäiset tulot Sisäiset menot Poistot SPK Vesihuolto,viemärilaitos Verkosto 57,3 km Hulevesi 6,5 km Jätevedenpuhdistamo 1 Maasuodatinpuhd. 3 kpl Jv-pumppaamot 11 kpl Liitt. kiinteistöt 745 Myynti m3 Omatyö/konetyöurakoin t Mrkm 15% Laitoshoitaja 100% Ammattimies 33% Laskuttaja 20% Menot Tulot Netto Sisäiset tulot Verkosto 107 km Hulevesi 81 km Jätevedenpuhdistamo 1 Jv-pumppaamot 30

4 Jätehuolto Sisäiset menot Poistot SPK Suljetut kaatopaikat 3 kpl Oy Botniarosk Ab Omatyö/yrityspalvelu Kaatopaikan velvoitetark. Yhteinen jäteltk. Teuva isäntäkuntana Oy Botniarosk Ab huolehtii tämän alueen jätehuollosta. 4 Mrkm Satunnainen tuntityö Energia,kaukolämpölait Menot Tulot 0 Netto Kpa4,0Mwh,Kpa1,0Mw h Rö 1,5 ja 2,5 Mwh Varalaitos 3,7 Mwh Verkosto 13,6 km Liitt. kiinteistöt 162 Myynti Mwh Omatyö/Ostopalvelutyö Hitsaus-ja konetyöpalvelut Kaukolämpö Oy, kaupunki omistaa 100 %. Verkosto 47 km. Asiakkaita 467 ja lämmitys tilavuutta m³. 1 toimitusjohtaja 2 toimistovirkailijaa 6 asentajaa Mrkm 15% Laitoshoitaja 100 % Ammattimies 33% Laskuttaja 35% Tp. 2010= 3,74 milj. Menot Tulot Netto Sisäiset tulot Sisäiset menot Poistot SPK Energia,sähkö Pörssisähkö alueellinen yhteishankinta Pörssisähkö yhteisesti Suupohjan alueella

5 Varasto Mrkm Satunnainen tuntityö Menot Tulot Netto Turvallisuuspalvelut Rakennusvalvonta - Ei sisäisiä eikä poistoja E-P:n Pelastuslaitos Teuvan kuntaosuus Poistot Omana toimintana Oma lautakunta Rakennustarkastaja 4/5 (Karijoki 1/5) Toimistosihteeri Menot Tulot Netto Sisäiset menot LLKY:llä ympäristöasiat E-P:n Pelastuslaitos Kauhajoen kuntaosuus Erillinen rakennuslautakunta, joka valmistelee ja ratkaisee kaavoittajan lausunnon pohjalta myös poikkeusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja maa-ainesluvat sekä huolehtii korjausavustusasuntolaina-asioiden viranomaistehtävien hoidosta ym. 1 rakennustarkastaja lautakunnan esittelijänä ja vastuualueen esimiehenä + 1 rakennustarkastaja työmaavalvonta ja delegoidut uudisrakennusluvat + 1 rakennustarkastaja työmaavalvonta, jatkuva valvonta, delegoidut

6 Rakennuslupia 68 Maa-aineslupia 2 Maa-ainesluvat valvottavat 25 korjausluvat ja avustus. 1 palvelusihteeri + 1 projektityöntekijä mm. keskeneräisten hankkeiden selvittelyssä. (rakennuslupia n. 330/ v, keskeneräisiä rakennushankkeita n.1350 kpl, maaaineslupia 70 kpl) 6 Yksityisteiden hoito - Käytäntö, rahat. - Käytäntö, rahat 1.Kunta hoitaa n. 205 km yksityisiä teitä kustannuksellaan. Kriteerit: 3 pysyvää asuntoa Tien vähimmäispituus 300 jm Kustannukset vuosittain -tiet kp (ka 5v) -valaistus27000 (ka 5v) 2.Kunta tekee yksityisteiden parantamishankkeita -suunnittelee -hakee valtionavustusta -toteuttaa hankkeet -hakee maksatuksen -vastaa kustannusten va-ylimenevästä osuudesta Kustannukset vuosittain Menot (ka 5v) Tulot (ka 5v) Netto (ka 5v) Menot ja työt Bruttomenot n , Nettomenot n Kunnossapitopäällikkö hoitaa yksityistieasioita (n.15 % ajasta) sekä toimii puheenjohtajana tiehoitokunnan toimituksissa. Muuten tielautakunnan tehtäviä hoitaa tekninen lautakunta. Kaupunki avustaa n. 190 tiekuntaa kunnossapidossa joiden yhteispituus on n. 383 km. Tiehoitokunnat hoitavat yksityisteitä itsenäisesti. Kaupunki avustaa myös yksityisteiden perusparannuksia n. 30 % todellisista kustannuksista. Kunnossapidon ja perusparantamiseen osoitetut määrärahat ovat vuosittain pienentyneet ollen v.2012: kunnossapito perusparannus Luokat 1-5, avustukset väillä /km.

7 molemmis-ta kohdista (1-2) sisältyy kohtaan kadut, kuin myös valaistus yleisten- ja yksityisteiden varrella, mikä on kunnan hoidettavana. Kunnossapidon avustusosuus on keskimäärin n. 30 %. Ruokapalvelut Omana toimintana, valmistuskeittiötä 11 Ruokapalvelupäällikkö 1 Ravitsemuspäällikkö 1 Ruokapalveluesimies 2 Ravitsemustyönjohtaja 1 Ravitsemustyöntekijä22,5 Toimistosihteeri 0,5 Tuotetut palvelut 1500 annosta/päivä Ruokapalvelut tuottavat ateriapalveluja kahdessa keskuskeittiössä, yhteiskoulun keskuskeittiöllä n annosta/päivä ja terveyskeskuksen keittiöllä n. 800 annosta/päivä. Valmistuskeittiötyht. 8 kpl. ISisältyy keskuskeittiöt). Jakelukeittiöt yht.9kpl 7 Menot Tulot Netto 0 Ateriat viedään 4 ryhmäperhepäiväkotiin Sisäiset menot Sisäiset tulot Henkilöstö; 1 ruokapalv.päällikkö 1 rav. työnjohtaja 1 emäntä 45 muu henkilöstö Vuokratalot Teuvan Vuokratalot Oy Sisältää eri 13 yhtiötä Asuntoja 167 Isännöinti ja hoito, kts. Kiinteistön hoito. Vuokrausaste 90% Budjetti n. 2,5 milj. Menot Tulot Netto Sisältää poistoja Vuokrataloyhtiö 459 as. asuntoa. Isännöinti ostopalveluna: 1 toimitusjohtaja 3 toimistotyöntekijää

8 Menot Tulot Netto Lainat n. 3.7 milj. Kunta: Kiinteistöjä 73 Asuntoja 76 Sisältyy teknisen toimen kokonaisbudjettiin Ks. kiinteistön hoito Henkilöstö sama Vuokratuotot Käyttökorvaukset Yhteensä Kaupunki: 1 asuntosihteeri (hoitaa myös korjausavustusten laina asiat.) 4 vuokrakiinteistöä 33 asuntoa kulut (sisältyy kiinteistömenoihin 8 Kiinteistön hoito - Kunta ja Teuvan Vuokratalot Oy Talonrkm., laskentasihteeri 25 %, laitospalveluohjaaja, 5 talonmiestä, 5 kirvesmiestä, 17 laitoshuoltajaa Menot Tulot Netto To Toimitilapalvelut huolehtii kaikista kiinteistöistä ja laskuttaa hallintokuntia nettoperiaatteella ja palvelusopimusten mukaan Kiinteistönhoito: 1 kiint. työnjohtaja 13 muuta henkilöstöä Budjetti n. 3,2 milj. Sisäiset menot Sisäiset tulot Poistot Menot Tulot Netto Sisältää poistot muilta kuin sivistyksen kiinteistöjen osalta (noin 1,5 milj. ) Puhtaus: 1 Siivoustyönjohtaja 1,5 Siivoustyönohjaaja 41 muuta henkilöstöä Budjetti n. 1,6 milj.

9 Menot Tulot Netto Yleiset alueet, Liikuntapaikat, reitistöt Keskuskenttä 1 kpl Kyläkentät 6 kpl Kaukalot 6 kpl Jääradat 6+3 kpl Ladut 60 km Omatyö/koneurakointityöt Mrkm 15 % Liikuntapaik.hoitaja 100% Koululainen kesällä (1*3*3=9 vk) Menot Tulot 0 Netto Yleiset alueet: Oma työ, Kunnossapitopäällikkö (5 % ajasta), 2 työntekijää (10 % ajasta) Budjetti toimintakulut Huom! Menot siirretään sivistystoimen sektorille vuoden lopussa (Todellinen toteutuma). Puistot ja istutukset Poistot Hoidettavaa nurmikkoa n.13,0 ha I stutusalueita n.3 ha Leikkikentät 11 kpl Uimapaikat 1 kpl Omatyö/koneurakointi, (leikuu-ja muut konetyöt) Mrkm 12% Tuntityöntekijä n. 3 kk Kesätyöntekijä 1 0,5 v Koululaiset 2-4, (2*3*3=18 vk)

10 Muut alueet Menot Tulot 0 Netto Sisältyy: Poistot Torit ja matonpesupaikka: Omatyö/Koneurakointi Mrkm Tuntityöntekijä Menot Tulot 0 Netto Ympäristölautakunta LLKY Oy:n sisällä LLKY Oy:n sisällä Jäsenet: Isojoki 1 (puheenjohtaja) Karijoki 1 Teuva 3 Kauhajoki 5 Ympäristöpalvelut: Ympäristötoimen hallinto -Organisointi -Hallinto -Henkilöstö -Budjetti Ympäristönsuojelu -Organisointi LLKY Oy hoitaa molempien kuntien osalla. LLKY Oy hoitaa Menot jaetaan asukasluvun suhteessa LLKY Oy hoitaa molempien kuntien osalla. Toimistosihteeri 1 Ympäristöpalvelujohtaja 0,8 Menot

11 -Hallinto -Henkilöstö Ympäristönsuojelusihteeri 1,2 -Budjetti Ympäristöterveydenhuolto Menot Tulot Netto Organisointi -Hallinto -Henkilöstö -Budjetti Eläinlääkintä -Organisointi -Hallinto -Henkilöstö -Budjetti LLKY Oy hoitaa Ympäristöterveystarkastaja 4 kpl Menot Tulot Netto LLKY hoitaa. LLKY hoitaa. Eläinlääkärit 5 (vastaanottotila joka kunnassa ). -Teuva 1 -Karijoki1 -Isojoki 1 -Kauhajoki 2 Menot Tulot Netto Valvonta eläinlääkäri 1 Menot Tulot Netto

12 2. Kokonaisarvio kunnallisteknisestä- ja kiinteistöinfrasta ja lähivuosien investointisuunnitelma sekä arvio korjausvelasta Teuva Kauhajoki Kurikka Kuntoarvio Investointisuunnitelmat Korjausvelkaarvio Huom! Kunnan kiinteistöt - Hallintorakennukset T - Ka - Koulut T - Ka - Päiväkodit T - Ka - Terveysasemat T - Ka - Harrastetilat T - Ka Vuokratalot T - Ka - Myös käyttöaste v 2010 Teuva 90%. - Kauhajoki 91 % Verkostot - Vesi T K - Viemäri T K - Energia T K - Tietoliikenne T Seutuverkko Hyvä Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä 0 milj. 0,077 milj 4,105 milj. 5,6 milj. 0,920 milj. 0,05 milj. 4,570 milj. 2,56 milj. 0,080 milj. 0,0 12milj. T 19 milj. K Kaikki kiinteistöt 0,140 milj. 0,0 Ei inv. suu. 0,475 M *5,45 ; 3,1 M 1,17 M Seutuverkko (Kuitu) 0,41 M *4,74; 2,39 M 1,07 M *(Riippuen ratkaisusta. Oma puhd.tai osakkuus yhteisessä yhtiössä.) Betoni sujutukset tehty

13 Maksut ja taksat v Vesi Teuva Kauhajoki Kurikka Huom! Käyttömaksu 0,90 e/m3 Perusmaksu 1,70 e/p/v Liittyminen 55,00 e/piste Esimerkiksi: ok-talo 1100 e rivitalo 770 e/h k-talo 770 e/h Kaikki luvut laalaatikossaalv0% 0,42 /m3, alv 0 %. esimerkki: Ok talo 200 krm 2 Tonttijohto 670,00 alv 0% Vesiliittymä 840,00 alv 0% Yhteensä: 1510,00 alv 0 %. Teuvan:Taksat noussevat n. 5% lähtien. (0,95 ; 1,85; 60,00) 13 Viemäri Käyttömaksu 1,95 e/ m3 Perusmaksu 1,95 e/p/v Liittymismaksu 66,00 /pist Esimerkiksi: ok-talo 1320 e rivitalo 924 e/h k-talo 924 e/h 2,65 /m3 alv 0% alv 0 %. Liittymät: Ok ja paritalo 6 krs m 2 kerrostalo, rivitalo, muut kytketyt 5 krsm 2 Teuvan:Taksat noussevatn.20% lähtien. (2,40;2,40;76,00) (K-ta ei sisällä koko korotusta 2,10;2,10) Kaikki hinnat ovat verottomia hintoja. liike, varasto ja teollisuusrak. 4 krs m 2 varasto ja teollisuushalli / vähäinen sos. tilojen ym. osuus 3 krs m 2 esimerkki: Ok talo 200 krm krm 2 * 6 * = 1200,00 alv0% Kulutusmaksu yht. 0,42 + 2,65

14 Jäte Rak.tark. Teuva kuuluu Oy Borniarosk Abn alueeseen Botniarosk hinnasto Ok-talo 120 m2 lupamaksu yht. 342,00 e alv 0% Kaavoitus liite 1 Muut Energia 48,90e/Mwh Perusmaksu: ok-talo 188,50 e Liittymismaksu: ok-talo2250,00e Hinnat ovat verottomia. = 3,07 /m 3 alv 0% Kauhajokikuuluu Oy Borniarosk Ab:n alueeseen Botniarosk hinnasto liite 1 Energia 54,57e/Mwh Perusmaksu: ok talo 223,58 e Liittymismaksu: ok talo 2220,00 e Hinnat ovat verottomia. Teuva:Taksat noussevat n. 5% lähtien(51,40) Kuntien omistama maaomaisuus, kaavoitussuunnitelmat ja Teuvan alueen kehittäminen yhdistyneessä kunnassa 3.1. Omaisuus Teuva Kauhajoki Kurikka Rahallinen arvo (arvio) Metsäomaisuus 144,8 ha 0,2896 M T (2000 /ha) 4,2 milj. K Myytävät asuintontit 108 kpl n. 27 ha 2031 ha Yhteismetsään siirtymässä 506 ha. Myyntiin 123 ha Omakotitontteja: Keskustaalueella yhteensä 37 kpl (Aro 16, Toivakka 3,Kalkunmäki 16,Paukkula 2), Hajaasutusalueella yhteensä 18 kpl (Kainasto 4, 0,750 M T

15 Päntäne 4, Nummijärvi 7, Ikkeläjärvi 2, Hyyppä 1) Myytävät rantatontit Myytävät teollisuustontit Myytävät kiinteistöt 16 kpl n. 34 ha Myytäviä kiinteistöjä on, ne selvitetään erikseen Rivitalotontteja yhteensä 6 kpl (Kalkunmäki 5 ja Aro 1) Ikkeläjoen varrella oleville tonteille on valtuuston päätös tarjousten pyytämisestä Yhteensä 43 kpl (Aro 25, Panula 15 ja Päntäne 3) 6 kpl omia kiinteistöjä. 0,192 M T Kiteytetty kuvaus kuntien kaavoitussuunnitelmista ja työryhmän ehdotus miten Teuvan kunnan aluetta kehitettäisiin osana yhdistynyttä kuntaa. Kehitetään omina alueinaan (Kauhajoki,Teuva) Tavoitteellinen tarkastelu alueittain. Samoin periaattein kuin tälläkin hetkellä. Tärkeimpänä näkökulmana lähipalvelut ja niiden ensisijainen huomioiminen. Tähtäin on, että maaseutu pidetään elävänä. Samat kaavoitusperiaatteet kuin Kauhajoella. 4. Vesi- ja jätevesiasioiden järjestäminen yhdistyneessä kunnassa 4.1. Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit

16 Mikäli yhdistyminen tapahtuisi, tulee organisointi tapahtumaan Kauhajoen vesija viemärilaitosyhtiössä. (Kauhajoki). Paineviemärin rakentaminen mahdollista Teuvalta Kauhajoelle. (Kauhajoki). Kauhajoen viemärilaitoksen kapasiteetti riittäisi myös Teuvan jätevesien käsittelyyn. Kauhajoella on myös käyttövesikapasiteettia tarvittaessa Teuvan mahdollisia lisä tarpeita varten. Mahdolliset käyttö- ja jätevesijärjestelyt Teuvalta Kauhajoelle edellyttäisivät runkojohtoverkoston rakentamista pumppaamoineen välille Teuva-Kauhajoki arviolta noin 27,5 km johtolinjapituudella. Siirtolinjaverkoston arvioidut kustannukset olisivat noin 2,45 M. Johtolinja kustannuksiin on laskettu mukaan myös varmuusvesijohdon sijoittaminen samaan kaivantoon siirtoviemärinjohdon kanssa. Siirtolinja olisi mahdollista sijoittaa siten, että verkoston piiriin voitaisiin liittää kiinteistöjä ainakin Teuvan Riipin- ja Äystönkylien alueelta sekä Kauhajoelta Kainaston alueelta. Teuvan kunta on neuvotellut jätevesiyhteistyöstä rannikon suuntaan jätevesien johtamiseksi käsiteltäväksi M-Real Oyj:n puhdistamolla Kaskisissa. Neuvotteluosapuolina hankkeessa ovat Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungit sekä Karijoen ja Teuvan kunnat ja M-Real Oyj. Kaskisten kaupungin jätevedet käsitellään jo nyt M-Real Oyj:n puhdistamolla. Neuvottelutulos saadaan arvion mukaan kuntapäättäjien käsiteltäväksi vuoden 2012 alussa. Tavoitteena neuvotteluissa on ollut, että jätevesien johtaminen Kaskisiin voisi alkaa v alusta lähtien, jolloin esimerkiksi Teuvan kunnan nykyisen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa päättyy. Siirtolinja on mahdollista sijoittaa siten, että verkoston piiriin voitaisiin liittää kiinteistöjä ainakin Teuvan Teerenpaikan, Perälänkylän ja Viitin alueilta sekä Karijoen Myrkynkylä siirtolinjalla. 16 Todettakoon myös, että Teuvan kunta on osakkaana Närpes Vatten Oy:n sekä Kaskisten kaupungin kanssa yhteisessä tukkuvesiyhtiössä (Oy Aqua Botnica Ab), joka ostaa vettä Kauhajoen Vesihuolto Oy:ltä toimitettavaksi Teuvan kunnan sekä Kaskisten- ja Närpiön kaupunkien tarpeisiin. Luonnollisin lisä-/varavesi sekä jätevesiyhteys sekä jätevesien käsittelyratkaisu kuntien yhdistyessä olisi yhteistyö Kauhajoen vastaavien liikelaitosten kanssa. Toisena mahdollisena ratkaisuna jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta Teuvalla voisi olla yhteistyö rannikon suuntaan. 4.2.Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla Taksat ja maksut tulee kerätä omakustannusperiaatteella.

17 Arvion mukaan kummallakaan toteutuvista vaihtoehdoista ei ole merkittävää vaikutusta taksoihin Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin osalla. Riippuen, kuitenkin investointi- ja käyttötoimintojen organisoinnista. 5. Energiahuollon järjestäminen/organisointi yhdistyneessä kunnassa 5.1. Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit Yhteinen hankintaympäristö. Sähköenergian hankinnan osalla Teuva ja Kauhajoki toimivat tällä hetkellä samassa hankinta renkaassa Suupohjan alueella. Kaukolämpölaitoksen toimintojen osalla Kauhajoen lämpölaitos toimii omana yhtiönään. Teuvalla kaukolämpölaitos toimii liiketoiminta-alueella, jossa liiketoiminta-alueen toimintojen kirjanpito on eriytetty (vesi-, viemäri- ja kaukolämpölaitos). Kaukolämpölaitoksen organisointi voisi tapahtua esimerkiksi siten, että se yhtiöitettäisiin omaksi yhtiöksi taikka Teuvan kunnan lämpölaitos yhdistetään Kauhajoen Lämpö osakeyhtiöön Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla. Ei muutosta. Organisoinnilla ei ole oleellista vaikutusta Teuvan taksoihin. Yhtiöiden yhteistyö voisi tuoda esimerkiksi polttoaineen hankinnassa säästöjä. 6. Jätehuollon ja pelastuspalvelun järjestäminen/organisointi yhdistyneessä kunnassa 6.1. Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit Oy Botniarosk Ab vastaava molempien kuntien jätehuollosta. Molemmat kunnan kuuluvat Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueeseen Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla Ei vaikutusta kummankaan kunnan taksoihin/maksuihin. 7. Yhdistyneen kunnan omistamien vuokratalojen omistuksen ja hallinnon organisointi 7.1. Organisointi

18 Yhteistyö on mahdollinen laajentuneena. (Kauhajoki) Lähtökohtana olisi, että jatkettaisiin nykyisellä kahden yhtiön mallilla. Toimintojen kehittäminen ja selvitystyö yhtiöiden mahdolliseen fuusioimiseen olisi mahdollista. Perusperiaatteena on, että asuntopalvelut säilyisivät sekä Teuvalla että Kauhajoella. 7.2 Vaikutukset investointisuunnitelmiin 18 Teuvan tarpeet (mahdolliset)nostaa investointien määrää.(kauhajoki) Investointisuunnitelmiin järjestelymallilla ei olisi erityistä vaikutusta. 8. Ruokapalvelun organisointi ja yhtenäiset toimintatavat yhdistyneessä kunnassa 8.1. Valmistuskeittiöt ja jakelukeittiöt Yhteinen ruokapalvelupäällikkö voi olla, valmistuskapasiteettiin ei muutosta. (Kauhajoki). Teuvan ja Kauhajoen ruokapalvelut on hankintojen osalta yhteistyössä Suupohjan hankintarenkaassa. Kouluverkkoratkaisun toteuduttua Teuvalla toimisivat keittiöt ainakin terveyskeskuksessa, koulukeskuksessa sekä Lehtiharjun sairaalassa Yhteinen toimintamalli (esim. miten ateriat toimitetaan kotipalvelun asiakkaille, lämpimänä vai kylmänä jääkaappiin, etuisuudet esim. sotaveteraanien ilmaiset lounaat, lasten ip- välipalat jne.) Voidaan kehittää. (Kauhajoki). Lähtökohtana ruokahuolto paikallisesti omalla henkilöstöllä. Hankintarengas ja palvelut LLKY:n kanssa ovat jo nyt yhteismitallisia. Toimintoja kehittäminen myös pitkässä juoksussa yhteisesti on mahdollista eläkepoistuman ja kouluverkkoratkaisujen yhteydessä, ketään ei tarvitse irtisanoa.

19 9. Yksityisteiden hoidon periaatteet yhdistyneessä kunnassa Toimintamalli selvitettävä. (Kauhajoki). Kauhajoki avustaa tiekuntia hoitoluokitukseen perustuen (hoitoluokat 1-5:n) keskimäärin noin 30% osuudella vuosittain kaupungin vahvistamista tieluokkien kilometrikustannuksista. Tie, jolla on kaksi taloutta, pituuden suhteen ei ole rajoituksia. Teuvalla kunta hoitaa yksityisteiden kunnossapidon kunnan toimintana. Syntyneistä kustannuksista ei peritä kustannusosuutta tiekunnilta. 19 Ennen mahdollisen kuntaliitoksen toteutumista tulisi selvittää yksityiskohtaisesti yksityisteiden avustusjärjestelmä. Teuvan ensisijaisena lähtökohtana on, että kunta/kaupunki hoitaisi yksityistiet Teuvan nykyisellä kriteeristöllä. Mikäli neuvotteluissa päädyttäisiin tiekuntien avustusmenettelyyn, tiekuntien hoitaessa itsenäisesti tiensä, tulisi avustusprosentin olla tien todellisista kunnossapitokustannuksista huomattavasti suurempi, kuin mitä Kauhajoen kaupunki tällä hetkellä soveltaa. Mikäli päädyttäisiin käyttämään tiekuntien avustusmenettelyä tarvittaisiin Teuvalla tiekuntien siirtymäaikaa toiminnan uudelleen järjestämiseen mm. tiekuntien perustamisten ja yksiköintien sekä hallinnon organisoinnin ja tehtäviin koulutuksen osalta. Teuvalla yksityistiet ovat olleet kunnan hoidettavina v lähtien. Siirtymäajan pituuden tulisi olla vähintään viisi vuotta, jonka ajan Teuvan osalla toimittaisiin Teuvalla tällä hetkellä olevan käytännön mukaisesti. Teuvalla tien kunnan hoitoon ottamisen pääkriteerinä on ollut se, että tien pituus on vähintään 300 m ja tien varrella on vähintään kolme pysyvää asuntoa. Yksityisteiden hoidon osalta työryhmässä käytiin laaja keskustelu/neuvonpito. Todettiin, että Teuvalla on käytetty keskitetysti kunnan hoidossa olevien teiden kunnossapitoon viiden edellisen vuoden keskiarvon mukaan laskettuna noin 850,00 euroa tiekilometriä kohden. Vastaavasti Kauhajoki on avustanut yksityisten teiden kunnossapitoa keskimäärin arviolta noin 300,00 eurolla tiekilometriä kohden. Työryhmä toteaa yksimielisesti, että yksityisteiden hoitamisen/avustamisen toimintatavat Teuvalla ja Kauhajoella poikkeavat oleellisesti toisistaan. Mikäli Kauhajoen osalta yksityisteiden kunnossapito hoidettaisiin vastaavalla tavalla kuin Teuvalla nousisivat Kauhajoen vuotuiset yksityisteiden kunnossapito kustannukset noin eurolla nykyisestä noin eurosta.. Vastaavasti Teuvalla käytettäessä Kauhajoen nykyistä yksityisteiden avustusmallia teiden kunnossapitokustannukset vähenisivät noin eurolla. Teuvan osalta yksityisteiden kunnossapidossa jouduttaisiin siirtymään tiekuntien avustamiseen

20 eikä kunnalla olisi taloudellisia resursseja hoitaa yksityisiä teitä enää tämänhetkisen järjestelmän mukaisesti. Toimintamallien yhteensovittamisen osalta todettiin, että Kauhajolla voitaisiin harkita esimerkiksi vilkasliikenteisimpien läpikulkuteiden ottamista kaupungin hoidettavaksi. Menettely lähentäisi jonkin verran kuntien nykyisiä yksityisteiden hoitokäytäntöjä keskenään. Lopuksi todettiin, että mahdillisessa kuntien yhdistymistilanteessa Teuvalle annetaan viiden vuoden siirtymäaika tiekuntien toimintojen uudelleen järjestämiseen mm. tiekuntien perustamisten ja yksiköintien sekä hallinnon organisoinnin ja tehtäviin koulutuksen osalta. Siirtymäaikana tiekunnan hoidetaan Teuvalla tällä hetkellä olevan käytännön mukaisesti Mahdollisesti vapautuvat kiinteistöt ja ehdotus niiden käytöstä yhdistyneessä kunnassa Tarpeettomat myyntiin. Molempien kuntien osalla on järkevää ja tarkoituksen mukaista luopua ainakin muista, kuin kunnan ydintoimintoihin tarvittavista kiinteistöistä. 11. Ympäristöpalvelujen järjestäminen/organisointi yhdistyneessä kunnassa Organisointi ja sen mahdollisesti aiheuttamat lisäinvestoinnit Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Oy (LLKY)vastaa molempien kuntien ympäristöpalveluista. Tavoitteena on alueen eläinlääkintäklinikoiden tason nostaminen sekä varustetason varmistaminen ja monipuolistaminen. Varusteiden hankinta arvio noin euroa / klinikka. Päivityksen hinta Teuvan osalta olisi n euroa riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta Organisoinnin vaikutus taksoihin, erityisesti Teuvalla Ei merkittävää vaikutusta kummankaan kunnan tämänhetkisiin taksoihin/maksuihin. Taksat samat koko LLKY:n alueella perustuen asukasluvun suhteeseen. Kuntien yhdistymistilanteessa ympäristöpalvelut sekä niiden organisointi voitaisiin toteuttaa pääsääntöisesti nyt LLKY:n kautta järjestetyllä tavalla.

21 12. Miten Teuvan kunnan tekninen henkilöstö sijoitetaan yhdistyneessä kunnassa Teknisen toimen lähipalvelut kuten tilahallinnon, ruokapalvelujen, yleisten alueiden sekä liiketoiminnan palvelut säilyisivät paikallisina palveluina. Toimintoja varten tarvittava käyttöhenkilökunta sekä toimintojen organisointia varten tarvittava henkilöstö säilyisi myös paikallisella tasolla. 21 Otetaan huomioon lähivuosina eläkkeelle jäävien määrä. Tarvitaan henkilöstön avoin suhtautuminen mahdollisiin työpaikkasiirtoihin, mikäli Teuvan kuntarakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. (Kauhajoki)

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (26) Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys teemaryhmä Sisällysluettelo 1 Työryhmä, toimeksianto ja tausta... 3 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen Teuva - Kurikka Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminenn ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallinto-, talous-, henkilöstö ja ict palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot:

KASKISTEN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma. Työ: 20851YV40. Kaarina 22.10.2004. Air-Ix Ympäristö Oy. Muut toimistot: KASKISTEN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20851YV40 Kaarina 22.10.2004 Air-Ix Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 52 TAMPERE 20781 KAARINA ESPOO Puh. (02) 5159 500 OULU Fax (02) 5159 501 NÄRPIÖ

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1 NYKYTILANNE... 3 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 4 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA... 5 4 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 206 Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen, osakepääoman korotus ja lisäosakkeiden merkintä... 2 207 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 56 Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen... 2 Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n,

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 5/2006 KOKOUSAIKA: Perjantaina 6.10.2006 klo 10.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 5/2006 KOKOUSAIKA: Perjantaina 6.10.2006 klo 10.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 5/2006 KOKOUSAIKA: Perjantaina 6.10.2006 klo 10.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014 Kuntajakoselvitys / / Versio 17.9.2014 Yleistä Hallinnollisesti alueen kunnat ovat lähes samanlaisia. Vastuualueet vaihtelevat kunnan koosta riippuen ja miten toiminnot on organisoitu ja vastuut jaettu

Lisätiedot

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO. Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin.

1 ICT JOHDANTO. Tietohallinto- ja tietotekniikkaratkaisujen tehtävänä on tukea palvelualueiden ja kuntalaisten palveluja ICT- ratkaisujen keinoin. TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 3 2 TEHDYT SELVITYKSET... 4 3 ICT-INFRARATKAISUT... 5 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 5 3.2 Tietoliikennepalvelut... 6 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kangasala. Kuhmalahti

Kangasala. Kuhmalahti Kangasala Kuhmalahti 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot