06 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "06 TEKNINEN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 0 HALLINTO Vastuuhenkilö Toimintaajatus Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito ja käyttötehtävistä sekä niihin liittyvistä hallintotehtävistä. Teknisen toimen tehtäviin kuuluvat myös väestönsuojeluun liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. kunnan kiinteistökannan ja kunnallistekniikan ylläpito ja huolto siten, että tarjotaan viihtyisä ja toimiva elinympäristö. Teknisessä toimistossa hoidetaan teknisen lautakunnan toimistotehtävät, valmistellaan kokousasiat ja huolehditaan päätösten täytäntöönpanosta. Yhteiset tavoitteet kuntatasolla/toimielin Tasapainoinen talous Toimintamenojen hillitseminen, toimintatulojen varmistaminen (Toimintakatteen kasvu kuntien keskiarvon alapuolella) Talouden säännöllinen seuranta (Talousseuranta kuukausittain) Toimintamenot hallinnassa 8 kk 57, %. Taloutta seurattu säännöllisesti. Lähetetty totutuma lautakunnalle kuukausittain tiedoksi. Tekninen hallinto Ltk ja toimisto / Tekninen Valmistautuminen lietolaiseksi muuttanut kesäkuun jälkeen hieman toimintaympäristöä. Kunnan tekninen huolto toimii ja tulee hyvin ja edullisesti hoidettua, huomioiden tarpeelliset kehitys ja suunnittelutyöt. tehtäväalueen toiminnallinen tavoite saavutettu Erilaiset rakennushankkeet suoritetaan niin, että ne tulevat kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisiksi. Teknisen hallinnon kulut sisältävät teknisen johtajan ja kanslistin palkat henkilöstösivukuluineen, hallinnon palveluiden ostot, aineet, tarvikkeet, tavarat, teknisen henkilöstön koulutus ja matkakulut sekä lautakunnan kokous ja koulutusmäärärahat.

2 Henkilöstö 3.2. Toimistosihteeri Yhteensä alkaen Ts205 0,5,5 Ts206 0,5,5 Tunnusluvut/ Toiminnan laajuustiedot Ts205 Ts206 Teknisen lautakunnan päätökset Viranhaltijapäätökset (tekn. johtaja) Taloussuunnitelma Ts 205 Ts 206 Netto (toimintakate) Sisäiset: Netto (Toimintakate) Yhteensä: Netto (Toimintakate) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 209

3 02 KIINTEISTÖTOIMI Vastuuhenkilö Toimintaajatus Palvelutehtävänä on pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso käyttötarkoitusta vastaavana, kiinteistöillä tapahtuvien palvelutehtävien edellyttämässä tasossa. alueen määrärahasta suurin osa kuluu ns. pakollisiin menoihin, kuten polttoöljyt, sähkö, jätehuolto, lumityöt, nurmikoiden leikkaus, koneiden ja laitteiden kunnossapito, siivoojien palkat, siivoustarvikkeet, vakuutukset, vesi, rakennusten ja alueiden kunnossapito. Huoneistomenot ja kunnossapitopalvelut Vuokralle annetut rakennukset Maa ja metsätilat Postilinna Kunnantalo Tarvasjoen koulu Kenttätupa Urheilukenttä Huoltorakennus Pienpallokenttä Muut liikuntapaikat Paloasema Museo Palvelukeskus/keittiö Palvelukeskus/päivätoiminta Päiväkoti Päiväkoti / HVK Virola I vuokratalo Virola II vuokratalo Kirkkotien vuokratalo Vanhustentalot Osakehuoneistot = As Oy Suurilanrivi Lääkärintalo Terveysasema Palvelukeskus/asunnot/Ketola Muistihäiriöisten palveluasumisyksikkö Kehitysvammaisten ryhmäkoti Paloasema Tehostettu palveluasuminen/hyvinvointikeskus Maa ja metsätilat Postilinna ja Horristen päväkoti kiinteistöt pyritään vuokraamaan tai myymään. Postilinna toimii nuorten ja yhdistysten tiloina, kunnes se myydään.

4 Suoritetaan korjaus, huolto ja kunnossapitotyöt suunnitelmallisesti, laadullisesti hyvin ja kustannuksia säästäen. Pyritään ennakoivaan ja suunnitelmalliseen toimintaan. tehtäväalueen toiminnallinen tavoite saavutettu Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Ts205 Ts206 Kunnan kiinteistöt yht. Vuokralla olevat kiinteistöt Osakehuoneistot = As Oy Suurilanrivi ½ 5 6 5½ 5 6 5½ 5 6 5½ Henkilöstö Ts 205 Ts 206 Laitosmies Siivooja,8 3,6, 3,5, 3,5 Taloussuunnitelma Ts 205 Ts 206 Netto (toimintakate) Sisäiset: Netto (Toimintakate) Yhteensä: Netto (Toimintakate) Poistot ja arvonalennukset Laskennalliset erät

5 03 LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET Vastuuhenkilö Toimintaajatus Kaavateiden, yleisten teiden ja puistojen kunnossapidossa keskeisenä tavoitteena on viihtyvyyden, toiminnan ja turvallisuuden ylläpitäminen. Kunnossapito ja lumitöiden suoritus tapahtuu osin kunnan omalla ja urakoitsijoiden kalustolla. Harjaukset ja tienvarsien niitot tehdään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan ostopalveluja. Koneet ja kuljetusvälineet: nä on huolehtia koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden kunnossapidosta niin, että toiminta sujuu joustavasti. Rakennuskaavatiet Yleiset tiet Koneet ja kuljetusvälineet Puistot ja muut yleiset alueet Liedonperän ja Horristen kentät jätetään kunnossapidon ulkopuolelle. Puistojen ja leikkikenttien turvallisuutta pyritään parantamaan ja kunnostamaan EU:n määräysten mukaisesti. Kaavateiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito suoritetaan niin, että alueet ovat asianmukaisessa kunnossa. kaavatiet osittain huonokuntoisia Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Ts205 Ts206 Kaavatiet / km Leikkikentät / kpl Urheilu ja muut kentät / kpl Matonpesupaikat Henkilöstö 3.2 Ts 20 Ts 205 Laitosmies 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

6 Taloussuunnitelma, euro Ts 205 Ts 206 Netto (toimintakate) Yhteensä: Netto (toimintakate) Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät

7 0 JÄTEHUOLTO Vastuuhenkilö Toimintaajatus Tarvasjoen kunnan alueella olevien kiinteistöjen järjestetyn jätteenkuljetuksen hoitaa jokainen kiinteistö itse. Kiinteistö on velvollinen sopimaan jätteenkeräyksestä kuljetusyrityksen kanssa. Yhdyskuntajätteet toimitetaan käsiteltäväksi Orikedon polttolaitoksella ja Topinojan kaatopaikalle. Kotitalouksien yleisempiä ongelmajätteitä ovat öljy, käyttämättömät lääkkeet, loisteputket, paristot ja akut. Kotitaloudet voivat veloituksetta toimittaa ongelmajätteensä Turun seudun jätehuolto Oy:n ylläpitämille keräyspaikoille. Oma jätehuolto Jäteasema Tarvasjoen kunnan osakkuusyritys, Turun seudun jätehuolto Oy vastaa itsenäisesti jätehuollon järjestämisestä, laajuudessa, josta kunta on päättänyt. Tavoitteena on hyödyntää jätteiden lajittelua ja jätteiden jatkokäyttöä ohjaten jätteiden määrän syntymistä ja kustannusten vähentämistä jätteenkäsittelyssä.. Kuntalaisten valistaminen jätteiden kierrättämiseen ja hyötykäyttöön ym. kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä infoiltoja, kierrätystempauksia ym. Taloussuunnitelma Ts205 Ts206 Toimintakate

8 5 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö Toimintaajatus Vesilaitos: Vesilaitoksen tehtävänä on jakaa hyvänlaatuista vettä ja turvata veden riittävyys mahdollisimman edullisesti kaikille niille kunnan asukkaille ja liikelaitoksille, jotka ovat liittyneet kunnan vesilaitokseen. Vesi ostetaan Parravahan Vesi Oy:ltä. Parravahan Vesi Oy:lle valmistuu toinen vedenottamo vuoden 20 aikana. Viemärilaitos: Jätevedenpuhdistamon tehtävänä on puhdistaa jätevedet niin, että puhdistustehot ovat hyvät ja ne täyttävät ympäristöluvan mukaiset vaatimukset. Tarvasjoen kunnan puhdistamon on uusittava lupahakemus jätevesien käsittelemisestä v Vesilaitos Viemärilaitos Vesilaitos: Toiminnan tavoitteena on varmistaa, että kuntalaisten vedensaanti on turvattu. Tavoitteena on myös varmistaa veden laadun hyvä taso sekä veden hintatason kehittyminen niin, että kunta voisi toimittaa vettä kuntalaisille edullisesti. Viemärilaitos: Suoritetaan kartoitusta viemärien vuotovesien vähentämiseksi. Viemärilaitos: Puhdistamo ja sakokaivoliete kuljetetaan Auran jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Viemärilaitoksen toiminnan tavoitteena on, että puhdistamo puhdistaa jätevedet mahdollisimman tehokkaasti ja edullisesti. Pinnoitettu betonikaivoja 25 kpl Puhdistamo toiminut lupaehtojen mukaisesti. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Laskutettu: Vesilaitos m³/v Viemärilaitos m³/v Vesimittarit/kpl Ts Ts Henkilöstö 3.2 Ts 20 Ts 205 Laitosmies 0, 0, 0, 0, 0,

9 Taloussuunnitelma, euro Netto (toimintakate) Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalennukset Laskennalliset erät Tilikauden yli/alijäämä

10 6 PALO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö Toimintaajatus Palo ja pelastustoimi Turun aluepelastuslaitos Väestönsuojelu Palo ja pelastustoimeen varatun määrärahan turvin järjestetään kansalaisille nopea ja asianmukainen apu hätätilanteissa. tehtäväalueen toiminnallinen tavoite saavutettu Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Ts205 Ts206 Aluepelastuslautakunnan kokoukset/kpl/v Pelastustoimen kustannukset/ asukas 70, ,9 0 63,9 0 63,9 Taloussuunnitelma, euro Ts205 Ts206 Toimintakate

11 Vastuuhenkilöt 7 YKSITYISTIET Toimintaajatus Yksityistiet Yks.tieL luvun 6:issä esitettyjen toimitusten suorittaminen Kunnan alueella olevien tiekuntien opastaminen teknistaloudellisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa Yksityistiestön liikennöitävyyden säilyttäminen jakamalla kunnan talousarvion puitteissa kunnossapito ja perusparannusavustuksia tasapuolisesti tiekunnille Tiedottaminen tiekunnille yksikköjaon periaatteista ja muista tienpidon periaatteista Avustukset yksityisteille Yksityistielakiin perustuvia asioita käsittelemään on perustettu toimitusjaosto. Tienpidosta johtuvat riitaisuudet pyritään sopimaan neuvottelemalla ja näin välttämään lautakunnan toimitukset. Tiekunnille järjestetään yhteinen tiedotustilaisuus v 20 ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Tehdään yhteenveto ja vertailu tiekuntien kunnossapitokustannuksista ja saatujen tietojen perusteella neuvotaan tiekuntia taloudelliseen tienpitoon. Tiekuntia opastetaan yksikköjaossa sekä avustetaan yksiköinnin kustannuksissa tasapuolisten tiemaksujen turvaamiseksi osakkaille. Järjestetty yksityistien hallintoa koskeva informaatioilta. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Ts205 Ts206 Tiekuntia Avustusjärjestelmän piirissä tiekuntia Yksityisteiden yhteispituus km Avustusjärjestelmän piirissä km Avustettavista teistä läpiajoteitä, avustus % 90 Pysyvän asutuksen pääsyteitä, avustus % ,9 56,96 30, ,9 56,96 30, ,9 56,96 30, ,9 56,96 30,96 27

12 Taloussuunnitelma, euro Ovr Ts 205 Ts 206 Toimintakate

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2017 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

03 KUNNANHALLITUS 01 YLEISHALLINTO. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja. Ovr 31.8.2014. Toimielin. Tehtävä. Vastuuhenkilöt

03 KUNNANHALLITUS 01 YLEISHALLINTO. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja. Ovr 31.8.2014. Toimielin. Tehtävä. Vastuuhenkilöt Ovr.8.0 Toimielin 0 KUNNANHALLITUS Tehtävä 0 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, hallintojohtaja Toimintaajatus Yleishallinto hoitaa hallinto, talous ja erityispalveluita kunnan toimintaajatuksen

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014

TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014 Liite 1 Tekninen ltk 18.2.2015 TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014 TOIMIELIN: Tekninen lautakunta TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu

Lisätiedot

Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. tulot/menot tasapainossa

Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. tulot/menot tasapainossa H E I N AV E D EN K UN T A TOTEUMA 30.4.2014 Rakennustarkastus RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5020 Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja T O IM

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014

Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014 Pälkäneen vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös vuodelta 2014 Toimintakertomus Käyttöpäällikön katsaus Yleistä Vuosi 2014 oli kiireinen vuosi Pälkäneen vesihuollolla. Investointeja oli runsaasti ja uuden

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 1 495 721 243 865,19 1 251 855,81 16,30 232 650,67 4,80 Menot yht. -2 057 744-741 947,40-1

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014 Kuntajakoselvitys / / Versio 17.9.2014 Yleistä Hallinnollisesti alueen kunnat ovat lähes samanlaisia. Vastuualueet vaihtelevat kunnan koosta riippuen ja miten toiminnot on organisoitu ja vastuut jaettu

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot