Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Mechanical Engineering and Production Technology Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Simo Ollila, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) Simo Ollila, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 84 ov, josta suuntautumisopintoja 65 ov PERUSOPINNOT 36 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Tekniikka ja liikenne Tutkinnon rakenne Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelman tavoitteena on antaa perusvalmiudet konetekniikan alueella sekä valmiudet jonkin konetekniikan alan tuotteiden ja järjestelmien suunnittelutehtäviin, tuotannon suunnittelu- valmistus- ja käyttötehtäviin sekä koulutus- ja kehitystehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös oman alan teknisen tietämyksen omaksumisen lisäksi asiakkaan huomioomottaminen liiketoiminnassa, kokonaisuuksien ja riippuvuuksien havaitseminen, projekti- ja ryhmätyövalmiuksien kehittäminen, kansainvälisen kommunikaatiotaidon omaksuminen sekä valmiudet hankkia tarvittavaa tietoa tulevaisuudessa. 85

2 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 36 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kielentaito 1 1 P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemian peruskurssi 2 2 AMMATTIOPINNOT 84 OV Koulutusohjelman yleisopinnot 19 ov P Matemaattiset menetelmät käytännössä 1 1 Vaihtoehto 1 P Kone- ja energiatekniikan matemaattiset menetelmät 4 4 P Numeeriset menetelmät 1 1 Vaihtoehto 2 P Talousmatematiikka 3 3 P Tilastotieteen perusteet 2 2 P Koneosaston fysiikka 2 2 P Fysiikan laboraatiot, konetekniikka 2 2 A Tietotekniikka A Tuotantotalouden perusteet 2 2 A Johtamisoppi 3 3 A Tekniikka

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov Suuntautumisopinnot 65 ov Katso eri suuntautumisvaihtoehtoihin vaadittavien opintojaksokokonaisuuksien luettelo suuntautumisvaihtojen esittelystä. Koneensuunnittelu I 15 ov A Statiikka 3 3 A Tekninen piirustus 3 3 A Lujuusoppi A Konstruktiomateriaalit A Valmistustekniikka Koneensuunnittelu II 16 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 3 A Konstruktiotekniikka A Kone- ja mekanisointielimet 3 3 A Tuotekehitys 2 2 A Dynamiikka 2 2 A Lujuusoppi 2 2 A Värähtelymekaniikka 2 2 Konetekniikka 14 ov A Sähkömoottorit 2 2 A Sähkösuunnittelu 2 2 A Automatiikka A Automatiikka A Kattilatekniikan peruskurssi 2 2 A Pumput ja putkistot 2 2 A Termodynamiikka 2 2 Tuotantotekniikka 11 ov A Valmistustekniikka A Polymeeritekniikka 2 2 A Laadunohjaus 3 3 A Konstruktiomateriaalit A Koneautomaation laboraatiot 2 2 Ohjaustekniikka 12 ov A Elektroniikka 2 2 A Anturitekniikka 2 2 A Sähkömoottorit 2 2 A Sähkösuunnittelu 2 2 A Ohjausjärjestelmät A Ohjausjärjestelmät A Tiedonsiirtoelektroniikka 1 1 Koneautomaatio II 13 ov A Pneumatiikka 1 1 A Mekanisointiyksiköt 2 2 A Hydraulijärjestelmät 3 3 A Mekaniikkasuunnittelu 4 4 A Ammattilaboraatiot Tekniikka ja liikenne VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV HARJOITTELU 20 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV 87

4 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN OPINNOT Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa koneensuunnittelun, koneautomaation ja käynnissäpidon suuntautumisvaihtoehdot. Osasto päättää suuntautumisvaihtoehtoihin valinnasta opiskelijoiden hakemuksesta ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Jos suuntautumisvaihtoehtoon hakee useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, valintaperusteena käytetään opiskelijan opintomenestystä. Opintojaksojen suoritus Konetekniikan koulutusohjelmassa opiskelu toteutuu pääosin todellisten oppimisprojektien avulla. Lopullinen suoritustapa sovitaan opintojakson alussa. AMMATTIOPINNOT Koneensuunnittelun suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on antaa valmiudet toimia metalliteollisuuden suunnittelu-, tutkimus-, valmistus- tai johtotehtävissä. Seuraavat opintokokonaisuudet ovat pakollisia koneensuunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa: Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi A Kone- ja mekanisointielimet 3 III A Tuotekehitys 2 III A Dynamiikka 2 II-III A Lujuusoppi 2 2 III A Värähtelymekaniikka 2 III Konetekniikka 14 ov A Sähkömoottorit 2 III A Sähkösuunnittelu 2 III A Automatiikka 1 2 III-IV A Automatiikka 2 2 III-IV A Kattilatekniikan peruskurssi 2 II-III A Pumput ja putkistot 2 III A Termodynamiikka 2 II-III Tuotantotekniikka 11 ov A Valmistustekniikka 2 2 III A Polymeeritekniikka 2 IV A Laadunohjaus 3 IV A Konstruktiomateriaalit 2 2 III A Koneautomaation laboraatiot 2 IV Lisäksi on valittava yksi vähintään 9 ov:n opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus voi olla jostakin muusta suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta tai seuraava: Koneensuunnittelu III, 9 ov A Konstruktiotekniikka 2 2 IV A Konstruktiotekniikka 3 2 IV A Teräsrakenteet 2 IV A Hydraulijärjestelmät 3 III-IV A Työkalutekniikka 2 III A Ammattilaboraatiot 1 2 I A ATK-avusteinen mitoitus 2 III A Valmistustekniikka 3 1 III-IV Koneensuunnittelu I, 15 ov A Statiikka 3 I A Tekninen piirustus 3 I A Lujuusoppi 1 4 II A Konstruktiomateriaalit 1 2 I-II A Valmistustekniikka 1 3 I-II Koneensuunnittelu II, 16 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 III A Konstruktiotekniikka 1 2 III 88

5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on antaa valmiudet toimia kappaletavara-automaation suunnittelu-, tutkimus-, valmistus- tai johtotehtävissä. Seuraavat opintokokonaisuudet ovat pakollisia koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa: Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Koneautomaatio I, 15 ov A Statiikka 3 I A Tekninen piirustus 3 I A Lujuusoppi 1 4 II A Konstruktiomateriaalit 1 2 I-II A Valmistustekniikka 1 3 I-II Koneenrakennus 12 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 3 III A Konstruktiotekniikka 1 2 III A Kone- ja mekanisointielimet 3 III A Tuotekehitys 2 III A Valmistustekniikka 2 2 III Ohjaustekniikka 12 ov A Elektroniikka 2 II A Anturitekniikka 2 III A Sähkömoottorit 2 III A Sähkösuunnittelu 2 III A Ohjausjärjestelmät 1 2 II A Ohjausjärjestelmät 2 1 IV A Tiedonsiirtoelektroniikka 1 IV Koneautomaatio III, 13 ov Seuraavista opintojaksoista on valittava vähintään 10 ov. Opintokokonaisuuden voi täydentää vapaasti valituilla ammattikorkeakoulun opintojaksoilla. A Robotiikka 2 IV A CAD/CAM 2 IV A Layout-suunnittelu 2 IV A Asennus- ja kunnossapitotekniikka 2 IV A Yrityksen tietojenkäsittely 3 IV A Ammattilaboraatiot 1 2 I tai Käynnissäpito 15 ov A Käynnissäpidon taloudellinen johtaminen 3 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 A Mekaanisten järjestelmien kunnossapito 2 A Sähköisten järjestelmien kunnossapito 2 A Riskienhallinta 3 A Käynnissäpidon erikoistyö 3 Käynnissäpidon suuntautumisvaihtoehto Ks. em. Käynnissäpito 15 ov, muista opinnoista keskustellaan koulutusohjelman johtajan kanssa. OPINNÄYTETYÖ Tekniikka ja liikenne Koneautomaatio II, 13 ov A Pneumatiikka 1 II A Mekanisointiyksiköt 2 IV A Hydraulijärjestelmät 3 III A Mekaniikkasuunnittelu 4 III A Ammattilaboraatiot 2 3 IV Lisäksi on valittava yksi vähintään 13 ov:n opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus voi olla jostakin toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta tai toinen seuraavista: O Opinnäytetyö 10 Laboratoriot Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman käytännöllistä opetusta on tukemassa yksi laboratorio. Koneautomaation laboratorio Koneautomaation opetusvälineiden lisäksi laboratoriossa on valmistustekniikassa, mittaustekniikassa ja koneenrakennuksessa tarvittavat opetusvälineet. Sähkö- ja osittain automaatio-opetuksessa käytämme ammattikorkeakoulun elektroniikan koulutusohjelman laboratorioita. 89

6 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu OPINTOJAKSOT P Ympäristötekniikka 2 ov, I Introduction to Environmental Technology Katso Energiatekniikan koulutusohjelma. A Ammattilaboraatiot 1 2 ov, I Laboratory Course in Machine Automation Tavoitteet: Opiskelija tutustuu valitun tuotantokoneen toimintaan ja perehtyy asiakas- ja toimintolähtöiseen työskentelyyn. Opiskelija kehittää kokonaisuuden hahmottamis- sekä loogista päättelykykyään. Sisältö: Tunnistetaan valitun koneyksikön päätoiminto ja jaetaan se osatoimintoihin. Selvitetään miten nämä toiminnot on po. yksikössä toteutettu. Pyritään selvittämään, miten kehitystyössä ja valmistuksessa on huomioitu yksikön käyttäjän tarpeet sekä miten nämä ovat toteutuneet. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Jaetaan harjoitustunneilla. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 alkaen opintojakson A Ammattilaboraatiot 1. Opettaja: Yliopettaja Simo Ollila ja lehtori Martti Vetri. A Materiaalitekniikka Engineering Materials Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tarjota tuotetietojen vertailupohjaksi yleiskuva materiaalivalinnasta: materiaalien fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, toimitustilat ja -muodot, perustiedot turmeltumisesta. Sisältö: Metallit: teräkset, valuraudat, kupari, alumiini, titaani ja niiden seokset. Polymeerit: muovit ja kumit. Komposiitit. Keraamit. Korroosio: mekanismit, suojautuminen, pinnoitteet. Katsaus rikkoviin ja rikkomattomiin aineenkoetusmenetelmiin. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: MET: Raaka-ainekäsikirja. Luentomuistiinpanot. Opettajat: Lehtorit Martti Vetri ja Jaakko Laine. A Konstruktiomateriaalit 1 Engineering Materials 1 2 ov, I II Tavoitteet: Antaa perustiedot koneenrakennuksessa käytettävistä konstruktiomateriaaleista, materiaalien ominaisuuksista ja niihin liittyvistä käsitteistä. Asiat käsitellään käytännön kannalta käsitellen metallin rakenteeseen liittyvät ja muut teoreettiset näkökohdat lyhyesti. Painopistealueena ovat erilaiset teräkset. Eri materiaalien kohdalla korostetaan niiden ominaisuuksia ja käyttöä. Sisältö: Metallien rakenne, ominaisuudet ja aineenkoetus. Teräs; hiiliteräkset, niukkaseosteiset teräkset, runsasseosteiset teräkset ja työkaluteräkset. Valuraudat, kupari ja kupariseokset, alumiini ja alumiiniseokset. Muovit ja kumit. Keraamit. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Laitinen, Niinimäki, Tiilikka, Tuomikoski: Konetekniikan materiaalioppi. Valorinta: Koneenrakentajan metallioppi. Ihalainen, Aaltonen, Aromäki, Sihvonen: Valmistustekniikka. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. A Konstruktiomateriaalit 2 Engineering Materials 2 Tavoitteet: Syventää konstruktiomateriaalit 1- kurssilla saatuja tietoja koneensuunnittelun tarpeita ajatellen. Materiaalien valinta erilaisiin kone-elimiin vaihtelevissa käyttöolosuhteissa ja rasituksissa. Mukaan tulee uusia materiaaleja ja uusia näkökohtia: Teräksen rakenne ja lämpökäsittely, materiaalien yhdistäminen, pinnoitteet, korroosio, valmistustekniset näkökohdat ja standardit. Sisältö: Erilaisissa kone-elimissä esiintyvät rasitukset ja materiaaliratkaisut. Vaatimus- ja ominaisuusprofiili. Kustannustekijäin, valmistusmäärien ja valmistusteknisten ratkaisujen vaikutus materiaalivalintoihin. Teräksen rakenne, lämpökäsittely ja ominaisuudet. Muita metalleja. Korroosio-ongelmat. Erilaisten materiaalien yhdistelmät: komposiitit ja pinnoitukset. Metallien pinnoitus: sinkitys, maalaus ym. Teknilliset keraamit. Standardien käyttö. Materiaalitietojen lähteet. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: Laitinen, Niinimäki, Tiilikka, Tuomikoski: Konetekniikan materiaalioppi. Valorinta: Koneenrakentajan metallioppi. MET: Raaka-ainekäsikirjat. Suomen Korroosioyhdistys: Korroosiokäsikirja. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. Edeltävät opinnot: A Konstruktiomateriaalit 1. 90

7 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Polymeeritekniikka Polymer Technology / IV A Valmistustekniikka 2 Production Technology 2 Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot polymeereistä, niiden ominaisuuksista ja käytöstä sekä muovituotteiden valmistusmenetelmistä. Sisältö: Polymeerien ja muovien jaottelu ja yleinen rakenne. Rakenteen vaikutus ominaisuuksiin ja niiden mittaus. Polymeerien valmistustavoista. Kertamuovit. Kestomuovit. Akryylimuovit. Polyuretaani. Poluamidit. Silikonit. Tekniset kumit. Materiaalitietojen hankinta. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: Seppälä: Polymeeriteknologian perusteet. Tammela: Polymeeritiede ja muoviteknologia, osa 3. Neste - Öljystä muoveihin. Airasmaa et al: Muovikomposiitit. Laiho: Muovit konepajateollisuudessa. Neste. Öljystä muoveihin. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. A Valmistustekniikka 1 Production Technology 1 3 ov, I II Tavoitteet: Antaa yleiskuva metalli- ja muovituotteiden valmistuksessa käytettävistä työstömenetelmistä, koneista ja työkaluista. Sisältö: Valmistustekniikan keskeiset tiedot koko alueelta: menetelmät, työstökoneet ja työkalut. Lastuava työstö, päämenetelmät: sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, avartaminen ja hionta; avaintyöstökoneet: työstökeskus ja monitoimisorvi. Hitsaukset: puikko-, TIG-, täytelanka-, MIG/MAG-, jauhekaari- ja pistehitsaus; hitsattavuus, lisäaineet, suojakaasut, hitsauskoneet. Juottaminen ja liimaaminen. Valaminen. Yleislevytyötekniikka, levytyökeskus ja meistotekniikka. Katsaus muovituotteiden valmistusmenetelmiin ja metallien pinnoitusmenetelmiin. Kokoonpano. Laboratoriotyöt: tutustuminen eri valmistusmenetelmiin käytännössä, kappaleiden valmistusta eri menetelmillä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: O E Huhtamo: Mekaaninen teknologia. Ihalainen, Aaltonen, Aromäki, Sihvonen: Valmistusteknikka. V. Kauppinen: Levytyöt pienerätuotannossa. Opettajat: Lehtori Jaakko Laine, lehtori Martti Vetri, Lehtori Jukka Spets. Tavoitteet: Automaation mahdollisuudet työstökoneiden yhteydessä. NC-ohjauksen toiminnan selvittäminen liikeakselien servojärjestelmistä CAD-CAM-ohjelmoinnin periaatteisiin. Sisältö: NC-ohjaus: käsitteet, servojärjestelmät, ohjausyksiköt, ohjelmat ja ohjelmointi. Mekanisoinnin ja automatisoinnin soveltaminen työstötekniikkaan. Työkalujen ja työkappaleiden vaihtojärjestelmät. Työstökeskusten ja monitoimisorvien tehokas käyttö. Automaatioesimerkit: Työstökeskus-FMS ja hitsauksen automatisointi. Laboratoriotyöt: NC-ohjelmointi ja ohjelman ajo. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: H. Vesamäki: Lastuavan työstön NC-ohjelmointi, MET, V. Kauppinen: Konepajojen nykyaikaiset koneet ja konejärjestelmät, Otakustantamo 504. Ihalainen, Aaltonen, Aromäki, Sihvonen: Valmistustekniikka. O. E. Huhtamo: Mekaaninen teknologia. Opettajat: Lehtori Jaakko Laine, lehtori Martti Vetri, Lehtori Jukka Spets. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka 1. A Työkalutekniikka Tool Technology Tavoitteet: Työkalut ovat valmistustekniikan ydinaluetta, jonka tunteminen on tärkeää niin tuotanto- kuin tuotesuunnittelutehtävissäkin. Se auttaa ymmärtämään tuotteen valmistusystävällisyyden tekijöitä, tuotantojärjestelmän joustavuutta sekä sarjapituuksien ja kustannuksien yhteyksiä. Sisältö: Eri työstömenetelmiin liittyvien työstävien työkalujen, kiinnittimien, muottien ja muiden välineiden käyttö, valinta tai suunnittelu. Lastuavat työkalut ja teräpalat. FMS-järjestelmien työkalu- ja palettijärjestelmät. Robottien työkalut. Hitsauksen automatisointi ja työkalut. Levytyötekniikan työkalut. Painevalumuotit. Muovien termoplastisen työstön muotit ja suulakkeet. Kipinätyöstö. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: Aunio, Kettunen, Kääriä, Niinimäki, Riski: Työvälinesuunnittelu. Aaltonen et al: Työvälinetekniikka, Otatieto 537. Opettajat: Lehtorit Jaakko Laine ja Martti Vetri. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka 1 ja A Valmistustekniikka 2. Tekniikka ja liikenne 91

8 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Laadunohjaus Total Quality Control 3 ov, IV Tavoitteet: Opiskelija osaa kehittää ja ylläpitää yrityksen laatujärjestelmää sekä ymmärtää laadunohjauksen. Sisältö: Historiaa, käsitteet, laadunohjauksen kehitysvaiheet (I, QC, TQC, QA, TQM), toiminnan laatu, jatkuva kehittäminen, laatujärjestelmä, laatukäsikirja, eri toimintojen laadunohjaus. Laatutyökalut ja laatuohjelmat, erityisesti: SFS-ISO 9000/10000 ja laatupalkintojen kriteerit. Tarkastusmenetelmät, virheiden syiden analysointi. Asiakaskeskeinen tuotesuunnittelu (QFD). Taquchin menetelmä. Oppimateriaali: MET tiedotukset (linja 8: LAA- TU), erityisesti: MET 26/90 Salminen: Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen. MET 3/ 90: ISO Perusta toiminnan kehittämiselle. MET 1/91: QFD - Avain tuotteen kehittämiseen; MET 25/89: Tuotteen ja prosessin optimointi koesuunnittelulla / Taquchi-menetelmä. Lecklin: Laatu yrityksen menestystekijänä, Kauppakaari Oy. Luentomuistiinpanot. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. A Laadunohjaus Total Quality Control / IV Tavoitteet: Opiskelija osaa kehittää yrityksen laatujärjestelmää sekä ymmärtää laadunohjauksen. Sisältö: Historiaa, käsitteet, laadunohjauksen kehitysvaiheet (I, QC, TQC, QA, TQM), toiminnan laatu, jatkuva kehittäminen, laatujärjestelmä, laatukäsikirja, eri toimintojen laadun ohjaus. Laatuty kalut ja laatuohjelmat, erityisesti: SFS-ISO 9000/ ja laatupalkintojen kriteerit. Tarkastusmenetelmät, virheiden syiden analysointi. Asiakaskeskeinen tuotesuunnittelu (QFD). Taquchin filosofia. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu välikoe tai tentti. Oppimateriaali: MET 26/90 Salminen: Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen; MET 3/ 90 ISO Perusta toiminnan kehittämiselle; Lecklin: Laatu yrityksen menestystekijänä, Kauppakaari Oy. Luentomuistiinpanot. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. A Laadunohjauksen erikoistyö / IV Project Work on Total Quality Control Tavoitteet: Opiskelija osaa kehittää yrityksen laatujärjestelmää. Sisältö: Tavoitteena on tutustua valitun yrityksen laatujärjestelmään; muustakin laadun kehittämiseen liittyvästä tehtävästä voidaan sopia. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Edeltävät opinnot: A Laadunohjaus 2 ov. A Asennus- ja kunnossapitotekniikka Maintenance / IV Tavoitteet: Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kunnossapitotoimintoihin ja antaa kokonaiskuva yrityksen kunnossapitotehtävistä. Sisältö: Yleistä. Käsitteet. Kunnossapitolajit. Organisointi. Kunnossapidon huomioon ottaminen suunnittelussa ja hankinnassa. Tunnusluvut. Kunnonvalvonta. Voitelu. Kone-elinten asennus ja purkaminen. Tiivistäminen. Korjaustekniikka. Perustustyös. Nostot ja siirrot. Riskien hallinta: lait ja asetukset. Työturvallisuus. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit. Oppimateriaali: Tertsonen & al.: Kunnossapito ja käyttövarmuus. Tekniset tiedotukset. Konepajamies. Inskon julkaisut. Tietomies. Kunnossapito teollisessa yrityksessä. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Edeltävät opinnot: A Konstruktiomateriaalit, A Valmistustekniikka 1, A Kone- ja mekanisointielimet. A Layout-suunnittelu Layout Planning / IV Tavoitteet: Opiskelija osaa laatia layout-vaihtoehtoja tuotannon ja rakennusten asettamien ehtojen mukaisesti. Osaa valita tarkoituksenmukaisen siirto- ja varastointikaluston. Osaa huomioida eri toimintojen tarpeet layoutsuunnittelussa. Sisältö: Tuotantotyypit. Työnkulun työnkuvat. PQ-analyysi. Layout-suunnittelun systematiikat. Varastointitoiminnat ja -laitteet. Kuljetuslaitteet. Rakennustyypit. Tontin käyttö. Konesijoituksen laskuesimerkki. Suunnitteluharjoitus. 92

9 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. Muther: Systematic Layout Planning. Tekniikan käsikirja osa 10. Vähäpassi: Työturvallisuuden huomioon ottaminen tehdassuunnittelussa. Kuljetus. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka 1, A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A Tuotantoautomaatio Production Automation 4 ov, IV Tavoitteet: Opiskelija pystyy suunnittelemaan automatisoidun tuotantojärjestelmän ja ymmärtää eri osajärjestelmille asetettavat vaatimukset kokonaisuuden kannalta. Sisältö: Automatisointistrategiat. Automatisoidut tuotantojärjestelmät ja niiden mitoitus sekä järjestelmien pääkomponentit. Kuljetusja varastointijärjestelmien liittäminen kokonaisuuteen. Tiedonsiirron perusteet, OSI-malli. Tietotekniikkayhdennetty tuotanto (CIM). Tuotantojärjestelmän simulointiharjoitus (MAST-ohjelmisto). FMS-linjan toiminta-ajo laboratoriossa. Oppimateriaali: Groover: Automation, Production Systems and Computer integrated Manufacturing; Prentice Hall Inc., Pimental: Communication Networks for Manufacturing; Prentice Hall Inc Opettaja: Yliopettaja Esko Simonen, lehtori Jaakko Laine. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka 1, A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A Suojelutekniikka Protection Technology 1 ov, I IV Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija työn palovaaroihin ja ensiaputaitoihin. Sisältö: Tulityökurssi ja ensiapukurssi. Suoritustapa: Voimassa oleva tulityökortti ja EA1-kortti. Opettajat: Lab.ins. Kari Ronkainen, N.N. Toteutus: Luentoja ja harjoitustöitä 22 t. A Valmistustekniikan erikoistyöt 1 3 ov Project Work on Production Technology Sisältö: Erillisestä aiheesta tehty harjoitustyö. Toteutus: Harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Opettajat: Lehtorit Veikko Vuoksio, Jukka Spets. A Primus High Tech 4 6 ov, IV Tavoitteet: Perehtyminen käytännön tilanteissa konepajan tuotannon johtamiseen liittyviin insinööriongelmiin. Sisältö: Annettujen harjoitteiden tekeminen Primus High Tech Oy:ssä. Suoritustapa: Hyväksytyt työn kulun ja tulosten esittely ja niiden dokumentointi. Opettajat: Lehtorit Jaakko Laine ja Jukka Spets. A Työvälinesuunnittelu Tool Design 3 ov, III Tavoitteet: Työvälineiden suunnitteluperusteiden hallinta sekä valmistaminen. Sisältö: Työvälineiden materiaalit. Lastuavat työkalut ja teräpalat. Sorvaus- ja koneistuskeskusten työvälinejärjestelmien perusteet. Kiinnittimet. Meistotekniikan työkalut. Muovimuotit. Painevalumuotit. Opintojaksoon sisältyy myös käytännön harjoitustyö Primus High Tech Oy:ssä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka. A Valmistustekniikka 2. A Statiikka. A Konstruktiomateriaalit 1. A Tuotannonohjaus Production Management and Control Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva kuinka yrityksen toimintaa ja siihen liittyviä suunnittelutehtäviä toteutetaan. Sisältö: Tuotantotoiminta. Valmistusjärjestelmät. Materiaalihallinta. Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen periaatteet. Logistiikka. Laatujärjestelmä ja sen ylläpito. Tekniikka ja liikenne 93

10 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Lehtori Jaakko Laine. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka 1. A Konstruktiomateriaalit 1. A Valmistustekniikka 3 Production Technology 3 1 ov, III - IV Tavoitteet: NC-teknologian osaamisen syventäminen. Sisältö: NC-koneiden ohjelmointi ja käyttäminen Primus Hign Techissä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: A Valmistustekniikka 2. A Statiikka Statics 3 ov, I Tavoitteet: Opiskelija osaa piirtää rakenteen vapaakappalekuvat ja sen perusteella kirjoittaa tarpeelliset tasapainoyhtälöt ja ratkaista ne. Sisältö: Partikkelin taso-statiikka. Jäykän kappaleen tasostatiikka. Tasorakenneosan rasitukset. Oppimateriaali: T.Salmi: Mekaniikka I. H. Outinen: Mekaniikka I-II. Beer/Johnston: Vector Mechanics for Engineers, Statics. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. A Dynamiikka Dynamics 2 ov, II IV Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä partikkelin ja jäykän kappaleen liikkeet tasossa. Osaa määritellä partikkelin ja jäykän kappaleen voimien aiheuttamat nopeudet ja kiihtyvyydet. Osaa laskea (yksinkertaisten) jäykkien kappaleiden kiihtyvyyksistä aiheutuvat rasitukset. Osaa laskea voimasysteemin tekemän työn. Opiskelija tuntee liikemäärän ja impulssin olemuksen. Sisältö: Partikkelin ja jäykän kappaleen tasokinematiikka. Kinetiikan perusteet. Jäykän kappaleen tasoliikkeen hitausvoimaperiaate. Työ ja energia. Liikemäärä ja impulssi. Oppimateriaali: Outinen: Dynamiikka. Beer- Johnston: Dynamics. Salmi: Kinematiikka. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Statiikka. A Lujuusoppi 1 Strength of Materials 1 4 ov, II Tavoitteet: Tavoitteena on oppia mitoittamaan rakenneosia, joihin vaikuttavat veto-, puristus-, taivutus-, vääntö-, nurjahdus- tai väsyttävä kuorma. Sisältö: Veto, puristus, leikkaus, jännitys- ja muodonmuutostila. Suoran sauvan veto ja puristus. Leikkaus. Vääntö. Suoran palkin taivutus. Nurjahdus. Lujuushypoteesit. Väsyminen. Oppimateriaali: Outinen, Vulli: Lujuusopin perusteet. Koneenosien suunnittelu 1, Ota 543: Lujuusoppi, J. Adam: Festigkeitslehre u. FEManwendungen. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Statiikka. A Lujuusoppi 2 Strength of Materials 2 / IV Tavoitteet: Opiskelija osaa laskea hyperstaattisesti tuetun rakenteen jännitykset ja muodonmuutokset. Osaa laskea eri rakenteiden rajakuormat. Osaa laskea käyrän palkin jännitykset ja muodonmuutokset. Osaa suorittaa eri koneenosien väsymismitoituksen ja laskea todennäköisen kestoiän. Sisältö: Hyperstaattiset rakenteet. Rajakuormamenetelmä. Kimmoenergia. Käyrän palkin taivutus. Nurjahdus. Väsyminen. Lujuusopin mittaukset. Laatta-, levy- ja kuoriteorian alkeet. Oppimateriaali: Outinen-Vulli: Lujuusopin perusteet. Koneenosien suunnittelu 1. Pennanen: Lujuusoppi. Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi 1 ja 2, Ota 543: Lujuusoppi, J. Adam: Festigkeitslehre u. FEM-anwendungen. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander Edeltävät opinnot: A Lujuusoppi 1. A Kone- ja mekanisointielimet. A Kone- ja mekanisointielimet Machine Elements and Mechanisms Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää eri kone- ja mekanisointielimien toiminnan ja vaikutukset voimalaitosten konstruktiossa ja toiminnassa. Opiskelija osaa valita ja tarkastaa uusien koneen- ja mekanisointielimien soveltuvuuden käyttötarkoituksiin. 94

11 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sisältö: Liitoselimet, lukituselimet, jouset, laakerit, johteet, voimansiirtoelimet, paineastiat, putkistot, pneumatiikkaan ja hydrauliikkaan liittyvät koneenelimet. Oppimateriaali: Koneenosien suunnittelu 2, 3, 4. Esitteitä kone- ja mekanisointielimistä. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Tekninen piirustus, A Statiikka. A Tekninen piirustus Mechanical Drawing 3 ov, I Tavoitteet: Tavoitteena oppia itsenäisesti laatimaan ja tulkitsemaan teknisiä piirustuksia sekä ymmärtämään niiden merkityksen yritystoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sisältö: Kuvaamismenetelmät. Projektiot. Leikkaukset. Mitoitus. Yleisimmät työstömenetelmät. Hitsausmerkit. Toleranssijärjestelmä. Pinnankarheus. Raaka-ainemerkinnät. Piirtämistyön rationalisointi ja yksinkertainen esitystapa. Instrumentointi-, prosessi-, LVI-piirustukset. Tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet. Oppimateriaali: Auti A, Hasari H: Koneenpiirustus ammatilliselle korkea-asteelle ja opistoasteelle. Pere: Koneenpiirustus 1 ja 2. Opettajat: Lehtorit Jaakko Laine ja Risto Korhonen. A Tekninen dokumentointi Technical Documentation 3 ov, I Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää dokumentoinnin merkityksen kansainvälisessä yhteistyössä ja yritystoiminnassa sekä kykenee laatimaan ja tulkitsemaan teknisiä piirustuksia. Sisältö: Standardisointi. Tiedon esittämismuodot, dokumenttien luokittelu, perustermit. Dokumentoinnin periaatteet. Piirustuskonttorin toiminta, piirtämistyön rationalisointi. Piirustussäännöt ja -välineet. Koneenpiirustuksen perusteet: kuvaamismenetelmät, projektiot, leikkaukset, mitoittaminen, pinnan karheus, toleranssijärjestelmän perusteet, luonnostelu, kokoonpanopiirustukset. Laaja harjoitustyö valinnaisesti aiheista: pneumatiikan/ hydrauliikan, instrumentoinnin, prosessikaavioiden ja sähköpiirustusten piirrosmerkit. Tietokoneavusteisen piirtämisen perusteet: asetukset, piirto- ja muokkaustoiminnot, tekstit, mitoittaminen, symbolit, tulostaminen. Oppimateriaali: Autio, Hasari: Koneenpiirustus ammatilliselle korkea-asteelle. Pere: Koneenpiirustus 1 ja 2. Pere: Sähköpiirustus. Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. Opettajat: Lehtorit Martti Vetri ja Jaakko Laine. A Konstruktiotekniikka 1 Machine Design Theory 1 2 ov, II Tavoitteet: Oppia toleranssit ja sovitteet, laatuvaatimukset, kokoonpanon ja asennuksen vaatimukset. Sisältö: Toleranssit ja sovitteet. Pinnanlaatu. Koneiden ja laitteiden laatuvaatimukset. Koneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennukset. Valmistusmenetelmät konstruktiotekniikan kannalta. Oppimateriaali: Huhtala, Makkonen, Ojanen, Rusanen: Konstruktiotekniikka. Wirzenius: Toleranssit ja sovitteet. Pahl, Beitz: Koneensuunnitteluoppi. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Tekninen piirustus. A Kone- ja mekanisointielimet 3 ov, III Components of Mechanical Design Tavoitteet: Opiskelija osaa valita ja mitoittaa tavallisimmat kone- ja mekanisointielimet. Sisältö: Liitokset. Lukituselimet. Jouset. Laakerit. Johteet. Voimansiirtoelimet. Kaapelointielimet. Oppimateriaali: Koneenosien suunnittelu 1, 2, 3. Decker: Maschinelemente. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Statiikka, A Lujuusoppi, A Tekninen piirustus. A Tuotekehitys Product Development Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää tuotekehityksen merkityksen liiketoiminnan kannalta ja osaa toteuttaa tuotekehitysprojektin. Sisältö: Tuotekehitysprojektin valinta. Projektin hallinta. Järjestelmällinen suunnittelu. Tekniikka ja liikenne 95

12 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennolla. Opettaja: Yliopettaja Simo Ollila. A Projektitoiminta Project Management Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija työn organisointiin, suunnitteluun ja ohjaamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn. Sisältö: Projektin sunnittelu (vaiheistus, rahoitus, resurssit, ajoitus). Projektin Toteutus ja valvonta. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Risto Pelin: Projektin suunnittelu ja ohjaus. Opettaja: Yliopettaja Simo Ollila. A Konstruktiotekniikka 3 Machine Design Theory 3 Tavoitteet: Perehtyminen prosessiteollisuuden koneiden suunnittelun erityispiirteisiin lähinnä sellunkäsittelyn ja paperikoneiden kannalta. Sisältö: Paperikoneen sekä selluloosan keiton valkaisun, osaprosessien ja kehityksen haasteet koneensuunnittelulle. Vuosittain vaihtuvia aiheita prosessiteollisuuden tarpeiden ja insinööritöissä ilmenneiden ongelmien mukaan. Oppimateriaali: Metsäteollisuuden Työnantajaliiton ja Metlas Ky:n julkaisusarja Puusta paperiin, esim. n:o M-502: Paperikoneet, Yleistä. Ilmoitetaan luennoilla. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: A Konstruktiotekniikka 2. A Teräsrakenteet Steel Structures Tavoitteet: Teräsrakennesuunnittelun perusteiden oppiminen, lujuusopin ja hitsaustekniikan soveltaminen standardien mukaisella tavalla tavanomaiseen teräsrakenteeseen. Sisältö: Teräsrakenteiden lujuustarkastelut: hitsausliitokset, palkit, levyt, puristussauvat ja pilarit, lommahdus; staattinen- ja väsymiskuormitus. Haurastumisvaara. Hitsauksen laadunvalvonta. Hitsattujen palkkien, ristikkopalkkien ja hitsien suunnittelu. Ruuviliitokset. Teräsrakenne-, teräs-, hitsaus- ja NDT-standardit. Kylmämuovattujen profiilien ja ohutlevyjen käyttö. Oppimateriaali: SFS-teräsrakennestandardit. Rautaruukki: Suunnittelijan opas. RIL: Teräsrakenteet. Airila & muut: Koneenosien suunnittelu 2, Niemi-Kemppi: Hitsatun rakenteen suunnittelun perusteet. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Konstruktiotekniikka. A Kone-elimet. A Lujuusoppi 2. A Konstruktiotekniikka 2 Machine Design Theory 2 Tavoitteet: Kokonaisuuden ymmärtäminen tuotepolitiikasta osien suunnitteluun. Tuotesarjojen modulaarisuuden merkitys rationaalisen toiminnan perustana. Vakiokomponenttien ja vakiolaitteistojen sekä alihankinnan käyttö. Koneen ja koneenosien käytännön suunnittelutaito. Sisältö: Asiakaskeskeinen tuotepolitiikka. Konstruktioprosessi. Luonnostelu. Rakenteiden muotoilu: ohjelista; pääsäännöt; periaatteet; muotoiluohjeet (Lämpölaajeneminen, viruminen, korroosio, ergonomia, design, valmistusystävällisyys, pintakäsiteltävyys, kokoonpantavuus, standardit, kierrätys, luotettavuus, turvallisuus). Tuotesarjan modulaarisuus, tuotekustannukset ja sarjanpituudet. Ostettavien komponenttien ja alihankintojen käyttöä. Laatupolitiikka. Työsuojelu ja tuotevastuu. Oppimateriaali: Pahl & Beitz: Koneensuunnitteluoppi. Huhtala & muut: Konstruktiotekniikka. Airila & muut: Koneenosien suunnittelu 1, 2 ja 3. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: A Konstruktiotekniikka. A Lujuusoppi 2. A Koneelimet. A ATK-avusteinen mitoitus Computer Aided Calculations Tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää lujuuksien, muodonmuutosten ja käyttöiän laskentaan tarkoitettuja erikoisohjelmistoja sekä soveltaa yleisiä laskentaohjelmistoja mitoittaessaan rakenteita ja suunnitellessaan niiden kriittisten osien muotoja. Sisältö: Laakereiden valintaohjelmien käyttö. Ristikko- ja kehärakenteiden laskentaohjelmien käyttö. FEM-ohjelmien käyttö. Yleisten valmisohjelmien soveltaminen parametriseen mitoitukseen. 96

13 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Toteutus: Johdantoesitykset ohjelmistojen käyttöihin n. 15 t, harjoitukset n. 35 t. Kurssi ajoitettu 3. vuosikurssin syksyyn. Pääkohderyhmä on koneensuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat. Suoritustapa: Hyväksytyt ohjelmistojen käyttötestit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ohjelmistojen oppaat. Oheismateriaalina mekaniikan ja lujuusopin kurssien kirjallisuus ja monisteet. Opettaja: Lehtorit Veikko Vuoksio ja Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: A Statiikka, A Lujuusoppi I. A Värähtelymekaniikka Vibration Mechanics Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää mekaanisten järjestelmien ja rakenteiden dynaamista käyttäytymistä ja osaa soveltaa opittuja laskentamenetelmiä rakenteiden dynaamisten kuormitusten määrittämiseen sekä tärinän eristys- ja vaimennustehtäviin. Sisältö: Värähtelymekaniikan komponentit ja laskentamallit. Yhden ja useamman vapausasteen systeemin ominaisvärähtely ja harmoninen pakkovärähtely. Värähtelyiden hallinta. Värähtelyanalyysin suorittaminen elementtimenetelmällä. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 alkaen opintojakson A Kone-elimet. Opettaja: Lehtori Ilkka Estlander. Edeltävät opinnot: Statiikka, Lujuusoppi I. A Suunnitteluprojekti Machine Design Exercices 1 5 ov, III Sisältö: Erillisestä aiheesta tehty harjoitustyö. Toteutus: Harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Opettajat: Lehtorit Ilkka Estlander, Veikko Vuoksio. Edeltävät opinnot: Koneensuunnittelun suuntautumisvaihtoehto. sekä osaa lukea piirikaaviota. Opiskelija osaa koota yksinkertaisen kytkennän ja etsiä komponenttitietoja datakirjoista sekä tuntee tavanmukaiset mitoitusperiaatteet. Sisältö: Passiiviset komponentit. Transistorit. Operaatiovahvistin. Digitaalipiirit. up-piirit. Oppimateriaali: Reitmaa: Elektroniikkasuunnittelijan käsikirja. Elector-lehti. Prosessorilehti. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. A Anturitekniikka Sensor Technology Tavoitteet: Opiskelija tuntee tavanomaisten anturien toimintaperiaatteet ja osaa hankkia soveliaan anturin koneautomaation tavallisimpiin sovelluksiin sekä osaa liittää sen ohjausjärjestelmään. Sisältö: Anturitekniikan perusteet. Kaksitilaiset anturit. Mittaavat anturit. Tunnistustekniikat. Konenäkö. Suojausluokat. anturien liitäntätavat. Oppimateriaali: Koneautomaatio: Anturit. Valmistajien luettelot. Machine Design-lehti. MET: Koneautomaation anturit. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. A Tiedonsiirtoelektroniikka Communication Electronics 1 ov, IV Tavoitteet: Opiskelija tuntee tiedonsiirtoperiaatteet ja osaa etsiä tarvittavat laitteiden liitäntätiedot sekä liittää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Sisältö: Tiedonsiirron signaalit. Sarja- ja rinnakkaisliitännän. Lähiverkkotekniikat. Optinen tiedonsiirto. Liittimet ja kaapelointi. Häiriönsuojaus. Toteutus: Luentoja ja laboratoriotöitä 22 t. Suoritustapa: Hyväksytyt tentit ja laboratoriotyöt. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. Opetusmoniste. RS232-liitäntä. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. Tekniikka ja liikenne A Elektroniikka Electronics 2 ov, II Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeiset elektroniikkakomponentit ja rakenneperiaatteet A Sähkömoottorit Electrical Motors Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisten automaatiomoottoreiden toimintaperiaatteet ja 97

14 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu osaa valita moottorin ja sen vaatiman ohjausyksikön sekä tuntee paikoituskäytön keskeiset ohjaus- ja ohjelmointiperiaatteet. Sisältö: Oikosulku-, askel- ja servomoottorin toimintaperiaatteet ja niiden ohjausyksiköt ja ohjelmointi - erityisesti erilaisissa paikoituskäytöissä. Oppimateriaali: Electro Craft: DC Motors, Speed Controls, Servo Systems. Luentomuistiinpanot. Valmistajien käsikirjat ja luettelot. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. A Sähkösuunnittelu Electrical Engineering Tavoitteet: Opiskelija tuntee sähköverkon toimintaperiaatteen ja sähköturvallisuusmääräykset koneautomaation edellyttämässä laajuudessa. Opiskelija osaa itse laatia pienitehoisen koneen sähkökaaviot ja valita siihen sähkölaitteita. Sisältö: Sähköverkko: Sähköturvallisuusmääräykset. Koneen sähköpiirustukset. Sähkötekniset mittaukset. Eräiden sähkökomponenttien toiminta- ja valintaperiaatteet. Oppimateriaali: Sähköturvallisuusmääräykset. Sähköpiirustusstandardi. Valmistajien luettelot. Sähkötekniikan käsikirja. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. A Ohjausjärjestelmät 1 Control Systems 1 Tavoitteet: Opiskelija osaa valita ohjelmoitavan logiikan ja osaa ohjelmoida siihen halutun toiminnan. Sisältö: Sähköiset ohjausjärjestelmät yleensä. Ohjelmoitavan logiikan rakenne, valinta ja ohjelmointi (opetuksessa käydään läpi esimerkkikoneen ohjaus). Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. Ohjelmoitavan logiikan käsikirja. Sähköurakoitsijaliitto. Ohjelmoitava logiikka. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. A Ohjausjärjestelmät 2 Control Systems 2 1 ov, IV Tavoitteet: Opiskelija tuntee PC:n mahdollisuudet ja rajoitukset koneen ohjauksessa sekä perehtyy ohjausjärjestelmän luotettavuuskysymyksiin. Sisältö: PC koneenohjauksessa. Koneenohjausjärjestelmän luotettavuus. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. Opetusmoniste. MET: Koneenohjausjärjestelmän luotettavuus. Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. Edeltävät opinnot: A Ohjausjärjestelmät 1. A Automatiikka 2 Programmable Logic Controllers Tavoitteet: Opiskelija osaa valita ohjelmoitavan logiikan ja osaa ohjelmoida siihen halutun toiminnan. Opiskelija tuntee anturien toimintaperiaatteet ja osaa hankkia soveliaan anturin tavallisimpiin sovelluksiin. Sisältö: Sähköiset ohjausjärjestelmät yleensä. Ohjelmoitavan logiikan rakenne, valinta ja ohjelmointi. Anturitekniikan perusteet. Kaksitilaiset anturit. Mittavat anturit. Oppimateriaali: Luentomuistiinpanot. Sähköurakoitsijaliitto: Ohjelmoitava logiikka. Koneautomaatio: Anturit. MET: Koneautomaation anturit. Opettajat: Yliopettajat Esa Virtanen ja Simo Ollila. A Automatiikka Automatics 3 ov, III Tavoitteet: Automaatiojärjestelmän toimintaperiaatteen oppiminen. Sisältö: Pneumatiikka- ja hydraulijärjestelmän toiminta. Ohjelmoitava logiikka ohjauslaitteena. Kaksitilaiset anturit. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Opettaja: Yliopettaja Simo Ollila. A Tietotekniikka 2 Computer Science 2 2 ov, II III Tavoitteet: Tietotekniikan omaksuminen työvälineeksi työtehtävien jouduttamiseksi ja tulosten tarkentamiseksi. Tavoitteena on sellainen ohjelmistotuntemus, että ohjelmien valinta eri tilanteisiin ja niiden yhteiskäyttö käy sujuvasti. 98

15 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sisältö: Taulukkolaskentaohjelmien tehokas hyötykäyttö. Toimintojen automatisointi. Ohjelmien välinen tietojen vaihto. Tietokantaohjelmien käytön perusteet. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Erikseen kurssin aikana nimetty materiaali. Opettaja: Lehtori Veikko Vuoksio. Edeltävät opinnot: Tietotekniikka I. A Tietokoneavusteinen suunnittelu Computer Aided Design 3 ov, III Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää opinnoissa hyväkseen CADohjelmia ja niiden koneensuunnittelusovelluksia. Sisältö: Mikrotietokonepohjaisten CAD-ohjelmistojen CADS ja KoneCADS käytön perusteet. Symbolien ja attribuuttien luonti ja käyttö. Käyttöympäristön muokkaukset. Parametrisen suunnittelun perusteet (K-kieli). Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin aikana. Opettaja: Lehtori Veikko Vuoksio. Edeltävät opinnot: A Tekninen piirustus. A Pneumatiikka Pneumatics 1 ov, II Tavoitteet: Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pneumaattisen käytön. Sisältö: Paineilman tuotto ja jakelu. Venttiilit. Toimilaitteet. Systeemin suunnittelu. Komponenttien valinta. Suoritustapa: Hyväksyty tentit ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Edita: J.Fonselius & knit: Pneumatiikka. Hulkkonen: Pneumatiikka 1, 2, 3 ja 4. Alan lehdistö. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Pneumatiikka. Opettaja: Lehtori Matti Merta. Oppimateriaali: R. Norton: Design of Machinery. Edita: Koneautomaatio; Mekanisointilaitteet. Edita: Koneautomaatio; Kappaleenkäsittelylaitteet. MET: Julkaisut soveltuvin osin. Opettaja: Lehtori Matti Merta. A Hydraulijärjestelmät Oil Hydraulic Engineering 3 ov, III Tavoitteet: Opiskelija tuntee hydraulijärjestelmän suunnittelussa tarvittavan teorian, komponentit, ymmärtää järjestelmän toiminnan ja osaa suunnitella hydraulijärjestelmän. Sisältö: Hydrauliset piirrosmerkit. Paine. Virtaus. Teho. Hydrauliikan komponentit ja järjestelmän suunnittelu. Oppimateriaali: AKH: Fonselius & knit: Hydrauliikka. Luentomuistiinpanot. Valmistajien luettelot. Opettaja: Yliopettaja Simo Ollila. A Mekaniikkasuunnittelu Mechanical Design 4 ov, III Tavoitteet: Opiskelija pystyy valitsemaan sovellukseen soveliaan mekanismin, määrittämään kuormitukset, rasitukset ja mitoittamaan systeemin mekaanisilta osiltaan. Sisältö: Mekanismien statiikka. Työ-periaate, tasapaino. Mekanismit ja niiden dynamiikka. Lujuusopin käyttö mitoituksessa, dynaamiset kuormitukset mekanismeissa, väsyminen. Oppimateriaali: Luentomateriaali. Beer & Jonsson: Statics and Dynamics. Outinen: Lujuusopin perusteet. Opettaja: Lehtorit Ilkka Estlander, Jaakko Laine. Edeltävät opinnot: A Statiikka, A Lujuusoppi. Tekniikka ja liikenne A Mekanisointiyksiköt Mechanical Components Tavoitteet: Opiskelija saa kuvan automaatiossa käytettävistä komponenteista ja osaa hakea tietoa halutun mekanisoinnin tarpeet toteuttavista yksiköistä. Sisältö: Tuotanto-layout. Kuljetus- ja siirtoyksiköt. Järjestely, asemointi, mekanisointi, syöttö ja kiinnitys. Työliikkeiden valmiit yksiköt. A Ammattilaboraatiot 2 3 ov, IV Laboratory Course in Machine Automation Tavoitteet: Opiskelija perehtyy järjestelmän käyttöönottoon. Sisältö: Ammattiaineisiin liittyviä laboratoriotöitä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ei erillistä. 99

16 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opettaja: Yliopettaja Esa Virtanen. A Robotiikka Robotics Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa kohteet, joiden robotisointia kannattaa harkita. Osaa valita sovellukseen oikeat vaihtoehdot; robotti, ohjelmointi, anturointi, ympäristölaitteet. Sisältö: Johdanto. Taustan määrittelyt. Robotin rakenteet ja liikkeet, anturointi, tarttujat, ohjausjärjestelmät, ohjelmointi, ympäryslaitteet, kehitys, työturvallisuus, sovellusesimerkkejä. Oppimateriaali: Luennot. Opetusmoniste. Salmelin ja Temmes: Robottiautomaatio. Konepajamies. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Edeltävät opinnot: Kaikki koneautomaation III-vuodelle suunnitellut opintojaksot. A CAD/CAM Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen toimintaketjusta suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi ja ymmärtää integroinnin merkityksen suunnittelun tuottavuuden kannalta. Sisältö: Auto-CAD-ohjelman käyttö (2D). Tuotteen suunnittelu AMD-ohjelmistolla. NCkoodin generointiohjelmistojen käyttö. Sorvaus- ja jyrsintäkappaleiden ohjelmointiharjoitukset. Suoritustapa: Hyväksytyt tentti ja harjoitustyöt. Opettaja: Lehtori Veikko Vuoksio. Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A Koneautomaation laboraatiot Laboratory Course in Machine Automation Tavoitteet: Opiskelija perehtyy järjestelmän käyttöönottoon. Sisältö: Ammattiaineisiin liittyviä laboratoriotöitä. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt. Opettaja: Yliopettaja Simo Ollila. A Automatiikka 1 Fluid Power Controls IV Tavoitteet: Opiskelija osaa selvittää pneumaattisen ja hydraulisen laitteen toiminnan. Osaa laatia peruskaaviot. Osaa selvittää järjestelmän ominaispiirteet. Sisältö: Pneumatiikka ja hydrauliikka: paineen kehittäminen, toimilaitteet, venttiilit, ohjaukset ja järjestelmät. Oppimateriaali: Hulkkonen:Pneumatiikka. Festo: Pneumatiikka. Mäkinen: Hydrauliikka. Tekniset tiedotukset. Konepajamies. Opettajat: Lehtorit Martti Vetri, Matti Merta. A Koneautomaation erikoistyöt 1 3 ov Project Work on Machine Automation Sisältö: Erillisestä aiheesta tehty harjoitustyö. Toteutus: Harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Koneautomaation erikoistyöt. Opettajat: YliOpettajat Simo Ollila ja Esa Virtanen. A Koneautomaatiosuunnittelu Machine Automation Design 3 ov Sisältö: Automaattisen koneen suunnittelu. Toteutus: Harjoitustyö (tarkoitettu teknikosta insinööriksi opiskeleville). Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Opettajat: Yliopettajat Simo Ollila ja Esa Virtanen. A Koneautomaatiosuunnittelu 1 6 ov Machine Automation Design Sisältö: Erillisestä aiheesta tehty harjoitustyö. Toteutus: Harjoitustyö. Suoritustapa: Hyväksytty dokumentointi. Opettajat: Yliopettajat Simo Ollila ja Esa Virtanen. A Tekniikka 1 Engineering 1 2 ov, I Tavoitteet: Kurssin tavoitteina on antaa kokonaiskuva insinöörin ammatista ja insinöörityön 100

17 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA vaatimuksista, opiskelun ja tehokkaan työskentelyn oppiminen ja oman opiskelun ja elämän suunnitteleminen. Sisältö: Insinöörin ammatti ja työ yhteiskunnassa, systeemi- ja malliajattelu, erilaisten mallien käyttäminen tekniikassa, tiedon hankintamenetelmät, konetekniikan perusteknologiat. Tuoteidea, tuote ja tuotekehitys markkinataloudessa. Ekosysteemi. Jatkuva oppiminen, ajankäyttö, kehittämistyö, luovuus, tiimityö prijektityö, insinöörietiikka, henkilökohtaiset Tavoitteet ja erikoisalat (harrastukset, henkilökohtaiset yhteydet, kielet). Toteutus: Luentoja ja harjoitustöitä 66 t. Kaikki kurssiin kuuluvat asiat opiskellaan konkreettisten (teollisuus, oma elämä) valittujen esimerkkien avulla. Kurssiin kuuluu ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailuja, tutustumiskäyntejä ja tiimi- ja henkilökohtaisia keskusteluja opettajien kanssa. Suoritustapa: Opiskelijan oman portfolion laatiminen kurssin aikana annettavien harjoitustehtävien perusteella. Opettajat: Koneosaston opettajat, asiantuntijat. A Käynnissäpidon taloudellinen johtaminen 3 ov, III Operations and Maintenance Management Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää käynnissäpidon kunnossapitoa laajempana käsitteenä ja osaa hahmottaa käynnissäpidon taloudellisia ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja toimenpiteitä. Sisältö: Tuottava kunnossapito. Käynnissäpidon laadun taloudellinen vaikutus. TMP - tuottava kunnossapito. Käynnissäpitokykyjen kehittäminen. Käynnissäpidon mittaaminen. LCP-elinkaarituottoanalyysi. Kunnossapidon ostaminen ja myyminen. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Käynnissäpidon johtaminen ja talous, SCEMM, Opettajat: Yliopettaja Esko Simonen, lehtori Jukka Spets. A Kunnossapidon tietojärjestelmät Information Systems for Maintenance Tavoitteet: Opiskelija tutustuu kunnossapidon tietojärjestelmiin. Sisältö: Sisältö sovitaan opintojakson avauksen yhteydessä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu välikoe tai tentti sekä hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luodaan itse jakson aikana. Opettajat: Lehtorit Veikko Vuoksio ja Jukka Spets. A Mekaanisten järjestelmien kunnossapito Maintenance of Mechanical Systems Tavoitteet: Opiskelija tutustuu mekaanisen kunnossapidon perusteisiin. Sisältö: Sovitaan opintojakson avauksen yhteydessä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu välikoe tai tentti sekä hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luodaan itse jakson aikana. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Mekaanisten järjestelmien kunnossapito. Opettaja: Lehtorit Martti Vetri, Jaakko Laine. A Sähköisten järjestelmien kunnossapito Maintenance of Electrical Systems Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimpien sähkölaitteiden ja -järjestelmien kunnossapidon periaatteet. Sisältö: Kurssilla käydään läpi muuntajien, sähkömoottoreiden, generaattoreiden, sähkökäyttöjen, automaatiojärjestelmien sekä sähkön jakelulaitteiden ennakkohuolto ja kunnossapito. Kurssiin kuuluu myös ennakkohuolto ja kunnosspitosuunnitelmien laadintaa sekä tutustumista sähkölaitteiden kunnossapitopalveluita tarjoaviin yrityksiin. Oppimateriaali: Sähkölaitteiden ja -laitteistojen manuaalit. Opettaja: N.N. A Riskienhallinta Risk Management 3 ov, IV Tavoitteet: Opiskelija tutustuu yrityksen riskienhallinnan perusteisiin. Sisältö: Sovitaan opintojakson avauksen yhteydessä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu välikoe tai tentti sekä hyväksytyt harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luodaan itse jakson aikana. Opettajat: Lehtorit Martti Vetri ja Jukka Spets, Jaakko Laine. Tekniikka ja liikenne 101

18 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Käynnissäpidon erikoistyö Project Work on Maintenance 3 ov, IV Tavoitteet: Opiskelija perehtyy käytännössä yrityksen käynnissäpidon ongelmien ratkaisuun. Sisältö: Itsenäinen kehitystehtävä. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö. Ohjaajat: Lehtorit Martti Vetri ja Jukka Spets. OPINNÄYTETYÖ 10 OV A Opinnäytetyö Bachelor s Thesis 10 ov Tavoite ja sisältö: Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden. Tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ammattitehtävissä esiin tulevat ongelmat. Suoritustapa: Koulutusohjelman opinnäytetyö tehdään erillisen ohjeen mukaisesti ja siitä on myös erillinen arviointiohje. Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelman keskeiset opintojaksot. Lisätietoja: Sv-vastaavat. 102

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma

Energiatekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv........................................ 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv.......................................................................

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelma

Rakennustekniikan koulutusohjelma Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan koulutusohjelma Construction Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK)

Lisätiedot

56 Opinto-opas 2002-2003

56 Opinto-opas 2002-2003 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

TUTKIMUS KONELUKIO-OPINTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ TAMK-OPINNOISSA

TUTKIMUS KONELUKIO-OPINTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ TAMK-OPINNOISSA TUTKIMUS KONELUKIO-OPINTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ TAMK-OPINNOISSA Jussi-Matias Koort Opinnäytetyö Helmikuu 2012 Automaatioteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkekoulututkinto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa.

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa. Sähkötekniikan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Sähkötekniikan opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys, joka taataan 60 op mittaisella työelämän

Lisätiedot

VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT Insinööri on vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiva kansainvälinen tekniikan ammattilainen, joka työssään ottaa huomioon ihmiset, ympäristön ja tulevaisuuden. Hänellä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus

Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotekniikan laitos Tuula Höök Työvälinealan tulevaisuudennäkymät ja koulutus Tarkastanut Paul Andersson 31.08.99 ISBN 952-15-0261-4 Tampere 1999 ISSN 1237-2536 7,,9,67(/0b

Lisätiedot

1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP... 7 1.1.1 Työelämävalmiudet 10 op... 8 1.1.1.

1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP... 7 1.1.1 Työelämävalmiudet 10 op... 8 1.1.1. 1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka................................................................................... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP.........................................

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) Informaatioteknologian instituutin toteuttamat tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja

KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja KONE- JA METALLIALAN OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisältö KONE- JA METALLIALAN

Lisätiedot

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT 3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE03 sähkötekniikan koulutusohjelma ES03 tietotekniikan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuus: teollinen muotoilu Opinto-opas 2006-2007 MUOTOILUN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMAT

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Kaluste- ja sisustussuunnittelu Tutkinto: kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: muotoilija (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 240 op, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto 180 osp Levyseppähitsaaja

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto 180 osp Levyseppähitsaaja Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto 180 osp Levyseppähitsaaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KONE-JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo Kone-

Lisätiedot