Konetekniikan ko (INKONU15A6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konetekniikan ko (INKONU15A6)"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan ko (INKONU15A6) code name sum INKON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 165 INKON15AKO Kohti urapolkua 15 KO0101 Opiskelijana HAMKissa 6 6 KO0102 Viestintä 3 3 KO0103 Työturvallisuus ja työelämän pelisäännöt 3 3 KO0104 Pajaharjoitukset 3 3 INKON15AKO Toimilaitteet 15 KO0201 Hydrauliikka ja pneumatiikka 6 6 KO0202 Koneenosien toiminnan perusteet 3 3 KO0203 Statiikka 3 3 KO0204 Teknillinen piirustus 3 3 INKON15AKO Valmistus- ja materiaalitekniikka 15 KO0301 Materiaalien ominaisuudet 6 6 KO0302 Koneenpiirustus 3 3 KO0303 Lastuava työstö 3 3 KO0304 Englanti 3 3 INKON15AKO Lujuustekniikka 15 KO0401 Lujuusoppi 6 6 KO0402 Tietotyövälineet konetekniikassa 3 3 KO0403 Mekaniikan matemaattiset työkalut 3 3 KO0404 Ruotsi 3 3 INKON15AKO Suunnittelutekniikka 15 KO0501 Mallinnuksen perusteet 6 6 KO0502 Lujuusopin jatkokurssi 3 3 KO0503 Differentiaaliyhtälöt 3 3 KO0504 Tilastomatematiikka 3 3 INKON15AKO Koneautomaatio 15 KO0601 Sähkötekniikka 6 6 KO0602 Anturit, logiikat ja viestintä 6 6 KO0603 Koneautomaation laboratoriotyöt 3 3 INKON15AKO Tuotesuunnittelu 15 KO0701 Tuotesuunnittelu, mallinrakennus ja muotoilu 6 6 KO0702 Työelämän ruotsi 3 3 KO0703 Valmistustekniikka 6 6 INKON15AKO Dynamiikka ja termodynamiikka 15 Sivu 1 / 16

2 KO0801 Termodynamiikka 6 6 KO0802 Dynamiikka 9 9 INKON15AKO Tuotteen kehitys ja suunnittelu 15 KO0901 Koneenosat 5 5 KO0902 Tuotekehitys, projekti 7 7 KO0903 Työelämän englanti 3 3 INKON15AHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu 30 HAR01 Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu 0 INKON15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 60 INKON15AKO Tuotantotekniikka 15 KO1001 Lastuavat menetelmät 6 6 KO1002 Levytyöt 3 3 KO1003 Hitsaus 3 3 KO1004 Lämpökäsittelyt 3 3 INKON15AKO Konseptisuunnittelu 15 KO1101 Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja ergonomia 3 3 KO1102 Visualisointi 3 3 KO1103 Teknologiasovellukset 3 3 KO1104 Tuotekonseptointiprojekti 6 6 INKON15AKO Valmistusautomaatio 15 KO1201 Robotiikka 3 3 KO1202 NC-tekniikka 7 7 KO1203 Tietokoneavusteinen NC-ohjelmointi 5 5 INKON15AKO Koneensuunnittelu 15 KO1301 Koneenosien jatkokurssi 3 3 KO1302 Koneautomaation jatkokurssi 3 3 KO1303 Elementtimenetelmät 3 3 KO1304 Materiaalin valinta 3 3 KO1305 Koneensuunnittelun erikoistyö 3 3 INKON15A Kehittyvä osaaja 0 INKON15A Opinnäytetyö Opinnäytetyö INKON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen: 165 op INKON15AKO Kohti urapolkua: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hallita omaa opiskeluaan. Hän on oppinut oppimaan, on ryhmäytynyt, saanut yleiskuvan omasta ammattialastaan ja on alaan sitoutunut. Sivu 2 / 16

3 Opiskelija: tuntee oman ammattialansa osaa käyttää konetekniikan vaatimia tietoteknisiä työkaluja osaa peruslaskentorutiinit hallitsee viestinnän ja vuorovaikutustaitojen periaatteet sekä ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit osaa työelämän pelisäännöt ja työturvallisuuden perusteet tietää konepajan valmistusmenetelmien perusteet KO0101 Opiskelijana HAMKissa: 6 op Kohti urapolkua, 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hallita omaa opiskeluaan. Hän on oppinut oppimaan, on ryhmäytynyt, saanut yleiskuvan omasta ammattialastaan ja on alaan sitoutunut. Opiskelija: tuntee oman ammattialansa osaa käyttää konetekniikan vaatimia tietoteknisiä työkaluja osaa peruslaskentorutiinit hallitsee viestinnän ja vuorovaikutustaitojen periaatteet sekä ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit osaa työelämän pelisäännöt ja työturvallisuuden perusteet tietää konepajan valmistusmenetelmien perusteet Tämä teema on osa KO01 Opiskelijana HAMKissa KO0102 Viestintä: 3 op Tämä teema on osa KO01 Opiskelijana HAMKissa KO0103 Työturvallisuus ja työelämän pelisäännöt: 3 op Tämä teema on osa KO01 Opiskelijana HAMKissa KO0104 Pajaharjoitukset: 3 op Tämä teema on osa KO01 Opiskelijana HAMKissa INKON15AKO Toimilaitteet: 15 op Sivu 3 / 16

4 Moduulin suoritettuaan opiskelija tietää, miten yleisimmin käytetyt toimilaitteet toimivat. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia toimilaitteita soveltaen niihin fysiikan oppeja. fysikaaliset yksiköt, suureet ja muunnokset käyttää työn, tehon ja energian käsitteitä fysikaalisena ilmiönä tasapainotilassa olevien kappaleiden mekaniikan valita yleisimmät hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit, sekä osaa suunnitella yksinkertaisia hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä yleisempien koneenosien toiminnan ja suunnittelun perusteet lukea ja tuottaa yksinkertaisia teknisiä dokumentteja soveltaa geometriaa KO0201 Hydrauliikka ja pneumatiikka: 6 op Toimilaitteet, 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija tietää, miten yleisimmin käytetyt toimilaitteet toimivat. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia toimilaitteita soveltaen niihin fysiikan oppeja. fysikaaliset yksiköt, suureet ja muunnokset käyttää työn, tehon ja energian käsitteitä fysikaalisena ilmiönä tasapainotilassa olevien kappaleiden mekaniikan valita yleisimmät hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentit, sekä osaa suunnitella yksinkertaisia hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiä yleisempien koneenosien toiminnan ja suunnittelun perusteet lukea ja tuottaa yksinkertaisia teknisiä dokumentteja soveltaa geometriaa Tämä teema on osa KO02 Toimilaitteet KO0202 Koneenosien toiminnan perusteet: 3 op Tämä teema on osa KO02 Toimilaitteet KO0203 Statiikka: 3 op Tämä teema on osa KO02 Toimilaitteet KO0204 Teknillinen piirustus: 3 op Sivu 4 / 16

5 Tämä teema on osa KO02 Toimilaitteet INKON15AKO Valmistus- ja materiaalitekniikka: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija tietää yleisimmät valmistusmenetelmät ja niiden mahdollisuudet. Opiskelija pystyy tekemään yksinkertaisia koneenpiirustuksia valmistettavista osista ja tietää konetekniikassa yleisesti käytettyjen materiaalien perusominaisuudet ja niiden soveltuvuuden eri valmistusmenetelmiin. Opiskelija selviytyy työelämän viestintätilanteista englannin kielellä. materiaalien mekaaniset ominaisuudet ja niiden koestamisen valita yleisimmät koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit materiaalitekniikkaan liittyvät kemialliset ilmiöt teknisten piirustusten toleranssijärjestelmän, projektioiden ja tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet koneistaa yksinkertaisen tuotteen viestiä englannin kielellä monikulttuurisissa ympäristössä KO0301 Materiaalien ominaisuudet: 6 op Valmistus- ja materiaalitekniikka, 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija tietää yleisimmät valmistusmenetelmät ja niiden mahdollisuudet. Opiskelija pystyy tekemään yksinkertaisia koneenpiirustuksia valmistettavista osista ja tietää konetekniikassa yleisesti käytettyjen materiaalien perusominaisuudet ja niiden soveltuvuuden eri valmistusmenetelmiin. Opiskelija selviytyy työelämän viestintätilanteista englannin kielellä. materiaalien mekaaniset ominaisuudet ja niiden koestamisen valita yleisimmät koneenrakennuksessa käytettävät materiaalit materiaalitekniikkaan liittyvät kemialliset ilmiöt teknisten piirustusten toleranssijärjestelmän, projektioiden ja tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet koneistaa yksinkertaisen tuotteen viestiä englannin kielellä monikulttuurisissa ympäristössä Tämä teema on osa KO03 Valmistus- ja materiaalitekniikan perusteet KO0302 Koneenpiirustus: 3 op Tämä teema on osa KO03 Valmistus- ja materiaalitekniikan perusteet Sivu 5 / 16

6 KO0303 Lastuava työstö: 3 op Tämä teema on osa KO03 Valmistus- ja materiaalitekniikan perusteet KO0304 Englanti: 3 op Tämä teema on osa KO03 Valmistus- ja materiaalitekniikan perusteet INKON15AKO Lujuustekniikka: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa lujuusopin perusteet ja tietää niiden merkityksen koneensuunnittelussa. käyttää tietotyövälineitä suunnittelun apuna. Opiskelija selviytyy työelämän viestintätilanteista ruotsin kielellä. lujuusopillisen tarkastelun yleisen kulun ja vaiheet kuormituksista rasituksiin ja niistä edelleen jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan käyttää mekaniikassa tarvittavia matemaattisia menetelmiä rakenneosien mitoituksen sallittujen jännitysten menetelmällä käyttää tietotyövälineitä lujuusteknisten ongelmien ratkaisemiseen esitellä yritysten ja organisaatioiden toimintaa, tuotteita, prosesseja ja palveluita sekä keskustella näistä aiheista ruotsin kielellä KO0401 Lujuusoppi: 6 op Lujuustekniikka 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa lujuusopin perusteet ja tietää niiden merkityksen koneensuunnittelussa. käyttää tietotyövälineitä suunnittelun apuna. Opiskelija selviytyy työelämän viestintätilanteista ruotsin kielellä. lujuusopillisen tarkastelun yleisen kulun ja vaiheet kuormituksista rasituksiin ja niistä edelleen jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan käyttää mekaniikassa tarvittavia matemaattisia menetelmiä rakenneosien mitoituksen sallittujen jännitysten menetelmällä käyttää tietotyövälineitä lujuusteknisten ongelmien ratkaisemiseen esitellä yritysten ja organisaatioiden toimintaa, tuotteita, prosesseja ja palveluita sekä keskustella näistä aiheista ruotsin kielellä Tämä teema on osa KO03 Lujuustekniikka Sivu 6 / 16

7 KO0402 Tietotyövälineet konetekniikassa: 3 op Tämä teema on osa KO03 Lujuustekniikka KO0403 Mekaniikan matemaattiset työkalut: 3 op Tämä teema on osa KO03 Lujuustekniikka KO0404 Ruotsi: 3 op Tämä teema on osa KO03 Lujuustekniikka INKON15AKO Suunnittelutekniikka: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa syvällisesti teknistä dokumentointia, mallinnusta ja lujuusopillisia menetelmiä koneiden suunnittelussa. käyttää suunnitteluun liittyviä matemaattisia työkaluja. laatia kokoonpano- ja osapiirustukset käyttää muoto- ja sijaintitoleransseja sekä hitsaus- ja pinnankarheusmerkintöjä tehdä tietokonemalleja piirrepohjaisten partametristen mallinnusohjelmien avulla jännitystilojen yhdistämisen, staattisesti määräämättömien rakenteiden analyysin, nurjahdustarkastelun ja väsymisilmiön mitoittaa rakenteita ottaen huomioon nurjahdus- ja väsymisilmiöt lujuusopissa tarvittavat matemaattiset menetelmät, kuten differentiaaliyhtälöiden käsittelyn ja tilastollisten menetelmien käytön KO0501 Mallinnuksen perusteet: 6 op Suunnittelutekniikka 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa syvällisesti teknistä dokumentointia, mallinnusta ja lujuusopillisia menetelmiä koneiden suunnittelussa. käyttää suunnitteluun liittyviä matemaattisia työkaluja. laatia kokoonpano- ja osapiirustukset käyttää muoto- ja sijaintitoleransseja sekä hitsaus- ja pinnankarheusmerkintöjä Sivu 7 / 16

8 tehdä tietokonemalleja piirrepohjaisten partametristen mallinnusohjelmien avulla jännitystilojen yhdistämisen, staattisesti määräämättömien rakenteiden analyysin, nurjahdustarkastelun ja väsymisilmiön mitoittaa rakenteita ottaen huomioon nurjahdus- ja väsymisilmiöt lujuusopissa tarvittavat matemaattiset menetelmät, kuten differentiaaliyhtälöiden käsittelyn ja tilastollisten menetelmien käytön Tämä teema on osa KO05 Suunnittelutekniikka Opetussuunnitelma KO0502 Lujuusopin jatkokurssi: 3 op Tämä teema on osa KO05 Suunnittelutekniikka KO0503 Differentiaaliyhtälöt: 3 op Tämä teema on osa KO05 Suunnittelutekniikka KO0504 Tilastomatematiikka: 3 op Tämä teema on osa KO05 Suunnittelutekniikka INKON15AKO Koneautomaatio: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sähkötekniikkaa, sähkömoottoritekniikkaa ja koneautomaatiota osana koneiden suunnittelua. viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti suomen kielellä. sähkövarauksen ja sähköisen vuorovaikutuksen, sähkö- ja magneettikentät, tasavirtapiirien perusteet sekä sähkömagneettisen induktion valita sopivan sähkökäytön sovelluskohteeseen valita automaatiojärjestelmissä käytettäviä komponentteja ohjelmoida logiikoita toimia tavoitteellisesti oman alansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen KO0601 Sähkötekniikka: 6 op Koneautomaatio 15 op. Sivu 8 / 16

9 Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sähkötekniikkaa, sähkömoottoritekniikkaa ja koneautomaatiota osana koneiden suunnittelua. viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti suomen kielellä. sähkövarauksen ja sähköisen vuorovaikutuksen, sähkö- ja magneettikentät, tasavirtapiirien perusteet sekä sähkömagneettisen induktion valita sopivan sähkökäytön sovelluskohteeseen valita automaatiojärjestelmissä käytettäviä komponentteja ohjelmoida logiikoita toimia tavoitteellisesti oman alansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen Tämä teema on osa KO06 Koneautomaatio Opetussuunnitelma KO0602 Anturit, logiikat ja viestintä: 6 op Tämä teema on osa KO06 Koneautomaatio KO0603 Koneautomaation laboratoriotyöt: 3 op Tämä teema on osa KO06 Koneautomaatio INKON15AKO Tuotesuunnittelu: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tuotesuunnittelun kulun ja mallinrakennuksen osana teollista muotoilua. Opiskelija kykenee ammatilliseen tiedonhankintaan ruotsin kielellä ja suorittamaan valtionhallinnon virkamieheltä vaadittavat kielikokeet. Lisäksi opiskelija on perillä keskeisten valmistusmenetelmien keskeisistä periaatteista osana tuotesuunnittelua. tuotesuunnittelun keskeiset periaatteet, menetelmät ja päämäärät mallinrakennusmenetelmät sekä osaa valita niihin käytettävät materiaalit tehdä design- ja hahmomalleja laatia oman alansa teknisiä ohjeistuksia sekä osaa hankkia, käsitellä ja soveltaa oman tekniikan alansa tietoa ja seurata konetekniikan kehitystä ruotsin kielellä huomioida valmistustekniset näkökulmat jo tuotesuunnittelun alkuvaiheessa KO0701 Tuotesuunnittelu, mallinrakennus ja muotoilu: 6 op Tuotesuunnittelu 15 op. Sivu 9 / 16

10 Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa tuotesuunnittelun kulun ja mallinrakennuksen osana teollista muotoilua. Opiskelija kykenee ammatilliseen tiedonhankintaan ruotsin kielellä ja suorittamaan valtionhallinnon virkamieheltä vaadittavat kielikokeet. Lisäksi opiskelija on perillä keskeisten valmistusmenetelmien keskeisistä periaatteista osana tuotesuunnittelua. tuotesuunnittelun keskeiset periaatteet, menetelmät ja päämäärät mallinrakennusmenetelmät sekä osaa valita niihin käytettävät materiaalit tehdä design- ja hahmomalleja laatia oman alansa teknisiä ohjeistuksia sekä osaa hankkia, käsitellä ja soveltaa oman tekniikan alansa tietoa ja seurata konetekniikan kehitystä ruotsin kielellä huomioida valmistustekniset näkökulmat jo tuotesuunnittelun alkuvaiheessa Tämä teema on osa KO07 Tuotesuunnittelu Opetussuunnitelma KO0702 Työelämän ruotsi: 3 op Tämä teema on osa KO07 Tuotesuunnittelu KO0703 Valmistustekniikka: 6 op Tämä teema on osa KO07 Tuotesuunnittelu INKON15AKO Dynamiikka ja termodynamiikka: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa dynamiikan ja termodynamiikan ilmiöitä koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. soveltaa Newtonin lakeja yhdistää dynamiikan perusilmiöt koneiden suunnitteluun lämpöopin osana koneiden toimintaa soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä laskea kinematiikan perustehtäviä KO0801 Termodynamiikka: 6 op Dynamiikka ja termodynamiikka 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa dynamiikan ja termodynamiikan ilmiöitä koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Sivu 10 / 16

11 soveltaa Newtonin lakeja yhdistää dynamiikan perusilmiöt koneiden suunnitteluun lämpöopin osana koneiden toimintaa soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä laskea kinematiikan perustehtäviä Tämä teema on osa KO08 Dynamiikka ja termodynamiikka KO0802 Dynamiikka: 9 op Tämä teema on osa KO08 Dynamiikka ja termodynamiikka INKON15AKO Tuotteen kehitys ja suunnittelu: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa toimia tuotekehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa. Opiskelija tietää eri immateriaalioikeudet ja osaa soveltaa niitä osana tuotekehitysprosessia. Hän kykenee ammatilliseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun englannin kielellä. mitoittaa keskeiset koneenosat toteuttaa asiakaslähtöistä tuotekehitystä osana yrityksen liiketoimintaa toimia tuotekehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa ottaa huomioon immateriaalioikeuksien merkityksen tuotekehityksessä viestiä itsenäisesti englannin kielillä monikulttuurisissa ammatillisissa tilanteissa KO0901 Koneenosat: 5 op Tuotteen kehitys ja suunnittelu 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa toimia tuotekehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa. Opiskelija tietää eri immateriaalioikeudet ja osaa soveltaa niitä osana tuotekehitysprosessia. Hän kykenee ammatilliseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun englannin kielellä. mitoittaa keskeiset koneenosat toteuttaa asiakaslähtöistä tuotekehitystä osana yrityksen liiketoimintaa toimia tuotekehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa ottaa huomioon immateriaalioikeuksien merkityksen tuotekehityksessä viestiä itsenäisesti englannin kielillä monikulttuurisissa ammatillisissa tilanteissa Sivu 11 / 16

12 Tämä teema on osa KO09 Tuotteen kehitys ja suunnittelu KO0902 Tuotekehitys, projekti: 7 op Tämä teema on osa KO09 Tuotteen kehitys ja suunnittelu KO0903 Työelämän englanti: 3 op Tämä teema on osa KO09 Tuotteen kehitys ja suunnittelu INKON15AHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu: 30 op HAR01 Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu: 30 op Harjoittelun suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija on harjaantunut jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn ja yrittäjyyteen, työllistyy opintojensa päättyessä ja voi sijoittua kansainvälisiin alansa osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja osaa kehittää itseään ja omaa osaa toimia kansainvälisessä työyhteisössä huomioiden kulttuurilliset osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa joustavasti, rakentavasti ja tavoitteellisesti osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja teemojen INKON15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA: 60 op INKON15AKO Tuotantotekniikka: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa konepajoissa yleisimmin käytettäviä valmistusmenetelmiä ja osaa valita niistä tilanteeseen soveltuvan menetelmän. yleisimmät koneistusmenetelmät ja tuntee niiden mahdollisuudet ja sovelluskohteet ohutlevyjen leikkaus-, taivutus- ja syvävetoprosessit eri hitsausmenetelmien periaatteet, niiden mahdollisuudet ja sovellusalueet sen, miten metallien ominaisuuksia voidaan muuttaa lämpökäsittelyillä valita soveltuvan valmistusmenetelmän erilaisiin tilanteisiin KO1001 Lastuavat menetelmät: 6 op Sivu 12 / 16

13 Tuotantotekniikka 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa konepajoissa yleisimmin käytettäviä valmistusmenetelmiä ja osaa valita niistä tilanteeseen soveltuvan menetelmän. yleisimmät koneistusmenetelmät ja tuntee niiden mahdollisuudet ja sovelluskohteet ohutlevyjen leikkaus-, taivutus- ja syvävetoprosessit eri hitsausmenetelmien periaatteet, niiden mahdollisuudet ja sovellusalueet sen, miten metallien ominaisuuksia voidaan muuttaa lämpökäsittelyillä valita soveltuvan valmistusmenetelmän erilaisiin tilanteisiin Tämä teema on osa KO10 Tuotantotekniikka KO1002 Levytyöt: 3 op Tämä teema on osa KO10 Tuotantotekniikka KO1003 Hitsaus: 3 op Tämä teema on osa KO10 Tuotantotekniikka KO1004 Lämpökäsittelyt: 3 op Tämä teema on osa KO10 Tuotantotekniikka INKON15AKO Konseptisuunnittelu: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan tuotekehitysprojektin eri vaiheissa ja on perillä tuotekehitysprojektista ja kustannuksista kokonaisuudessaan. Opiskelija syventää teollisen muotoilun osaamistaan. suunnitella ergonomisia tuotteita soveltaa muotoilua osana tuotekehitystä soveltaa konedirektiiviä osana tuotekehitystä tuottaa visuaalisia esityksiä tuotekehitysprosessin päätöksenteon tueksi toteuttaa konseptisuunnittelua tuote- ja palvelusuunnittelua hyödyntää kokeilevaa ja soveltavaa työtapaa osana tuotesuunnittelua Sivu 13 / 16

14 KO1101 Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja ergonomia: 3 op Konseptisuunnittelu 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan tuotekehitysprojektin eri vaiheissa ja on perillä tuotekehitysprojektista ja kustannuksista kokonaisuudessaan. Opiskelija syventää teollisen muotoilun osaamistaan. suunnitella ergonomisia tuotteita soveltaa muotoilua osana tuotekehitystä soveltaa konedirektiiviä osana tuotekehitystä tuottaa visuaalisia esityksiä tuotekehitysprosessin päätöksenteon tueksi toteuttaa konseptisuunnittelua tuote- ja palvelusuunnittelua hyödyntää kokeilevaa ja soveltavaa työtapaa osana tuotesuunnittelua Tämä teema on osa KO11 Konseptisuunnittelu KO1102 Visualisointi: 3 op Tämä teema on osa KO11 Konseptisuunnittelu KO1103 Teknologiasovellukset: 3 op Tämä teema on osa KO11 Konseptisuunnittelu KO1104 Tuotekonseptointiprojekti: 6 op Tämä teema on osa KO11 Konseptisuunnittelu INKON15AKO Valmistusautomaatio: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmoida ja käyttää konepajoissa yleisesti käytettäviä automaattisia koneita. robotin ohjelmoinnin perusteet ja käytön perustoiminnot NC-ohjelmoinnin sekä sorvaukselle että jyrsinnälle NC-sorvin ja koneistuskeskuksen käytön perustoiminnot luoda työstöratoja tietokoneavusteisesti lähtien 3D-mallista Sivu 14 / 16

15 joustavien valmistusjärjestelmien perusteet KO1201 Robotiikka: 3 op Valmistusautomaatio 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmoida ja käyttää konepajoissa yleisesti käytettäviä automaattisia koneita. robotin ohjelmoinnin perusteet ja käytön perustoiminnot NC-ohjelmoinnin sekä sorvaukselle että jyrsinnälle NC-sorvin ja koneistuskeskuksen käytön perustoiminnot luoda työstöratoja tietokoneavusteisesti lähtien 3D-mallista joustavien valmistusjärjestelmien perusteet Tämä teema on osa KO12 Valmistusautomaatio KO1202 NC-tekniikka: 7 op Tämä teema on osa KO12 Valmistusautomaatio KO1203 Tietokoneavusteinen NC-ohjelmointi: 5 op Tämä teema on osa KO12 Valmistusautomaatio INKON15AKO Koneensuunnittelu: 15 op Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella mekaanisia komponentteja ja kokonaisuuksia hyödyntäen oppimiaan koneteknisiä tietoja ja taitoja sekä käyttää valmisohjelmia osana suunnittelua. valita ja mitoittaa voimansiirrossa käytettävät komponentit soveltaa proportionaalitekniikan sekä servotekniikan perusteita ratkaista rakenteiden statiikan ja dynamiikan ilmiöitä elementtimenetelmää käyttäen valita konstruktiomateriaali hyödyntää aiemmin opittuja koneteknisiä taitoja koneensuunnittelutehtävissä KO1301 Koneenosien jatkokurssi: 3 op Sivu 15 / 16

16 Koneensuunnittelu 15 op. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella mekaanisia komponentteja ja kokonaisuuksia hyödyntäen oppimiaan koneteknisiä tietoja ja taitoja sekä käyttää valmisohjelmia osana suunnittelua. valita ja mitoittaa voimansiirrossa käytettävät komponentit soveltaa proportionaalitekniikan sekä servotekniikan perusteita ratkaista rakenteiden statiikan ja dynamiikan ilmiöitä elementtimenetelmää käyttäen valita konstruktiomateriaali hyödyntää aiemmin opittuja koneteknisiä taitoja koneensuunnittelutehtävissä Tämä teema on osa KO13 Koneensuunnittelu KO1302 Koneautomaation jatkokurssi: 3 op Tämä teema on osa KO13 Koneensuunnittelu KO1303 Elementtimenetelmät: 3 op Tämä teema on osa KO13 Koneensuunnittelu KO1304 Materiaalin valinta: 3 op Tämä teema on osa KO13 Koneensuunnittelu KO1305 Koneensuunnittelun erikoistyö: 3 op Tämä teema on osa KO13 Koneensuunnittelu INKON15A Kehittyvä osaaja: 0 op INKON15A Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op Sivu 16 / 16

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Insinööri AMK 240 op Sijoittuminen työelämään Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti TkT Harri Eskelinen Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti vuodesta 2011 alkaen Tutkimusaihepiirit:

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014

1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014 1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014 Tämä into-as koskee vuosikurssien 2012, 2013 ja 2014 kandidaattivaiheen intoja. Tämä as koskee vuosikurssien

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA

INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille. Hämeen ammattikorkeakoulu Liikenneala Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7) Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7) Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota niin tavallisiin kodinkoneisiin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Kone jatuotantotekniikankoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSANU16X7)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSANU16X7) Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSANU16X7) Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto 2 (25) KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI15A7)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI15A7) Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI15A7) Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl.

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston harjoitus- ja opinnäytetöiden tarpeet konetekniikan alalla. Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Työt tehdään yhteistyössä opiskelijoiden,

Lisätiedot

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu Opiskeleminen konetekniikassa Käytännönläheistä oppimista Teoriasta käytäntöön Ekskursiot, opiskelijavaihto ja kansainvälisyys Uusimmat laitteet

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSANU16X7)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSANU16X7) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSANU16X7) Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 4. Tenttikausi ma 3.1.- la 15.1.2010 Lauantaitenttipäivät keväällä 2011 III Opetusperiodi ma 17.1.-

Lisätiedot

Meillä palvellaan PALVELUPOLKU

Meillä palvellaan PALVELUPOLKU Mun juttu! Meillä palvellaan PALVELUPOLKU Palvelupolun tavoitteena on, että opiskelija saa käytännön kokemusta palvelualan opinnoista ja työelämästä. Opintoihin liittyy kaksi työssäoppimisjaksoa. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto... 3 1.1 Mekatroniikan sv... 4 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto... 3 1.1 Mekatroniikan sv... 4 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto........................................ 3 1.1 Mekatroniikan sv........................................................................................

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op Mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto 2 (30) KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä

Haku tutkinto-opiskelijaksi tekniikan maisteriohjelmiin johtavalta väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON TEKNIIKAN MAISTERIOHJELMIIN JOHTAVIIN VÄYLÄOPINTOIHIN 2017 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua,

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä koneistamalla piirustusten mukaisia koneenosia eri työstötavoilla (sorvaus, jyrsintä, poraus). Työtä tehdään

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 1. tenttijakso ma 22.8 - la 3.9.2011 I opetusjakso ma 5.9 - pe 21.10.2011 2. tenttijakso la 22.10 - la

Lisätiedot

KURSSIEN JA OPINTOJAKSOJEN KORVAAVUUSLUETTELO 2009-2010

KURSSIEN JA OPINTOJAKSOJEN KORVAAVUUSLUETTELO 2009-2010 Kone- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelmat Opintoneuvola KURSSIEN JA OPINTOJAKSOJEN KORVAAVUUSLUETTELO 2009-2010 OPISKELIJAN PAINOS http://engineering.tkk.fi/fi/opinnot/tutkinto-ohjelmat/konetekniikka/

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota kiinteistöihin sekä teollisuuden

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv........................................ 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv.......................................................................

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 22.6.2010 TEKNIIKKA PÄIVITETTY: 17.9.2010 Markku :n ja :n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN09A: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 30.6.2005/akh Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, teknillinen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla. Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla Jos et ole varma, voitko valita jonkin fysiikan kurssin, ota yhteyttä lehtori Antti

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma AALTO UNIVERSITY Sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelma 2013-2014 Opintojen tavoitteet ja sisältö 5/6/2013 1 (7) Sisältö Sähkötekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot (70 op ) ELEC.A...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot