Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015"

Transkriptio

1 Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, KAJAANI

2 Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamista Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin Maa- ja kiviainesalan ammatillisiin erikoistumisopintoihin (30 op). Tavoite Kenelle Opinnoissa perehdytään erityisesti tierakentamiseen ja kiviaineksen tuotannon ketjuun. Opintojen aikana annetaan perustietoa louhinnasta, murskaustöistä, tuhkarakentamisesta, maarakentamisesta ja työmaatekniikasta. Tavoitteena on tuoda opiskelijoille tietoa erilaisten kiviaineisten soveltuvuuksista eri rakenteisiin ja käyttöön sekä niiden kustannustehokkuudesta. Lisäksi osallistujat saavat tietoa maa-ainesluvista ja niiden hakemisesta sekä kiviainesten CE-merkinnästä. Koulutus sopii henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa maaaineksista erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten maa- ja tierakentamiseen. Pohjakoulutukseksi sopii esimerkiksi teknikon ja insinöörin tutkinto vahva työelämäkokemus. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Lisäksi hyödynnetään ryhmä- ja verkkotyöskentelyä sekä muuta itsenäistä työskentelyä. Kysy lisää! Suunnittelija, YTM Hannu Tikkanen, , Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto PL 52 (Ketunpolku 3) KAJAANI 2

3 OPINTOJEN RAKENNE (30 opintopistettä) ORIENTAATIO JA OPISKELUTAIDOT LOUHINTA- JA RÄJÄYTYSTYÖT MURSKAUSTEKNIIKKA Teoriaopetus Laboratoriotyöt 2 op MAA- JA KIVIAINEKSET Teoriaopetus 2 op Laboratoriotyöt GEOTEKNIIKKA TUHKARAKENTAMINEN Teoriaopetus 2 op Laboratoriotyöt (analyysilaboratorio) RAKENNUTTAMINEN RAKENNUSTYÖMAAN VALVOJAN JA VASTAAVAN MESTARIN TEHTÄVÄT TYÖMAATEKNIIKKA 5 op TYÖTURVALLISUUS JA TULITYÖKORTTI KEHITTÄMISPROJEKTI 7 op 3

4 OPINTOJEN RAKENNE (30 opintopistettä) ORIENTAATIO JA OPISKELUTAIDOT Ajoitus: Koko opintojen ajan Johdatus Maa- ja kiviainesalan erikoistumisopintoihin Ohjelman esittely Käytännön järjestelyt Moodle - oppimisympäristö Kirjasto- ja tietopalvelut Opiskeludot Suunnittelija, YTM Hannu Tikkanen, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA LOUHINTA- JA RÄJÄYTYSTYÖT Ajoitus: Tammikuu 2015 Louhinta- ja räjäytystöiden perusteiden tunteminen. Opiskelija perehtyy eri louhintamenetelmiin ja tuntee louhintakohteisiin soveltuvan kaluston käyttöperiaatteet. Opiskelija saa tietoa louhintaan liittyvistä turvallisuusmääräyksistä sekä tietää kallioräjäytysten suunnitteluperusteet. Poraus- ja panostustekniikka Louhintasuunnittelun perusteet Louhinta-murskaus prosessin optimointi Räjäytystyöt ja ympäristö Räjäytyssäädökset Louheen käsittely ja kuljetus DI Juho Torvi Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset Luennot ja harjoitukset Vuolio & Halonen Räjäytystyöt (2010) MURSKAUSTEKNIIKKA 3+2 op Ajoitus: Helmikuu

5 Tutustuminen eri murskausmenetelmiin, murskaintyyppeihin ja murskaamon käyttöön. Opiskelija osaa murskausprosessin säädön ja laadun valvonnan perusteet. Opiskelija ymmärtää kunnossapidon ja kulutusosien vaikutuksen lopputuotteen laatuun. Murskausprosessi Murskaintyypit Murskauspiirit ja niiden mitoitus Murskaamon käyttö ja kunnossapito Laadun valvonta Insinööri (ylempi AMK) Sanna Leinonen ja FM Arja Sirviö Osallistuminen lähiopetukseen ja laboratoriotyöt Luennot ja laboratoriotyöt Paalumäki, Hakapää & Lappalainen - Kaivos- ja louhintatekniikka (2014) sekä opettajan osoittama materiaali MAA- JA KIVIAINEKSET Ajoitus: Marraskuu 2015 Opiskelija oppii tuntemaan tärkeimmät kiviainekset, niiden ominaisuudet sekä soveltuvuuden eri käyttökohteisiin. Opiskelija tuntee kiviainesten CE-merkinnän perusteet ja yleisimmät kiviainesten testausmenetelmät. Maa-aineslaki Kiviainekset ja niiden CE-merkintä Kiviainesten soveltuvuus eri käyttökohteisiin Standardin mukaiset maa- ja kiviainestestit DI Juho Torvi Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset Luennot ja harjoitukset Opettajan osoittama materiaali TUHKARAKENTAMINEN 3op Ajoitus: Marraskuu 2015 Opiskelija oppii tuntemaan tuhkarakentamisen mahdollisuudet ja osaa käyttää niitä täytöissä ja kerrosrakenteissa. Opiskelija tuntee erilaisten tuhkamateriaalien ominaisuudet ja ympäristökelpoisuuden. Tuhkarakentamisen suunnittelun perusteet sekä laadunvarmistus. 5

6 Tuhkamateriaalit ja niiden ominaisuudet Tuhkien ja muiden sivutuotteiden käyttö maarakentamisessa Ilmoitusmenettely ja ympäristölupakäytäntö Laadunvarmistus Insinööri (ylempi AMK) Kimmo Kemppainen Osallistuminen lähiopetukseen Luennot Kirjallisuus Tuhkarakentamisen käsikirja, Verkkojulkaisu, PDF RAKENNUTTAMINEN RAKENNUSTYÖMAAN VALVOJAN JA VASTAAVAN MESTARIN TEHTÄVÄT TYÖMAATEKNIIKKA Tarkemmat sisällöt ja aikataulut päivitetään myöhemmin GEOTEKNIIKKA Ajoitus: Huhtikuu 2015 ilmoitetaan myöhemmin Osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset Luennot, harjoitukset Jääskeläinen Geotekniikan perusteet TYÖTURVALLISUUS JA TULITYÖKORTTI Ajoitus: Opiskelija ymmärtää työ- ja paloturvallisuuden merkityksen sekä ennaltaehkäisevän varautumisen ko. asioihin rakennus-ja kiinteistönhoitotöissä Työturvallisuuskeskuksen hyväksymä ja valvoma rakennusalan työturvallisuuskorttikoulutus. Tulityökorttikoulutus. 6

7 Luennot ja harjoitukset. Tentti Intensiivikurssi. Jaetaan noin kaksi viikkoa ennen intensiivikurssia KEHITTÄMISPROJEKTI 7 op Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa osaamista työpaikan tarpeista ja lähtökohdista lähtien. 7

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN

OPETUSSUUNNITELMA TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN TYÖVOIMAKOULUTUS SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-OSAAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUS TEKNOLOGIA-ALAN YRITYKSIIN 21.1.2015 8.9.2015 (160 pv päivää) (33 opintopistettä) OPETUSSUUNNITELMA http://www.savonia.fi Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena on laadukas, ekologinen, taloudellinen ja oikeaan aikaan valmistunut rakennushanke. Rakennustekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN PERUSTEET. ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op 17.2. - 16.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN PERUSTEET. ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op 17.2. - 16.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala /Hoitotyö/ Erikoistumisopinnot: Seksuaali- ja lisääntymisterveys Tiina Halonen SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN PERUSTEET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Hyvinvointivalmennushanke Salla 2008 2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Hyvinvointivalmennushanke ja malli... 3 1.2 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Rakennustekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet talonrakentamisen rakennesuunnittelutehtäviin.

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri

Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri Puolustusvoimien toimialakohtainen täydennyskoulutuskalenteri 1 Sisällys Arvoisa opiskelija!... 4 1 Perustietoa täydennyskoulutuksesta... 5 1.1.. Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta... 5 1.2

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Päivitetty 3.8.2007 2 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot