Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konetekniikan kandidaatin tutkinto"

Transkriptio

1 Konetekniikan kandidaatin tutkinto Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan yleisistä valmiuksista. Seuraavat opintojaksot ovat kaikille pakolliset. Sähkötekniikan peruskurssi suoritetaan konetekniikan koulutusohjelmassa 2. (TkK 2) lukuvuonna. Usean muuttujan funktiot ja sarjat suoritetaan konetekniikan koulutusohjelmassa 2. (TkK 2) lukuvuonna. Yritystalouden perusteet suoritetaan konetekniikan koulutusohjelmassa 3. (TkK 3) lukuvuonna. BK10A1300 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op TkK BL10A0100 Sähkötekniikan peruskurssi 3 op TkK BM20A1401 Tilastomatematiikka I 3 op TkK BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan 4 op TkK BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op TkK 1 1 BM20A5810 Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op TkK 1 2 BM20A5820 Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op TkK 1 3 BM20A5830 Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op TkK 1 4 BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op TkK BM30A2600 Mekaniikan perusteet 4 op TkK 1 1 BM30A2700 Lämpöopin perusteet 3 op TkK 1 2 BM30A2900 Aaltoliikeoppi 3 op TkK 1 3 BM30A3000 Sähköoppi 4 op TkK 1 4 CS31A0210 Yritystalouden perusteet 3 op TkK 3 3 BK10A0500 Johdatus konetekniikan opiskeluun 1 op TkK BK50A3400 Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus 5 op TkK BK65A0203 Tekninen suunnittelu 7 op TkK BK80A2600 Mekaniikka 10 op TkK CT60A0201 Ohjelmoinnin perusteet 6 op TkK Kieliopinnot (vähintään 9 op), KoKKieli Valitse lisäksi yhtä samaa vierasta kieltä väh. 4 op. Lisätietoja Kielikeskuksen Uni-sivuilta. FV18A2800 Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op Keskenään vaihtoehtoiset opintojaksot. Svenska för teknologer tarkoitettu vain 1. vsk:n opiskelijoille, myöhemmin suoritetaan Teknisk svenska. FV13A0150 Svenska för teknologer 2 op FV13A1200 Teknisk svenska 2 op TkK 1-2 TkK 2-3 Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 69 op) Konetekniikka, KoKKote Pakolliset opinnot 69 op. Kandidaatintyön seminaariosuuteen kuuluu integroituna FV18A4001 Tekniikan tutkimusviestintä 2 op. Opiskelija ei saa kyseisestä opintojaksosta erillistä 2 op:ttä kandidaatintyöstä ja seminaarista saatavien 12 op:n lisäksi. BK10A0402 Kandidaatintyö 10 op TkK BK10A4300 Kandidaatintyönseminaari 2 op TkK BK10A3500 Materiaalitekniikka 7 op TkK BK10A3600 Valmistus- ja tuotantotekniikka 12 op TkK BK30A1100 Laser Technology and 3D-printing 4 op TkK BK60A0200 Mekatroniikka 6 op TkK BK65A0900 Koneensuunnittelu 5 op TkK BK80A2202 Teräsrakenteet I 6 op TkK BK80A2700 Lujuusoppi 12 op TkK BK80A2800 FE-analyysin sovellukset konetekniikassa 5 op TkK Sivuopinnot (vähintään 20 op) TkK 1 Ryhmä A, B, C, D ja E: 1-2, Ryhmä F, G ja H: 3-4 Ryhmä A: 2, Ryhmä B, C, D ja E: 3, Ryhmä F ja G: 4 Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 4

2 Sivuopinnot voidaan valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopinnoiksi suositellaan energiatekniikkaa tai yrittäjyyttä. Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa. Valinnaiset opinnot, KoKValin Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden. Valinnaisiin voi sisällyttää myös muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai työharjoittelua (anomuksesta). Alla olevalla listalla on konetekniikan opiskelijoille suositeltavia opintojaksoja. A130A0950 Myynti- ja markkinointiprojektityöskentely 2-3 op 1-4 A130A1000 Projektityökurssi 2-3 op 1-4 BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet 3 op TkK BH60A2601 Ilmastonmuutos 5 op TkK 2 3-4

3 Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto JEDI Ydinopinnot (vähintään 47 op), KoJEDIYdin SUORITUSVUOSI PERIODI Kaikille pakolliset ydinopinnot 47 op BK10A1600 Johdatus JEDI-opiskeluun 2 op DI 1 1 BK10A1700 Tutkimusmetodiikka JEDI 4 op DI BK10A1801 Individual Project Work JEDI 7 op DI BK10A2200 Laser Based Products and Production Technology JEDI 5 op DI BK10A2300 Laser Materials Processing JEDI 5 op DI BK10A2400 Laboratory Course of Laser Processing Technology JEDI 4 op DI BK10A2500 Additive Manufacturing - 3D Printing JEDI 5 op DI BK10A2600 Tuotantotekniikan erityisopintojakso JEDI 6 op DI BK10A2700 Lastuavan työstön prosessit JEDI 4 op DI BK10A3101 Simulation of a Mechatronic Machine JEDI 5 op DI Syventymisopinnot (vähintään 52 op), KoJEDIKone Kaikille pakolliset syventymisopinnot 52 op BK10A1900 Diplomityö ja seminaari JEDI 30 op 1-4 BK10A2000 Hitsaustekniikan jatkokurssi JEDI 6 op DI BK10A2100 Hitsausmetallurgia JEDI 5 op DI BK10A3200 Machine Dynamics JEDI 6 op DI Keskenään vaihtoehtoiset opintojaksot BK10A3000 Fluid Power JEDI 5 op DI BK10A4400 Teräsrakenteiden suunnittelu JEDI 5 op DI Sivuopinnot, KoJEDIMat Pakolliset opinnot 21 op BK10A2800 Coating and Lamination of Fibre Based Packaging Materials JEDI 5 op DI BK10A2900 Konstruktiomateriaalit ja niiden valinta JEDI 5 op DI BK10A3300 Kuitutuotteiden työstötekniikka JEDI 6 op DI 1 3 BK10A3400 Green Fibre Materials JEDI 5 op DI 1 4 Valinnaiset opinnot Lisää mahdolliset valinnaiset opinnot.

4 Master's Programme in Mechatronic System Design Core Studies (at least 34 ECTS cr), KoDCore YEAR PERIOD Obligatory Studies ECTS cr BK10A1200 Research Methods and Methodologies 4 cr M.Sc. (Tech.) BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A4000 Design of Advanced Plate and Shell Structures 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A4100 Management and Leadership Skills in Mechanical Engineering 5 cr M.Sc. (Tech.) BK50A2701 Selection Criteria of Structural Material 5 cr M.Sc. (Tech.) BK70A0001 Simulation of a Mechatronic Machine 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies 1 cr M.Sc. (Tech.) Language Studies (at least 4 ECTS cr), KoDLangu Obligatory Studies 4-6 ECTS cr FV11A9800 Academic Writing in English Course 1 2 cr M.Sc. (Tech.) 1-2 and D:1, Group E, F and G:3 FV11A9900 Academic Writing in English Course 2 2 cr M.Sc. (Tech.) 1-2 and D:2, Group E, F and G:4 FV18A9101 Finnish I 2 cr, D and G: 1, Group E and F: 3 Specialization Studies (at least 55 ECTS cr), KoDMecha Mechatronic System Design cr Obligatory Studies 55 ECTS cr BK10A1501 Master's Thesis and Seminar 30 cr M.Sc. (Tech.) BK60A0800 Fluid Power 5 cr M.Sc. (Tech.) BK60A1001 Control of Mechatronic Machines 5 cr M.Sc. (Tech.) BK60A1500 Practical Laboratory Course in Motion Control and Mechatronics 5 cr M.Sc. (Tech.) BK70A0501 Machine Dynamics 5 cr M.Sc. (Tech.) BK70A0102 Simulation, Laboratory Course 5 cr M.Sc. (Tech.) Minor Studies (at least 20 ECTS cr) Students may choose any minor studies taught in at LUT if the required prerequisites are fulfilled. Minor studies of Mechanical Engineering are Modern Manufacturing, Advanced Digital Laser Based Photonic Production, Advanced Materials Engineering and Sustainability. Elective Studies Choose enough elective studies to attain the full 120 ECTS cr. Elective studies can include any courses offered by LUT if the required prerequisites are fulfilled. Students are recommented to include an internship that improves professional skills to elective studies. An internship may be worth a maximum of 10 ECTS credits. More information: BK10A1400 Work Internship in Master s Degree.

5 Master's Programme in Sustainable Production in Mechanical Engineering Core Studies (at least 34 ECTS cr), KoDCore YEAR PERIOD Obligatory Studies ECTS cr BK10A1200 Research Methods and Methodologies 4 cr M.Sc. (Tech.) BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A4000 Design of Advanced Plate and Shell Structures 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A4100 Management and Leadership Skills in Mechanical Engineering 5 cr M.Sc. (Tech.) BK50A2701 Selection Criteria of Structural Material 5 cr M.Sc. (Tech.) BK70A0001 Simulation of a Mechatronic Machine 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies 1 cr M.Sc. (Tech.) Language Studies (at least 4 ECTS cr), KoDLangu Obligatory Studies 4-6 ECTS cr FV11A9800 Academic Writing in English Course 1 2 cr M.Sc. (Tech.) 1-2 and D:1, Group E, F and G:3 FV11A9900 Academic Writing in English Course 2 2 cr M.Sc. (Tech.) 1-2 and D:2, Group E, F and G:4 FV18A9101 Finnish I 2 cr, D and G: 1, Group E and F: 3 Specialization Studies (at least 55 ECTS cr), KoDSuPro Sustainable Production in Mechanical Engineering cr Obligatory Studies 55 ECTS cr BK10A1501 Master's Thesis and Seminar 30 cr M.Sc. (Tech.) BK50A3500 Development of Sustainable Materials and Machinery for Packaging Technology 5 cr M.Sc. (Tech.) 1 1 BK50A3600 Manufacturing Processes for Recyclable Products 5 cr M.Sc. (Tech.) BK50A3700 Productivity and Sustainability in Sheet Metal Production 5 cr M.Sc. (Tech.) BK50A3800 Productivity and Sustainability of Metal Cutting 5 cr M.Sc. (Tech.) BK50A3900 Integration of Product's Design, Sustainable Production and Material Selection 5 cr M.Sc. (Tech.) Minor Studies (at least 20 ECTS cr) Students may choose any minor studies taught in at LUT if the required prerequisites are fulfilled. Minor studies of Mechanical Engineering are Modern Manufacturing, Advanced Digital Laser Based Photonic Production, Advanced Materials Engineering and Sustainability. Elective Studies Choose enough elective studies to attain the full 120 ECTS cr. Elective studies can include any courses offered by LUT if the required prerequisites are fulfilled. Students are recommented to include an internship that improves professional skills to elective studies. An internship may be worth a maximum of 10 ECTS credits. More information: BK10A1400 Work Internship in Master s Degree.

6 Master's Programme in Welded Metal Structures Core Studies (at least 34 ECTS cr), KoDCore YEAR PERIOD Obligatory Studies ECTS cr BK10A1200 Research Methods and Methodologies 4 cr M.Sc. (Tech.) BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A4000 Design of Advanced Plate and Shell Structures 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A4100 Management and Leadership Skills in Mechanical Engineering 5 cr M.Sc. (Tech.) BK50A2701 Selection Criteria of Structural Material 5 cr M.Sc. (Tech.) BK70A0001 Simulation of a Mechatronic Machine 5 cr M.Sc. (Tech.) BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies 1 cr M.Sc. (Tech.) Language Studies (at least 4 ECTS cr), KoDLangu Obligatory Studies 4-6 ECTS cr FV11A9800 Academic Writing in English Course 1 2 cr M.Sc. (Tech.) 1-2 and D:1, Group E, F and G:3 FV11A9900 Academic Writing in English Course 2 2 cr M.Sc. (Tech.) 1-2 and D:2, Group E, F and G:4 FV18A9101 Finnish I 2 cr, D and G: 1, Group E and F: 3 Specialization Studies (at least 55 ECTS cr), KoDWelde Welded Metal Structures cr Obligatory Studies 40 ECTS cr BK10A1501 Master's Thesis and Seminar 30 cr M.Sc. (Tech.) BK80A3000 Integrated Design and Fabrication of Welded Structures 5 cr M.Sc. (Tech.) BK80A3100 Scientific Research of Welding and Structures 5 cr M.Sc. (Tech.) Choose either module Advanced Structural Design or module Sustainable Welding Production KoDWelde150 Advanced Structural Design cr Choose at least 15 ECTS cr from the following courses BK20A2400 Materials and Welding Metallurgy 5 cr M.Sc. (Tech.) BK80A1301 FE-Analysis, Advanced Course 5 cr M.Sc. (Tech.) BK80A1402 Fatigue Design 5 cr M.Sc. (Tech.) BK80A2303 Steel Structures II 5 cr M.Sc. (Tech.) KoDWelde160 Sustainable Welding Production cr Choose at least 15 ECTS cr from the following courses BK20A0403 Modern Welding Processes 5 cr M.Sc. (Tech.) BK20A2400 Materials and Welding Metallurgy 5 cr M.Sc. (Tech.) BK20A2500 Sustainable Welding Production 5 cr M.Sc. (Tech.) BK20A2600 Modelling and Simulation in Welding 5 cr M.Sc. (Tech.) Minor Studies (at least 20 ECTS cr) Students may choose any minor studies taught in at LUT if the required prerequisites are fulfilled. Minor studies of Mechanical Engineering are Modern Manufacturing, Advanced Digital Laser Based Photonic Production, Advanced Materials Engineering and Sustainability.

7 Elective Studies Choose enough elective studies to attain the full 120 ECTS cr. Elective studies can include any courses offered by LUT if the required prerequisites are fulfilled. Students are recommented to include an internship that improves professional skills to elective studies. An internship may be worth a maximum of 10 ECTS credits. More information: BK10A1400 Work Internship in Master s Degree.

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 63 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnoissa opiskellaan perustiedot insinööritieteistä ja saadaan tarpeellisia esitietoja

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot, EnKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopintoihin kuuluu yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kartuttavia opintoja 69 op. Yleiset teknistieteelliset

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj )

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj ) Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 2016-2017, Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj. 28.6.2016) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot KaKYleis4 Yleisopinnot 78 op (Pakolliset opinnot

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2016 2017 (180 op) Tavoitteet Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) Sähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2016 2017 (180 op) Tavoitteet Sähkötekniikan kandidaatit ja diplomi-insinöörit työllistyvät sähköteknisen teollisuuden, tutkimuslaitosten ja näitä aloja sivuavien yritysmaailman

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 11.9.2014 School of Engineering B.Sc programme study options 2014 14.2.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj )

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto , Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj ) Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 2016-2017, Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehto (korj. 28.6.2016) SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot KaKYleis4 Yleisopinnot 78 op (Pakolliset opinnot

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Valmistelija: suunnittelija Tiina Kotti KURSSIEN MUUTOKSET

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Valmistelija: suunnittelija Tiina Kotti KURSSIEN MUUTOKSET Insinööritieteiden korkeakoulu 16.2.2016 Konetekniikan koulutusohjelma Valmistelija: suunnittelija Tiina Kotti KURSSIEN MUUTOKSET Koodi Nimi Kon-15.4159 Valmistettavuus ja tuotesuunnittelu Muutos Lisätiedot:

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Opasraportti. Diplomi-insinööri Sähkötekniikka. LUT School of Energy Systems

Opasraportti. Diplomi-insinööri Sähkötekniikka. LUT School of Energy Systems 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Diplomi-insinööri Sähkötekniikka Sähkötekniikan DI-ohjelma 2017-2018 Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) Perustietoja tutkinto diplomi-insinööri

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Opasraportti. Diplomi-insinööri Konetekniikka JEDI. Tutkintorakenteet. LUT School of Energy Systems

Opasraportti. Diplomi-insinööri Konetekniikka JEDI. Tutkintorakenteet. LUT School of Energy Systems 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Diplomi-insinööri Konetekniikka JEDI Konetekniikan JEDI-diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma 2017-2018 Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) MSc

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015

KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Tiina Kotti Kon-0 Koodi: Kon-0.4730 Nimi: The Cultural

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI

Tilanne KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI Tilanne 14.5.2008 KEMIANTEKNIIKKA OPINTOJAKSOMUUTOKSET/LUKUVUOSI 2008-2009 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 Koulutusohjelman johtajan päätös 14.5.2008 Koulutusohjelman johtaja hyväksynyt 19.3.2008

Lisätiedot

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemian tekniikan korkeakoulu Heli Järvelä 26.9.2017 Tänään 26.9. klo 15.15 -> Tavoite: Tilaisuuden jälkeen 2. vuoden opiskelijoille on selkeää

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Day Date Time Course code and name Room To 25.08.16 13:00-16:00 MEK-C3001 Kuljetusvälinetekniikka R008/326 Tentti /Vk Additional

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Opasraportti. Diplomi-insinööri Sähkötekniikka DIODI. LUT School of Energy Systems

Opasraportti. Diplomi-insinööri Sähkötekniikka DIODI. LUT School of Energy Systems 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Diplomi-insinööri Sähkötekniikka DIODI Sähkötekniikan DIODI-ohjelma 2017-2018 Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) The MSc programme DIODI is

Lisätiedot

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 22.9.2014 Ympäristötekniikan koulutusohjelma 2 1. Ensimmäisen HOPSin luonti ehopsia pääset tekemään WebOodin ehops-linkistä. https://weboodi.lut.fi/oodi/.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Vastuuhenkilö(t) Doctoral Student, M.Sc. (Tech.) John Bruzzo, Information Specialist M.Sc. (Tech.) Marja Talikka

Vastuuhenkilö(t) Doctoral Student, M.Sc. (Tech.) John Bruzzo, Information Specialist M.Sc. (Tech.) Marja Talikka Opintojaksot BK10A0300 Introduction to M.Sc. Studies (1op/0.56ov) Introduction to Introduction to M.Sc. Studies DI 1 1-4 Doctoral Student, M.Sc. (Tech.) John Bruzzo, Information Specialist M.Sc. (Tech.)

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka. Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka. Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Engineering Science Tekniikan kandidaatti Laskennallinen tekniikka Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Computational Engineering

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan pääaine apulaisprofessori Jarkko Niiranen KJR-pääaineen vastuuprofessori Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma professori

Lisätiedot

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Tekniikan kandidaatti Ympäristötekniikka Ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Envinronmental Technology is taught

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Opasraportti. Tekniikan kandidaatti Konetekniikka. LUT School of Energy Systems

Opasraportti. Tekniikan kandidaatti Konetekniikka. LUT School of Energy Systems 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Tekniikan kandidaatti Konetekniikka Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Mechanical Engineering is taught in Finnish

Lisätiedot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Engineering Science Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Chemical Engineering is taught in

Lisätiedot

PROFESSORIT. Lassi Linnanen Ympäristöjohtamisen professori Ympäristötekniikan koulutusohjelman johtaja

PROFESSORIT. Lassi Linnanen Ympäristöjohtamisen professori Ympäristötekniikan koulutusohjelman johtaja PROFESSORIT Lassi Linnanen Ympäristöjohtamisen professori Ympäristötekniikan koulutusohjelman johtaja Mika Horttanainen Jätehuoltotekniikan professori Risto Soukka Ympäristötekniikan professori, Erityisalana

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Energiatekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Energiatekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 4.9.2013 Energiatekniikan koulutusohjelma 2 Johdanto ehops mahdollistaa opiskelijan tutkintorakenteen luomisen opintojaksosuorituksien

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/LUKUVUOSI 2007-2008 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007 * Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11.4.2007 ** Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3122 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka 216 T01 35 Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3342 Työstökoneet ja oheislaitteet

Lisätiedot

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 1. tenttijakso ma 22.8 - la 3.9.2011 I opetusjakso ma 5.9 - pe 21.10.2011 2. tenttijakso la 22.10 - la

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op)

Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (180 op) 1 Opasraportti LUT School of Energy Systems Tekniikan kandidaatti Sähkötekniikka Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 2017-2018 (180 op) BSc in Electrical Engineering is taught in Finnish

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ 1 OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ Seminaari 23.2.2015 Professori Rakenteet ja rakentamisteknologia Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto 2 SISÄLTÖ Rakennusalan koulutuksen kehityshistoria

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 2016 2017 (120 op) Sähkötekniikan koulutus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Exchange Studies Abroad LUT School of Business (LSB)

Exchange Studies Abroad LUT School of Business (LSB) Info 23.3.2016 Exchange Studies Abroad LUT School of Business (LSB) Kaija Huotari Study counselor Studies abroad at LSB The School of Business highly recommends studies abroad. Periods of study abroad

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Exchange Studies Abroad LUT School of Business and management (Business Administration)

Exchange Studies Abroad LUT School of Business and management (Business Administration) Info 20.4.2017 Exchange Studies Abroad LUT School of Business and management (Business Administration) Kaija Huotari Study counselor Studies abroad at Business Administration The School of Business highly

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot