YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE"

Transkriptio

1 YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-, johto- ja koulutustehtävät. Kone- ja tuotesuunnitteluun suuntautuneita insinöörejä työskentelee erityisesti koneiden ja laitteiden suunnittelu-, kehitys- ja tuotantotehtävissä, mutta myös alan kaupallisissa ja hallinnollisissa tehtävissä. Koneautomaatioon suuntautuneita insinöörejä työskentelee lähinnä automaattisten tuotantojärjestelmien suunnittelu-, kehitys- ja kunnossapitotehtävissä, mutta myös alan markkinointi-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Hitsaustekniikkaan suuntautuneita insinöörejä työskentelee pääasiassa tuotannollisissa tehtävissä teräsrakenteita valmistavissa yrityksissä, mutta myös tuotekehitys ja laadunhallintatehtävissä. Tuotantotekniikkaan suuntautuneet koneinsinöörit toimivat tuotannon suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä, tuotanto- ja kehitystiimien vetäjinä sekä erilaisissa ylläpitotehtävissä. KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Koneinsinöörikoulutuksen tavoitteena on antaa vankka matemaattis-luonnontieteellinen perusta sekä tähän tukeutuva ammatillinen tietous konealalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien rakenteista, toiminta-, suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitoperiaatteista. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoa soveltaa em. perustietoja siten, että koneinsinööri kykenee jo lyhyen työkokemuksen jälkeen hoitamaan itsenäisesti alan tehtäviä materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästäviä menetelmiä suosien. Tavoitteena on antaa myös markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden ja henkilöstöasiain perustiedot sekä luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Insinööriltä vaaditaan itsenäistä luovaa ajattelua, oma-aloitteisuutta ja erityisesti yhteistyö-

2 kykyä sekä taitoa projektiryhmän johtamiseen. Insinöörin on myös selviydyttävä vieraalla kielellä ammatin edellyttämissä tilanteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Insinööri joutuu itsenäisesti tekemään merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Tämän vuoksi koulutuksen tulee kehittää kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä, joihin tulee sisältyä tekniikka, talous, ympäristön suojelu, energian säästö, työyhteisön ihmissuhteet ja yhteiskunnalliset näkökohdat. SUUNTAAVIEN JA SYVENTÄVIEN OPINTOJEN VALINTA Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Valinta pyritään ensisijaisesti toteuttamaan opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaisesti, mutta tarvittaessa valintaperusteina käytetään opintomenestystä matematiikassa, mekaniikassa ja tietojenkäsittelyssä. Tuotesuunnittelun ja koneautomaation suuntaavien opintojen laajuus on 58 opintopistettä, hitsaus- ja tuotantotekniikan opintojen laajuus on 85 opintopistettä. Tuotanto- ja hitsaustekniikan suuntautumisvaihtoehdossa on vastaavasti yleisaineopintoja vähemmän kuin muissa suuntautumisvaihtoehdoissa. Suuntaavat opinnot suoritetaan pääasiassa kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena. VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT Koulutusohjelmaan sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laaja-alaistaa tutkintoaan valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta syventymiskohteesta, suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta. Muiden koulutusohjelmien opintojaksoista hyvitettävistä opintoviikoista on sovittava erikseen. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen, jolloin viimeisen vuoden tuntimäärästä ei tule liian suurta. Toisaalta vapaasti valittavien opintojen suunnittelu saattaa selkiytyä vasta suuntaavien ja syventävien opintojen valinnan jälkeen. OPISKELUAIKA Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 240 opintopisteen laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa. Asetuksen mukaan opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta pidemmässä ajassa (viidessä vuodessa), ellei tästä erityisestä syystä myönnetä poikkeusta. Perusopinnot 65 (51) op Yhteiset ammattiopinnot 57 (44) op KS Kone- ja tuotesuunnittelun suuntaavat ammattiopinnot 58 op KB Koneautomaation suuntaavat ammattiopinnot 58 op KH Hitsaustekniikkaan suuntaavat ammattiopinnot 55 op Projektityöt 30 op KC Tuotantotekniikan suuntaavat ammattiopinnot 55 op Projektityöt 30 op Vapaasti valittavat opinnot 15 op Harjoittelu 30 op Insinöörityö 15 op (Suluissa hitsaus- ja tuotantotekniikan linjojen opintopistemäärät)

3 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KS = Kone- ja tuotesuunnittelu Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 65, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 57,0 848 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 58,0 864 ammattiopinnot EKA0040 Konedynamiikka

4 EKA0050 FEM EKB0050 Materiaalioppi EKR0030 Tuotantotekniikka EKG0050 Laatutekniikka EKH0020 Energiatekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0020 Koneensuunnittelu EKJ0030 Koneensuunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys EKJ0050 Konstruktiotekniikka ja tuotekehitys EKJ0060 Teräsrakenteet EKJ0070 Teollisuusputkistot EKJ0080 Paperiteollisuuden koneet EKP0010 Koneautomaatio EKP0020 Koneautomaatio EKZ0001 Projektinhallinta Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

5 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KB = Koneautomaatio Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 65, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 57,0 848 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannonohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 58,0 792 ammattiopinnot EKA0040 Konedynamiikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu

6 EKJ0040 Tuotekehitys EKN0000 Automaattisen koneen suunnittelu EKN0010 Ohjausjärjestelmät EKN0020 Ohjausjärjestelmät EKN0030 Ohjausjärjestelmät EKN0050 Robotiikka EKN0060 Mekanisointiyksiköt EKP0030 Hydraulijärjestelmät EKP0040 Hydraulijärjestelmät EKQ0030 Kunnossapito EKT0030 Tietojenkäsittely EKV0030 Anturitekniikka EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

7 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KH = Hitsaustekniikka Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 51, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0021 Fysiikka 2C EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0120 Matematiikka 2C EKM0140 Matematiikka 4C EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 44,0 624 EKA0010 Mekaniikka EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 85, ammattiopinnot EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi EKB0050 Materiaalioppi EKW0010 Hitsaustekniikan perusteet EKW0020 Hitsausmetallurgia EKW0030 Hitsausautomaatio EKG0050 Laatutekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys

8 EKN0100 Mekanisointitekniikka EKN0110 Ohjaustekniikka EKP0050 Automaatiotekniikka EKW0040 Hitsauksen laadunvarmistus EKQ0010 Levytyötekniikka EKW0050 Hitsattujen rakenteiden suunnittelu EKQ0030 Kunnossapito EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti EKZ0020 Projekti EKZ0030 Projekti EKZ0040 Projekti Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

9 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KC = Tuotantotekniikka Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 51, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0021 Fysiikka 2C EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0120 Matematiikka 2C EKM0140 Matematiikka 4C EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 44,0 624 EKA0010 Mekaniikka EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannonohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 85, ammattiopinnot EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi EKB0050 Materiaalioppi EKR0050 NC-koneistus EKR0070 CAD/CAM -ohjelmointi EKR0080 FMS-tekniikka EKG0050 Laatutekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys

10 EKN0100 Mekanisointitekniikka EKN0110 Ohjaustekniikka EKP0050 Automaatiotekniikka EKQ0000 Liitosmenetelmät EKQ0010 Levytyötekniikka EKQ0020 Työvälinesuunnittelu EKQ0030 Kunnossapito EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti EKZ0020 Projekti EKZ0030 Projekti EKZ0040 Projekti Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

11 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET KOODIN MUKAISESSA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ EKA0010 Mekaniikka 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Voimasysteemin yhdistäminen, jäykän kappaleen tasapaino, ristikko- ja palkkirakenteiden voimasuhteet, palkin rasitusjakauma. EKA0020 Mekaniikka 2 (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Kitka, mekaniikan koneet, jäykän kappaleen kinematiikka, suhteellisen liikkeen kinematiikka, jäykän kappaleen kinetiikka, energiaperiaate, liikemäärän ja liikemäärämomentin periaatteet. EKA0030 Lujuusoppi (8 op) Tavoitteet ja sisältö: Jännitysten ja siirtymien määritys sekä mitoitus staattisesti määrätyissä ja yksinkertaisissa hyperstaattisissa rakenteissa. Suoran sauvan veto ja puristus palkin taivutus, rajatilan käsite, vääntö, nurjahdus, väsyminen, muodonmuutosenergia, johdatus elementtimenetelmään. EKA0040 Konedynamiikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Energia-, liikemäärä- ja liikemäärämomenttiperiaate. Yhden vapausasteen vapaa ja pakkovärähtely. Monen vapausasteen värähtelysysteemi. Monimassaisen akselin vääntövärähtely. Monimassaisen akselin taivutusvärähtely. Dynaamiset analyysit AN- SYS-ohjelmistolla. Inertiaan perustuva liikkeen mittaus. 3-dimensionaalisen roottorin kokeellinen tasapainotus. Sähkömoottorikäytön dynamiikka. Kulkuvälineen voimalaitteen ja voimansiirron dynamiikkaa. EKA0050 FEM (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Elementtimenetelmän lineaarisstaattiset sovellukset. Tasokehä. Avaruuskehä. Tason ja avaruuden jännitys- ja venymätilojen analysointi. Venymien mittaaminen. Myötö- ja murtumishypoteesit. Harjoitustyöt ANSYS-ohjelmistolla (myös omien ohjelmien laadintaa). EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Jännitysten ja siirtymien määritys sekä mitoitus staattisesti määrätyissä ja yksinkertaisissa rakenteissa. Suoran sauvan veto ja puristus, palkin taivutus, rajatilan käsite, vääntö, nurjahdus ja väsyminen. EKB0010 Tekninen piirustus 1 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Koneenpiirustuksen laatiminen valmistettavasta osasta. Tekniset piirustukset ja standardointi. Piirtämisvälineet. Viivat, tekstit, projektiot ja leikkaukset. Mittakaavat ja mitoitus. Pinnankarheus ja pintamerkit. Toleranssit ja sovitteet, geometriset toleranssit. Hitsausmerkinnät EKB0020 Tekninen piirustus 2 (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Koneenpiirustusten laatiminen CAD-ohjelmalla (AutoCAD). Kaksiulotteisen mekaniikkasuunnittelun perusteet. Osaja kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot. EKB0030 Materiaalioppi 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Atomien ja molekyylien ryhmittyminen materiaaleiksi. Metallien sisäinen rakenne ja siellä tapahtuvien muutosten merkitykset materiaalien ominaisuuksiin. Hilamuodot, tasapainopiirrokset ja niiden käyttö, terästen lämpökäsittelyt, eri teräslaadut ja valuraudat sekä niiden käyttöperiaatteet, alumiini ja sen seokset, titaaniseokset, kuparimetallit. Metallien mikrorakenteet. EKB0040 Materiaalioppi 2 (1 op) Tavoitteet ja sisältö: Muovit ja kumit, keraamit, korroosiolajit ja niiden estäminen, pintakäsittelyt, materiaalin valinnan perusteet. EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää materiaaliopin tietoja kokeellisin keinoin. Laboraatiot sisältävät rikkovaa aineen koetusta, metallien mikrorakenteiden tutkimusta, terästen ja alumiiniseosten lämpökäsittelyjä ja niiden vaikutusten tutkimista sekä muovien muovausta ja lujitemuovien laminointiharjoituksia. EKB0050 Materiaalioppi 3 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Opetetaan murtumisen mekanismeja ja murtumien analysointia,lujitemuovien lujuuslaskentaa, materiaalien käyttäytymistä ääriolosuhteissa, uusimmat materiaalien sovellutukset ja pinnoitusmenetelmät, yleisimmät ainetta rikkomattomat koetusmenetelmät ( NDT menetelmät )

12 EKCS110 Viestinnän perusteet (1 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Esiintymisvalmiuksien vahvistaminen puheviestinnän yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Johdonmukaisen ja tavoitteellisen tekstin tuottaminen. Perehtyminen yhteisöviestinnän perusteisiin. Teknisen tekstin tuottamisen kannalta keskeisten kielenhuollon seikkojen kertaaminen. EKCS120 Työelämän viestintä (3 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Työelämän vaatiman sekä suullisen että kirjallisen esittämistaidon vahvistaminen. Ryhmätaitojen kehittäminen ja neuvottelu- ja kokoustekniikkataitojen syventäminen harjoitusten avulla. Perehdyttäminen opinnäytetyön tekemiseen. EKCR110 Uppdateringskurs i svenska (1 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Ruotsin yleiskielen ja keskeisten rakenteiden kertaaminen, selviytyminen ruotsin kielellä tavallisissa opiskeluun, työelämään ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. Kielialueen kulttuurin tuntemus. EKCR120 Svenska för ingenjörer (3 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen harjoittelemalla tekniikan alaan ja työelämään liittyviä kielenkäyttötilanteita. Perehtyminen oman alan erityissanastoon teknisten tekstien avulla. Aihealueina tekniikan alan koulutus, työnhaku, yrityksen toiminnan esittely, yritysvieraiden vastaanotto, erilaiset työelämään liittyvät viestintätilanteet. EKCE110 Updating Your English (1 op) 56h Tavoitteet ja sisältö: Englannin yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinta, selviytyminen tavallisissa opiskeluun, työelämään ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. EKCE120 Communication and Engineering English (3 op) 64h Tavoitteet ja sisältö: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen opiskelun, työelämän ja vapaa-ajan tilanteita varten, tutustuminen oman alan ammattikirjallisuuteen, kielialueen kulttuurin tuntemus. Aihealueina small talk, liikematkat, messut, tuote- ja prosessikuvaukset, presentaatiot, graafiset kuvat, tehdasvierailut. EKCE130 Orientation to Engineer s Working English (3 op) 56h Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikielen keskeisen sanaston hallinta, ammattikirjallisuuteen perehtyminen, valmiudet selviytyä englanninkielen taitoa vaativista tehtävistä työelämässä. Aihealueina työelämän englanti, työpaikan hakeminen, kokoukset, neuvottelut, insinöörityön abstraktin laatiminen, raportit. EKF0010 Fysiikka 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Newtonin lait, kitka. Heittoliike. Keskeiskiihtyvyys. Työ, teho ja energia. Liikemäärä ja impulssi. EKF0021 Fysiikka 2C (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Termofysiikka. Geometrinen optiikka. Sähköstatiikka ja tasavirta. Magnetismi ja induktio. Modernin fysiikan perusteita. Laboratoriotöitä. EKF0120 Fysiikka 2 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Jäykän kappaleen dynamiikka. Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Termofysiikka. Geometrinen optiikka ja fotometria. EKF0130 Fysiikka 3 ( 3 op) Tavoitteet ja sisältö: Sähkökenttä ja potentiaali. Kondensaattori. Tasavirtapiirit. Magneettikenttä. Sähkömagneettinen induktio. Induktanssi. Vaihtovirtapiiri. EKF0140 Fysiikka 4 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Värähdys- ja aaltoliikkeet. Kvanttifysiikan perusteita. Suhteellisuusteorian alkeita. Atomi- ja ydinfysiikkaa. EKF01L0 Fysiikan laboraatiot (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Laboratoriotöitä fysiikan eri alueilta ja mittaustulosten analysointi tietokoneavusteisesti. EKG0010 Yritystoiminta (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuva teollisuustaloudesta, kansantalouden perusteet, kiertokulkumallit, julkinen sektori, kotitalouksien tulot ja verotus, yritysten tuotteiden kysyntä, ulkomaankauppa, yrityksen päätoiminnot, tuottavuus ja kannattavuus (ROI). Liikeidea ja sen suojaus. Markkinoinnin historia. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, strateginen suunnittelu, segmentointi ja kohdistaminen. Tuot-

13 teen asemointi, hinnoittelu, mainonta, SP, PR ja henkilökohtainen myyntityö. Markkinoiden mittaaminen ja ennustaminen. EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi. Kustannuslaskenta, investoinnit ja rahoitus, tuotekustannuslaskenta, kannattavuuslaskenta, hinnoittelu. Yrityksen tuloslaskelmat, taseet, kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnan suunnittelu (budjetointi). EKG0030 Tuotannonohjaus (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotantotoiminnan organisointi, valmistusjärjestelmät, tuotannonohjauksen tavoitteet ja sisältö, logistiikka, tuotannon kehittäminen, OPT, JOT:n keinot, LEAN-toimintatapa, tiimityöskentely. EKG0040 Johtamisoppi (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Työkäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen, valmiudet esimiestehtäviin työelämässä, ergonomian, työsuojelulain, henkilöstöasioiden ja työlainsäädännön perusteiden tuntemus. Työpsykologia: lahjakkuus, luonne, asenteet ja tarpeet. Motivaatioteoriat, stressi työelämässä. Fyysinen ja sosiaalinen työympäristö. Tavallisimmat organisaatiomallit. Tavallisimmat johtamismallit (erityisesti tulos- ja laatujohtaminen) sekä tiimijohtamisen käytännön johtamistehtävä. Henkilöstöhallinnon perusteet. Työlainsäädäntö. Työmarkkinajärjestelmän toiminta- ja palkkausjärjestelmät. YT-laki ja muut yhteistoimintasopimukset. Työturvallisuus. EKG0050 Laatutekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Laatukäsite. Laatu yrityksen kilpailutekijänä. Laatujohtaminen (TQM). Laatujohtamistyökaluja: SFS-ISO-9000-standardisarja, Benchmarking, laatukustannusten analysointi, laatupalkinnot, QFD-menetelmä, tilastolliset menetelmät. EKH0010 Ympäristötekniikka (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelun tavoitteet. Johdatus ympäristölainsäädäntöön. Ilman ja vesiensuojelun perusteet Jätehuolto. Tuotantotekijät ympäristön kannalta. Tuotteen elinkaari. Uusiotekniikan perusteet. EKH0020 Energiatekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Termodynamiikan, virtausopin ja lämmön siirron perusteet sekä niihin liittyvät laitesovellukset. Ihannekaasu työaineena, koneiden ja prosessien energiataseet. Entropia, tilanmuutokset. Kiertoprosessit. Palaminen. Kostea ilma. Virtaustekniikan perusteet. Pumppujen ja puhaltimien rakenne ja toiminta verkostossa. Paineilmalaitos. Energian tuotantojärjestelmistä. EKJ0010 Koneenosien suunnittelu (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Koneenosien rakenne ja toiminta sekä niiden mitoitus- ja suunnitteluperusteet. Ruuviliitokset, hitsausliitokset, akselit ja muotosulkeiset liitokset ja vierintälaakerit. PC-ohjelmien käyttö koneenosien laskennassa. EKJ0020 Koneensuunnittelu 1 (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Suunnittelu- ja mitoitustehtävä ja tuotteen konstruointi annetuista lähtöarvoista. Hitsausliitosten mitoitus, väsyttävä kuormitus. Kitkaliitokset (kutistusliitos), sovitteen suunnittelu. Painelaitteet, jouset, hihna-, ketjuvälitykset. Koneturvallisuus, konepäätös. EKJ0030 Koneensuunnittelu 2 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Itsenäinen ja laajahko suunnittelu- ja mitoitustehtävä ja valmistuspiirustusten konstruointi. Hammasvaihteen suunnittelu- ja mitoitus ja konstruointi. Valmistusystävällinen suunnittelu. Akselin väsyttävä kuormitus, Smith-piirros. Ergonomiset periaatteet koneensuunnittelussa. Käyttövarmuus tuotesuunnittelussa. EKJ0040 Tuotekehitys (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotekehityksen merkitys yritystoiminnalle. Tuotestrategia. Ideointimenetelmät ja luovuus. Tuotekehityksen toteutus. Markkinaselvitykset, rinnakkaissuunnittelu, tuotteen suojaaminen. Tuotekehitysmenetelmistä esim. VDI-mallit, QFD-menetelmä. EKJ0050 Konstruktiotekniikka ja tuotekehitys (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotteen suunnittelu valmistuksen kannalta: materiaalivalinnat ml. Arvoanalyysi, valmistuksen vaatimukset tuotteelle, DFA. RP-mallinnus. Tuotestandardointi ja modulointi. Tuotteen erillistekijät: ergonomia, luotettavuus, käytettävyys, turvallisuus ja melu. Tuotteen suunnittelun ympäristökysymykset: LCA, LCC, kierrätettävyys.

14 EKJ0060 Teräsrakenteet (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Teräksen lujuus- ja laatuluokat. Terästuotteet. Teräsrakennenormit. Hitsausliitokset. Väsyminen hitsatussa rakenteessa. Putkipalkkirakenteen suunnittelu. EKJ0070 Teollisuusputkistot (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Teollisuusputkistojen suunnittelu- ja valmistusprosessi sekä viranomaisten määräykset ja standardit. Suunnittelun lähtötietojen valinta ja tavoitteet. Materiaalin valinta. Putkiston painehäviöt, pumpun (kompressorin) valinta. Paineenkestävyys. Lämpötilan vaikutukset. Putkiston dynaamiset kuormitukset ja kannakointi. Putkistoasennukset. Turvallisuuskysymykset. Instrumentointi. EKJ0080 Paperiteollisuuden koneet (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Basic course in paper technology and paper machine technology including other production machines. Paper and board qualities. Paper making process and machine operations. Surface treatment and coating technology. Coater and calander process operations. EKK0010 Kemia 1 (1 op) Tavoitteet ja sisältö: Aineen rakenne, kemiallinen sitoutuminen, olomuodot, seokset, kemiallinen reaktio, stökiömetriset laskutehtävät ja kemiallinen tasapaino. EKK0020 Kemia 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Protolyysireaktiot, redoxreaktiot, sähkökemia ja korroosio, muovit, suuntautumisvaihtoehdon kannalta tärkeitä alkuaineita sekä niiden epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä, elinympäristön kemiaa. EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (7 op) Tavoitteet ja sisältö: Trigonometria. Vektorit tasossa ja avaruudessa. Yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisemisessa. Polynomin derivaatta, differentiaali ja määrätty integraali. Taso- ja avaruusgeometriaa. EKM0001 Matematiikan peruskurssi L (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Rationaalilausekkeet. Polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja -yhtälöt. Vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen. EKM0010 Matematiikka 1A (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja -yhtälöt. Analyyttinen geometria. Yhden muuttujan funktion yleinen analyysi. Parametri- ja implisiittiesitykset. Numeerisia menetelmiä. EKM0011 Matematiikka 1L (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisemisessa. Vektorit 3-ulotteisessa avaruudessa. Differentiaali. Määrätyn integraalin sovelluksia: Parametri- ja implisiittiesitykset. Numeerisia menetelmiä. EKM0020 Matematiikka 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä. Pinta- ja tilavuusintegraali. Differentiaaliyhtälöt. Kompleksiluvut. EKM0030 Matematiikka 3 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa. Vektorifunktion derivointi, viivaintegraali. Sarjat. Matriisit. Laplacemuunnos. EKM0040 Matematiikka 4 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. EKM0120 Matematiikka 2C (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä. Määrätyn integraalin numeerinen laskeminen ja sovelluksia. Differentiaaliyhtälöt. Osittaisderivaatat ja kokonaisdifferentiaali. Tasokäyrän kaarevuus, evoluutta ja evolventti. Taso- ja avaruusgeometriaa. EKM0140 Matematiikka 4C (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet. EKN0000 Automaattisen koneen suunnittelu (7 op) Tavoitteet ja sisältö: Automaattisen koneen tai linjan suunnitteluprojektin läpivienti. Turvallisuusvaatimukset ja suunnitteluohjeet. Automaation suunnittelu ja valinta sekä dokumenttien tuottaminen. Automaation laatukriteerit ja kustannukset sekä hyödyn määrittäminen. Toimilaitteet ja niiden ohjaus, (proportionaaliventtiilit ja niiden ohjaus). Käyttövarmuus ja luotettavuus.

15 EKN0010 Ohjausjärjestelmät 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Kytkentäalgebra ja kenttäpiirien suunnittelu. Pneumaattisen sekvenssiohjauksen laadinta. Releet ja releohjaus. Askeltavan ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi. Järjestelmän liittäminen oheislaitteisiin. EKN0020 Ohjausjärjestelmät 2 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmoitavan logiikan ohjelmarakenteita. Ohjelmointi sekä ohjauslaitteen kytkentä antureihin ja toimilaitteisiin. EKN0030 Ohjausjärjestelmät 3 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Jaksossa perehdytään ohjaustekniikan nykyaikaisiin sovelluksiin ja menetelmiin. EKN0050 Robotiikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Robottiturvallisuus. Robottien rakenneperiaatteet ja ohjelmointitavat. Tarttujat, oheislaitteet. Robotisoitu hitsaus ja kokoonpano. Robotin kytkeminen oheislaitteisiin. EKN0060 Mekanisointiyksiköt (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään kappaleen käsittelyssä tarvittavien siirto-, kuljetus-, kääntö-ja asettelulaitteiden suunnitteluun ja valintaan. Vaihdemoottorien mitoitus ja valinta (kuljettimet). Lineaariliike, komponentit ja toteutus. Teollisuusrobotit ja manipulaattorit (sovelluksia). EKN0100 Mekanisointitekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotannon mekanisointi ja automatisointi valmistustekniikka huomioon ottaen. Levyjen taivutus ja liitosmenetelmät (ohutlevytyöt). Hitsauksen mekanisointi ja rationalisointi. Koneistettavan kappaleen siirto- ja käsittely. Kokoonpanon mekanisointi (asennusmyönteinen suunnittelu, automaattinen kokoonpano) EKN0110 Ohjaustekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Loogiset perusfunktiot eri tavoin toteutettuna. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Askeltava logiikka. Ohjelmoitavat logiikat. Ohjauslaitteen liittäminen järjestelmään. EKP0010 Koneautomaatio 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Paineilman käyttö koneautomaatiossa. Pneumaattisen järjestelmän suunnittelu. Piirrosmerkit. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Askeltavan ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi ja kytkennät. EKP0020 Koneautomaatio 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Hydrauliikan käyttö koneautomaatiossa. Järjestelmän komponentit ja suunnittelu. Proportionaali-, patruuna- ja servojärjestelmien perusteet. EKP0030 Hydraulijärjestelmät 1 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Hydrostatiikan ja hydrodynamiikan peruskäsitteet. Hydrauliikan komponentit. Hydraulijärjestelmän suunnittelu. EKP0040 Hydraulijärjestelmät 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Patruunatekniikka. Proportiaalitekniikka. Työkonehydrauliikka. Servohydrauliikka. EKP0050 Automaatiotekniikka (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Paineilman käyttäytymistä hallitsevat peruslait, järjestelmän suunnittelu. Piirrosmerkit. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Hydrostatiikan ja hydrodynamiikan perusteet. Hydraulijärjestelmän komponentit ja niiden toiminta. Hydraulijärjestelmän suunnittelu. EKQ0000 Liitosmenetelmät (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavanomaisten, modernien ja erikoishitsausmenetelmien ja tarvittavien laitteiden tunteminen. Hitsattavuuden ja sen periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen sekä osata vertailla erilaisten hitsausmenetelmien käyttökelpoisuutta. Hitsausvirheiden tunnistus ja tarkastusmenetelmät ja hitsaukseen liittyvät terveydelliset haittatekijät sekä kustannukset. Juottaminen, liimaus ja niittaus (ohutlevytyöt). EKQ0010 Levytyötekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Ohutlevytuotteiden suunnittelu ja mallintaminen CAD-ohjelmalla. Ohutlevytuotteiden käsittely ja varastointi. Valmistusmenetelmät ja niiden erityispiirteet. EKQ0020 Työvälinesuunnittelu (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Työvälineet ja työvälinejärjestelmä. Työvälineiden suunnittelu ja mallintaminen CAD-ohjelmalla. EKQ0030 Kunnossapito (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Kunnossapidon tunnusluvut ja strategiat. Käyttövarmuuden parantaminen. Ennakoivan kunnossapidon menetelmät.

16 Vikaantuminen ja vianetsintä. Luotettavuus ja turvallisuus. Kunnossapidon tietojärjestelmä. Kokonaisvaltainen kunnossapito (TPM) ja luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM). Koneutomaation kunnossapito. EKR0010 Valmistustekniikka 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Valutekniikka, jauhemetallurgiset valmistusmenetelmät, levytyöt ja liittämistekniikka, muovaavat valmistusmenetelmät, muoviosien valmistus, pinnoitusmenetelmät, valmistusmenetelmien automatisointi, kokoonpano ja asennus, mittaustekniikka. EKR0020 Valmistustekniikka 2 (3 op) Tavoiteet ja sisältö: Lastuamisen teoria ja teräaineet. Materiaalien lastuttavuus. Lastuamisarvojen valinta. Lastuavat valmistusmenetelmät. Hiominen ja hienotyöstö. EKR0030 Tuotantotekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotantojärjestelmän rakenne ja toiminnot. Konepaja tuotantolaitoksena. Konepajan valmistusmenetelmät ja niiden taloudelliset käyttöalueet. Tuotesuunnittelu, tuotantotekninen suunnittelu ja valmistus. Valmistuksen automaatio ja sovellukset. EKR0050 NC-koneistus (3 op) Tavoitteet ja sisältö: NC-sorvin ja koneistuskeskuksen ohjelmointi. NC-työstökoneen käyttö. Tuotantotekninen suunnittelu ja valmistus. EKR0070 CAD/CAM ohjelmointi (4 op) Tavoitteet ja sisältö: 2D- ja 3D -geometrian laatiminen ja siirtäminen NC-ohjelmointijärjestelmään. Työstöratojen muodostaminen, simulointi ja muokkaaminen. Välitiedoston laatiminen ja postprosessointi. NC-ohjelman arkistointi ja siirto NC-koneelle. EKR0080 FMS-tekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Joustavan valmistusjärjestelmän (FMS) rakenne, toiminnot ja niiden sisältö. Koneistuksen automaatio ja joustavat valmistusyksiköt. Välineistäminen. Materiaalin siirto- ja varastoautomaatio. Ohjausjärjestelmät. Valvontatoiminnot. Valmistusjärjestelmän turvallisuussuunnittelu. EKS0010 Työelämän viestintä (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on valmentaa ammatin kannalta selkeään ja johdonmukaiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun. Kurssilla kerrataan teknisen tekstin tuottamisen kannalta keskeiset kielenhuollon seikat. Puheviestintä (yksilö- ja ryhmäharjoituksia), kokoustekniikan perusteet, tiedottaminen, työnhaun tekstit, referointi, kielenhuolto. EKS0020 Ammatilliset vuorovaikutustaidot (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on vahvistaa sekä suullista että kirjallista esittämistä. Harjoitusten avulla pyritään kehittämään ryhmätyötaitoja ja syventämään neuvottelu- ja kokoustekniikkataitoja. Tavoitteena on myös perehdyttää opinnäytetyön laatimiseen. Puheviestintä (yksilö- ja ryhmäharjoituksia), neuvottelutaito ja kokoustekniikka, raportointi, muistiot, liikekirjeenvaihto, opinnäytetyö. EKT0010 Tietojenkäsittely 1 (1 op) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään mikrotietokonetta, sen käyttöjärjestelmää ja tavallisia toimistosovelluksia kuten tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa perustoimintojen tasolla. Lisäksi perehdytään sähköpostin ja Internetin käyttöön sekä virustorjunnan perusteisiin. EKT0020 Tietojenkäsittely 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa erityisesti teknisessä laskennassa symbolimuotoisia kaavoja ja sisäänrakennettuja funktioita käyttäen. Lisäksi perehdytään piirto-ohjelmiin sekä opetellaan eri ohjelmilla tuotettujen kuvien ja taulukoiden siirtäminen tekniseen raporttiin. Lopuksi perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin tavoitteena toistuvien rutiinitoimintojen automatisointi taulukkolaskennan makroja laatimalla. EKT0030 Tietojenkäsittely 3 (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmointitaidon syventäminen kiinnittäen erityisesti huomiota rakenteen selkeyteen sekä huolelliseen dokumentointiin. Tiedonhallinta ja komponenttiohjelmointi. EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Parametrisen piirremallinnusohjelmiston käyttö koneenosien ja kokoonpanojen suunnittelussa..teknisten dokumenttien tuottaminen.

17 EKV0000 Sähkötekniikka (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet. Tasa- ja vaihtosähköpiirien laskenta. Vaihtosähkökoneet, toimintaperiaate ja valinta. Sähköturvallisuusmääräyksiä. Sähköpiirustusten lukeminen. EKV0030 Anturitekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavallisimpien koneenrakennuksessa käytettävien anturien toimintaperiaatteet ja valinta. Läsnäolon havaitseminen. Pituuden, aseman ja nopeuden mittaus. Saattomuistit. Suurerajat, pinnan ja voiman mittaus. Koneturvallisuus (anturitekniset ratkaisut). EKW0010 Hitsaustekniikan perusteet (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Peruskäsitteet, terminologia ja standardit. Hitsaus-, juotto- ja leikkausmenetelmät, laitteistot ja suoritustekniikat. Rakenneaineiden hitsattavuus. Hitsauksen ja leikkauksen työturvallisuus. Hitsausystävällinen suunnittelu, erityyppisten terästen hitsaus, hitsaukseen liittyvät lämpökäsittelyt, kevytmetallien hitsaus, railon valinta ja -valmistus, korjaushitsaus, tarkastusmenetelmät, laatujärjestelmien perusteet, hitsauksen taloudellisuus. EKW0020 Hitsausmetallurgia (4 op ) Sisältö: Hitsattavuus-käsite. Hitsisulan jähmettyminen. Hitsausliitoksen kiinteän tilan muutokset. Lämpösykli. Hitsausliitoksen vyöhykkeet ja mikrorakenteet sekä niihin vaikuttavat tekijät. Halkeilu- ja murtumisilmiöt. Hitsattavuuskokeet. Hitsausliitoksen korroosio. Eri materiaalien hitsattavuusominaisuudet. Hitsausliitoksen ja hitsin tutkimusmenetelmät. EKW0030 Hitsausautomaatio (4 op) Sisältö: Tuottavat ja tehokkaat uudet hitsausmenetelmät. Railonvalmistusmenetelmät. Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi. Robotiikka. Mekanisointi- ja automatisointilaitteet. Railonseuranta. Hitsausjärjestelmät. Hitsauksen FMU ja FMS. Modulointi. Simulointi. On-line- ja offline- ohjelmointi. Hitsauksen taloudellisuus. Hitsauskustannukset. Hitsaavan konepajan laatu- ja ympäristövaatimukset. EKW0040 Hitsauksen laadunvarmistus (4 op) Sisältö: Yleinen tietous laadusta ja laatujärjestelmistä. ISO-9000 ja SFS-EN laatustandardisarjat. Hitsauksen koordinointi ja laaduntuottotekijät. Laadunvarmistus hitsaavassa teollisuudessa. Hitsausliitoksen laadunvarmistuksessa käytettävät rikkovat ja rikkomattomat tarkastusmenetelmät. Tosiaikainen laadunvarmistus. Hitsaajien ja tarkastajien pätevyysvaatimukset. Hitsausohje (WPS). Tietotekniikan käyttö hitsauksen laadunvarmistuksessa. EKZ0001 Projektinhallinta (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia käyttämään projektin suunnittelussa ja ohjauksessa tarvittavia työmenetelmiä ja työkaluja. Projektin määrittely, perustaminen, suunnittelu ja ohjaus. Projektin organisointi, projektin elinkaaren kustannukset, aikataulusuunnittelu, kustannusten ja resurssien käytön suunnittelu ja ohjaus. Projektin johtaminen, projektin ositus, projektisopimukset. Tietokoneavusteinen projektinhallinta. EKZ0010 Projekti 1 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Ammattiaineisiin liittyvä projekti, jossa toteutetaan pienimuotoinen suunnittelutehtävä pari- tai ryhmätyöprojektina. Harjoitustyön painopisteenä projektisuunnitelman, väli- ja loppuraportin kirjallinen ja suullinen esittäminen. EKZ0020 Projekti 2 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Laajahko ammattiaineisiin liittyvä projekti, jossa toteutetaan ammattiaineista integroitu projekti pari- tai pienryhmissä. Harjoitustyön painopisteenä projektin toteuttamisen aikatauluttaminen, työaikaseuranta ja budjetointi. EKZ0030 Projekti 3 (8 op) Tavoitteet ja sisältö: Laaja ammattiaineisiin tai yrityksen tuotantotoimintaan liittyvä kehitysprojekti yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä. Harjoitustyön painopisteenä projektityösopimuksen laadinta, ohjausryhmätyöskentely ja tiedottaminen EKZ0040 Projekti 4 (10 op) Tavoitteet ja sisältö: Laaja yrityksen tuotantotoimintaan liittyvä kehitysprojekti. Harjoitustyön painopisteenä rahoitushakemuksen laadinta.

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-,

Lisätiedot

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-,

Lisätiedot

3.19 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

3.19 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 3.19 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 3.19.1 Yleistä konetekniikan koulutusohjelmasta ja koulutusohjelman rakenne Ammatillinen tehtäväalue Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-,

Lisätiedot

Konetekniikan ko (INKONU15A6)

Konetekniikan ko (INKONU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan ko (INKONU15A6) code name 1 2 3 4 sum INKON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 165 INKON15AKO01-1000 Kohti urapolkua 15 KO0101 Opiskelijana HAMKissa 6 6 KO0102 Viestintä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014

1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014 1. Konetekniikan tutkinto-ohjelma siirtymävaiheen kurssikorvaavuudet vuosikursseille 2010-2014 Tämä into-as koskee vuosikurssien 2012, 2013 ja 2014 kandidaattivaiheen intoja. Tämä as koskee vuosikurssien

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu Opiskeleminen konetekniikassa Käytännönläheistä oppimista Teoriasta käytäntöön Ekskursiot, opiskelijavaihto ja kansainvälisyys Uusimmat laitteet

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 97 ov Perusopinnot, 23 ov 0(76b7$/28'(1Ã.28/87862+-(/0$Ã0016 Suositeltava ajoitus vuosittain ÃV\NV\OOlÃDORLWWDYDW

Lisätiedot

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Insinööri AMK 240 op Sijoittuminen työelämään Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 4. Tenttikausi ma 3.1.- la 15.1.2010 Lauantaitenttipäivät keväällä 2011 III Opetusperiodi ma 17.1.-

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA

OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA OSAAMISTARVESELVITYSTEN TULOKSIA JA NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ NE MERKITSEVÄT TUTKINNON PERUSTEITA UUDISTETTAESSA Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Seppo Valio Opetushallitus www.oph.fi

Lisätiedot

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl.

Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston harjoitus- ja opinnäytetöiden tarpeet konetekniikan alalla. Tarvittava määrä vuositasolla yli 100 kpl. Työt tehdään yhteistyössä opiskelijoiden,

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 7\ KDUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013

KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2013 1 40 op 180 OP (3 VUOTTA) KEMIANTEKNIIKAN KANDI 2014 70 op 80 op Yleisopinnot Matematiikka 26 op (26) Fysiikka 12 op

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla. Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla Jos et ole varma, voitko valita jonkin fysiikan kurssin, ota yhteyttä lehtori Antti

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA

INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA INSINÖÖRIKOULUTUS KONETEKNIIKKA TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3122 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka 216 T01 35 Ma 24.08.15 13:00-16:00 Kon-15.3342 Työstökoneet ja oheislaitteet

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 1. tenttijakso ma 22.8 - la 3.9.2011 I opetusjakso ma 5.9 - pe 21.10.2011 2. tenttijakso la 22.10 - la

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti

Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti TkT Harri Eskelinen Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti vuodesta 2011 alkaen Tutkimusaihepiirit:

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan maakuntako Kauhava-kampus Koopetuksen koordinaattori Riikka Muurimäki 2 Mikä maakuntako? Maakuntakon tarkoituksena on tarjota lähellä juuri sitä koulutusta mitä tarvitaan, ns. yhden luukun

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Juonneopetuksen projektimainen toteutus Vaasan ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan osastolla

Juonneopetuksen projektimainen toteutus Vaasan ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan osastolla Juonneopetuksen projektimainen toteutus Vaasan ammattikorkeakoulun kone- ja tuotantotekniikan osastolla Yliopettaja Lotta Saarikoski Lehtori Pekka Ketola lotta.saarikoski@puv.fi pekka.ketola@puv.fi SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Kone jatuotantotekniikankoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot Mathematics and Physics Koulutusohjelmajohtaja: DI Timo Harju, puh. (05) 220 8344 Ainetutorit:

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto... 3 1.1 Mekatroniikan sv... 4 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto... 3 1.1 Mekatroniikan sv... 4 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, mekatroniikan suuntautumisvaihtoehto........................................ 3 1.1 Mekatroniikan sv........................................................................................

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 30.6.2005/akh Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, teknillinen

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot