ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN TIISTAINA KELLO SEURAKUNTAKESKUKSESSA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN TIISTAINA 2.4.2013 KELLO 19.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA."

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto / ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN TIISTAINA KELLO SEURAKUNTAKESKUKSESSA. Käsiteltävät asiat: 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Tilinpäätös vuodelta Seurakunnan kustannuksella hoidettavat haudat 19 Määräaikaiset sopimukset yksityisten ja yhdistysten kanssa seurakunnalle palautuneen haudan hoidosta 20 Muut / kiireelliset asiat 21 Muutoksenhaku Ähtärissä Kaarina Savela kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on laitettu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Ähtärissä Anja Pölkki talouspäällikkö _

2 Kirkkovaltuusto / Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Seurakuntakeskus Kokoukseen osallistuneet kirkkovaltuuston jäsenet varsinainen jäsen varajäsen Ahola Pirkko, läsnä Ahopelto Päivi, läsnä Eloranta Ritva, poissa Pirkko Koiramäki Haapaniemi Elina, läsnä Harju Risto, läsnä Johde Eero, poissa Yrjö Petäjä Kotamäki Leila, poissa ei varajäsentä Latvanen Elina, läsnä Makkonen Irma, läsnä Mattila Reijo, läsnä Mörönen Mikko, poissa ei varajäsentä Pusaa Elina, läsnä Ruha Heikki, poissa ei varajäsentä Santala Timo, poissa Tarja Ala-Sankila-Penttilä Savela Kaarina, läsnä Sinkko Päivi, läsnä Ström Ari-Pekka, läsnä Ylä-Kaarre Saara, läsnä Ylä-Pöntinen Tanja, läsnä Muut saapuvilla olleet: Kaivosoja Pauli, kirkkoherra, läsnä Pölkki Anja, talouspäällikkö, läsnä Asiat: Allekirjoitukset: Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarina Savela Anja Pölkki Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirjan tarkastajat Ähtärissä Pirkko Koiramäki Tarja Ala-Sankila-Penttilä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Ähtärin kirkkoherranvirastossa Anja Pölkki _

3 Kirkkovaltuusto / KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovalt 13 Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kirkkoherra piti alkuhartauden, laulettiin virrestä 343: 1,2.4,5 ja 6, minkä jälkeen pidettiin nimenhuuto. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovalt 14 KJ 8:5 :n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvosoton jäsenille, sekä laitettu ilmoitustaululle Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovalt 15 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Saara Ylä-Kaarteen esityksestä pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pirkko Koiramäki ja Tarja Ala-Sankila-Penttilä. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovalt 16 Työjärjestykseksi hyväksyttäneen esityslista. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. _

4 Kirkkovaltuusto / TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kirkkoneuvosto 22 ( ) KJ 9 L 6 1 mom: Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. KJ 15 L mom: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Erillisenä liitteenä on tilinpäätös tilikaudelta johon kuuluu toimintakertomus Ähtärin seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta vuodelta Tuloslaskelma Talousarvioon nähden toimintatuotot olivat arvioitua suuremmat (toteutuma 111 %) ja toimintakulut arvioitua pienemmät (toteutuma 89,7 %). Verotuloja kertyi arvioitua vähemmän (toteutuma 99 %). Rahoitustuottoihin on kirjattu korkotuottojen Sampo OYJ:n osakkeiden myyntivoitto (86 723,91 ) ja OP Maltillinen rahastosijoituksen arvonkorotus (10 520,28 ). OP Maltillisen arvo on edelleen hankintahintaa pienempi. Vuosikate on ,13, jolla voitiin kattaa poistot. Tilikauden tulokseksi muodostui ,13. Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät, mutta nousivat vuoteen 2011 verrattuna (+ 1,4 %). Nousu on jaksotetuissa palkoissa ja johtuu vuosiloman laskennan muutoksesta ja aikaisempien vuosien lomapalkkavelkajaksotusten korjauksesta. Henkilöstömenot ovat 70,6% verotuloista (76,6 % kirkollisverotuloista). Investoinnit Uurna-alueen rakentaminen maksoi 33126,95. Vesijättömaiden lunastaminen seurakuntakeskuksen, pappilan ja leirikeskuksen edustoilta maksoi ,30. Seurakuntakeskuksen ilmastoinnin ja keittiösaneerauksen suunnitteluun, valvontaan ym. menoihin meni ,67, varsinainen rakentaminen siirtyi vuodelle Vuoden 2012 investointimenot ovat ,92. Talousarvion sitovuustaso on seuraava: Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle kustannuspaikkatasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa Toimintakate 1:tä. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät, hallinnon ja rahoituksen vyörytyserät, sisäiset korkomenot ja tulot sekä sisäiset vuokramenot ja tulot eivät ole sitovia eriä. Tilivuonna 2012 kussakin pääluokassa on pysytty alkuperäisessä talousarviossa. Talousarvion toteutuminen pääluokittain (raportti kirjanpidosta): YLEISHALLINTO Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % TOIMINTATUOTOT (ulk) , ,62 170,4 TOIMINTAKULUT (ulk) , ,30 96,7 TOIMINTAKATE I , ,92 96,3 _

5 Kirkkovaltuusto / SEURAKUNTATYÖ Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % TOIMINTATUOTOT (ulk) , ,57 128,8 TOIMINTAKULUT (ulk) , ,57 91,4 TOIMINTAKATE I , ,14 88,9 HAUTAUSTOIMI Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % TOIMINTATUOTOT (ulk) , ,40 90,4 TOIMINTAKULUT (ulk) , ,70 88,3 TOIMINTAKATE I , ,30 87,3 KIINTEISTÖTOIMI Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % TOIMINTATUOTOT (ulk) , ,75 111,8 TOIMINTAKULUT (ulk) , ,42 93,3 TOIMINTAKATE I , ,17 85,7 Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % TOIMINTATUOTOT (ulk) , , TOIMINTAKULUT (ulk) , ,99 92,6 TOIMINTAKATE I , ,53 89,7 Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto: 1) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,13 kirjataan taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille 2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää luovuttaa sen tilintarkastajille Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Kirkkoneuvosto JHTT Esko Säilä (KPMG julkishallinnon Palvelut Oy JHTT yhteisö) ja HTM Jaakko Laitakari ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta ja antaneet siitä tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen tulokset Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. _

6 Kirkkovaltuusto / Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto antaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että se: 1. Päättää, että tilikauden ylijäämä ,13 kirjataan taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille. 2. Päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä. 3. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tilikauden ylijäämä ,13 kirjataan taseeseen tilikauden yli/alijäämätilille. 2. Hyväksyi tilinpäätöksen yksimielisesti. 3. Myönsi yksimielisesti tilivelvollisille vastuuvapauden. _

7 Kirkkovaltuusto / SEURAKUNNAN KUSTANNUKSELLA HOIDETTAVAT HAUDAT JA MUISTOMERKIT Kirkkoneuvosto Testamennttilahjoituksen perusteella hoidetut haudat, hoitotaso on ollut sama kuin 5- vuotisissa hoitosopimuksissa (6 kpl). Vuosina seurakunta on saanut neljä testamenttilahjoitusta. Kahdessa testamentissa on ehtona, että hauta / hautakivi hoidetaan pysyvästi / ikuisesti. Yhdessä määrätään oma ja puolison hauta hoidettavaksi (hoitoajasta ei mainintaa), testamentin perusteella seurakunta hoitaa myös kaksi muuta hautaa, joista ei ole mainintaa testamentissa. Yhdessä testamentissa määrätään rahat puoliksi Suomen Lähetysseuralle ja seurakunnan diakoniatyölle, mutta ei ole määräystä haudan hoidosta. kirkkoneuvosto on tehnyt erikseen päätöksen hoitaa hauta seurakunnan yleisistä varoista. Käytännössä nuo yleiset varat tarkoittaa hautainhoitorahaston adressituloja. Kirkkolain 17 luvun 5 : Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Hautausmaan käyttösuunnitelma: Seurakunta suorittaa yhtenäisillä nurmikkoalueella olevien hautojen nurmikoiden leikkauksen ja muut nurmikon hoitoon kuuluvat tehtävät. Seurakunta voi kirkkovaltuuston päätöksellä ottaa määräajaksi hoidettavaksi sellaisen henkilön haudan, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä. 2. Seurakunta hoitaa tällä hetkellä seuraavat haudat, hoitotaso on ollut sama kuin 5-vuotisissa hoitosopimuksissa (7 kpl A-hautoja): Sijat kpl vainaja peruste 1-A Pohjola Armas Entinen kanttori 1-A Helsten Hanna 1. kiertokoulun opettaja 1-A Vähämäki Lahja Sota-aikana toiminut suntiona 1-A Ahonen Matti Olavi Pappi 1-F Hyvösaho Kalle (Kaarle) Ent suntio 1-F Vartia Tauno, Taimi Pappi 1-G Sillanpää Tyyne Suntion vaimo, hoiti miehensä tehtävää, kuoli kellotapuliin Hautausmaan inventointi on suoritettu kesällä 2011, kirkkoneuvosto perusti hautausmaan inventointitoimikunnan, jonka tehtävänä oli: a. tehdä kirkkoneuvoston päätöksen pohjaksi luettelo paikkakunnan kulttuurihistorian kannalta merkittävänä säilytettävistä muistomerkeistä tai haudoista tärkeysjärjestyksessä b. arvioida säilytettävien hautamuistomerkkien säilytystapoja (säilytys omalla paikallaan / kaikki säilytettävät muistomerkit kootaan johonkin tiettyyn kohtaan). c. arvioida kuulutusmenettelyllä ja luovutusten kautta seurakunnan hallintaan siirtyneiden muistomerkkien uudelleenkäytön mahdollisuutta kun hautapaikka luovutetaan uudelleen. Esityslistan liitteenä on pidetyn hautausmaan inventointitoimikunnan pöytäkirja, johon on kirjattu toimikunnan näkemykset. 3. Kuulutusmenettelyllä seurakunnalle palautuneet haudat, joiden vainajien muiston vaalimista on inventoinnin yhteydessä pidetty seurakunnan historian kannalta merkittävänä (5 kpl): tunniste nimi peruste 1-A Virtanen Ähtärin suntio perheineen 1-B Borenius Ähtärin kappalaisen tytär 1-C Backman Ähtärin kirkkoherran tytär 1-C Peltonen Ähtärin lukkari vaimoineen 1-C Kellman Ähtärin suntio vaimoineen Inventointitoimikunnan mielipide hautojen hoitamisesta: haudat säilytetään, seurakunta hoitaa haudat ja muistomerkit. _

8 Kirkkovaltuusto / Haudat, jotka eivät ole siirtyneet seurakunnalle, mutta inventoinnin yhteydessä määritelty kulttuurihistorian kannalta merkittäviksi (5 kpl): tunniste nimi peruste 1-A Ahopelto? vanhin hautakivi vanhalla hautausmaalla/hautausmaan historia 1-C Blomberg erikoinen hautakivi/hautausmaan historia 1-E tuntematon katkennut vanha valurautaristi/hautausmaan historia 1-E tuntematon katkennut vanha valurautaristi/hautausmaan historia 1-I tuntematon erikoinen vanha hautakivi/hautausmaan historia Inventointitoimikunnan mielipide hautojen hoitamisesta: seurakunta hoitaa haudat ja muistomerkit 5. Inventoinnin yhteydessä säilytettäväksi määritellyt haudat ja muistomerkit (8kpl) tunniste nimi peruste mahdollinen hoitaja 1-A Brandt luvun valurautaristi/hautausmaan historia 1-A Granman toiseksi vanhin hautakivi vanhalla hautausmaalla/hautausmaan historia 1-A Ollikainen luvun valurautaristi?/hautausmaan historia 1-D Aho erikoinen vanha hautakivi/hautausmaan historia 1-E Niemikaija erikoinen vanha muistomerkki/hautausmaan hist. 1-E Setälä erikoinen vanha hautakivi/hautausmaan historia 1-E Aho erikoinen vanha muistomerkki/hautausmaan hist. 1-H Pöyhönen erikoinen vanha hautakivi/hautausmaan historia Inventointitoimikunta esitti hautoja säilytettäväksi seurakunnan hoidettavaksi Säilytettävistä muistomerkeistä, haudoista ja hautojen hoitotasosta päätettäessä tulee ottaa huomioon millaisia kustannuksia hautojen hoito aiheuttaa seurakunnalle. Hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan seurakunta voi ottaa kirkkovaltuuston päätöksellä määräajaksi hoidettavaksi sellaisen henkilön haudan, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää että seurakunnan kustannuksella hoidetaan hautoja seuraavasti asti (5 v): 1. Seurakunnalle testamenttilahjoituksen antaneen ja puolison hauta hoitotaso sama kuin 5- vuotisissa hoitosopimuksissa 4 hautaa: 1-J , , ja , muiden testamentin perusteella hoidettujen hautojen 2 hautaa: 1-H ja 1- H hoitotaso: sama kuin haudan kesähoito. 2. Seurakunnan hoidossa olevat muut haudat (7 kpl A-hautoja). Hoitotaso: sama kuin yhden haudan kesähoito. 3. Kuulutusmenettelyllä seurakunnalle palautuneet haudat, joiden vainajien muiston vaalimista on inventoinnin yhteydessä pidetty seurakunnan historian kannalta merkittävänä (5 kpl). Hoitotaso: haudan perushoito (nurmikon hoito, muistomerkin oikaisu). 4. Haudat, jotka eivät ole siirtyneet seurakunnalle, mutta inventoinnin yhteydessä määritelty kulttuurihistorian kannalta merkittäviksi (5 kpl). Ehjät muistomerkit säilytetään (3 kpl). Hoitotaso: haudan perushoito (nurmikon hoito, muistomerkin oikaisu). 5. Inventoinnin yhteydessä säilytettäväksi määritellyt haudat ja muistomerkit (8 kpl). Hoitotaso: haudan perushoito (nurmikon hoito, muistomerkin oikaisu). Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti _

9 Kirkkovaltuusto / Kirkkovaltuusto 18 Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan kustannuksella hoidetaan hautoja seuraavasti asti (5 v): 1. Seurakunnalle testamenttilahjoituksen antaneen ja puolison hauta hoitotaso sama kuin 5- vuotisissa hoitosopimuksissa 4 hautaa: 1-J , , ja , muiden testamentin perusteella hoidettujen hautojen 2 hautaa: 1-H ja 1-H hoitotaso: sama kuin haudan kesähoito. 2. Seurakunnan hoidossa olevat muut haudat (7 kpl A-hautoja). Hoitotaso: sama kuin yhden haudan kesähoito. 3. Kuulutusmenettelyllä seurakunnalle palautuneet haudat, joiden vainajien muiston vaalimista on inventoinnin yhteydessä pidetty seurakunnan historian kannalta merkittävänä (5 kpl). Hoitotaso: haudan perushoito (nurmikon hoito, muistomerkin oikaisu). 4. Haudat, jotka eivät ole siirtyneet seurakunnalle, mutta inventoinnin yhteydessä määritelty kulttuurihistorian kannalta merkittäviksi (4 kpl). Ehjät muistomerkit säilytetään (2 kpl). Hoitotaso: haudan perushoito (nurmikon hoito, muistomerkin oikaisu). - Päivi Ahopelto ilmoitti, että hänen perheensä alkaa hoitamaan hautaa 1-A Ahopellot eivät aikaisemmin ole tienneet haudan olemassa olosta, kiveen ei ole kaiverrettu koko nimeä, vaan ainoastaan nimikirjaimet J. A. 5. Inventoinnin yhteydessä säilytettäväksi määritellyt haudat ja muistomerkit (8 kpl). Hoitotaso: haudan perushoito (nurmikon hoito, muistomerkin oikaisu). _

10 Kirkkovaltuusto / MÄÄRÄAIKAISET SOPIMUKSET YKSITYISTEN JA YHDISTYSTEN KANSSA SEURAKUNNALLE PALAUTU- NEIDEN HAUTOJEN HOIDOSTA Kirkkoneuvosto hautausmaan inventointitoimikunta sopi, että toimikunnan jäsenet tiedustelevat vainajien sukulaisilta, ja eri yhdistyksiltä niiden halukkuutta alkaa huolehtimaan tietyistä inventoinnin yhteydessä paikkakunnan historian kannalta merkityksellisiksi luokiteltujen henkilöiden hautamuistomerkin ja haudan hoidosta. Liitteenä olevan hautausmaan inventointitoimikunnan pöytäkirjan kohdassa 8 on luettelo säilytettävistä haudoista ja yksityisistä henkilöistä tai paikallisista yhdistyksistä, jotka ovat lupautuneet huolehtimaan hautamuistomerkin ja haudan hoidosta. Talouspäällikön esitys: Luettelossa olevien henkilöiden ja yhdistysten kanssa tehdään viiden vuoden sopimus muistomerkin ja haudan hoidosta. Sopimuksessa edellytetään hautamuistomerkin oikaisemista jos se on vinossa, muistomerkin ympäristön siisteydestä huolehtimista. Istutuksena voi olla yksivuotinen kasvi tai hautausmaan käyttösuunnitelman vaatimukset täyttävä monivuotinen kasvi. Istutus ei ole välttämätön. Luettelo säilytettävistä haudoista ja muistomerkeistä annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto päätti, että luettelo säilytettävistä haudoista ja vapaaehtoisista hoitajista annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkovaltuusto 19 Merkittiin kirkkovaltuuston tiedoksi MUUT / KIIREELLISET ASIAT Kirkkovalt 20 Kiireellisiä asioita ei ollut. Kirkkoherra piti kirkkovaltuustolle tilannekatsauksen seurakuntakeskuksen ilmastointi- ja keittiöremontista: - alkuperäisen suunnitelman mukaan remontin piti olla valmis , mutta keittiön lattiassa eristeenä käytetyn kreosootin (kivihiiliterva) purkamisesta johtuen valmistuminen saattaa siirtyä noin kahdella viikolla. - lisätöinä on teetetty mm. palohälytinjärjestelmä koko vanhaan osaan, kun se oli suunniteltu vain ullakolle ja salin valaistuksen uusiminen. MUUTOKSENHAKU Kirkkovalt 21 Muutoksenhakuosoitus liitettiin pöytäkirjaan Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lopuksi laulettiin virsi 550: 1, 2, 5, 6 _

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 2/2011 11 ( 9 ) Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19.00 20.31 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen saapui 16 aikana

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika 24.5.2015 klo 12.30 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakuntakoti Läsnä olleet jäsenet Rahkonen Maija-Stiina Erkkilä Leena Mäkinen Antero Mänki

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 KOKOUSAIKA: 26.5.2015 ALKAMISAIKA: klo 19.00 20.28 PÄÄTTYMISAIKA: KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Kutsutut Eklöf Maria kirkkovaltuuston jäsen kirkkovaltuuston varajäsen M. Voutilaisen tilalla

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Kutsutut Eklöf Maria kirkkovaltuuston jäsen kirkkovaltuuston varajäsen M. Voutilaisen tilalla 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKOVALTUUSTO p. 08-561 4500 Aika Torstaina 7.5.2015 klo 18.00 20.21 Paikka Kokkokankaan seurakuntakeskus, Sali Kutsutut Eklöf Maria Hannila

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 25.3.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2011 23.3.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2011 23.3.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 18.30 20.27 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014 sivu 25. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013... 2 26. Yhteenvetomuistio vuoden 2013 tilintarkastuksesta...

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä huhtikuuta 2012 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 105. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2015 Aika Tiistaina 19. pnä toukokuuta 2015 klo 18.00 20.35 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Alasaarela Katri Antila Ismo Haapasalo Lea Heikkinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ 2012 25.4.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ 2012 25.4.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 17 ) Aika Keskiviikko 25.4.2012 klo 18.30 20.52 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) ASIALISTA 3 / 2015 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta 46 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

5. 18 Liite 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen, Haapajärven seurakunta / Talomyynti Huhtala Oy (laitostunnus 069-401-19-98- L12)

5. 18 Liite 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen, Haapajärven seurakunta / Talomyynti Huhtala Oy (laitostunnus 069-401-19-98- L12) HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.05.2008 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 14 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot