Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Tiivistelmä Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus

2 Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Koko Suomen taloudellinen tilanne on edelleen enemmän kuin haastava. Suomen talous tarvitsee parannuskeinoja, mitä ne sitten ovatkaan. Työllisyyden heikkeneminen jo kuluvan vuoden kesällä indikoi vaikeaa työllisyystilannetta koko talveksi. Suomessa tarvitaan työpaikkoja ja erityisesti teollisia työpaikkoja lisää. Julkinen talous on todella kireällä, tarvitaan tehostamisesta niin valtiolla kuin kunnissa. Pitää muistaa, että kasvava yksityinen sektori on aina tarvittu talouden kasvuun, niin se on 2010-luvullakin. Kuluvana vuonna 2014 käynnistyi VM:n asettama erityinen kuntarakenneselvitys Siilinjärven, Suonenjoen ja Kuopion kesken. Työryhmät ovat työstäneet asioita koko syksyn. Selvitys valmistuu tammikuun 2015 loppuun, jonka jälkeen keväällä 2015 kuntien valtuustot tekevät omat päätökset selvityksen pohjalta. Sote-uudistus eteni maakunnassa niin, että maakunnallisen tuotanto-organisaation suunnittelu käynnistyy maakunta liiton johdolla vielä ennen vuoden vaihdetta. Lukio-uudistuksessa tavoitteena on säilyttää oma lukio. Eri vaihtoehdot mahdollisen uuden lain järjestämisvastuusta selvitetään vuoden 2015 kevään aikana. Siilinjärvellä olemme toteuttaneet kuntastrategiaamme varsin hyvin. Varsinkin elinkeinojen kehittäminen on edennyt pitkäjänteisellä työllä Suomen taloustilanteesta huolimatta erinomaiseen suuntaan. Yritysinvestoinnit ovat olleet vuodessa n. 200 milj. euroa ja työpaikat lisääntyvät jopa 300:lla. Kunnan kasvun mahdollistamiseen on tehty paljon työtä kaavoituksessa ja maapolitiikassa. Väestön kasvu on kunnassamme hiipunut ja tulevina kahtena vuotena ei ole näköpiirisää isoa väestön kasvua. Päinvastoin olemme linjanneet, että etenemme valtuustokauden lopun maltillisemmalla kasvulla. Investoinnit pienevät, raakamaan ostot jäävät minimiin ja uusien asuntoalueiden avaamista rajoitetaan. Kunnan peruspalvelut ovat edelleen kilpailukykyisiä monella mittarilla mitattuna. Myös henkilöstötavoitteet ovat menneet oikeaan suuntaan, sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskevassa trendissä. Kunnan talous on tosi tiukalla nyt ja koko kuluvan valtuustokauden ajan. Nyt tarvitaan yhteistä näkemystä suurten asioiden päättämisessä. Kuntatalouden haasteet on meillä havaittu jo parin vuoden ajan, koska toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu. Suurin haaste koko kuntakentässä ja ennen kaikkea Siilinjärvellä on tulopohjan pettäminen. Siilinjärven palveluiden tehokkuus on todistettavasti huomattu mm. kuntarakenneselvityksessä. Tuloveroa korotettiin vuodelle 2014, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia tulopohjan vahvistamiseen. Toisaalta Suomen talouden alamäki heikentää kaiken kaikkiaan verotulojen kasvua. Valtion lupaukset kuntien tehtävien ja normien vähentämiseksi on jäänyt kauniiksi puheiksi ilman päätöksiä. Seuraavina vuosina kunnan toimintakatteen kasvu pitää saada pysyvästi alle 3 %. Kunnanhallitus asetti syyskuussa talousarvion toimintakatteelle tiukan raamin. Talousarvion valmistelussa raamiin ei päästy, vaan raami ylittyi 2,3 milj. euroa. Raamiin pääsemiseksi kunnanhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka tavoitteena on karsia kuluja tuo 2,3 milj. euroa. Talousarvio on tehty näin ollen raamin mukaiseksi olettaen, että yt neuvotteluissa päästään tavoitteeseen. Meidän pitää muistaa, että tarvitsemme edelleen innovatiivista suunnittelua ja toteutusta tuottavuuden lisäämiseksi seuraavien kahden - kolmen vuoden aikana.

3 Tiukka talousarvio kuitenkin palvelut säilyvät Talousarvioesitys kokonaisuutena säilyttävät palvelut ja palveluverkoston. Investointitaso pudotetaan 10 milj. eurosta 6 milj. euroon. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit säilytetään entisellään ja vesimaksuihin ei tule korotuksia. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2015 alijäämä tulee olemaan noin -4,2 milj. euroa. Vuosikate muodostuu positiiviseksi +1,9 milj. euroa. Vuoden 2015 poistojen määrä tulee olemaan n. 6,0 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä on noin 6,3 milj. euroa, joka sisältää useita pienehköjä investointeja. Nettovelkamäärä kasvaa noin 4,3 milj. euroa, joten lainamäärä tulee olemaan 62,7 milj. euroa ja lainaa on noin euroa/asukas. Verotulot tulevat olemaan n. 85,6 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen 0,1 %. Valtionosuudet vähenevät -1,2 %, ollen yhteensä 26,2 milj. euroa. On muistettava, että valtio on vähentänyt kuntien valtionosuuksia useana vuotena peräkkäin, joka on merkittävin seikka kuntien talouden heikkenemisessä. Kunnan ulkoiset toimintamenot ovat talousarviossa 128,7 milj. euroa (124,4 milj. euroa vuonna 2014) ja toimintakate on 109,7 milj. euroa, jossa on heikkenemistä edelliseen vuoteen 4,1 %. Palvelualueiden osalta ulkoiset toimintakatteiden muutosprosentit, ovat seuraavat: Konserni- ja maankäyttöpalvelut 10,8 Talous- ja tukipalvelut 4,0 Sivistyspalvelut 2,1 Tekniset palvelut 7,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 8,7 Koko kunta 6,3 (karsittuna 4,1 %) Henkilöstökulut ovat Siilinjärven kunnassa 58,2 milj. euroa (58,7 milj. euroa vuonna 2014), palveluiden ostot ovat 59,2 milj. euroa (55,6 milj. euroa vuonna 2014). Nettoinvestointien määrä vuonna 2015 on 6,3 milj. euroa, joka sisältää korjaus- ja perusparannusinvestointeja ja yleisen infran parantamista. Suurimpana Kasurilan päiväkodin viipaleen pystytys. Elinkeinojen kehittämiseen vuonna 2015 investoimme euroa ja maanhankintaan on varattu rahaa euroa. Vuosi 2015 Kunnan koko organisaatiossa on tehty paljon tuottavuutta lisääviä päätöksiä ja kehittämistä. Henkilömäärä on laskevassa trendissä ja sairauspoissaolojen määrät ovat oikealla tasolla. Seuraavat 2 3 vuotta ovat tosi tiukkoja kunnan taloudessa. Jatketaan edelleen tehostamistoimia koko organisaatiossa sekä hoidetaan yt-prosessi ammattimaisesti maaliin. Toivon, että yt:ssä löytyy paljon vaihtoehtoisia toimenpiteitä säästöjen syntymiseksi. Tavoite on, että yt-prosessi toteutetaan vain vuonna Vuonna 2015 myös Siilinjärvi päättää kuntarakenneselvityksen pohjalta liitytäänkö Kuopioon vai jatketaanko itsenäisenä kuntana.

4 Valtakunnan tasolla kuntasektorin muutokset eivät ole edenneet. Paljon asioita on ilmassa, tulevat vuodet kertovat mihin suuntaan valtakunnassa etenemme. Vuosi 2015 tulee todennäköisesti näyttämään suunnan niin sote:ssa kuin kuntarakenteissa. Toivottavasti Suomen taloustilanne lähtee paranemaan. Kun julkista sektoria joudutaan supistamaan, niin tarvitsemme uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille ja ennen kaikkea vientiteollisuuteen. Toivotan koko kuntayhteisöllemme eteenpäin pyrkivää näkemystä sekä jaksamista ja ymmärrystä talouden haasteissa niin päättäjille, työntekijöille kuin kuntalaisille. Vesa Lötjönen kunnanjohtaja

5 Keskeiset tunnusluvut talousarviosta 2015 TP2013 TA 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 0,95 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,39 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,25 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 66,2 18,9 18,9 Toimintamenot, milj. euroa -164,4-124,4-128,7 Toimintakate, milj. euroa -98,1-105,4-109,7 Verotulot, milj. euroa 71,3 83,9 85,6 Valtionosuudet, milj. euroa 25,0 26,9 26,2 Vuosikate, milj. euroa -1,9 5,2 1,9 Vuosikate, euroa/asukas Investoinnit, milj. euroa 7,0 9,9 6,3 Investoinnit, euroa/asukas Lainakanta, milj. euroa 43,2 58,5 62,7 Lainat, euroa/asukas Poistot, milj. euroa 4,9 5,1 6,0

6 Tuloslaskelma Ulkoinen TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos% TS 2016 TS 2017 TOIMINTATULOT , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelmanmukaiset poistot , Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , Rahastojen lis. (-) tai väh. (+) 449 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot / Toimintamenot, 15,8 % 15,2 % 14,7 % 14,7 % 14,7 % Vuosikate / Poistonalaiset invest. -3,8 % 53,7 % 31,2 % 44,9 % 107,4 % Vuosikate, euroa/asukas Kertynyt yli-/alijäämä, t Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/as Asukasmäärä vuoden lopussa

7 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 0,1 0,7 0,3 0,4 0,9 Kassan riittävyys, pv

8 Palvelualueiden kommentit Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kasvun hillitsemiseksi raakamaan ostot jäädytetään minimiin vuonna Kaavoitusta jatketaan aiemmin hankittujen maa-alueiden osalta normaalisti. Kunnan henkilöstömäärä (htv) pyritään pitämään maksimissaan vuoden 2014 tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien osalta pyritään saavutetussa tavoitteessa pysymiseen. Sivistyspalvelut Kunnan talouden voimakas heikkeneminen vaikuttaa sivistyspalveluiden vuoden 2015 toimintaan. Palvelutuotannon määrää joudutaan harkitsemaan hyvin tarkasti. Tehtyjen säästötoimenpiteiden lisäksi palveluja joudutaan edelleen karsimaan. Tavoitteena on toimintatapoja edelleen arvioimalla ja kehittämällä säilyttää mahdollisimman laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut. Sivistyspalvelut toteuttavat Kuntastrategian 2025 mukaisia tavoitteita. Kestävä kuntatalous huomioidaan sivistystoimen talousarviotavoitteissa. Investoinnit ja hankinnat mitoitetaan päätetyn kasvuvaihtoehdon mukaiseksi. Niukkenevista voimavaroista huolimatta hyvät ja laadukkaat peruspalvelut varmistetaan sekä henkilöstön hyvä ammattitaito ylläpidetään riittävällä täydennyskoulutuksella. Kasurilan esikoulutilat toteutetaan viipaleratkaisuna. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut varautuvat toiminnassaan ja hankinnoissaan elokuussa 2015 valmistuviin Kasurilan viipaleen koulu- ja esiopetustiloihin. Lasten kotihoidon tuen kuntalisä esitetään lakkautettavaksi alkaen kunnan heikon taloudelliseen tilanteen vuoksi. Varhaiskasvatuspalvelut on varautunut vuonna 2015 mahdollisesti voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain voimaan tuloon. Uusi laki toisi muutoksia mm. päivähoidon subjektiivisen oikeuden laajuuteen rajaamalla oikeuden osa-aikaiseksi, hoitoaikaan suhteutetun, tuntiperusteisen päivähoitomaksun ja lakisääteisen lasten kotihoidon tuen jakamisen vanhempien kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on uudistaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet vuosina Lukiokoulutuksen säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen ohella valmistellaan valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon sekä opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Koulutuksen järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tullee voimaan Tavoitteena on säilyttää Siilinjärvellä oma lukio.

9 Maaningan kuntaliitos Kuopion kanssa vaikuttaa mm. kirjaston, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toimintaan. Siilinjärven kirjaston Maaningalle tarjoama luettelointipalvelu päättyy ja musiikkiopiston Maaningan osasto siirtyy Kuopion alaisuuteen. Kuopion ja Maaningan kuntaliitos katkaisee v alkaneen kansalaisopistoyhteistyön. Keväällä 2015 Kuopio ostaa kansalaisopistopalvelut Maaningalle vielä Siilinjärveltä. Vuosi 2015 on Siilinjärvellä juhlavuosi. Siilinjärven kunta täyttää 90 vuotta ja Siilinjärven kansalaisopisto 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kulttuuripalvelut ja kansalaisopisto järjestävät yksin ja yhteistyössä eri tahojen kanssa erilaisia pienempiä ja suurempia tapahtumakokonaisuuksia. Tekniset palvelut Tekniset palvelut on valmistellut ja tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion vuodelle 2015 annetun budjettiraamin perusteella. Budjetin valmistelussa päästiin lähelle raamia, mutta ylitystä jäi silti n euroa. Palvelutuotanto jatkuu palvelualueella lähes samalla tasolla tulevana vuonna kuten aiempina vuosinakin. Tekniset palvelut on tehnyt oikeita ratkaisuja kustannussäästöjen löytymiseksi mm. käytöstä poistuneiden toimitilojen alasajona sekä viemällä eteenpäin energiansäästöhankkeita. Vanhoja ja huonokuntoisia rakennuksia puretaan kolme: Kasurilan vanha päiväkoti ja kaksi omakotitaloa. Vanhan Hamulan koulun purku tehdään suunnitelman mukaisesti vasta v Teknisellä palvelualueella jatketaan jo vuosia käytössä ollutta tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa. Palvelualueen henkilöstömenoja pienennetään eläkepoistumaa hyväksikäyttäen. Teknisen lautakunnan alaisten investointien määrä v on 4,48 milj. euroa (v ,36 milj. euroa). Investointeja leikataan 3,88 milj. eurolla eli 46 %. Vuonna 2015 ei käynnistetä yhtään suurta toimitilahanketta. Pieniä investointihankkeita tehdään euron edestä kouluissa, päiväkodeissa ja terveyskeskuksessa. Kuntatekniikan saneeraustyöt jatkuvat Mäntyrinteen ja Rissalan alueilla. Uusina hankkeina aloitetaan Ahmon, Räisälän ja Simpan asuntoalueiden katujen ja verkostojen saneeraustyöt. Lisäksi Haarahongantielle Kirkonmäelle rakennetaan Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen väylä. Saneerauskohteiden kustannusarvio on 2 milj. euroa. Panninniemeen rakennetaan uuden asemakaava-alueen viimeiset kadut ( euroa). Leikkikenttiä saneeraan edelleen kahden kentän vuosivauhdilla. Nyt ovat vuorossa Ingmannin ja Kasurilan leikkipuistot. Pelkät vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat vain euroa, joita voidaan pitää historiallisen pienenä. Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus on siirretty aloitettavaksi v

10 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena on kiristyvän kuntatalouden tilanteessa vastata ikääntyvien määrän kasvuun. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Siilinjärvellä vuosittain noin 100 henkilöllä. Samalla on vastattava lasten ja lapsiperheiden palvelutarpeisiin sekä pahenevaan rakennetyöttömyyteen. Peruspalveluissa edistetään terveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia ja tuetaan vanhemmuutta. Kuntouttavaa työotetta sovelletaan kaikessa toiminnassa. Nämä ovat keinoja, joilla vältetään ennenaikainen turvautuminen raskaimpiin palveluihin. Omaa toimintaa vahvistetaan ja sillä korvataan ostopalveluja silloin, kun päästään taloudellisempaan ja hallittavampaan palvelutuotantoon. Ostopalvelukustannukset laskevat monessa kohtaa merkittävästi. Toimintatapoja uudistetaan. Kaikilla muutoksilla ja mm. ja mobiili- ym. teknologian hyödyntämisellä tavoitellaan palvelutoiminnan parempaa tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan ensi vuonna siten, että järjestelmä on toiminnassa vuoden 2016 alusta. Alkuvaiheessa käyttöönotto kohdentuu asumispalveluihin. Palveluverkkoa on vahvistettu ottamalla käyttöön Etelä-Siilinjärvellä uudet lääkärien ja hammashuollon vastaanottotilat. Vaalijalan ylläpitämä kehitysvammaisten15-paikkainen Kihmulan palvelukoti on juuri aloittanut toimintansa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on laajentanut oppilashuollon järjestämisvastuuta kunnissa. Yhden psykologin viran lisäyksen jälkeen on psykologiresurssi lasten määrä huomioiden edelleen niukka ja edellyttää lisätoimia ensi vuonna. Samoin nuorisopsykiatrian käytön vähentämiseksi lähdetään organisoimaan ja resurssoimaan omaa nuorten perustason hoitosuhdetyötä, joka tällä hetkellä puuttuu. Varhaisen puuttumisen ja suunnitelmallisen avohuollon työskentelyn avulla lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrä on saatu laskuun viime vuosina. Kehityksen tukeminen vaatii myös jatkossa aktiivisia toimia. Kunnan vastuu työllistämisessä kasvaa työttömyysturvalain muutoksen johdosta. Työmarkkinatuen uusi rahoitusjako kunnan ja valtion välillä lisää kustannuspainetta kunnassa merkittävästi. Tämä edellyttää uuden toimintamallin luomista ja resursointia. Kunta hallinnoi myös maakunnallista Nuoret Duuniin -hanketta. Suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi valmistellaan parhaillaan, samalla arvioidaan palvelujen riittävyyttä ja laatua. Ensi vuonna valmistellaan vanhuspalveluissa yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat. Henkilökohtaista toimintakyvyn ja hyvinvoinnin arviointia kehitetään ja tietoa hyödynnetään hoitotyössä hoitosuunnitelmien laadinnassa, palvelupäätöksissä ja hoidon laadun parantamisessa. Hoiva- ja vanhuspalveluissa on toteutettu laaja kotihoivapalveluiden toimintamallin muutos, johon on liittynyt toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Perustyöntekijän välittömän asiakastyön osuus kasvaa ensi vuonna merkittävästi. Samalla määräaikaisen sijaistyövoiman käytöstä kotihdoissa pääosin luovutaan. Toimintamallin muutos viedään aktiivisilla työnjaollisilla ja resurssien lisäys- ja kohdentamistoimilla ensi vuonna loppuun.

11 Vanhan Pappilan palvelukodin valmistuminen syksyllä edellyttää palveluihin isoja muutoksia, jotka koskevat intervallihoidon uudelleenjärjestelyitä ja palveluasumisen toimintojen ja resurssien yhteensovittamista kunnan ja yksityisen palvelutuotannon välillä. Vanhainkotihoito kunnassa lakkaa järjestelyiden myötä. Vastaanottotoiminnassa viedään läpi kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on optimoida akuutti- ja pitkäaikaispotilaan hoitoketjuja siten, että lisääntyvistä tehtävistä selviydytään vanhusväestön määrän kasvaessa ja lisäksi ulkokuntalaisten palvelukysynnän lisääntyessä valinnanvapauden perusteella. Kuntayhteistyötä toteutetaan laajalla rintamalla, mm. sairaanhoitopiirin tuottavuushankkeessa. Palvelualueen toimintakate kasvaa 5,1 milj. eurolla, josta erikoissairaanhoito on 2,9 milj. euroa. Kasvupaineet palveluissa liittyvät erikoissairaanhoidon lisäksi kehitysvammaisten asumis- ja laitospalveluihin, vammaispalveluiden tukitoimiin, vastaanottopalveluiden ostopalveluihin ja toimeentulo- ja työmarkkinatukeen. Talouden suunnittelussa on huomioitu talousarvion valmisteluhetkellä tiedossa olevat palvelutarpeet.

12 Investoinnit Tuhansina euroina Kokonaiskustannus Talonrakennus Kunnantalon peruskorjauksen valmistelua ja hankesuunnitelman teko 2016, päätoteuttajan valinta Korjaus suunnitelmakauden ulkopuolella Hamulan koulun viipalerakennus siirretään Kasurilan päiväkodin tilalle Uusien päiväkotitilojen rakentaminen Etelä- Siilinjärvelle Siilinlahden viipaleen uusiminen. Tilat kuudelle ryhmälle, opettajanhuoneelle ja sosiaalitiloille Suininlahden koulun piha-alueen liikennejärjestelyt Pienet toimitilainvestoinnit Hankesuunnitelmien mukaisesti sisäilmakorjauksia Päivärinteen, Siilinlahden ja Vuorelan kouluilla, paloasemalla ja terveyskeskuksessa. Sammutusjärjestelmä terveyskeskukselle. Päiväkotien piha-alueiden leikkivälineiden uusimista Liikuntapaikat Skeittiparkki 50 Haaparinteen kuntorata Moottorikelkkareitin virallistaminen 10 Ahmon urheilukentän peruskorjaus Kuilun montun suunnittelu 15 Lähiliikuntapaikat Paasisalon kuntoradan valot Siilinlahden laiturit 45

13 Tuhansina euroina Kunnallistekniikan rakentaminen Kadut Uusia katuja rakennetaan Panninniemeen. Vanhoja katuja saneerataan Ahmolla, Räisälässä, Mäntyrinteellä ja Rissalan alueella Kevyenliikenteen väylät Erillinen kevyenliikenteen väylä toteutetaan Panninniemen uudelle kaava-alueelle. 10 Kestopäällystys Päällystystöitä suoritetaan Keskuskorttelissa, Panninniemessä, Siilinpäässä, Kirkonmäellä, Mäntyrinteellä, Viina-mäessä, Leppäkaarteessa ja Rissalassa. Lisäksi tehdään kunnossapitopintauksia Valaistus Valaistusta uusitaan katujen saneeraushankkeiden yhteydessä. Uutta valaistusta rakennetaan Panninniemeen Puistot, leikkipaikat, tori, katokset Uusi leikkipaikka rakennetaan uudelle Kasurilan pientaloalueelle. Ruisaumantien ja Ingmanintien leikkikentät saneerataan. Panninniemeen uusi sotuvenepaikka Vesilaitos Verkostoja saneerataan Ahmolla, Räisälässä, Mäntyrinteellä, Simpassa ja Rissalan alueella. Uutta verkostoa rakennetaan Panninniemeen

14 Viemärilaitos Verkostoja saneerataan Ahmolla, Räisälässä, Mäntyrinteellä, Simpassa ja Rissalan alueella. Uutta verkostoa rakennetaan Panninniemeen. Haja-asutusalueella jatketaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen täydennysrakentamista. Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus siirtyy vuodelle 2017, joten pieni investointimääräraha tarvitaan nykyisen laitoksen ylläpidon varmistamiseksi

15 Asuntoalueiden käyttöönotto Alue koko alue KESKUSTA kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja HARJAMÄKI kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja 1 1 MÄNTYMÄKI 8 8 kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja 8 8 omakotiasuntoja PÄIVÄRINNE kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja PANNINNIEMI kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja SIMONSALO kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja KASURILA kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja HAAPARINNE 1 1 kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja 1 1 PYÖREÄLAHTI kerrostaloasuntoja 0 rivitaloasuntoja omakotiasuntoja VUORELA kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja YHTEENSÄ kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja

16 Väestön kehitys ja ennuste Strategia 06 & tot /TA Strategia

17 Kokonaistulojen jakautuminen vuonna 2014 Myyntituotot 10,1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7,8 % Muut rahoitustuotot 1,9 % Investoinnit 0,1 % Valtionosuudet 15,8 % Verotulot 51,7 % Vuokra- ja muut tuotot 7,9 % Maksutuotot 3,5 % Tuet ja avustukset 1,2 % Kokonaismenojen jakautuminen vuonna 2014 Talous- ja tukipalvelut 8 % Tekniset palvelut 6,1 % Korko- ja rahoituskulut 2,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 43,5 % Sivistyspalvelut 27,8 % Konserni- ja maankäyttöpalvelut 3,3 % Lainojen lyhennys 5,3 % Investoinnit 3,9 %

18 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit nettoinvestoinnit vuosikate poistot *Vuoden 2014 poistoissa ns. normaalisuunnitelmapoistojen lisäksi 2,432 milj. lisäpoistoja purettavista rakennuksista Lainakanta ja -määrä euroa asukasta kohden milj.euroa 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, euroa / asukas 0, Lainamäärä 28,4 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 62,7 66,8 66,2 euroa / asukas

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Khall 24.11.2014 Kvalt 08.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016. Hyväksytty valtuustossa Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2013 1 1 KUNNAN STRATEGIA...4 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 4 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014

Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...6

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 Kunnanhallitus 14.12.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja

SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 2. Kaarinan kaupungin strategia 2009-2016 3 3. Taloussuunnitelman tavoitteet, veroprosentit ja väestötiedot 4 4. Talousarvion sitovuus 6 5. Tuloslaskelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty 8.12.2014 126 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Lopen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Käsittely: Kunnanhallitus 24.11.2014 ( 230) Valtuusto 8.12.2014 ( 63) 1 NIUKOIN RESURSSEIN MUUTOSTEN EDESSÄ Suomen kunnat ovat eläneet suurten muutospaineiden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 23.3.2015 106 Kunnanvaltuusto 18.5.2015 36 SISÄLLYS 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot