Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Tiivistelmä Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus

2 Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Koko Suomen taloudellinen tilanne on edelleen enemmän kuin haastava. Suomen talous tarvitsee parannuskeinoja, mitä ne sitten ovatkaan. Työllisyyden heikkeneminen jo kuluvan vuoden kesällä indikoi vaikeaa työllisyystilannetta koko talveksi. Suomessa tarvitaan työpaikkoja ja erityisesti teollisia työpaikkoja lisää. Julkinen talous on todella kireällä, tarvitaan tehostamisesta niin valtiolla kuin kunnissa. Pitää muistaa, että kasvava yksityinen sektori on aina tarvittu talouden kasvuun, niin se on 2010-luvullakin. Kuluvana vuonna 2014 käynnistyi VM:n asettama erityinen kuntarakenneselvitys Siilinjärven, Suonenjoen ja Kuopion kesken. Työryhmät ovat työstäneet asioita koko syksyn. Selvitys valmistuu tammikuun 2015 loppuun, jonka jälkeen keväällä 2015 kuntien valtuustot tekevät omat päätökset selvityksen pohjalta. Sote-uudistus eteni maakunnassa niin, että maakunnallisen tuotanto-organisaation suunnittelu käynnistyy maakunta liiton johdolla vielä ennen vuoden vaihdetta. Lukio-uudistuksessa tavoitteena on säilyttää oma lukio. Eri vaihtoehdot mahdollisen uuden lain järjestämisvastuusta selvitetään vuoden 2015 kevään aikana. Siilinjärvellä olemme toteuttaneet kuntastrategiaamme varsin hyvin. Varsinkin elinkeinojen kehittäminen on edennyt pitkäjänteisellä työllä Suomen taloustilanteesta huolimatta erinomaiseen suuntaan. Yritysinvestoinnit ovat olleet vuodessa n. 200 milj. euroa ja työpaikat lisääntyvät jopa 300:lla. Kunnan kasvun mahdollistamiseen on tehty paljon työtä kaavoituksessa ja maapolitiikassa. Väestön kasvu on kunnassamme hiipunut ja tulevina kahtena vuotena ei ole näköpiirisää isoa väestön kasvua. Päinvastoin olemme linjanneet, että etenemme valtuustokauden lopun maltillisemmalla kasvulla. Investoinnit pienevät, raakamaan ostot jäävät minimiin ja uusien asuntoalueiden avaamista rajoitetaan. Kunnan peruspalvelut ovat edelleen kilpailukykyisiä monella mittarilla mitattuna. Myös henkilöstötavoitteet ovat menneet oikeaan suuntaan, sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskevassa trendissä. Kunnan talous on tosi tiukalla nyt ja koko kuluvan valtuustokauden ajan. Nyt tarvitaan yhteistä näkemystä suurten asioiden päättämisessä. Kuntatalouden haasteet on meillä havaittu jo parin vuoden ajan, koska toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu. Suurin haaste koko kuntakentässä ja ennen kaikkea Siilinjärvellä on tulopohjan pettäminen. Siilinjärven palveluiden tehokkuus on todistettavasti huomattu mm. kuntarakenneselvityksessä. Tuloveroa korotettiin vuodelle 2014, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia tulopohjan vahvistamiseen. Toisaalta Suomen talouden alamäki heikentää kaiken kaikkiaan verotulojen kasvua. Valtion lupaukset kuntien tehtävien ja normien vähentämiseksi on jäänyt kauniiksi puheiksi ilman päätöksiä. Seuraavina vuosina kunnan toimintakatteen kasvu pitää saada pysyvästi alle 3 %. Kunnanhallitus asetti syyskuussa talousarvion toimintakatteelle tiukan raamin. Talousarvion valmistelussa raamiin ei päästy, vaan raami ylittyi 2,3 milj. euroa. Raamiin pääsemiseksi kunnanhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jonka tavoitteena on karsia kuluja tuo 2,3 milj. euroa. Talousarvio on tehty näin ollen raamin mukaiseksi olettaen, että yt neuvotteluissa päästään tavoitteeseen. Meidän pitää muistaa, että tarvitsemme edelleen innovatiivista suunnittelua ja toteutusta tuottavuuden lisäämiseksi seuraavien kahden - kolmen vuoden aikana.

3 Tiukka talousarvio kuitenkin palvelut säilyvät Talousarvioesitys kokonaisuutena säilyttävät palvelut ja palveluverkoston. Investointitaso pudotetaan 10 milj. eurosta 6 milj. euroon. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit säilytetään entisellään ja vesimaksuihin ei tule korotuksia. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2015 alijäämä tulee olemaan noin -4,2 milj. euroa. Vuosikate muodostuu positiiviseksi +1,9 milj. euroa. Vuoden 2015 poistojen määrä tulee olemaan n. 6,0 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä on noin 6,3 milj. euroa, joka sisältää useita pienehköjä investointeja. Nettovelkamäärä kasvaa noin 4,3 milj. euroa, joten lainamäärä tulee olemaan 62,7 milj. euroa ja lainaa on noin euroa/asukas. Verotulot tulevat olemaan n. 85,6 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden ennusteeseen 0,1 %. Valtionosuudet vähenevät -1,2 %, ollen yhteensä 26,2 milj. euroa. On muistettava, että valtio on vähentänyt kuntien valtionosuuksia useana vuotena peräkkäin, joka on merkittävin seikka kuntien talouden heikkenemisessä. Kunnan ulkoiset toimintamenot ovat talousarviossa 128,7 milj. euroa (124,4 milj. euroa vuonna 2014) ja toimintakate on 109,7 milj. euroa, jossa on heikkenemistä edelliseen vuoteen 4,1 %. Palvelualueiden osalta ulkoiset toimintakatteiden muutosprosentit, ovat seuraavat: Konserni- ja maankäyttöpalvelut 10,8 Talous- ja tukipalvelut 4,0 Sivistyspalvelut 2,1 Tekniset palvelut 7,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 8,7 Koko kunta 6,3 (karsittuna 4,1 %) Henkilöstökulut ovat Siilinjärven kunnassa 58,2 milj. euroa (58,7 milj. euroa vuonna 2014), palveluiden ostot ovat 59,2 milj. euroa (55,6 milj. euroa vuonna 2014). Nettoinvestointien määrä vuonna 2015 on 6,3 milj. euroa, joka sisältää korjaus- ja perusparannusinvestointeja ja yleisen infran parantamista. Suurimpana Kasurilan päiväkodin viipaleen pystytys. Elinkeinojen kehittämiseen vuonna 2015 investoimme euroa ja maanhankintaan on varattu rahaa euroa. Vuosi 2015 Kunnan koko organisaatiossa on tehty paljon tuottavuutta lisääviä päätöksiä ja kehittämistä. Henkilömäärä on laskevassa trendissä ja sairauspoissaolojen määrät ovat oikealla tasolla. Seuraavat 2 3 vuotta ovat tosi tiukkoja kunnan taloudessa. Jatketaan edelleen tehostamistoimia koko organisaatiossa sekä hoidetaan yt-prosessi ammattimaisesti maaliin. Toivon, että yt:ssä löytyy paljon vaihtoehtoisia toimenpiteitä säästöjen syntymiseksi. Tavoite on, että yt-prosessi toteutetaan vain vuonna Vuonna 2015 myös Siilinjärvi päättää kuntarakenneselvityksen pohjalta liitytäänkö Kuopioon vai jatketaanko itsenäisenä kuntana.

4 Valtakunnan tasolla kuntasektorin muutokset eivät ole edenneet. Paljon asioita on ilmassa, tulevat vuodet kertovat mihin suuntaan valtakunnassa etenemme. Vuosi 2015 tulee todennäköisesti näyttämään suunnan niin sote:ssa kuin kuntarakenteissa. Toivottavasti Suomen taloustilanne lähtee paranemaan. Kun julkista sektoria joudutaan supistamaan, niin tarvitsemme uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille ja ennen kaikkea vientiteollisuuteen. Toivotan koko kuntayhteisöllemme eteenpäin pyrkivää näkemystä sekä jaksamista ja ymmärrystä talouden haasteissa niin päättäjille, työntekijöille kuin kuntalaisille. Vesa Lötjönen kunnanjohtaja

5 Keskeiset tunnusluvut talousarviosta 2015 TP2013 TA 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 0,95 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,39 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,25 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 66,2 18,9 18,9 Toimintamenot, milj. euroa -164,4-124,4-128,7 Toimintakate, milj. euroa -98,1-105,4-109,7 Verotulot, milj. euroa 71,3 83,9 85,6 Valtionosuudet, milj. euroa 25,0 26,9 26,2 Vuosikate, milj. euroa -1,9 5,2 1,9 Vuosikate, euroa/asukas Investoinnit, milj. euroa 7,0 9,9 6,3 Investoinnit, euroa/asukas Lainakanta, milj. euroa 43,2 58,5 62,7 Lainat, euroa/asukas Poistot, milj. euroa 4,9 5,1 6,0

6 Tuloslaskelma Ulkoinen TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos% TS 2016 TS 2017 TOIMINTATULOT , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelmanmukaiset poistot , Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , Rahastojen lis. (-) tai väh. (+) 449 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot / Toimintamenot, 15,8 % 15,2 % 14,7 % 14,7 % 14,7 % Vuosikate / Poistonalaiset invest. -3,8 % 53,7 % 31,2 % 44,9 % 107,4 % Vuosikate, euroa/asukas Kertynyt yli-/alijäämä, t Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/as Asukasmäärä vuoden lopussa

7 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 0,1 0,7 0,3 0,4 0,9 Kassan riittävyys, pv

8 Palvelualueiden kommentit Konserni- ja maankäyttöpalvelut Kasvun hillitsemiseksi raakamaan ostot jäädytetään minimiin vuonna Kaavoitusta jatketaan aiemmin hankittujen maa-alueiden osalta normaalisti. Kunnan henkilöstömäärä (htv) pyritään pitämään maksimissaan vuoden 2014 tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien osalta pyritään saavutetussa tavoitteessa pysymiseen. Sivistyspalvelut Kunnan talouden voimakas heikkeneminen vaikuttaa sivistyspalveluiden vuoden 2015 toimintaan. Palvelutuotannon määrää joudutaan harkitsemaan hyvin tarkasti. Tehtyjen säästötoimenpiteiden lisäksi palveluja joudutaan edelleen karsimaan. Tavoitteena on toimintatapoja edelleen arvioimalla ja kehittämällä säilyttää mahdollisimman laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut. Sivistyspalvelut toteuttavat Kuntastrategian 2025 mukaisia tavoitteita. Kestävä kuntatalous huomioidaan sivistystoimen talousarviotavoitteissa. Investoinnit ja hankinnat mitoitetaan päätetyn kasvuvaihtoehdon mukaiseksi. Niukkenevista voimavaroista huolimatta hyvät ja laadukkaat peruspalvelut varmistetaan sekä henkilöstön hyvä ammattitaito ylläpidetään riittävällä täydennyskoulutuksella. Kasurilan esikoulutilat toteutetaan viipaleratkaisuna. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut varautuvat toiminnassaan ja hankinnoissaan elokuussa 2015 valmistuviin Kasurilan viipaleen koulu- ja esiopetustiloihin. Lasten kotihoidon tuen kuntalisä esitetään lakkautettavaksi alkaen kunnan heikon taloudelliseen tilanteen vuoksi. Varhaiskasvatuspalvelut on varautunut vuonna 2015 mahdollisesti voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain voimaan tuloon. Uusi laki toisi muutoksia mm. päivähoidon subjektiivisen oikeuden laajuuteen rajaamalla oikeuden osa-aikaiseksi, hoitoaikaan suhteutetun, tuntiperusteisen päivähoitomaksun ja lakisääteisen lasten kotihoidon tuen jakamisen vanhempien kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on uudistaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet vuosina Lukiokoulutuksen säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen ohella valmistellaan valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon sekä opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Koulutuksen järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tullee voimaan Tavoitteena on säilyttää Siilinjärvellä oma lukio.

9 Maaningan kuntaliitos Kuopion kanssa vaikuttaa mm. kirjaston, musiikkiopiston ja kansalaisopiston toimintaan. Siilinjärven kirjaston Maaningalle tarjoama luettelointipalvelu päättyy ja musiikkiopiston Maaningan osasto siirtyy Kuopion alaisuuteen. Kuopion ja Maaningan kuntaliitos katkaisee v alkaneen kansalaisopistoyhteistyön. Keväällä 2015 Kuopio ostaa kansalaisopistopalvelut Maaningalle vielä Siilinjärveltä. Vuosi 2015 on Siilinjärvellä juhlavuosi. Siilinjärven kunta täyttää 90 vuotta ja Siilinjärven kansalaisopisto 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kulttuuripalvelut ja kansalaisopisto järjestävät yksin ja yhteistyössä eri tahojen kanssa erilaisia pienempiä ja suurempia tapahtumakokonaisuuksia. Tekniset palvelut Tekniset palvelut on valmistellut ja tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan talousarvion vuodelle 2015 annetun budjettiraamin perusteella. Budjetin valmistelussa päästiin lähelle raamia, mutta ylitystä jäi silti n euroa. Palvelutuotanto jatkuu palvelualueella lähes samalla tasolla tulevana vuonna kuten aiempina vuosinakin. Tekniset palvelut on tehnyt oikeita ratkaisuja kustannussäästöjen löytymiseksi mm. käytöstä poistuneiden toimitilojen alasajona sekä viemällä eteenpäin energiansäästöhankkeita. Vanhoja ja huonokuntoisia rakennuksia puretaan kolme: Kasurilan vanha päiväkoti ja kaksi omakotitaloa. Vanhan Hamulan koulun purku tehdään suunnitelman mukaisesti vasta v Teknisellä palvelualueella jatketaan jo vuosia käytössä ollutta tiukkaa henkilöstöpolitiikkaa. Palvelualueen henkilöstömenoja pienennetään eläkepoistumaa hyväksikäyttäen. Teknisen lautakunnan alaisten investointien määrä v on 4,48 milj. euroa (v ,36 milj. euroa). Investointeja leikataan 3,88 milj. eurolla eli 46 %. Vuonna 2015 ei käynnistetä yhtään suurta toimitilahanketta. Pieniä investointihankkeita tehdään euron edestä kouluissa, päiväkodeissa ja terveyskeskuksessa. Kuntatekniikan saneeraustyöt jatkuvat Mäntyrinteen ja Rissalan alueilla. Uusina hankkeina aloitetaan Ahmon, Räisälän ja Simpan asuntoalueiden katujen ja verkostojen saneeraustyöt. Lisäksi Haarahongantielle Kirkonmäelle rakennetaan Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen väylä. Saneerauskohteiden kustannusarvio on 2 milj. euroa. Panninniemeen rakennetaan uuden asemakaava-alueen viimeiset kadut ( euroa). Leikkikenttiä saneeraan edelleen kahden kentän vuosivauhdilla. Nyt ovat vuorossa Ingmannin ja Kasurilan leikkipuistot. Pelkät vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat vain euroa, joita voidaan pitää historiallisen pienenä. Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus on siirretty aloitettavaksi v

10 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena on kiristyvän kuntatalouden tilanteessa vastata ikääntyvien määrän kasvuun. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Siilinjärvellä vuosittain noin 100 henkilöllä. Samalla on vastattava lasten ja lapsiperheiden palvelutarpeisiin sekä pahenevaan rakennetyöttömyyteen. Peruspalveluissa edistetään terveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia ja tuetaan vanhemmuutta. Kuntouttavaa työotetta sovelletaan kaikessa toiminnassa. Nämä ovat keinoja, joilla vältetään ennenaikainen turvautuminen raskaimpiin palveluihin. Omaa toimintaa vahvistetaan ja sillä korvataan ostopalveluja silloin, kun päästään taloudellisempaan ja hallittavampaan palvelutuotantoon. Ostopalvelukustannukset laskevat monessa kohtaa merkittävästi. Toimintatapoja uudistetaan. Kaikilla muutoksilla ja mm. ja mobiili- ym. teknologian hyödyntämisellä tavoitellaan palvelutoiminnan parempaa tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan ensi vuonna siten, että järjestelmä on toiminnassa vuoden 2016 alusta. Alkuvaiheessa käyttöönotto kohdentuu asumispalveluihin. Palveluverkkoa on vahvistettu ottamalla käyttöön Etelä-Siilinjärvellä uudet lääkärien ja hammashuollon vastaanottotilat. Vaalijalan ylläpitämä kehitysvammaisten15-paikkainen Kihmulan palvelukoti on juuri aloittanut toimintansa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on laajentanut oppilashuollon järjestämisvastuuta kunnissa. Yhden psykologin viran lisäyksen jälkeen on psykologiresurssi lasten määrä huomioiden edelleen niukka ja edellyttää lisätoimia ensi vuonna. Samoin nuorisopsykiatrian käytön vähentämiseksi lähdetään organisoimaan ja resurssoimaan omaa nuorten perustason hoitosuhdetyötä, joka tällä hetkellä puuttuu. Varhaisen puuttumisen ja suunnitelmallisen avohuollon työskentelyn avulla lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrä on saatu laskuun viime vuosina. Kehityksen tukeminen vaatii myös jatkossa aktiivisia toimia. Kunnan vastuu työllistämisessä kasvaa työttömyysturvalain muutoksen johdosta. Työmarkkinatuen uusi rahoitusjako kunnan ja valtion välillä lisää kustannuspainetta kunnassa merkittävästi. Tämä edellyttää uuden toimintamallin luomista ja resursointia. Kunta hallinnoi myös maakunnallista Nuoret Duuniin -hanketta. Suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi valmistellaan parhaillaan, samalla arvioidaan palvelujen riittävyyttä ja laatua. Ensi vuonna valmistellaan vanhuspalveluissa yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat. Henkilökohtaista toimintakyvyn ja hyvinvoinnin arviointia kehitetään ja tietoa hyödynnetään hoitotyössä hoitosuunnitelmien laadinnassa, palvelupäätöksissä ja hoidon laadun parantamisessa. Hoiva- ja vanhuspalveluissa on toteutettu laaja kotihoivapalveluiden toimintamallin muutos, johon on liittynyt toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Perustyöntekijän välittömän asiakastyön osuus kasvaa ensi vuonna merkittävästi. Samalla määräaikaisen sijaistyövoiman käytöstä kotihdoissa pääosin luovutaan. Toimintamallin muutos viedään aktiivisilla työnjaollisilla ja resurssien lisäys- ja kohdentamistoimilla ensi vuonna loppuun.

11 Vanhan Pappilan palvelukodin valmistuminen syksyllä edellyttää palveluihin isoja muutoksia, jotka koskevat intervallihoidon uudelleenjärjestelyitä ja palveluasumisen toimintojen ja resurssien yhteensovittamista kunnan ja yksityisen palvelutuotannon välillä. Vanhainkotihoito kunnassa lakkaa järjestelyiden myötä. Vastaanottotoiminnassa viedään läpi kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on optimoida akuutti- ja pitkäaikaispotilaan hoitoketjuja siten, että lisääntyvistä tehtävistä selviydytään vanhusväestön määrän kasvaessa ja lisäksi ulkokuntalaisten palvelukysynnän lisääntyessä valinnanvapauden perusteella. Kuntayhteistyötä toteutetaan laajalla rintamalla, mm. sairaanhoitopiirin tuottavuushankkeessa. Palvelualueen toimintakate kasvaa 5,1 milj. eurolla, josta erikoissairaanhoito on 2,9 milj. euroa. Kasvupaineet palveluissa liittyvät erikoissairaanhoidon lisäksi kehitysvammaisten asumis- ja laitospalveluihin, vammaispalveluiden tukitoimiin, vastaanottopalveluiden ostopalveluihin ja toimeentulo- ja työmarkkinatukeen. Talouden suunnittelussa on huomioitu talousarvion valmisteluhetkellä tiedossa olevat palvelutarpeet.

12 Investoinnit Tuhansina euroina Kokonaiskustannus Talonrakennus Kunnantalon peruskorjauksen valmistelua ja hankesuunnitelman teko 2016, päätoteuttajan valinta Korjaus suunnitelmakauden ulkopuolella Hamulan koulun viipalerakennus siirretään Kasurilan päiväkodin tilalle Uusien päiväkotitilojen rakentaminen Etelä- Siilinjärvelle Siilinlahden viipaleen uusiminen. Tilat kuudelle ryhmälle, opettajanhuoneelle ja sosiaalitiloille Suininlahden koulun piha-alueen liikennejärjestelyt Pienet toimitilainvestoinnit Hankesuunnitelmien mukaisesti sisäilmakorjauksia Päivärinteen, Siilinlahden ja Vuorelan kouluilla, paloasemalla ja terveyskeskuksessa. Sammutusjärjestelmä terveyskeskukselle. Päiväkotien piha-alueiden leikkivälineiden uusimista Liikuntapaikat Skeittiparkki 50 Haaparinteen kuntorata Moottorikelkkareitin virallistaminen 10 Ahmon urheilukentän peruskorjaus Kuilun montun suunnittelu 15 Lähiliikuntapaikat Paasisalon kuntoradan valot Siilinlahden laiturit 45

13 Tuhansina euroina Kunnallistekniikan rakentaminen Kadut Uusia katuja rakennetaan Panninniemeen. Vanhoja katuja saneerataan Ahmolla, Räisälässä, Mäntyrinteellä ja Rissalan alueella Kevyenliikenteen väylät Erillinen kevyenliikenteen väylä toteutetaan Panninniemen uudelle kaava-alueelle. 10 Kestopäällystys Päällystystöitä suoritetaan Keskuskorttelissa, Panninniemessä, Siilinpäässä, Kirkonmäellä, Mäntyrinteellä, Viina-mäessä, Leppäkaarteessa ja Rissalassa. Lisäksi tehdään kunnossapitopintauksia Valaistus Valaistusta uusitaan katujen saneeraushankkeiden yhteydessä. Uutta valaistusta rakennetaan Panninniemeen Puistot, leikkipaikat, tori, katokset Uusi leikkipaikka rakennetaan uudelle Kasurilan pientaloalueelle. Ruisaumantien ja Ingmanintien leikkikentät saneerataan. Panninniemeen uusi sotuvenepaikka Vesilaitos Verkostoja saneerataan Ahmolla, Räisälässä, Mäntyrinteellä, Simpassa ja Rissalan alueella. Uutta verkostoa rakennetaan Panninniemeen

14 Viemärilaitos Verkostoja saneerataan Ahmolla, Räisälässä, Mäntyrinteellä, Simpassa ja Rissalan alueella. Uutta verkostoa rakennetaan Panninniemeen. Haja-asutusalueella jatketaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen täydennysrakentamista. Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus siirtyy vuodelle 2017, joten pieni investointimääräraha tarvitaan nykyisen laitoksen ylläpidon varmistamiseksi

15 Asuntoalueiden käyttöönotto Alue koko alue KESKUSTA kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja HARJAMÄKI kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja 1 1 MÄNTYMÄKI 8 8 kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja 8 8 omakotiasuntoja PÄIVÄRINNE kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja PANNINNIEMI kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja SIMONSALO kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja KASURILA kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja HAAPARINNE 1 1 kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja 1 1 PYÖREÄLAHTI kerrostaloasuntoja 0 rivitaloasuntoja omakotiasuntoja VUORELA kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja YHTEENSÄ kerrostaloasuntoja rivitaloasuntoja omakotiasuntoja

16 Väestön kehitys ja ennuste Strategia 06 & tot /TA Strategia

17 Kokonaistulojen jakautuminen vuonna 2014 Myyntituotot 10,1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7,8 % Muut rahoitustuotot 1,9 % Investoinnit 0,1 % Valtionosuudet 15,8 % Verotulot 51,7 % Vuokra- ja muut tuotot 7,9 % Maksutuotot 3,5 % Tuet ja avustukset 1,2 % Kokonaismenojen jakautuminen vuonna 2014 Talous- ja tukipalvelut 8 % Tekniset palvelut 6,1 % Korko- ja rahoituskulut 2,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 43,5 % Sivistyspalvelut 27,8 % Konserni- ja maankäyttöpalvelut 3,3 % Lainojen lyhennys 5,3 % Investoinnit 3,9 %

18 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit nettoinvestoinnit vuosikate poistot *Vuoden 2014 poistoissa ns. normaalisuunnitelmapoistojen lisäksi 2,432 milj. lisäpoistoja purettavista rakennuksista Lainakanta ja -määrä euroa asukasta kohden milj.euroa 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, euroa / asukas 0, Lainamäärä 28,4 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 62,7 66,8 66,2 euroa / asukas

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2019 19.10.2015

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2019 19.10.2015 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2019 19.10.2015 Kaupungin tavoitteita vuodelle 2016 Investointikaton noudattaminen ja talouden tasapainottaminen Elinvoimaohjelman

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot