Franchising hoiva-alalla Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Franchising hoiva-alalla Helsinki"

Transkriptio

1 Franchising hoivaalalla Helsinki Verkostoituminen franchising ketjussa Satu Jäntti, TtT Palvelujohtaja Alina Hoivatiimi Oy 1

2 Sisältö I Franchising liiketoimintamallina II Esimerkkinä Alina Hoivatiimi Oy 2

3 Franchising määritelmä Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan välistä, sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden tietyllä alueella, sovittua maksua vastaan käyttää kehittämäänsä tavaramerkkiä, liikemerkkiä ja markkinointi, ja palvelumenetelmää = yrityksen koko liiketoimintamallia suunnittelemansa ja valvomansa toimintaohjeen mukaisesti 3

4 Franchising yrittäjyys palvelualoilla Palveluyrittäjyyden kasvu ja ketjuuntuminen lisääntyy länsimaissa. Yhdysvalloissa nopeimmin kasvavat franchisingketjut ovat palvelualojen ketjuja. Suomessa ikääntyvä väestö tulee tarvitsemaan lisää palveluita ja myös täysin uudenlaisia palveluita. Kotipalvelualan yritykset usein pienyrityksiä 4

5 FRANCHISINGJÄRJESTELMÄ MÄÄRITTÄÄ YHTEISTYÖN FRANCHISINGANTAJA FRANCHISINGANTAJA ketjun ketjun perustaja perustaja (FRANCHISINGKESKUS (FRANCHISINGKESKUS,, EMOYHTIÖ ) EMOYHTIÖ ) Oikeuksien Oikeuksien omistaja omistaja ja ja luovuttaja: luovuttaja: konsepti konsepti tavaramerkit tavaramerkit Yhteistyön Yhteistyön johtaja johtaja Tukipalveluiden Tukipalveluiden tuottaja tuottaja kattomarkkinointi kattomarkkinointi koulutuskoulutusja ja konsultointi konsultointi kehitystyö kehitystyö YHTEISTYÖ (PERUSTUU SOPIMUKSEEN) koulutus yhteistyötoiminnot tukitoimet ohjaus ja neuvonta auditointi vuosittain FRANCHISINGOTTAJA FRANCHISINGOTTAJA Oikeuksien käyttäjä/ hyödyntäjä Oikeuksien käyttäjä/ hyödyntäjä Yhdenmukainen Yhdenmukainen toimintamalli toimintamalli ulkoisesti ulkoisesti ja ja sisäisesti(konsepti ) ) Oman Oman alueellisen alueellisen liiketoiminnan liiketoiminnan vetäjä vetäjä Taloudellinen Taloudellinen ja ja juridinen juridinen itsenäisyys itsenäisyys 5

6 Franchising yrittäjyyden etuja + tehokas toimintamalli kevyt keskusorganisaatio yrittäjäpohjainen verkosto + itsenäistä yhteistyötä yhteistyöedut (yhteishankinnat,markkinointi jne.) juridinen ja taloudellinen riippumattomuus tukitoiminnot franchisingantajalta vahva yrityskuva (suuryritysten imago, toiminnan laadukkuus) informaation kulku 6

7 Franchising yrittäjyyden etuja + valmis, kehitetty ja testattu liikeidea liikeriskien minimointi + kilpailukykyinen ja taloudellinen vaihtoehto tuotekehityskulut maksettu ei kantapään kautta oppimista alkuinvestointi rajoitetumpi + jatkuva koulutus ja kehitystoiminta + verkostoituminen 7

8 Valtakunnallinen Alina Hoivatiimi Oy on erikoistunut kokonaisvaltaisiin kotihoitopalveluihin. Alina yritysten perustehtävänä on parantaa ikääntyvien tai muuten huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia

9 9

10 Toimivan konseptin luominen on moniammatillista yhteistyötä Esimerkkinä Alina Hoivatiimin luomiseen osallistuneet yhteistyötahot Fastroi Oy (internetpohjainen atkasiakashallintajärjestelmä) Tilitoimisto Mayström (taloushallinnon palvelut mm. sähköinen laskutus) Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö Oy (sopimus ja patenttiasiat) Tietovire (toimintakäsikirjan ja laatukäsikirjan konsultointi) Efeko Oy (SHQS laatukriteeristö) Mainostoimisto Crealab Oy (mainosten ja esitteiden suunnittelu) Graafiset Palvelut Oy (painotuotteet Novostar Oy (tietokoneet ja toimistolaitteet) KPY, DNA(datansiirto, mobiilipalvelut ja niihin liittyvä koulutus ja huolto) Muotoiluakatemia (työvaatteiden suunnittelu) Kuopion Kaavapalvelu (työvaatteiden kaavojen valmistus ym.) Tikkitiimi (työvaatteiden ompelu) TEkeskus Finnvera Nordea Rahoitus Suomi Oy IFvakutuusyhtiö Kehittämishankkeiden toimintaverkostot

11 Alina Hoivatiimiyritysten asiakasryhmät Vanhukset Pitkäaikaissairaat, vammaiset Mielenterveyskuntoutujat Lapsiperheet Työssäkäyvät aikuiset Tulevaisuudessa myös: Kesäasukkaat maaseudulla Monikulttuuriset asiakasryhmät Yritykset, jotka ostavat palveluita työntekijöilleen (lastenhoito, siivous ym.) 11

12 Alina Hoivatiimin aloituspaketti yrittäjille Internetpohjainen atkasiakashallintajärjestelmä Yhdenmukainen ja tuloksellinen toimintakonsepti Alina Hoivatiimi Toimintakäsikirja ja Liiketoimintamallin käyttö Oikeudet käyttää Alina Hoivatiimi tavaramerkkiä liiketoimintakonseptin mukaiseen palveluiden/tuotteiden myyntiin Aloitusvalmennus ja puhelinneuvonta Koulutus ja tuki ohjelmien käyttöön, yrittäjyyteen liittyvä ohjaus Alina Hoivatiimin koulutus ja kehittämispäivät 3 x / vuosi Alina Hoivatiimi internet sivut ja sähköposti Yhteismarkkinointi ja mainonta 12

13 Alina yritysten toimintaa ohjaavan toimintakäsikirjan sisältö Toimintakäsikirjan runkona SHQSlaatukriteeristö Alina Hoivatiimi Esittely Strateginen johtaminen Henkilöstövoimavarat Johtamisjärjestelmä Toiminnan vaatimat tilat, laitteet, resurssit Palveluprosessit Arviointi ja kehittäminen Riskien hallinta Lomakkeet ja liitteet Laadun hallinta 13

14 Yrittäjien käytössä internetpohjainen asiakashallintaohjelma 14

15 Kotipalveluyrityksen menestymisen riskit ja uhkatekijät. Verkostoitumattomuus Atkohjelmien vähäinen käyttö Pitkäntähtäimen suunnitelmien puuttuminen Laadun epätasaisuus Työssä jaksaminen, yksintyöskentely Eristäytyminen Ulkopuolisten asiantuntijoiden vähäinen käyttö yrityksen kehittämisessä Ammattitaidon ruostuminen 15

16 Alina franchising verkoston edut yrittäjälle KOTIPALVELUYRITYKSEN RISKIT ALINA KETJUN EDUT YRITTÄJILLE Verkostoitumattomuus Työssä jaksaminen, yksintyöskentely Eristäytyminen Laadun epätasaisuus Atkohjelmien vähäinen käyttö Asiakastietojen kirjaaminen puutteellista eikä tiedoista varmuuskopioita Ulkopuolisten asiantuntijoiden vähäinen käyttö yrityksen kehittämisessä Pitkäntähtäimen suunnitelmien puuttuminen Ammattitaidon ruostuminen Verkostoituminen emoyhtiön ja muiden yrittäjien + yhteistyökumppaneiden kanssa Emoyhtiön ja muiden yrittäjien tuki Yhteistyö Alina ketjussa, yhteiset kehittämispäivät 2x vuodessa Toimintakäsikirja ja koulutus toimintaa ohjaamassa laadun tasaisuus Yrityksillä käytössä mobiili Hilkka asiakashallinta ja työvuorosuunnitteluohjelma Yritystoiminnan kehittämisessä mukana laaja asiantuntijajoukko Ketjussa visiot ja strategiat laadittu Emoyhtiö kouluttaa jatkuvasti yrittäjiä ja seuraa alueellisella ja valtakunnan tasolla alan kehittymistä+ pitää ketjunsa yrittäjät ajan tasalla 16

17 Verkostoitumisen onnistumisen edellytyksiä Verkostoituminen moninkeskeistä yhteistyötä Alinassa ketjuyritysten verkostoituminen emoyhtiöön ja toisiinsa ja yhteistyötahoihin Verkostoitumalla yritykset hakevat ratkaisuja haasteisiin ja ongelmiin joihin omat voimavarat eivät riitä. Alina ketjussa mm. toimintakäsikirja, jatkuva kouluttaminen, toimintaohjeita käytännön tilanteisiin Verkostossa selkeä johto ja vastuut sovittu Alina Hoivatiimissä verkostoitumisen johtaminen emoyhtiöllä Verkostoitumisella saavutetaan lisäarvoa ja uutta osaamista Alina ketjuun kuuluminen tuo painoarvoa ketjun yrityksille Uutta osaamista jatkuvan koulutuksen ja toisten yritysten kokemusten kautta 17

18 verkostoitumisen onnistumisen edellytyksiä Verkostoituminen tähtää yritysten toiminnan kehittämiseen Yhteiset arvot ja visiot Verkostoituminen sosiaalinen investointi varattava aikaa Tiedonkulun avoimuus toimintatavaksi tiedottamista mahdollisimman paljon kaikille verkoston osapuolille. Verkostoituminen saa olla itsetarkoitus. Sitoutuminen tärkeää!! Tasapuolinen osallistuminen. Yhteiset pelisäännöt sovittava. Vaikutteita kannattaa omaksua toisten toimintatavoista Yhteistyö sellaista toimintaa, josta kaikki hyötyvät. 18

19 Johtamisen vaatimukset franchisingketjussa Yrittäjien rekrytointi systematisoitu (yrittäjäprofiili: koulutustausta, yrittäjähenkisyys, yhteistyökyky jne. ) muiden yrittäjien +/ vaikutus ketjun toimintaan Kiinteä, systemaattinen yhteydenpito ketjun yrittäjiin Ketjuyritysten yritystoiminnan jatkuva seuranta Ketjuyhteistyön koordinointi Emoyhtiön henkilöstön kouluttautuminen mm.dibloma in Franchise Management koulutusohjelma Selvät tavoitteet ja päämäärät tiedossa Yhteiset toimintatavat sovittava ja niistä pidettävä kiinni Tasapuolisuus kaikkia yrittäjiä kohtaan 19

20 Ketjun toiminnan arviointi ja mittaaminen Yritysten konseptin mukainen toiminta Ketjun asema toimialalla Ketjuyritysten ja franchising antajan liiketoiminnan kannattavuus Vision suuntainen kehitys Ketjun yrittäjien tyytyväisyys ketjutoimintaan Asiakastyytyväisyys Sidosryhmätyytyväisyys Työtyytyväisyys > KYSELY 20

21 Yhteydenotot Satu Jäntti Palvelujohtaja Alina Hoivatiimi Haapaniemenkatu KUOPIO

22

23 Lähteitä Franchising malli yrittäjyyteen ja ketjunrakentamiseen. Henri Laakso.2005 Franchising Suomessa Suomen Franchsing yhdistys Franchising Suomessa Suomen Franchsing yhdistys Esseitä franchisingista Suomessa Empiirisiä löydöksiä franchiseantajista, franchiseottajista ja heidän välisistä suhteistaan. Mika Tuunanen. 23

Niina Sirén Outi Wallin TILITOIMISTO MUUTOKSESSA

Niina Sirén Outi Wallin TILITOIMISTO MUUTOKSESSA Niina Sirén Outi Wallin TILITOIMISTO MUUTOKSESSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 TILITOIMISTO MUUTOKSESSA Sirén, Niina Wallin, Outi Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS

VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS VAIHTOEHTONA FRANCHISING-YRITTÄJYYS Mikko Nieminen Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 10.12.2004

Lisätiedot

Tilitoimistojen tiiviin yhteistyön esteenä muutoskitka

Tilitoimistojen tiiviin yhteistyön esteenä muutoskitka LTA / 0 7 p. 4 4 Marja-Liisa Tenhunen Tilitoimistojen tiiviin yhteistyön esteenä muutoskitka TIIVISTELMÄ Artikkelissa on tarkasteltu tilitoimistoyritysten yhteistyöhalukkuutta. Tilitoimistoala edustaa

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Jos suunnitelmilla tehtäisiin rahaa, maailmassa olisi paljon miljonäärejä!

Jos suunnitelmilla tehtäisiin rahaa, maailmassa olisi paljon miljonäärejä! 28.3.2008 PKK- Konsepti 2008 Jos suunnitelmilla tehtäisiin rahaa, maailmassa olisi paljon miljonäärejä! Ne, jotka pystyvät toteuttamaan suunnitelmansa, voivat menestyä ja rikastuakin! MITEN SUUNNITELMAT

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN Yritykset verkottuvat ja HP:lläkin on jo monia partnereita. Miten verkottunutta yritystä johdetaan? Janice Chaffin (HP:n kriittisten järjestelmien vetäjä): En tiedä. Kovin

Lisätiedot

ITE-juhlaseminaari 23.11.2012 Kuntatalolla. Seminaariaineisto

ITE-juhlaseminaari 23.11.2012 Kuntatalolla. Seminaariaineisto ITE-juhlaseminaari 23.11.2012 Kuntatalolla Seminaariaineisto Tervetuloa ITE-juhlaseminaariin! Kuntaliitossa kehitetty työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä, ITE täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Lisätiedot

Versa yrittäjäksi. Aika kasvaa yhdessä

Versa yrittäjäksi. Aika kasvaa yhdessä Versa yrittäjäksi Aika kasvaa yhdessä 1 Tervetuloa matkalle Kiitos: Olet kiinnostunut yrityksemme toiminnasta ja mitä ilmeisimminkin harkitset yrittäjyyttä. Yrittämisen riskeistä puhutaan laajasti ja matka

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 FRANCHISING Seuraava Teemanumero Lapsen Terveys 24.11. SOPIVA KETJU ULKOMAILTA Jos kiinnostavaa franchisingketjua

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien

Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous. Yrityksen tietohallinto. Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN. case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Yrityksen tietohallinto 2010 Tanja Alenius VERKOSTOJOHTAMINEN case: Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijaosuuskuntien verkostoituminen 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ Niina Kokko, Merituuli Herrala, Marika Ahola, Stina Immonen, Milla Hailikari ja Antti Salminen Euroopan sosiaalirahasto SAATESANAT Hyvät käytännöt -julkaisusarjassa

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI 20.1.2009 Sisällys Toteutus Tavoitteet Salon seudun palvelualojen nykytilanne Salon seudun palvelualojen kehityssuuntauksia Haastattelut Web-kyselyn tulokset

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Jouni Pykäläinen Metsämonex Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu puhelin: 050 373 9188 sähköposti: jouni.pykalainen@metsamonex.fi Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen Avun Keskusten toimintamalli

Henkilökohtaisen Avun Keskusten toimintamalli KOHTI YHDENMUKAISTA KÄYTÄNTÖÄ Henkilökohtaisen Avun Keskusten toimintamalli ISBN 978-952-92-5227-5 Toimitus: Marjo Heinonen Ulkoasu: Niina Kilpelä Tyylipaino, Helsinki 2009 SISÄLLYS Johdanto 7 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Sitra NETCENTER SELVITYS

Sitra NETCENTER SELVITYS Sivu 1 Sitra NETCENTER SELVITYS Valtakunnallinen osaamispohjaisten palvelujen kaupallistamismalli ABC Sitra NETCENTER Tekijät: Juha Melgin, it.management Heikki Saranen, it.management Kenneth Tallqvist,

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN VERKOSTOITUMALLA TUTKIMUS SÄHKÖ- JA TELEASENNUSTOIMIALALTA

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN VERKOSTOITUMALLA TUTKIMUS SÄHKÖ- JA TELEASENNUSTOIMIALALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma DIPLOMITYÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN VERKOSTOITUMALLA TUTKIMUS SÄHKÖ- JA TELEASENNUSTOIMIALALTA AAPO

Lisätiedot