Opintopolkuvastuukäyttäjätapaaminen Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH. Opintopolku.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintopolkuvastuukäyttäjätapaaminen 5.6.2014. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH. Opintopolku.fi"

Transkriptio

1 Opintopolkuvastuukäyttäjätapaaminen Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

2 Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? 2

3 Mitä nuori hakija haluaa tietää? Millaisia pääsykokeet ovat? Pääsenkö töihin valmistumisen jälkeen? Mihin töihin? Mitä siellä tehdään? Onko se samanlaista vai erilaista kuin yläkoulussa? Ovatko opinnot rankkoja? Pärjäänkö minä? Miten pitkiä koulupäivät ovat? 3 Alatunnisteteksti

4 Mitä aikuinen hakija haluaa tietää? Kuinka paljon pitää olla päiväsaikaan koululla? Mistä rahat opiskeluun? Ei kai tarvitse istua koko päivää luokkahuoneessa 15-vuotiaiden kanssa? Saako tällä koulutuksella sitten töitä? Kai sen voi suorittaa töiden ohella? 4 Alatunnisteteksti

5 Kirjoittajan muistisääntö : Puussa ei koskaan ole lintua. 5 Alatunnisteteksti

6 Kerro konkreettisia asioita Hakija etsii sanahaulla ammattinimikkeillä, oppilaitosten nimillä, tutkintonimikkeillä Puussa ei koskaan ole lintua eikä koulutuksesta koskaan valmistu ammattilaisia tai asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin Mikä koulutus? Mikä ammatti tai tehtävänimike? Mihin tehtäviin? 6 Alatunnisteteksti

7 Käytä hakijan kieltä Keskeiset hakutermit kuten tutkinto- ja ammattinimikkeet Peruskoululainen ja abi hakee: kouluaineiden ja ammattien nimet Alan vaihtaja: maallikkosanasto alasta Alalla jo toimiva: professionaalimpi sanasto Selitä pakolliset viranomaistermit ja sisällytä tekstiin niiden yleistajuisia synonyymeja Monimuotototeutus - aikuiskoulutus, iltaopiskelu, työn ohessa opiskelu Ajoneuvo - auto 7 Alatunnisteteksti

8 Miten löytää oikeat sanat? Googlen Keyword Planner Vaatii kirjautumista Googlen palveluihin Kertoo, montako hakua kuukaudessa sanalla tehdään Neuvoa oppilaitoksen omasta viestintäyksiköstä? Testaa kohderyhmällä: pyydä esim. 1. syksyn opiskelijoita alleviivaamaan tekstistä sanat, joita he eivät ymmärrä 8 Alatunnisteteksti

9 Kerro hakijalle merkityksellisiä asioita Millaisia ominaisuuksia tai kykyjä koulutus ja ammatti edellyttävät? Mihin ammattiin valmistuu? Opetus- ja opiskelumenetelmät: esim. verkko-opetus, luokka-opetus, työssä oppiminen, harjoittelu, itsenäinen opiskelu 9 Alatunnisteteksti

10 https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opi ntopalvelut/palvelut/koulutuksenkehit taminen/materiaalit/hyrra/view 10

11 Sisällöillä on tavoite Kuvauksilla on tavoite: Opintoihin siirtymisen nopeuttaminen Jotta tavoite toteutuisi, hakijan pitää käydä läpi joukko monimutkaisia kognitiivisia toimintoja: hakijan pitäisi löytää, ymmärtää, vertailla, osata hakea, sitoutua koulutukseen, jos tulee valituksi Se on siis luonteeltaan enemmän oppimistavoite kuin viestinnällinen tavoite viestin perillemeno ei vielä riitä Kuvaukseen kannattaa suhtautua kuin oppimateriaalin laatimiseen: Määritellään, mitä kompetensseja eli tietoja, taitoja ja asenteita hakijalta vaaditaan? Pohditaan, miten koulutuksen kuvaus auttaa näiden kompetenssien saavuttamisessa? 11

12 Mikä on kuvauksen tavoiteltu vaikutus? Hakeutujan tiedot? Tietää, mistä koulutuksessa on kysymys Tietää mihin sitoutuu Hakeutujan taidot? Osaa arvioida omia kiinnostuksiaan suhteessa koulutukseen Osaa tehdä päätöksen itselleen sopivimmista koulutuksesta Osaa soveltaa valintaperusteita omiin suorituksiinsa ja arvioida pääsymahdollisuuksiaan Osaa hakea koulutukseen Hakeutujan asenteet? Haluaa päästä opiskelemaan Haluaa kiinnittyä opintoihinsa ja oppilaitokseen yhteisönä Haluaa suorittaa opintonsa tavoiteajassa 12

13 Ensin määrittely, sitten kirjoittaminen Kuvauksen mallin määrittely: Millainen kuvaus tuottaa parhaiten vaadittavat kompetenssit käytettävissä olevin resurssein? Resurssit ovat tarjonnan kentät tulee valita, mitä käyttää, mikä tukee tavoitetta Kuvauksen sisältöjen määrittely: Ydinainesanalyysi: mikä on hakeutujalle välttämätöntä tietoa hakemista ja opintoihin kiinnittymistä varten? Kaikki turha pois Kuvauksen arvioinnin ja kehittämisen määrittely 13 Ei tarvitse olla heti valmista, aina voi kehittää

14 Kuvailevien sisältöjen ohjeet Yleisohje 1: kenttiä on paljon, tarpeellista sanottavaa vähemmän Yleisohje 2: jos kenttä on tyhjä, otsikkoakaan ei näytetä hakeutujalle Hankewikissä kootusti sivulla: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pag eid=

15 Hakukoneoptimointi Hakukone hakee kaikesta tekstistä, mitä tarjontaan on syötetty - tekstiä on eniten kuvailevissa tiedoissa Erityinen painoarvo on kentillä Koulutuksen sisältö, Koulutuksen tavoite, Tutkintonimike, Ammatti- ja tehtävänimikkeet Koulutus löytyy helpoimmin, jos näissä kentissä käytetään perusmuodossa sanoja, joilla hakeutuja todennäköisimmin hakee Todennäköisimpiä sanoja ovat ammattinimikkeet ja kouluaineiden nimet: kampaaja, käsityö, liikunta, kokki Optimointi tehostaa löytymistä myös verkon hakukoneilla kuten Googlella 15

16 OPH kehittää työkaluja 16 Alatunnisteteksti

17 Opintopolku kehittyy Sanahakua kehitetään edelleen Hakusanojen seuranta ja raportointi Suorat hakulinkit esim. alan koulutuskuvauksista ja tarinoista alan koulutustarjontaan youtube.com/opintopolku -kanavan soittolistoja täydennetään Koulutusta tarjonnan kuvailevien sisältöjen kirjoittamiseen suunnitteilla 17 Alatunnisteteksti

18 Markkinointiviestintä Opintopolun tietosisältöjen optimointi niin, että ne nousevat hakukoneissa Koulutustarjonta tulee näkymään sitemapin avulla hakukoneissa, mutta sisältöjen indeksoituminen Googleen valitettavan hidasta juliste kirjastoihin ja TE-toimistoihin NextStep-messuilla mukana Kevään hakuun mahdollisesti hakusanamainontaa 18 Alatunnisteteksti

19 Oppilaitosten sivuille logopainikkeet Emme enää tee hakua mainostavia bannereita, koska käyttö ollut vähäistä suhteessa kustannuksiin Kaikille sopivien kokojen määrittely hankalaa Logovaihtoehdot sininen ja vihreä 19 Alatunnisteteksti

20 Verkkokirjoittamisen hyviä käytäntöjä 20

21 Verkkosivuja silmäillään Lukija silmäilee näkymää nähdäkseen, vastaako sisältö hänen tarpeitaan Harva jaksaa vierittää Huomio kiinnittyy otsikoihin, kuviin, linkkeihin ym. korostettuihin kohtiin Jos jokin korostettu kohta vaikuttaa kiinnostavalta, lukija silmäilee muutaman sanan tai rivin sen ympäriltä Pitkiä tekstejä luetaan perusteellisesti vasta, kun on pakko 21

22 Miten silmäilevä lukeminen vaikuttaa kirjoitustyöhön? Otsikoiden ja linkkien on oltava ilmaisu- ja ennustusvoimaisia Tärkein sanotaan ensin Sivu ja teksti tulee hahmottaa yhä korostuneemmin visuaalisina elementteinä Listoja Lyhyitä lauseita ja kappaleita 22

23 Verkkotekstin rakenne Otsikko 1. kappale muu Tärkein ensin, lisätieto lopuksi, jos ollenkaan tarpeen Vain ydinaines, tarpeettomat yksityiskohdat pois Lyhyitä kappaleita Vältä vierasperäisiä sanoja ja uudissanoja, jos mahdollista Havainnollista ja konkretisoi aina kun voit Aktiivimuoto passiivin sijaan: verbi on aina parempi kuin substantiivi 23

24 Tekstin tuottaminen useassa vaiheessa Teksti on hyvä tuottaa esim. kolmessa vaiheessa Tiedonkeruuvaihe Luonnostekstivaihe Korjaukset ja viimeistely 24

25 Eväitä onnistumiseen ja kehittämiseen Moniammatillisuus tuo erilaista osaamista esim. viestintätaitoihin, asiantuntemukseen, ihmis- ja lukijatuntemukseen Sisällön asiantuntija Verkkoviestinnän tai verkkopedagogiikan asiantuntija Hakijoiden kysymyksiin työkseen vastaava Kommentit, palaute ja kehitystyö pitkin kirjoitusprosessia, ei vain lopuksi -> laadukkaampaa tekstiä 25

26 Kiitos! 26