KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 177. Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA 180 66 2 POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI,"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-21:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI, 184 KUOLINPESÄ 67 3 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KAKKO VILLE SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; LINDGREN PAULA JA 191 ANCELIGA 69 RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; SOMERO PENTTI KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTYSOHJELMA JA PIENET 199 RAKENTAMISKOHTEET PÄÄLLYTYSTYÖT 2011; URAKOITSIJAN VALINTA TERVEYSTIEN JA OPINTIEN RAKENTAMINEN; 201 URAKOITSIJAN VALINTA 74 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN 202 VALINTA 75 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN RAKENNESUUNNITTELIJAN 203 VALINTA 76 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN LVIA-SUUNNITTELIJAN 204 VALINTA 77 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN 205 VALINTA 78 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 207

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KOKOUSAIKA klo 17:30-21:45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-21:45 puheenjohtaja Tuomaala Eija 17:30-20:15 varapuheenj. :t 65, 69, Kyllönen Tapio 17:30-21:45 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-21:45 jäsen Rantala Ville 17:30-21:45 jäsen Savolainen Mirja 17:30-21:45 jäsen Tomperi Päivi 17:30-21:45 jäsen Sipola Hilkka 17:30-21:45 varajäsen Lappalainen Niina 17:30-21:45 varajäsen Haipus Taisto 17:30-20:15 varajäsen :t 65, 69, POISSA Hanhela Lahja jäsen Isola Timo jäsen Karjalainen Antero jäsen Siira Tapani jäsen MUU Järvelä Jarmo 17:30-19:00 rakennuttajamestari :t Viik Kari 17:30-19:10 maanmittausinsinööri :t 69, Ukkola Mikko 17:30-19:55 yhdyskuntains. :t 69, Saarinen Seppo 17:30-17:55 asiantunt 73 (Ramboll Finland Oy) Väänänen Martti 17:30-19:55 kunn.hall.pj..t Tiri Kari 17:30-21:45 kunnanh.ed. Hankivuo Petteri 17:30-21:45 yhdyskuntajohtaja/esitt. Röpelinen Anja 17:30-21:45 toimistoarkk. Vilmi Sirkku 17:30-21:45 lupasiht./pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Kyllönen ja Ville Rantala sekä varalle Mirja Savolainen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Juha Schönberg Eija Tuomaala Mirja Mikkonen ( 73) ( 68) Pöytäkirjanpitäjä Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tapio Kyllönen Ville Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA 32/605/2011 Yhdk.ltk 65 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Raija Pekkala on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: rakennuspaikka A: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - autotalli/varasto, kerrosala 100 m2 rakennuspaikka B: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 (sis. at/var) - yritystila, kerrosala 100 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikoiksi esitetään kahta määräalaa Laurila -nimisestä tilasta RN 34:30 - rakennuspaikka A:n pinta-ala on m2 ja rakennuspaikka B:n pin ta-ala m2 - rakennuspaikat sijaitsevat Haipuskylässä Takalontien varrella - rakennuspaikalla sijaitsee vanhat vaja-, aitta- ja navettarakennukset, vanha asuinrakennus on purettu vuonna 2009 Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja met sätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheu du maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkällä kään aikavälillä. - Tirinkylän - Haipuskylän osayleiskaavassa rakennuspaikka A sijaitsee suurimmaksi osaksi erillispientalojen alueella (AO-2). Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti maaperäkäsittelyllä. Osittain rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Rakennuspaikka B on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta hankkeen johdosta. Tilojen RN:t 34:28 ja 34:27 omistajat lisäksi toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti." Hakijan esittämä selvitys alueesta: "- valmis tiestö, vesijohto + sähkö - yksityinen jätehuolto - jätevedet asetuksen mukaan." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: " Rakentamishanke A - määräala n m2, liittymälupa ja tie rakennettu Takalontielle - 1-as ok-talo 1½ kerros, kerrosala 250 m2, AT/VAR 100 m2 - Tirinkylän osayleiskaava AP-2, vanha rakennuspaikka ja 5000 m2 tonttikokovaatimus - alueen kantatila 34. Laurila ja asuinrakennus purettu v pihapiirissä vanhat rakennukset vaja, aitta, navetta - vesijohto ja sähkö tontilla, jätevedet maapuhdistamo ja erill. suunnitelma Rakentamishanke B - määräala n m2, valmis kulkuoikeus Takalontielle - 1-as ok-talo 1½ kerros, kerrosala 300 m2, sis talousrakennuksen - yritystila 100 m2, tulee maarakennusyrityksen käyttöön hallitilaksi - yritys on perustettu v ja on toimiva yritys - lähellä sähkö, vesijohto ja talokohtainen maapuhdistamo, loiva rinnetontti - yritystila tulee hakijan perheyrityksen käyttöön - määräala 1,6 ha on Oulun Seudun Yleiskaavassa 2020 M-alue, alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuta yritystoimintaa - asuinrakentaminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia tai maisema tai muuta haittaa - hanke ei vaaranna edellisten kaavojen tavoitteita ja yritystila aluksi 100 m2 ja myöhemmin ehkä laajenee - aluetta ei ole missään kaavassa varattu virkistys tai muuhun käyttöön - laajentaa suunnitellusti alueen asutusta, rajoittuu AP-2 tonttiin ja yhteinen kunnallistekniikka ja tieyhteys edellisen tontin kanssa - yrittäjällä on välitön yritystilan tarve - v on vastaavalla Tirinkylän alueella tullut lailliseksi useita yritystila rakennuspaikkoja ja yritystila vaatimus on ollut 100 m2, kuten Oulu käyttää myös vaatimuksena" Esityslistan mukana jaetaan ote Tirinkylän-Haipuskylän osayleiskaavasta ja asemapiirros sekä lupatilannekartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että haetun määräalan A osalta rakentamisen erityiset

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Päätös: edellytykset ovat olemas sa. Määräalan B osalta rakentamisen erityisiä edellytyksiä ei ole ole massa. Perustelut: Hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilalle 34:6 (ala noin 17 ha), jolle oli Tirinkylän-Haipus kylän osayleiskaavassa osoitettu kolme asuinrakentamiseen tarkoi tettua AO-2-rakennuspaikkaa, on rakennettu kaikkiaan viisi asuinra kennuspaik kaa. Lisäksi yhdellä tilalla on talousrakennus ja lupa uudelle laa jahkolle talousra kennuk selle. AO-2-alu ei den ulkopuoliset asuinraken nuspaikat on muodos tettu osayleiskaa van M-alueelle. Määräala A on vanha AO-2-alueella sijaitseva rakennuspaikka, jolta asuinrakennus on purettu vuon na Sen osalta on kysymys osayleiskaavan mukaisesta uudelleenrakentamisesta. Hakemuksen kohteena oleva tila 34:30 on muodostettu vuon na 2000 samanaikaisesti kolmen muun tilan kanssa. Itse kyseinen tila 34:30 on vuon na 2004 jaettu kolmeen osaan, joista yhdelle on myön netty suunnitte lutarveratkaisu AO-2-alueelle ja yhdelle M-alueel le. Ti loista kolmas on hakemuksen kohde. Osayleiskaa van laatimis ajan kohdan mukaiselle tilalle 34:30 osoitettu rakentamisen määrä on siten ylitetty ei kä luvan myöntäminen Oulun seudun yleiskaavan ja osayleiskaavan M-aluetta kos ke val le mää rä alal le B ole ta sa puo lista muita maanomis tajia koh taan. Hakemukseen suostuminen määräalan B osalta vaikeuttaisi Tirinkylän-Haipuskylän osayleis kaavan tarkistamista, koska tasapuo lisuuden vuoksi tulisi voida va rautua vastaa vaan mitoitukseen muuallakin ky län alueella. Tilan mah dol li nen lisärakentaminen tulee tutkia osa yleiskaavaa tarkistettaessa. Keskustelun kuluessa Taisto Haipus teki esityksen, että edellytykset rakentamiselle ovat olemassa myös rakennuspaikka B:n osalta hakijan esittämin perustein. Haipuksen esitystä kannattivat Éija Tuomaala ja Juha Schönberg. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä ei kannattanut kukaan jäsenistä. Taisto Haipuksen esitystä kannatti yhdeksän (9) jäsentä (Savolainen, Kyllönen, Rantala, Lappalainen, Tomperi, Tuomaala, Sipola, Schönberg, Haipus). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi rakennuspaikka B:n osalta tulleen Taisto Haipuksen esityksen. Kunta katsoo, että haetun määräalan A osalta rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa. Perustelut esittelytekstissä.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Edellytykset rakentamiselle ovat olemassa myös rakennuspaikka B:n osalta hakijan esittämin perustein. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeille on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimeksi: lupasihteeri Mirja Mikkonen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI, KUOLINPESÄ 8/604/2011 Yhdk.ltk 66 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Vieno Esteri Vesan kuolinpesä hakee poikkeusta saada rakentaa ranta-alueelle (MRL 23 luku). Rakennushanke: - lomarakennus, kerrosala 80 m2 - talousrakennus, kerrosala 40 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Ristontörmä -nimisestä tilasta RN 46:49 - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä Kiiminkijoen rannalla Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: VIRKISTYSALUE, (kaavamerkintä V) Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa. Suunnittelusuositus: Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden mahdollistama toiminta tukee ja täydentää seudullisia virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Alueella ei ole osayleiskaavaa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Tilan RN 46:42 omistaja ja tilan 46:58 osaomistaja huomauttaa: "Katson että itse rakennuslupaan sinänsä ei ole huomautettavaa, mutta ensinnäkin anottu rakennusala on kohtuuttoman iso kyseiselle paikalle, ottaen huomioon rakennuspaikan. noin suuri rakennusala rikkoisi jokivarren miljöötä. Toiseksi olen usean tulvan aikaan ollut paikanpäällä ja havainnut tulvaveden yltävän suunniteltuun rakennuspaikkaan. Joten hyväksyn huomattavasti pienemmän rakennusalan ja tarkistettakoon tulvaveden korkeudet, jotka ovat korkeimmillaan olleet." Tilan RN 46:51 omistaja huomauttaa: "Pyydämme ottamaan huomioon kulkuoikeuden omistamallemme mökkitontille ja mahdollisen tielinjauksen tekemisen." Lisäksi tilan RN 46:58 yksi omistajista, tilan RN 52:98 omistaja ja tilan RN 46:71 yksi omistajista toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. Koska rakennuspaikka rajoittuu Haukiputaan kuntaan, on Haukiputaan tekninen lautakunta antanut lausunnon hankkeesta. Lausunnossa tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta, kun maanomistajien tasapuolinen kohtelu

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta selvitetään emätilaperiaatteella, rakentaminen sijoitetaan tulva-alueen ulkopuolelle ja jätevedet rakennuspaikalla käsitellään siten, että ne eivät pääse Kiiminkijokeen. - Vesihuoltoinsinööri : "Alueella ei ole vesijohtoa ja viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee selvittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Ympäristöviranomaisilta saadun tiedon mukaan yksi lomarakennuspaikka olisi mahdollinen. Tilalla on rantaviivaa n. 350 m ja 0,5 kertoimella muunnettua rantaviivaa n. 175 m. Kilometrin matkalle sallitaan 4-5 loma-asuntoa, joten yksi paikka olisi mahdollinen. Alueen rannat on lähes täyteen raken nettu, joten olisi kohtuutonta vaatia viimeisen kelvollisen rakennuspaikan osalta rantakaavaa. Hanke ei haittaa kaavoitusta tai asutuksen järjestämistä. Hanke ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua. Tilasta on aikaisemmin lohkottu vain yksi lomarakennuspaikka. Rakennuspaikka sijoittuisi lähes kokonaan tulva-alueen ulkopuolelle." Hakijan arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: "Hankkeesta ei aiheudu maisemallista tai ympäristöhaittaa. Luonnonmukaisuus säilyy. Ei haittaa kaavoituksen tai asutuksen järjestä miselle. Ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua." Esityslistan mukana jaetaan ote Oulun seudun yleiskaavasta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta ei puolla poikkeamista. Perustelut: Kohdealue sijoittuu oikeusvaikutteisessa Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa virkis tysalueelle (V). Rantakaavasäännöstön voimaantuloaikana vuonna 1969 kantatilaan (46:13) on kuulunut noin 1100 m Kiiminkijoen laskennallista rantaviivaa. Ylei ses ti käytetty ranta rakentamisen mitoitusnormi (4-5 rakennus paikkaa ran taviivaki lomet riä kohden) tuottaisi kantatilalle 4-5 lomarakennuspaikkaa. Kan tati lasta on muodostettu seitse män rakennet tua Kiimin kijoen ranta ti laa. Rantaan ulottuu haetun tilan 46:49 lisäksi kolme kantatilasta muo dostettua rakentamatonta tilaa, joiden laskennalliset rantaviivat ovat pi tuudeltaan noin m (haetulla tilal la noin 115 m). Kaikille kantati lan rantaan ulot tu vil le ti loil le ra ken taminen tuottai si tehokkuu deksi noin 11 ranta ra ken nus paik kaa ki lometriä kohden, mikä ylit täisi jopa rantakaavoi tuk ses sa ylei sesti käytetyn mi toituk sen. Yksittäisillä poik keamislu villa ei voida var mis taa rakenta matto mien tilojen tasa puolis ta kohte lua, vaan ran tojen mahdollinen lisära ken taminen tulee suun nitella laajempana kokonaisuu-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta tena kuten ranta-asemakaa valla tai ran taosa yleis kaa valla. Poikkeamiseen suostuminen vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja vaikeuttaisi mah dollista tulevaa kaavoitusta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KAKKO VILLE 303/605/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , säh köposti: Ville Kakko on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - kaksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo ja autotalli, kerrosala 300 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Kotikangas -nimisestä tilasta RN 21:277 - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonkylällä Vehmaansuontien varrella Suunnitelmat: Oulun seudun yleiskaava 2020: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, (kaavamerkintä M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja met sätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinra kentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkällä kään aikavälillä. Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Merkinnällä on osoitettu ne pientalovaltaiset asuntoalueet, joiden rakentamista ohjataan asemakaavalla. Rakennettaessa ennen asemakaavaa tulee huolehtia siitä, että edellytykset tarkoituksenmukaisen kaavan laatimiselle säilyvät. Tästä syystä rakentamisen tulee perustua joko osayleiskaavan tarkennukseen tai asemakaavaluonnokseen. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksessa rakennuspaikka on Luonnonsuojelualuetta (SL). Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpi teitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Alu een käyttöä suun niteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luon non monimuotoi suuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajien esiintymien säilyt tämisedellytykset. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia met sätaloustoimia, joilla vaarannetaan kohteen suojeluarvojen säilyminen. Metsiä on hoidetta va siten, että edellytykset metsien

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta monimuotoisuudelle ominaisten elinym päristöjen säilymiselle turvataan. Hakkuut on tehtävä kohteen erityisluon teen edellyttämällä tavalla. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, ettei heitä tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee selvittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Tontille tie valmiina Vehmaansuontieltä, vesi + viemäri ja sähkö tontin rajalla." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Tontti sijaitsee ap-alueella. Vesi, viemäri ja sähkö tontin rajalla. Tie tontille. Eli kunnalle ei aiheudu lisäkustannuksia rakentamisesta." Hakija on toimittanut lisäselvityksenä FT, tutkija (emerita) Esteri Ohenojan arvion rakennuspaikan luonnonoloista ja rakentamisen vaikutuksista niihin: "Murtoinsaaret on osa Pohjois-Pohjanmaan liuskealuetta, jolle on ominaista kalkkipitoinen kallioperä ja sen seurauksena seudun muista alueista poik keava rehevä kasvillisuus ja muu eliöstö. Myös kalkkilohkareet lisää vät alueen luon nonarvoja. Ongelmaksi kalkkialueen erikoisille luonnonoloille on muodostunut nykyinen rakennsutapa. Tontit usein hakataan lähes paljaiksi, maita siirrellään, poistetaan ja korvataan, jolloin luonnon kasvillisuus väistyy. Myös useat uhanalaiset lajit häviävät huomaamatta. Kun rakennetaan aroille alueille, ohjauksen pitäisi kohdistua myös tontin käyttöön ja käsittelyyn siten, että luonnon elementtejä (kasvillisuutta, lohkareita) ei tuhottaisi tarpeettomasti. Niiden säilyttäminen paitsi lisää pihan kauneus- ja maisema-arvoa, myös vapauttaa pihan hoitotyöstä. Kyseinen alue, jota hakemus koskee, on tarkemmin tutkimatta, ja tämä syk syinen ajankohta on mahdoton asian tarkistamiseksi ennen sulan maan ai kaa. Jos rakentamista kuitenkin aiotaan toteuttaa, rakennukset tulisi sijoit taa tontin eteläpuoliskolle. Muu osa olisi syytä jättää mahdollisimman luon nontilaiseksi tai puistomaiseksi. Muun muassa tontin pohjoisreunan lähi tuntumassa (palstalla 21:253) on isompi siirtolohkare, jonka erikoinen sam mal- ja jäkälälajisto taantuu, jos tämän viereisen tontin puusto hakattaisiin paljaaksi. Mikäli edellä esitettyihin asioihin kiinnitetään huomiota, rakentaminen ko. tontille voisi olla mahdollista. Luonnon huomioonottaminen antaisi paikalle myös lisäarvoa, joka Kiimingin kalkkialueella on." Esityslistan mukana jaetaan kopiot Keskeisten taajama-alueiden osayleis-

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta kaavasta, osayleiskaavaehdotuksesta, asemapiirroksesta sekä lupatilannekartat. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelu: Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Oulun seudun yleiskaavan 2020 Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kiimingin kunnan keskeisten taaja ma-alueiden marras-joulukuulla 2009 nähtävillä ol leessa osayleiskaavan tarkistamiseen tähtäävässä ehdotuksessa määrä ala on Luonnonsuojelu aluetta (SL). Haetun rakennuspaikan läheisyydessä on kohde, jossa esiin tyy tai tiedetään esiintyneen valtakunnallisesti uhan alaisia kasvilajeja. Osayleiskaavaehdotuksessa on myös tilasta 21:28 muodostuneelle tilako konaisuudelle, johon tila 21:277 sisältyy, osoitettu pientalovaltaista asunto aluet ta AP-6 ja li säk si ti las ta 21:277 merkittävä osa on pientalovaltaista asunto aluetta AP-2 (alu eelle rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeus vaikutteis ta kaa vaa). Tila koko naisuudelle on myönnetty aiemmin viisi suunnittelutar verat kaisua (niistä kaksi tilalle 21:277, viimei sempi ). Nyt lupaa hae taan alu eelle, jo ta osayleiskaavaehdotuk sessa ei ole osoitettu asuinra ken tami seen. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) määräala oli AP-aluetta. Sen kaavamääräyk sen mukaan rakentamisen ennen hyväksyt tyä asemakaavaa tulee perus tua yleiskaavan tarkennukseen tai asema kaavaluonnokseen. Osayleiskaa van mitoitusta tehokkaampi rakentaminen edellyttäisi alueen asemakaa voittamista, joten voimassa olevankaan osa yleiskaavan mukaan rakenta miselle ei ole edellytyksiä. Päätös: Tämä asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Yhdk.ltk 67 Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen pöydäl lejättämispäätöksen (Yhdk.ltk ) jälkeen on Keskeisten taa ja ma-aluei den osa yleis kaa va eh dotuk sen kä sit te ly edennyt hallintoelimissä (Yhdk.ltk , ja , Khall , Kvalt päätös kum.). Haettu rakennuspaikka on kyseises sä osayleiskaavassa edelleen Luon nonsuojelualuetta (SL). Kantatilasta sekä hakemuksen kohteena olevasta tilasta 21:277 on osoi tet tu asuin aluet ta toisaalla. Esityslistan mukana jaetaan kopiot Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta, osayleiskaavaehdotuksesta, asemapiirroksesta sekä lupatilannekartat. Liitteenä nro 3 on tarkistuslista.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelu: Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Oulun seudun yleiskaavan 2020 Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kiimingin kunnan Keskeisten taajama-alueiden osa yleis kaa van tarkistamiseen tähtäävässä ehdo tuk sessa määrä ala on Luonnonsuojelualuetta (SL). Osayleiskaavaehdotuksessa on tilasta 21:28 muodostuneelle tilakokonaisuudelle, johon tila 21:277 sisältyy, sekä itselleen tilalle 21:277 osoitettu huomattava osa pientalovaltaista asunto aluetta merkinnöin AP-6 ja AP-2 (AP-2-alueelle ra ken ta mi nen edel lyt tää tarkempaa oi keus vai kut teista kaa vaa). Ti la koko nai suudelle on myönnetty aiemmin viisi suun nitte lu tarverat kai sua (niistä kaksi tilalle 21:277, viimeisempi ). Nyt lupaa hae taan alueel le, jota osa yleis kaava ehdotuk sessa ei ole osoi tettu asuin ra kentami seen. Osa yleis kaava ei ole lain voimainen, mutta se on tuo rein kun nan kannanotto suunnit telu alueen maankäy tön tule vai suu teen. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) määräala oli AP-aluetta. Sen kaavamääräyksen mukaan rakentamisen ennen hyväksyttyä asemakaavaa tulee perustua yleiskaavan tarkennukseen tai asema kaavaluon nokseen. Osayleiskaavan mitoitusta tehokkaampi ra kentaminen edel lyttäisi alueen asemakaavoittamista, joten aiemmankaan osa yleiskaavan mukaan nyt haetulle rakentamiselle ei ole edellytyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; LINDGREN PAULA JA ANCELIGA 327/605/2010 Yhdk.ltk 68 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Anceliga ja Paula Lindgren ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edel lytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - hevostalli (24 hevoselle), kerrosala 600 m2, rakennukseen sisältyy 48,5 m2:n suuruinen asuinhuoneisto hevosten valvontaa varten Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Tenhola-nimistä tilaa RN 2:155 - tilan pinta-ala on m2 ja se sijaitsee Jäälissä Isokankaantien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: Tila on pääosin VIRKISTYSALUETTA (V) Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa. Suunnittelusuositus: Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden mahdollistama toiminta tukee ja täy dentää seudullisia virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Pohjoisosaltaan tila on MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISTA ALUET TA (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsäta lous käyt töön. Alu eelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muu hun alueel le so vel tuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuk sia. Erityi sistä syistä alu eelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuk sia. Ra kennuk set on si joitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ym pä ristöhait taa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) rakennuspaikka sijoittuu osittain Virkistys- ja urheilupalvelujen alueelle (VU). VU-alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja raken nelmia. Osittain rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Osayleiskaavaan on merkitty tilan kautta johtava ulkoilureitti. - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistuksessa (2011, ei lain voimainen) alue on osaksi Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), jolle sallitaan pääasiassa maa- ja metsätalouteen tai siihen verrattavaan elinkeinoon liittyvää rakentamista, ja osak si Mat kai lu pal ve lu jen aluet ta (RM-1), jol la alu een to teut ta mi nen edel lyttää ra ken nus ten liit tä mistä ylei seen viemäriin. Tilalle on annettu myönteinen suunnittelutarvepäätös asuin-

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta rakennuksen rakentamiselle. Rakennuslupa on myönnetty 2006, mutta kohteessa ei ole tehty loppukatselmusta. Kohde on osoitettu Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksessa merkinnällä "Oleva asuinrakennus tai myönteinen lupa muilla kuin asumiseen kaavoitettavaksi tarkoitetuilla alueilla." Tilan eteläosaan aiemmin myönnetty asuin- ja hevostallirakennuksen (n. 176 kem2) rakennuslupa on rauennut vuon na Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Tilan RN 2:88 omistaja huomauttaa: "- Miten tallin jätehuolto hoidetaan esim. Lantala? - Mihin hevosten tarhat sijoitetaan? - Mitkä ovat tallin aukioloajat? - Milloin tallialueelle kohdistuu liikennettä? - Mihin sijoitetaan tallitoimintaan liittyvä kalusto esim. autot, kärryt? Tilan RN 2:162 omistaja huomauttaa: "Yhtiömme ottaa hiekkaa alueelta jatkuvasti, mahdollisesti myös suun nitellun tallirakennuksen naapuritilalta. Myöhemmin tulemme rakenta maan asuin- ja vapaa-ajanraken nuksia viereiselle tilalle. Nyt suunnitellusta tallirakennuksesta ei saa aiheu tua haittaa tai rajoituksia meidän nykyiselle ja tulevalle toiminnalle." Muilla naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. - Ympäristövirasto on antanut lausunnon, jota on täydennetty suullisesti hakemuksen muutosta vastaavasti. - Vesihuoltoinsinööri : "Alueella ei ole vesijohtoa ja viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee sel vittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakemusta on muutettu koskien mahdollista hevosten määrää. Esityslistan mukana jaetaan ympäristöviraston lausunto, ote Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta ja osayleiskaavaehdotuk sesta, asemapiirros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 4 on tarkistuslista. Yj: Kunta suostuu hakemukseen seuraavin ehdoin: - tila 2:155 pysyy yhtenä rakennuspaikkana ja asemapiirrokseen punaisella rajattu osa tilasta pysyy rakentamisesta vapaana eikä sille si joi teta myöskään lantalaa eikä tar hoja - tallirakennus ja tarhat mitoitetaan enin tään 12 he vos ta var ten - tallirakennukseen sisältyvää, eläinten valvontaa palvelevaa asuntoa ei käytetä pysyvään asumiseen - jätevesijärjestelmästä tehdään hy väk syt tä vä sel vi tys vi ran omais ten vaatimusten mukaisesti. Tilalta ei saa pääs tä lika vesiä ete lä puo lisiin

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta soranotosta syn ty nei siin lampiin eikä muu alle ympäris töön. - hanketta toteutettaessa noudatetaan kaikilta osin ympäristöviranomaisen määräyksiä ja ohjeita Perustelut: Kysymyksessä on oleva rakennuspaikka. Tallirakennus liittyy piha raken nuk se na tilalle 2:155 val mis tu mai sil laan olevaan, osayleiskaa van M-alu eella si jait se vaan asuinra ken nuk seen. Ehto jen mukaisesti sijoitet tuna ja vi ran omais ten mää räys ten mukaan to teutettuna raken nushan ke soveltuu alueelle. Tilan kautta osoitettu osayleiskaavojen mukainen ohjeellinen ulkoilureitti on toteutettavissa ti laa halkovaa Vasikkasuontietä pit kin. Päätös: Tämä asia jätettiin Tapio Kyllösen esityksestä yksimielisesti pöydälle ja selvitetään mitä Oulun seudun osayleiskaavan mukaiselle V-alueelle saa rakentaa. Puheenjohtaja Juha Schönberg poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Vanhimman kokousedustajan Mirja Mikkosen johdolla hänet valittiin tämän asian puheenjohtajaksi. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA Yhdk.ltk Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, p , sähkö posti: Kyseinen rivitalotontti sijaitsee Jäälin Laivakankaalla korttelissa 252. Tontin pinta-ala 3071 m 2 ja rakennusoikeutta tontilla on 921 k-m 2. Kaava mahdolistaa rakentamisen kahteen kerrokseen. Tontilla sijaitsee vanhoja maanotto kuoppia, jolloin täyden rakennusoikeuden käyt täminen yhteenkerrokseen rakentaen muodostaa omat haasteensa. Jäälissä kunnan myymien rivitalotonttien hinta on perustunut kaavan oikeuttamaan rakennusoikeuteen ja hinta on ollut 101 /k-m 2. Tällä perusteella kyseessä olevan tontin hinnaksi tulee Esityslistan mukana jaetaan tonttikartta alueesta. Yj.: Kyseessä olevan rivitalotontin rakennusoikeudesta velvoitetaan käyttä mään 590 k-m 2, jolloin tontin alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi muodostuu voimassa olevan hintatason mukaan Myön netty rakennusoikeus on rakennettava kokonaisuudessaan kolmen vuo den ku luessa kauppakirjan al lekirjoittamisesta siihen valmiusas tee seen, et tä raken nustarkastusvi ranomainen voi suorittaa siinä hy väk syttä vän käyt töönottokatselmuk sen. Raken taminen tulee aloittaa kah den vuo den kuluessa kauppakir jan allekir joittamisesta. Tarjoukset on jätettävä klo mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi: maanmittausinsinööri Yhdk.ltk 69 Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, joka avattiin kokouksessa. Tarjouksen jätti PLC-Invest Oy hintaan ,00. Yj: Päätetään myydä ko. tontti PLC-Invest Oy:lle hintaan ,00. Tontilla tulee käyttää rakennusoikeus 590 m2. Tonttivaraus on voimassa neljä (4) kuukautta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: PLC-Invest Oy

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Toimeksi: lupasihteeri. Martti Väänänen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; SOMERO PENTTI 55/605/2011 Yhdk.ltk 70 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Pentti Somero on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: 1) - 1½ - kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus/talli-varasto, kerrosala 50 m2 - pihasauna, kerrosala 20 m2 2) - 1½ - kerroksinen, yksiasuntoinen omakotittalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus/talli-varasto, kerrosala 50 m2 - pihasauna, kerrosala 20 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Rantosuo -nimistä tilaa. Tilan pinta-ala on m2 ja siitä muodostetaan asemapiirroksen mukaan kaksi erillistä rakennuspaikkaa - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE (A-1) Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Suunnittelusuositus: Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin pal veluihin otetaan huomioon. Alueen vesihuolto on järjestet tävä siten, ett ei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäristöhait taa. Maise man kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää raken tamattomana. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla. - Alakylän osayleiskaavassa tila sijoittuu: - osittain erillispientalojen alueelle (AO-1). Kullekin rakennus paikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Alue tul laan liittä mään ylei seen jätevesi vie märiin, sitä en nen jä tevedet on koottava um pisäiliöön. - osittain maa- ja metsätalousalueelle (MT) sekä osittain maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alueille saa sijoittaa pääasiassa vain maaja metsätaloutta palvelevaa ra kentamista. Mikäli alu eelle muodos tetaan erilli siä rakennuspaikkoja on nii den vähimmäiskoko m2 - osayleiskaavaan on merkitty ulkoilureitti kulkemaan tilan etelä-länsireunaa.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja paineviemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Valmis tie, yksityistie, johon olen osakas. Vesijohto, viemäri kaivetaan mailleni suostumus on" Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut kielteisen päätöksen kyseisille rakennuspaikoille. Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros, ote Alakylän osayleiskaavasta ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 5 on tarkistuslista. Yj: Päätös: Kunta ei katso rakentamisen erityisten edellytysten olevan olemassa. Perustelut: Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa hakemuksen kohde on Maaseutumaisen asumisen aluetta (A-1). Seudun yleiskaavan soveltamisohjeen mukaan rakentamista A-1-alueella ohjataan ajanmukaisella oikeusvaikutuksettomalla osayleiskaavalla, jollaisena kun nan lupaharkinnassa on sovellettu Alakylän osayleiskaa vaa. Tila 11:24 sijoittuu Alakylän osayleiskaavassa osin AO-1-alueelle, mutta kyseinen osayleiskaavan ra kennuspaikka on siirretty tilalle 11:146 (aiemmin 11:136) vuonna 2000 myönnetyllä (kaav.ltk ) suunnittelutarvepäätöksellä. Hakijan tiloille Alakylän osayleiskaavassa osoitettu rakennusoikeus on ylit tynyt jo aiemmin. Lisäksi hakemukseen suos tu mi nen tar koittaisi tilan 11:24 jakautumista kah dek si määrä alaksi niin, että koko tila käytettäi siin rakentamiseen. Li säksi edelleen M- ja MT-alueilla ra kennus pai kan vähimmäiskokovaatimus on m2. Vuonna 2008 on tehty tilaa 11:24 koskevaan, nyt käsiteltävän hakemuksen kaltaiseen hakemukseen, kielteiset suunnittelutarveratkaisupäätökset. Lisärakentaminen yli osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen vaikeuttaa kaavan tar kistamista ja maanomistajien ta sapuolista kohtelua. Tilojen mahdollinen lisärakentaminen tulee tutkia koko nai suu te na Alakylän osayleiskaavan tarkista misen yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakija Oulun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

23 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTYSOHJELMA JA PIENET RAKENTAMISKOHTEET /233/2011 Yhdk.ltk 71 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola, puh , sähköposti: Yhdyskuntapalvelut on laatinut kaavateiden päällystysohjelman vuodelle Päällysteohjelmassa on esitetty myös pienet rakentamiskohteet vuoden 2011 osalta. Päällystysohjelma on esityslistan liitteenä nro 6. Yj: Päätös: Hyväksytään päällystysohjelma ja pienet rakentamiskohteet liitteen mukaisena vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

24 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta PÄÄLLYTYSTYÖT 2011; URAKOITSIJAN VALINTA 122/233/2011 Yhdk.ltk 72 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola, puh , sähköposti: Yhdyskuntapalvelut on pyytänyt urakkatarjoukset vuoden 2011 päällystystöiden suorittamisesta. Urakassa on optiomahdollisuus vuodelle Tarjouspyynnöstä on ilmoitettu sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa sekä kunnan kotisivuilla. Tarjouspyyntöasiakirjat oli saatavilla kunnan kotisivuilta. Tarjouksen jätti urakasta määräaikaan klo 12 mennessä 4 urakoitsijaa. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista tulee valita kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Yj: Päätös: Päätetään, että vuoden 2011 päällystystyöt annetaan edullisimman tarjouksen mukaisesti Lemminkäinen Oyj:lle urakkahintaan ,00 (alv 0%). Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

25 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta TERVEYSTIEN JA OPINTIEN RAKENTAMINEN; URAKOITSIJAN VALINTA Yhdk.ltk 73 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan Yhdyskuntapalvelut on pyytänyt kokonaisurakkatarjousta urakasta Kiimingin keskustan kadut, kunnanviraston aukio ja Opintien silta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA- julkiset hankinnat ilmoituskanaval la Tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Urakkaan sisältyy Terveystien saneeraus sekä katuosuudet Lempiniementiestä, Keskustiestä, Tuohi maantiestä ja Opintiestä. Lisäksi urakkaan sisältyy Opintien sillan uusiminen, kunnanviraston aukion saneeraus ja torin pinnoitteet. Urakka on kaksivuotinen ja töiden tulee olla täysin valmiit mennes sä. Urakoitsijan valinta suoritetaan laatu- ja hinta-arviointia käyttäen siten, että laatutekijöiden painoarvo on 40 % ja eri osahintojen yhteenlasketun hinnan painoarvo on 60 %. Tarjousten laatuarvio suoritetaan käyttämällä asteikkoa Yhteenveto jätetyistä tarjouksista ja esitys valittavasta urakoitsijasta esitellään lautakunnalle kokouksessa. Esityslistan mukana lähetetään tarjouspyyntö. Yj: Päätös: Päätetään antaa Kiimingin keskustan kadut, kunnanviraston aukio ja Opintien siltarakennusurakka kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti Destia Oy:lle urakkahintaan ,27 euroa (alv 0 %). Hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Saarinen Ramboll Finland Oy:stä esiteli asiaa kokouksessa. Juha Schönberg poistui kokouksesta esteellisenä (intressijääri) tämän kokouksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

26 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 74 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yh dys kun ta joh ta ja Pet teri Han ki vuo, puh , säh kö posti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin ark kitehtisuunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAjul ki set han kin nat il moi tus ka na val la. Hil maan kirja tulla han kintailmoituksella ra ja tulla me net te lyllä Kii min ki joen päi väko din arkki tehti suunnittelusta tieto malli poh jai sena (BIM) suun nit telu na stan dardin mu kais ta IFC-tallennusta hyö dyn täen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edellytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa koh teissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaa mistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteuneina hankkeina. Arkkitehtisuunnittelua on tarjonnut yhteensä kuusi (6) arkkitehtitoimistoa. Tarjouksien yhteenvedossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamistaito ja vastaavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto HML Oy:n tarjoushintaan ,50. Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

27 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN RAKENNESUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 75 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yhdyskunta johtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin rakennussuunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA- jul ki set han kin nat il moituskanavalla. Hilmaan kirjatulla hankintailmoituksel la ra ja tulla me net te lyllä Kiiminkijoen päiväkodin rakennesuunnittelusta tie to malli pohjai sena (BIM) suunnitteluna standardin mukaista IFC-tallennusta hyö dyntäen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edel lytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa kohteissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaamistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteutuneissa hankkeissa. Rakennesuunnittelua on tarjonnut yhteensä kaksi (2) insinööritoimistoa. Tar jouk sien yh teen ve dossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamis taito ja vas taavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin rakennesuunnittelijaksi Ins.tsto Taponen & Heiskari Oy:n tarjoushintaan ,50. Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

28 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN LVIA-SUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 76 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yhdyskunta johtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin LVIA-suunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAjul ki set han kin nat il moi tuskanavalla. Hilmaan kirjatulla hankintailmoituksella ra ja tulla me net te lyllä Kiiminkijoen päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta tieto malli pohjai sena (BIM) suunnitteluna standardin mukaista IFC-tallennusta hyö dyntäen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edellytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa koh teissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaa mistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteuneina hankkeina. LVIA-suunnittelua on tarjonnut yhteensä viisi (5) yritystä. Tar jouk sien yhteen ve dossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamis taito ja vas taavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin LVIA-suunnittelijaksi Arkins Suunnittelu Oy:n tarjoushintaan ,00. Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

29 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 77 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin sähkösuunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAjul ki set han kin nat il moi tuskanavalla. Hilmaan kirjatulla hankintailmoituksella ra ja tulla me net te lyllä Kiiminkijoen päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta tieto malli pohjai sena (BIM) suunnitteluna standardin mukaista IFC-tallennusta hyö dyntäen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edel lytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa kohteissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaa mistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteuneina hankkeina. Sähkösuunnittelua on tarjonnut yhteensä kuusi (6) toimistoa. Tar jouk sien yh teen ve dossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamis taito ja vas taavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin sähkösuunnittelijaksi Arkins Suunnittelu Oy:n tarjoushintaan Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 433 07.11.2016 Suunnittelutarveratkaisu/Jouni ja Hanna Heiskanen 1244/10.1003.100300/2016 KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 31.10.2016: Lausunnon antaja Lausunnon saaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas Rakennus- ja ympäristölautakunta 21 08.02.2017 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas 939/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 08.02.2017 21 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta

Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta 9 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 34 11.03.2015 Maankäyttölautakunta 136 18.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Aalto / Ohkolan kylä, Fastintie / 505-410-25-28 / Omakotitalon rakentaminen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu / Pekkarinen Mikko ja Witick Marika

Suunnittelutarveratkaisu / Pekkarinen Mikko ja Witick Marika Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Pekkarinen Mikko ja Witick Marika 723/10/03/00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari

Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari Rakennus- ja ympäristölautakunta 222 25.11.2015 Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari 794/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.11.2015 222 Valmistelijat: kaavoituspäällikkö Jouni Laitinen,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Lahti Heidi ja Toni

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Lahti Heidi ja Toni Rakennus- ja ympäristölautakunta 63 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Lahti Heidi ja Toni 1109/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Tekninen lautakunta 24.2.2016

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Tekninen lautakunta 24.2.2016 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 24.2.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.2.2016 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jaana

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 28.4.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 28.4.2010 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Rakennuslautakunta 03.08.2016 AIKA 03.08.2016 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 53 rakennuslupahakemuksesta kiinteistölle

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Ympäristölautakunta Sivut 39-46

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Ympäristölautakunta Sivut 39-46 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Ympäristölautakunta Sivut 39-46 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 19.5.2016 klo.16.00-16.22

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2009 1 AIKA 17.12.2009 klo 17:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Meltauksen osayleiskaava

Meltauksen osayleiskaava ROVANIEMEN KAUPUNKI Meltauksen osayleiskaava Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0150-P21947 Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet 1 (21)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 4 / Poikkeaminen MRL xx. Poikkeamishakemus / Rantasaunan rakentaminen.

LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 4 / Poikkeaminen MRL xx. Poikkeamishakemus / Rantasaunan rakentaminen. LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 4 / 2016 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 15.3.2016 xx Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / Rantasaunan rakentaminen. Pietarinen Matti Rakennuspaikka:

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Kirsi ja Jyrki Jallin poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Salon kylässä

Lausunnon antaminen Kirsi ja Jyrki Jallin poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Salon kylässä Kunnanhallitus 7 25.01.2016 Lausunnon antaminen Kirsi ja Jyrki Jallin poikkeamislupahakemukseen Asikkalan kunnan Salon kylässä 827/10.03.00/2015 KHALL 7 25.1.2016 Kirsi ja Jyrki Jalli omistavat Asikkalan

Lisätiedot