KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 177. Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA 180 66 2 POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI,"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta AIKA klo 17:30-21:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 65 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI, 184 KUOLINPESÄ 67 3 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KAKKO VILLE SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; LINDGREN PAULA JA 191 ANCELIGA 69 RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; SOMERO PENTTI KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTYSOHJELMA JA PIENET 199 RAKENTAMISKOHTEET PÄÄLLYTYSTYÖT 2011; URAKOITSIJAN VALINTA TERVEYSTIEN JA OPINTIEN RAKENTAMINEN; 201 URAKOITSIJAN VALINTA 74 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN 202 VALINTA 75 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN RAKENNESUUNNITTELIJAN 203 VALINTA 76 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN LVIA-SUUNNITTELIJAN 204 VALINTA 77 KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN 205 VALINTA 78 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 207

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KOKOUSAIKA klo 17:30-21:45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Schönberg Juha 17:30-21:45 puheenjohtaja Tuomaala Eija 17:30-20:15 varapuheenj. :t 65, 69, Kyllönen Tapio 17:30-21:45 jäsen Mikkonen Mirja 17:30-21:45 jäsen Rantala Ville 17:30-21:45 jäsen Savolainen Mirja 17:30-21:45 jäsen Tomperi Päivi 17:30-21:45 jäsen Sipola Hilkka 17:30-21:45 varajäsen Lappalainen Niina 17:30-21:45 varajäsen Haipus Taisto 17:30-20:15 varajäsen :t 65, 69, POISSA Hanhela Lahja jäsen Isola Timo jäsen Karjalainen Antero jäsen Siira Tapani jäsen MUU Järvelä Jarmo 17:30-19:00 rakennuttajamestari :t Viik Kari 17:30-19:10 maanmittausinsinööri :t 69, Ukkola Mikko 17:30-19:55 yhdyskuntains. :t 69, Saarinen Seppo 17:30-17:55 asiantunt 73 (Ramboll Finland Oy) Väänänen Martti 17:30-19:55 kunn.hall.pj..t Tiri Kari 17:30-21:45 kunnanh.ed. Hankivuo Petteri 17:30-21:45 yhdyskuntajohtaja/esitt. Röpelinen Anja 17:30-21:45 toimistoarkk. Vilmi Sirkku 17:30-21:45 lupasiht./pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Kyllönen ja Ville Rantala sekä varalle Mirja Savolainen.Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtä villäolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Juha Schönberg Eija Tuomaala Mirja Mikkonen ( 73) ( 68) Pöytäkirjanpitäjä Sirkku Vilmi

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Tapio Kyllönen Ville Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Lupasihteeri Sirkku Vilmi

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; PEKKALA RAIJA 32/605/2011 Yhdk.ltk 65 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Raija Pekkala on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: rakennuspaikka A: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - autotalli/varasto, kerrosala 100 m2 rakennuspaikka B: - 1½ -kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 300 m2 (sis. at/var) - yritystila, kerrosala 100 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikoiksi esitetään kahta määräalaa Laurila -nimisestä tilasta RN 34:30 - rakennuspaikka A:n pinta-ala on m2 ja rakennuspaikka B:n pin ta-ala m2 - rakennuspaikat sijaitsevat Haipuskylässä Takalontien varrella - rakennuspaikalla sijaitsee vanhat vaja-, aitta- ja navettarakennukset, vanha asuinrakennus on purettu vuonna 2009 Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE (M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja met sätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheu du maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkällä kään aikavälillä. - Tirinkylän - Haipuskylän osayleiskaavassa rakennuspaikka A sijaitsee suurimmaksi osaksi erillispientalojen alueella (AO-2). Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisesti maaperäkäsittelyllä. Osittain rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Rakennuspaikka B on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta hankkeen johdosta. Tilojen RN:t 34:28 ja 34:27 omistajat lisäksi toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti." Hakijan esittämä selvitys alueesta: "- valmis tiestö, vesijohto + sähkö - yksityinen jätehuolto - jätevedet asetuksen mukaan." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: " Rakentamishanke A - määräala n m2, liittymälupa ja tie rakennettu Takalontielle - 1-as ok-talo 1½ kerros, kerrosala 250 m2, AT/VAR 100 m2 - Tirinkylän osayleiskaava AP-2, vanha rakennuspaikka ja 5000 m2 tonttikokovaatimus - alueen kantatila 34. Laurila ja asuinrakennus purettu v pihapiirissä vanhat rakennukset vaja, aitta, navetta - vesijohto ja sähkö tontilla, jätevedet maapuhdistamo ja erill. suunnitelma Rakentamishanke B - määräala n m2, valmis kulkuoikeus Takalontielle - 1-as ok-talo 1½ kerros, kerrosala 300 m2, sis talousrakennuksen - yritystila 100 m2, tulee maarakennusyrityksen käyttöön hallitilaksi - yritys on perustettu v ja on toimiva yritys - lähellä sähkö, vesijohto ja talokohtainen maapuhdistamo, loiva rinnetontti - yritystila tulee hakijan perheyrityksen käyttöön - määräala 1,6 ha on Oulun Seudun Yleiskaavassa 2020 M-alue, alueelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuta yritystoimintaa - asuinrakentaminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia tai maisema tai muuta haittaa - hanke ei vaaranna edellisten kaavojen tavoitteita ja yritystila aluksi 100 m2 ja myöhemmin ehkä laajenee - aluetta ei ole missään kaavassa varattu virkistys tai muuhun käyttöön - laajentaa suunnitellusti alueen asutusta, rajoittuu AP-2 tonttiin ja yhteinen kunnallistekniikka ja tieyhteys edellisen tontin kanssa - yrittäjällä on välitön yritystilan tarve - v on vastaavalla Tirinkylän alueella tullut lailliseksi useita yritystila rakennuspaikkoja ja yritystila vaatimus on ollut 100 m2, kuten Oulu käyttää myös vaatimuksena" Esityslistan mukana jaetaan ote Tirinkylän-Haipuskylän osayleiskaavasta ja asemapiirros sekä lupatilannekartat. Liitteenä nro 1 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, että haetun määräalan A osalta rakentamisen erityiset

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Päätös: edellytykset ovat olemas sa. Määräalan B osalta rakentamisen erityisiä edellytyksiä ei ole ole massa. Perustelut: Hakemuksen kohteena olevan tilan kantatilalle 34:6 (ala noin 17 ha), jolle oli Tirinkylän-Haipus kylän osayleiskaavassa osoitettu kolme asuinrakentamiseen tarkoi tettua AO-2-rakennuspaikkaa, on rakennettu kaikkiaan viisi asuinra kennuspaik kaa. Lisäksi yhdellä tilalla on talousrakennus ja lupa uudelle laa jahkolle talousra kennuk selle. AO-2-alu ei den ulkopuoliset asuinraken nuspaikat on muodos tettu osayleiskaa van M-alueelle. Määräala A on vanha AO-2-alueella sijaitseva rakennuspaikka, jolta asuinrakennus on purettu vuon na Sen osalta on kysymys osayleiskaavan mukaisesta uudelleenrakentamisesta. Hakemuksen kohteena oleva tila 34:30 on muodostettu vuon na 2000 samanaikaisesti kolmen muun tilan kanssa. Itse kyseinen tila 34:30 on vuon na 2004 jaettu kolmeen osaan, joista yhdelle on myön netty suunnitte lutarveratkaisu AO-2-alueelle ja yhdelle M-alueel le. Ti loista kolmas on hakemuksen kohde. Osayleiskaa van laatimis ajan kohdan mukaiselle tilalle 34:30 osoitettu rakentamisen määrä on siten ylitetty ei kä luvan myöntäminen Oulun seudun yleiskaavan ja osayleiskaavan M-aluetta kos ke val le mää rä alal le B ole ta sa puo lista muita maanomis tajia koh taan. Hakemukseen suostuminen määräalan B osalta vaikeuttaisi Tirinkylän-Haipuskylän osayleis kaavan tarkistamista, koska tasapuo lisuuden vuoksi tulisi voida va rautua vastaa vaan mitoitukseen muuallakin ky län alueella. Tilan mah dol li nen lisärakentaminen tulee tutkia osa yleiskaavaa tarkistettaessa. Keskustelun kuluessa Taisto Haipus teki esityksen, että edellytykset rakentamiselle ovat olemassa myös rakennuspaikka B:n osalta hakijan esittämin perustein. Haipuksen esitystä kannattivat Éija Tuomaala ja Juha Schönberg. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä yhdyskuntajohtajan esitystä ei kannattanut kukaan jäsenistä. Taisto Haipuksen esitystä kannatti yhdeksän (9) jäsentä (Savolainen, Kyllönen, Rantala, Lappalainen, Tomperi, Tuomaala, Sipola, Schönberg, Haipus). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi rakennuspaikka B:n osalta tulleen Taisto Haipuksen esityksen. Kunta katsoo, että haetun määräalan A osalta rakentamisen erityiset edellytykset ovat olemassa. Perustelut esittelytekstissä.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Edellytykset rakentamiselle ovat olemassa myös rakennuspaikka B:n osalta hakijan esittämin perustein. Tämä päätös on voimassa saakka, mihin mennessä hankkeille on haettava rakennuslupa. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimeksi: lupasihteeri Mirja Mikkonen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta POIKKEAMISHAKEMUS; VESA VIENO ESTERI, KUOLINPESÄ 8/604/2011 Yhdk.ltk 66 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Vieno Esteri Vesan kuolinpesä hakee poikkeusta saada rakentaa ranta-alueelle (MRL 23 luku). Rakennushanke: - lomarakennus, kerrosala 80 m2 - talousrakennus, kerrosala 40 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään m2:n suuruista määräalaa Ristontörmä -nimisestä tilasta RN 46:49 - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä Kiiminkijoen rannalla Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: VIRKISTYSALUE, (kaavamerkintä V) Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa. Suunnittelusuositus: Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden mahdollistama toiminta tukee ja täydentää seudullisia virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Alueella ei ole osayleiskaavaa. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Tilan RN 46:42 omistaja ja tilan 46:58 osaomistaja huomauttaa: "Katson että itse rakennuslupaan sinänsä ei ole huomautettavaa, mutta ensinnäkin anottu rakennusala on kohtuuttoman iso kyseiselle paikalle, ottaen huomioon rakennuspaikan. noin suuri rakennusala rikkoisi jokivarren miljöötä. Toiseksi olen usean tulvan aikaan ollut paikanpäällä ja havainnut tulvaveden yltävän suunniteltuun rakennuspaikkaan. Joten hyväksyn huomattavasti pienemmän rakennusalan ja tarkistettakoon tulvaveden korkeudet, jotka ovat korkeimmillaan olleet." Tilan RN 46:51 omistaja huomauttaa: "Pyydämme ottamaan huomioon kulkuoikeuden omistamallemme mökkitontille ja mahdollisen tielinjauksen tekemisen." Lisäksi tilan RN 46:58 yksi omistajista, tilan RN 52:98 omistaja ja tilan RN 46:71 yksi omistajista toteavat, että heitä ei tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. Koska rakennuspaikka rajoittuu Haukiputaan kuntaan, on Haukiputaan tekninen lautakunta antanut lausunnon hankkeesta. Lausunnossa tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta, kun maanomistajien tasapuolinen kohtelu

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta selvitetään emätilaperiaatteella, rakentaminen sijoitetaan tulva-alueen ulkopuolelle ja jätevedet rakennuspaikalla käsitellään siten, että ne eivät pääse Kiiminkijokeen. - Vesihuoltoinsinööri : "Alueella ei ole vesijohtoa ja viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee selvittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan esittämät poikkeamisen erityiset syyt ja hakemuksen perustelut: "Ympäristöviranomaisilta saadun tiedon mukaan yksi lomarakennuspaikka olisi mahdollinen. Tilalla on rantaviivaa n. 350 m ja 0,5 kertoimella muunnettua rantaviivaa n. 175 m. Kilometrin matkalle sallitaan 4-5 loma-asuntoa, joten yksi paikka olisi mahdollinen. Alueen rannat on lähes täyteen raken nettu, joten olisi kohtuutonta vaatia viimeisen kelvollisen rakennuspaikan osalta rantakaavaa. Hanke ei haittaa kaavoitusta tai asutuksen järjestämistä. Hanke ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua. Tilasta on aikaisemmin lohkottu vain yksi lomarakennuspaikka. Rakennuspaikka sijoittuisi lähes kokonaan tulva-alueen ulkopuolelle." Hakijan arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista: "Hankkeesta ei aiheudu maisemallista tai ympäristöhaittaa. Luonnonmukaisuus säilyy. Ei haittaa kaavoituksen tai asutuksen järjestä miselle. Ei vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua." Esityslistan mukana jaetaan ote Oulun seudun yleiskaavasta, lupatilannekartat ja asemapiirros. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta ei puolla poikkeamista. Perustelut: Kohdealue sijoittuu oikeusvaikutteisessa Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa virkis tysalueelle (V). Rantakaavasäännöstön voimaantuloaikana vuonna 1969 kantatilaan (46:13) on kuulunut noin 1100 m Kiiminkijoen laskennallista rantaviivaa. Ylei ses ti käytetty ranta rakentamisen mitoitusnormi (4-5 rakennus paikkaa ran taviivaki lomet riä kohden) tuottaisi kantatilalle 4-5 lomarakennuspaikkaa. Kan tati lasta on muodostettu seitse män rakennet tua Kiimin kijoen ranta ti laa. Rantaan ulottuu haetun tilan 46:49 lisäksi kolme kantatilasta muo dostettua rakentamatonta tilaa, joiden laskennalliset rantaviivat ovat pi tuudeltaan noin m (haetulla tilal la noin 115 m). Kaikille kantati lan rantaan ulot tu vil le ti loil le ra ken taminen tuottai si tehokkuu deksi noin 11 ranta ra ken nus paik kaa ki lometriä kohden, mikä ylit täisi jopa rantakaavoi tuk ses sa ylei sesti käytetyn mi toituk sen. Yksittäisillä poik keamislu villa ei voida var mis taa rakenta matto mien tilojen tasa puolis ta kohte lua, vaan ran tojen mahdollinen lisära ken taminen tulee suun nitella laajempana kokonaisuu-

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta tena kuten ranta-asemakaa valla tai ran taosa yleis kaa valla. Poikkeamiseen suostuminen vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja vaikeuttaisi mah dollista tulevaa kaavoitusta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KAKKO VILLE 303/605/2010 Yhdk.ltk Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , säh köposti: Ville Kakko on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - kaksikerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo ja autotalli, kerrosala 300 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään noin m2:n suuruista määräalaa Kotikangas -nimisestä tilasta RN 21:277 - rakennuspaikka sijaitsee Kirkonkylällä Vehmaansuontien varrella Suunnitelmat: Oulun seudun yleiskaava 2020: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, (kaavamerkintä M) Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa maa- ja met sätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinra kentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkällä kään aikavälillä. Keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavassa rakennuspaikka on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Merkinnällä on osoitettu ne pientalovaltaiset asuntoalueet, joiden rakentamista ohjataan asemakaavalla. Rakennettaessa ennen asemakaavaa tulee huolehtia siitä, että edellytykset tarkoituksenmukaisen kaavan laatimiselle säilyvät. Tästä syystä rakentamisen tulee perustua joko osayleiskaavan tarkennukseen tai asemakaavaluonnokseen. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksessa rakennuspaikka on Luonnonsuojelualuetta (SL). Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpi teitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Alu een käyttöä suun niteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luon non monimuotoi suuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajien esiintymien säilyt tämisedellytykset. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia met sätaloustoimia, joilla vaarannetaan kohteen suojeluarvojen säilyminen. Metsiä on hoidetta va siten, että edellytykset metsien

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta monimuotoisuudelle ominaisten elinym päristöjen säilymiselle turvataan. Hakkuut on tehtävä kohteen erityisluon teen edellyttämällä tavalla. Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisäksi naapurit toteavat, ettei heitä tarvitse erikseen kuulla tämän hakemuksen mukaisesta rakennuslupahakemuksesta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä Kiimingin Vesi Oy:n vesijohtoon. Alueella ei ole viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee selvittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Tontille tie valmiina Vehmaansuontieltä, vesi + viemäri ja sähkö tontin rajalla." Hakijan esittämät lisätiedot ja perustelut: "Tontti sijaitsee ap-alueella. Vesi, viemäri ja sähkö tontin rajalla. Tie tontille. Eli kunnalle ei aiheudu lisäkustannuksia rakentamisesta." Hakija on toimittanut lisäselvityksenä FT, tutkija (emerita) Esteri Ohenojan arvion rakennuspaikan luonnonoloista ja rakentamisen vaikutuksista niihin: "Murtoinsaaret on osa Pohjois-Pohjanmaan liuskealuetta, jolle on ominaista kalkkipitoinen kallioperä ja sen seurauksena seudun muista alueista poik keava rehevä kasvillisuus ja muu eliöstö. Myös kalkkilohkareet lisää vät alueen luon nonarvoja. Ongelmaksi kalkkialueen erikoisille luonnonoloille on muodostunut nykyinen rakennsutapa. Tontit usein hakataan lähes paljaiksi, maita siirrellään, poistetaan ja korvataan, jolloin luonnon kasvillisuus väistyy. Myös useat uhanalaiset lajit häviävät huomaamatta. Kun rakennetaan aroille alueille, ohjauksen pitäisi kohdistua myös tontin käyttöön ja käsittelyyn siten, että luonnon elementtejä (kasvillisuutta, lohkareita) ei tuhottaisi tarpeettomasti. Niiden säilyttäminen paitsi lisää pihan kauneus- ja maisema-arvoa, myös vapauttaa pihan hoitotyöstä. Kyseinen alue, jota hakemus koskee, on tarkemmin tutkimatta, ja tämä syk syinen ajankohta on mahdoton asian tarkistamiseksi ennen sulan maan ai kaa. Jos rakentamista kuitenkin aiotaan toteuttaa, rakennukset tulisi sijoit taa tontin eteläpuoliskolle. Muu osa olisi syytä jättää mahdollisimman luon nontilaiseksi tai puistomaiseksi. Muun muassa tontin pohjoisreunan lähi tuntumassa (palstalla 21:253) on isompi siirtolohkare, jonka erikoinen sam mal- ja jäkälälajisto taantuu, jos tämän viereisen tontin puusto hakattaisiin paljaaksi. Mikäli edellä esitettyihin asioihin kiinnitetään huomiota, rakentaminen ko. tontille voisi olla mahdollista. Luonnon huomioonottaminen antaisi paikalle myös lisäarvoa, joka Kiimingin kalkkialueella on." Esityslistan mukana jaetaan kopiot Keskeisten taajama-alueiden osayleis-

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta kaavasta, osayleiskaavaehdotuksesta, asemapiirroksesta sekä lupatilannekartat. Liitteenä nro 2 on tarkistuslista. Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelu: Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Oulun seudun yleiskaavan 2020 Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kiimingin kunnan keskeisten taaja ma-alueiden marras-joulukuulla 2009 nähtävillä ol leessa osayleiskaavan tarkistamiseen tähtäävässä ehdotuksessa määrä ala on Luonnonsuojelu aluetta (SL). Haetun rakennuspaikan läheisyydessä on kohde, jossa esiin tyy tai tiedetään esiintyneen valtakunnallisesti uhan alaisia kasvilajeja. Osayleiskaavaehdotuksessa on myös tilasta 21:28 muodostuneelle tilako konaisuudelle, johon tila 21:277 sisältyy, osoitettu pientalovaltaista asunto aluet ta AP-6 ja li säk si ti las ta 21:277 merkittävä osa on pientalovaltaista asunto aluetta AP-2 (alu eelle rakentaminen edellyttää tarkempaa oikeus vaikutteis ta kaa vaa). Tila koko naisuudelle on myönnetty aiemmin viisi suunnittelutar verat kaisua (niistä kaksi tilalle 21:277, viimei sempi ). Nyt lupaa hae taan alu eelle, jo ta osayleiskaavaehdotuk sessa ei ole osoitettu asuinra ken tami seen. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) määräala oli AP-aluetta. Sen kaavamääräyk sen mukaan rakentamisen ennen hyväksyt tyä asemakaavaa tulee perus tua yleiskaavan tarkennukseen tai asema kaavaluonnokseen. Osayleiskaa van mitoitusta tehokkaampi rakentaminen edellyttäisi alueen asemakaa voittamista, joten voimassa olevankaan osa yleiskaavan mukaan rakenta miselle ei ole edellytyksiä. Päätös: Tämä asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Yhdk.ltk 67 Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen pöydäl lejättämispäätöksen (Yhdk.ltk ) jälkeen on Keskeisten taa ja ma-aluei den osa yleis kaa va eh dotuk sen kä sit te ly edennyt hallintoelimissä (Yhdk.ltk , ja , Khall , Kvalt päätös kum.). Haettu rakennuspaikka on kyseises sä osayleiskaavassa edelleen Luon nonsuojelualuetta (SL). Kantatilasta sekä hakemuksen kohteena olevasta tilasta 21:277 on osoi tet tu asuin aluet ta toisaalla. Esityslistan mukana jaetaan kopiot Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta, osayleiskaavaehdotuksesta, asemapiirroksesta sekä lupatilannekartat. Liitteenä nro 3 on tarkistuslista.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yj: Kunta katsoo, ettei rakentamisen erityisiä edellytyksiä ole olemassa. Perustelu: Hakemuksen kohteena oleva määräala sijaitsee Oulun seudun yleiskaavan 2020 Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kiimingin kunnan Keskeisten taajama-alueiden osa yleis kaa van tarkistamiseen tähtäävässä ehdo tuk sessa määrä ala on Luonnonsuojelualuetta (SL). Osayleiskaavaehdotuksessa on tilasta 21:28 muodostuneelle tilakokonaisuudelle, johon tila 21:277 sisältyy, sekä itselleen tilalle 21:277 osoitettu huomattava osa pientalovaltaista asunto aluetta merkinnöin AP-6 ja AP-2 (AP-2-alueelle ra ken ta mi nen edel lyt tää tarkempaa oi keus vai kut teista kaa vaa). Ti la koko nai suudelle on myönnetty aiemmin viisi suun nitte lu tarverat kai sua (niistä kaksi tilalle 21:277, viimeisempi ). Nyt lupaa hae taan alueel le, jota osa yleis kaava ehdotuk sessa ei ole osoi tettu asuin ra kentami seen. Osa yleis kaava ei ole lain voimainen, mutta se on tuo rein kun nan kannanotto suunnit telu alueen maankäy tön tule vai suu teen. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) määräala oli AP-aluetta. Sen kaavamääräyksen mukaan rakentamisen ennen hyväksyttyä asemakaavaa tulee perustua yleiskaavan tarkennukseen tai asema kaavaluon nokseen. Osayleiskaavan mitoitusta tehokkaampi ra kentaminen edel lyttäisi alueen asemakaavoittamista, joten aiemmankaan osa yleiskaavan mukaan nyt haetulle rakentamiselle ei ole edellytyksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: hakija Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; LINDGREN PAULA JA ANCELIGA 327/605/2010 Yhdk.ltk 68 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Anceliga ja Paula Lindgren ovat jättäneet hakemuksen rakennusluvan edel lytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: - hevostalli (24 hevoselle), kerrosala 600 m2, rakennukseen sisältyy 48,5 m2:n suuruinen asuinhuoneisto hevosten valvontaa varten Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Tenhola-nimistä tilaa RN 2:155 - tilan pinta-ala on m2 ja se sijaitsee Jäälissä Isokankaantien varrella Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: Tila on pääosin VIRKISTYSALUETTA (V) Alue on tärkeä osa seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueverkostoa. Suunnittelusuositus: Alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että virkistysalueiden mahdollistama toiminta tukee ja täy dentää seudullisia virkistys- ja vapaa-ajanpalveluita. Pohjoisosaltaan tila on MAA- JA METSÄTALOUSVALTAISTA ALUET TA (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsäta lous käyt töön. Alu eelle voidaan sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muu hun alueel le so vel tuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuk sia. Erityi sistä syistä alu eelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuk sia. Ra kennuk set on si joitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ym pä ristöhait taa. Suunnittelusuositus: Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa (1992) rakennuspaikka sijoittuu osittain Virkistys- ja urheilupalvelujen alueelle (VU). VU-alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja raken nelmia. Osittain rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Osayleiskaavaan on merkitty tilan kautta johtava ulkoilureitti. - Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistuksessa (2011, ei lain voimainen) alue on osaksi Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), jolle sallitaan pääasiassa maa- ja metsätalouteen tai siihen verrattavaan elinkeinoon liittyvää rakentamista, ja osak si Mat kai lu pal ve lu jen aluet ta (RM-1), jol la alu een to teut ta mi nen edel lyttää ra ken nus ten liit tä mistä ylei seen viemäriin. Tilalle on annettu myönteinen suunnittelutarvepäätös asuin-

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta rakennuksen rakentamiselle. Rakennuslupa on myönnetty 2006, mutta kohteessa ei ole tehty loppukatselmusta. Kohde on osoitettu Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksessa merkinnällä "Oleva asuinrakennus tai myönteinen lupa muilla kuin asumiseen kaavoitettavaksi tarkoitetuilla alueilla." Tilan eteläosaan aiemmin myönnetty asuin- ja hevostallirakennuksen (n. 176 kem2) rakennuslupa on rauennut vuon na Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Tilan RN 2:88 omistaja huomauttaa: "- Miten tallin jätehuolto hoidetaan esim. Lantala? - Mihin hevosten tarhat sijoitetaan? - Mitkä ovat tallin aukioloajat? - Milloin tallialueelle kohdistuu liikennettä? - Mihin sijoitetaan tallitoimintaan liittyvä kalusto esim. autot, kärryt? Tilan RN 2:162 omistaja huomauttaa: "Yhtiömme ottaa hiekkaa alueelta jatkuvasti, mahdollisesti myös suun nitellun tallirakennuksen naapuritilalta. Myöhemmin tulemme rakenta maan asuin- ja vapaa-ajanraken nuksia viereiselle tilalle. Nyt suunnitellusta tallirakennuksesta ei saa aiheu tua haittaa tai rajoituksia meidän nykyiselle ja tulevalle toiminnalle." Muilla naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. - Ympäristövirasto on antanut lausunnon, jota on täydennetty suullisesti hakemuksen muutosta vastaavasti. - Vesihuoltoinsinööri : "Alueella ei ole vesijohtoa ja viemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmästä on tehtävä hyväksyttävä selvitys viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Haja-alueen viemäröinnin tulevat ratkaisut tulee sel vittää Kiimingin Vesi Oy:n kanssa." Hakemusta on muutettu koskien mahdollista hevosten määrää. Esityslistan mukana jaetaan ympäristöviraston lausunto, ote Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta ja osayleiskaavaehdotuk sesta, asemapiirros ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 4 on tarkistuslista. Yj: Kunta suostuu hakemukseen seuraavin ehdoin: - tila 2:155 pysyy yhtenä rakennuspaikkana ja asemapiirrokseen punaisella rajattu osa tilasta pysyy rakentamisesta vapaana eikä sille si joi teta myöskään lantalaa eikä tar hoja - tallirakennus ja tarhat mitoitetaan enin tään 12 he vos ta var ten - tallirakennukseen sisältyvää, eläinten valvontaa palvelevaa asuntoa ei käytetä pysyvään asumiseen - jätevesijärjestelmästä tehdään hy väk syt tä vä sel vi tys vi ran omais ten vaatimusten mukaisesti. Tilalta ei saa pääs tä lika vesiä ete lä puo lisiin

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta soranotosta syn ty nei siin lampiin eikä muu alle ympäris töön. - hanketta toteutettaessa noudatetaan kaikilta osin ympäristöviranomaisen määräyksiä ja ohjeita Perustelut: Kysymyksessä on oleva rakennuspaikka. Tallirakennus liittyy piha raken nuk se na tilalle 2:155 val mis tu mai sil laan olevaan, osayleiskaa van M-alu eella si jait se vaan asuinra ken nuk seen. Ehto jen mukaisesti sijoitet tuna ja vi ran omais ten mää räys ten mukaan to teutettuna raken nushan ke soveltuu alueelle. Tilan kautta osoitettu osayleiskaavojen mukainen ohjeellinen ulkoilureitti on toteutettavissa ti laa halkovaa Vasikkasuontietä pit kin. Päätös: Tämä asia jätettiin Tapio Kyllösen esityksestä yksimielisesti pöydälle ja selvitetään mitä Oulun seudun osayleiskaavan mukaiselle V-alueelle saa rakentaa. Puheenjohtaja Juha Schönberg poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Vanhimman kokousedustajan Mirja Mikkosen johdolla hänet valittiin tämän asian puheenjohtajaksi. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta RIVITALOTONTIN MYYNTI TARJOUSTEN PERUSTEELLA Yhdk.ltk Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, p , sähkö posti: Kyseinen rivitalotontti sijaitsee Jäälin Laivakankaalla korttelissa 252. Tontin pinta-ala 3071 m 2 ja rakennusoikeutta tontilla on 921 k-m 2. Kaava mahdolistaa rakentamisen kahteen kerrokseen. Tontilla sijaitsee vanhoja maanotto kuoppia, jolloin täyden rakennusoikeuden käyt täminen yhteenkerrokseen rakentaen muodostaa omat haasteensa. Jäälissä kunnan myymien rivitalotonttien hinta on perustunut kaavan oikeuttamaan rakennusoikeuteen ja hinta on ollut 101 /k-m 2. Tällä perusteella kyseessä olevan tontin hinnaksi tulee Esityslistan mukana jaetaan tonttikartta alueesta. Yj.: Kyseessä olevan rivitalotontin rakennusoikeudesta velvoitetaan käyttä mään 590 k-m 2, jolloin tontin alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi muodostuu voimassa olevan hintatason mukaan Myön netty rakennusoikeus on rakennettava kokonaisuudessaan kolmen vuo den ku luessa kauppakirjan al lekirjoittamisesta siihen valmiusas tee seen, et tä raken nustarkastusvi ranomainen voi suorittaa siinä hy väk syttä vän käyt töönottokatselmuk sen. Raken taminen tulee aloittaa kah den vuo den kuluessa kauppakir jan allekir joittamisesta. Tarjoukset on jätettävä klo mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi: maanmittausinsinööri Yhdk.ltk 69 Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, joka avattiin kokouksessa. Tarjouksen jätti PLC-Invest Oy hintaan ,00. Yj: Päätetään myydä ko. tontti PLC-Invest Oy:lle hintaan ,00. Tontilla tulee käyttää rakennusoikeus 590 m2. Tonttivaraus on voimassa neljä (4) kuukautta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: PLC-Invest Oy

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Toimeksi: lupasihteeri. Martti Väänänen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; SOMERO PENTTI 55/605/2011 Yhdk.ltk 70 Valmistelija: toimistoarkkitehti Anja Röpelinen, puh , sähköposti: Pentti Somero on jättänyt hakemuksen rakennusluvan edellytysten tutkimiseksi suunnittelutarvealueella (MRL 137 ). Rakennushanke: 1) - 1½ - kerroksinen, yksiasuntoinen omakotitalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus/talli-varasto, kerrosala 50 m2 - pihasauna, kerrosala 20 m2 2) - 1½ - kerroksinen, yksiasuntoinen omakotittalo, kerrosala 250 m2 - talousrakennus/talli-varasto, kerrosala 50 m2 - pihasauna, kerrosala 20 m2 Rakennuspaikka: - rakennuspaikaksi esitetään Rantosuo -nimistä tilaa. Tilan pinta-ala on m2 ja siitä muodostetaan asemapiirroksen mukaan kaksi erillistä rakennuspaikkaa - rakennuspaikka sijaitsee Alakylässä Suunnitelmat: - Oulun seudun yleiskaava 2020: MAASEUTUMAISEN ASUMISEN ALUE (A-1) Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Suunnittelusuositus: Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin pal veluihin otetaan huomioon. Alueen vesihuolto on järjestet tävä siten, ett ei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäristöhait taa. Maise man kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää raken tamattomana. KEHITETTÄVÄ ALUE Alueen maankäyttö ratkaistaan yksityiskohtaisella oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla tai asemakaavalla. - Alakylän osayleiskaavassa tila sijoittuu: - osittain erillispientalojen alueelle (AO-1). Kullekin rakennus paikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä työ- ja taloustiloja. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Alue tul laan liittä mään ylei seen jätevesi vie märiin, sitä en nen jä tevedet on koottava um pisäiliöön. - osittain maa- ja metsätalousalueelle (MT) sekä osittain maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alueille saa sijoittaa pääasiassa vain maaja metsätaloutta palvelevaa ra kentamista. Mikäli alu eelle muodos tetaan erilli siä rakennuspaikkoja on nii den vähimmäiskoko m2 - osayleiskaavaan on merkitty ulkoilureitti kulkemaan tilan etelä-länsireunaa.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Lausunnot: - Naapureiden kuuleminen on suoritettu. Heillä ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. - Vesihuoltoinsinööri : "Kiinteistö on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja paineviemäriin. Viemäröinti on järjestettävissä kiinteistökohtaisella pienpumppaamolla. Kiinteistön kunnallistekniikan järjestelyt ja liittymän suunta tontille on sovittava vesihuoltoinsinöörin kanssa." Hakijan selvitys alueesta: "Valmis tie, yksityistie, johon olen osakas. Vesijohto, viemäri kaivetaan mailleni suostumus on" Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut kielteisen päätöksen kyseisille rakennuspaikoille. Esityslistan mukana jaetaan asemapiirros, ote Alakylän osayleiskaavasta ja lupatilannekartat. Liitteenä nro 5 on tarkistuslista. Yj: Päätös: Kunta ei katso rakentamisen erityisten edellytysten olevan olemassa. Perustelut: Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa hakemuksen kohde on Maaseutumaisen asumisen aluetta (A-1). Seudun yleiskaavan soveltamisohjeen mukaan rakentamista A-1-alueella ohjataan ajanmukaisella oikeusvaikutuksettomalla osayleiskaavalla, jollaisena kun nan lupaharkinnassa on sovellettu Alakylän osayleiskaa vaa. Tila 11:24 sijoittuu Alakylän osayleiskaavassa osin AO-1-alueelle, mutta kyseinen osayleiskaavan ra kennuspaikka on siirretty tilalle 11:146 (aiemmin 11:136) vuonna 2000 myönnetyllä (kaav.ltk ) suunnittelutarvepäätöksellä. Hakijan tiloille Alakylän osayleiskaavassa osoitettu rakennusoikeus on ylit tynyt jo aiemmin. Lisäksi hakemukseen suos tu mi nen tar koittaisi tilan 11:24 jakautumista kah dek si määrä alaksi niin, että koko tila käytettäi siin rakentamiseen. Li säksi edelleen M- ja MT-alueilla ra kennus pai kan vähimmäiskokovaatimus on m2. Vuonna 2008 on tehty tilaa 11:24 koskevaan, nyt käsiteltävän hakemuksen kaltaiseen hakemukseen, kielteiset suunnittelutarveratkaisupäätökset. Lisärakentaminen yli osayleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen vaikeuttaa kaavan tar kistamista ja maanomistajien ta sapuolista kohtelua. Tilojen mahdollinen lisärakentaminen tulee tutkia koko nai suu te na Alakylän osayleiskaavan tarkista misen yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta Tiedoksi: hakija Oulun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

23 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTYSOHJELMA JA PIENET RAKENTAMISKOHTEET /233/2011 Yhdk.ltk 71 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola, puh , sähköposti: Yhdyskuntapalvelut on laatinut kaavateiden päällystysohjelman vuodelle Päällysteohjelmassa on esitetty myös pienet rakentamiskohteet vuoden 2011 osalta. Päällystysohjelma on esityslistan liitteenä nro 6. Yj: Päätös: Hyväksytään päällystysohjelma ja pienet rakentamiskohteet liitteen mukaisena vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti. (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

24 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta PÄÄLLYTYSTYÖT 2011; URAKOITSIJAN VALINTA 122/233/2011 Yhdk.ltk 72 Valmistelija: palvelujohtaja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola, puh , sähköposti: Yhdyskuntapalvelut on pyytänyt urakkatarjoukset vuoden 2011 päällystystöiden suorittamisesta. Urakassa on optiomahdollisuus vuodelle Tarjouspyynnöstä on ilmoitettu sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa sekä kunnan kotisivuilla. Tarjouspyyntöasiakirjat oli saatavilla kunnan kotisivuilta. Tarjouksen jätti urakasta määräaikaan klo 12 mennessä 4 urakoitsijaa. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista tulee valita kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Yj: Päätös: Päätetään, että vuoden 2011 päällystystyöt annetaan edullisimman tarjouksen mukaisesti Lemminkäinen Oyj:lle urakkahintaan ,00 (alv 0%). Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

25 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta TERVEYSTIEN JA OPINTIEN RAKENTAMINEN; URAKOITSIJAN VALINTA Yhdk.ltk 73 Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan Yhdyskuntapalvelut on pyytänyt kokonaisurakkatarjousta urakasta Kiimingin keskustan kadut, kunnanviraston aukio ja Opintien silta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA- julkiset hankinnat ilmoituskanaval la Tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Urakkaan sisältyy Terveystien saneeraus sekä katuosuudet Lempiniementiestä, Keskustiestä, Tuohi maantiestä ja Opintiestä. Lisäksi urakkaan sisältyy Opintien sillan uusiminen, kunnanviraston aukion saneeraus ja torin pinnoitteet. Urakka on kaksivuotinen ja töiden tulee olla täysin valmiit mennes sä. Urakoitsijan valinta suoritetaan laatu- ja hinta-arviointia käyttäen siten, että laatutekijöiden painoarvo on 40 % ja eri osahintojen yhteenlasketun hinnan painoarvo on 60 %. Tarjousten laatuarvio suoritetaan käyttämällä asteikkoa Yhteenveto jätetyistä tarjouksista ja esitys valittavasta urakoitsijasta esitellään lautakunnalle kokouksessa. Esityslistan mukana lähetetään tarjouspyyntö. Yj: Päätös: Päätetään antaa Kiimingin keskustan kadut, kunnanviraston aukio ja Opintien siltarakennusurakka kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti Destia Oy:lle urakkahintaan ,27 euroa (alv 0 %). Hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Saarinen Ramboll Finland Oy:stä esiteli asiaa kokouksessa. Juha Schönberg poistui kokouksesta esteellisenä (intressijääri) tämän kokouksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

26 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN ARKKITEHTISUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 74 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yh dys kun ta joh ta ja Pet teri Han ki vuo, puh , säh kö posti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin ark kitehtisuunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAjul ki set han kin nat il moi tus ka na val la. Hil maan kirja tulla han kintailmoituksella ra ja tulla me net te lyllä Kii min ki joen päi väko din arkki tehti suunnittelusta tieto malli poh jai sena (BIM) suun nit telu na stan dardin mu kais ta IFC-tallennusta hyö dyn täen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edellytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa koh teissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaa mistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteuneina hankkeina. Arkkitehtisuunnittelua on tarjonnut yhteensä kuusi (6) arkkitehtitoimistoa. Tarjouksien yhteenvedossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamistaito ja vastaavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto HML Oy:n tarjoushintaan ,50. Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

27 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN RAKENNESUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 75 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yhdyskunta johtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin rakennussuunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA- jul ki set han kin nat il moituskanavalla. Hilmaan kirjatulla hankintailmoituksel la ra ja tulla me net te lyllä Kiiminkijoen päiväkodin rakennesuunnittelusta tie to malli pohjai sena (BIM) suunnitteluna standardin mukaista IFC-tallennusta hyö dyntäen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edel lytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa kohteissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaamistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteutuneissa hankkeissa. Rakennesuunnittelua on tarjonnut yhteensä kaksi (2) insinööritoimistoa. Tar jouk sien yh teen ve dossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamis taito ja vas taavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin rakennesuunnittelijaksi Ins.tsto Taponen & Heiskari Oy:n tarjoushintaan ,50. Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

28 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN LVIA-SUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 76 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yhdyskunta johtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin LVIA-suunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAjul ki set han kin nat il moi tuskanavalla. Hilmaan kirjatulla hankintailmoituksella ra ja tulla me net te lyllä Kiiminkijoen päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta tieto malli pohjai sena (BIM) suunnitteluna standardin mukaista IFC-tallennusta hyö dyntäen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edellytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa koh teissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaa mistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteuneina hankkeina. LVIA-suunnittelua on tarjonnut yhteensä viisi (5) yritystä. Tar jouk sien yhteen ve dossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamis taito ja vas taavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin LVIA-suunnittelijaksi Arkins Suunnittelu Oy:n tarjoushintaan ,00. Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

29 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Yhdyskuntalautakunta KIIMINKIJOEN PÄIVÄKODIN SÄHKÖSUUNNITTELIJAN VALINTA 141/760/2011 Yhdk.ltk 77 Valmistelijat: rakennuttajamestari Jarmo Järvelä, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: Kiimingin kunnan tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Kiiminkijoen päiväkodin sähkösuunnittelijan valinnasta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAjul ki set han kin nat il moi tuskanavalla. Hilmaan kirjatulla hankintailmoituksella ra ja tulla me net te lyllä Kiiminkijoen päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta tieto malli pohjai sena (BIM) suunnitteluna standardin mukaista IFC-tallennusta hyö dyntäen. Tarjouksen valintaperusteena on halvin kiinteähintainen tarjous, jos tarjoaja voi osoittaa tilaajan vaati musten toteutuvan. Suunnittelun projektiohjelmassa on edel lytetty tarjoajaa osoitta maan osaamistaitonsa myös vastaavissa kohteissa osoitetun suunnittelu taidon lisäksi toteutuneet tietomallipohjaiset suunnittelureferenssit. Tilaaja ei katso tietomallinnukseen soveltuvia ohjelmistoja tai niiden käytön hallintaa vaadituksi osaa mistaidoksi. Osaamistaidosta pitää pystyä osoittamaan myös käytännön osaamista toteuneina hankkeina. Sähkösuunnittelua on tarjonnut yhteensä kuusi (6) toimistoa. Tar jouk sien yh teen ve dossa on määritetty tietomallipohjainen kokemus ja osaamis taito ja vas taavien suunnittelijoiden referenssit. Yj: Päätös: Yhdyskuntalautakunta valitsee Kiiminkijoen päiväkodin sähkösuunnittelijaksi Arkins Suunnittelu Oy:n tarjoushintaan Valinnan perusteena: Halvin kiinteä kokonaishinta kun vaaditut edellytykset täyttyvät. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: tarjouksen jättäneet Toimeksi: lupasihteeri (Kokouksen pykälät käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 73,74, 75, 76, 77, 69, 71, 72, 65, 66, 67, 68, 70, 78, 79)

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN

LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN Yhdyskuntalautakunta 108 16.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 143 27.09.2011 Yhdyskuntalautakunta 183 29.11.2011 LAUSUNTO ESKO TAKKISEN SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 72/605/2011 Yhdk.ltk 108

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) 887 4351, aila.lomperi@haukipudas.fi.

TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08) 887 4351, aila.lomperi@haukipudas.fi. Tekninen lautakunta 118 21.10.2009 Tekninen lautakunta 129 18.11.2009 Timo ja Jaana Tuppuraisen suunnittelutarveratkaisu 4279/66/660/2009 TEKNLK 118 Valmistelija:kaavoitusteknikko Aila Lomperi, p. (08)

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 19.08.2016 AIKA 19.08.2016 klo 08:00-08:40 PAIKKA Ylihärmän tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 21 15 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 306 21.08.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Tommi Hurnanen KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 31.7.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti Jaana

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 433 07.11.2016 Suunnittelutarveratkaisu/Jouni ja Hanna Heiskanen 1244/10.1003.100300/2016 KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 31.10.2016: Lausunnon antaja Lausunnon saaja

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen. Kunnanhallitus 186 18.06.2013 Poikkeamislupapäätös Anu ja Tero Ruotsalaiselle 171/10.03/2013 KHALL 186 Rakennustarkastaja Hakija Anu ja Tero Ruotsalainen Rinkkatie 16 87700 Kajaani Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 )

Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 ) Kunnanhallitus 194 01.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 ) 3772/11.111/2015 KHALL 194 Hakija Nimi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi

Hakija: Piira Ismo ja Grenfors Heidi Rakennuslautakunta 15 01.03.2017 Kaavoitustoimikunta 16 13.03.2017 Kunnanhallitus 69 03.04.2017 Poikkeamislupa, Piira Ismo ja Grenfors Heidi 831/10.03.00.02/2017 Rakennuslautakunta 01.03.2017 15 Hakija:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas Rakennus- ja ympäristölautakunta 21 08.02.2017 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas 939/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 08.02.2017 21 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 45 25.04.2017 Tilan 543-406-9-42 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 213/10.03.00.02/2017 KUNLA 45 Arvo Laurila hakee rakentamista koskevaa suun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 )

Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 114 14.04.2014 Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 ) 3407/11.111/2014 KHALL 114 Hakija Nimi Kari Salin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella VAASAN KAUPUNKI Kaavoitus HAKEMUS KAI.IPUNK Kaavoitus X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella Poikkeaminen MRL (171-174

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu POI, Gesterby / Oikaisuvaatimus 16-1-OIK

Suunnittelutarveratkaisu POI, Gesterby / Oikaisuvaatimus 16-1-OIK Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 26.01.2016 Suunnittelutarveratkaisu 14-54-POI, Gesterby 418-2-95 / Oikaisuvaatimus 16-1-OIK 1023/10.03.00.01/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 26 Asia

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Tilaa koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilaa koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 138 15.11.2016 Tilaa 543-406-4-118 koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 593/10.03.00.02/2016 KUNLA 138 Sari Isoniemi sekä Minna ja Jouni Keränen hakevat suun

Lisätiedot