KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN. Jätetaksa 2014"

Transkriptio

1 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN Jätetaksa 2014

2 Maksaminen ja maksuvälineet Laskutus Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, pankkikortilla tai jätteet laskutetaan. Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä määräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Erääntyneestä laskusta lähetetään muistutuslasku, jonka yhteydessä peritään samalla muistutuskulut. Laskun maksamatta jättäneeltä vastaanotetaan jätekuormia vain käteissuoritusta vastaan, kunnes saatava on kokonaan suoritettu. Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on tehtävä Kymenlaakson Jäte Oy:lle kahdeksan päivän kuluessa laskun saamisesta. Punnitus- ja käsittelymaksut Punnitusmaksu - lajikohtainen kuormamaksu - ei peritä käsittelymaksutta vastaanotettavista jätelajikkeista - punnitusmaksu lisätään painoperusteiseen maksuun. Käsittelymaksut Jätelain mukaan kunnan vastuulla olevat jätteet hinnoitellaan taksataulukon mukaisesti. Muiden jätteiden osalta noudatetaan soveltuvin osin samaa hinnoittelua. Mikäli kuormantarkastuksessa huomataan, että jätekuorma ei kuulu siihen taksaluokkaan, jona se on tuotu vastaanottopisteeseen tai kuorma joudutaan muusta asiakkaasta johtuvasta syystä siirtämään jätekeskuksessa eri paikkaan, peritään työstä aiheutuneet kustannukset sekä korotettu käsittelymaksu uuden luokituksen mukaan. Esimerkkejä: Jos energiajätekuormassa on epäpuhtauksia, luokitellaan kuorma joko lajiteltava jäte -jakeeseen tai kaatopaikkajäte -jakeeseen, riippuen epäpuhtauksien määrästä. Jos kaatopaikalle puretussa kuormassa on hyödynnettäviä jakeita yli 50% kuormatilavuudesta, luokitellaan jäte lajiksi 215 lajittelematon jäte kaatopaikalle (sis. kp:lle kuulumattomia jakeita). Kaatopaikkakelpoisuus Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013) edellyttää, että jätteen haltija tai muu tuoja on velvollinen esittämään kaatopaikan pitäjälle, mitä jätettä tuo kaatopaikalle sekä varmistamaan jätteen kaatopaikkakelpoisuus. Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtoasiakirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelyyn ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirjamenettely Jätteen haltijan tai muun tuojan edellytetään laativan siirtoasiakirjan rakennus- ja purkujätteistä (esim. sekalainen rakennusjäte, puujäte, energiajäte, tiilijäte, asfaltti, ylijäämämaa), pilaantuneista maista, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, vaarallisesta jätteestä ja sako- ja umpikaivolietteistä. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämääristä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen (3) vuoden ajan allekirjoituksesta. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä Siirtoasiakirjoja saa veloituksetta Keltakankaan jätekeskuksesta.

3 Jätteenkäsittelymaksujen taksataulukko HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124, Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161, Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96, Lajittelematon jäte kaatopaikalle (sis. kp:lle kuulumatonta jätettä) 180,00 223, Teollisuusjäte 85,00 105, Teollisuusjäte, sopimushinta * 70,00-90,00 86,80-111, Tuhka, märkä 80,00 99, Kaoliini, tuhka kuiva 80,00 99, Riskijäte 170,00 210, Pilaantuneet elintarvikkeet 170,00 210, Välpänerotusjäte 170,00 210, Muu erityisjäte 210,00 260,40 JÄTEVEROTTOMAT JÄTTEET (ei sis. jäteveroa) 217 Loppujäte KEO 78,00 96, Asbesti 130,00 161, Energiajäte 49,00 60, Lajiteltava jäte (lajittelukentälle, sis. hyödynnettävää) 85,00 105, Lajiteltava jäte, sopimushinta * 60,00-105,00 74,40-130, Suursäkit 65,00 80, Puujäte veloituksetta veloituksetta 284 Kannot, hyödynnettävät 40,00 49, Hiekanerotuskaivonsakka 70,00 86, Ravintorasvajäte 100,00 124, Teollisuuden sakat 75,00 93, Sadevesikaivon hiekkajäte 40,00 49, öljy-, vesi- ja hiekkaseokset 170,00 210, Biojäte 85,00 105, Biojäte pakattu 95,00 117, Eloperäinen muu jäte 85,00 105, Haravointijäte 5,00 6, Metallit veloituksetta veloituksetta 283 Kyllästetty puu 150,00 186, Kyllästetty puu sis. rautoja 190,00 235, Ylijäämämaat, sopimushinta* 5,00 20,00 6,20-24, Maa-aines, hyötykäyttöön kelpaamaton 25,00 31, Tiili ja betoni/lecasorakappaleet > 150mm 20,00 24, Tiili/ betonimurske, sopimushinta* 5,00 20,00 6,20-24,80 KAPPALEMAKSUT alv 0% alv 24% Punnitusmaksu 12,00 14,88 Kuorman purkamisen avustaminen koneella 15,00 18,60 Ongelmajätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu 40,00 /kpl 49,60 /kpl Auton itsepalvelupesu, renkaat + alusta tai koko ajoneuvo 20,00 40,00 24,80 49,60 Yritysten sähkö- ja elektroniikkaromu 0,70 /kg 0,868 /kg SOPIMUSHINNAT * sopimushintoja sovelletaan tilanteissa, joissa jäte laadultaan, määrältään ja/tai käsittelyvaatimuksiltaan poikkeaa jätelaatumäärittelyn mukaisesta jätteestä.

4 Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelaatumäärittely alkaen Jätelaatumäärittely koskee Keltakankaan jätekeskukseen tuotavia punnittavia jäte-eriä. JÄTEVEROLLISET JÄTTEET Kaatopaikalle sijoitettavat jätteet: Kaatopaikkajäte, tuotenumero 211 Materiaalikierrätykseen ja energiatuotantoon kelpaamattomat sekä muut suoraan loppusijoitukseen ajettavat jätteet, jotka eivät sisällä merkittävästi hyödynnettäviä jätejakeita. Esimerkiksi: kattohuopa, PVC-pitoiset muovit, tasolasi, joustinpatjat ja tekstiilit, vuori- ja lasivilla, runsaasti alumiinipaperia sisältävät purkujätteet, kipsiä ja muuta mineraaliperäistä ainetta (ei asbestia) sisältävät rakennuslevyjätteet, likainen tiili-, laasti, kaakeli- ja betonijäte ja linoleumijäte. Kaatopaikkajäte, sopimushinta tuotenumero 212 Jäte, joka laadultaan, ominaisuuksiltaan, määrältään tai käsittelymenetelmältään poikkeaa tavanomaisesta jätelajimäärittelyn lajista, hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti taksataulukon hinnoitteluvälin mukaisesti. Loppujäte kaatopaikalle, tuotenumero 707 Asumisessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä polttokelpoinen yhdyskuntajäte, joka hyötyvoimalaitoksen poikkeustilanteen vuoksi joudutaan loppusijoittamaan kaatopaikalle. Lajittelematon jäte kaatopaikalle, tuotenumero 215 Kaatopaikalle virheellisesti sijoitettu jäte, joka sisältää merkittävästi hyödynnettävää materiaalia (jätteen tuoja/ haltija on ilmoittanut jätteen laadun väärin). Teollisuusjäte, tuotenumero 262 Teollisuuden erilaisista prosesseista peräisin oleva jäte, joka on laadultaan tasalaatuista. Jätteestä on esitettävä perusmäärittely ja kaatopaikkakelpoisuus ennen toimituksia. Esimerkiksi lasikuitujäte, lajittelulaitosten rejektit yms. Teollisuusjäte sopimushinta, tuotenumero 261 Jäte, joka laadultaan, ominaisuuksiltaan, määrältään tai käsittelymenetelmältään poikkeaa tavanomaisesta jätelajimäärittelyn lajista, hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti taksataulukon hinnoitteluvälin mukaisesti. Tuhkat ja kaoliini, tuotenumerot 263 ja 264 Puuperäisten polttoaineiden pohjatuhka ja kaoliini. Jätteestä on esitettävä perusmäärittely ja kaatopaikkakelpoisuus ennen toimituksia Erityiskäsiteltävät jätteet Jäte, joka vaatii tavallisesta poikkeavia toimia käsittelyn aikana, kuten välitöntä peittämistä tai sijoitusta erilliseen paikkaan kaatopaikalla, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Riskijäte, tuotenumero 272 Esimerkiksi terveydenhuollosta peräisin olevat erillispakatut pistävät ja viiltävät jätteet Pilaantuneet elintarvikkeet, tuotenumero 273 Elintarvike-erät, jotka eivät laadultaan (esim. tautivaarallisuus) sovellu biojätteen käsittelyyn. Välpänerotusjäte, tuotenumero 274 Vedenpuhdistamoiden erityisjäte Muu erityisjäte, tuotenumero 276 Jäteverottomat jätteet Kaatopaikalle sijoitettavat jätteet: Asbesti, tuotenumero 271 Asbestia sisältävät rakennusmateriaalit yms. Energiahyödynnettävät jätteet: Loppujäte KEO, tuotenumero 217 Asumisessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä polttokelpoinen yhdyskuntajäte. Energiajäte, tuotenumero 251 Erilliskerätty pahvi, paperi, muovi ja puu, jotka eivät kelpaa materiaaleina hyödynnettäviksi. Puujäte, tuotenumero 281 Erilliskerätty puinen pakkaus- ja rakennusmateriaali. Esimerkiksi kuormalavat, laudat, vaneri, lastulevy, puiset huonekalut. Ei saa sisältää kyllästettyä puuta. Kannot, tuotenumero 284 Nestemäiset jätteet: Hiekanerotuskaivonsakka, tuotenumero 311 Hiekanerotuskaivojen pohjasakka. Tuotaessa esitettävä todistus sakan öljyhiilivetypitoisuudesta.

5 Ravintorasvajäte, tuotenumero 312 Rasvakaivojen tyhjennysjäte. Teollisuuden sakat, tuotenumero 313 Teollisuuden prosesseista peräisin olevat sakat. Esimerkiksi putkikanaalien pesujätteet, säiliöiden pohjasakat yms. Ei saa sisältää vaarallista jätettä tai öljyhiilivetyjä. Sadevesikaivon hiekkajäte, tuotenumero 314 Hulevesikaivojen pohjasakka. Öljyiset jätteet Öljy- vesi- ja hiekkaseokset, tuotenumero 240 Runsaasti nestettä sisältävät öljypitoiset jätteet. Ei saa sisältää vaarallista jätettä. Öljyiset maat, tuotenumero 430 Öljyllä likaantuneet maa-ainekset. Biojätteet Biojäte, tuotenumerot 703 Kotitalouksista ja laitoksista kerätty eloperäinen, biologisesti hajoava, kiinteä ja myrkytön jäte, joka koostuu pääasiassa elintarvikejätteestä. Eloperäinen jäte, tuotenumero 705 Rehut, viljat, jauhot yms. Haravointijäte, tuotenumero 241 Puiden lehdet, neulaset ja pienet risut yms. Käsittelykentille: Lajiteltava jäte, tuotenumero 286 Rakennus- ja purkujätettä, joka sisältää runsaasti hyödynnettäviä jakeita kuten paperi, pahvi, muovi, puu ja metalli. Ylijäämämaat, sopimushinta, tuotenumero 292 Kivennäismaa-aines, jota voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa (ei sisällä suuria lohkareita, kantoja, puuta tms.). Jäte hinnoitellaan. Maa-aines, hyötykäyttöön kelpaamaton, tuotenumero 269 Kivennäismaa-aines, joka sisältää sinne luontaisesti kuulumattomia epäpuhtauksia. Tiili ja Betoni/lecasorakappaleet >150mm, tuotenumero 268 Tiili/betonimurske, sopimushinta tuotenumero 293 Tiili ja betoni, jonka palakoko on <150mm. Yleiskuvaltaan kiviainesta. Saa sisältää pieniä määriä maa-ainesta, laastia, kaakelia ja lasia. Jäte hinnoitellaan erä-, tapaustai asiakaskohtaisesti erikseen. Kappalemaksut Punnitusmaksu Kuormakohtainen maksu. Käsittelymaksuttomista jakeista ei punnitusmaksua veloiteta. Kuorman purkamisen avustaminen koneella Kertaluontoinen maksu. Esimerkiksi puristekontin tyhjennyksen avustaminen pyöräkoneella. Vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu Kappalekohtainen maksu kun jäte toimitettu muun materiaalin seassa. Esim energiajakeen joukossa pesukoneita. Auton itsepalvelupesu Kertaluontoinen maksu renkaiden, alustan, säiliön tai koko ajoneuvon pesusta. Lajiteltava jäte, sopimushinta tuotenumero 277 Jäte, joka laadultaan, ominaisuuksiltaan, määrältään tai käsittelymenetelmältään poikkeaa tavanomaisesta jätelajimäärittelyn lajista, hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti taksataulukon hinnoitteluvälin mukaisesti. Metallit, tuotenumero 285 Metallit ja pääosin metallia sisältävät kappaleet Kyllästetty puu, tuotenumerot 283 ja 289 Vihreä suolakyllästetty ja ruskea kreosoottikyllästetty puu CCA. Ruskea kuparikyllästetty puujäte AB. Runsaasti metallia sisältävät kuormat luokitellaan omaksi jakeekseen.

6 Yhteystiedot Keltakankaan jätekeskus Kymenlaakson Jäte Oy Ekokaari KELTAKANGAS p Yhteyshenkilöt Vastaanotto ja vaaka Jätteenkäsittelyn työnjohto ja kaatopaikkakelpoisuus - Aki Koivula Laskutus ja reskontra - Lilja Takala Yritysneuvonta

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72

212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161,20. 707 Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96,72 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUJEN TAKSATAULUKKO HINTA 2014 koodi KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAT JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24% 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124,00 212 Kaatopaikkajäte, sopimushinta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014

Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Asiointi jätteidenkäsittelyalueilla 2014 Yritykset www.kiertokapula.fi Tervetuloa palveltavaksi Kiertokapula tarjoaa jätteidenkäsittelypalveluja rakentamisen, teollisuuden ja kaupan tarpeisiin. Saapuminen

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN - YRITYKSET - JULKISET TOIMINNOT: Julkisina toimintoina pidetään valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhtiön

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT

Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT 1.11.2007 Napapiirin Residuum Oy JÄTTEIDEN VASTAANOTTOEHDOT Pellon toimipiste Napapiirin Residuum Oy Y-tunnus 1744004-5 Laskutusosoite Postiosoite Käyntiosoite PL 53538 PL 8216 Betonitie 3 00021 LASKUTUS

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot