KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013"

Transkriptio

1 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

2 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/haltijalta. Käsittelymaksut laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä määräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Erääntyneestä laskusta lähetetään muistutuslasku, jonka yhteydessä peritään samalla muistutuskulut. Laskun maksamatta jättäneeltä vastaanotetaan jätekuormia vain käteissuoritusta vastaan, kunnes saatava on kokonaan suoritettu. Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on tehtävä Kymenlaakson Jäte Oy:lle kahdeksan päivän kuluessa laskun saamisesta. Punnitus- ja käsittelymaksut Punnitusmaksu - kuormamaksu (saman kuljetuksen osakuormista vain yksi maksu) - ei peritä käsittelymaksutta vastaanotettavista jätelajikkeista - punnitusmaksu lisätään painoperusteiseen maksuun Käsittelymaksut Jätelain mukaan kunnan vastuulla olevat jätteet hinnoitellaan taksataulukon mukaisesti. Muiden jätteiden osalta noudatetaan soveltuvin osin samaa hinnoittelua. Mikäli kuormantarkastuksessa huomataan, että jätekuorma ei kuulu siihen taksaluokkaan, jona se on tuotu vastaanottopisteeseen tai kuorma joudutaan muusta asiakkaasta johtuvasta syystä siirtämään jätekeskuksessa eri paikkaan, peritään työstä aiheutuneet kustannukset sekä korotettu käsittelymaksu uuden luokituksen mukaan. Esimerkkejä: Jos energiajätekuormassa on epäpuhtauksia, luokitellaan kuorma joko lajiteltava jäte -jakeeseen tai kaatopaikkajäte -jakeeseen, riippuen epäpuhtauksien määrästä. Jos kaatopaikalle puretussa kuormassa on hyödynnettäviä jakeita yli 50% kuormatilavuudesta, luokitellaan jäte lajiksi 215 sekajäte kaatopaikalle (sis. kp:lle kuulumattomia jakeita).

3 Kaatopaikkakelpoisuus Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 1997/861) edellyttää, että jätteen haltija tai muu tuoja on velvollinen esittämään kaatopaikan pitäjälle, mitä jätettä tuo kaatopaikalle, sekä varmistamaan jätteen kaatopaikkakelpoisuus. Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtoasiakirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelyyn ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtokirjamenettely Jätteen haltijan edellytetään laativan siirtoasiakirjan rakennus- ja purkujätteistä (esim. sekalainen rakennusjäte, puujäte, energiajäte, tiilijäte, asfaltti, ylijäämämaa), pilaantuneista maista, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, vaarallisesta jätteestä ja sako- ja umpikaivolietteistä. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja päivämääristä sekä kuljettajasta. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen (3) vuoden ajan allekirjoituksesta. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. Siirtoasiakirjoja saa veloituksetta Keltakankaan jätekeskuksesta.

4 JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT JÄTEKESKUKSESSA koodi JÄTEVEROLLISET JÄTTEET (sis. jäteveroa 50 /t) tonni alv 0 % tonni alv 24 % 211 Kaatopaikkajäte 100,00 124, Kaatopaikkajäte, sopimushinta * 80,00-130,00 99,20-161, Loppujäte kaatopaikalle 78,00 96, Sekajäte kaatopaikalle (sis. kp:lle kuulumatonta jätettä) 180,00 223, Teollisuusjäte 75,00 93, Teollisuusjäte, sopimushinta * 60,00-80,00 74,40-99, Tuhka, märkä 60,00 74, Kaoliini, tuhka kuiva 60,00 74, Riskijäte 170,00 210, Pilaantuneet elintarvikkeet 170,00 210, Välpänerotusjäte 170,00 210, Muu erityisjäte 210,00 260,40 JÄTEVEROTTOMAT JÄTTEET (ei sis. jäteveroa) 217 Loppujäte KEO 78,00 96, Asbesti 130,00 161, Energiajäte 46,00 57, Lajiteltava jäte (lajittelukentälle, sis. hyödynnettävää) 85,00 105, Lajiteltava jäte, sopimushinta * 60,00-105,00 74,40-130, Suursäkit 65,00 80, Puujäte veloituksetta 284 Kannot, hyödynnettävät 40,00 49, Hiekanerotuskaivonsakka 70,00 86, Ravintorasvajäte 100,00 124, Teollisuuden sakat 75,00 93, Sadevesikaivon hiekkajäte 40,00 49, öljy-, vesi- ja hiekkaseokset 160,00 198, Biojäte 85,00 105, Biojäte pakattu 95,00 117, Eloperäinen muu jäte 85,00 105, Haravointijäte 5,00 6, Metallit veloituksetta 283 Kyllästetty puu 150,00 186, Kyllästetty puu sis. rautoja 190,00 235, Ylijäämämaat, sopimushinta* 0,00 20,00 0,00-24, Maa-aines, hyötykäyttöön kelpaamaton 20,00 24, Tiili ja betoni/lecasorakappaleet > 150mm 10,00 12, Tiili/ betonimurske, sopimushinta* 0,00 20,00 0,00-24,80 KAPPALEMAKSUT alv 0% alv 24% Punnitusmaksu 12,00 14,88 Lajittelumaksu 25,00 31,00 Kuorman purkamisen avustaminen koneella 15,00 18,60 Vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu 40 /kpl 49,60 /kpl Auton itsepalvelupesu, renkaat, säiliö tai koko ajoneuvo 20,00 40,00 24,80-49,60 Yritysten sähkö- ja elektroniikkaromu 0,70 /kg 0,868 /kg SOPIMUSHINNAT * Sopimushintoja sovelletaan tilanteissa, joissa jäte laadultaan, määrältään ja/ tai käsittelyvaatimuksiltaan poikkeaa jätelaatumäärittelyn mukaisesta jätteestä.

5 Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelaatumäärittely alkaen Jätelaatumäärittely koskee Keltakankaan jätekeskukseen tuotavia punnittavia jäte-eriä. JÄTEVEROLLISET JÄTTEET Kaatopaikalle sijoitettavat jätteet Kaatopaikkajäte, tuotenumero 211 Materiaalikierrätykseen ja energiatuotantoon kelpaamattomat sekä muut suoraan loppusijoitukseen ajettavat jätteet, jotka eivät sisällä merkittävästi hyödynnettäviä jätejakeita. Esimerkiksi: kattohuopa, PVC-pitoiset muovit, tasolasi, joustinpatjat ja tekstiilit, vuori- ja lasivilla, runsaasti alumiinipaperia sisältävät purkujätteet, kipsiä ja muuta mineraaliperäistä ainetta (ei asbestia) sisältävät rakennuslevyjätteet, likainen tiili-, laasti, kaakeli- ja betonijäte ja linoleumijäte. Kaatopaikkajäte, sopimushinta tuotenumero 212 Jäte, joka laadultaan, ominaisuuksiltaan, määrältään tai käsittelymenetelmältään poikkeaa tavanomaisesta jätelajimäärittelyn lajista, hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti taksataulukon hinnoitteluvälin mukaisesti. Loppujäte kaatopaikalle, tuotenumero 707 Asumisessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä polttokelpoinen yhdyskuntajäte, joka hyötyvoimalaitoksen poikkeustilanteen vuoksi joudutaan loppusijoittamaan kaatopaikalle. Sekajäte kaatopaikalle, tuotenumero 215 Kaatopaikalle virheellisesti sijoitettu jäte, joka sisältää merkittävästi hyödynnettävää materiaalia (jätteen tuoja/haltija on ilmoittanut jätteen laadun väärin). Teollisuusjäte, tuotenumero 262 Teollisuuden erilaisista prosesseista peräisin oleva jäte, joka on laadultaan tasalaatuista. Jätteestä on esitettävä perusmäärittely ja kaatopaikkakelpoisuus ennen toimituksia. Esimerkiksi lasikuitujäte, lajittelulaitosten rejektit yms. Teollisuusjäte sopimushinta, tuotenumero 261 Jäte, joka laadultaan, ominaisuuksiltaan, määrältään tai käsittelymenetelmältään poikkeaa tavanomaisesta jätelajimäärittelyn lajista, hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti taksataulukon hinnoitteluvälin mukaisesti. Tuhkat ja kaoliini, tuotenumerot 263 ja 264 Puuperäisten polttoaineiden pohjatuhka ja kaoliini. Jätteestä on esitettävä perusmäärittely ja kaatopaikkakelpoisuus ennen toimituksia. Erityiskäsiteltävät jätteet Jäte, joka vaatii tavallisesta poikkeavia toimia käsittelyn aikana, kuten välitöntä peittämistä tai sijoitusta erilliseen paikkaan kaatopaikalla, mutta joka ei ole vaarallista jätettä. Riskijäte, tuotenumero 272 Esimerkiksi terveydenhuollosta peräisin olevat erillispakatut pistävät ja viiltävät jätteet. Pilaantuneet elintarvikkeet, tuotenumero 273 Elintarvike-erät, jotka eivät laadultaan (esim. tautivaarallisuus) sovellu biojätteen käsittelyyn. Välpänerotusjäte, tuotenumero 274 Jätevedenpuhdistamoiden erityisjäte

6 Muu erityisjäte, tuotenumero 276 JÄTEVEROTTOMAT JÄTTEET Kaatopaikalle sijoitettavat jätteet Asbesti, tuotenumero 271 Asbestia sisältävät rakennusmateriaalit yms. Energiahyödynnettävät jätteet Loppujäte KEO, tuotenumero 217 Asumisessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä polttokelpoinen yhdyskuntajäte. Energiajäte, tuotenumero 251 Erilliskerätty pahvi, paperi, muovi ja puu, jotka eivät kelpaa materiaaleina hyödynnettäviksi. Puujäte, tuotenumero 280 Erilliskerätty puinen pakkaus- ja rakennusmateriaali. Esimerkiksi kuormalavat, laudat, vaneri, lastulevy, puiset huonekalut. Ei saa sisältää kyllästettyä puuta. Kannot, tuotenumero 284 Nestemäiset jätteet Hiekanerotuskaivonsakka, tuotenumero 311 Hiekanerotuskaivojen pohjasakka. Tuotaessa esitettävä todistus sakan öljyhiilivetypitoisuudesta. Ravintorasvajäte, tuotenumero 312 Rasvakaivojen tyhjennysjäte. Teollisuuden sakat, tuotenumero 313 Teollisuuden prosesseista peräisin olevat sakat. Esimerkiksi putkikanaalien pesujätteet, säiliöiden pohjasakat yms. Ei saa sisältää vaarallista jätettä tai öljyhiilivetyjä. Sadevesikaivon hiekkajäte, tuotenumero 314 Hulevesikaivojen pohjasakka. Öljyiset jätteet Öljy-, vesi- ja hiekkaseokset, tuotenumero 240 Runsaasti nestettä sisältävät öljypitoiset jätteet. Ei saa sisältää vaarallista jätettä. Öljyiset maat, tuotenumero 430 Öljyllä likaantuneet maa-ainekset. Biojätteet Biojäte, tuotenumerot 703 Kotitalouksista ja laitoksista kerätty eloperäinen, biologisesti hajoava, kiinteä ja myrkytön jäte, joka koostuu pääasiassa elintarvikejätteestä. Eloperäinen jäte, tuotenumero 705 Rehut, viljat, jauhot yms.

7 Haravointijäte, tuotenumero 241 Puiden lehdet, neulaset ja pienet risut yms. Käsittelykentille Lajiteltava jäte, tuotenumero 286 Rakennus- ja purkujätettä, joka sisältää runsaasti hyödynnettäviä jakeita kuten paperi, pahvi, muovi, puu ja metalli. Lajiteltava jäte, sopimushinta tuotenumero 277 Jäte, joka laadultaan, ominaisuuksiltaan, määrältään tai käsittelymenetelmältään poikkeaa tavanomaisesta jätelajimäärittelyn lajista, hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti taksataulukon hinnoitteluvälin mukaisesti. Ei saa sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita eikä ajoneuvojen renkaita. Metallit, tuotenumero 285 Metallit ja pääosin metallia sisältävät kappaleet Kyllästetty puu, tuotenumerot 283 ja 289 Vihreä suolakyllästetty ja ruskea kreosoottikyllästetty puu CCA. Ruskea kuparikyllästetty puujäte AB. Runsaasti metallia sisältävät kuormat luokitellaan omaksi jakeekseen. Ylijäämämaat, sopimushinta, tuotenumero 292 Kivennäismaa-aines, jota voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa (ei sisällä suuria lohkareita, kantoja, puuta tms.). Jäte hinnoitellaan. Maa-aines, hyötykäyttöön kelpaamaton, tuotenumero 269 Kivennäismaa-aines, joka sisältää sinne luontaisesti kuulumattomia epäpuhtauksia. Tiili ja Betoni/lecasorakappaleet >150mm, tuotenumero 268 Tiili/betonimurske, sopimushinta tuotenumero 293 Tiili ja betoni, jonka palakoko on <150mm. Yleiskuvaltaan kiviainesta. Saa sisältää pieniä määriä maa-ainesta, laastia, kaakelia ja lasia. Jäte hinnoitellaan erä-, tapaus- tai asiakaskohtaisesti erikseen. Kappalemaksut Punnitusmaksu Kuormakohtainen maksu. Käsittelymaksuttomista jakeista ei punnitusmaksua veloiteta. Lajittelumaksu Kuormakohtainen maksu, joka peritään kun kuorma sisältää merkittävästi sinne kuulumatonta jätettä. Kuorman purkamisen avustaminen koneella Kertaluontoinen maksu. Esimerkiksi puristekontin tyhjennyksen avustaminen pyöräkoneella. Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet Kappalekohtainen maksu, kun jäte toimitettu muun materiaalin seassa. Esim. energiajakeen joukossa pesukoneita. Auton itsepalvelupesu Kertaluontoinen maksu renkaiden, alustan, säiliön tai koko ajoneuvon pesusta.

8 Yhteystiedot Keltakankaan jätekeskus Kymenlaakson Jäte Oy Ekokaari KELTAKANGAS p Yhteyshenkilöt Vastaanotto ja vaaka Jätteenkäsittelyn työnjohto ja kaatopaikkakelpoisuus - Aki Koivula Laskutus ja reskontra - Lilja Takala Yritysneuvonta

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2011 Lajitteluohjeet Vuoden 2010 jätemäärät Tempaukset 2011 Muita ajankohtaisia asioita SISÄLLYS: PÄÄKIRJOITUS...3

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot