TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI. Henkilöstö mukaan toimintamallia ideoimaan. Sisäisen postin jakelu väheni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI. Henkilöstö mukaan toimintamallia ideoimaan. Sisäisen postin jakelu väheni"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI Henkilöstö mukaan toimintamallia ideoimaan 3 Sisäisen postin jakelu väheni 4 10 Sähköpyörä vauhdittaa Annen matkaa asiakkaiden luo VILKKU

2 NÄIN SEN NÄIN Muutoksen tuulia HANNA LEPPÄNEN Organisaatioissa tapahtuvat muutokset ovat tulleet osaksi työn arkipäivää kiihtyvää tahtia, myös Tampereen kaupunkiorganisaatiossa. Toki muutoksia on aina ollut, mutta muutosten määrä on lisääntynyt ja aika muutosten vakiinnuttamiseen on lyhentynyt. Hankalimmillaan edelliseen organisaatiomuutokseen liittyvät käytänteet ja työtavat eivät ole edes kunnolla vakiintuneet, kun seuraavaa muutosta aletaan jo valmistella. Sanotaan, että työntekijöiden on sisäistettävä työtavakseen toimia alati muuttuvassa työympäristössä. Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Ihminen tietoa käsittelevänä, toimivana ja myös tuntevana olentona ei ole paljon vuosikymmenten aikana muuttunut. Me tarvitsemme edelleen rutiineja, turvallisuuden tunnetta, vakautta ja aikaa oppia asioita. Huonosti toteutetut muutokset aiheuttavat monenlaista uhkaa työhyvinvoinnille ja työntekijöiden työkyvylle. Pahimmillaan muutoksesta saadut toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt menetetään, mikäli työhyvinvointi heikkenee. Olen usein sanonut, että varsinkin isoja muutoksia kannattaa tehdä vain, mikäli hyödyt ovat merkittäviä tai muutos on aivan pakollinen. Tehdään muutokset hyvin ja huolella. Huolehditaan yhdessä osaamisen jatkuvuudesta. Tiedotetaan hyvin ja oikea-aikaisesti ja kuunnellaan toisiamme. Johdetaan oikeudenmukaisesti ja jäntevästi. Annetaan tilaa myös niille puheille, joissa kritisoidaan ja tuodaan esille pettymystä. Älkäämme kuitatko tätä puolta pelkkänä muutosvastarintana. Tänä syksynä katsotaan myös, onko suutarin lapsella kenkiä. Suuret muutoksen tuulet puhaltavat myös Tullinkulman työterveydessä. Pitkälle suunniteltu työterveyden siirtyminen kaupungin omasta toiminnasta osakeyhtiömuotoon ei ole aivan pieni muutos. Yritämme senkin muutoksen tehdä yhdessä toisiamme ja asiakkaitamme kuunnellen. Harri Lauren Johtava työterveyspsykologi Tullinkulman työterveys SISÄLTÖ 8 KUVAT: HANNA LEPPÄNEN Liikunnanohjaajien työnkuva laajeni 5 Palomies Vertti valmentaa tv:ssä Kenkämuseon tarina päättyy 14 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 51. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku, Tampereen kau punki, PL 487, Tampere VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Tuuli Oinonen tai VILKKU INTER NETISSÄ /vilkku TAITTO Marja Muhonen PAINOPAIKKA PunaMusta Oy, Tampere ISSN-L SEU RAAVA VILKKU ilmestyy lokakuussa. Etukäteen sovittu aineisto on toimitettava 30. syyskuuta mennessä päätoimittajalle. Toimituksella on oikeus aineiston käsittelyyn ja lyhentämiseen. KANNEN KUVA Hanna Leppänen. Kotihoidon lähihoitaja Anne Ohralahti ajaa asiakkaiden luokse nopeasti sähköpyörällä. OSOITTEENMUUTOKSET omalle palkanlaskijalle. PAINOSMÄÄRÄ kpl. JUTTUVINKIT JA PALAUTTEET päätoimittajalle. 2 VILKKU

3 TAPETILLA TEKSTI Aila Rajamäki KUVA Hanna Leppänen Liikuntaetuus käytössä syksyn Uudessa toimintamallissa palvelut jakaantuvat kolmelle alueelle Toimintamallin uudistuksen sparrausryhmä kokoontui elokuun lopussa Monitoimitalo 13:ssa miettimään, miten kaupungin töitä tulisi kehittää. Kaupungin toimintamallin uudistaminen etenee tämän syksyn aikana tiiviissä aikataulussa. Ensi vuoden alussa tulee voimaan konsernihallinnon uusi rakenne. Muu kaupungin organisaatio siirtynee uuteen toimintamalliin vuoden 2017 alusta. Uudet poliittiset toimielimet aloittavat seuraavien kuntavaalien jälkeen Strategiajohtaja Reija Linnamaan mukaan syksyllä valmistellaan erityisesti neljää kokonaisuutta. Syksyn aikana tehdään valmistelutyötä ja esityksiä siitä, minkälainen poliittinen johtamisjärjestelmä meillä tulevaisuudessa on, miten konsernihallinnon ja tuotannon rakenteet uudistetaan, minkälainen ohjausmalli otetaan sisäisen tilaaja tuottaja-mallin tilalle sekä miten vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten vaikuttamista, Linnamaa sanoo. Uutta toimintamallia on nyt valmisteltu siten, että kaupungin palvelut tuotetaan kolmella palvelualueella. Myös konsernihallinnon rakenne tulee vastaamaan tätä jakoa, eli konsernihallintoon tulee hyvinvoinnin, elinvoiman ja yhdyskuntarakenteen palvelualueet. Palvelualueiden toimintaa tuetaan konsernija tukiprosesseilla. Nykyisestä konsernihallinnon tilaajaryhmästä hyvinvoinnin palvelualueelle kuuluisivat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen palveluiden sijoittuminen on vielä pohdittavana. Yhdyskuntarakenteen palvelualue muodostuisi nykyisen kaupunkiympäristön kehittämisen perustalle. Elinvoiman palvelualue muodostuisi pääosin nykyisestä kaupunkikehitysryh mästä. Pohdittavana on esimerkik si yleis piirteisen maankäytön ja aluekehitysohjelmien sijoittuminen näiden palvelualueiden kesken. Palvelualueiden tehtäväjakoa ja johtajien nimittämistä käsitellään muun muassa kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 28. syyskuuta. Henkilöstö mukaan ideoimaan Reija Linnamaa kertoo, että toimintamallia viedään eteenpäin yhdessä tekemällä. Olemme järjestäneet sekä kuntalaisille että henkilöstölle aiheeseen liittyviä kyselyitä internetissä ja Loorassa. Syksyn aikana on myös useita työpajo ja, joihin toivotaan henkilöstöltä mahdollisimman laajaa ja aktiivista osallistumista. Henkilöstöllä on arvokasta näkemystä siitä, miten kaupungin töitä ja palveluita tulisi kehittää, Linnamaa sanoo. Syys- ja lokakuun aikana järjestetään työpajoja konsernihallinnon henkilöstölle. 25. elokuuta starttasi toimintamallin uudistuksen ns. sparrausryhmä, jossa keskustellaan ja tuodaan esiin uusia näkökulmia yli yksikkörajojen ja asemavaltuutusten. Ryhmään saa osallistua kuka tahansa eri puolilta organisaatiota. TAMPEREEN kaupunki tar joaa 100 euron arvoisen Tyky-Online-liikuntaetuuden kaikille, jotka ovat vuonna 2015 työskennelleet vähintään kuusi kuukautta kaupungilla ja työsuhdetta on jäljellä vähintään kuukausi. Myös vuorottelu-, opinto- ja perhevapaalla olevat saavat tuen. Arvoseteli on tarkoitettu vain liikunnan tukemiseen, eikä sillä voi maksaa kulttuuripalveluita. Henkilö kohtainen seteli on voimassa asti. Tukeen oikeutetut työntekijät ovat saaneet arvo setelin käyttöönotosta viestin sähköpostiinsa. Jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta käyttää tampere.fi-sähköposti-osoitetta, Halon asiantuntijat auttavat edun käyttöönotossa. Halon Tyky-Onlinetukeen on tullut runsaasti yhteydenottoja käyttöönoton alussa. Tästä syystä jokaiseen viestiin ja puheluun ei pystytä vastamaan välittömästi, mutta autamme kaikkia mahdollisimman nopeasti, kertovat tukipalvelun työntekijät. Liikuntaetuus käy myös Sampolan työväenopiston tanssi-, terveysliikunta-, jooga- ja itämaiset harjoitukset -kursseihin. Opiston kurssilaskun voi maksaa kaupungin kassapalveluiden Puutarhakadun toimipisteeseen. Mukaan kannattaa ottaa lasku, henkilöstökortti tai viimeisin palkkalaskelma ja Tyky- Online-arvoseteli. Loora > Henkilöstöasiat > Henkilöstöedut > Liikuntakortti Halon asiantuntijat arkisin klo 9 15 Strategia ja kehittäminen > Toimintamallin kehittäminen VILKKU

4 Uusi ap TAPETILLA TEKSTI Tuuli Oinonen KUVA Hanna Leppänen postin käsittelyyn, kehottaa Kalle Palonen. Sisäisen postin reittijakelua vähennettiin Kaupungin sisäiset postireitit vähentyivät kesällä. Sisäinen postinjakelu jatkuu enää suurimpien kiinteistöjen ja terveysasemien välillä. Sisäiset viestit täytyy välittää lähinnä sähköisesti hyödyntäen sähköisiä työtiloja, arkistointijärjestelmä Donnaa, verkkolevyjä, sähköpostia ja skannausta tai Looraa. Paperipostin reittijakeluun kuuluvat kiinteistöt voivat käyttää edelleen keskenään sisäisen postin kuoria, sanoo Hallintopalvelukeskuksen henkilöstöasiantuntija Kalle Palonen, joka toimii sähköisen viestinvälityksen kehittämishankkeen projektipäällikkönä. Niistä kiinteistöistä, jotka eivät kuulu reittijakelun piiriin, lähetetään paperiposti valtion postin jakelussa käyttäen valmiiksi maksettuja postikuoria tai frankeerausta, jos yksikkö käyttää Tampereen Logistiikan frankeerauspalvelua. Postikuoria hanki taan Logistiikasta, neuvoo Palonen. Esimerkiksi pelkästään viivakoodilla ja vaakunalla merkitty kuori ei ole valmiiksi maksettu, vaan kuoressa pitää olla maininta postimaksu maksettu Suomessa tai postimaksu maksettu ulkomaille. Jakelureittiin kuuluvien kiinteistöjen aulapalveluiden kautta on myös mahdollista jättää lähetyksiä kuljetettavaksi muihin reitin kiinteistöihin. Eri puolilla kaupunkia mietitty postitusta Eri puolilla kaupunkia on jouduttu miettimään sisäistä postinkulkua uudella tavoin. Esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Viestintäsihteeri Anna-Maria Rauhala viestintäyksiköstä katsoo, että kaupungin palvelupisteisiin lähtee sopiva määrä Tamperelehtiä jaettavaksi. Aiemmin lehtiniput on toimitettu eteenpäin sisäisellä postilla, tästä lähtien osa palvelusta ostetaan Logistiikalta. Tampere-lehti on jaettavana myös kaupungin palvelupisteissä, kirjastoissa ja terveysasemilla, joihin lehtiniput on lähetetty sisäisellä postilla. Suurimpien terveysasemien, kirjastojen ja palvelupisteiden postitus hoidetaan edelleen sisäisellä postilla, mutta muu postitus ostetaan Logistiikalta. Sellaiset yksiköt, joista lähtee runsaas ti ulkoista postia asiakkaille ja kun talaisille, voivat käyttää Postin vaihtopalvelua. Vaihtopalvelussa postinkantaja tuo postin yksik köön ja samalla käynnillä ottaa lähtevän postin. Jos kiinteistössä tai yksikössä ei ole vaihtopalvelua, lähtevä posti pitää huolehtia postilaatikkoon tai postitoimipaikkaan. Kiinteistöissä, joissa toimii useita yksiköitä, täytyy sopia postin toimituksesta niin, etteivät useat henkilöt käytä työaikaa Logistiikka kuljettaa suuria lähetyksiä Pakettien, esineiden ja muiden suurikokoisten lähetysten kuljetuksissa käytetään tarvittaessa Tampereen Logistiikan tavarakuljetuspalveluita. Kudos- ja laboratorionäytekuljetusten sekä instrumenttien kuljetustarpeen vuoksi suurimmat terveysasemat ovat edelleen päivittäisen reittikuljetuksen piirissä. Näytekuljetusten tulevaisuuden toimitustapaa selvitetään. Logistiikasta tilatut varastotavaratoimitukset ja pyykkikuljetukset jatkuvat ennallaan. Loora > yhteystiedot, tilat ja tukipalvelut > Sähköisen viestinvälityksen kehittäminen Kalle Palonen Tampereen Logistiikan kuljetuspalvelut Päivittäiseen reittijakeluun kuuluvat kiinteistöt: Keskusvirastotalo (sisältää myös lähikiinteistöjen eli Frenckellin, asuntotoimen talon, Pantin kiinteistön, Raatihuoneen, Vakuutuskassan ja pääluottamusmiesten toimiston postikuljetukset) Tietotalo (Kipala ja Halo) Hatanpään sairaala (sairaalan sisäinen jakelu jatkuu ennallaan) Kaupin sairaala Koukkuniemen alue (alueen sisäinen jakelu jatkuu ennallaan) Sarvis (kiinteistön sisäinen jakelu jatkuu ennallaan) Tipotie (kiinteistön sisäinen jakelu jatkuu ennallaan) Tays (sairaalan sisäinen jakelu jatkuu ennallaan) Atalan, Hervannan, Kaukajärven, Linnainmaan ja Tesoman terveysasemat Lielahtikeskus Tammelakeskus Tullinkulma (työterveys ja keskitetty opiskelijaterveydenhuolto) Eteläinen sosiaaliasema Hervannassa Sosiaaliasema Satama Sosiaalipäivystys Sorinkadulla Vapriikki ja Amurin työläismuseokortteli 4 VILKKU

5 ormestari tarttui heti töihin an innainmaan tekemään, mutsanota, Leinolan sanoo nuo- Ka- päioitilat jäävät päivärjaston, käyttöön. Atalan tern Takahuhdin palveluiden entimataloritään takaamaan sekä joi- saa- alveluja sten suun lähitoreileeuvolan lähitori toimipis- alueelle tervey- mmenniemeen not siirtyvät Lin- kiretuksen ja nuorivinvointikeskuktoimintojteyteen. Kämmenarveysasemalta. ja terveysasema- Kämetääntarpeen Leinolan ja Linrisokeskustetikeskus- tai lähi- ti- mu- eppänen a uuteen käyttöön, niemen aadaan uusia lähitorin tilontikeskuksesta alkaa elo- et- isoja kokonaisuuksia, joihin tulee nnittelu isa ttamalla merkiksi Heinämäki Linnainkeskuksesta mukaan perehtyä,kuten työllisyydenhoitoon ja koulutukseen liittyvät ky- yhdistysten ereen kaupungin lisäk- saa- ulaispormestari. symykset ja kehittämistarpeet. Sivistys- ja elämänlaatupalveluiden tsi toukokuussa einämäen (vihr) kysymykset ovat tutumpia, koska nkeinopalveluisolin viime valtuustokaudella tämän lautakunnan jäsen. Luotta- otaan - ja elämänlaatutaavaksi apulais- palveluita ssa Tehtävää ja aiem- lähitor mustoimet eilla kaupunginvaltuu tettuna ja myös kaupunginhallituk- OSAAMIS- Olli-Poika Parviaiiin eduskuntaan. sen jäsenenä ovat antaneet toki KESKUKSEEN hyvää kokonaiskuvaa kaupungin taa myös Tampevaltuustoryhmää. HENKILÖÄ SIIRTYY 300 eri toiminnoista. kertoo t ja millaisista suunnitteko apulaispormestarin Mikä sinua kiinnostaa ä tulit Hiltunen apulaisriksi? HIN perustettavaan tilaan myös KONSERNIP ALVELUI- 4 tehtävissäsi? Mitkä ovat vahvuutesi? inen tamperelaiojan Nurmian Työ haastavien asiakokonaisuuk- uuteen osaamiskeskukseen siirtyy 300 lähitori. äiti. Olen Li säkuunnittelesien parissa on mielekästä. Innos- tehn työurani poliisiiisin Lamveluita, kaupun gin työntekijää tun asioista ja pidän vaihtelusta ja eri joita tehtävisat ra ja - lähinnä Hallintopalvelukeskuksesta, n siten hakeudun luontaisesti tehtäviin, joissa näitä elementtejä joustavasti ulottuneet käyta palvelumallia on tarjolla. Vahvuuteni on myös poa sisäministeriön Taloushallinnon Poliisitutkinnon pimmäiseksi helppo lähestyttävyys. Olen tot- palvelukeskuksesta ja eiskunta- ja koilliutta myöhemmin halmaisteri. konsernihallinnosta. tunut toimimaan hyvin erilaisten Myös jateustieteiden Keskus aloittaa toimintansa ensi vuoden ihmisten kanssa aiemmissa työtehtävissäni ja nähnyt ihmisten tään samalla malntampereella. tohn alla, mutta apun Täetaan alussa. elämää melko monelta kantilta. pesti keskustan vie nyt varilta ja Uudessa osaamiskeskuksessa toimii viisi kehittämissuunistelu. Syksylläal- Mikä on mielipaikkasi asioilta. ryhmää: talous-, henkilöstö-, myös tieto-, kesätyöntekijöi- hallinto- ja mielipuuhaasi töitä a kaakkoisen ja alunnittelut. 5 KAUPUNGIN Tampereella? oppaasta. Opas tarjoaa kesätyöntekijöille yksissä kansissa tieden, perehdyttäminen ja ict-palvelut. K eskuk- työtehjöiden, sinulla on Mielipaikkani on oma kotini Tampereen Onkiniemessä sekä Tam- PALVELUKSESSA toa palvelussuhteeseen kuuluvista seikoista, kuten työajasta, sen avuksi on tehty uusi opas, AHKEROI pereen lukuisat YLI järvenrannat 500 Heli Hirvelä. täviin on sen tärkeää. johtajana Perehdytyk- aloittaa uu monta laajaa ja kuten toisen asseen ja työllisyy- KESÄTYÖNTEKIJÄÄ suudesta sekä kaupungin organidyntää. nimeksi tulee Koppari. vapaista, eduista ja työturvalli- jota esimiesten Osaamiskeskuksen kannattaa hyö- metsät, joihin voi mennä perheen kanssa retkeilemään. ä kulttuuri- ja liiin liittyvät asiat. TAMPEREEN kaupungilla työs- Esimiehet voivat tilata op- projektin ohjausryhmä nä saatiorakenteesta ja strategiasta. Nimen valitsi Koppa - Millaisia terveisiä lähetät aljon yhteistyötä kentelee yli 500 kesätyöntekijää: harjoittelijoita, koululaisia, gin virastotalon virastopalve- Henkilöstöasiat hallinnon > Palvelussuhteen johtoryhmä 6 Olen tosi iloinen mahdollipaan paperiversioita kaupun- toimiva konserni - henkilöstölle? en kanssa. Synkkä lanne tekee työseellisen ja samal- ja kausityöntekijöitä. ja Kesätyöntekijän Looran kautta opas) järjestet- opiskelijoita, vuosilomasijaisia luista osoitteesta virastomesta- alkaminen nimikilpailun (Perehdyttämisopas avulla. suudesta olla osa tätä Tampereen kaupungin työyhteisöä ja haluan kuunnella näkemyksiänne. luista, joiden enä vaikutus ongeltekijöille löytyy Kesätyöntekijän saatiin 100 nimiehdo- Ohjeita ja neuvoja kesätyön- Kaikkien uusien työntekityyn nimikilpailuun Olettehan oman työnne parhaita asiantuntijoita. Minuun voi olisen näkökulmasä. Näiden tekijöi- nimeä. Kopparia tusta ja 77 erilaista la tarvittaessa yhteydessä matalalla kynnyksellä. ttaminen on hanmalta osaltani teen kaksi kertaa. nimeksi ehdotettiin Nimen perusteluissa todettiin, että osaa- hin tartuit ja simmäisenä? miskeskuksen henkilökunta toimii kopparina n jo valmiita verlaajennan tietämistani tapaamalsaan vastaan eri palve- vastatessaan eli ottaesnkin näin alussa lualojen tehtäviä. höni kuuluu myös Organisaatio ja johtaminen > Hallinnon kehitt ä- minen > Koppa-projekti Linnainmaan terveysaseman osastonhoitaja Tuula Urvikko ja sairaanhoitaja Sanna Ahonen toivovat, että terveysasemalla säilyy henkilöstöravintola muutosten jälkeen. TEKSTI Ilana Pantzar KUVAT Hanna Leppänen Uudistunut uintikeskus tarjoaa työntekijällekin uutta Liikunnanohjaajat Tommi Uudistuneen Liimatta ja Lari Haromo ovat olleet tyytyväisiä uudistuneeseen uintikeskukseen Kalevassa. Syksyllä ohjaajien työnkuva on monipuolistunut entisestään. Syksystä lähtien Lari Haromo on päässyt ohjaamaan asiakkaita myös kuntosalilla. Tampereen uinti keskuksen täyttää auringonvalo. Remontin yhteydessä ensimmäiseen kerrokseen siirtyneen kahvilan pöydässä istuu kaksi uimahallin työntekijää: Tommi Liimatta ja Lari Haromo. Kaksi vuotta kestäneen remontin jälkeen uusissa tiloissa on polskuteltu jo kesäkuun alusta asti. Valoisuutta on tullut lisää ja tekniikka on täysin uusittu. Tykkään tilan avaruudesta ja valoisuudesta, sanoo Liimatta. Liimatta työskenteli remontin ajan Kalevassa. Remontin keskellä työskentely oli mahdollista, koska osa altaista oli koko ajan käytössä. Tein töitä laajennusosan puolella ja vedin siellä koululaisuinteja. Meillä oli parakkipukuhuoneet, joissa kaikissa oli myös suihkut. Tulimme oikein hyvin toimeen niissäkin olosuhteissa, kertoo Liimatta remontin aikaisista tiloista. Monet uintikeskuksen työntekijöistä siirtyivät remontin tieltä muualle töihin. Työskentelin remontin ajan Pyynikin uimahallissa. Työtehtäväni olivat samanlaisia kuin Kale van uintikeskuksessa, kertoo Haromo. Viileä sää ei täyttänyt altaita Vaikka kesä- ja heinäkuun säät eivät suosineet lomailijoita, eivät viileät järvivedet ruuhkauttaneet uintikeskuksen altaita. Ajattelimme, että ihmisiä olisi ollut enemmän, mutta hyvin täällä mahtui uimaan koko kesän. Ehkä melko moni uimari ajatteli, että uudistuneet tilat houkuttelevat niin paljon muita uimareita, ettei sekaan mahdu, sanoo Tommi Liimatta. Remontin myötä uimareilla on nyt enemmän tilaa uida, mutta sen lisäksi liikuntaa voi harrastaa esimerkiksi kahvilan entiselle paikalle tulleella uutuuttaan kiiltävällä kuntosalilla. Syksyksi me liikunnanohjaajat olemme saaneet uusia hommia ja yksi niistä on kuntosaliohjaus. Salilla pääsee siis nykyään treenaamaan myös ohjaajan avustuksella, Lari Haromo kertoo. Uuteen totutteleminen kestää aikansa Kumilenkkiavaimet ja perinteiset lukot ovat historiaa ja niiden tilalle ovat tulleet älylukot, jotka avautuvat sähköisillä rannekkeilla. Ensimmäiset kaksi viikkoa aulassa oli opastaja, joka antoi neuvoja rannekkeen käyttöön. Rannekkeen käyttöönotto oli sellainen muutos, joka olisi ilman opastusta saattanut aiheut taa hämmennystä asiakkaissa, kertoo Tommi Liimatta. Myös työntekijöillä on totuttelemista uuteen halliin. Koska tänne on tullut lisää tekniikkaa, joudun välillä miettimään, mistä minkäkin laitteen saa laitettua päälle, Liimatta kertoo. Kun kaikki on niin automatisoitua, aiheuttaa se välillä ongelmia. Aina ei tiedä, miten esimerkiksi mikäkin valo toimii. Onneksi on huollon numero, johon voi aina soittaa, lisää Lari Haromo. Uimahallin tilat ovat pysyneet kahvilaa ja kuntosalia lukuun ottamatta melko samassa järjestyksessä, joten eksymään keskuksessa ei pääse. Muutamia uudistuksia työntekijänkin on vaikea muistaa. Valvomossa työskennellessäni unohdan usein, että sinne on tullut vesipiste. Lähden edelleen automaattisesti hakemaan vettä jostain muualta, Liimatta sanoo ja naurahtaa. VILKKU

6 TAPETILLA Esimiehen luvalla viisi päivää sairauslomaa ESIMIEHELLÄ on nyt oikeus myöntää sairauslomaa äkillisesti sairastuneelle työntekijälle viisi kalenteripäivää aiemman kolmen päivän sijasta. Muutos tuli voimaan syyskuun alussa. Esimiehen ei ole yleensä syytä myöntää sairauslomaa yhdellä kertaa, vaan jaksoissa siten, että ensin myönnetään 1 2 kalenteripäivää ja sen jälkeen tehdään uusi päätös jatkosta. Vastuu sairaudesta ja sairauden itsehoidosta on ainoastaan työntekijällä itsellään. Esimiehellä on oikeus sallia poissaolo, mutta vastuuta sairaanhoidosta hänelle ei synny. Työntekijällä on mahdollisuus hakeutua nor maa liin tapaan esimiehen myöntämän sairauslomajakson aikana työterveyshuoltoon työterveyshoitajan tai -lääkärin vastaanotolle. Pelkkä ilmoitus poissaolosta ei oikeuta palkalliseen sairaus lomaan, vaan poissaoloon tarvi taan esimiehen lupa. Lupakäytäntö perustuu esimiehen ja työntekijän väliseen luottamuk seen. Perustelluista syistä esimies voi jättää luvan myöntämättä, jolloin hänen täytyy sopia työntekijän kanssa varhaisen tuen toimenpiteistä. Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien yhteydessä esimiehen lupaan perustuvaa sairauslomakäytäntöä ei voida käyttää. Loora > Ohjeet ja lomakkeet > Henkilöstöhallinnon ohjeet ja lomakkeet / sairastuminen Henkilöstösuunnittelija Satu Kuivasto , TEKSTI JA KUVAT Ilana Pantzar Oppia ja innostusta viherpihasta Monitoimitalo 13:n piha vihertää. Pihaan istutetut yrtit, tomaatit ja mansikat tuovat tuoksahduksen jostain muualta ja vievät hetkeksi pois keskustan kiireestä. Värikkään pihan keskellä on mukava nauttia kuppi kahvia tai vain ihmetellä ja maistella pihan antimia. Ilman viherpihaprojektia pihaa värittäisivät vain auringonsäteet. Hankkeen takana on askartelunohjaaja Merja Lehto nen. Lehtonen kertoo idean syntyneen kevään kävijämääriä miettiessä. Meillä on usein keväällä hiljaisempaa. Nuoret ja lapset tykkäävät olla silloin ulkona, joten miksi meidänkin toimintaamme ei voisi siirtää ulos. Monitoimitalo 13:n viherpiha on aiemmin ollut vain henkilökunnan käytössä. Lehtosen mukaan piha näytti ankealta. Niinpä siitä päätettiin tehdä nuorten kävijöiden ja henkilökunnan yhteistyöllä Suomen kaunein sisäpiha. Nuorten kädenjälki näkyy viherpihassa Projektin tarkoituksena on saada Monitoimitalo 13:ssa käyvät nuoret innostumaan luonnon monimuotoisuudesta sekä siitä, miten hyöty- ja koristekasveja voi kasvattaa itse pienellä budjetilla keskeisilläkin paikoilla. Samalla nuoret oppivat uusia taitoja ja kärsivällisyyttä. Tänä vuonna pihan suunnitteluun ja rakentamiseen ovat osallistuneet Pajaston taidepajan nuoret. Muun muassa pihan graffitit ja värikkäät jakkarat ovat taidepajalaisten maalaamia. Kun nuoret ovat itse suunnitelleet pihan, se palvelee parhaiten myös sen käyttäjiä eli nuoria, Merja Lehtonen sanoo. Vaikka viherpiha on melko keskeisellä paikalla, sitä ei ole sotkettu eivätkä jakkarat ole lentäneet läheiseen lampeen, vaikka ensin niin pelättiin. Kysyin eräältä nuorelta, osaako hän sanoa, miksi piha on saanut olla rauhassa. Hän vastasi, että eiväthän he nyt omia nurkkiaan halua sotkea. Pihaa voi käyttää kuka tahansa Viherpiha on herättänyt kiinnostusta myös Monitoimitalo 13:n muissa kävijöissä. Lehto- 6 VILKKU

7 nen kertoo erään talossa kokoustaneen ryhmän kysyneen viherpihan vuokrausta ko kouskäyttöön. Mietin, että miksipä ei. Tämähän voisi olla tila, jota voi hyödyntää moneen eri tarkoitukseen. Lehtonen toivoo, että tulevaisuudessa toimintaan saataisiin mukaan sponsoreita, jotka voisivat lahjoittaa esimerkiksi rakennustarvikkeita tai taimia. Merja Lehtosen mukaan viherpihassa on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia. Ensi keväänä meidän täytyy markkinoida tätä pihaa vielä paremmin. Nuorten pitää ensin tietää, mistä tässä on kysymys. Eiväthän he muuten uskalla tulla tänne ja esimerkiksi maistella pihan antimia. Monitoimitalon viherpihasta on tullut värikäs koko talon yhteinen kohtauspaikka. Merja Lehtosen kehittelemä viher - pihaprojekti oli yksi Tampereen kaupungin henkilöstön kehittäjäpalkinnon saaneista ideoista. VILKKU

8 TYKYTYSTÄ TEKSTI Ilana Pantzar KUVA Hanna Leppänen Monipuolisesta urheilutaustasta on hyötyä palomiehen ammatissa. Vertti Harjuniemi on saanut SM-mitaleita muun muassa painista ja taistelulajeista. Super-Vertti auttaa aina tarvittaessa Vertti Harjuniemi on personal trainer, fitness-urheilun SMvoittaja ja tuore tv-tähti, mutta sen lisäksi hän on myös palomies. Ammattimaisen treenaamisen, muiden treenien suunnittelun ja palomiehen työn yhdistäminen saattaa kuulostaa mahdottomalta yhdistelmäl tä, mutta moneen paikkaan ehtivä Harjuniemi vakuuttaa sen olevan mahdollista. Usean asian tekeminen samaan aikaan ei haittaa, jos se tekeminen on mukavaa. Palomiesten työajat ovat erikoiset. Arki koostuu 24 tunnin työvuoroista ja niitä seuraavista kolmen päivän vapaista. Toimistotyöläisessä kauhistusta herättävä rytmi ei kuitenkaan haittaa Harjuniemen päämäärätietoista harjoittelua. Treenaan vapaapäivinä aina kaksi kertaa päivässä ja palokunnassakin on varattu aikaa kunnon ylläpitoon. Lisäksi aerobista treeniä tulee esimerkiksi työmatkapyöräilystä. Tiukkaan kisakauteen valmistautuminen ei kuitenkaan häiritse koskaan työntekoa. Vaikka syön usein, niin mikäli tilanne sitä vaatii, kestää syöminen maksimissaan minuutin, eli se ei haittaa töitä. Olen myös kiitollinen siitä, että työkaverit ovat olleet todella kannustavia ja innokkaita lähtemään mukaan salille. Vertti Harjuniemi työskentelee Hervannan paloasemalla. Pitkäaikainen haave palomiehen ammatista vaati ponnisteluja. Yksistään pelastusopistoon hakeminen oli monen vuoden projekti. Lukio jäi aikoinaan kesken, joten kävin armeijan jälkeen ammattikoulun saadakseni tarvittavat paperit pelastusopistoa varten. Lisäksi jouduin harjoittelemaan kestävyyttä vaativia lajeja, sillä en ole koskaan ollut mikään kestävyysurheilija. Päämäärätietoisuus ja tavoitteiden saavuttaminen aukaisivat ovet myös television maailmaan. Ennen ideaa tv-sarjasta Harjuniemi kiersi luennoimassa Jutta Gustafsbergin kanssa. Luennoilla hän kertoi motivaatiosta sekä tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta. Koska Gustafsbergilla oli jo ai- emmin ollut tv-sarjoja, he alkoivat luentosarjan jälkeen kehitellä uudenlaista ohjelmaa. Kun yhtälöön lisättiin vielä tuotantoyhtiö, syntyi Jutan ja Vertin Supersinkkudieetit. Ohjelman mukanaan tuomaan julkisuuteen Harjuniemi suhtautuu rauhallisesti. Kuvaukset menivät hyvin ja onnistuin olemaan kameran edes- Kaikki KUNTA 10 -tutkimustuloksia käsi- työntekijät halutaan teltiin työpaikoilla mukaan yhdessä henkilöstön kanssa keväällä. Sen jälkeen toimialueet muodostivat omat kehittämiskohteensa työyhteisöissä sovittujen, parannusta tarvitsevien asioiden perusteella. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa työntekijöiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä kehittämisessä. Työyhteisöjä pitää kannustaa yhteisöllisyyden kehittämiseen sekä innovoimaan uusia ja laadukkaita tapoja työskennellä. Lisäksi työstä aiheutuvan paineen ja työn hallinnan kokemuksen täytyy olla tasapainossa. Kaupungin toimenpiteet Uutta Tampere toimintamallia suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa. Mallin kehittämistyössä henkilöstön osallistumisen, vaikutusmahdollisuuksien ja luottamuksen vahvistuminen on keskeisessä roolissa. Johdolle asetetaan tavoitteet vuodelle 2016 henkilöstön osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Tämän toteutumista mitataan seuraavan Kunta 10 -tutkimuksen tuloksissa, jotka saadaan helmikuussa Johtamisen osaamista vahvistetaan. Tampereelle kehitetään uudenlainen johtamisen kulttuuri, jossa painotetaan muutoksen johtamista ja hallintaa, henkilöstön osallistumista sekä innovointia ja palkitsemista. Johtamisen kehittämiseen edellytetään kaupungin jokaisen esimiehen osallistumista. Vaikutusmahdollisuuksien vahvistuminen liitetään osaksi kaupungin työhyvinvointimatriisia, 8 VILKKU

9 sä oma itseni. Jos ihmiset eivät jostain syystä tykkääkään persoonastani, sille ei voi mitään, koska persoonaa ei voi muuttaa ja esittää ei kannata. Uusi ura ei muuta vanhaa arkea Tähän mennessä ohjelmasta on tullut palautetta melko runsaasti ja se on ollut ainakin toistaiseksi positiivista. Se on lämmittänyt mieltä, Vertti Harjuniemi kertoo. Hän ei usko ohjelman vaikuttavan arkeen palolaitoksella. Koska elämme täällä 24 tuntia yhdessä ja teemme kaiken yhdessä, olemme myös toistemme hyviä kavereita. En usko, että kenenkään suhtautuminen minua kohtaan muuttuu sarjan myötä. Edes työtehtävissä tavattavien ihmisten reaktiot eivät jännitä Harjuniemeä. Voi olla, että joku tunnistaakin, mutta olen kuitenkin esillä positiivisessa mielessä. Autan ohjelmassa ihmisiä parempaan kuntoon. Lehdissä Vertti Harjuniemeä on jo ehditty verrata toiseen entiseen rovaniemeläiseen, Antti Tuiskuun. Harjuniemi suhtautuu vanhaan luokkakaveriinsa vertaamiseen huumorilla. Vaikka yhdennäköisyyttä ei huomaisikaan, miehiä yhdistää tietynlainen positiivisuus. Ehkä se on se, kun viimein pääsee pois kaamoksesta ja tänne valoon, ei viitsi kamalasti enää synkistellä, Harjuniemi toteaa ja naurahtaa. jolla kaupungissa seurataan työhyvinvoinnin kehitystä. Kunta 10 -tutkimuksesta nostetut kehittämiskohteet ovat keskeinen osa kehityskeskusteluja ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteita. Tavoitteena on työpaineiden ja työn hallinnan kokemuksen parempi tasapaino. Työyhteisökohtaisesti Kunta 10 -tulosten perusteella määritellyt Vertin supervinkit Kaikkihan tietävät, miten pääsee parempaan kuntoon syö terveellisesti ja liikkuu. Se vain vaatii selkärankaa, sanoo Vertti Harjuniemi. Harjuniemen mukaan istumatyötä tekevät voivat aktivoida kehoaan ja piristää työpäivää lyhyillä harjoituksilla. Oma paino riittää hyvin vastukseksi esimerkiksi askelkyykkyjä tehdessä. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä. Liikuntaa pitäisi harrastaa vähintään kolme kertaa viikossa tunnin ajan. Ensimmäinen askel terveempään ruokavalioon tapahtuu tuoteselosteita lukemalla. Ruokakaupassa kan nattaa valita vain tuottei ta, joissa on alle 10 prosenttia rasvaa. Kaikkia muutoksia ei kannata tehdä yhdellä ker taa. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin. Kun on tottunut vähärasvaisempiin tuotteisiin, seuraavaksi huomion voi kiinnittää sokerin määrään. Harjuniemi korostaa, että elintapoja muuttaessa on tärkeää edetä hitaasti, jotta muutokset olisivat pysyviä. kehittämiskohteet ovat ensiarvoisen tärkeitä arjessa ja niiden toteuttamiseen on keskityttävä. Toimenpiteiden läpivienti yhdessä henkilöstön kanssa on kunkin yksikön johdon vastuulla. Työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo Naisensihoitajat tekivät kalenterin vapaaehtoisten hyväksi PEERO LAKANEN PIRKANMAAN pelastuslaitoksen naisensihoi tajat ovat tehneet hyväntekeväisyyskalenterin vuo delle Tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle. Varat kohdennetaan kadonneiden etsintään ja laitehankintoihin. Tamperelainen ensihoitaja Kirsi Kaivonen sai idean lähteä toteuttamaan erilaista kalenteria perinteisen palomieskalenterin rinnalle. Kiinnostusta kalenterin työstämiseen kysyttiin kaikilta pelastuslaitoksen ensihoidossa työskenteleviltä naisilta, joista tiivistyi lopulta seitsemän naisen porukka. Kalenterin teema ja yhteinen päämäärä on alusta saakka ollut selvillä: tyylikäs, mutta iloinen ja me-henkeä edustava. Projektiin innostettiin mukaan tamperelaiskuvaaja Peero Lakanen, jonka kädenjälki näkyy myös vahvasti kuvissa. Päivänvalon kalenteri näki viime perjantain julkaisutilaisuudessa. Juhlahumuun naiset eivät kuitenkaan tuudittautuneet, vaan myyntityöt alkoivat välittömästi viikonloppuna turvallisuusmessuilla. Oman kalenterin voi ostaa esimerkiksi Tampereen päivänä keskustan tai Hervan nan paloasemalta. facebook.com/naisensihoitajat naisensihoitajat.fi Tullinkulman Työterveys muuttuu osakeyhtiöksi Kalenteria ovat tehneet Johanna Lähteinen (edessä), Kirsi Laakso, Katja Kaivo-oja, Ulla Heino, Kirsi Kaivonen, Sanna Kauppinen ja Elina Holstikko. TULLINKULMAN Työterveys Liikelaitos muuttuu syksyn aikana Tullinkulman Työterveys Oy:ksi kaupunginvaltuuston elokuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Kaikki nykyiset Tullinkulman Työterveyden 125 työntekijää siirtyvät perustettavan yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyshuolto liittyy suunnatulla osakeannilla osaksi yhteistä Tullinkulman Työterveys Oy:tä vuodenvaihteessa. Yhteistyöllä pyritään sosiaali- ja terveyspalvelujen sujuvampaan toimintaan niin asiakkaiden kuin organisaatioidenkin näkökulmasta. Yhdistymisen ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme useamman toimipisteen kautta: kaupungin keskustan tilojen lisäksi muun muassa Taysin ja Nokian alueella, sanoo Tullinkulman Työterveyden toimitusjohtaja Eija Railanmaa. Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen VILKKU

10 LÄHIKUVASSA Sähköpyörä helpottaa kotihoidon väen liikkumista TEKSTI Tuuli Oinonen KUVA Hanna Leppänen Kaupungin kotihoidon työntekijät ovat toivoneet sähköpyöriä eri alueille. Tällä hetkellä Härmälän lähipalvelualueella on koekäytössä yksi sähköpyörä. Koekäytön kokemusten perusteella päätetään, hankitaanko sähköpyöriä lisää, kertoo johtava kotihoidon esimies Sirkku Savolainen. Lähihoitaja Anne Ohralahden menoa sähköpyörä on helpottanut. Työvuoron aikana saattaa kertyä ajettavaa kilometrin verran. Lähtöpaikka ja taukotila ovat siirtyneet Hatanpään huvilaan, ja sieltä on alueen toiselle reunalle Perä-Härmälään melkoinen matka. Sähköpyörällä ajaminen on ihan yksinkertaista, vain kevyempää kuin tavallisella pyörällä. Helppoa kuin heinänteko, hän sanoo ja polkaisee vauhtiin. TEKSTI Ilana Pantzar KUVAT Hanna Leppänen Asiakkaiden luona ei enää hengästytä Anne Ohralahti ehti ennen ensimmäistä koeajoaan miettiä, lähteekö pyörä kulkemaan itsekseen avuste päällä. Eipä lähtenyt, hän nauraa. Mäkiajossa pyörästä saa eniten irti. Enää en myöskään läähätä mennessäni asiakkaiden luo. Joskus perääni on jääty katsomaan, mikä supernainen se siinä polkikaan. Joku voisi tosin ajatella, että supernainen Anne Ohralahti on. Hyvällä säällä hän ajaa Nokialta Hatanpäälle omalla tavallisella pyörällään työmatkansa, josta kertyy ajokilometrejä 42 työajojen lisäksi. Ohralahti pitää sähköpyörää loistavana apuna. Pyörä sopii etenkin sellaisille, joilla on selkäkipuja tai muita vaivoja. Anne Ohralahti polkee kevyesti ja nopeasti kotihoidon asiakkaalta toisen luo. Sähköpyörä helpottaa menoa. Käyttökokemukset ratkaisevat jatkon Tampereen Infra vastaa sähköpyörien huollosta. Infra kerää kokemuksia akun kestosta ja pyörän käytöstä eri olosuhteissa samoin kuin pyörän huollettavuudesta. Talvikäytössäkin pyörää aiotaan käyttää, ja silloin selviää, miten akku reagoi pakkaseen. Kustannusten kannalta olisi tietysti hyvä, jos sähköpyörää voisi käyttää myös talvella, Sirkku Savolainen toteaa. Pyörän akku latautuu nopeasti, eikä sitä tarvitse ladata usein. Sähköpyörä on tukeva, joten sillä uskaltanee lähteä hyvin liikkeelle liukkaallakin kelillä, lisäksi turvana ovat nastarenkaat, Anne Ohralahti lisää. Kotihoidossa on käytössä leasingautoja ja tavallisia polkupyöriä. Työntekijät käyttävät työpäivän aikana liikkumiseen myös omia autoja ja pyöriä. Infra hankki kaupungin työntekijöiden kokeiltavaksi kesällä myös toisen sähköpyörän. Sillä ovat ajaneet keskustan ja lännen viheralueiden hoitajat. Sähköa Kun sähköauto hurauttaa viereen, sitä ei välttämättä huomaa. Sähköauto on hiljainen ja ekologinen työkaveri. Tilakeskuksen kiinteistöteknisen tuotannon huollossa on käytössä täysin sähköllä toimiva pakettiauto, jonka ratin takaa löytyy huoltomies Juha Visala. Auto tuli käyttööni maaliskuussa. Olen ehtinyt tutustua hyvin sen toimintaan ja opetella ajamaan sillä. Aiemmin kaupungilla on ollut käytössä hybridiautoja, jotka toimivat vain osin sähköllä, mutta 10 VILKKU

11 Kaupungilla on yhteensä kolme sähköautoa. Autot ovat Tilakeskuksella, Sähkölaitoksella ja Infrassa, kertoo Juha Visala. Pakettiautomalliseen sähköautoon mahtuvat hyvin mukaan kaikki huoltotöissä tarvittavat työkalut. uto on hiljainen työkaveri nyt käyttöön on saatu myös kolme täysin sähköllä toimivaa autoa, jotka kaikki ovat eri yksiköiden käytössä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun sähkö loppuu, matkantekokin loppuu. Toistaiseksi auto ei kuitenkaan ole jättänyt Juha Visalaa tienposkeen. Yöksi auto laitetaan lataukseen ja aamulla ladatulla autolla pitäisi pystyä ajamaan noin 130 kilometriä. Lataus riittää kaupunkialueella varsin hyvin ja sinne työtehtäväni melko pitkälti sijoittuvatkin. Talvesta vielä vähän kokemuksia Auton akun lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia. Yleensä Ju ha Visala lataa autoa myös lounastauol laan. Kun tulen lounaalle ja hoitamaan asioita, lataan autoa samaan aikaan. Kyllä siihen äkkiä saa 50 kilometrille lisää latausta. Koska auto on ollut käytössä vasta maaliskuusta, kokemuksia talviajosta on vielä vähän. On sanottu, että talvipakkasilla kilometrimäärä saattaa jopa puolittua. Pakkasen lisäksi talvella latauk sen kestoa syö lämmitys. Lämpimämmälläkin säällä lämmityksen päälle laittaminen voi vähentää latausta 30 kilometrillä. Talvi saattaa tuoda mukanaan haasteita, mutta muuten autossa ei ole toistaiseksi ilmennyt minkäänlaisia ongelmia. Ainoa huono puoli on, että ihmiset eivät välttämättä tajua, että vieressä liikkuu auto, koska siitä ei kuulu oikeastaan mitään ääntä. Onneksi autossa on varoittava äänimerkki jalankulkijoille. Ei vielä omaan käyttöön Juha Visalan työpäivä alkaa Nekalan toimipisteeltä, jossa tarkistetaan vikailmoitukset. Kun ilmoitukset on tarkistettu, on aika lähteä liikkeelle. Hiljaisena päivänä autolla ajetaan kilometriä ja kiireisempänä enemmän. Pidemmälle keikalle lähtiessä on ensin mietittävä, kuinka pitkälle latausta riittää. Autolla ei kannata lähteä Teiskon perälle keikalle, jos sieltä ei löydy sopivaa latauspaikkaa. Hätätapauksissa käyttöön voi kuitenkin ottaa toisen auton. Vaikka sähköauto on palvellut Visalaa hyvin työajossa, hän ei silti vielä ostaisi sellaista itselleen. En uskaltaisi hankkia vielä sähköautoa, koska latauspisteitä on vähän ja ajan niin pitkiä matkoja. Kauppakassiksikin se on toistaiseksi hieman liian kallis. VILKKU

12 TEKSTI Ilana Pantzar KUVA Hanna Leppänen Aikaa palvella asiakkaita Kolme vuotta palveluliikenneautossa Palvelubussin avustaja työskennelleestä Kalle Mäkelän työstä Kalle Mäkelästä huokuu rauhallisuus. Se suuri osa on asiakaspalvelua. Ritva Aaltonen on tyytyväinen on valttia, kun kyyditettävänä on paljon saamaansa apuun. iäkkäitä ihmisiä. Mäkelä päätyi töihin palvelu bussiin työvoimatoimiston kautta. Olin ollut jonkin aikaa työttömänä ja työvoimatoimistosta ehdotettiin, että osallistuisin palveluavustajakurssille. Kurssin jälkeen tulin tänne töihin. Kurssiin kuuluvan työssäoppimisjakson jälkeen Mäkelä teki puolen vuoden ajan satunnaisia vuoroja palvelubussin avustajana. Lopulta hänet vakinaistettiin. Työvoimatoimisto ohjasi Mäkelää oikeaan suuntaan, sillä hän on viihtynyt hyvin työssään. Tämä on kivaa hommaa. Asiakkaamme ovat mukavia ja tyytyväisiä. Heitä on ilo palvella. Rakenne samanlainen, sisältö erilainen Kalle Mäkelän päivä alkaa yhdeksältä, kun kuski nappaa hänet keskustasta kyytiin. Sen jälkeen he tarkastavat koneelta keskuksen kautta tulleet tilaukset ja lähtevät hakemaan ensimmäisiä asiakkaita. Aiemmin asiakkaat saattoivat tilata kyydin suoraan palvelubussin henkilökunnalta, mutta nykyään kaikki tilaukset tulevat keskuksen kautta. Tämä muutos on helpottanut auton henkilökunnan työtä. Enää ei tarvitse ottaa puheluita vastaan ja kirjata osoitteita muiden töiden ohessa. Päivän päätteeksi palvelubussi kaartaa hakemaan päiväkeskuslaiset palvelukoti Koivupirtistä ja vie heidät koteihinsa. Työpäivät muistuttavat rakenteeltaan toisiaan. Koska kyytiläiset vaihtuvat, sisällöltään kahta samanlaista päivää ei kuitenkaan ole. Työssä kuulee paljon sellaista, mitä en olisi muuten kuullut. Meille on kerrottu Tampereen historiasta ja Tammelan kenkätehtaista. Lisäksi kaikenlaisia vinkkejä on tullut runsaasti. Koska kyydittävänä on ikäihmisiä, on varauduttava myös yllättäviin tilanteisiin. Viime viikolla eräs asiakas epäili saavansa aivoinfarktin. Tarkkailimme tilannetta ja tarjouduimme viemään hänet Acutaan. Mäkelä toteaa palvelu bussin hyväksi puoleksi sen, että tehtäviä voidaan priorisoida. Asiakas voidaan lähteä viemään Acutaan, jos tilanne sitä vaatii. Hyvästä työstä palkittiin Tampereen Logistiikka palkitsi toukokuussa työntekijöitään. Pal - kittuja kiitettiin erinomaisesta asiakaspalvelusta ja asiakkaiden arjen sujuvuuden turvaamisesta. Kalle Mäkelä oli yksi palkituista. Hän suhtautuu asiaan rauhalliseen tapaansa. Ainahan se hyvältä tuntuu, kun muistetaan ja palkitaan. Vaikka Kalle Mäkelä viihtyy työssään, hän on silti pitänyt tulevaisuudensuunnitelmat auki. Tässä tulee ainakin pari vuotta tehtyä töitä, mutta täytyy seurata, kuinka työtilanne kehittyy koko Suomessa. Eihän sitä tiedä, vaikka kouluttautuisi ihan uudelle alalle. VILKKU 50 vuotta KIRJAILIJA Seppo Jokinen kertoo ensimmäisestä dekkaristaan Vilkun vuoden 1996 numerossa 7. Tuolloin Jokinen työskenteli vielä kaupungin T ietotekniikkakeskuksen pääoperaattorina. ESIKOISTEOKSEN syntymiseen kului kahdeksan kuukautta. Itse kirjan kirjoittaminen oli melko helppoa, mutta viimeistelyvaihe oli tuskallinen. Monet kohtaukset, jopa henkilöhahmotkin menivät uusiksi. Mutta hiominen kannatti. Kustantaja hyväksyi käsikirjoituksen sellaisenaan ilman pienimpiäkään muutoksia. Jos kaikki sujuu hyvin, on Koskiseen mieltyneille luvassa jatkoa. Sepon tietokoneen näyttöruudulla rikosylikonstaapeli Sakari Koskinen ratkoo jo uusia visaisia rikoksia. 12 VILKKU

13 TEKSTI Ilana Pantzar KUVA Hanna Leppänen PITKÄAIKAISET TYÖNTEKIJÄT Helena Mäkisen kirja hyllys sä mapit on järjestetty siisteihin riveihin. Olen vielä sitä ikäluokkaa, että haluan säilyttää tärkeistä asia kirjoista paperisen version sähköisen lisäksi. Kauppaopistosta valmistunut Helena Mäkinen muutti vuonna 1975 Valkeakoskelta Tampereelle. Töitä ei ollut, mutta niitä oli saatava. Niinpä hän marssi kaupungin virasto ta lolle. Sieltä hänet ohjattiin rahatoimistoon. Rahatoimistossa minua haastateltiin. Parin viikon päästä soi puhelin ja pääsin paikkaamaan sairauslomaa. Sijaisuus jatkui ja lopulta Mäkinen vakinaistettiin. Vuonna 1979 oli edessä muutto Jyväskylään miehen työn vuoksi. Työt Tampereella piti jättää. Jouduin irtisanoutumaan virasta ja se tuntui todella pahalta. Jyväskylässä Mäkinen aloitti työnhaun alusta ja marssi jälleen rahatoimistoon. Töitä löytyi ja nuo ri pari viihtyi Jyväskylässä muu taman vuoden. Lopulta tie vei takaisin Tampereelle. Palatessani olin aivan varma, etten koskaan saa vakituista virkaa. Töitä kuitenkin löytyi. Helena Mäkinen työskenteli muun muassa kouluvirastos sa ja rahatoimiston kirjanpidossa eri tehtävissä. Lopulta vuonna 1998 avautui paikka Tampereen työväenopiston toimistopäällikkönä. Työväenopistosta löytyi työ, jossa Mäkinen on viihtynyt nyt 17 vuotta. Yksi hyvä tyytyväisyyden mittari on se, että minusta on mukava tulla joka aamu töihin. Tätä nykyä Tampereen seudun työväenopisto sijaitsee fyysisesti kolmessa eri paikassa: Tampereella Sampolassa ja Tammelan koululla sijaitsevas sa Sara Hildén -akatemiassa sekä Ylöjärven Koulutuskeskus Valossa. Vakituisia työntekijöitä on 31, joiden lisäksi tunti opettajia ja luennoitsijoita on yhteensä 370. Työväenopistossa Helena Mäkisen tehtäviin kuuluvat muun muassa taloushallinnon asiat, henkilöstöhallinto ja esimiestehtävät. Mäkinen kuvaa työtänsä monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. Jos vertaa alkuvuosiin, niin sähköpostin käyttö on tuonut paljon muutoksia työhön. Se määrää nykyään entistä enemmän päivän kulkua. En nen asiat hoidettiin puheli mit se, nykyään puhelin soi harvemmin. Sähköpostien lisäksi moni muu asia hoituu nykyään sähköisesti. Paperisten ilmoittautumisten tilalle on tullut sähköinen ilmoittautuminen ja laskutkin maksetaan nykyään verkossa. Mäkinen kertoo sen helpottaneen toimiston töitä, koska arkistoitavaa materiaalia on vähemmän. Sampolassa toimistopäällikkö nä työskentelevän Helena Mäkisen mielestä harrastukset tuovat tasapainoa ihmisten arkeen. Harrastusten ja työn tasapaino Harrastan kulttuuria monipuolisesti ja sen vuoksi vapaan sivistystyön parissa työskentely on tuntunut kiinnostavalta ja tärkeältä, Helena Mäkinen kertoo. Hän uskoo, että vapaalle sivistystyölle on paikkansa myös digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Uskon, että ihmiset kaipaavat ruudun tuijottamisen lisäksi yhdessäoloa, monipuolista kulttuuria, käsillä tekemistä ja liikuntaa. Vastapainona työlle Mäkinen harrastaa muun muassa vesijumppaa ja puutarhanhoitoa. Lisäksi hän kuuluu kuoroon. Olen laulanut Sampolan laulajissa jo 17 vuotta. Harjoitukset ovat mukavia ja rentouttavia, mutta silti haasteellisia. Myös työ itsessään antaa paljon ja siksi Mäkinen pohtii jo nyt reilun kahden vuoden päästä koittavia eläkepäiviään. Koska olen muutaman vuoden sisällä jäämässä eläkkeelle, olen miettinyt, mitä jään kaipaamaan tässä työssä eniten. Itse työn lisäksi kaipaan varmasti myös näitä ihmisiä. Digitalisoituminen muutosten takana Suurin yksittäinen muutos 17 vuoden aikana on ollut Tampereen ja Ylöjärven työväenopistojen yhdistyminen vuonna 2013 Tampereen seudun työväenopistoksi. Samalla Helena Mäkisen työyhteisö levittäytyi laajemmalle alueelle ja esimiestehtävät lisääntyivät. Toimistotöitä 40 vuoden kokemuksella VILKKU

14 YKSI MEISTÄ TEKSTI Ilana Pantzar KUVA Hanna Leppänen Tutut Nokian saappaat, 50-luku, 60-luku sekä ihastuttavia ja vihastuttavia muistoja menneisyydestä. Vapriikin kenkämuseossa pystyi 12 vuoden ajan palaamaan kenkien kautta menneisyyteen. Kun oman kengän pohja menee rikki yhdessä kesässä, ei voi kuin hämmästellä, kuinka hyvin säilyneitä aarteita on tallessa. Kenkien hyvinvoinnista pitää huolen Arja Koskinen, joka on työskennellyt Tampereen museoiden konservaattorina 15 vuotta. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa kaupungin museoiden kokoelmista huolehtiminen ja näyttelyprojekteihin osallistuminen. Konservointi on poikkitieteellinen ala. Pitää olla oman alansa asiantuntija, mutta myös kiinnostunut muun muassa lvi-tekniikasta varastoinnin erityisvaatimusten takia. Koskinen toteaakin konservoinnin olevan sekoitus insinööritieteitä ja humanistisia tieteitä. Tampereen kumikokoelman suojelija Sattuman kautta kumikokoelman pariin Arja Koskinen on erikoistunut kumiin ja sen elämänkaareen. Hän teki konservoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön kumiesineiden säilytyksestä ja jatkotutkimuksena gradun yksittäisten kumimateriaalien hajoamisesta. Kumiesineiden pariin Koskinen päätyi sattumalta. Jonkun piti ottaa Tampereen museoiden kumikokoelma haltuun. Lupasin katsoa sitä ja nyt olen sitten katsonut kokoelmaa 10 vuotta. Tampereen museoilla on harvinaisen laaja kumiesineiden kokoelma. Kenkien lisäksi kokoelmaan kuuluu paljon Nokian tehtailta perittyjä kumiesineitä, kuten autonrenkaita. Monet kyselevät, miksi te keräätte tuollaisia. Kumi on kuitenkin esimerkiksi Nokian tehtaiden kautta osa Tampereenkin historiaa. Muualta maailmasta löytyy kumijalkine- ja kumilelukokoelmia, mutta Tampereen kokoelma erottuu muista, koska siihen kuuluu erityisen paljon erilaisia teknisiä materiaaleja. Ulkomaiset kollegat ovat usein hämmästelleet kokoelman laajuutta. Tamperelaisten pitää olla siitä ylpeitä. Näin laajaa kokoelmaa täytyy suojella hyvin. Siksi Tampereen museoilla on erityinen varasto kumiesineille. Varaston lämpötila on laskettu 15 asteeseen, jotta herkät kumiesineet kestäisivät mahdollisimman pitkään. Kumiahan ei ole tehty kestämään. Se on herkkä materiaali, joka hajoaa helposti, mutta näin voimme pidentää sen elinkaarta. Kumin hajoamista ei voi estää millään. Kenkien kohdalla tilanne on erityisen hankala. Jos kengässä on esimerkiksi nahkapinta, nahka säilyy oikein hyvin, mutta kumipohja ei, Koskinen kertoo. Koskisen mukaan 70-luvun kengät ovat hyviä esimerkkejä tästä. Kengänpohjassa olevan kumin voi nähdä halkeilleen, vaikka kenkä näyttää muuten hyvin huolletulta. Koskinen toteaa, että ahkerien kirpputoreilla kävijöiden kannattaa kiinnittää huomiota vintage-aarteisiin. Vanhat kengät voivat näyttää kauniilta, mutta pitkää ikää niille ei voi luvata. Kumi tarjoaa tutkijalle haasteita Kumi on teollisen tuotannon materiaali. Teollisuuden pitää tuottaa koko ajan uutta. Esimerkiksi autonrenkaat ovat hyvä esimerkki massatuotannosta. Tampereen kenkämuseon kokoelmissa on monenlaista kumiesinettä tiivisteistä ja tulpista autonrenkaisiin. Kaikkea, mitä Nokialla on tehty, kertoo Arja Koskinen. Vaikka teollisuuden rattaat pyörivät yhä tehokkaammin, on kumille keksitty myös uusiokäyttöä esimerkiksi tienpohjana. Koskisen mukaan uusiokäyttökään ei ole täysin ongelmatonta. Hän myöntää, että kumi on tutkimuksen kohteena juuri sen takia mielenkiintoinen, että se tarjoaa tutkijalle haasteita. Otsoni on esimerkiksi yksi pahimpia kumin hajoamisprosessin edistäjiä. Ilman otsonia kumia on kuitenkin mahdotonta säilöä, koska tilan pitäisi olla täysin hapeton ja valoton. Silloin me emme näkisi esinettä. Tietäisimme vain, että se on siellä jossain. Tampereen kenkämuseo sulki ovensa 6. syyskuuta. 14 VILKKU

15 Vanhuuseläkehakemukset tehdään itse SYYSKUUN alusta alkaen työntekijät ovat tehneet vanhuuseläkehakemuksensa itse Kevalle. Eläkeasioista sekä hakemusten tekemisestä järjestetään koulutuksia lähellä eläkeikää oleville muutaman kerran vuodessa. Seuraavat koulutukset ovat marraskuussa ja niistä kerrotaan Looran etusivun tapahtumapalstalla. Sähköinen eläkehakemus pitää tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä. Tarvittaessa apua hakemuksen tekemiseen saa hallintopalvelukeskus Halon asiantuntijoilta. Puhelinneuvontaa annetaan virka-aikana numerossa Varsinainen vanhuuseläkehakemusten eläkepalvelu on loppunut. Tietoa, ohjeita ja tukimateriaalia löytyy myös Loorasta. Eläkkeelle jääviä kurssitetaan Sähköisen hakemuksen lisäksi hakemuksen voi tehdä edelleen myös paperilomakkeella. Vanhuuseläkehakemuksia voi tulostaa Kevan sivuilta kohdasta Lomakkeet tai niitä voi noutaa Kelan toimistoista sekä keskusvirastotalon ja Tietotalon asiakaspalvelupistee stä. Työkyvyttömyyseläke-, kuntoutustuki-, osa-aikaeläke-, osakuntoutustuki- ja osatyökyvyttömyyseläkehakemusten tekeminen ja näiden eläkkeiden henkilökohtainen neuvonta on edelleen Halossa. Ajanvarausnumero on Loora > Henkilöstöasiat > Palvelussuhteen päättyminen > Eläkkeet Tampereen pankki vaihtuu KAUPUNKIKONSERNIN pääpankki vaihtuu 24. syyskuuta. Uudeksi pääpankiksi on kilpailutuksen perusteella valittu Nordea-p ankki. Yksiköiden on pitänyt jo pyytää kaikki saapuvat rahasuoritukset Nordean tilille, esimerkiksi erilaiset tuet ja avustukset, tilitykset, Kela-korvaukset ja projektirahoitukset. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät ovat myös vaihtaneet Nordean pankkitilitiedon asiakkaille lähetettäville laskulomakkeille, kertoo palvelupäällikkö Olli Nurminen Taloushallinnon palvelukeskuksesta. Maksutauon aikana 23. syyskuuta mitään maksuja ei makseta Danske Bankin eikä Nordean tileiltä. Samana päivänä Taloushallinnon palvelukeskus siirtää kaupunkikonsernin varat Nordeaan. Kaikki Tampereen kaupungin rahaliikenne ohjataan 24. syyskuuta alkaen Nordean kautta, koska nykyinen sopimus palvelumaksuista Danske Bankin kanssa loppuu ja palveluiden hinnat nousevat lokakuusta alkaen. Nykyinen Danske Bankin pankkitili jää toistaiseksi voimaan ja sille maksetut suoritukset ohjautuvat perille kuten tähänkin asti. Palvelupäällikkö Olli Nurminen JOS olet siirtymässä parin seuraavan vuoden aikana eläkkeelle ja mietit, mitä uusi elämänvaihe tuo tullessaan, voit osallistua syksyn aikana järjestettävälle eläkkeelle siirtyvien kurssille. Tarkoituksena on tukea uuteen elämänvaiheeseen siirtymis tä jäsentämällä elettyä elämää muistellen ja keskustellen muun muassa valokuvia ja näyttelyitä apuna käyttäen. Kurssi auttaa suuntaamaan aja- Kiitokset Jäädessämme eläkkeelle kiitämme lämpimästi kaikkia työkavereita yhteisistä vuosista ja muistamisista. Kaarina Kanerva Pirjo Kivelä tuksia uutta elämänvaihetta kohti. Sen aikana kootaan omat muistorasiat. Kurssi järjestetään Vapriikissa torstaisin klo Syksyn aikana järjestetään myös Työelämän voimavara -kurssi henkilöille, jotka ovat vielä noin 5 7 vuotta mukana työelämässä. Kurssilla käydään läpi elettyä elämää sekä etsitään valokuvien, valokuvaamisen ja näyttelyiden avulla voimavaroja työvuosia varten. Kurssi järjestetään tiistaisin kello Vapriikissa. Molemmille kursseille osallistuminen on maksutonta ja kursseille otetaan 8 10 osallistujaa. Kurssin järjestää Tampereen kaupungin museopalveluihin kuuluva kulttuurikasvatusyksikkö Taite. Lisätietoja ja ilmoittautumiset kursseille mennessä tai Tyky-jumppaa tarjolla NAISTEN tyky-jumpparyhmä jatkaa Ratinan Stadionin voimistelusali 1:ssä keskiviikkoisin kello Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Mari Salminen. Osallistumismaksu syyskaudelta on 20 euroa. Tervetuloa uudet ja vanhat jumpparit! VILKKU

16 VILKKUVAT Katjan päivä Avopalvelujen sairaanhoitaja KATJA ROIVAS työskentelee Hervannan terveysasemalla. Hänen työhönsä kuuluu sairaanhoitajan vastaanoton pitäminen, hoidon tarpeen arviointi ja toimenpiteissä avustaminen. Hän on aiemmalta koulutukseltaan perushoitaja ja toiminut hoitotyössä vuodesta Kello soi yleensä viideltä, mutta lähes aina heräilen jo ennen sitä. Kahvi tippumaan ja puuro tulille. Eväät teen jo edellisiltana valmiiksi Aamulenkki Chili-villakoiran kanssa. Joka aamu pelkäämme, tuleeko lehdenjakaja nurkan takaa. Kun lehti on haettu, voikin sitten jo vapaammin tepastella ja nuuskutella nurkkia Asun Hyhkyssä rivitalossa. Illalla käyn vielä kävelyllä ja syön iltapalaa. Yleensä pujahdan peiton alle kello ja luen aina hetken kirjaa. Nyt on menossa Robert Harrisin Haamukirjoittaja Työpaikalla aamu aloitetaan yhteisellä kahvihetkellä, jolloin sovitaan päivän työkuviot. Meillä on uskomattoman hyvä yhteishenki ja nauru raikaa ajoittaisesta kiireestä huolimatta Olen hurahtanut liikuntaan ja käyn salilla neljä kertaa viikossa. Liikunta on hyvä keino tasapainottaa istumatyötä. Salilla tai kävelyllä työhuolet unohtuvat tehokkaasti. Salilla viihdyn noin tunnin verran, sitten voinkin hyvällä omallatunnolla löhöillä loppuillan, vaikka harvoin vain löhöilen. 16 VILKKU Tänään teen sekä kirjallisia töitä että hoitotyötä: pidän vastaanottoa, tyhjennän päivystysjonoa ja jaan lääkkeitä. Asiakas saa rokotuksen Tällä viikolla sijaistan osastonhoitajaa ja oman työn lisäksi riittää muutakin puuhaa, kuten työvuorolistojen tekoa, remonttipalaveri ja kaikkea pientä säätöä. Remontti tuo omat haasteensa, mutta lokakuussa pääsemme uusiin tiloihin ja remontti jatkuu vanhalla puolella.

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työelämään Seminaari Oulussa Oili Ojala työhyvinvointipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työelämään Seminaari Oulussa Oili Ojala työhyvinvointipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työelämään Seminaari Oulussa 12.10 2013 Oili Ojala työhyvinvointipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP / Ojala Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio REIPPAAN TYTöN URAPOLKU Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio Olipa kerran reipas tyttö, joka oli niin reipas ettei hänestä tarvinnut huolta kantaa. Hän piti puolensa, ilmaisi asiansa, lunasti lupauksensa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo

KUPA: Kulttuuripalvelut LIPA: Liikuntapalvelut TAMU: Tampereen Taidemuseo SAHIM: Sara Hildénin taidemuseo VUODEN 2016 MÄÄRÄLLISET MITTARIT LINKKI LAADULLISIIN MITTAREIHIN Kaupunkistrategian toiminnallinen tavoite, raportoidaan kaupunginvaltuustolle Toimintasuunnitelmien toiminnallinen tavoite, raportoidaan

Lisätiedot

Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille Ohjeita vainajan omaisille Satakunnan sairaanhoitopiiri Päivitys 05/2016 Päivittäjä PA, rt 2 Hyvä omainen Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä Liikkuva koulu Paasitorni 1.12.2016 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Aika ennen https://www.youtube.com/watch?v=gsaalcjnns Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä HENKILÖSTÖ TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot