Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen a Vuoden 2010 arviointikertomus Asemakaavan laajentaminen ja muutos Erkkisenniemessä Haapaveden virastotalon ostaminen Maisemamallin raportit Henkilöstöraportti Mahdolliset kiireelliset asiat Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet Valitusosoitus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merk. ANTTI RANTAKANGAS Antti Rantakangas Hallintojohtaja Maria Isosalo Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Leena Pirttikangas

2 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 14. päivänä kesäkuuta 2011 ja lähetetty samana päivänä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi lehdessä. Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 54 :ssä säädetyllä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 58 :n 1 mom.). Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 ) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Pöytäkirja tarkastetaan 23. päivänä kesäkuuta 2011 klo Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Anri Mäkinen ja Päivi Määttä.

3 Kaupunginvaltuusto VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall TILINPÄÄTÖS 2010 (Valm. talousjohtaja) Vuoden 2010 tilinpäätöksen vuosikate on ,57. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen ,55. Konsernin tulos on ,06 ja vuosikate ,22. Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntalain 70 mukaan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2010 tulos ,55 kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille. 2. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi (liite nro 39/2011). 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 4. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään kappaleeseen, jos sellaiseen on tarvetta. Hyväksyttiin. Merk. Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

4 Kaupunginvaltuusto Tark.ltk VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättänyt jättää allekirjoittamansa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.

5 Kaupunginvaltuusto Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tilintarkastaja on jättänyt tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastuskertomuksessa ei puolleta vastuuvapauden myöntämistä perusturvajohtajalle ja johtavalle ylilääkärille. Tilintarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: Tarkastuslautakunta päättää pyytää muistutuksesta perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selityksen sekä kaupunginhallituksen lausunnon. Pyydetään selitykset viimeistään mennessä, jotta kaupunginhallitus voi käsitellä lausunnon kokouksessaan Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. _ Tark.ltk Perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Perusturvajohtajan selitys (liite 1/15), johtavan ylilääkärin selitys (liite 2/15), kaupunginhallituksen lausunto (liite 3/15) ja siihen liittyvä eriävä mielipide (liite 4/15) on toimitettu lautakunnan jäsenille. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi saattaa tilintarkastuskertomuksen johdosta annetut selitykset ja kaupunginhallituksen lausunnon valtuustolle tiedoksi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään erittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajalle, johtavalle ylilääkärille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta ja että muille kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Perusteena kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan osalta on johtavan ylilääkärin velvoittaminen hallintosäännön vastaisesti allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset.

6 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. _ Kvalt Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 26/2011, perusturvajohtajan selitys (liite nro 27/2011), johtavan ylilääkärin selitys (liite nro 28/2011), kaupunginhallituksen lausunto (liite nro 29/2011) ja siihen liittyvä eriävä mielipide (liite nro 30/2011). Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: katsoo tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saatetuksi katsoo tilintarkastuskertomuksen johdosta annetut selitykset ja kaupunginhallituksen lausunnon valtuustolle tiedoksi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajalle, johtavalle ylilääkärille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta ja että muille kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Perusteena kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan osalta on johtavan ylilääkärin velvoittaminen hallintosäännön vastaisesti allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset. _

7 Kaupunginvaltuusto VUODEN 2010 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä. Liite 1/11. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. Kvalt Vuoden 2010 arviointikertomus on esityslistan liitteenä nro 30a/2011. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten

8 Kaupunginvaltuusto ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN JA MUUTOS ERKKISENNIEMESSÄ Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on merkitty uudeksi alkavaksi kaavoitustyöksi asemakaavan laajentamisen Erkkisenniemessä. Asemakaavan laajentamisella on tarkoitus muodostaa uusia rakennuspaikkoja asumisen tarpeisiin sekä varata tarpeellisia alueita virkistykseen. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi tähän kaavoitustyöhön (esityslistan liite nro 14/2009). Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee toimikunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää aloittaa asemakaavan laatimisen Mäkeläntien ja Laijuntien väliselle alueelle, ilmoittaa tästä sekä samalla asettaa tätä kaavoitustyötä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Ehdotuksen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan osallisiin lisättiin Haapaveden Energia Oy ja puhelinlaitoksen nimi korjattiin Pohjanmaan Puhelin Oy:ksi sekä sähkölaitoksen nimi korjattiin Vattenfall Verkko Oy:ksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen käsittelyn jälkeen on tutkittu alueen liittämistä läheiseen maantiehen katuyhteydellä. Tällöin todettiin, että Mäkeläntien linjauksen ja mitoituksen tarkistamiseksi olisi perusteltua ottaa Mäkeläntien katualue Korvenkujasta lukien mukaan kaavoitettavaan alueeseen sekä myös Mäkeläntien pohjoispuoliset nyt kaavan ulkopuolella olevat kolme kiinteistöä ja maantien liikennealue Mäkeläntien liittymään saakka. Liitteenä 21/2009 uusi kartta kaavoitettavasta alueesta. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää korjata päätöstään esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja tarkentaa kaavoitettavan alueen rajausta liitteen nro 21/2009 mukaiseksi.

9 Kaupunginvaltuusto Maankäyttötoimikunta päätti, että ehdotuksen mukaan ja lisäksi sitä Niemen esityksestä täydentäen niin että kaavoitettavaan alueeseen otetaan mukaan myös kaksi asuinkiinteistöä tontteineen Mäkeläntien itäpään itäpuolella. Kaavoitettava alue päätöksen mukaisesti esitetään liitteessä 21a/2009. Merk. Toimikunta päätti käsitellä tämän asian ennen 13:a. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavasuunnittelijan laatima luonnosversio on liitteenä nro 2/2010. Luonnosversio esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu luonnokseen, tekee siihen mahdollisesti tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia sekä päättää jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli luonnosta: mm valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen, joka sijoittuu osaksi suunnittelualueelle, luonnokseen sisältyvät aukeat näkymät suunniteltujen rakentamiskortteleiden välistä järvelle. Alueelle on suunniteltu 25 uutta rakennuspaikkaa, olevia rakennuspaikkoja alueella on 6. Alueen kortteleissa on luonnosteltu kerrosluvuksi I ja tonttitehokkuudeksi (e) 0,15. Keskustelussa todettiin, että alueelle ei osoiteta AR-tontteja vaan pelkästään AO-tontteja, riittävät ja tarkat rakentamistapaohjeet tulee tehdä kaavan valmistumisen yhteydessä, keskusteltiin alueelle osoitettavien tonttien kerroskorkeuksista sekä tonttien pinta-aloista. Toimikunta päätti, että kaavasuunnittelija kehittää esillä ollutta kaavaluonnosta edelleen keskusteluissa esiintuotujen näkemysten pohjalta ja toimikunta käsittelee vielä kerran kaavaa ennen kuin se esitetään kaupunginhallitukselle luonnoksena hyväksyttäväksi ja yleisesti nähtävänä pidettäväksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen kokouksen pohjalta edelleen kehitetty kaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7/2010 ja sen pohjalta teknisessä toimistossa tehty vaihtoehto liitteenä nro 8/2010. Kaavaluonnokset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa.

10 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavaluonnoksen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely ja keskustelu: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli luonnoksen (liite 7). Käytiin keskustelua korttelien sijoituksesta ja avoimeksi jäävistä näkymistä. Todettiin olevan tarpeellista osoittaa talousrakennusten ohjeelliset sijainnit. Keskusteltiin tonttien rakennusoikeudesta niin, että se olisi e=0, m 2 talousrakennukselle ja kerroskorkeudesta niin että 1u1/2:n sijasta osoitetaan 1u3/4. Korvenkujan varteen suunniteltujen kortteleiden sijoittamisvaihtoehdoista keskusteltiin. Toimikunta kävi maastossa perehtymässä kyseisten kortteleiden sijoitusvaihtoehtoihin sekä niiden rajaamiin näkymiin. Päädyttiin vaihtoehtoon 7/2010. Toimikunta päätti, että rakennustehokkuus merkitään e=0,15+ talousrakennukselle 80m 2, kerroskorkeudeksi otetaan II (Korvenkujan varressa) sekä muissa kortteleissa 1u3/4, Korvenkujalla korttelit ja tontit sijoitetaan liitteen 7/2010 mukaisesti. Tonttien lukumäärä päätettiin pitää liitteen 7/2010 mukaisena. Lisäksi toimikunta päätti että tätä liki valmista luonnosta ei vielä viedä edelleen käsittelyyn vaan vähän aikaa tehdään lähialueen maanhankintaselvittelyä sekä odotetaan pohjatutkimustulokset tältä suunnittelualueelta. Tämän asian käsittely päättyi klo Maank. tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavoitettavalla alueella on tehty pohjatutkimukset koko alueella moottorikäyttöisellä painokairalla ja sillä saatujen tulosten perusteella heikommaksi osoittautuneella alueella lisäksi on teetätetty heijarikairaukset, häiriintymättömien maanäytteiden ottamiset ja tutkimukset sekä ödometrikokeet painumariskien selvittämiseksi. Saatujen tutkimusraporttien perusteella itäisimmät rakennuspaikat ovat perustamisolosuhteiltaan erityistä huomiota ja määräyksiä vaativat, perustamistapana on esim. edellytettävä paalutusta. Maaperätutkimukset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Kaavasuunnittelija esittelee pohjatutkimustulosten huomioimisen asemakaavaluonnoksessa ja sen kaavamerkinnöissä ja määräyksissä. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu kaavaluonnoksen tarkentamiseen ja päättää sen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella.

11 Kaupunginvaltuusto Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli kaavaluonnosta ja tehtyjen maaperätutkimusten tulosten huomioon ottamista kaavamääräyksissä. Keskusteltiin kaavamääräyksistä. Maankäyttötoimikunta päätti hyväksyä edellisellä kerralla käsiteltyyn kaavaluonnokseen kaavamerkinnät, sekä päätti asettaa kaavaluonnos (Liite 17) julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaislausunnot. Merk. Tiina Kemppinen saapui kokoukseen klo 9.50 tämän asian käsittelyn alussa. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja samanaikaisesti pyydettiin viranomaisilta ja laitoksilta lausunnot. Nähtävillä oloaikana luonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä nro 1/2011. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen, joka esitellään tarkemmin kokouksessa samoin esitellään esitetyt lausunnot ja mielipiteet huomioiden tarkistettu asemakaavaluonnos. Kaavan laatijan vastine liitetään liitteeksi nro 2/2011. Asemakaavaluonnos liitetään liitteeksi nro 3/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päättää kaavaluonnokseen tehtävistä tarkistuksista sekä esittää näin tarkistettua kaavaluonnosta kaupunginhallitukselle ehdotuksena hyväksyttäväksi ja julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli lausunnot ja mielipiteet sekä vastineen niihin. Maankäyttötoimikunta keskusteli niiden perusteella tehtävistä pienistä tarkennuksista; et-alueen sijoittamisesta, MA-alueen poistamisesta kaavoitusalueesta sekä korttelin 332 rakentamisalueen tarkemmasta rajauksesta maisemanäkyvyyden turvaamiseksi. Maankäyttötoimikunta käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päätti kaavaluonnokseen tehtävistä pienistä tarkistuksista käsittelykohdassa selostetulla tavalla sekä esittää, että kaupungin-

12 Kaupunginvaltuusto hallitus hyväksyy kaavaluonnoksen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Haapaveden keskustan asemakaavan uudet korttelit sekä niihin liittyvä viher- ja katualueet, lisäksi muutetaan Mäkeläntien katualuetta osuudella Korvenkuja - Rytkynkuja. Asemakaavakartta on esityslistan liitteenä nro 15/2011, kaavaselostus liitteenä nro 16/2011, luonnoksesta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet liitteenä nro 17/2011, kaavan laatijan vastineet liitteenä nro 18/2011 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 19/2011. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korttelien sekä niihin liittyvän viher- ja katualueiden asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, ympäristöterveyslautakunnalta, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Haapaveden Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Jouko Luukkonen. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Koska nähtävillä oloaika päättyy niin esityslistan laatimisen jälkeen saadut lausunnot ja muistutukset esitellään toimikunnalle kokouksessa. Saadut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 7/2011. Kaavasuunnittelijan laatima vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Vastine liitetään liitteeksi nro 8/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtä-

13 Kaupunginvaltuusto villä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli vastineluonnoksen sisältöä yksityiskohtaisesti. Käytiin keskustelua vastineen sisällöstä sekä kaukolämmön järjestämisestä alueelle. Puheenjohtaja esitti keskustelun perusteella, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen jatkoselvittelyjen mahdollistamiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen Haapaveden Energia Oy:n asiantuntijakuulemista varten. Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaan. Merk. Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Haapaveden Energian toimitusjohtaja esittelee kaukolämmön rakennettavuutta ja sen taloudellisia seikkoja ko. kaava-alueelle. Korttelirajoiltaan korttelissa 332 tarkistettu kaavakartta liitteenä nro 17/2011 sekä kaavasuunnittelijan laatima yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineluonnos liitteenä nro 18/2011.

14 Kaupunginvaltuusto Oheislukemistona Haapaveden Energia Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 2/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaukolämpöselvitykseen, käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Väinö Lappeteläinen esitteli Haapaveden Energia Oy:n selvityksen suunnittelualueen kaukolämmön rakentamismahdollisuutta ja toiminnan kannattavuuslaskelmia. Selvitys toi esille alueen kaukolämpörakentamisen ja kaukolämpötoiminnan selvästi kannattamattomaksi, Vain todella suuri kaukolämpötariffin hinnan korotus muuttaisi toiminnan alueella kannattavaksi, silloin kaukolämpö ei enää olisi kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden. Toimikunta keskusteli selvityksen esille tuomista seikoista. Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Alueelle ei asemakaavalla velvoiteta kaukolämmön käyttöön. Hyväksytään kaavasuunnittelijan vastineluonnos ja sen mukaisesti tarkennettu kaavaehdotus ja esitetään sitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukaan. Merk. Keskustelun jälkeen ennen päätöksen tekoa klo Erkki Rytky ja Viljo Saukko poistuivat kokouksesta esteellisinä, samoin Väinö Lappeteläinen poistui kokouksesta. Todettiin, että Martti Repo toimii Viljo Saukon poissaollessa jäsenenä ja hänet valittiin Saukon tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Erkkisenniemen asemakaavan laajentamisella muodostuu uudet korttelit sekä laajenee kortteli 311 tonteilla 4-7. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 61/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 62/2011.

15 Kaupunginvaltuusto Lausuntojen ja muistutuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uudelleen nähtävillä pitoa. Kaavakartta on liitteenä nro 63/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 64/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 65/2011. Kaupunginhallitus päättää samalla uusien katujen nimistä. Nimiehdotukset esitetään kaupunginhallitukselle kokouksessa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Kaupunginhallitus päättää katujen nimiksi Mannilantie, Vinolantie ja Savikaljuntie. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä. Khall Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja Väinö Lappeteläinen tulee kokoukseen selostamaan kaukolämpöverkon kustannusvaikutuksia. Esityslistan oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Käsittely: Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta. Hyväksyttiin. Merk. Väinö Lappeteläinen oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan klo Maria Isosalo, Erkki Rytky, Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 14.57

16 Kaupunginvaltuusto Teuvo Näätänen oli paikalla tämän ajan varajäsenenä. Esko Vinkki toimi tämän ajan puheenjohtajana ja Jouko Luukkonen pöytäkirjanpitäjänä. Kvalt Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 31/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 32/2011. Kaavakartta on liitteenä nro 33/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 34/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 35/2011. Oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta.

17 Kaupunginvaltuusto HAAPAVEDEN VIRASTOTALON OSTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut myyvänsä Haapaveden virastotalon osana laajempaa valtion virastotalojen myyntihanketta. Haapaveden virastotalo muodostuu kahdesta kiinteistöstä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöillä on vuonna 1970 rakennetut toimistorakennus (huoneistoala noin m 2 ) ja asuinrakennus (huoneistoala 412 m 2 ). Lisäksi on varastoja ja autopaikkoja 316 m 2. Virastotalo on pidetty kunnossa ja mm. sen automatiikka on uusittu vuonna Talossa on kolme kerrosta, mutta ei hissiä. Mahdollisiksi peruskorjaustarpeiksi voidaan arvioida ikkunoiden uusiminen, vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen (10-15 v.) ja hissin rakentaminen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi. Asuinrakennus on alkuperäisessä kunnossa ja vaatii peruskorjausta. Virastotalo on pääosin vuokrattu. Vuokralaisina on Itella, Haapajärven oikeusaputoimisto, Jokilaaksojen poliisilaitos ja Siikatalvan TE-toimisto. Lisäksi vuokralaisena on Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, joka kuitenkin on luopumassa ko. tiloista. Kuudesta asuinhuoneistoista viisi on vuokrattuna. Vuokratulot ilman maistraattia ovat yhteensä noin alv. Vuokrakate on näillä luvuilla noin /v. Kaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen antamilla valtuuksilla neuvotellut virastotalon ostamisesta kaupungille. Neuvottelujen lopputuloksena esitetään kokonaisuuden ostamista kauppahinnalla. Virastotalon hankinta mahdollistaa Haapaveden Teknologiakylä Oy:n tiloissa vuokralla olevien kaupungin toimintojen siirtymisen ainakin pääosin virastotaloon, jolloin Teknologiakylän tiloja vapautuu yritysten käyttöön. Tämän johdosta Teknotalo 4 -uudisrakennushanketta ei ole tarpeen tässä tilanteessa toteuttaa. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden yhteishankkeena siten, että kaupunki ostaa maapohjan, Kiinteistö Oy Haapa-asunnot asuinrakennuksen vuokratontilla ja Haapaveden Teknologiakylä Oy virastotalon vuokratontilla. Koska kysymys on konsernin kokonaisratkaisusta, kaupan rahoitus on suunniteltu toteuttaa myös kaupungin ja konserniyhtiöiden keskinäisillä sopimuksilla. Kiinteistön osto tapahtuu talousarviossa maan ostoon varatulla määrärahalla. Lainan anto tytäryhtiöille vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen, mutta voidaan rahoittaa talousarviossa varatun nettolainanoton puitteissa, koska näillä näkymin kaupunginvaltuuston hyväksymistä hallihankkeista toinen ei toteudu vuoden 2011 aikana.

18 Kaupunginvaltuusto Senaatti-kiinteistöjen hallitus käsittelee kaupan hyväksymistä omalta osaltaan Koska kaupunginjohtaja on Haapaveden Teknologiakylä Oy:n ja talousjohtaja Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen hallituksen jäsen, asian esittelee kaupunginhallitukselle hallintojohtaja. Liitteenä nro 71/2011 on taustatietoja kaupan kohteesta. Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10. Samalla kaupunginhallitus Hyväksyy kohdan 1 mukaisten kiinteistöjen vuokraamisen Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle liitteiden nro 72/2011 ja 73/2011 mukaisesti, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy em. kaupan. Hyväksyttiin. Merk. Erkki Rytky, Seija Ristimaa, Jouko Luukkonen, Marjaana Laitila- Säily ja Heikki Halla-aho poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Viljo Saukko toimi tämän ajan puheenjohtajana. Kvalt Liitteenä nro 36/2011 on taustatietoja kaupan kohteesta. Liitteenä nro 37/2011 ja nro 38/2011 ovat Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:n kanssa solmittavat vuokrasopimukset.

19 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10.

20 Kaupunginvaltuusto MAISEMAMALLIN RAPORTIT Khall (Valm. perusturvajohtaja) KuntaMaiseman edustaja Eero Vaissi esitteli perusturvan Maisema -raportin vuodelta 2010 päättäjille Liitteenä nro 74/2011 on viimeisin versio Maisema -mallista, jossa on tehty kunta-analyysiä, miten kustannukset ovat suhteessa muiden kuntien kustannuksiin sekä yhteenvedoissa todetaan positiiviset löydökset (hyvä toiminta), mitä toiminnassa on parannettavaa ja suositukset palvelujen tehostamiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Maisema -raportin tietoonsa saatetuksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan. Maisemamallin raportit ovat esityslistan ohessa.

21 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Khall (Valm. hallintojohtaja) Esityslistan liitteenä nro 78/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Vuoden 2010 tilinpäätökseen on merkitty, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin samassa kokouksessa. Yhteistyötoimikunta saa henkilöstöraportin tiedoksi kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2010 henkilöstöraportin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kvalt Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2010 henkilöstöraportin.

22 Kaupunginvaltuusto MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT VALTUUTETTUJEN KYSELYT JA ALOITTEET VALITUSOSOITUS

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2010 Kokousaika 10.5.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 4/2009 88 KOKOUSAIKA 15.6.2009 klo 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 4/2011 1 KOKOUSAIKA 20.6.2011 klo 19.00 20.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus:

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta 5 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 5 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 4 07.06.2016 Kaupunginhallitus 133 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 26 25.10.2016 Kaupunginhallitus 232 14.11.2016

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 15.8.2017 klo 13.00 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 20.5.2011 klo 9.00 10.00 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 11.5.2011 klo 13.30 14.30 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Itä-Huiskan asemakaava Maanktmk

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Maankäyttötoimikunta 3 28.03.2017

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Maankäyttötoimikunta 3 28.03.2017

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2010 Kokousaika 4.10.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen. Päivi Määttä,

Heino Vuorenmaa, jäsen. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2011 177 KOKOUSAIKA 23.5.2011 klo 15.00-16.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot