Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen a Vuoden 2010 arviointikertomus Asemakaavan laajentaminen ja muutos Erkkisenniemessä Haapaveden virastotalon ostaminen Maisemamallin raportit Henkilöstöraportti Mahdolliset kiireelliset asiat Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet Valitusosoitus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merk. ANTTI RANTAKANGAS Antti Rantakangas Hallintojohtaja Maria Isosalo Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Leena Pirttikangas

2 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 14. päivänä kesäkuuta 2011 ja lähetetty samana päivänä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi lehdessä. Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 54 :ssä säädetyllä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 58 :n 1 mom.). Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 ) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Pöytäkirja tarkastetaan 23. päivänä kesäkuuta 2011 klo Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Anri Mäkinen ja Päivi Määttä.

3 Kaupunginvaltuusto VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall TILINPÄÄTÖS 2010 (Valm. talousjohtaja) Vuoden 2010 tilinpäätöksen vuosikate on ,57. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen ,55. Konsernin tulos on ,06 ja vuosikate ,22. Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntalain 70 mukaan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2010 tulos ,55 kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille. 2. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi (liite nro 39/2011). 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 4. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään kappaleeseen, jos sellaiseen on tarvetta. Hyväksyttiin. Merk. Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

4 Kaupunginvaltuusto Tark.ltk VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättänyt jättää allekirjoittamansa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.

5 Kaupunginvaltuusto Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tilintarkastaja on jättänyt tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastuskertomuksessa ei puolleta vastuuvapauden myöntämistä perusturvajohtajalle ja johtavalle ylilääkärille. Tilintarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: Tarkastuslautakunta päättää pyytää muistutuksesta perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selityksen sekä kaupunginhallituksen lausunnon. Pyydetään selitykset viimeistään mennessä, jotta kaupunginhallitus voi käsitellä lausunnon kokouksessaan Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. _ Tark.ltk Perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Perusturvajohtajan selitys (liite 1/15), johtavan ylilääkärin selitys (liite 2/15), kaupunginhallituksen lausunto (liite 3/15) ja siihen liittyvä eriävä mielipide (liite 4/15) on toimitettu lautakunnan jäsenille. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi saattaa tilintarkastuskertomuksen johdosta annetut selitykset ja kaupunginhallituksen lausunnon valtuustolle tiedoksi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään erittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajalle, johtavalle ylilääkärille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta ja että muille kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Perusteena kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan osalta on johtavan ylilääkärin velvoittaminen hallintosäännön vastaisesti allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset.

6 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. _ Kvalt Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 26/2011, perusturvajohtajan selitys (liite nro 27/2011), johtavan ylilääkärin selitys (liite nro 28/2011), kaupunginhallituksen lausunto (liite nro 29/2011) ja siihen liittyvä eriävä mielipide (liite nro 30/2011). Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: katsoo tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saatetuksi katsoo tilintarkastuskertomuksen johdosta annetut selitykset ja kaupunginhallituksen lausunnon valtuustolle tiedoksi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajalle, johtavalle ylilääkärille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta ja että muille kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Perusteena kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan osalta on johtavan ylilääkärin velvoittaminen hallintosäännön vastaisesti allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset. _

7 Kaupunginvaltuusto VUODEN 2010 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä. Liite 1/11. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. Kvalt Vuoden 2010 arviointikertomus on esityslistan liitteenä nro 30a/2011. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten

8 Kaupunginvaltuusto ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN JA MUUTOS ERKKISENNIEMESSÄ Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on merkitty uudeksi alkavaksi kaavoitustyöksi asemakaavan laajentamisen Erkkisenniemessä. Asemakaavan laajentamisella on tarkoitus muodostaa uusia rakennuspaikkoja asumisen tarpeisiin sekä varata tarpeellisia alueita virkistykseen. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi tähän kaavoitustyöhön (esityslistan liite nro 14/2009). Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee toimikunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää aloittaa asemakaavan laatimisen Mäkeläntien ja Laijuntien väliselle alueelle, ilmoittaa tästä sekä samalla asettaa tätä kaavoitustyötä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Ehdotuksen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan osallisiin lisättiin Haapaveden Energia Oy ja puhelinlaitoksen nimi korjattiin Pohjanmaan Puhelin Oy:ksi sekä sähkölaitoksen nimi korjattiin Vattenfall Verkko Oy:ksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen käsittelyn jälkeen on tutkittu alueen liittämistä läheiseen maantiehen katuyhteydellä. Tällöin todettiin, että Mäkeläntien linjauksen ja mitoituksen tarkistamiseksi olisi perusteltua ottaa Mäkeläntien katualue Korvenkujasta lukien mukaan kaavoitettavaan alueeseen sekä myös Mäkeläntien pohjoispuoliset nyt kaavan ulkopuolella olevat kolme kiinteistöä ja maantien liikennealue Mäkeläntien liittymään saakka. Liitteenä 21/2009 uusi kartta kaavoitettavasta alueesta. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää korjata päätöstään esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja tarkentaa kaavoitettavan alueen rajausta liitteen nro 21/2009 mukaiseksi.

9 Kaupunginvaltuusto Maankäyttötoimikunta päätti, että ehdotuksen mukaan ja lisäksi sitä Niemen esityksestä täydentäen niin että kaavoitettavaan alueeseen otetaan mukaan myös kaksi asuinkiinteistöä tontteineen Mäkeläntien itäpään itäpuolella. Kaavoitettava alue päätöksen mukaisesti esitetään liitteessä 21a/2009. Merk. Toimikunta päätti käsitellä tämän asian ennen 13:a. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavasuunnittelijan laatima luonnosversio on liitteenä nro 2/2010. Luonnosversio esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu luonnokseen, tekee siihen mahdollisesti tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia sekä päättää jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli luonnosta: mm valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen, joka sijoittuu osaksi suunnittelualueelle, luonnokseen sisältyvät aukeat näkymät suunniteltujen rakentamiskortteleiden välistä järvelle. Alueelle on suunniteltu 25 uutta rakennuspaikkaa, olevia rakennuspaikkoja alueella on 6. Alueen kortteleissa on luonnosteltu kerrosluvuksi I ja tonttitehokkuudeksi (e) 0,15. Keskustelussa todettiin, että alueelle ei osoiteta AR-tontteja vaan pelkästään AO-tontteja, riittävät ja tarkat rakentamistapaohjeet tulee tehdä kaavan valmistumisen yhteydessä, keskusteltiin alueelle osoitettavien tonttien kerroskorkeuksista sekä tonttien pinta-aloista. Toimikunta päätti, että kaavasuunnittelija kehittää esillä ollutta kaavaluonnosta edelleen keskusteluissa esiintuotujen näkemysten pohjalta ja toimikunta käsittelee vielä kerran kaavaa ennen kuin se esitetään kaupunginhallitukselle luonnoksena hyväksyttäväksi ja yleisesti nähtävänä pidettäväksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen kokouksen pohjalta edelleen kehitetty kaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7/2010 ja sen pohjalta teknisessä toimistossa tehty vaihtoehto liitteenä nro 8/2010. Kaavaluonnokset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa.

10 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavaluonnoksen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely ja keskustelu: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli luonnoksen (liite 7). Käytiin keskustelua korttelien sijoituksesta ja avoimeksi jäävistä näkymistä. Todettiin olevan tarpeellista osoittaa talousrakennusten ohjeelliset sijainnit. Keskusteltiin tonttien rakennusoikeudesta niin, että se olisi e=0, m 2 talousrakennukselle ja kerroskorkeudesta niin että 1u1/2:n sijasta osoitetaan 1u3/4. Korvenkujan varteen suunniteltujen kortteleiden sijoittamisvaihtoehdoista keskusteltiin. Toimikunta kävi maastossa perehtymässä kyseisten kortteleiden sijoitusvaihtoehtoihin sekä niiden rajaamiin näkymiin. Päädyttiin vaihtoehtoon 7/2010. Toimikunta päätti, että rakennustehokkuus merkitään e=0,15+ talousrakennukselle 80m 2, kerroskorkeudeksi otetaan II (Korvenkujan varressa) sekä muissa kortteleissa 1u3/4, Korvenkujalla korttelit ja tontit sijoitetaan liitteen 7/2010 mukaisesti. Tonttien lukumäärä päätettiin pitää liitteen 7/2010 mukaisena. Lisäksi toimikunta päätti että tätä liki valmista luonnosta ei vielä viedä edelleen käsittelyyn vaan vähän aikaa tehdään lähialueen maanhankintaselvittelyä sekä odotetaan pohjatutkimustulokset tältä suunnittelualueelta. Tämän asian käsittely päättyi klo Maank. tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavoitettavalla alueella on tehty pohjatutkimukset koko alueella moottorikäyttöisellä painokairalla ja sillä saatujen tulosten perusteella heikommaksi osoittautuneella alueella lisäksi on teetätetty heijarikairaukset, häiriintymättömien maanäytteiden ottamiset ja tutkimukset sekä ödometrikokeet painumariskien selvittämiseksi. Saatujen tutkimusraporttien perusteella itäisimmät rakennuspaikat ovat perustamisolosuhteiltaan erityistä huomiota ja määräyksiä vaativat, perustamistapana on esim. edellytettävä paalutusta. Maaperätutkimukset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Kaavasuunnittelija esittelee pohjatutkimustulosten huomioimisen asemakaavaluonnoksessa ja sen kaavamerkinnöissä ja määräyksissä. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu kaavaluonnoksen tarkentamiseen ja päättää sen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella.

11 Kaupunginvaltuusto Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli kaavaluonnosta ja tehtyjen maaperätutkimusten tulosten huomioon ottamista kaavamääräyksissä. Keskusteltiin kaavamääräyksistä. Maankäyttötoimikunta päätti hyväksyä edellisellä kerralla käsiteltyyn kaavaluonnokseen kaavamerkinnät, sekä päätti asettaa kaavaluonnos (Liite 17) julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaislausunnot. Merk. Tiina Kemppinen saapui kokoukseen klo 9.50 tämän asian käsittelyn alussa. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja samanaikaisesti pyydettiin viranomaisilta ja laitoksilta lausunnot. Nähtävillä oloaikana luonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä nro 1/2011. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen, joka esitellään tarkemmin kokouksessa samoin esitellään esitetyt lausunnot ja mielipiteet huomioiden tarkistettu asemakaavaluonnos. Kaavan laatijan vastine liitetään liitteeksi nro 2/2011. Asemakaavaluonnos liitetään liitteeksi nro 3/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päättää kaavaluonnokseen tehtävistä tarkistuksista sekä esittää näin tarkistettua kaavaluonnosta kaupunginhallitukselle ehdotuksena hyväksyttäväksi ja julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli lausunnot ja mielipiteet sekä vastineen niihin. Maankäyttötoimikunta keskusteli niiden perusteella tehtävistä pienistä tarkennuksista; et-alueen sijoittamisesta, MA-alueen poistamisesta kaavoitusalueesta sekä korttelin 332 rakentamisalueen tarkemmasta rajauksesta maisemanäkyvyyden turvaamiseksi. Maankäyttötoimikunta käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päätti kaavaluonnokseen tehtävistä pienistä tarkistuksista käsittelykohdassa selostetulla tavalla sekä esittää, että kaupungin-

12 Kaupunginvaltuusto hallitus hyväksyy kaavaluonnoksen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Haapaveden keskustan asemakaavan uudet korttelit sekä niihin liittyvä viher- ja katualueet, lisäksi muutetaan Mäkeläntien katualuetta osuudella Korvenkuja - Rytkynkuja. Asemakaavakartta on esityslistan liitteenä nro 15/2011, kaavaselostus liitteenä nro 16/2011, luonnoksesta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet liitteenä nro 17/2011, kaavan laatijan vastineet liitteenä nro 18/2011 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 19/2011. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korttelien sekä niihin liittyvän viher- ja katualueiden asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, ympäristöterveyslautakunnalta, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Haapaveden Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Jouko Luukkonen. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Koska nähtävillä oloaika päättyy niin esityslistan laatimisen jälkeen saadut lausunnot ja muistutukset esitellään toimikunnalle kokouksessa. Saadut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 7/2011. Kaavasuunnittelijan laatima vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Vastine liitetään liitteeksi nro 8/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtä-

13 Kaupunginvaltuusto villä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli vastineluonnoksen sisältöä yksityiskohtaisesti. Käytiin keskustelua vastineen sisällöstä sekä kaukolämmön järjestämisestä alueelle. Puheenjohtaja esitti keskustelun perusteella, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen jatkoselvittelyjen mahdollistamiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen Haapaveden Energia Oy:n asiantuntijakuulemista varten. Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaan. Merk. Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Haapaveden Energian toimitusjohtaja esittelee kaukolämmön rakennettavuutta ja sen taloudellisia seikkoja ko. kaava-alueelle. Korttelirajoiltaan korttelissa 332 tarkistettu kaavakartta liitteenä nro 17/2011 sekä kaavasuunnittelijan laatima yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineluonnos liitteenä nro 18/2011.

14 Kaupunginvaltuusto Oheislukemistona Haapaveden Energia Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 2/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaukolämpöselvitykseen, käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Väinö Lappeteläinen esitteli Haapaveden Energia Oy:n selvityksen suunnittelualueen kaukolämmön rakentamismahdollisuutta ja toiminnan kannattavuuslaskelmia. Selvitys toi esille alueen kaukolämpörakentamisen ja kaukolämpötoiminnan selvästi kannattamattomaksi, Vain todella suuri kaukolämpötariffin hinnan korotus muuttaisi toiminnan alueella kannattavaksi, silloin kaukolämpö ei enää olisi kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden. Toimikunta keskusteli selvityksen esille tuomista seikoista. Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Alueelle ei asemakaavalla velvoiteta kaukolämmön käyttöön. Hyväksytään kaavasuunnittelijan vastineluonnos ja sen mukaisesti tarkennettu kaavaehdotus ja esitetään sitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukaan. Merk. Keskustelun jälkeen ennen päätöksen tekoa klo Erkki Rytky ja Viljo Saukko poistuivat kokouksesta esteellisinä, samoin Väinö Lappeteläinen poistui kokouksesta. Todettiin, että Martti Repo toimii Viljo Saukon poissaollessa jäsenenä ja hänet valittiin Saukon tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Erkkisenniemen asemakaavan laajentamisella muodostuu uudet korttelit sekä laajenee kortteli 311 tonteilla 4-7. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 61/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 62/2011.

15 Kaupunginvaltuusto Lausuntojen ja muistutuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uudelleen nähtävillä pitoa. Kaavakartta on liitteenä nro 63/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 64/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 65/2011. Kaupunginhallitus päättää samalla uusien katujen nimistä. Nimiehdotukset esitetään kaupunginhallitukselle kokouksessa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Kaupunginhallitus päättää katujen nimiksi Mannilantie, Vinolantie ja Savikaljuntie. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä. Khall Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja Väinö Lappeteläinen tulee kokoukseen selostamaan kaukolämpöverkon kustannusvaikutuksia. Esityslistan oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Käsittely: Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta. Hyväksyttiin. Merk. Väinö Lappeteläinen oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan klo Maria Isosalo, Erkki Rytky, Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 14.57

16 Kaupunginvaltuusto Teuvo Näätänen oli paikalla tämän ajan varajäsenenä. Esko Vinkki toimi tämän ajan puheenjohtajana ja Jouko Luukkonen pöytäkirjanpitäjänä. Kvalt Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 31/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 32/2011. Kaavakartta on liitteenä nro 33/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 34/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 35/2011. Oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta.

17 Kaupunginvaltuusto HAAPAVEDEN VIRASTOTALON OSTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut myyvänsä Haapaveden virastotalon osana laajempaa valtion virastotalojen myyntihanketta. Haapaveden virastotalo muodostuu kahdesta kiinteistöstä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöillä on vuonna 1970 rakennetut toimistorakennus (huoneistoala noin m 2 ) ja asuinrakennus (huoneistoala 412 m 2 ). Lisäksi on varastoja ja autopaikkoja 316 m 2. Virastotalo on pidetty kunnossa ja mm. sen automatiikka on uusittu vuonna Talossa on kolme kerrosta, mutta ei hissiä. Mahdollisiksi peruskorjaustarpeiksi voidaan arvioida ikkunoiden uusiminen, vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen (10-15 v.) ja hissin rakentaminen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi. Asuinrakennus on alkuperäisessä kunnossa ja vaatii peruskorjausta. Virastotalo on pääosin vuokrattu. Vuokralaisina on Itella, Haapajärven oikeusaputoimisto, Jokilaaksojen poliisilaitos ja Siikatalvan TE-toimisto. Lisäksi vuokralaisena on Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, joka kuitenkin on luopumassa ko. tiloista. Kuudesta asuinhuoneistoista viisi on vuokrattuna. Vuokratulot ilman maistraattia ovat yhteensä noin alv. Vuokrakate on näillä luvuilla noin /v. Kaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen antamilla valtuuksilla neuvotellut virastotalon ostamisesta kaupungille. Neuvottelujen lopputuloksena esitetään kokonaisuuden ostamista kauppahinnalla. Virastotalon hankinta mahdollistaa Haapaveden Teknologiakylä Oy:n tiloissa vuokralla olevien kaupungin toimintojen siirtymisen ainakin pääosin virastotaloon, jolloin Teknologiakylän tiloja vapautuu yritysten käyttöön. Tämän johdosta Teknotalo 4 -uudisrakennushanketta ei ole tarpeen tässä tilanteessa toteuttaa. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden yhteishankkeena siten, että kaupunki ostaa maapohjan, Kiinteistö Oy Haapa-asunnot asuinrakennuksen vuokratontilla ja Haapaveden Teknologiakylä Oy virastotalon vuokratontilla. Koska kysymys on konsernin kokonaisratkaisusta, kaupan rahoitus on suunniteltu toteuttaa myös kaupungin ja konserniyhtiöiden keskinäisillä sopimuksilla. Kiinteistön osto tapahtuu talousarviossa maan ostoon varatulla määrärahalla. Lainan anto tytäryhtiöille vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen, mutta voidaan rahoittaa talousarviossa varatun nettolainanoton puitteissa, koska näillä näkymin kaupunginvaltuuston hyväksymistä hallihankkeista toinen ei toteudu vuoden 2011 aikana.

18 Kaupunginvaltuusto Senaatti-kiinteistöjen hallitus käsittelee kaupan hyväksymistä omalta osaltaan Koska kaupunginjohtaja on Haapaveden Teknologiakylä Oy:n ja talousjohtaja Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen hallituksen jäsen, asian esittelee kaupunginhallitukselle hallintojohtaja. Liitteenä nro 71/2011 on taustatietoja kaupan kohteesta. Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10. Samalla kaupunginhallitus Hyväksyy kohdan 1 mukaisten kiinteistöjen vuokraamisen Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle liitteiden nro 72/2011 ja 73/2011 mukaisesti, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy em. kaupan. Hyväksyttiin. Merk. Erkki Rytky, Seija Ristimaa, Jouko Luukkonen, Marjaana Laitila- Säily ja Heikki Halla-aho poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Viljo Saukko toimi tämän ajan puheenjohtajana. Kvalt Liitteenä nro 36/2011 on taustatietoja kaupan kohteesta. Liitteenä nro 37/2011 ja nro 38/2011 ovat Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:n kanssa solmittavat vuokrasopimukset.

19 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10.

20 Kaupunginvaltuusto MAISEMAMALLIN RAPORTIT Khall (Valm. perusturvajohtaja) KuntaMaiseman edustaja Eero Vaissi esitteli perusturvan Maisema -raportin vuodelta 2010 päättäjille Liitteenä nro 74/2011 on viimeisin versio Maisema -mallista, jossa on tehty kunta-analyysiä, miten kustannukset ovat suhteessa muiden kuntien kustannuksiin sekä yhteenvedoissa todetaan positiiviset löydökset (hyvä toiminta), mitä toiminnassa on parannettavaa ja suositukset palvelujen tehostamiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Maisema -raportin tietoonsa saatetuksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan. Maisemamallin raportit ovat esityslistan ohessa.

21 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Khall (Valm. hallintojohtaja) Esityslistan liitteenä nro 78/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Vuoden 2010 tilinpäätökseen on merkitty, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin samassa kokouksessa. Yhteistyötoimikunta saa henkilöstöraportin tiedoksi kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2010 henkilöstöraportin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kvalt Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2010 henkilöstöraportin.

22 Kaupunginvaltuusto MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT VALTUUTETTUJEN KYSELYT JA ALOITTEET VALITUSOSOITUS

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69. 33 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 24.06.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 69 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 16:00-19:58 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.05.2013

Kaupunginhallitus 27.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 10/2013 436 Kaupunginhallitus 27.05.2013 Aika 27.05.2013 klo 18:00-20:52 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 181 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot