Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen a Vuoden 2010 arviointikertomus Asemakaavan laajentaminen ja muutos Erkkisenniemessä Haapaveden virastotalon ostaminen Maisemamallin raportit Henkilöstöraportti Mahdolliset kiireelliset asiat Valtuutettujen kyselyt ja aloitteet Valitusosoitus Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, nähtävänäpito pidetään yleisesti nähtävänä Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merk. ANTTI RANTAKANGAS Antti Rantakangas Hallintojohtaja Maria Isosalo Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja Leena Pirttikangas

2 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle 14. päivänä kesäkuuta 2011 ja lähetetty samana päivänä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenille. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Haapavesi lehdessä. Näin ollen kokouksesta on ilmoitettu kuntalain 54 :ssä säädetyllä ja valtuuston päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla (kuntalain 58 :n 1 mom.). Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan (34 ) valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Pöytäkirja tarkastetaan 23. päivänä kesäkuuta 2011 klo Aakkosjärjestyksen mukaisesti tarkastusvuorossa ovat Anri Mäkinen ja Päivi Määttä.

3 Kaupunginvaltuusto VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall TILINPÄÄTÖS 2010 (Valm. talousjohtaja) Vuoden 2010 tilinpäätöksen vuosikate on ,57. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen ,55. Konsernin tulos on ,06 ja vuosikate ,22. Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kuntalain 70 mukaan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. esittää valtuustolle, että tilikauden 2010 tulos ,55 kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille. 2. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi (liite nro 39/2011). 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 4. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talousjohtajan vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen valtuustolle menevään kappaleeseen, jos sellaiseen on tarvetta. Hyväksyttiin. Merk. Antti-Jussi Vahteala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

4 Kaupunginvaltuusto Tark.ltk VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päättänyt jättää allekirjoittamansa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.

5 Kaupunginvaltuusto Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tilintarkastaja on jättänyt tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastuskertomuksessa ei puolleta vastuuvapauden myöntämistä perusturvajohtajalle ja johtavalle ylilääkärille. Tilintarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: Tarkastuslautakunta päättää pyytää muistutuksesta perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selityksen sekä kaupunginhallituksen lausunnon. Pyydetään selitykset viimeistään mennessä, jotta kaupunginhallitus voi käsitellä lausunnon kokouksessaan Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. _ Tark.ltk Perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Perusturvajohtajan selitys (liite 1/15), johtavan ylilääkärin selitys (liite 2/15), kaupunginhallituksen lausunto (liite 3/15) ja siihen liittyvä eriävä mielipide (liite 4/15) on toimitettu lautakunnan jäsenille. Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi saattaa tilintarkastuskertomuksen johdosta annetut selitykset ja kaupunginhallituksen lausunnon valtuustolle tiedoksi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään erittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajalle, johtavalle ylilääkärille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta ja että muille kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Perusteena kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan osalta on johtavan ylilääkärin velvoittaminen hallintosäännön vastaisesti allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset.

6 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. _ Kvalt Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 26/2011, perusturvajohtajan selitys (liite nro 27/2011), johtavan ylilääkärin selitys (liite nro 28/2011), kaupunginhallituksen lausunto (liite nro 29/2011) ja siihen liittyvä eriävä mielipide (liite nro 30/2011). Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: katsoo tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saatetuksi katsoo tilintarkastuskertomuksen johdosta annetut selitykset ja kaupunginhallituksen lausunnon valtuustolle tiedoksi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajalle, johtavalle ylilääkärille, kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle ei tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta ja että muille kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Perusteena kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan osalta on johtavan ylilääkärin velvoittaminen hallintosäännön vastaisesti allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset. _

7 Kaupunginvaltuusto VUODEN 2010 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä. Liite 1/11. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin. Kvalt Vuoden 2010 arviointikertomus on esityslistan liitteenä nro 30a/2011. Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: - valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi - valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten

8 Kaupunginvaltuusto ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN JA MUUTOS ERKKISENNIEMESSÄ Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on merkitty uudeksi alkavaksi kaavoitustyöksi asemakaavan laajentamisen Erkkisenniemessä. Asemakaavan laajentamisella on tarkoitus muodostaa uusia rakennuspaikkoja asumisen tarpeisiin sekä varata tarpeellisia alueita virkistykseen. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi tähän kaavoitustyöhön (esityslistan liite nro 14/2009). Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee toimikunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää aloittaa asemakaavan laatimisen Mäkeläntien ja Laijuntien väliselle alueelle, ilmoittaa tästä sekä samalla asettaa tätä kaavoitustyötä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Ehdotuksen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan osallisiin lisättiin Haapaveden Energia Oy ja puhelinlaitoksen nimi korjattiin Pohjanmaan Puhelin Oy:ksi sekä sähkölaitoksen nimi korjattiin Vattenfall Verkko Oy:ksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen käsittelyn jälkeen on tutkittu alueen liittämistä läheiseen maantiehen katuyhteydellä. Tällöin todettiin, että Mäkeläntien linjauksen ja mitoituksen tarkistamiseksi olisi perusteltua ottaa Mäkeläntien katualue Korvenkujasta lukien mukaan kaavoitettavaan alueeseen sekä myös Mäkeläntien pohjoispuoliset nyt kaavan ulkopuolella olevat kolme kiinteistöä ja maantien liikennealue Mäkeläntien liittymään saakka. Liitteenä 21/2009 uusi kartta kaavoitettavasta alueesta. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää korjata päätöstään esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja tarkentaa kaavoitettavan alueen rajausta liitteen nro 21/2009 mukaiseksi.

9 Kaupunginvaltuusto Maankäyttötoimikunta päätti, että ehdotuksen mukaan ja lisäksi sitä Niemen esityksestä täydentäen niin että kaavoitettavaan alueeseen otetaan mukaan myös kaksi asuinkiinteistöä tontteineen Mäkeläntien itäpään itäpuolella. Kaavoitettava alue päätöksen mukaisesti esitetään liitteessä 21a/2009. Merk. Toimikunta päätti käsitellä tämän asian ennen 13:a. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavasuunnittelijan laatima luonnosversio on liitteenä nro 2/2010. Luonnosversio esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu luonnokseen, tekee siihen mahdollisesti tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia sekä päättää jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli luonnosta: mm valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen, joka sijoittuu osaksi suunnittelualueelle, luonnokseen sisältyvät aukeat näkymät suunniteltujen rakentamiskortteleiden välistä järvelle. Alueelle on suunniteltu 25 uutta rakennuspaikkaa, olevia rakennuspaikkoja alueella on 6. Alueen kortteleissa on luonnosteltu kerrosluvuksi I ja tonttitehokkuudeksi (e) 0,15. Keskustelussa todettiin, että alueelle ei osoiteta AR-tontteja vaan pelkästään AO-tontteja, riittävät ja tarkat rakentamistapaohjeet tulee tehdä kaavan valmistumisen yhteydessä, keskusteltiin alueelle osoitettavien tonttien kerroskorkeuksista sekä tonttien pinta-aloista. Toimikunta päätti, että kaavasuunnittelija kehittää esillä ollutta kaavaluonnosta edelleen keskusteluissa esiintuotujen näkemysten pohjalta ja toimikunta käsittelee vielä kerran kaavaa ennen kuin se esitetään kaupunginhallitukselle luonnoksena hyväksyttäväksi ja yleisesti nähtävänä pidettäväksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen kokouksen pohjalta edelleen kehitetty kaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7/2010 ja sen pohjalta teknisessä toimistossa tehty vaihtoehto liitteenä nro 8/2010. Kaavaluonnokset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa.

10 Kaupunginvaltuusto Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavaluonnoksen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely ja keskustelu: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli luonnoksen (liite 7). Käytiin keskustelua korttelien sijoituksesta ja avoimeksi jäävistä näkymistä. Todettiin olevan tarpeellista osoittaa talousrakennusten ohjeelliset sijainnit. Keskusteltiin tonttien rakennusoikeudesta niin, että se olisi e=0, m 2 talousrakennukselle ja kerroskorkeudesta niin että 1u1/2:n sijasta osoitetaan 1u3/4. Korvenkujan varteen suunniteltujen kortteleiden sijoittamisvaihtoehdoista keskusteltiin. Toimikunta kävi maastossa perehtymässä kyseisten kortteleiden sijoitusvaihtoehtoihin sekä niiden rajaamiin näkymiin. Päädyttiin vaihtoehtoon 7/2010. Toimikunta päätti, että rakennustehokkuus merkitään e=0,15+ talousrakennukselle 80m 2, kerroskorkeudeksi otetaan II (Korvenkujan varressa) sekä muissa kortteleissa 1u3/4, Korvenkujalla korttelit ja tontit sijoitetaan liitteen 7/2010 mukaisesti. Tonttien lukumäärä päätettiin pitää liitteen 7/2010 mukaisena. Lisäksi toimikunta päätti että tätä liki valmista luonnosta ei vielä viedä edelleen käsittelyyn vaan vähän aikaa tehdään lähialueen maanhankintaselvittelyä sekä odotetaan pohjatutkimustulokset tältä suunnittelualueelta. Tämän asian käsittely päättyi klo Maank. tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavoitettavalla alueella on tehty pohjatutkimukset koko alueella moottorikäyttöisellä painokairalla ja sillä saatujen tulosten perusteella heikommaksi osoittautuneella alueella lisäksi on teetätetty heijarikairaukset, häiriintymättömien maanäytteiden ottamiset ja tutkimukset sekä ödometrikokeet painumariskien selvittämiseksi. Saatujen tutkimusraporttien perusteella itäisimmät rakennuspaikat ovat perustamisolosuhteiltaan erityistä huomiota ja määräyksiä vaativat, perustamistapana on esim. edellytettävä paalutusta. Maaperätutkimukset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Kaavasuunnittelija esittelee pohjatutkimustulosten huomioimisen asemakaavaluonnoksessa ja sen kaavamerkinnöissä ja määräyksissä. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu kaavaluonnoksen tarkentamiseen ja päättää sen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella.

11 Kaupunginvaltuusto Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli kaavaluonnosta ja tehtyjen maaperätutkimusten tulosten huomioon ottamista kaavamääräyksissä. Keskusteltiin kaavamääräyksistä. Maankäyttötoimikunta päätti hyväksyä edellisellä kerralla käsiteltyyn kaavaluonnokseen kaavamerkinnät, sekä päätti asettaa kaavaluonnos (Liite 17) julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaislausunnot. Merk. Tiina Kemppinen saapui kokoukseen klo 9.50 tämän asian käsittelyn alussa. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja samanaikaisesti pyydettiin viranomaisilta ja laitoksilta lausunnot. Nähtävillä oloaikana luonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä nro 1/2011. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen, joka esitellään tarkemmin kokouksessa samoin esitellään esitetyt lausunnot ja mielipiteet huomioiden tarkistettu asemakaavaluonnos. Kaavan laatijan vastine liitetään liitteeksi nro 2/2011. Asemakaavaluonnos liitetään liitteeksi nro 3/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päättää kaavaluonnokseen tehtävistä tarkistuksista sekä esittää näin tarkistettua kaavaluonnosta kaupunginhallitukselle ehdotuksena hyväksyttäväksi ja julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli lausunnot ja mielipiteet sekä vastineen niihin. Maankäyttötoimikunta keskusteli niiden perusteella tehtävistä pienistä tarkennuksista; et-alueen sijoittamisesta, MA-alueen poistamisesta kaavoitusalueesta sekä korttelin 332 rakentamisalueen tarkemmasta rajauksesta maisemanäkyvyyden turvaamiseksi. Maankäyttötoimikunta käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päätti kaavaluonnokseen tehtävistä pienistä tarkistuksista käsittelykohdassa selostetulla tavalla sekä esittää, että kaupungin-

12 Kaupunginvaltuusto hallitus hyväksyy kaavaluonnoksen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Haapaveden keskustan asemakaavan uudet korttelit sekä niihin liittyvä viher- ja katualueet, lisäksi muutetaan Mäkeläntien katualuetta osuudella Korvenkuja - Rytkynkuja. Asemakaavakartta on esityslistan liitteenä nro 15/2011, kaavaselostus liitteenä nro 16/2011, luonnoksesta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet liitteenä nro 17/2011, kaavan laatijan vastineet liitteenä nro 18/2011 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 19/2011. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korttelien sekä niihin liittyvän viher- ja katualueiden asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, ympäristöterveyslautakunnalta, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Haapaveden Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Jouko Luukkonen. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Koska nähtävillä oloaika päättyy niin esityslistan laatimisen jälkeen saadut lausunnot ja muistutukset esitellään toimikunnalle kokouksessa. Saadut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 7/2011. Kaavasuunnittelijan laatima vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Vastine liitetään liitteeksi nro 8/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtä-

13 Kaupunginvaltuusto villä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli vastineluonnoksen sisältöä yksityiskohtaisesti. Käytiin keskustelua vastineen sisällöstä sekä kaukolämmön järjestämisestä alueelle. Puheenjohtaja esitti keskustelun perusteella, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen jatkoselvittelyjen mahdollistamiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen Haapaveden Energia Oy:n asiantuntijakuulemista varten. Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaan. Merk. Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Haapaveden Energian toimitusjohtaja esittelee kaukolämmön rakennettavuutta ja sen taloudellisia seikkoja ko. kaava-alueelle. Korttelirajoiltaan korttelissa 332 tarkistettu kaavakartta liitteenä nro 17/2011 sekä kaavasuunnittelijan laatima yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineluonnos liitteenä nro 18/2011.

14 Kaupunginvaltuusto Oheislukemistona Haapaveden Energia Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 2/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaukolämpöselvitykseen, käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Väinö Lappeteläinen esitteli Haapaveden Energia Oy:n selvityksen suunnittelualueen kaukolämmön rakentamismahdollisuutta ja toiminnan kannattavuuslaskelmia. Selvitys toi esille alueen kaukolämpörakentamisen ja kaukolämpötoiminnan selvästi kannattamattomaksi, Vain todella suuri kaukolämpötariffin hinnan korotus muuttaisi toiminnan alueella kannattavaksi, silloin kaukolämpö ei enää olisi kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden. Toimikunta keskusteli selvityksen esille tuomista seikoista. Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Alueelle ei asemakaavalla velvoiteta kaukolämmön käyttöön. Hyväksytään kaavasuunnittelijan vastineluonnos ja sen mukaisesti tarkennettu kaavaehdotus ja esitetään sitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukaan. Merk. Keskustelun jälkeen ennen päätöksen tekoa klo Erkki Rytky ja Viljo Saukko poistuivat kokouksesta esteellisinä, samoin Väinö Lappeteläinen poistui kokouksesta. Todettiin, että Martti Repo toimii Viljo Saukon poissaollessa jäsenenä ja hänet valittiin Saukon tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Erkkisenniemen asemakaavan laajentamisella muodostuu uudet korttelit sekä laajenee kortteli 311 tonteilla 4-7. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 61/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 62/2011.

15 Kaupunginvaltuusto Lausuntojen ja muistutuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uudelleen nähtävillä pitoa. Kaavakartta on liitteenä nro 63/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 64/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 65/2011. Kaupunginhallitus päättää samalla uusien katujen nimistä. Nimiehdotukset esitetään kaupunginhallitukselle kokouksessa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Kaupunginhallitus päättää katujen nimiksi Mannilantie, Vinolantie ja Savikaljuntie. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä. Khall Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja Väinö Lappeteläinen tulee kokoukseen selostamaan kaukolämpöverkon kustannusvaikutuksia. Esityslistan oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Käsittely: Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta. Hyväksyttiin. Merk. Väinö Lappeteläinen oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan klo Maria Isosalo, Erkki Rytky, Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 14.57

16 Kaupunginvaltuusto Teuvo Näätänen oli paikalla tämän ajan varajäsenenä. Esko Vinkki toimi tämän ajan puheenjohtajana ja Jouko Luukkonen pöytäkirjanpitäjänä. Kvalt Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 31/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 32/2011. Kaavakartta on liitteenä nro 33/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 34/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 35/2011. Oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta.

17 Kaupunginvaltuusto HAAPAVEDEN VIRASTOTALON OSTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut myyvänsä Haapaveden virastotalon osana laajempaa valtion virastotalojen myyntihanketta. Haapaveden virastotalo muodostuu kahdesta kiinteistöstä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöillä on vuonna 1970 rakennetut toimistorakennus (huoneistoala noin m 2 ) ja asuinrakennus (huoneistoala 412 m 2 ). Lisäksi on varastoja ja autopaikkoja 316 m 2. Virastotalo on pidetty kunnossa ja mm. sen automatiikka on uusittu vuonna Talossa on kolme kerrosta, mutta ei hissiä. Mahdollisiksi peruskorjaustarpeiksi voidaan arvioida ikkunoiden uusiminen, vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen (10-15 v.) ja hissin rakentaminen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi. Asuinrakennus on alkuperäisessä kunnossa ja vaatii peruskorjausta. Virastotalo on pääosin vuokrattu. Vuokralaisina on Itella, Haapajärven oikeusaputoimisto, Jokilaaksojen poliisilaitos ja Siikatalvan TE-toimisto. Lisäksi vuokralaisena on Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, joka kuitenkin on luopumassa ko. tiloista. Kuudesta asuinhuoneistoista viisi on vuokrattuna. Vuokratulot ilman maistraattia ovat yhteensä noin alv. Vuokrakate on näillä luvuilla noin /v. Kaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen antamilla valtuuksilla neuvotellut virastotalon ostamisesta kaupungille. Neuvottelujen lopputuloksena esitetään kokonaisuuden ostamista kauppahinnalla. Virastotalon hankinta mahdollistaa Haapaveden Teknologiakylä Oy:n tiloissa vuokralla olevien kaupungin toimintojen siirtymisen ainakin pääosin virastotaloon, jolloin Teknologiakylän tiloja vapautuu yritysten käyttöön. Tämän johdosta Teknotalo 4 -uudisrakennushanketta ei ole tarpeen tässä tilanteessa toteuttaa. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden yhteishankkeena siten, että kaupunki ostaa maapohjan, Kiinteistö Oy Haapa-asunnot asuinrakennuksen vuokratontilla ja Haapaveden Teknologiakylä Oy virastotalon vuokratontilla. Koska kysymys on konsernin kokonaisratkaisusta, kaupan rahoitus on suunniteltu toteuttaa myös kaupungin ja konserniyhtiöiden keskinäisillä sopimuksilla. Kiinteistön osto tapahtuu talousarviossa maan ostoon varatulla määrärahalla. Lainan anto tytäryhtiöille vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen, mutta voidaan rahoittaa talousarviossa varatun nettolainanoton puitteissa, koska näillä näkymin kaupunginvaltuuston hyväksymistä hallihankkeista toinen ei toteudu vuoden 2011 aikana.

18 Kaupunginvaltuusto Senaatti-kiinteistöjen hallitus käsittelee kaupan hyväksymistä omalta osaltaan Koska kaupunginjohtaja on Haapaveden Teknologiakylä Oy:n ja talousjohtaja Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen hallituksen jäsen, asian esittelee kaupunginhallitukselle hallintojohtaja. Liitteenä nro 71/2011 on taustatietoja kaupan kohteesta. Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10. Samalla kaupunginhallitus Hyväksyy kohdan 1 mukaisten kiinteistöjen vuokraamisen Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle liitteiden nro 72/2011 ja 73/2011 mukaisesti, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy em. kaupan. Hyväksyttiin. Merk. Erkki Rytky, Seija Ristimaa, Jouko Luukkonen, Marjaana Laitila- Säily ja Heikki Halla-aho poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Viljo Saukko toimi tämän ajan puheenjohtajana. Kvalt Liitteenä nro 36/2011 on taustatietoja kaupan kohteesta. Liitteenä nro 37/2011 ja nro 38/2011 ovat Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:n kanssa solmittavat vuokrasopimukset.

19 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10.

20 Kaupunginvaltuusto MAISEMAMALLIN RAPORTIT Khall (Valm. perusturvajohtaja) KuntaMaiseman edustaja Eero Vaissi esitteli perusturvan Maisema -raportin vuodelta 2010 päättäjille Liitteenä nro 74/2011 on viimeisin versio Maisema -mallista, jossa on tehty kunta-analyysiä, miten kustannukset ovat suhteessa muiden kuntien kustannuksiin sekä yhteenvedoissa todetaan positiiviset löydökset (hyvä toiminta), mitä toiminnassa on parannettavaa ja suositukset palvelujen tehostamiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Maisema -raportin tietoonsa saatetuksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan. Maisemamallin raportit ovat esityslistan ohessa.

21 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Khall (Valm. hallintojohtaja) Esityslistan liitteenä nro 78/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Vuoden 2010 tilinpäätökseen on merkitty, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin samassa kokouksessa. Yhteistyötoimikunta saa henkilöstöraportin tiedoksi kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2010 henkilöstöraportin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Kvalt Esityslistan liitteenä nro 39/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2010 henkilöstöraportin.

22 Kaupunginvaltuusto MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT VALTUUTETTUJEN KYSELYT JA ALOITTEET VALITUSOSOITUS

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 4/2009 88 KOKOUSAIKA 15.6.2009 klo 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 4/2011 1 KOKOUSAIKA 20.6.2011 klo 19.00 20.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen. Päivi Määttä,

Heino Vuorenmaa, jäsen. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2011 177 KOKOUSAIKA 23.5.2011 klo 15.00-16.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Marjaana Laitila-Säily,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kunnanvaltuusto 2/2014. KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 2/2014 KOKOUSAIKA 12.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 7 6 Toimintavuoden 2013 tilinpäätös 8 8 Vuoden 2013

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 38 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 135 07.04.2009 Kunnanhallitus 221 16.06.2009 Kunnanhallitus 243 29.06.2009 Kunnanvaltuusto 86 29.06.2009 Iin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 570/02/55/2008 Khall 135 Kuntalain

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 09.06.2010 1 Kokousaika 09.06.2010 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot