Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo ja 106 klo Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 104 klo ja 106 klo Marjaana Laitila-Säily, jäsen, poissa 106 klo Teuvo Näätänen, varajäsen, paikalla 104 klo Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen, poissa 106 klo Viljo Saukko, jäsen, poissa 104 klo Erkki Torkkola, varajäsen Ritva Vatjus, jäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen POISSA Päivi Määttä, jäsen MUUT SAAPUVILLA Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. OLLEET Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä, poissa klo Maria Isosalo, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, poissa 104 klo ja 116 klo Väinö Lappeteläinen, Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja, paikalla 104 klo LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Heino Vuorenmaa ja Ritva Vatjuksen. Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Maria Isosalo Esko Vinkki, 104 Jouko Luukkonen, :t 104 ja 116 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Viljo Saukko, 106 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Heino Vuorenmaa Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Ritva Vatjus Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 104 Asemakaavan laajentaminen ja muutos Erkkisenniemessä , 70, 70a,70b Kaupunginhallituksen lausunto tilintarkastajan muistutuksen johdosta , 72, 73 Haapaveden virastotalon ostaminen Maisemamallin raportit Kolmen erillispalstan ostaminen Tähtelä II -tilasta Haapaveden isännänviiri Yhteistyösopimus Oulun yliopiston kanssa Henkilöstöraportti Määräalan myyminen Turvetila -nimisestä ja Raatesuo -nimisestä tilasta Kari Hatulalle ja Irma Peltoniemelle Määräalan myyminen Raatesuo -nimisestä tilasta Raimo ja Ritva Kalliolle , 82 Haapakosken työpajan muutostyöt / Määrärahan siirto Aloite hiekkatekonurmikentän rakentamisesta Johtoryhmän palkantarkistukset Vakanssien täyttöluvat Kirjelmät Muut asiat 222 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN JA MUUTOS ERKKISENNIEMESSÄ Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on merkitty uudeksi alkavaksi kaavoitustyöksi asemakaavan laajentamisen Erkkisenniemessä. Asemakaavan laajentamisella on tarkoitus muodostaa uusia rakennuspaikkoja asumisen tarpeisiin sekä varata tarpeellisia alueita virkistykseen. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi tähän kaavoitustyöhön (esityslistan liite nro 14/2009). Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee toimikunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää aloittaa asemakaavan laatimisen Mäkeläntien ja Laijuntien väliselle alueelle, ilmoittaa tästä sekä samalla asettaa tätä kaavoitustyötä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Ehdotuksen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan osallisiin lisättiin Haapaveden Energia Oy ja puhelinlaitoksen nimi korjattiin Pohjanmaan Puhelin Oy:ksi sekä sähkölaitoksen nimi korjattiin Vattenfall Verkko Oy:ksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen käsittelyn jälkeen on tutkittu alueen liittämistä läheiseen maantiehen katuyhteydellä. Tällöin todettiin, että Mäkeläntien linjauksen ja mitoituksen tarkistamiseksi olisi perusteltua ottaa Mäkeläntien katualue Korvenkujasta lukien mukaan kaavoitettavaan alueeseen sekä myös Mäkeläntien pohjoispuoliset nyt kaavan ulkopuolella olevat kolme kiinteistöä ja maantien liikennealue Mäkeläntien liittymään saakka. Liitteenä 21/2009 uusi kartta kaavoitettavasta alueesta. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää korjata päätöstään esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja tarkentaa kaavoitettavan alueen rajausta liitteen nro 21/2009 mukaiseksi.

4 Kaupunginhallitus Maankäyttötoimikunta päätti, että ehdotuksen mukaan ja lisäksi sitä Niemen esityksestä täydentäen niin että kaavoitettavaan alueeseen otetaan mukaan myös kaksi asuinkiinteistöä tontteineen Mäkeläntien itäpään itäpuolella. Kaavoitettava alue päätöksen mukaisesti esitetään liitteessä 21a/2009. Merk. Toimikunta päätti käsitellä tämän asian ennen 13:a. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavasuunnittelijan laatima luonnosversio on liitteenä nro 2/2010. Luonnosversio esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu luonnokseen, tekee siihen mahdollisesti tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia sekä päättää jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli luonnosta: mm valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen, joka sijoittuu osaksi suunnittelualueelle, luonnokseen sisältyvät aukeat näkymät suunniteltujen rakentamiskortteleiden välistä järvelle. Alueelle on suunniteltu 25 uutta rakennuspaikkaa, olevia rakennuspaikkoja alueella on 6. Alueen kortteleissa on luonnosteltu kerrosluvuksi I ja tonttitehokkuudeksi (e) 0,15. Keskustelussa todettiin, että alueelle ei osoiteta AR-tontteja vaan pelkästään AO-tontteja, riittävät ja tarkat rakentamistapaohjeet tulee tehdä kaavan valmistumisen yhteydessä, keskusteltiin alueelle osoitettavien tonttien kerroskorkeuksista sekä tonttien pinta-aloista. Toimikunta päätti, että kaavasuunnittelija kehittää esillä ollutta kaavaluonnosta edelleen keskusteluissa esiintuotujen näkemysten pohjalta ja toimikunta käsittelee vielä kerran kaavaa ennen kuin se esitetään kaupunginhallitukselle luonnoksena hyväksyttäväksi ja yleisesti nähtävänä pidettäväksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen kokouksen pohjalta edelleen kehitetty kaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7/2010 ja sen pohjalta teknisessä toimistossa tehty vaihtoehto liitteenä nro 8/2010.

5 Kaupunginhallitus Kaavaluonnokset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavaluonnoksen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely ja keskustelu: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli luonnoksen (liite 7). Käytiin keskustelua korttelien sijoituksesta ja avoimeksi jäävistä näkymistä. Todettiin olevan tarpeellista osoittaa talousrakennusten ohjeelliset sijainnit. Keskusteltiin tonttien rakennusoikeudesta niin, että se olisi e=0, m 2 talousrakennukselle ja kerroskorkeudesta niin että 1u1/2:n sijasta osoitetaan 1u3/4. Korvenkujan varteen suunniteltujen kortteleiden sijoittamisvaihtoehdoista keskusteltiin. Toimikunta kävi maastossa perehtymässä kyseisten kortteleiden sijoitusvaihtoehtoihin sekä niiden rajaamiin näkymiin. Päädyttiin vaihtoehtoon 7/2010. Toimikunta päätti, että rakennustehokkuus merkitään e=0,15+ talousrakennukselle 80m 2, kerroskorkeudeksi otetaan II (Korvenkujan varressa) sekä muissa kortteleissa 1u3/4, Korvenkujalla korttelit ja tontit sijoitetaan liitteen 7/2010 mukaisesti. Tonttien lukumäärä päätettiin pitää liitteen 7/2010 mukaisena. Lisäksi toimikunta päätti että tätä liki valmista luonnosta ei vielä viedä edelleen käsittelyyn vaan vähän aikaa tehdään lähialueen maanhankintaselvittelyä sekä odotetaan pohjatutkimustulokset tältä suunnittelualueelta. Tämän asian käsittely päättyi klo Maank. tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavoitettavalla alueella on tehty pohjatutkimukset koko alueella moottorikäyttöisellä painokairalla ja sillä saatujen tulosten perusteella heikommaksi osoittautuneella alueella lisäksi on teetätetty heijarikairaukset, häiriintymättömien maanäytteiden ottamiset ja tutkimukset sekä ödometrikokeet painumariskien selvittämiseksi. Saatujen tutkimusraporttien perusteella itäisimmät rakennuspaikat ovat perustamisolosuhteiltaan erityistä huomiota ja määräyksiä vaativat, perustamistapana on esim. edellytettävä paalutusta. Maaperätutkimukset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Kaavasuunnittelija esittelee pohjatutkimustulosten huomioimisen asemakaavaluonnoksessa ja sen kaavamerkinnöissä ja määräyksissä.

6 Kaupunginhallitus Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu kaavaluonnoksen tarkentamiseen ja päättää sen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli kaavaluonnosta ja tehtyjen maaperätutkimusten tulosten huomioon ottamista kaavamääräyksissä. Keskusteltiin kaavamääräyksistä. Maankäyttötoimikunta päätti hyväksyä edellisellä kerralla käsiteltyyn kaavaluonnokseen kaavamerkinnät, sekä päätti asettaa kaavaluonnos (Liite 17) julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaislausunnot. Merk. Tiina Kemppinen saapui kokoukseen klo 9.50 tämän asian käsittelyn alussa. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja samanaikaisesti pyydettiin viranomaisilta ja laitoksilta lausunnot. Nähtävillä oloaikana luonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä nro 1/2011. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen, joka esitellään tarkemmin kokouksessa samoin esitellään esitetyt lausunnot ja mielipiteet huomioiden tarkistettu asemakaavaluonnos. Kaavan laatijan vastine liitetään liitteeksi nro 2/2011. Asemakaavaluonnos liitetään liitteeksi nro 3/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päättää kaavaluonnokseen tehtävistä tarkistuksista sekä esittää näin tarkistettua kaavaluonnosta kaupunginhallitukselle ehdotuksena hyväksyttäväksi ja julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli lausunnot ja mielipiteet sekä vastineen niihin. Maankäyttötoimikunta keskusteli niiden perusteella tehtävistä pienistä tarkennuksista; et-alueen sijoittamisesta, MA-alueen poistamisesta kaavoitusalueesta sekä korttelin 332 rakentamisalueen tarkemmasta rajauksesta maisemanäkyvyyden turvaamiseksi.

7 Kaupunginhallitus Maankäyttötoimikunta käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päätti kaavaluonnokseen tehtävistä pienistä tarkistuksista käsittelykohdassa selostetulla tavalla sekä esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Haapaveden keskustan asemakaavan uudet korttelit sekä niihin liittyvä viher- ja katualueet, lisäksi muutetaan Mäkeläntien katualuetta osuudella Korvenkuja - Rytkynkuja. Asemakaavakartta on esityslistan liitteenä nro 15/2011, kaavaselostus liitteenä nro 16/2011, luonnoksesta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet liitteenä nro 17/2011, kaavan laatijan vastineet liitteenä nro 18/2011 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 19/2011. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korttelien sekä niihin liittyvän viher- ja katualueiden asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, ympäristöterveyslautakunnalta, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Haapaveden Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Jouko Luukkonen. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Koska nähtävillä oloaika päättyy niin esityslistan laatimisen jälkeen saadut lausunnot ja muistutukset esitellään toimikunnalle kokouksessa. Saadut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 7/2011.

8 Kaupunginhallitus Kaavasuunnittelijan laatima vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Vastine liitetään liitteeksi nro 8/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli vastineluonnoksen sisältöä yksityiskohtaisesti. Käytiin keskustelua vastineen sisällöstä sekä kaukolämmön järjestämisestä alueelle. Puheenjohtaja esitti keskustelun perusteella, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen jatkoselvittelyjen mahdollistamiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen Haapaveden Energia Oy:n asiantuntijakuulemista varten. Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaan. Merk. Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 Kaupunginhallitus Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Haapaveden Energian toimitusjohtaja esittelee kaukolämmön rakennettavuutta ja sen taloudellisia seikkoja ko. kaava-alueelle. Korttelirajoiltaan korttelissa 332 tarkistettu kaavakartta liitteenä nro 17/2011 sekä kaavasuunnittelijan laatima yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineluonnos liitteenä nro 18/2011. Oheislukemistona Haapaveden Energia Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 2/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaukolämpöselvitykseen, käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Väinö Lappeteläinen esitteli Haapaveden Energia Oy:n selvityksen suunnittelualueen kaukolämmön rakentamismahdollisuutta ja toiminnan kannattavuuslaskelmia. Selvitys toi esille alueen kaukolämpörakentamisen ja kaukolämpötoiminnan selvästi kannattamattomaksi, Vain todella suuri kaukolämpötariffin hinnan korotus muuttaisi toiminnan alueella kannattavaksi, silloin kaukolämpö ei enää olisi kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden. Toimikunta keskusteli selvityksen esille tuomista seikoista. Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Alueelle ei asemakaavalla velvoiteta kaukolämmön käyttöön. Hyväksytään kaavasuunnittelijan vastineluonnos ja sen mukaisesti tarkennettu kaavaehdotus ja esitetään sitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukaan. Merk. Keskustelun jälkeen ennen päätöksen tekoa klo Erkki Rytky ja Viljo Saukko poistuivat kokouksesta esteellisinä, samoin Väinö Lappeteläinen poistui kokouksesta. Todettiin, että Martti Repo toimii Viljo Saukon poissaollessa jäsenenä ja hänet valittiin Saukon tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi.

10 Kaupunginhallitus Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Erkkisenniemen asemakaavan laajentamisella muodostuu uudet korttelit sekä laajenee kortteli 311 tonteilla 4-7. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 61/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 62/2011. Lausuntojen ja muistutuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uudelleen nähtävillä pitoa. Kaavakartta on liitteenä nro 63/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 64/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 65/2011. Kaupunginhallitus päättää samalla uusien katujen nimistä. Nimiehdotukset esitetään kaupunginhallitukselle kokouksessa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Kaupunginhallitus päättää katujen nimiksi Mannilantie, Vinolantie ja Savikaljuntie. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä. Khall Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja Väinö Lappeteläinen tulee kokoukseen selostamaan kaukolämpöverkon kustannusvaikutuksia. Esityslistan oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4-7.

11 Kaupunginhallitus Käsittely: Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta. Hyväksyttiin. Merk. Väinö Lappeteläinen oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan klo Maria Isosalo, Erkki Rytky, Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Teuvo Näätänen oli paikalla tämän ajan varajäsenenä. Esko Vinkki toimi tämän ajan puheenjohtajana ja Jouko Luukkonen pöytäkirjanpitäjänä.

12 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO TILINTARKASTAJAN MUISTUTUKSEN JOHDOSTA (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupungin tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöstä. Haapaveden kaupungin tilintarkastaja on esittänyt vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksessaan, että ei puolla vastuuvapauden myöntämistä perusturvajohtajalle ja johtavalle ylilääkärille, lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus asiaan liittyen. Tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää muistutuksen johdosta selitykset perusturvajohtajalta ja ylilääkäriltä mennessä. Tarkastuslautakunta on myös samalla päättänyt pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon asiasta mennessä. Esityslistan liitteenä nro 69/2011 on tilintarkastuskertomus ja liitteenä nro 70/2011 on tilintarkastuspöytäkirja ambulanssihankintaan liittyen. Esityslistan oheislukemistona on tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen nro 70a/2011 mukaisen lausunnon. Käsittely: Kokouksessa jaettiin kaupunginhallituksen lausuntoluonnos sekä perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selitykset, tämä aineisto on pöytäkirjan liitteenä nro 70a/2011. Martti Revon teki seuraavan esityksen, lausuntoon lisätään: Kaupunginhallitus yhtyy tilintarkastajan kannanottoon Eija Komulaisen ja Pauliina Sarajärven osalta ja suosittaa erityistilintarkastusta asiaan liittyen. Martti Revon esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Jouko Luukkonen poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Martti Repo jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 70b/2011.

13 Kaupunginhallitus HAAPAVEDEN VIRASTOTALON OSTAMINEN (Valm. hallintojohtaja) Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut myyvänsä Haapaveden virastotalon osana laajempaa valtion virastotalojen myyntihanketta. Haapaveden virastotalo muodostuu kahdesta kiinteistöstä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöillä on vuonna 1970 rakennetut toimistorakennus (huoneistoala noin m 2 ) ja asuinrakennus (huoneistoala 412 m 2 ). Lisäksi on varastoja ja autopaikkoja 316 m 2. Virastotalo on pidetty kunnossa ja mm. sen automatiikka on uusittu vuonna Talossa on kolme kerrosta, mutta ei hissiä. Mahdollisiksi peruskorjaustarpeiksi voidaan arvioida ikkunoiden uusiminen, vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen (10-15 v.) ja hissin rakentaminen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi. Asuinrakennus on alkuperäisessä kunnossa ja vaatii peruskorjausta. Virastotalo on pääosin vuokrattu. Vuokralaisina on Itella, Haapajärven oikeusaputoimisto, Jokilaaksojen poliisilaitos ja Siikatalvan TE-toimisto. Lisäksi vuokralaisena on Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, joka kuitenkin on luopumassa ko. tiloista. Kuudesta asuinhuoneistoista viisi on vuokrattuna. Vuokratulot ilman maistraattia ovat yhteensä noin alv. Vuokrakate on näillä luvuilla noin /v. Kaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen antamilla valtuuksilla neuvotellut virastotalon ostamisesta kaupungille. Neuvottelujen lopputuloksena esitetään kokonaisuuden ostamista kauppahinnalla. Virastotalon hankinta mahdollistaa Haapaveden Teknologiakylä Oy:n tiloissa vuokralla olevien kaupungin toimintojen siirtymisen ainakin pääosin virastotaloon, jolloin Teknologiakylän tiloja vapautuu yritysten käyttöön. Tämän johdosta Teknotalo 4 -uudisrakennushanketta ei ole tarpeen tässä tilanteessa toteuttaa. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden yhteishankkeena siten, että kaupunki ostaa maapohjan, Kiinteistö Oy Haapa-asunnot asuinrakennuksen vuokratontilla ja Haapaveden Teknologiakylä Oy virastotalon vuokratontilla. Koska kysymys on konsernin kokonaisratkaisusta, kaupan rahoitus on suunniteltu toteuttaa myös kaupungin ja konserniyhtiöiden keskinäisillä sopimuksilla. Kiinteistön osto tapahtuu talousarviossa maan ostoon varatulla määrärahalla. Lainan anto tytäryhtiöille vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen, mutta voidaan rahoittaa talousarviossa varatun nettolainanoton puitteissa, koska näillä näkymin kaupunginvaltuuston hyväksymistä hallihankkeista toinen ei toteudu vuoden 2011 aikana.

14 Kaupunginhallitus Senaatti-kiinteistöjen hallitus käsittelee kaupan hyväksymistä omalta osaltaan Koska kaupunginjohtaja on Haapaveden Teknologiakylä Oy:n ja talousjohtaja Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen hallituksen jäsen, asian esittelee kaupunginhallitukselle hallintojohtaja. Liitteenä nro 71/2011 taustatietoja kaupan kohteesta. Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus :n kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen :n kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille :n ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle :n lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10. Samalla kaupunginhallitus Hyväksyy kohdan 1 mukaisten kiinteistöjen vuokraamisen Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle liitteiden nro 72/2011 ja 73/2011 mukaisesti, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy em. kaupan. Hyväksyttiin. Merk. Erkki Rytky, Seija Ristimaa, Jouko Luukkonen, Marjaana Laitila- Säily ja Heikki Halla-aho poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Viljo Saukko toimi tämän ajan puheenjohtajana.

15 Kaupunginhallitus MAISEMAMALLIN RAPORTIT (Valm. perusturvajohtaja) KuntaMaiseman edustaja, Eero Vaissi, esitteli perusturvan Maisemaraportin vuodelta 2010 päättäjille Liitteenä nro 74/2011 on viimeisin versio Maisema -mallista, jossa on tehty kunta-analyysiä, miten kustannukset ovat suhteessa muiden kuntien kustannuksiin sekä yhteenvedoissa todetaan positiiviset löydökset (hyvä toiminta), mitä toiminnassa on parannettavaa ja suositukset palvelujen tehostamiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Maisema -raportin tietoonsa saatetuksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kaupunginhallitus KOLMEN ERILLISPALSTAN OSTAMINEN TÄHTELÄ II -TILASTA (Valm. maankäyttöinsinööri) Haapaveden kaupunki on tehnyt ostotarjouksen Tähtelä II -tilan Pulkkilantien pohjoispuolella sijaitsevasta metsäpalstasta (9,45 ha) Tämän ostotarjouksen hintaa korotettiin Helvi Jemiina Nurkkalan ja Uuno Roobertti Tähtelän oikeudenomistajien edustajien kanssa on nyt neuvoteltu kyseisen ostotarjouksen pohjalta (neuvottelu ). Neuvotteluissa otettiin mukaan kyseisen metsäpalstan lisäksi kaksi erillispalstaa asemakaava-alueella, toinen Urheilutiealuetta noin 65 m 2 ja toinen Myyrinkujan varrella noin 295 m 2. Metsäpalstasta on Haapavesi-Kärsämäki metsänhoitoyhdistyksen tekemä summa-arvio. Siinä puuston kokonaisarvo on ja taimikoiden 1249 sekä metsäpohjan arvo Metsätaloudellinen summa arvo ilman mitään vähennyksiä on Lähiajan taimikonhoito kulu ja yleinen arvon korjaus (- 15 %) huomioiden palstan metsätaloudellinen käypä arvo on ko. arvion mukaan Ostotarjouksessa on lähtökohtana ollut, että maapohja arvotetaan raakamaana samansuuruiseen hintatasoon kuin Länsi-Huiskan alueen raakamaan ostossa käytettiin (maapohja 1,00 /m 2 ), koska kysymyksessä on alue, jolle teollisuusalueen asemakaavaa laajennetaan lähitulevaisuudessa. Neuvotteluissa omistajataho piti kokonaisuuden kauppahintavaatimuksena Tästä tasosta neuvotteluissa päädyttiin esittämään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupan tekemistä :n kokonaishintaan. Liitteenä nro 75/2011 on kauppakirjaluonnos Tähtelä II -tilan kolmen palstan ostamiseksi tehtävästä kaupasta. Kauppakirjan liitekartoista ilmenee palstojen sijainti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Tähtelä II -tilan (kiinteistötunnus ) kolmen palstan ostamisen liitteenä nro 75/2011 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja :n kauppahinnalla. Hyväksyttiin.

17 Kaupunginhallitus HAAPAVEDEN ISÄNNÄNVIIRI (Valm. hallintojohtaja) Mikko Oja Mainos ja Markkinointi M. Oja Ky:stä on lähestynyt Haapaveden kaupunkia ehdotuksena Haapaveden isännänviirin tekeminen. Mainos ja Markkinointi M. Oja Ky haluaisi tehdä myyntiin haapavetisiä viirejä. Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään nostettuna omakotitalon tai kesämökin lippusalkoon. Isännänviirin sanoma on, että isäntäväki on paikalla viirin ollessa nostettuna. Isännänviirinä voidaan käyttää suku-, kaupunki-, kunta-, maakunta- tai siniristiviiriä. Isännänviirin käyttäjä valitsee viirin yleensä syntymäseutunsa mukaan. Suomessa isännänviirillä voi liputtaa muulloin kuin liputuspäivinä, jolloin on tapana liputtaa siniristilipulla. Isännänviirillä ei voi suorittaa suruliputusta. Isännänviirin käyttöä tai ulkonäköä ei säädellä laissa. Viiriä ei myöskään tarvitse laskea yöksi. Esityslistan liitteenä nro 76/2011 on ehdotus Haapaveden isännänviiriksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Haapaveden isännänviiriksi liitteen nro 76/2011 mukaisen ehdotuksen. Hyväksyttiin.

18 Kaupunginhallitus YHTEISTYÖSOPIMUS OULUN YLIOPISTON KANSSA (Valm. sivistysjohtaja) Oulun yliopiston ja Haapaveden kaupungin välinen yhteistyö on jatkunut useita vuosia. Yhteistyöstä on sovittu puitesopimuksella yliopiston johdon kanssa. Puitesopimusta on voidaan tarvittaessa tarkentaa yksityiskohtaisilla sopimuksilla. Vastaavanlaista sopimusta ei Oulun yliopistolla ole muiden kuntien kanssa. Sopimusta on tarkennettu rehtori Lauri Lajusen ja suunnittelupäällikkö Pertti Tikkasen sekä Oulun Eteläisen Instituutin johtaja Eelis Kokon vieraillessa Haapavedellä Sopimus koskee opettajien täydennyskoulutusta, lukion kanssa tehtävää yhteistyötä ja muuta yhteistyötä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä tietoteollisuusalan kehittämistä ja opetusyhteistyötä. Uutena sopimukseen on kirjattu opettajien täydennyskoulutuksessa ja opettajien osaamisen kehittämisessä tehtävä yhteistyö. Yhteistyö koskee Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaa. Seutukunnassa meneillään oleva laajaalainen ja kaikkia oppilaitoksia koskeva täydennyskoulutuskokeilu päättyy suunnitelman mukaan kevättalvella Uuden sopimuksen mukaan yhteistyötä jatketaan kokeilun päättymisen jälkeenkin. Sopimus päättyy Oulun yliopisto ja Haapaveden kaupunki ovat sopineet, että em. ajankohdan jälkeen toimintaa tarkastellaan uudelleen. Liitteenä nro 77/2011 on Oulun yliopiston ja Haapaveden kaupungin välinen sopimus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen. Hyväksyttiin.

19 Kaupunginhallitus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 (Valm. hallintojohtaja) Esityslistan liitteenä nro 78/2011 on vuoden 2010 henkilöstöraportti. Vuoden 2010 tilinpäätökseen on merkitty, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin samassa kokouksessa. Yhteistyötoimikunta saa henkilöstöraportin tiedoksi kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2010 henkilöstöraportin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

20 Kaupunginhallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN TURVETILA -NIMISESTÄ JA RAATESUO -NIMISESTÄ TILASTA KARI HATULALLE JA IRMA PELTONIEMELLE (Valm. maankäyttöinsinööri) Kari Hatula ja Irma Peltoniemi ovat esittäneet haluavansa ostaa kaupungilta lisämaata tonttiinsa (tontti nro 2 korttelissa 409a, os. Rättärinkuja 3) niin, että tontti tulisi takaosastaan suorakaiteen muotoiseksi ja pohjoispuolelle taloa tulisi tilaa polttopuiden säilytykseen ja käsittelyyn. Asemakaavan mukainen tontti on vinoneliön muotoinen. Tontin muodon takia sen käytettävyys takaosastaan on huonompi kuin suorakaiteen muotoisen. Hatulan ja Peltoniemen lisämaaksi esittämä määräala on asemakaavassa VK-aluetta ja se on mäntypuustoinen. Määräala muodostuu noin 8 m 2 :n suuruisesta määräalasta Turvetila -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ) ja 214 m 2 :n suuruisesta määräalasta Raatesuo -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ). Lähialueella on kortteleiden 409 ja 409a välillä V-aluetta 0,9 ha ja korttelin 410 takana on V-aluetta yli 3 ha, joten nyt tämän määräalan 0,0222 ha) luovuttaminen yksityiskäyttöön ei heikennä alueen muiden asukkaiden virkistysalueiden käyttömahdollisuuksia. Asukkaiden kulkuyhteydet puistoon eivät esty (aina Hyttikalliontieltä on kulkumahdollisuus V-alueita pitkin Hyttikallion koululle ja sen sivu pohjoiseen päin). Mahdollisessa kaupassa tulisi käytettäväksi valtuuston päättämää lisäalueista käytettävää tontin hintaa 2,70 /m 2. Liitteenä nro 79/2011 on luonnos kauppakirjaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä Turvetila- ja Raatesuo -nimisistä tiloista, (kiinteistötunnukset ja ) yhteensä noin 222 m 2 :n suuruisen määräalan 600,00 :n kauppahinnasta Kari Hatulalle ja Irma Peltoniemelle sekä muutoin liitteenä nro 79/2011 olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin. Hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 23/2009 460 KOKOUSAIKA 30.11.2009 klo 14.00-15.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2011 Kokousaika 20.6.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Nimenhuudossa saapuvilla olleet jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä nro 61a/2011.

Nimenhuudossa saapuvilla olleet jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä nro 61a/2011. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 8/2011 130 KOKOUSAIKA 19.12.2011 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Teknologiakylän auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA 2.2.2010 klo 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho, Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 10/2009 243 KOKOUSAIKA 11.5.2009 klo 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kanteleen Voima Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 6/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 6/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 6/2011 103 KOKOUSAIKA 17.10.2011 klo 19.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.12.2012 AIKA 10.12.2012 klo 15:00-16:20 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Saapuvilla Satu-Marja Eira-Keskitalo pj kaiutinpuhelin Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo

Saapuvilla Satu-Marja Eira-Keskitalo pj kaiutinpuhelin Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika pe 9.10.2015 klo 15 16.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Virastotalo Satu-Marja Eira-Keskitalo pj kaiutinpuhelin Samuli Näkkälä vpj Hannu

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo

Parkkinen Vesa - Korpela Katja Visuri-Taipale Riitta X Lahti Alexandre. Koivisto Kirsti X Miettunen Teppo SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika: Torstaina 13.1.2011 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallituksenhuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Helala Toivo

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nuorisovaltuusto 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 15:00-15:47 Paikka Vapaa-aikatalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2010 45. Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 4/2010 45. Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/2010 45 KOKOUSAIKA 16.9.2010 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Raili Kyllönen,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivu 1 Koululautakunta Kokousaika: Keskiviikko 11.05.2016 kello 18.00 21.0 0 Kokouspaikka: KH huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huhtala Satu Puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot