Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo ja 106 klo Heikki Halla-aho, jäsen, poissa 104 klo ja 106 klo Marjaana Laitila-Säily, jäsen, poissa 106 klo Teuvo Näätänen, varajäsen, paikalla 104 klo Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen, poissa 106 klo Viljo Saukko, jäsen, poissa 104 klo Erkki Torkkola, varajäsen Ritva Vatjus, jäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen POISSA Päivi Määttä, jäsen MUUT SAAPUVILLA Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. OLLEET Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä, poissa klo Maria Isosalo, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, poissa 104 klo ja 116 klo Väinö Lappeteläinen, Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja, paikalla 104 klo LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Heino Vuorenmaa ja Ritva Vatjuksen. Puheenjohtaja Erkki Rytky Pöytäkirjanpitäjä Maria Isosalo Esko Vinkki, 104 Jouko Luukkonen, :t 104 ja 116 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Viljo Saukko, 106 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Heino Vuorenmaa Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Ritva Vatjus Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 104 Asemakaavan laajentaminen ja muutos Erkkisenniemessä , 70, 70a,70b Kaupunginhallituksen lausunto tilintarkastajan muistutuksen johdosta , 72, 73 Haapaveden virastotalon ostaminen Maisemamallin raportit Kolmen erillispalstan ostaminen Tähtelä II -tilasta Haapaveden isännänviiri Yhteistyösopimus Oulun yliopiston kanssa Henkilöstöraportti Määräalan myyminen Turvetila -nimisestä ja Raatesuo -nimisestä tilasta Kari Hatulalle ja Irma Peltoniemelle Määräalan myyminen Raatesuo -nimisestä tilasta Raimo ja Ritva Kalliolle , 82 Haapakosken työpajan muutostyöt / Määrärahan siirto Aloite hiekkatekonurmikentän rakentamisesta Johtoryhmän palkantarkistukset Vakanssien täyttöluvat Kirjelmät Muut asiat 222 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN JA MUUTOS ERKKISENNIEMESSÄ Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on merkitty uudeksi alkavaksi kaavoitustyöksi asemakaavan laajentamisen Erkkisenniemessä. Asemakaavan laajentamisella on tarkoitus muodostaa uusia rakennuspaikkoja asumisen tarpeisiin sekä varata tarpeellisia alueita virkistykseen. Airix Ympäristö Oy on laatinut luonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi tähän kaavoitustyöhön (esityslistan liite nro 14/2009). Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esittelee toimikunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää aloittaa asemakaavan laatimisen Mäkeläntien ja Laijuntien väliselle alueelle, ilmoittaa tästä sekä samalla asettaa tätä kaavoitustyötä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Ehdotuksen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan osallisiin lisättiin Haapaveden Energia Oy ja puhelinlaitoksen nimi korjattiin Pohjanmaan Puhelin Oy:ksi sekä sähkölaitoksen nimi korjattiin Vattenfall Verkko Oy:ksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen käsittelyn jälkeen on tutkittu alueen liittämistä läheiseen maantiehen katuyhteydellä. Tällöin todettiin, että Mäkeläntien linjauksen ja mitoituksen tarkistamiseksi olisi perusteltua ottaa Mäkeläntien katualue Korvenkujasta lukien mukaan kaavoitettavaan alueeseen sekä myös Mäkeläntien pohjoispuoliset nyt kaavan ulkopuolella olevat kolme kiinteistöä ja maantien liikennealue Mäkeläntien liittymään saakka. Liitteenä 21/2009 uusi kartta kaavoitettavasta alueesta. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää korjata päätöstään esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja tarkentaa kaavoitettavan alueen rajausta liitteen nro 21/2009 mukaiseksi.

4 Kaupunginhallitus Maankäyttötoimikunta päätti, että ehdotuksen mukaan ja lisäksi sitä Niemen esityksestä täydentäen niin että kaavoitettavaan alueeseen otetaan mukaan myös kaksi asuinkiinteistöä tontteineen Mäkeläntien itäpään itäpuolella. Kaavoitettava alue päätöksen mukaisesti esitetään liitteessä 21a/2009. Merk. Toimikunta päätti käsitellä tämän asian ennen 13:a. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavasuunnittelijan laatima luonnosversio on liitteenä nro 2/2010. Luonnosversio esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu luonnokseen, tekee siihen mahdollisesti tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia sekä päättää jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli luonnosta: mm valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen, joka sijoittuu osaksi suunnittelualueelle, luonnokseen sisältyvät aukeat näkymät suunniteltujen rakentamiskortteleiden välistä järvelle. Alueelle on suunniteltu 25 uutta rakennuspaikkaa, olevia rakennuspaikkoja alueella on 6. Alueen kortteleissa on luonnosteltu kerrosluvuksi I ja tonttitehokkuudeksi (e) 0,15. Keskustelussa todettiin, että alueelle ei osoiteta AR-tontteja vaan pelkästään AO-tontteja, riittävät ja tarkat rakentamistapaohjeet tulee tehdä kaavan valmistumisen yhteydessä, keskusteltiin alueelle osoitettavien tonttien kerroskorkeuksista sekä tonttien pinta-aloista. Toimikunta päätti, että kaavasuunnittelija kehittää esillä ollutta kaavaluonnosta edelleen keskusteluissa esiintuotujen näkemysten pohjalta ja toimikunta käsittelee vielä kerran kaavaa ennen kuin se esitetään kaupunginhallitukselle luonnoksena hyväksyttäväksi ja yleisesti nähtävänä pidettäväksi. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Edellisen kokouksen pohjalta edelleen kehitetty kaavaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7/2010 ja sen pohjalta teknisessä toimistossa tehty vaihtoehto liitteenä nro 8/2010.

5 Kaupunginhallitus Kaavaluonnokset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta päättää kaavaluonnoksen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely ja keskustelu: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli luonnoksen (liite 7). Käytiin keskustelua korttelien sijoituksesta ja avoimeksi jäävistä näkymistä. Todettiin olevan tarpeellista osoittaa talousrakennusten ohjeelliset sijainnit. Keskusteltiin tonttien rakennusoikeudesta niin, että se olisi e=0, m 2 talousrakennukselle ja kerroskorkeudesta niin että 1u1/2:n sijasta osoitetaan 1u3/4. Korvenkujan varteen suunniteltujen kortteleiden sijoittamisvaihtoehdoista keskusteltiin. Toimikunta kävi maastossa perehtymässä kyseisten kortteleiden sijoitusvaihtoehtoihin sekä niiden rajaamiin näkymiin. Päädyttiin vaihtoehtoon 7/2010. Toimikunta päätti, että rakennustehokkuus merkitään e=0,15+ talousrakennukselle 80m 2, kerroskorkeudeksi otetaan II (Korvenkujan varressa) sekä muissa kortteleissa 1u3/4, Korvenkujalla korttelit ja tontit sijoitetaan liitteen 7/2010 mukaisesti. Tonttien lukumäärä päätettiin pitää liitteen 7/2010 mukaisena. Lisäksi toimikunta päätti että tätä liki valmista luonnosta ei vielä viedä edelleen käsittelyyn vaan vähän aikaa tehdään lähialueen maanhankintaselvittelyä sekä odotetaan pohjatutkimustulokset tältä suunnittelualueelta. Tämän asian käsittely päättyi klo Maank. tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Kaavoitettavalla alueella on tehty pohjatutkimukset koko alueella moottorikäyttöisellä painokairalla ja sillä saatujen tulosten perusteella heikommaksi osoittautuneella alueella lisäksi on teetätetty heijarikairaukset, häiriintymättömien maanäytteiden ottamiset ja tutkimukset sekä ödometrikokeet painumariskien selvittämiseksi. Saatujen tutkimusraporttien perusteella itäisimmät rakennuspaikat ovat perustamisolosuhteiltaan erityistä huomiota ja määräyksiä vaativat, perustamistapana on esim. edellytettävä paalutusta. Maaperätutkimukset esitellään toimikunnalle tarkemmin kokouksessa. Kaavasuunnittelija esittelee pohjatutkimustulosten huomioimisen asemakaavaluonnoksessa ja sen kaavamerkinnöissä ja määräyksissä.

6 Kaupunginhallitus Ehdotus: Maankäyttötoimikunta tutustuu kaavaluonnoksen tarkentamiseen ja päättää sen jatkokäsittelystä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli kaavaluonnosta ja tehtyjen maaperätutkimusten tulosten huomioon ottamista kaavamääräyksissä. Keskusteltiin kaavamääräyksistä. Maankäyttötoimikunta päätti hyväksyä edellisellä kerralla käsiteltyyn kaavaluonnokseen kaavamerkinnät, sekä päätti asettaa kaavaluonnos (Liite 17) julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaislausunnot. Merk. Tiina Kemppinen saapui kokoukseen klo 9.50 tämän asian käsittelyn alussa. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja samanaikaisesti pyydettiin viranomaisilta ja laitoksilta lausunnot. Nähtävillä oloaikana luonnoksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä nro 1/2011. Kaavan laatija on laatinut vastineluonnoksen, joka esitellään tarkemmin kokouksessa samoin esitellään esitetyt lausunnot ja mielipiteet huomioiden tarkistettu asemakaavaluonnos. Kaavan laatijan vastine liitetään liitteeksi nro 2/2011. Asemakaavaluonnos liitetään liitteeksi nro 3/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päättää kaavaluonnokseen tehtävistä tarkistuksista sekä esittää näin tarkistettua kaavaluonnosta kaupunginhallitukselle ehdotuksena hyväksyttäväksi ja julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 vrk:n ajaksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija Mikko Korhonen esitteli lausunnot ja mielipiteet sekä vastineen niihin. Maankäyttötoimikunta keskusteli niiden perusteella tehtävistä pienistä tarkennuksista; et-alueen sijoittamisesta, MA-alueen poistamisesta kaavoitusalueesta sekä korttelin 332 rakentamisalueen tarkemmasta rajauksesta maisemanäkyvyyden turvaamiseksi.

7 Kaupunginhallitus Maankäyttötoimikunta käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä niihin tehdyn vastineluonnoksen sekä päätti kaavaluonnokseen tehtävistä pienistä tarkistuksista käsittelykohdassa selostetulla tavalla sekä esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy kaavaluonnoksen kaavaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi sekä pyytää siitä viranomaislausunnot. Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Haapaveden keskustan asemakaavan uudet korttelit sekä niihin liittyvä viher- ja katualueet, lisäksi muutetaan Mäkeläntien katualuetta osuudella Korvenkuja - Rytkynkuja. Asemakaavakartta on esityslistan liitteenä nro 15/2011, kaavaselostus liitteenä nro 16/2011, luonnoksesta annetut viranomaislausunnot ja mielipiteet liitteenä nro 17/2011, kaavan laatijan vastineet liitteenä nro 18/2011 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 19/2011. Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä korttelien sekä niihin liittyvän viher- ja katualueiden asemakaavaluonnoksen asemakaavaehdotukseksi sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perusturvalautakunnalta, koululautakunnalta, ympäristöterveyslautakunnalta, Pohjanmaan Puhelin Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Haapaveden Energia Oy:ltä. Hyväksyttiin. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Jouko Luukkonen. Maank tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Koska nähtävillä oloaika päättyy niin esityslistan laatimisen jälkeen saadut lausunnot ja muistutukset esitellään toimikunnalle kokouksessa. Saadut lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä nro 7/2011.

8 Kaupunginhallitus Kaavasuunnittelijan laatima vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Vastine liitetään liitteeksi nro 8/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Kaavasuunnittelija esitteli vastineluonnoksen sisältöä yksityiskohtaisesti. Käytiin keskustelua vastineen sisällöstä sekä kaukolämmön järjestämisestä alueelle. Puheenjohtaja esitti keskustelun perusteella, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen jatkoselvittelyjen mahdollistamiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen Haapaveden Energia Oy:n asiantuntijakuulemista varten. Kokouksessa tehdyn päätösesityksen mukaan. Merk. Mervi Niemelä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana.

9 Kaupunginhallitus Maank.tmk (Valm. maankäyttöinsinööri) Tarkistettu vastineluonnos esitellään toimikunnalle kokouksessa. Haapaveden Energian toimitusjohtaja esittelee kaukolämmön rakennettavuutta ja sen taloudellisia seikkoja ko. kaava-alueelle. Korttelirajoiltaan korttelissa 332 tarkistettu kaavakartta liitteenä nro 17/2011 sekä kaavasuunnittelijan laatima yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineluonnos liitteenä nro 18/2011. Oheislukemistona Haapaveden Energia Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 2/2011. Ehdotus: Maankäyttötoimikunta perehtyy kaukolämpöselvitykseen, käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä tekee niistä vastineen ja mahdolliset tarkennukset nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen sekä esittää kaavaehdotusta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Väinö Lappeteläinen esitteli Haapaveden Energia Oy:n selvityksen suunnittelualueen kaukolämmön rakentamismahdollisuutta ja toiminnan kannattavuuslaskelmia. Selvitys toi esille alueen kaukolämpörakentamisen ja kaukolämpötoiminnan selvästi kannattamattomaksi, Vain todella suuri kaukolämpötariffin hinnan korotus muuttaisi toiminnan alueella kannattavaksi, silloin kaukolämpö ei enää olisi kilpailukykyinen muihin energiamuotoihin nähden. Toimikunta keskusteli selvityksen esille tuomista seikoista. Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Alueelle ei asemakaavalla velvoiteta kaukolämmön käyttöön. Hyväksytään kaavasuunnittelijan vastineluonnos ja sen mukaisesti tarkennettu kaavaehdotus ja esitetään sitä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukaan. Merk. Keskustelun jälkeen ennen päätöksen tekoa klo Erkki Rytky ja Viljo Saukko poistuivat kokouksesta esteellisinä, samoin Väinö Lappeteläinen poistui kokouksesta. Todettiin, että Martti Repo toimii Viljo Saukon poissaollessa jäsenenä ja hänet valittiin Saukon tilalle toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi.

10 Kaupunginhallitus Khall (Valm. maankäyttöinsinööri) Erkkisenniemen asemakaavan laajentamisella muodostuu uudet korttelit sekä laajenee kortteli 311 tonteilla 4-7. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävänä oloajan kuluessa kaavaehdotuksesta on tullut kahdeksan viranomaislausuntoa ja yksi muistutus. Saadut lausunnot ja muistutus ovat liitteenä nro 61/2011. Kaavan laatija on tehnyt lausuntoihin ja muistutukseen oman vastineensa, joka on liitteenä nro 62/2011. Lausuntojen ja muistutuksen perusteella kaavaehdotukseen on tehty merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uudelleen nähtävillä pitoa. Kaavakartta on liitteenä nro 63/2011, kaavaselostus on liitteenä nro 64/2011, osallistumis- ja arviointisuunnitelman on liitteenä nro 65/2011. Kaupunginhallitus päättää samalla uusien katujen nimistä. Nimiehdotukset esitetään kaupunginhallitukselle kokouksessa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4 7. Kaupunginhallitus päättää katujen nimiksi Mannilantie, Vinolantie ja Savikaljuntie. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Merk. Maria Isosalo poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Jouko Luukkonen toimi tämän ajan pöytäkirjanpitäjänä. Khall Haapaveden Energia Oy:n toimitusjohtaja Väinö Lappeteläinen tulee kokoukseen selostamaan kaukolämpöverkon kustannusvaikutuksia. Esityslistan oheislukemistona on selvitys, joka on käsitelty maankäyttötoimikunnassa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Erkkisenniemen alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen, jolla muodostetaan uudet korttelit ja niihin liittyvät viher- ym. alueet sekä laajennetaan korttelia 311 tonteilla 4-7.

11 Kaupunginhallitus Käsittely: Kaupunginjohtaja täydensi ehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Alueelle ei määrätä kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta. Hyväksyttiin. Merk. Väinö Lappeteläinen oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan klo Maria Isosalo, Erkki Rytky, Heikki Halla-aho ja Viljo Saukko poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Teuvo Näätänen oli paikalla tämän ajan varajäsenenä. Esko Vinkki toimi tämän ajan puheenjohtajana ja Jouko Luukkonen pöytäkirjanpitäjänä.

12 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN LAUSUNTO TILINTARKASTAJAN MUISTUTUKSEN JOHDOSTA (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupungin tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöstä. Haapaveden kaupungin tilintarkastaja on esittänyt vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksessaan, että ei puolla vastuuvapauden myöntämistä perusturvajohtajalle ja johtavalle ylilääkärille, lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus asiaan liittyen. Tarkastuslautakunta on päättänyt pyytää muistutuksen johdosta selitykset perusturvajohtajalta ja ylilääkäriltä mennessä. Tarkastuslautakunta on myös samalla päättänyt pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon asiasta mennessä. Esityslistan liitteenä nro 69/2011 on tilintarkastuskertomus ja liitteenä nro 70/2011 on tilintarkastuspöytäkirja ambulanssihankintaan liittyen. Esityslistan oheislukemistona on tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirja. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen nro 70a/2011 mukaisen lausunnon. Käsittely: Kokouksessa jaettiin kaupunginhallituksen lausuntoluonnos sekä perusturvajohtajan ja johtavan ylilääkärin selitykset, tämä aineisto on pöytäkirjan liitteenä nro 70a/2011. Martti Revon teki seuraavan esityksen, lausuntoon lisätään: Kaupunginhallitus yhtyy tilintarkastajan kannanottoon Eija Komulaisen ja Pauliina Sarajärven osalta ja suosittaa erityistilintarkastusta asiaan liittyen. Martti Revon esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Jouko Luukkonen poistui esteellisenä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Martti Repo jätti asiaan eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 70b/2011.

13 Kaupunginhallitus HAAPAVEDEN VIRASTOTALON OSTAMINEN (Valm. hallintojohtaja) Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut myyvänsä Haapaveden virastotalon osana laajempaa valtion virastotalojen myyntihanketta. Haapaveden virastotalo muodostuu kahdesta kiinteistöstä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöillä on vuonna 1970 rakennetut toimistorakennus (huoneistoala noin m 2 ) ja asuinrakennus (huoneistoala 412 m 2 ). Lisäksi on varastoja ja autopaikkoja 316 m 2. Virastotalo on pidetty kunnossa ja mm. sen automatiikka on uusittu vuonna Talossa on kolme kerrosta, mutta ei hissiä. Mahdollisiksi peruskorjaustarpeiksi voidaan arvioida ikkunoiden uusiminen, vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen (10-15 v.) ja hissin rakentaminen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi. Asuinrakennus on alkuperäisessä kunnossa ja vaatii peruskorjausta. Virastotalo on pääosin vuokrattu. Vuokralaisina on Itella, Haapajärven oikeusaputoimisto, Jokilaaksojen poliisilaitos ja Siikatalvan TE-toimisto. Lisäksi vuokralaisena on Pohjois-Pohjanmaan maistraatti, joka kuitenkin on luopumassa ko. tiloista. Kuudesta asuinhuoneistoista viisi on vuokrattuna. Vuokratulot ilman maistraattia ovat yhteensä noin alv. Vuokrakate on näillä luvuilla noin /v. Kaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen antamilla valtuuksilla neuvotellut virastotalon ostamisesta kaupungille. Neuvottelujen lopputuloksena esitetään kokonaisuuden ostamista kauppahinnalla. Virastotalon hankinta mahdollistaa Haapaveden Teknologiakylä Oy:n tiloissa vuokralla olevien kaupungin toimintojen siirtymisen ainakin pääosin virastotaloon, jolloin Teknologiakylän tiloja vapautuu yritysten käyttöön. Tämän johdosta Teknotalo 4 -uudisrakennushanketta ei ole tarpeen tässä tilanteessa toteuttaa. Kauppa on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin ja kaupungin tytäryhtiöiden yhteishankkeena siten, että kaupunki ostaa maapohjan, Kiinteistö Oy Haapa-asunnot asuinrakennuksen vuokratontilla ja Haapaveden Teknologiakylä Oy virastotalon vuokratontilla. Koska kysymys on konsernin kokonaisratkaisusta, kaupan rahoitus on suunniteltu toteuttaa myös kaupungin ja konserniyhtiöiden keskinäisillä sopimuksilla. Kiinteistön osto tapahtuu talousarviossa maan ostoon varatulla määrärahalla. Lainan anto tytäryhtiöille vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen, mutta voidaan rahoittaa talousarviossa varatun nettolainanoton puitteissa, koska näillä näkymin kaupunginvaltuuston hyväksymistä hallihankkeista toinen ei toteudu vuoden 2011 aikana.

14 Kaupunginhallitus Senaatti-kiinteistöjen hallitus käsittelee kaupan hyväksymistä omalta osaltaan Koska kaupunginjohtaja on Haapaveden Teknologiakylä Oy:n ja talousjohtaja Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen hallituksen jäsen, asian esittelee kaupunginhallitukselle hallintojohtaja. Liitteenä nro 71/2011 taustatietoja kaupan kohteesta. Hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hankkii konserniinsa Haapaveden virastotalon seuraavasti: 1. Kaupunki ostaa tilat ja yhteensä :n kauppahinnalla. 2. Kiinteistö Oy Haapa-asunnot valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva 412 m 2 asuinrakennus :n kauppahinnalla. 3. Haapaveden Teknologiakylä Oy valtuutetaan ostamaan em. tiloilla sijaitseva m 2 virastorakennus oheistiloineen :n kauppahinnalla. 4. Kaupunki myöntää Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille :n ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle :n lainan ilman vastavakuutta. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja korko 12 kk euribor + 0,10. Samalla kaupunginhallitus Hyväksyy kohdan 1 mukaisten kiinteistöjen vuokraamisen Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle liitteiden nro 72/2011 ja 73/2011 mukaisesti, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy em. kaupan. Hyväksyttiin. Merk. Erkki Rytky, Seija Ristimaa, Jouko Luukkonen, Marjaana Laitila- Säily ja Heikki Halla-aho poistuivat esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Viljo Saukko toimi tämän ajan puheenjohtajana.

15 Kaupunginhallitus MAISEMAMALLIN RAPORTIT (Valm. perusturvajohtaja) KuntaMaiseman edustaja, Eero Vaissi, esitteli perusturvan Maisemaraportin vuodelta 2010 päättäjille Liitteenä nro 74/2011 on viimeisin versio Maisema -mallista, jossa on tehty kunta-analyysiä, miten kustannukset ovat suhteessa muiden kuntien kustannuksiin sekä yhteenvedoissa todetaan positiiviset löydökset (hyvä toiminta), mitä toiminnassa on parannettavaa ja suositukset palvelujen tehostamiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä Maisema -raportin tietoonsa saatetuksi. Käsittely: Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: asia jätetään pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kaupunginhallitus KOLMEN ERILLISPALSTAN OSTAMINEN TÄHTELÄ II -TILASTA (Valm. maankäyttöinsinööri) Haapaveden kaupunki on tehnyt ostotarjouksen Tähtelä II -tilan Pulkkilantien pohjoispuolella sijaitsevasta metsäpalstasta (9,45 ha) Tämän ostotarjouksen hintaa korotettiin Helvi Jemiina Nurkkalan ja Uuno Roobertti Tähtelän oikeudenomistajien edustajien kanssa on nyt neuvoteltu kyseisen ostotarjouksen pohjalta (neuvottelu ). Neuvotteluissa otettiin mukaan kyseisen metsäpalstan lisäksi kaksi erillispalstaa asemakaava-alueella, toinen Urheilutiealuetta noin 65 m 2 ja toinen Myyrinkujan varrella noin 295 m 2. Metsäpalstasta on Haapavesi-Kärsämäki metsänhoitoyhdistyksen tekemä summa-arvio. Siinä puuston kokonaisarvo on ja taimikoiden 1249 sekä metsäpohjan arvo Metsätaloudellinen summa arvo ilman mitään vähennyksiä on Lähiajan taimikonhoito kulu ja yleinen arvon korjaus (- 15 %) huomioiden palstan metsätaloudellinen käypä arvo on ko. arvion mukaan Ostotarjouksessa on lähtökohtana ollut, että maapohja arvotetaan raakamaana samansuuruiseen hintatasoon kuin Länsi-Huiskan alueen raakamaan ostossa käytettiin (maapohja 1,00 /m 2 ), koska kysymyksessä on alue, jolle teollisuusalueen asemakaavaa laajennetaan lähitulevaisuudessa. Neuvotteluissa omistajataho piti kokonaisuuden kauppahintavaatimuksena Tästä tasosta neuvotteluissa päädyttiin esittämään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupan tekemistä :n kokonaishintaan. Liitteenä nro 75/2011 on kauppakirjaluonnos Tähtelä II -tilan kolmen palstan ostamiseksi tehtävästä kaupasta. Kauppakirjan liitekartoista ilmenee palstojen sijainti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Tähtelä II -tilan (kiinteistötunnus ) kolmen palstan ostamisen liitteenä nro 75/2011 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja :n kauppahinnalla. Hyväksyttiin.

17 Kaupunginhallitus HAAPAVEDEN ISÄNNÄNVIIRI (Valm. hallintojohtaja) Mikko Oja Mainos ja Markkinointi M. Oja Ky:stä on lähestynyt Haapaveden kaupunkia ehdotuksena Haapaveden isännänviirin tekeminen. Mainos ja Markkinointi M. Oja Ky haluaisi tehdä myyntiin haapavetisiä viirejä. Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään nostettuna omakotitalon tai kesämökin lippusalkoon. Isännänviirin sanoma on, että isäntäväki on paikalla viirin ollessa nostettuna. Isännänviirinä voidaan käyttää suku-, kaupunki-, kunta-, maakunta- tai siniristiviiriä. Isännänviirin käyttäjä valitsee viirin yleensä syntymäseutunsa mukaan. Suomessa isännänviirillä voi liputtaa muulloin kuin liputuspäivinä, jolloin on tapana liputtaa siniristilipulla. Isännänviirillä ei voi suorittaa suruliputusta. Isännänviirin käyttöä tai ulkonäköä ei säädellä laissa. Viiriä ei myöskään tarvitse laskea yöksi. Esityslistan liitteenä nro 76/2011 on ehdotus Haapaveden isännänviiriksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Haapaveden isännänviiriksi liitteen nro 76/2011 mukaisen ehdotuksen. Hyväksyttiin.

18 Kaupunginhallitus YHTEISTYÖSOPIMUS OULUN YLIOPISTON KANSSA (Valm. sivistysjohtaja) Oulun yliopiston ja Haapaveden kaupungin välinen yhteistyö on jatkunut useita vuosia. Yhteistyöstä on sovittu puitesopimuksella yliopiston johdon kanssa. Puitesopimusta on voidaan tarvittaessa tarkentaa yksityiskohtaisilla sopimuksilla. Vastaavanlaista sopimusta ei Oulun yliopistolla ole muiden kuntien kanssa. Sopimusta on tarkennettu rehtori Lauri Lajusen ja suunnittelupäällikkö Pertti Tikkasen sekä Oulun Eteläisen Instituutin johtaja Eelis Kokon vieraillessa Haapavedellä Sopimus koskee opettajien täydennyskoulutusta, lukion kanssa tehtävää yhteistyötä ja muuta yhteistyötä matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä tietoteollisuusalan kehittämistä ja opetusyhteistyötä. Uutena sopimukseen on kirjattu opettajien täydennyskoulutuksessa ja opettajien osaamisen kehittämisessä tehtävä yhteistyö. Yhteistyö koskee Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaa. Seutukunnassa meneillään oleva laajaalainen ja kaikkia oppilaitoksia koskeva täydennyskoulutuskokeilu päättyy suunnitelman mukaan kevättalvella Uuden sopimuksen mukaan yhteistyötä jatketaan kokeilun päättymisen jälkeenkin. Sopimus päättyy Oulun yliopisto ja Haapaveden kaupunki ovat sopineet, että em. ajankohdan jälkeen toimintaa tarkastellaan uudelleen. Liitteenä nro 77/2011 on Oulun yliopiston ja Haapaveden kaupungin välinen sopimus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy sopimuksen. Hyväksyttiin.

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot