Kansainvälistyvää osaamista aikuisille - joustavuutta opinpolkuihin - opas aikuisopiskelijan liikkuvuuden tukemiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälistyvää osaamista aikuisille - joustavuutta opinpolkuihin - opas aikuisopiskelijan liikkuvuuden tukemiseen"

Transkriptio

1 Kansainvälistyvää osaamista aikuisille - joustavuutta opinpolkuihin - opas aikuisopiskelijan liikkuvuuden tukemiseen

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Miksi ihmeessä aikuisena vaihtoon? 4 3. Ja millä rahalla? 5 4. Toimivaa tiedotusta 6 5. Kuka vastaa 7 6. Tuumasta toimeen: onnistunut liikkuvuusjakso Esteet on tehty voitettavaksi, haasteet ratkaistavaksi Lopuksi: onnistumisen kokemuksia 19 2

3 1. Johdanto Tämän opaskirjasen tarkoituksena on avata niitä henkilökohtaistamisen ja muun tukitoiminnan hyviä käytäntöjä, joiden avulla oppilaitokset, yritykset ja viranomaiset voivat motivoida, auttaa ja tukea aikuisopiskelijoita liikkuvuusjakson toteuttamisessa valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen aikana. Oppaan synnyn ja sen tuottamista rahoittaneen Joustavat Opinpolut- hankkeen taustalla on selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen tukitarpeista. Selvitys käynnistettiin Opetushallituksen toimeksiantona keväällä Selvityksen yhtenä tavoitteena oli saada lisätietoa ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen tilasta, esteistä ja tukitarpeista, joiden kehittämiseen voitaisiin suunnata myös mahdollisia valtionavustuksia. Huhtikuussa 2012 julkaistu selvitys (http://www.oph.fi/julkaisut/2012/selvitys_ammatillisen_aikuiskoulutuksen_kansainvalistymisen_nykytilasta_2011 ) nosti esille kehittämisehdotuksia aikuisopiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien edistämiseksi. Selvityksen tuloksista keskusteltiin järjestetyssä Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisseminaarissa Helsingissä ja koulutuksen järjestäjän näkökulmasta korostui tällöin kaksi kehittämisehdotusta: Työelämän tarpeiden huomioiminen oppilaitosten kansainvälisyystoiminnassa ja aikuisopiskelijoiden kansanvälisyyden ja erityisesti liikkuvuuden tukeminen. Tässä oppaassa keskitytään jälkimmäiseen teemalla Joustavat opinpolut aikuisopiskelijoiden kansainvälistymisen mahdollistajana. Opaskirjan sisältö perustuu onnistuneesti toteutuneisiin aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksojen case- kuvauksiin, joista on poimittu parhaita menetelmiä, toimintatapoja ja malleja aikuisopiskelijan liikkuvuusjakson eri vaiheiden tukemiseen. Tämä opaskirja on laadittu Opetushallituksen rahoittamassa Joustavat Opinpolut Aikuisopiskelijan Kansainvälistymiseen- hankkeessa, ja hankkeen koordinaattorina on ollut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja osatoteuttajina Tampereen Seudun Ammattiopisto TREDU/ Pirkanmaan Oppisopimuskeskus sekä Jyväskylän Aikuisopisto JAO. Hankkeen case- kuvauksia on saatu lisäksi Koulutuskeskus Salpauksesta, TTS- Työtehoseuralta, Edupolista sekä Ammattiopisto Lappiasta kiitokset kaikille työssä mukana olleille. Tampereella 28. lokakuuta 2013 Päivi Puutio Kansainvälistyvää osaamista 3

4 2. Miksi ihmeessä aikuisena vaihtoon? Koulutuksensa aikana liikkuvuusjaksolle osallistuneiden aikuisopiskelijoiden määrä Suomessa ei ole päätähuimaava. Osallistumiselleen aikuisella on usein erilaisia esteitä tai hidasteita voitettavanaan kuin nuorella: työ voi olla sitovaa, puoliso, lapset ja lemmikit ovat vakiintuneet osaksi elämää ja lainan lyhennys on maksettava kerran kuussa. Hyvällä tahdolla haasteellisenkin kotirintaman järjestelyt kuitenkin onnistuvat ja aikuisopiskelijoiden ulkomaanjaksoja on toteutettu onnistuneesti. Mikä sitten saa aikuisen opiskelijan ylittämään esteet ja motivoitumaan työssäoppimisjaksolle vieraaseen maahan? Aikuisopiskelijat itse nostivat esille perusteina omalle motivoitumiselleen mm.: - ammatillisen osaamisen vahvistamisen - kansainvälisten verkostojen luomisen ja laajentamisen sekä yritystoiminnan kehittämisen (tätä korostivat erityisesti yrittäjänä toimivat, JET- opiskelijat sekä oppisopimusopiskelijat) - kielitaidon vahvistamisen ja kulttuurituntemuksen kasvattamisen - itsensä haastamisen ja oman itsetunnon vahvistamisen - vaihtelunhalun, seikkailunhalun - kansainvälisen osaamisen vahvistamisen, koska kansainvälisyys on osa työelämää Liikkuvuusjakso voi palvella monenlaisia tavoitteita aikuisopiskelijan elämässä ja ammatillisessa kehittymisessä. Jollekin on voitto todeta, että pystyy hoitamaan käytännön asioita vieraalla kielellä vieraassa kulttuurissa, toinen taas hakee puhtaasti alaan liittyviä ammatillisia eväitä. Näitä argumentteja kannattaa käyttää kun haastaa omia opiskelijoitaan osallistumaan! Kokemuksesta on hyötyä ammatillisesti ja itseluottamus kasvaa. On rohkeutta lähteä ulkomaille myös tulevaisuudessa. Minulle tarjottiin heti työssäoppimisjakson jälkeen työpaikkaa Saksasta. Olisin saanut jäädä sinne töihin saman tien. Case Lappia 4

5 3. Ja millä rahalla? Suurinta osaa aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksojen toteuttamista tukee jonkinlainen hankerahoitus mm. Leonardo da Vinci-, Grundtvig- ja Nordplus- ohjelmien tai OPH:n tuen kautta. Hankerahoituksista lisätietoa löytyy Cimon sivuilta osoitteesta Koska hankerahoitus harvoin kattaa kaikkia kuluja, liikkuvuusjaksojen toteuttamiseen kuluu useimmiten myös joko oppilaitoksen, työnantajan (oppisopimusopiskelijat) tai opiskelijan omaa rahaa. Tämä asia on syytä tehdä selväksi jo liikkuvuusjaksoja suunniteltaessa on varmistettava miten hankerahoituksen yli jäävät kulut katetaan. Oppilaitos voi esim. pitää liikkuvuustoimintaa strategisesti niin merkittävänä, että tukee toimintaa omista varoistaan. Liikkuvuusjaksoja voidaan toteuttaa myös osana työvoimapoliittista koulutusta, mutta tällöin jakso oppimistavoitteineen, sisältöineen ja kustannuksineen tulee olla sisällytettynä koulutuksesta tehtävään tarjoukseen, jotta se saadaan sisällytettyä myös koulutuksen hankintasopimukseen. Joka tapauksessa liikkuvuuteen liittyvät taloudelliset järjestelyt vaihtelevat koulutuksen rahoitusmuodon mukaan. Olennaista on, että kaikki asiaan liittyvät osapuolet ovat mukana järjestelyssä ja asiat on selkeästi yhteistyössä sovittu. Esa oli työtön, mutta koulutus oli hänen osaltaan sittenkin omaehtoista, eli lopulta tetoimiston kanta koski vain työttömyysetuuksien maksamista harjoitteluajalta. Yhteistyö TEtoimiston kanssa tässä kuitenkin tehtiin, ja TE-toimiston johtaja teki poikkeuspäätöksen, kun näkivät mahdollisuuden miesten ammatilliselle kehitykselle. Myös KELAn kanssa tehtiin selvityksiä, että saatiin ruokaraha korotettuna, etukäteen sovittuna. Case Lappia Kansainvälistyvää osaamista 5

6 4. Toimivaa tiedotusta Jotta aikuisopiskelijoiden liikkuvuuden volyymit saadaan tavoitteiden mukaisesti kasvuun, tulee oppilaitosten panostaa vaihtomahdollisuuksista tiedottamiseen ja markkinointiin. Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että aikuisopiskelijat (oppisopimusten kohdalla myös työnantajat) saavat jo opintojensa alkuvaiheessa tietää ulkomaanvaihdon mahdollisuudesta. Tällöin mahdollinen vaihtojakso voidaan suunnitelmallisesti kytkeä osaksi opiskelijan henkilökohtaistettua opintopolkua alusta alkaen. Tiedottamisen tulee tavoittaa kaikki aikuisopiskelijat, paitsi silloin jos liikkuvuushanke on kohdennettu koskemaan valikoituja koulutusaloja ja tutkintoja tai vaihtoon muista syistä haetaan alakohtaisia painotuksia. Aikuisten liikkuvuusmahdollisuuksista tiedottaminen ja markkinointi ovat tuloksellisia, kun ne saadaan kytketyksi osaksi oppilaitosten arkea. Tiedottamiseen tulee kohdentaa resursseja mahdollisuuksien mukaan. Kvkoordinaattorin rooli on tässä tärkeä mutta keskeisintä on kouluttajien, koulutussuunnittelijoiden, koulutustarkastajien jne. tietoisuuden lisääminen kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista. Tällöin jokainen oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva osaa kertoa liikkuvuusmahdollisuuksista ja voi vuorostaan omassa toiminnassaan kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen. Toimivan tiedotuksen keinoja ovat esim. erilliset infotilaisuudet opiskelijoille heti kouutuksen alussa, henkilökohtaiset keskustelut, opiskelijoiden verkko-oppimisalustat ja opiskelijoiden perehdytysmateriaalit. Kohdennetun tiedottamisen ja markkinoinnin lisäksi kannattaa koulutuksen järjestäjien hyödyntää myös teknologian ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Jokaisen oppilaitoksen kotisivuilta tulisi löytyä perusinfopaketti kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden mahdollisuuksista. Sosiaalisen median eri yhteisöt Facebook, Twitter ja blogit ovat toimivia välineitä asiasta vihkiytyneiden yhteen saattamiseksi, hyvien käytänteiden levittämiseksi, matka-päiväkirjojen julkaisemiseksi jne. Ja onnistu-neiden kokemusten jakaminen uusille opis-kelijoille on mitä parhainta markkinointia! Aikuisopiskelijoiden liikkuvuudesta tiedotettaessa tärkeimmäksi viestiksi nousee kuitenkin asenneilmapiiri, jossa tiedottamista ja markkinointia tehdään. Mikäli innostuneisuus ja uteliaisuus kansainvälistymistä kohtaan saadaan iskostettua niin oppilaitosten henkilöstön kuin itse opiskelijoidenkin (oppisopimusten kohdalla myös työnantajat) mieleen, ei opiskelijavaihtojen toteutumista voi estää mikään. Meillä Koulutuskeskus Salpaus / Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut / Hyvinvointipalvelut yksikössä kv-yhteysopettajat esittelevät kaikille aloittaville ryhmille kv- liikkuvuusmahdollisuudet. Esittelimme myös aiemmin kyseissä kohdepaikassa olleiden opiskelijoiden tekemät videot ja Power Point esitykset. - Case Salpaus 6

7 5. Kuka vastaa Aikuisopiskelija Ennen liikkuvuusjaksoa ilmaisee kiinnostuksensa ulkomaan työssäoppimisjaksoon vastuukouluttajalleen ja oppilaitoksen KVkoordinaattorille (oppisopimustarkastajalle) oppisopimusopiskelija sopii alustavasti ulkomaan työssä oppimisjaksosta työnantajansa kanssa laatii henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa ja osallistuu oppimistavoitteiden asettamiseen yhdessä vastuukouluttajan kanssa selvittelee ja kertoo tiedossaan olevista mahdollisista ulkomaisista työssäoppimispaikoista laatii ja toimittaa vastuukouluttajalle / KV-koordinaattorille ulkomaan työssä oppimiseen hakeutumiseen liittyvät dokumentit (hakemus, englanninkielinen CV, motivaatiokirje) huolehtii passinsa voimassaolosta, mahdollisen viisumin hankkimisesta sekä mahdollisesti tarvittavista rokotuksista. selvittää matkustustaikataulut ja varaa lentoliput kun saa siihen luvan (ellei oppilaitos vastaa tästä) selvittää majoitusvaihtoehtoja ja järjestää majoituksensa kohdemaassa mikäli lähettävä tai vastaanottava organisaatio ei vastaa tästä hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa kieli- ja kulttuurivalmennusta, perehtyy etukäteen kohdemaan työ- ja tapakulttuuriin sitoutuu prosessiin ja velvoitteisiin alusta alkaen, noudattaa sovittuja aikatauluja ja toimintatapoja Liikkuvuusjakson aikana on aktiivinen oman oppimisensa edistämisessä, hakeutuu työpaikalla sellaisiin tehtäviin, jotka edistävät oppimista käyttäytyy kohteliaasti ja asiallisesti koko työssä oppimisen ajan kirjoittaa oppimispäiväkirjaa tai blogia, mikäli näin on sovittu varmistaa työnantajalta, että saa jaksosta työtodistuksen Liikkuvuusjakson jälkeen toimittaa sovitussa aikataulussa raportit rahoittajalle sekä lähettävälle oppilaitokselle toimittaa välittömästi jakson päätyttyä tositteet matka- ja majoituskulusta sekä kopion työtodistuksesta lähettävälle oppilaitokselle, mikäli oppilaitos/rahoittaja niitä vaatii lähettää kotimaahan palattuaan kiitosviestin työssä oppimispaikkaan (ja majoitukseen) osallistuu jakson palautekeskusteluun vastuukouluttajan/kv- koordinaattorin kanssa arvioi omia oppimistuloksiaan ja hyödyntää jatkossa uutta osaamistaan jakaa kokemuksiaan muille opiskelijoille, kouluttajille ja työpaikalleen sovitulla tavalla Kansainvälistyvää osaamista 7

8 Vastuukouluttaja Ennen liikkuvuusjaksoa käy opiskelijan kanssa henkilökohtaistamiskeskustelun, motivoi ja kannustaa arvioi ovatko opiskelijan opinnot ja perustaidot sillä tasolla, että hänen on mielekästä lähteä kehittämään osaamistaan ulkomaille arvioi onko opiskelijalla sellaiset vuorovaikutustaidot, että hänet voi lähettää maailmalle edustamaan itseään, alaansa ja lähettävää oppilaitosta arvioi kykeneekö opiskelija pitämään kiinni sovituista aikatauluista ja menettelytavoista laatii yhdessä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon liikkuvuusjakso on sisällytetty suunnittelee liikkuvuusjakson ammatillisen sisällön ja asettaa ammatilliset oppimistavoitteet yhdessä opiskelijan kanssa vastaa siitä, että työssäoppimissopimukseen kirjatut tehtävänkuvaukset vastaavat opiskelijan oppimistavoitteita sopii jakson arvioinnin ja kriteerit yhdessä vastaanottavan työpaikan kanssa antaa mahdolliset oppimistehtävät Liikkuvuusjakson aikana pitää soveltuvalla tavalla (esim. sähköpostitse) yhteyttä opiskelijaan vaihdon aikana ohjaa opiskelijaa ja vastaanottavaa työpaikkaa tarpeen mukaan Liikkuvuusjakson jälkeen palautekeskustelussa purkaa ja referoi opiskelijan ammatillisia kokemuksia ja oppimistuloksia vaihdon jälkeen sekä ohjaa opiskelijaa opitun hyödyntämisessä jatkossa kirjaa työssä oppimisen suoritetuksi huom! oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa kouluttajan rooli suppeampi 8

9 Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa koulutustarkastaja (yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa) Ennen liikkuvuusjaksoa ottaa liikkuvuusjakson puheeksi henkilökohtaistamiskeskustelussa (huom! oma kohta heko-lomakkeissa!) selvittää opiskelijan kanssa liikkuvuusjaksoon liittyvät käytännön asiat ja raportoinnin avaa liikkuvuuden velvoitteet opiskelijalle huolehtii, että vastaanottava työnantaja tietää oppimistavoitteena olevan tutkinnon osan ja oppimistavoitteen sekä mahdolliset arviointikriteerit vastaa siitä, että työssäoppimissopimukseen kirjatut tehtävänkuvaukset vastaavat opiskelijan oppimistavoitteita laatii sopimukset työnantajan kanssa sekä sopimukset suomalaisen työnantajan kanssa (huom! vakuutusasiat) Liikkuvuusjakson jälkeen lisää jakson tiedot opiskelijarekisterijärjestelmään ja oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistukseen osallistuu palautekeskusteluun Kansainvälistyvää osaamista 9

10 Kv-koordinaattori (tms. oppilaitoksen kv-toiminnan henkilöstö) Ennen liikkuvuusjaksoa vastaa ja koordinoi liikkuvuusmahdollisuuksista tiedottamisesta selvittää ja järjestää mahdollisia opiskelijaliikkuvuutta tukevia rahoituksia auttaa ulkomaan vastaanottavien organisaatioiden ja työssäoppimispaikkojen löytämisessä ja pitää yhteyttä vastuuhenkilöihin auttaa tarvittaessa matkustamisen ja majoituksen suunnittelemisessa ja järjestämisessä laatii tai muilla tavoin huolehtii tarvittavat sopimukset (puitesopimus, rahoitussopimus, työssä oppimissopimus) huolehtii tarvittavista vastuu- tapaturmaja sairauskuluvakuutuksista sekä siitä, että vaihtoon lähtevä opiskelija on näistä tietoinen ja saa niihin liittyvät dokumentit mukaansa arvioi yhdessä ammatillisen kouluttajan kanssa opiskelijan soveltuvuutta ulkomaan työssä oppimisjaksolle huolehtii siitä, että vaihtoon lähtevä opiskelija saa tarvittavan kieli- ja kulttuurivalmennuksen huolehtii siitä, että vaihtoon lähtevä opiskelija saa muun tarvittavan perehdytyksen sekä on koko ajan tietoinen vaihtoon liittyvistä velvoitteistaan Liikkuvuusjakson aikana auttaa tarvittaessa käytäntöön liittyvissä asioissa, erityisesti ongelmatilanteissa Liikkuvuusjakson jälkeen raportoi rahoittajalle toteutuneista liikkuvuusjaksoista ja laatii laskutukseen liittyvät dokumentit osallistuu tarvittaessa palautekeskusteluun yhdessä opiskelijan ja kouluttajan kanssa vastaa osaltaan liikkuvuusjakson tulosten tiedottamisesta niin oppilaitoksessa kuin mediassa 10

11 Vastaanottava (välittävä) organisaatio Ennen liikkuvuusjaksoa auttaa työssäoppimispaikan löytämisessä allekirjoittaa mahdollisen puitesopimuksen Liikkuvuusjakson aikana auttaa paikallisissa järjestelyissä (mm. majoitus, paikallisliikenne) järjestää tarvittaessa valmentavan jakson välittää tarvittaessa sopimukset allekirjoitettavaksi paikalliselle työnantajalle pitää yhteyttä opiskelijaan jakson aikana, auttaa hätätilanteissa voi myös auttaa työpaikkaa arvioinnissa Liikkuvuusjakson jälkeen osallistuu hankkeen arviointiin Vastaanottava työnantaja (oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa sopimukset solmitaan suoraan työnantajan kanssa) Ennen liikkuvuusjaksoa allekirjoittaa mahdollisen puitesopimuksen sekä työssäoppimissopimuksen nimeää työpaikalta vastuuhenkilön, paikallisen työpaikkakouluttajan tutustuu ennalta opiskelijan oppimistavoitteisiin ja järjestää opiskelijalle työtehtävät, jotka mahdollisuuksien mukaan edistävät suunniteltuja työssäoppimisen tavoitteita Liikkuvuusjakson aikana huolehtii työturvallisuudesta paikan päällä arvioi opiskelijan työskentelyä ottaa opiskelijan mukaan työpaikan sosiaalisiin tapahtumiin Liikkuvuusjakson jälkeen antaa todistuksen työssä oppimisesta voi myös osallistua hankkeen arviointiin Onnistuneen liikkuvuusjakson taustalla häärii edellä mainittujen lisäksi myös oppilaitoksen koko henkilöstö, jolla oma asenne kansainvälisyyteen on kunnossa ja jolla on myös tarpeellinen määrä osaamista asian toteuttamiseen. Osaavia, sitoutuneita ja aiheesta innostuneita kouluttajia, sihteereitä, oppisopimustarkastajia, kv- koordinaattoreita jne. tarvitaan jotta mahdolliset haasteet saadaan ratkottua ja käytännöt sujuviksi. Kansainvälistyvää osaamista 11

12 6. Tuumasta toimeen: onnistunut liikkuvuusjakso Lähtijöiden motivointi ja valinta Onnistuneen liikkuvuusjakson ensimmäinen edellytys on se, että opiskelijoilla on tietoa ja että heitä kannustetaan osallistumaan liikkuvuusjaksoon aikuisten osallistumista rajoittavista esteistä huolimatta. Myös aikuinen opiskelija tarvitsee ohjausta ja tukea päätöksentekoonsa. Hakuprosessin hakukriteereineen tulee olla avoin ja läpinäkyvä, niin että jos halukkaita lähtijöitä ilmaantuu enemmän kuin paikkoja on tarjolla, kv- koordinaattorin ja kouluttajien on helppo avata valintojen perusteet. Keskusteluihin ja haastatteluihin on viisasta varata runsaasti aikaa, sillä rivien välistä paljastuu vapaasti keskusteltaessa usein sellaista tietoa, joka auttaa valinnan tekemisessä. Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa liikkuvuusjaksoille ei ole varsinaista hakua, vaan neuvottelut opiskelijan ulkomailla tapahtuvasta työssäoppimisjaksosta käydään työnantajan, opiskelijan, oppisopimuksen järjestäjän ja vastaanottavan työpaikan kesken yksilöllisesti. Vaihtoon lähtijä tarvitsee riittävän kielitaidon, jolla kohdemaassa ja työssäoppimispaikassa selviää. Hakeutumisvaiheessa vaihtoa suunnittelevan opiskelijan kielitaitoa on hyvä testata esim. teettämällä hänellä sekä CV englannin tai kohdemaan kielellä että motivaatiokirje (Letter of Motivation), jossa hän esittelee itsensä sekä perustelee halukkuutensa hakeutua työssäoppimaan kohdemaahan. Jo vaativan hakuprosessin aikana usein paljastuu lähtijäkandidaatin aito sitoutuneisuus sekä se, minkälaiset vuorovaikutustaidot hänellä on. Sosiaalisten taitojen merkitystä maailmalla ei kannata vähätellä, ovathan lähtijät niin itsensä, oppilaitoksensa kuin Suomen edustajia Haastattelin S:n oman haastattelulomakkeen avulla ja katsoimme yhdessä hänen työssäoppi-misensa tavoitteet ja opintoviikot, jotka hän suorittaisi työssäoppimisen aikana. Varmistin nämä asiat vielä ryhmänohjaajalta. Pyysin S:n täyttämään vielä englanninkielisen Europassansioluettelon, jonka lähetin Maltan työssäoppimispaikan yhteyshenkilölle. Heillä on harjoittelun yhteyshenkilö, joka varmistaa perehdytyksen ja työssäoppimisen sujumisen. He haluavat haastatella myös itse työssäoppijat, joten S. soitti Skypen välityksellä haastattelupuhelun ja sai varmistuksen pääsystä työssäoppimiseen. Case TTS 12

13 kohdemaassaan. Ja, suunnitellaanpa ulkomaan työssäoppimisjakso miten huolella tahansa, aina tapahtuu jotakin odottamatonta: näissä tilanteissa maltillisesti toimivat, hyvät sosiaaliset taidot ja rakentavan asenteen omaavat ihmiset pärjäävät parhaiten jättäen kohdemaahan hyvän kuvan itsestään. Joskus myös vastaanottavan työpaikan edustaja on halukas osallistumaan työssä-oppijoidensa valintaan, ja haastattelut voi-daan hoitaa esm. Skypen avulla tähänkin opiskelijoiden kannattaa olla valmistautunut. Olimme opiskelijan tukena kyseisen kv-jakson suunnittelemisessa osana kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osaa ja jakson tavoitteiden laatimisessa. Opiskelijaa autettiin Europassin hankkimisessa ja LdVliikkuvuusrahan saamisessa. Case Salpaus Henkilökohtaistaminen Aikuisoppilaitosten henkilöstö on kokenutta konkarikaartia tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa, johon velvoittaa jo lakikin. Liikkuvuusjaksojen toteutuksen kannalta olennaisin vaihe tällöin on henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa: kun kouluttaja keskustelee opiskelijansa kanssa tämän henkilökohtaisista oppimisjärjestelyistä, ulkomaan työssäoppimisjakso yhtenä oppimisvaihtoehtona pitää tuoda esille. Näin liikkuvuusjakso saadaan alusta asti ja joustavasti tavoitteelliseksi osaksi opiskelijat opinpolkua, silloin kun se puoltaa paikkaansa oppimiskokonaisuudessa. Myös itse liikkuvuusjaksot kestoineen, kohteineen, oppimistavoitteineen ja muine järjestelyineen pitää pystyä henkilökohtaistamaan eli järjestämään joustavasti aikuis-opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan. Toiselle riittää kaksi viikkoa tutustumista uuteen kulttuuriin kohdemaassa ja työpaikalla, toinen taas on valmis syventämään osaamistaan uudessa yrityksessä ja kohdemaassa pidempäänkin. Yksilöllisesti toteutuvat siis myös jaksoilta kertyvät opintosuoritteet. Kansainvälistyvää osaamista 13

14 Valmennukset Aikuisopiskelijan valmennus liikkuvuusjaksolle perustuu sekin henkilökohtaistamiseen; valmiudet asioiden omatoimiseen huolehtimiseen vaihtelevat aikuisillakin, joten käytännön neuvonta ja ohjaus on sovitettava tarpeen mukaisesti; joku ei ole koskaan ostanut lentolippuja internetistä, kun toinen on hoitanut majoitusasiansakin itsenäisesti kuntoon ennen kuin apua edes tarjotaan. Myös lähtijän kielitaitotaso vaikuttaa tarvittavan kielivalmennuksen määrään. Valmennuksen perimmäinen tarkoitus on perehdyttää lähtijä kohdemaan kulttuurin perusasioihin, työelämän toiminta- ja käytöstapoihin, kielen alkeisiin sekä yleisiin turvallisuusnäkökohtiin. Oiva keino valmennuksen toteuttamisessa on kytkeä prosessiin oppilaitoksen omia maahanmuuttajaopiskelijoita, jos heistä sattuu juuri kyseisen kohdemaan edustajia löytymään. Samaten liikkuvuusjaksoihin aiemmin osallistuneet opiskelijat kannattaa ottaa mukaan valmennukseen. Kulttuurivalmennuksessa huomioitavaa on, että toimintatavat eri maissa voivat todella poiketa toisistaan. Näitä eroavuuksia on syytä opiskelijoilla avata, jotta he pystyvät niihin ennalta varautumaan. Esim. eteläisessä Euroopassa suomalainen vetäytyvä ja kuten itse luulemme muita kunnioittava tapa toimia saatetaan tulkita tylyydeksi, piittaamattomuudeksi ja epäkohteliaisuudeksi. Joskus myös perisuomalaiset arvot, suoruus ja rehellisyys, herättävät hämmennystä. Esimerkiksi italialainen, useita opiskelijavaihtoja järjestänyt koordinaattori lähetti kahdesta suomalaisesta, työpaikallaan erinomaiset ammatilliset arvioinnit saaneesta aikuisopiskelijasta palautteen: They don t do rude things on purpose, but they really have a different way of living; they don t cook, they don t eat in the common room with the others and they always stay in their room. They don t participate in common dinners, they normally do not tell anything about their daily life even when asked (How are you? Fine thanks. Nothing else). So if you, as hosting person, are interested in having a dialogue, you will be unsatisfied. I think Finnish students don t realise that sharing a house means sharing life together with the others. They may be good workers but if they participate in international exchanges they also have to be prepared to intercultural contacts. Valmennukseen kuuluu myös liikkuvuusjakson käytännön järjestelyissä auttaminen sekä opastaminen kaiken sen dokumentaation hallintaan, joka on opiskelijan vastuulla jakson aikana (mm. allekirjoitukset sopimuksiin, Europassiin tai muuhun työtodistukseen). Hyvänä apuna on esimerkiksi erillinen valmennuksen tarkistuslista, jossa lähtijä allekirjoituksellaan kuittaa saaneensa perehdytystä erikseen luetelluista asioista. Vastaava tarkistuslista voidaan laatia myös työssaoppimispaikan perehdytyksen tueksi. S. sai paikan varmistuttua minulta kieli- ja kulttuurivalmennuksen tehtävät, joiden avulla hän itse orientoitui kohdemaahan ja sen kulttuuriin sekä kieleen. Kävimme yhdessä myös läpi opiskelijan muistilistan, jossa luetellaan muistettavat asiat ennen matkaa mm. matkustuskäytäntöihin, vakuutuksiin, sairastumisiin ym. käytäntöihin liittyen sekä sopimuksen tekoasiat, apurahan maksu- ja raportointiasiat. Teimme kirjalliset sopimukset ja kokosin opiskelijan kansioon tarvittavat paperit. Opiskelija sopi itse työssäoppimispaikan kanssa saapumisajankohtansa sekä hankki heidän suosituksestaan majoituksen ja varasi matkalippunsa. Case TTS 14

15 Paperisotaa Rahoitusmuodosta, oppilaitoksen käytännöistä, työpaikasta ja kohdemaasta riippuen liikkuvuusjakso toteutukseen tarvittavien dokumenttien määrä vaihtelee. Tarvittavia papereita ovat mm. rahoitussopimus, mikäli liikkuvuutta tukee esim. CIMOn rahoittama liikkuvuushanke vastaanottavan kumppanioppilaitoksen kanssa tehtävä yhteistyösopimus (LOI) sopimus vastaanottavan työnantajan kanssa apurahan saajan sopimus opiskelijan oppimistavoitteet/-suunnitelma työssäoppimisjaksolle = Learning agreement todistus opiskelijan sairaus- ja tapaturmavakuutuksesta todistus oppilaitoksen vastuuvakuutuksesta työssä oppimisjaksoon liittyen Europass tai muu liikkuvuustodistus todistus annetusta ja vastaanotetusta kieli- ja kulttuurivalmennuksesta Oppisopimuskoulutus: suomalaisen työnantajan ja opiskelijan allekirjoittama sitoumussopimus, varmistetaan, että suomalainen työnantaja on tietoinen vakuutusvastuista Varmasti hyvä käytäntö tässäkin kohdassa on oppilaitoskohtainen tarkastuslista, jotta kaikki tarvittava dokumentaatio tulee aina huolehdittua ja tarpeen mukaan myös arkistoitua. Kansainvälistyvää osaamista 15

16 Ulkomaanjakson aikana Jos asiat sujuvat suunnitellusti, ei aikuisopiskelijalla välttämättä ole merkittävää tarvetta kiinteään yhteydenpitoon Suomeen päin liikkuvuusjaksonsa aikana - itseohjautuvat aikuiset osaavat huolehtia asioistaan myös ulkomailla. Useimmiten on kuitenkin hyvä, että lähettävän oppilaitoksen edustaja jossain määrin pitää yhteyttä opiskelijaan varmistaakseen että kaikki sujuu hyvin. Tähän yhteydenpitoon toimivia välineitä ovat niin perinteinen puhelin kuin erityisesti sähköposti, skype ja jopa facebook. Olennaisinta lienee se, että jos ja kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaisesti, tietää opiskelija keneen ja kuinka Suomeen yhteyden saa. Liikkuvuusjakson aikana opiskelijalla on hyvä olla myös vastaanottavan tahon puolelta nimetty yhteyshenkilö, joka auttaa ja opastaa paikan päällä tarpeen mukaan. Selvästi onnistuneen liikkuvuusjakson taustalla on usein lähettävän ja vastaanottavan organisaation pitkät yhteistyösuhteet ja niiden kautta syntynyt luottamus. Kahden opiskelijan majoitus oli sovittu kohdemaassa ja -kaupungissa tietyn hintaiseksi. Perillä kuitenkin ilmeni, että majoittavalta oppilaitokselta puuttui heidän rehtorinsa allekirjoitus paperista, jolla majoitus oltaisiin voitu järjestää sovittuun hintaan. Kustannus uhkasi nousta kolmatta sataa euroa suuremmaksi, mikä olisi ylittänyt pahasti opiskelijoiden budjetin. Suomalainen KV-koordinaattori antoi sähköpostitse ja puhelimitse taustatukea opiskelijoille heidän selvittäessään asiaa ja neuvotellessaan kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun tilanteeseen. Case JAO Jos jokin menee pieleen Vaikka hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, maailmalla kaikki ei kuitenkaan aina mene suunnitelmien mukaan. Jatkuva tuki ja yhteydenpito sekä jakson suunnitteluvaiheessa että jakson aikana on tärkeää varsinkin silloin, jos jotain ongelmia ilmenee. Opiskelijaa pitää myös valmistaa kulttuurieroihin ja siihen, että hän osaa selviytyä itsenäisesti yllättävissäkin tilanteissa. Ja vielä kerran, on hyvä että opiskelijalla on selkeä tieto siitä, keneen ottaa yhteyttä joko Suomessa tai kohdemaassaan silloin kuin yllätyksiä tapahtuu. Vakuutukset ovat osa varautumista siihen, että vastoinkäymisiä tulee. Lähtijällä tulee olla tapaturma- ja sairauskuluvakuutus joko omasta tai lähettävän oppilaitoksen puolesta. Oppilaitoksen vastuuvakuutus kattaa työssä oppimisessa aiheutuneista vahingoista aiheutuneita kustannuksia. Oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa opiskelija on vakuutettuna ulkomaisella työpaikalla suomalaisen työnantajan toimesta, mikäli vaihtojakso on palkallinen (esim. vuosiloman aikana). Lähettävällä oppilaitoksella tulee olla myös suunnitelma sen varalle, että yhteyksiä pitää nopeasti saada ulkomaan työssä oppijaan, hänen omaisiinsa tai viranomaisiin eri maissa. Suurlähetystön osoite kannattaa olla nopeasti löydettävissä kaikilla prosessiin osallistuvilla toimijoilla. 16

17 Raportit kuntoon Opiskelijan kannalta olennainen dokumentti liikkuvuusjaksostaan on työtodistus, joka opiskelijan on syytä muistaa pyytää työnantajaltaan ennen kotiutumistaan, sillä jälkeenpäin sellaisen saaminen saattaa olla mutkikasta. Moni oppilaitos käyttää Europassliikkuvuustodistusta (http://europass.cedefop. europa.eu/fi/about), johon työnantaja voi liittää omia arvioitaan opiskelijan tekemistä työtehtävistä sekä niiden suorittamisesta. Toki työtodistus voi olla vapaamuotoinenkin. Mikäli opiskelijan liikkuvuusjaksoa tuetaan hanke tms. rahoituksella, jo rahoitussopimukseen on syytä kirjata aikatauluineen se, minkälaisia virallisia raportteja opiskelija on velvollinen laatimaan. Vapaamuotoisissa, enemmän ammatillisiin asioihin keskittyvissä oppimispäiväkirjoissa ja raporteissa voidaan sitten keskittyä enemmän työssä koetun ja opitun reflektointiin. Blogit ovat yleistymässä: moni opiskelija on niiden tekemisestä innostunut ja haluaa reaaliajassa kertoa kuulumisiaan. Etukäteen kannattaa kuitenkin sopia siitä, missä blogi julkaistaan ja keille se on suunnattu. Mikäli oppilaitoksen tai hankerahaa on käytetty liikkuvuusjaksoon, opiskelijan on hyvä tallentaa tositteet kaikista jaksoon liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista, sillä usein oppilaitos maksaa opiskelijalle lopulliset kulut vasta näitä tositteita vastaan. Varsinaisen liikkuvuushankkeen kokonaisraportoinnista rahoittajalle vastaa useimmiten oppilaitoksen kv- koordinaattori, apunaan hankkeen toteuttamisessa mukana olleet vastuukouluttajat. Mahdollisia ongelmia, joihin olisi hyvä valmistaa opiskelijaa jo suunnitteluvaiheessa voivat olla mm. työssäoppimispaikan puutteelliset perehdytyskäytännöt, alkaen siitä, ettei ketään ole vastassa opiskelijan saapuessa työssäoppimispaikkaan. Majoituksen kanssa voi olla ongelmia, joihin on hyvä ainakin henkisesti varautua. Opiskelijoiden kertomia haasteita ovat olleet mm. oman oven lukituksen puute, puutteellinen lämmitys, kylmäsäilytystilan puute, majoittaminen tuntemattomien huonekavereiden kanssa (tavaroita on hävinnyt). Työaikojen suhteen voi myös tulla yllätyksiä. Case TTS Kansainvälistyvää osaamista 17

18 Jakson jälkeen Kunhan kotimaahan on palattu ja liikkuvuusjakson rasituksesta hengähdetty, oppilaitoksen KVvastaavan ja työssä oppimisesta vastaavan kouluttajan on hyvä sopia tapaaminen maailmalta palaajan kanssa. Tähän tapaamiseen on hyvä pyytää otettavaksi mukaan kaikki dokumentit, joita opiskelijalle on matkalla kertynyt, sekä tässä viimeistään huolehtia että kaikki lopullinen raportointi ja dokumentointi saadaan kuntoon. Olennaisempaa on kuitenkin käydä palautekeskustelu opiskelijan kanssa niin jakson sisällöllisestä toteutumisesta ja oppimistavotteiden saavuttamisesta kuin jakson käytännöllisestä onnistumisesta. Jakson aikana opitun tunnistaminen ja tunnustaminen on yhteistyötä työssäoppimispaikan tarjonneen organisaation ja lähettävän oppilaitoksen välillä, ja suoritusmerkinnät on kirjattava kuntoon. Samaten oppilaitoksen oman toiminnan kannalta opiskelijoiden, kouluttajien sekä vastaanottavien partnereiden ja työpaikkojen palaute sekä sen huomioiminen toiminnan kehittämisessä on osa oppilaitoksen toiminnan laadunvarmistusta. On myös hyvä muistaa, että kiitos viimeisestä - viesti sekä vastaanottaneelle oppilaitokselle että työssäoppimispaikan tarjonneelle organisaatiolle kuuluu hyviin tapohin, osoittaa arvostusta, jättää hyvän kuvan opiskelijasta ja valmistaa tietä muillekin suomalaisille työssä oppijoille. Matkan jälkeen on lisäksi hyvä sopia opiskelijan kanssa vielä siitä, kuinka hän jakaa kokemuksensa muille samassa koulutuksessa oleville sekä mahdollisesti muillekin opiskelijoille sekä oppilaitoksen henkilöstöllekin; onko esim. Moodlessa paikka, jossa kokemukset on helppo kirjallisesti jakaa!? Hienoa on, jos opiskelija on valmis kertomaan jaksostaan myös uusille aloittaville ryhmille ja kannustaa heitä osallistumaan vaihtoon omilla opinpoluillaan. 28-vuotias miesopiskelija oli palannut kuuden viikon työssä oppimisjaksolta. Hakeutumisvaiheessa häntä sai ohjata käytännön asioissa kädestä pitäen. Jakson aikana sikäläinen KV-koordinaattori viestitti, että mahtaako tämä opiskelija saada mitään irti kokemuksestaan kun ei työpäivän jälkeen juuri missään liiku Kuitenkin kun jälkeen päin keskusteltiin opiskelijan kanssa jakson onnistumisesta ja merkityksestä, kaikki oli yhtä superlatiiviä: Upea jakso elämässä, ensi kesänä sinne uudestaan vapaa-aikana, isäntäperhe oli kerta kaikkiaan suurenmoinen Kokemus oli ollut mullistava opiskelijan motivaation ja itsetunnon kannalta, maailma avautui ja omat mahdollisuudet kirkastuivat. Myöhemmin hän hakeutuikin uudestaan ulkomaille töihin. KV-koordinaattori nöyränä mietti, että onko meillä ulkopuolisilla todellakaan resursseja arvioida, mikä merkitys elämässä ulkomaan työssä oppimiskokemuksilla itse kullekin on. Case JAO 18

19 7. Esteet on tehty voitettavaksi, haasteet voitettavaksi Kuten kaikki hankkeen aikana keräämämme case-esimerkit aikuisopiskelijoiden liikkuvuusjaksoista osoittavat, ulkomailla eletty ja koettu työssäoppimisjakso on monella tavalla antoisa lisä aikuisen opiskelijan ammatilliseen koulutukseen. Jakson aikana vahvistuvat niin opiskelijan ammatillinen osaaminen kuin ehkä vielä enemmän ja laajemmin sellaiset yleiset tiedot, taidot ja asenteet, joita työelämässä näinä päivinä tarvitaan. Tukemalla ja mahdollistamalla aikuisopiskelijoiden ulkomailla tapahtuvia työssäoppimisjaksoja varmistamme oppilaitoksissa yhä paremmin sen, että opiskelijat saavat opintojensa aikana hankittua juuri niitä valmiuksia, joita tulevaisuuden työelämässä pärjääminen edellyttää. Haasteita on niin nuorten kuin aikuisten maailmalle lähtemisessä ja lähtemisessä, mutta yhteisellä tiedottamisella, kannustamisella, neuvonnalla ja henkilökohtaistamalla esteet kyllä saadaan voitettua. Ja tähän yhteiseen aktivointiin tarvitaan kaikkia; niin työelämän edustajia, joiden tarpeisiin koulutuskokonaisuuksilla tähdätään, koulutuksen rahoittajia, joiden joustavuutta toiminnan toteutuksessa punnitaan kuin oppisopimuskeskusten ja oppilaitosten koko henkilöstöä kansainvälisesti positiivisine asenteineen. Ja varmasti vielä pitkään tarvitaan myös niitä innokkaita oppilaitosten kansainvälisyysaktiiveja, joille kansainvälistymisen merkitys on itsestään selvyys ja jotka intohimolla ajavat asiaa oppilaitoksissa niin opiskelijaliikkuvuuden kuin muun kv- toiminnan suhteen. Kansainvälistyvää osaamista 19

20 8. Lopuksi: onnistumisen kokemuksia Niina pintakäsittelyalalta Niina oli vaihtoon lähtiessään 36-vuotias, perheellinen nainen. Niina toimi suomalaisessa organisaatiossa vuosikorjaajana ja suoritti oppilaitoksessa pintakäsittelyalan perustutkintoa. Kansainvälinen liikkuvuusvaihto suuntautui Ranskaan, Hesdigneuliin, lokakuussa Vaihtoon lähti samalla kertaa useampi opiskelija ja vastaan ottava organisaatio oli mukana oppisopimuksen hallinnoimassa Leonardohankkeessa, joten isäntäorganisaatiolla oli perustietämys suomalaisesta oppisopimusjärjestelmästä. Ennen vaihtoa Niina osallistui info-tilaisuuteen, jossa käytiin läpi vaihtoon liittyviä yksityiskohtia. Lisäksi tarjolla oli myös kielivalmennusta, mikäli opiskelija sen koki tarpeelliseksi. Ammatillisten aineiden opettaja antoi Niinalle matkaan etätehtäviä, jolloin vaihto saatiin sidottua osaksi opiskelijan opintojen sen hetkistä tilaa. Matkajärjestelyt oli hoidettu asiallisesti. Vaihtoon lähtiessään Niina asetti itselleen tavoitteita ennen kaikkea kulttuurin ja työkulttuurin osalta. Niina koki vaihdon mahdollisuutena, johon ei voinut olla tarttumatta. Niinalla oli pientä jännitystä kielen suhteen, sillä ranskan kielen opinnoista oli jo aikaa. Pienellä tehokertauksella opiskelija sai kuitenkin palautettua mieleensä perussanastoa ja usko englannin kielen riittävyyteen oli vahva. Melko pian vaihdon käynnistyttyä Niina joutui kuitenkin toteamaan ranskalaisten englannin kielen osaamisen melko olemattomaksi ja kommunikointi hoituikin yhdistelmällä ranskaa, englantia ja elekieltä. Työpaikka täytti odotukset ja vastaanotto oli lämmin. Niina työskenteli 7 hengen rakennusja remonttifirmassa. Työtehtävät painottuivat omakotitalotyömaan sisäpintojen työstämiseen. Työtehtävät erosivat normaaleista työtehtävistä jonkin verran, mutta tämä oli lähinnä positiivinen asia. Niina työskenteli lähes koko vaihdon saman työparin kanssa ja kommunikointi keskittyi lähinnä välttämättömiin asioihin. Ranskan kielen osaamisesta olisi ollut hyötyä vapaamuotoista rupattelua ajatellen. Ranskalaisten työtarkkuus oli myös huomion arvoista! Työtahti yllätti Niinan kovuudellaan. Päivään sisältyi vain yksi tauko ja päivällä saattoi olla mittaa jopa 11 tuntia. Ranskalaisten työtarkkuus oli myös huomion arvoista ja Niina koki, että hänen työsuoritteensa olivat välillä erityistarkastelun alla. Työskentely oli järjestelmällistä, ohjeistettua ja oma-aloitteisuus kannatti pitää aisoissa. Niina koki myös lieviä ennakkoluuloja itseään 20

21 kohtaan, sillä Ranskassa ei rakennusalalla ole kovinkaan paljoa naisia ja oppisopimusopiskelijat ovat pääsääntöisesti hyvin nuoria. Niina käänsi ennakkoluulot edukseen ja todisti osaamisellaan olevansa rakennusalan ammattilainen. Asuminen oli olosuhteisiin nähden ihan ok, joskin sisäoppilaitos oli aikuiselle naiselle uusi kokemus. Säännöt tulivat tutuiksi kokeilemalla ja sympaattinen henkilökunta teki asumisesta kodikkaampaa. Ruoan suhteen oli joitakin ongelmia, sillä erityisruokavalioihin vastaaminen ei mennyt täysin kivuttomasti, vaikka toiveista olikin etukäteen isäntiä tiedotettu. Viesti vaan ei ollut ikinä päätynyt keittiöön asti. Nälässä ei vaihtoa kuitenkaan joutunut läpi viemään, aina löytyi jotain syötävää ja paikalliset ravintolat tulivat myös tutuiksi. Työpäivien jälkeen ja viikonloppuisin oli jonkin verran vapaa-aikaakin ja isäntäorganisaatio oli järjestänyt erillistä ohjelmaa (mm. Pariisin vierailu) sekä auton käyttöön, joten aika kului rattoisasti. Kokonaisuudessa vaihto oli onnistunut ja ranskalaisen työnantajan lupaus työpaikasta jatkossakin lämmitti Niinan mieltä. Matka antoi rutkasti itseluottamusta ja rohkeutta. Niinalle jäi kipinä elämään ja jonain päivänä työskentely ulkomailla voi hyvinkin tulla eteen. Kansainvälistyvää osaamista 21

22 Opiskelu ulkomailla oli positiivinen kokemus Hitsaaja-Esa Esa oli perheetön 38-vuotias pitkän linjan hitsaaja, joka oli jäänyt työttömäksi työskenneltyään useita vuosia samalla työnantajalla. Esa hakeutui omaehtoisena opiskelijana aikuiskoulutuskeskukseen työvoimapoliittiseen koulutukseen, tavoitteena suorittaa hitsaajan ammattitutkinto. Oppilaitos oli juuri lähtenyt mukaan Leonardo da Vinci-rahoitteiseen opiskelijaliikkuvuushankkeeseen, ja oppilaitoksen kv- koordinaattori oli aktiivisesti tiedottanut hankkeen tarjoamista liikkuvuusmahdollisuuksista eri ammattialojen kouluttajille. Metallipuolen opiskelijoiden joukkoon sattui samalla hetkellä yksi ulkomaan työharjoittelusta innostunut opiskelija, joka omalla innostuksellaan veti hankkeeseen mukaan myös muita opiskelijoita, Esa mukaan lukien. Ja keskusteltuaan vielä oman vastuukouluttajansa kanssa Esa päätti heittäytyä mukaan vaihtoon, joka oppilaitoksen puolesta päätettiin toteuttaa pareittain. Esan ja opiskelijatoverinsa ensimmäinen toive kohdemaasta oli Englanti, mutta vastaanottavaa alan työpaikkaa oli melkoisen hankala löytää. Toisen hankkeen kautta oppilaitoksella oli kuitenkin Saksassa pitkäaikainen ja jo luotettavaksi osoittautunut oppilaitoskumppani, joka haki vastaanottavan työpaikan omista verkostoistaan. Lähettävä oppilaitos vastasi kaikista liikkuvuusjaksoon liittyneistä käytännön järjestelyistä ja järjesti opiskelijoille kaksi valmennustilaisuutta, jossa käytiin läpi harjoittelua, saksalaista kulttuuria sekä työkulttuuria, saksalaiselta työnantajalta saadut työohjeet, turvallisuus ja varusteet. Erillistä kielivalmennusta ei järjestetty, sillä yhdessä sovittiin että englannin kielellä elekieli apuna pitää pärjätä! Ennen vaihtoon lähtöä saksalaiselle partnerille viestittiin mitä Esa opiskelee, ja mitkä ovat tutkinnon oppimistavoitteet. Yritykseen lähetettiin myös lähtijöiden CV:t + certificat supplement, ja lisäksi he pyysivät opiskelijoiden hitsauksen luokkatodistukset, ja suunnittelivat näiden pohjalta opiskelijoiden työohjelman. Käytännössä neljän viikon työssäoppimisjakso toteutettiin niin, että Esa kavereineen työskenteli ensin kaksi viikkoa partnerioppilaitoksen verstaalla harjoitellen mm. CNC- työstöä ja kaasuhitsausta, ja sitten kaksi viikkoa yrityksessä eri materiaalien hitsausta (mm. lääketeollisuus, ydinvoimalat). Oppilaitoksen kvkoordinaattori piti jakson aikana Esaan yhteyttä sähköpostilla. Saksan työssäoppimisjaksolta Esa sai todistuksen, jossa näkyivät hänen yksityiskohtaiset suorituksensa ja hitsausluokat. Esan oman arvion mukaan ammatillinen osaaminen vahvistui, mutta vielä keskeisempänä olivat muut vahvuudet; uusi tieto yrityselämästä, kulttuuri, itseluottamus, rohkeus lähteä ulkomaille myös tulevaisuudessa - opiskelu ulkomailla oli positiivinen kokemus. Paras mittari jakson tuloksellisuudesta oli se, että Esalle oli tarjottu yrityksestä pysyvää työpaikkaa, johon hän ei kuitenkaan jäänyt saksan kielen haasteellisuuden vuoksi. Oppilaitoksen edustajan mielestä Esan työssäoppimisjakson mainion onnistumisen takasi se, että vastassa oli luotettava kumppani, ja että myös rahoitusasiat saatiin heti lähtövaiheessa neuvoteltua kuntoon TE-tomiston, Kelan ja oppilaitoksen kesken. Opiskelijoiden valmennuksessa täytyy myös heti aluksi selvittä opiskelijoiden motivaatio sekä tuoda esille mahdolliset riskit; nyt liikkeelle saatiin oikean rohkean asenteen omaavat lähtijät. Esa kumppaneineen piti jaksonsa jälkeen metallialan opiskelijoille ja henkilökunnalle infotilaisuuden, ja hänen kokemuksensa innostavat jatkossa seuraavia lähtijöitä. Onnistuneet liikkuvuusjaksot ovat oppilaitokselle myös mitä parhainta referenssiä; Esankin liikkuvuusjakso pääsi esille sekä paikallislehdessä että oppilaitoksen omilla nettisivuilla. 22

23 twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn t do than by the ones you did do. so throw off the bowlines. sail away from the safe harbour. catch the trade winds in your sails. explore. dream. discover. mark twain Kansainvälistyvää osaamista 23

24 Lisätiedot TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Päivi Puutio puh Jyväskylän aikuisopisto Auli Bister puh Tredu Tampereen seudun ammattiopisto Jani Nieminen puh

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin

Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin 2 VALMISTELUIDEN ALOITUS Hakupaperit (hakulomake, hakemuskirje, CV) Terveydenhoitajalla käynti (todistus koordinaattorille) Varaa aika tapaamiseen kvkoordinaattorin kanssa sähköpostitse 3 KIELI- JA KULTTUURIVALMENNUS

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Kokemuksia asiantuntijaliikkuvuushankkeista Leonardo-ohjelman tiedotustilaisuus CIMOssa 25.9.2012 Marja Seppälä, kv-päällikkö

Kokemuksia asiantuntijaliikkuvuushankkeista Leonardo-ohjelman tiedotustilaisuus CIMOssa 25.9.2012 Marja Seppälä, kv-päällikkö Kokemuksia asiantuntijaliikkuvuushankkeista Leonardo-ohjelman tiedotustilaisuus CIMOssa 25.9.2012 Marja Seppälä, kv-päällikkö Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS. opiskelijan KV-osaamisen hankintaan

OHJAAJAN OPAS. opiskelijan KV-osaamisen hankintaan OHJAAJAN OPAS opiskelijan KV-osaamisen hankintaan HERÄTÄ KIINNOSTUS HYVISSÄ AJOIN! TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISVAIHEESSA Avoimet ovet peruskoululaisille. Vanhempainillat/

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017?

Eurooppaan työssäoppimaan keväällä 2017? Kv-info 12.9.2016 Venäjälle Opetushallitus + oppilaitos rahoittavat toimintaa Mahdollisuus n. kymmenelle vuodessa SASKYssä, n.4-6 vkoa Oppilaitosvaihto Pietarin restaurointialan kouluun SOKOS- hotelleissa

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Muistathan myös tutustua internetistä löytyvään materiaaliin: www.europass.fi Jos olet tilannut käyttöoikeuksia opiskelijoille

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Liikunnan ammattitutkinto Tutkinnonsuorittaja Koulutuksen ja tutkinnon vastaavat Maria Anttila Tiina Pyykkönen 1. HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tutkinnon suorittajan yhteystiedot 3 2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 3 3. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ

Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ YTY-HANKE 2012 2013 IJKK Pete Alander & Minna Sandberg Markku Tepsa& AMISTO Ville Vierimaa Otettava huomioon: Valinta Lennot, majoitukset

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia?

Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja. Miten EVCET tukee prosessia? Opiskelijan ulkomaanjakso osana opintoja Miten EVCET tukee prosessia? Kirsi Lounela, kansainvälisten asioiden päällikkö Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Kansallinen tahtotila siirtyä kaikessa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Ennen vaihtoa KUKA Informaatio Tietoa kansainvälisistä (KV) vaihdoista Henkilö joka on vastuussa kv-vaihdoista ja/tai

Lisätiedot

2.ASTEEN YHTEYS VIERAALLA PLANEETALLA! OHJAAJAN OPAS OPISKELIJAN KV-OSAAMISEN HANKINTAAN

2.ASTEEN YHTEYS VIERAALLA PLANEETALLA! OHJAAJAN OPAS OPISKELIJAN KV-OSAAMISEN HANKINTAAN YHTEYS 2.ASTEEN VIERAALLA PLANEETALLA! OHJAAJAN OPAS OPISKELIJAN KV-OSAAMISEN HANKINTAAN Tämä opas on tukenasi opiskelijan ohjaamisessa kansainvälisyyteen. KV-OHJAUS- ASSA? KUKA ohjaa? Ketä? Minne? Oppilaitoksilla

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola

Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina Laura Lepola Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010 2017 Laura Lepola Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksianto,

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement

Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement Bridge Builders Guiding and Educating as Cross Cultural Engagement HAKULOMAKE KANSAINVÄLISIIN VAIHTOIHIN PALAUTA LOMAKE OMAN OPPILAITOKSESI KV-VASTAAVALLE MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ * Täytä hakulomake selkeällä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

OPAS OPISKELIJALLE Matkalla mestariksi JEDUsta

OPAS OPISKELIJALLE Matkalla mestariksi JEDUsta OPAS OPISKELIJALLE Matkalla mestariksi JEDUsta ERASMUS+ Matkalla mestariksi JEDUsta Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuushanke TAVOITTEET Kansainvälinen työssäoppiminen on hyvä tapa kokeilla millaista ulkomailla

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Lukiolaisen. Kansainvälisyyspassi. Opiskelijan nimi

Lukiolaisen. Kansainvälisyyspassi. Opiskelijan nimi Lukiolaisen Kansainvälisyyspassi Opiskelijan nimi Opiskelijalle Tervetuloa vahvistamaan kansainvälisyysosaamistasi! Tutustu tähän kansainvälisyyspassiin ja pohdi, miten parhaiten edistät tärkeitä työelämä-

Lisätiedot