Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja"

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Isa Burman päätoimisten opiskelijoiden edustaja Sirpa Hietala muun päätoimisen henkilöstön edustaja Juha Laitinen muun päätoimisen henkilöstön edustaja Pentti Mäkelä päätoimisten opettajien edustaja Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja Veli-Matti Tolppi rehtori, esittelijä/puheenjohtaja, poistui pykälien 7 ja 22 käsittelyn ajaksi Mervi Vidgren vararehtori, puheenjohtaja pykälän 7 käsittelyn ajan, poistui pykälien käsittelyn ajaksi POISSA Merja Miettinen Severi Siidorov Jarkko Surakka elinkeino- ja muun työelämän edustaja päätoimisten opiskelijoiden edustaja päätoimisten opettajien edustaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETUT Päivi Diov Riitta Rissanen Olli Helanterä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä vararehtori (TKI), poistui pykälän 7 ja pykälien käsittelyn ajaksi talousjohtaja, läsnä pykälien 1-6 ja 8 23 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 SYYSKAUDEN 2013 KOKOUKSET JA KESÄKUUN 2013 KOKOUKSEN AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN 6 1 kpl SAVONIAN STRATEGIA kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TILARATKAISUT 8 TOIMILUPAHAKEMUSPROSESSIIN VALMISTAUTUMINEN Sivu 1

2 9 1 kpl TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OPETUKSEN JA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN KEHITTÄMISEN ERILLISPROJEKTI 10 1 kpl TKI-TOIMINNAN SOPIMUS- JA LAKIASIANPALVELUT ISAT/UEF- YHTEISTYÖSSÄ 11 1 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ ALKAEN 12 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE TUTKINTOLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN 15 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN 16 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN 17 TUTKIMUSPÄÄLLIKÖN TOIMEN MUUTTAMINEN TESTAUSINSINÖÖRIN TOIMEKSI 18 MATEMATIIKAN YLIOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ENERGIATEKNIIKAN LEHTORIN VIRAKSI 19 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN SIJAISEN NIMITTÄMINEN AJALLE kpl HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN YHTEISHAUSSA 21 HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISTEN YHTEISHAUSSA 22 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Veli-Matti Tolppi Mervi Vidgrén Jari Osmala puheenjohtaja puheenjohtaja puheenjohtaja 1 6, 8 21 ja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Sivu 2

3 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Hannu Porasmaa pöytäkirjantarkastaja Isa Burman pöytäkirjantarkastaja Sivu 3

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja, rehtori Veli-Matti Tolppi avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 4

5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti kevätkauden 2013 kokousajankohdista ja -paikoista kokouksessaan (5 ). Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille eli seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus on toimivaltainen, kun sen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla enemmän kuin puolet. Rehtorin esitys Todetaan 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuus 3) kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin. Sivu 5

6 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että ylimääräisissä asioissa käsitellään kohta 22.1 Ammattikorkeakoulun rehtorin virkaan hakeneista annettava lausunto. Sivu 6

7 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Rehtorin esitys Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Porasmaa ja Severi Siidorov. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Porasmaa ja Isa Burman. Sivu 7

8 5 SYYSKAUDEN 2013 KOKOUKSET JA KESÄKUUN 2013 KOKOUKSEN AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Rehtorin esitys Hallitus päättää, että syyskauden 2013 kokoukset pidetään seuraavasti: maanantai kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 tiistai kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään torstaina kello sekä strategia- ja talousarvioseminaari torstaina kello 9 16 Technopolis Kuopion tiloissa. Lisäksi hallitus päättää siirtää keskiviikkona klo 15 alkaen pidettäväksi sovitun ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksen tiistaina klo 15 alkaen pidettäväksi. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään maanantaina kello Sivu 8

9 6 SAVONIAN STRATEGIA VUOSILLE Savonia-ammattikorkeakoulussa on Strategia prosessia toteutettu yli vuoden ajan. Pitkäkestoinen strategia-analyysivaihe johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulevien uudistusten laajuudesta ja aikatauluista. Strategia-analyysivaiheessa henkilöstöltä kysyttiin nettipohjaisen muutoskyselyn ja -työskentelyn avulla tulevaisuuden näkymiä ja muutossuuntaa sekä keskeisiä teemoja strategiaan (kevät 2012). Samaan aikaan toteutettiin nettipohjainen skenaariokysely sidosryhmille ISAT-yhteistyössä (Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun strateginen kumppanuussopimus ja -projekti vuosina ). Nettikyselyjen toteutusta ohjasi ulkopuolinen asiantuntija, joka myös laati yhteenvedot ja loppuraportit. Ne esiteltiin henkilöstölle, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Strategiaa työstettiin syksyllä 2012 edustuksellisissa (henkilöstön, luottamusmiesten, opiskelijoiden, johdon ja sidosryhmien edustajat) pienryhmissä. Henkilöstön ja opiskelijoiden laaja kommentointi- ja palautekierros toteutettiin johdon katselmusten yhteydessä maaliskuussa Lisäksi opiskelijayhdistyksen kanssa toteutettiin erillinen opiskelijoiden kuulemistilaisuus. Strategialuonnosta on käsitelty ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun hallituksen, luottamusmiesten ja opiskelijakunnan sekä johdon yhteisessä strategiaseminaarissa Strategiaseminaarin perusteella tehtiin täydentäviä muutoksia strategialuonnokseen, jonka jälkeen strategialuonnos toimitettiin sidosryhmille lausuntokierrosta varten. Hyväksyttävänä oleva strategia linjaa Savonian vuosia Savonian strategia vuosille Strategia-asiakirja jakautuu kahteen osaan: Lähtökohdat Savonian strategialle Strategiset linjaukset. Strategian käytäntöön vienti toteutuu strategian toteutusohjelman avulla. Toteutusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus. Toteutusohjelma laaditaan strategian hyväksynnän jälkeen. Strategiaa mittaavat mittarit strategiakaudelle sovitaan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä syksyllä Syynä tähän on käynnissä oleva rahoitus- ja talouskoodiston muutos, joilla on vaikutusta asetettavien mittareiden tavoiteasetteluun. Lopulliset Opetus- ja kulttuuriministeriön mittareiden laskentakaavat saadaan syksyllä Lisäksi käynnissä oleva koulutusvastuumallin suunnittelu- ja toimilupaprosessi vaikuttavat strategian tavoitteiden mittaamisen tasoihin. Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille Rehtori täsmensi kokouksessa esitystä seuraavasti: Sivu 9

10 Hallitus hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille ja valtuuttaa rehtorin tekemään asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset. Esitys hyväksyttiin kokouksessa täsmennetyssä muodossa. Sivu 10

11 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TILARATKAISUT Savonian toimitila-asiaa on käsitelty olleessa yhtymähallituksessa (5 ) ja ylläpitäjien strategiapäivässä sekä tulevassa yhtymähallituksen kokouksessa. Savonia-ammattikorkeakoulun kannalta on tärkeätä päätöksin linjata toimitilaratkaisut ensivaiheessa vuoteen 2020 saakka. Toimitilaratkaisut ja niiden taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset on esitettävä ja linjattava syyskuun lopussa OKM:ltä haettavassa toimilupa-anomuksessa. Olisikin syytä edetä niin, että kuntayhtymän valtuusto pystyy tekemään päätökset Savonian Kuopion toimintojen lyhyen tähtäimen (vuoteen 2020) tilaratkaisuista kesäkuun kokouksessaan. Toimintolähtöinen strategiatyyppinen toimitilaselvitys on parhaillaan kilpailutuksessa. Tavoitteena on, että selvityksen loppuraportti on käytettävissä tammikuun 2014 aikana. Selvitys mahdollistaa toimitilaratkaisujen tulevaisuuden tarkastelun pitkällä tähtäimellä eli erityisesti vuodesta 2020 eteenpäin. Vaihtoehtoina Kuopiossa, mikäli Sairaalakadun kiinteistöstä päätetään luopua, ovat yksi kampus (Opistotie tai Microkatu) tai kaksi kampusta (Opistotie ja Microkatu). Savonialla on joitakin kiireellisesti linjauspäätöksiä odottavia tilaratkaisuja. Terveysalan Simulaatiokeskus -hanke päättyy vuoden 2013 lopussa ja mahdollinen lisäaika edellyttää, että Savonialla on osoittaa tilat ko. toiminnalle. SIMULAn ohjausryhmä ja rahoittaja haluavat kirjallisen tiedon Savonialta siitä, miten ja milloin simulaatiotilojen suunnittelu ja rakentaminen etenee. Simulaatiokeskuksen tilasuunnittelu on valmiina, mutta sijoituspaikka ja siten tilojen toteutus odottaa päätöstä. Tällä hetkellä vaihtoehdot simulaatiokeskuksen sijoitukselle (liitteessä tarkemmin eri vaihtoehtoratkaisujen näkökohtia): Simulaatiotilat Microkadun kampuksella Simulaatiotila Opistotien kampuksella Simulaatiotila Sairaalakadun kampuksella Sairaalakadulla rakennus 2 on tällä hetkellä tyhjänä. Myös rakennus 1 osalta on käyty keskustelua tilojen terveellisyydestä. Onkin syytä pikaisesti linjata Sairaalakadun kiinteistön jatkosuunnitelmat. Vaihtoehtoina ovat toimintojen siirto muualle ja kiinteistön myynti. Toinen mahdollisuus on korjata ja tiivistää tiloja Sairaalakadulla terveysalan tarpeisiin. Tällä hetkellä osa terveysalan henkilöstöstä ei pysty työskentelemään ko. kiinteistössä. Yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa on käynnistetty korttelin (Sairaalakatu 6 8 ja ns. Valkeisen sairaalan tonttien) kaavoitustyö. Kaavatyön toteuttamisen ja Sairaalakatu 6 8 kiinteistön mahdollisen myynnin kannalta olisi hyvä hakea jo tässä vaiheessa yhteistyökumppani tahosta, joka ostaisi ja jalostaisi kiinteistön uuteen käyttöön. Yhteistyötahon valinta edellyttää yhtymävaltuuston päätöstä kiinteistön myynnistä ja myynnin julkisesta kilpailuttamisesta. Sivu 11

12 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen kanssa oleva yhteistyösopimus on irtisanottu päättymään Neuvotteluja on käyty mahdollisuudesta käyttää tiloja saakka. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallitus odottaa Savonialta päätöstä Piispankadun tilojen vuokrauksesta (sähköposti toimitusjohtaja Eija Vähälä ). Muotoilun tarvitsemien tilojen osalta on selvitetty sijoitusta Opistotien kampukselle, jossa on osin mahdollista erikoistilojen yhteiskäyttö tekniikan kanssa. Lisäksi on selvitetty yhteistyökumppaneiden erikoistilojen käyttömahdollisuutta. Tarvittavien muutos- ja korjaustöiden suunnittelu tulisi aloittaa aikataulusyistä kesällä Toimenpiteiden käynnistämiseen tarvitaan yhtymähallituksen ja -valtuuston päätös. Muotoilun tilaratkaisun jälkeen Savonia ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n on mahdollista aloittaa neuvottelut opetuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden siirtämisestä Savonian hallintaan. Opistotien rakennuksen vaatimat ylläpito-, korjaus- ja muutostyökustannukset on arvioitu olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Osa kustannuksista kohdistuu muotoilun tarvitsemien toimitilojen muutoksiin ja osa rakennusosien yleiseen ylläpitoon sekä tekniikan tilojen uudelleen järjestelyyn. Varkauden kampuksella tilatarve vähenee merkittävästi vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa on tilattu tilatarveselvitys Haahtela-kehitys Oy:ltä. Selvitys valmistuu alkukesän aikana. Sen perusteella on tavoitteena löytää tilakäytön ja kustannusten kannalta paras/parhaat toimintavaihtoehdot. On oleellisen tärkeää jatkaa neuvotteluja Varkauden kaupungin ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa Varkauden toimitilakysymyksistä huomioiden Varkauden kaupungin kouluverkkoselvitystyö. Lisäksi Varkauteen on suunnitelmissa rakentaa energiatekniikan tutkimushalli loppukesän-syksyn 2013 aikana. Keski-Savon Teollisuuskylä Oy tarjosi konsultointipalvelua projektinjohtosuunnitteluun. Yhtymähallitus hyväksyi tarjouksen Edellä esitettyjen tilaratkaisutarpeiden lisäksi yksiköissä on useita pieniä toiminnallisesti perusteltuja tilajärjestely-/rakentamistarpeita, joita ei ole toteutettu, koska ne ovat osin kytköksissä aiemmin esitettyihin tilaratkaisuihin/-linjauksiin. Näiden tilajärjestelyjen toteutuksia pitää tarkastella yhdessä kokonaisuuksien kanssa. Savonia on mm. saanut ulkopuolista rahoitusta koulutuskonepajan suunnitteluprojektille. Projektin päättymispäivämäärä on Tällä hetkellä koulutuskonepajalle ei ole osoittaa tilaa nykyisistä Savonian omista tiloista. On huomattava, että kampusratkaisut vaikuttavat myös Savonian tukipalvelujen järjestämiseen. Kuopion toimitilojen tarkastelemiseksi olisi syytä järjestää kaupungin johdolla tapaaminen eri toimijoiden kesken (ainakin UEF, Sakky ja Savonia), jossa tarkastellaan tulevaisuuden tilaratkaisuja. Liitteenä on laajempi kuvaus Savonian tilatarpeista. - Lähtökohdat tilaratkaisuihin Yhtymähallitus on (7 ) päätöksellään nimittänyt vararehtori Mervi Vidgrénin kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. Vararehtorin esitys Hallitus käy evästyskeskustelun yhtymähallituksessa olleen Savoniaammattikorkeakoulun tilaratkaisut -pykälän pohjalta ja merkitsee asian tiedoksi. Sivu 12

13 Merkittiin, että rehtori Veli-Matti Tolppi, talousjohtaja Olli Helanterä ja vararehtori Riitta Rissanen poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus merkitsi tiedoksi yhtymähallituksen kokouksessa tekemän päätöksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 8 TOIMILUPAHAKEMUSPROSESSIIN VALMISTAUTUMINEN Ammattikorkeakouluja uudistetaan vastaamaan nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus- ja kehitystyöllä. Vuoden 2014 alusta ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Tämä vaihe on kytketty valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikatauluun. Kaikki nykyiset ammattikorkeakoulujen toimiluvat lakkaavat vuoden 2013 lopussa. Valtioneuvosto myöntää uudet toimiluvat lukien. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja täyttää ammattikorkeakoululle asetettavat laatu- ja muut vaatimukset. Toimiluvassa voidaan ammattikorkeakoululle määrätä myös kehittämisvelvoitteita. Toimiluvassa määritellään koulutusvastuut (tutkinnot ja tutkintonimikkeet). Koulutusvastuun myötä ammattikorkeakoululla on velvollisuus järjestää niihin ammattikorkeakoulututkintoihin ja tutkintonimikkeisiin johtavaa koulutusta, jotka luetellaan toimiluvassa. Lisäksi toimiluvassa määrätään ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli. Ammattikorkeakoulu voi päättää lisäksi muun kielen kuin toimiluvassa määrätyn opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tavoitteena on, että korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi. Savonialla on toimipisteitä Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Olisi toivottavaa, että Kuopion ja Varkauden toimitilaratkaisut olisivat tiedossa ainakin toimilupaan haettavaksi ajaksi vuoteen 2018 saakka. Toimilupaa haettaessa on selvitettävä: o Ylläpitäjän nimi ja kotipaikka o Ylläpitäjän omistaja- tai taustatahot o Ammattikorkeakoulun nimi o Ammattikorkeakoulun tarpeellisuus amk-lain 4 :n mukaisia tehtäviä varten o Haettava koulutusvastuu tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin ja toiminnan suunniteltu laajuus o Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli o Ammattikorkeakoulun laadunvarmistuksen menettelytavat ja prosessit o Paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulu toimii o Ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat o Opiskelijapalveluiden järjestäminen Lisäksi erikseen selvitetään ammattikorkeakoulun taloudelliset edellytykset vuoteen 2018 saakka. Sen pohjalta tarkastellaan ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia selvitä velvoitteistaan ja tarjota laadukasta toimintaa. Sivu 14

15 Toimilupahakemuksen valmistelutyö Savoniassa on käynnissä. Koulutusvastuisiin ja toimilupahakemukseen liittyvää keskustelua on käyty sekä Kareliaammattikorkeakoulun sekä erikseen Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi koulutusalakohtaiset työryhmät ovat käyneet valtakunnallista vuoropuhelua. Erityisesti terveysalan pienten valtakunnallisten koulutusohjelmien osalta on käyty keskustelua valtakunnallisesta työnjaosta. Savoniassa on tehty koulutusvastuisiin liittyvää opetussuunnitelmien kehittämistyötä. Lisäksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta on käyty keskustelua sekä opetussuunnitelman rakenteesta, koulutuksen toimintamallista sekä uusista avauksista. Myös englanninkielisen tutkintokoulutuksen laajentamista matkailualalle on nostettu esille. Toimilupahakemus jätetään Opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Toimilupahakemus tulee käsittelyyn kuntayhtymän hallitukseen ja valtuustoon Hakijana on Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. Toimiluvan hakuohjeistus löytyy OKM:n verkkosivuilta. uudistus/toimiluvat/?lang=fi Rehtorin esitys Hallitus käy toimilupahakemukseen liittyvää linjaavaa evästyskeskustelua ja merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 15

16 9 TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OPETUKSEN JA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN KEHITTÄMISEN ERILLISPROJEKTI Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan (5 ) käsitellyt Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen toiminnan kehittämiseksi ja talouden tervehdyttämiseksi laadittua erillisprojektia. Osaamisalueen toiminnanohjausryhmä on hallituksen evästyksen pohjalta viimeistellyt erillisprojektisuunnitelman. Projekti kokoaa osaamisalueella tehtävää kehittämistyötä yhdeksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Pääosa toiminnan ja talouden kehittämistyöstä tapahtuu yhdessä ja osana ammattikorkeakoulun koulutuksen, TKI-työn ja maksullisen palvelutoiminnan (MAP) uudistamista, kehittämistä ja strategiaa Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen erityisenä haasteena on toiminnan monimuotoisuus ja laajuus sekä tarve palvella alueen monipuolista yritystoimintaa koulutuksen sekä tutkimusja kehittämistyön avulla. Toiminta on voimakkaasti laiteriippuvaista ja osaamispohjaista ja rakentuu osaavan henkilöstön ympärille. TKI-toiminnan ja opetuksen integroinnilla tuetaan koulutuksen työelämäläheisyyttä, uudistetaan henkilöstön osaamista sekä lisätään aluevaikuttavuutta. - Projektisuunnitelma Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy erillisprojektin suunnitelman. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 10 TKI-TOIMINNAN SOPIMUS- JA LAKIASIANPALVELUT ISAT/UEF-YHTEISTYÖSSÄ Savonia ammattikorkeakoululla, Karelia-ammattikorkeakoululla ja Itä-Suomen yliopistolla on ollut sopimus ISAT/UEF-yhteistyönä TKI-toiminnan sopimus- ja lakiasiainpalveluista vuonna Sopimus on tehty vuosittain ja nykyinen sopimus on voimassa Savonia, Karelia ja Itä-Suomen yliopisto ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta vuodesta 2014 alkaen toistaiseksi. - Sopimus TKI-toiminnan sopimus- ja lakiasiainyhteistyöstä Yhteistyö kattaa yhteensä yhden henkilötyövuoden työpanoksen vuodessa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 50 % ja kunkin ammattikorkeakoulun osuus on 25 %. Sopimus perustuu osaltaan strategiseen ISAT/UEF-yhteistyöhön, josta on laadittu sopimus kaudelle TKI-toiminnan sopimus- ja lakiasianpalvelu edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kehittää mm. Savonian TKI-toiminnan sopimuskäytäntöjä sekä tuo tarpeellista neuvonta- ja ohjausosaamista ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan tueksi. Kokemukset sopimus- ja lakiasianpalveluyhteistyöstä ovat myönteiset. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään yhteistyötä ja kehittämään sellaista toimintaa, joka on kunkin sopijapuolen tavoitteiden ja etujen mukaista. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee sopimuksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17

18 11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ ALKAEN Opintotukilain ( /65) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta. Opintotukiasetuksen 9 :n mukaan opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jossa annetaan tarkemmat määräykset opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta korkeakoulussa. Korkeakoulu vahvistaa ohjesäännön. Savonia-ammattikorkeakoulun toimintasäännön 4 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt. Opintotukilautakunnan päätöksentekoa ohjaavat opintotukilaki ja -asetus sekä opintotukilautakunnan ohjesääntö. Opintotukilautakunta hyväksyy ohjesäännössä kuvatulla tavalla opintotukilautakunnan pysyväisohjeen ja menettelytapaohjeet. Esityslistan liitteenä on ehdotus Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesäännöksi. Esityksen on valmistellut toimintansa päättävä Savonia-ammattikorkeakouluun opintotukilautakunta. Opintotukilautakunta on käsitellyt esityksen kokouksessaan (14 ). - Opintotukilautakunnan ohjesääntö alkaen Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesäännön voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 12 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE Opintotukilain ( /65) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Lain opintotukilain muuttamisesta ( /1078; voimaan ) 9a :n mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on 1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus; 3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a :ssä säädetyllä tavalla. Opintotukilautakunnan tehtävistä ja toiminnasta säädetään tarkemmin opintotukiasetuksella. Opintotukilautakunnan asettaa ammattikorkeakoulun hallitus (Savoniaammattikorkeakoulun toimintasääntö 10 ). Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan jäseniksi ajalle esitetään: Henkilökuntajäsenet varsinainen jäsen Venhovaara Pirjo pj. (Keh. ja palv.keskus) Nurro Marjukka (Terveysala Kuopio) Niskanen Terttu (Liiketalous Kuopio) Lahti Sami (Tekniikka Kuopio) henkilökohtainen varajäsen Kähkönen Olli-Pekka vpj. (Tekniikka Varkaus) Kopeli Marja (Iisalmi) Miettinen Mari (Kulttuuriala Kuopio) Pitkänen Kati (Opiskelijapalvelut) Esitys lautakunnan opiskelijajäsenistä tuodaan suoraan kokouksen. Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Rehtorin esitys Hallitus nimittää edellä mainitut henkilöt opintotukilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi ajalle Merkittiin, että esitys opintotukilautakunnan opiskelijajäsenistä tuotiin suoraan kokoukseen. Rehtori täydensi esitystä kokouksessa opiskelijajäsenten osalta. Opiskelijajäsenet varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Teijo Kristian Turpeinen (energiatekn. ko.) Jussi Otto Mikael Tarkiainen (hoitotyön ko.) Katja Marjaana Kärkkäinen (muotoilun ko.) Tiina Maria Antikainen (muotoilun ko. ) Sivu 19

20 Toni Mikael Akkanen (sähkötekn. ko.) Suvi Tuuli Emilia Immonen (liiketal. ko.) Joel Patrik Untamo Asikainen (sähkötekn. ko.) Henna Riitta Pauliina Tuomainen (liiketal. ko.) Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Rehtorin kokouksessa täydentämä esitys hyväksyttiin. Sivu 20

21 13 TUTKINTOLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE Ammattikorkeakouluasetuksen ( /352) 20 pykälän mukaan ammattikorkeakoulussa on oltava tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Ammattikorkeakoulun nykyisen tutkintolautakunnan toimikausi päättyy Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: jäsen, puheenjohtaja Irma Mikkonen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) varajäsen Airi Laitinen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) jäsen Riitta-Liisa Komulainen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) varajäsen Jukka Honkanen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) jäsen, varapuheenjohtaja Irene Hyrkstedt (lehtori/tekniikan ja liikenteen ala) varajäsen Kari Lehtomäki (osaamisaluejohtaja/tekniikan ja liikenteen ala) Kaikki tutkintolautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tutkintolautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi myös ajalla Rehtorin esitys Hallitus asettaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan ajalle seuraavasti: jäsen, puheenjohtaja Irma Mikkonen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) varajäsen Airi Laitinen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) jäsen Riitta-Liisa Komulainen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) varajäsen Jukka Honkanen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) jäsen, varapuheenjohtaja Irene Hyrkstedt (lehtori/tekniikan ja liikenteen ala) varajäsen Kari Lehtomäki (osaamisaluejohtaja/tekniikan ja liikenteen ala) Rehtori muutti kokouksessa esitystä seuraavasti: Hallitus asettaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan ajalle esityksen mukaisesti muutettuna kuitenkin niin, että yksi tutkintolautakunnan jäsenistä siirtyy varajäseneksi ja vastaavasti hänen henkilökohtainen varajäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ehdolla, että kyseiset henkilöt suostuvat muutokseen. Esitetty muutos perustuu tasa-arvolain sukupuolikiintiönä koskevan vaatimuksen täyttymiseen. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin sopimaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen muutoksesta kyseisten henkilöiden kanssa hallituksen päätöksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin rehtorin kokouksessa muuttamassa muodossa. Sivu 21

22 14 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN Ammattikorkeakoulun hallitus on (12 ) perustanut projekti-insinöörin toimen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle (ent. tekniikan tulosalue). Toimen pääasiallisena tehtäväalueena sen perustamishetkellä on ollut multimediatekniikan suunnittelu- ja projektitehtävät. Projekti-insinöörin toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut vähintään opistoasteinen tutkinto ja käytännön työkokemus vastaavalta alalta. Toimen palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymässä on rakennus- ja ympäristötekniikan tki-toiminnassa pysyväisluonteinen osaamistarve TKI-työn asiantuntijuusalueilla, jota on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa. Kyseisen projekti-insinöörin toimen tehtäväalueen lakattua sen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia esitetään muutettavaksi seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on puutekniikan, puurakentamisen ja palotestauksen tehtävät TKI-työssä ja opetuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (12 ) perustetun projekti-insinöörin tointa seuraavasti: 1. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on puutekniikan, puurakentamisen ja palotestauksen tehtävät TKI-työssä ja opetuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. 2. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta tehtäväalueelta. 3. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 22

23 15 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN Ammattikorkeakoulun hallitus on (18 ) perustanut projekti-insinöörin toimen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on ollut multimediasovellusten kehittäminen ja käytettävyyspalvelun toteutus. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut informaatiotekniikan tai sen lähialan korkeakoulututkinto. Toimen palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Edellä olevaa projekti-insinöörin tointa esitetään muutettavaksi (18 ) perustetun toimen tehtäväalueen lakattua. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella rakennus- ja ympäristötekniikan TKI-toiminta on vakiintunut ja vahvistunut voimakkaasti viime vuosina myös kansainvälisesti. Kuntayhtymässä on rakennus- ja ympäristötekniikan TKItoiminnassa pysyväisluonteinen osaamistarve TKI-työn asiantuntijuusalueella. Näitä tehtäviä on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on rakennusalan ja puurakentamisen tehtävät sekä tuotekehitystehtävät alan TKI-työssä ja opetuksessa sekä yhdyskuntatekniikan tutkimuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (18 ) perustettua projekti-insinöörin tointa seuraavasti: 1. Projekti-insinöörin toimen pääasiallisena tehtäväalueena on rakennusalan ja puurakentamisen tehtävät sekä tuotekehitystehtävät alan TKI-työssä ja opetuksessa sekä yhdyskuntatekniikan tutkimuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. 2. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. 3. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 23

24 16 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän valtuuskunta on (16 ) perustanut projekti-insinöörin toimen Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle. Toimen pääasiallista tehtäväaluetta, kelpoisuusvaatimuksia ja palvelussuhteen ehtoja ei tuolloin valtuuskunnan päätöstasolla ole määritelty. Edellä olevaa projekti-insinöörin tointa esitetään muutettavaksi (16 ) perustetun toimen tehtäväalueen lakattua. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella konetekniikan TKI-toiminta on vakiintunut ja työelämäyhteistyö alueella on vahvaa. TKI-toiminnassa on pysyväisluonteinen osaamistarve konetekniikan asiantuntijuusalueella. Näitä tehtäviä on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Lisäksi TKI-työn konetekniikan asiantuntijuusalueella on päättynyt useita palvelussuhteita. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on materiaali- ja pinnoitustekniikan projektitehtävät sekä muut soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorioiden kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä, laboratorio- ja projektiopintojen ohjausta ja maksullisen palvelutoiminnan tehtäviä. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Toimen muutos ei aiheuta henkilöstömäärän lisääntymistä. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (16 ) perustettua projekti-insinöörin tointa seuraavasti: 1. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena ovat materiaali- ja pinnoitustekniikan projektitehtävät sekä muut soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorioiden kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä, laboratorio- ja projektiopintojen ohjausta ja maksullisen palvelutoiminnan tehtäviä. 2. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. 3. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 24

25 17 TUTKIMUSPÄÄLLIKÖN TOIMEN MUUTTAMINEN TESTAUSINSINÖÖRIN TOIMEKSI Ammattikorkeakoulun hallitus on (21 ) perustanut tutkimuspäällikön toimen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle informaatiotekniikan yksikköön. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena sen perustamishetkellä on ollut sähkö- ja tietotekniikka-alan TKItoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen, projektien ja toiminnan päivittäisjohtaminen, toiminnan markkinointi ja osallistuminen tutkimus- ja kehitysprojekteihin sekä näiden valmisteluun. Tutkimuspäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta sähkö- ja tietotekniikka-alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä työnjohdollisista tehtävistä. Toimen palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Edellä olevaa tutkimuspäällikön tointa esitetään muutettavaksi (21 ) tehtäväalueen lakattua. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella on vuodesta 2000 asti toiminut EMC -laboratorio ja pitkäjänteisen kehittämistyön myötä on saavuttanut asemansa yhtenä 4-5 suuresta EMC-laboratoriosta Suomessa ja tukee erityisesti Itä-Suomen elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa soveltavien yritysten tuotekehitystä ja laitteiden hyväksyntää kansainvälisille markkinoille. EMC-laboratorion toiminnassa on turvattava sen toiminnan ja kehittämisen edellyttämä sähkö- ja testaustoiminnan osaaminen. Näitä tehtäviä on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on EMC (Electro Magnetic Compatibility)- ja olosuhdetestaus sekä muu vaatimustenmukaisuustestaus ja -suunnittelu maksullisen palvelutoiminnan toimeksiannoissa, soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät sekä EMC-laboratorion toiminnan kehittäminen. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorion kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus ja osallistuminen alan opetuksen kehittämishankkeisiin. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Toimen muutos ei aiheuta henkilöstömäärän lisääntymistä. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (21 ) perustettua tutkimuspäällikön tointa seuraavasti: 1. Tutkimuspäällikön toimen tehtävänimike muutetaan testausinsinöörin toimeksi. 2. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on EMC (Electro Magnetic Compatibility)- ja olosuhdetestaus sekä muu vaatimustenmukaisuustestaus ja -suunnittelu maksullisen palvelutoiminnan toimeksiannoissa, soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät sekä EMC-laboratorion toiminnan kehittäminen. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorion kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus ja osallistuminen alan opetuksen kehittämishankkeisiin. Sivu 25

26 3. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. 4. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 26

27 18 MATEMATIIKAN YLIOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ENERGIATEKNIIKAN LEHTORIN VIRAKSI Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella energiatekniikan koulutusohjelmassa Varkaudessa on tällä hetkellä vain yksi alaan kohdistettu ammattiaineopettajan virka. Nuorisokoulutuksen lisäksi alalla on kasvava tarve tutkintoon tähtäävään aikuiskoulutukseen sekä työvoimakoulutuksiin. Koulutusohjelman ammatillisesti syventävät opintojaksot lisääntyvät syksyllä 2013 ja niiden hoitamiseen niin opetuksen, TKI-työn, harjoittelun kuin opintoohjauksenkin kannalta on ehdottoman tärkeää lisätä opetushenkilöstöresursseja vahvan teollisuustaustan omaavalla energiantekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorilla. Nykyinen henkilöstö ei kykene suoriutumaan lisääntyvästä tehtävämäärästä. Lehtorin pääasiallisena tehtäväalueena ovat energia-alan (höyrykattilatekniikka) ammattiaineiden (voimalaitostekniikka, laite-/laitossuunnittelu, painelaitesuunnittelu) opetus ja ohjaus, opetuksen ja laboratorioiden kehittäminen sekä osallistuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Edellä kuvattuun perustuen esitetään, että (16 ) perustettu teknologiaja ympäristöalan osaamisalueella Varkaudessa vapautunut matematiikan yliopettajan virka muutetaan energiatekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorin viraksi alkaen. Viran hakijoilta vaadittava kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluista annetun asetuksen ( /352) mukaisesti ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n osio D, tekniikan ja liikenteen koulutusalan mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (16 ) perustetun teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella Varkaudessa vapautuneen matematiikan yliopettajan viran energiatekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorin viraksi alkaen seuraavasti: 1. Viran pääasiallisena tehtäväalueena ovat energia-alan (höyrykattilatekniikka) ammattiaineiden (voimalaitostekniikka, laite-/laitossuunnittelu, painelaitesuunnittelu) opetus ja ohjaus, opetuksen ja laboratorioiden kehittäminen sekä osallistuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan. 2. Viran hakijoilta vaadittava kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluista annetun asetuksen ( /352) mukaisesti ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n osio D, tekniikan ja liikenteen koulutusalan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 27

28 19 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN SIJAISEN NIMITTÄMINEN AJALLE Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella oli haettavana Savonian sisäisenä hakuna matkailu- ja ravitsemisalan määräaikainen koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuus ajalle: Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Matkailu- ja ravitsemisalan määräaikaisen koulutus- ja kehittämispäällikön tehtäväalueeseen kuuluu: Vastata opetuksen ja T&K-toiminnan päivittäisjohtamisesta vastuualueellaan. Vastata opetussuunnitelmatyöstä, pedagogisesta kehittämisestä ja TKItoiminnan kehittämisestä vastuualueellaan. Huolehtia vastuualueensa laadun kehittämisestä. Toimia opetus- ja T&K-henkilöstön lähiesimiehenä delegointipäätöksessä tarkemmin määritellyllä tavalla. Toimia osaamisalueen toiminnanohjausryhmän jäsenenä ja osallistua strategiatyöhön osaamisalueella. Osallistua toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun ja niiden seurantaan vastuualueensa osalta. Valmistella opetus- ja työjärjestelyt sekä huolehtia niiden käytännön toteutuksesta. Huolehtia opetuksen ja T&K-työn käytännön linkittämisestä ja kehittämisestä vastuualueensa koulutusohjelmissa. Hoitaa muut sovitut ammattikorkeakoulutasoiset vastuu- ja kehittämistehtävät sekä muut määrätyt tehtävät. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa asiantuntijuusalueen asioiden tuntemusta, hyvää yhteistyökykyä, muutos- ja kehittämisvalmiutta sekä kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Käytännön kokemus johtamis-, esimies- ja kehittämistyöstä luetaan eduksi. Määräaikaan mennessä matkailu- ja ravitsemisalan määräaikaista koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuutta haki kaksi henkilöä, jotka molemmat kutsuttiin haastatteluun: YTM Antti Iire ja KTM Jari Lindén. Rekrytoinnin valmisteluryhmään kuuluivat lehtori Kristina Laitinen (varalla: lehtori Markku Haapakoski) ja osaamisaluejohtaja Kaija Sääski. Haastatteluissa hakijoiden sopivuus (ansioituneisuus) tehtävän vaatimuksiin arvioitiin tehtävään nimitysperusteiden mukaisesti. Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa. Rekrytoinnin valmisteluryhmä esittää, että matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön sijaiseksi tehtävään nimitetään KTM Jari Lindén ajalle: ja varalle YTM Antti Iireä. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Rekrytoinnin valmisteluryhmä oli yksimielinen. Kokonaisarvioinnin perusteella KTM Jari Lindén täyttää hakijoista parhaiten matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuuden hakuilmoituksessa esitetyt osaamisvaatimukset. Sivu 28

29 Rehtorin esitys Matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön sijaiseksi tehtävään nimitetään KTM Jari Lindén ajalle ja varalle YTM Antti Iire. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Kokonaisarvioinnin perusteella KTM Jari Lindén täyttää hakijoista parhaiten matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuuden hakuilmoituksessa esitetyt osaamisvaatimukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 29

30 20 HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN YHTEISHAUSSA Kevään 2013 ammattikorkeakoulujen nuorten yhteishaku on päättynyt. Hakijamäärät suomenkielisiin koulutusohjelmiin Savonia-ammattikorkeakoulun osalta on esitelty seuraavana. Suomenkieliset koulutusohjelmat Iisalmen kampus aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat hoitotyön sv ,60 maaseutuelinkeinojen ko ,28 sosiaalialan ko ,77 Opetuspiste yhteensä ,49 Kuopion Muotoiluakatemia aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat muotoilun ko ,52 Opetuspiste yhteensä ,52 Microkadun kampus aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat hotelli- ja ravintola-alan ko ,63 matkailun ko ,40 Opetuspiste yhteensä ,01 Musiikki- ja Tanssi, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat musiikin ko ,25 Opetuspiste yhteensä ,25 Opistotien kampus, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat kone- ja tuotantotekniikan ,54 ko liiketalouden ko ,27 rakennusalan työnjohdon ,40 ko rakennustekniikan ko ,36 sähkötekniikan ko ,02 tietotekniikan ko ,97 ympäristöteknologian ko ,70 Opetuspiste yhteensä ,57 Pelastusopisto, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat palopäällystön ko ,28 Opetuspiste yhteensä ,28 Sivu 30

31 Sairaalakadun kampus, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat bioanalytiikan ko ,59 ensihoidon ko ,19 fysioterapian ko ,45 hoitotyön sv ,00 kätilötyön sv ,04 radiografian ja sädehoidon ,23 ko suun terveydenhuollon ko ,67 Opetuspiste yhteensä ,37 Varkauden kampus aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat energiatekniikan ko ,00 Opetuspiste yhteensä ,00 aloituspaikat ensisijaiset ensisijaiset (alpat) hakijat hakijat/alpat Savonia yhteensä ,88 Vuonna 2012 ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka suomenkielisiin koulutusohjelmiin oli 3,25 ja vuonna 2011 vastaava luku oli 3,32. - Koulutusohjelmakohtaiset hakijamäärätaulukot vuosien 2012 ja 2011 osalta viiteaineistona. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee kevään 2013 nuorten yhteishaun Savonian hakijamäärät sekä kokouksessa esittävän tarkemman selvityksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 31

32 21 HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISTEN YHTEISHAUSSA Kevään 2013 ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku on päättynyt. Hakijamäärät koulutusohjelmiin Savonia-ammattikorkeakoulun osalta on esitelty seuraavana. Suomenkieliset koulutusohjelmat aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat hoitotyön ko, Kuopio ,80 kone- ja tuotantotekniikan ko ,70 rakennusalan työnjohdon ko, ,15 Kuopio musiikin ko, Kuopio ,00 hoitotyön ko, Iisalmi ,50 maaseutuelinkeinojen ko, ,50 Iisalmi Savonia yhteensä ,29 Vuonna 2012 ensisijaisia hakukelpoisia hakijoita / aloituspaikka aikuisten koulutusohjelmiin oli 4,42. Ylemmän amk:n koulutusohjelmat sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko, Kuopio yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko, Kuopio maaseudun kehittämisen ko, Iisalmi aloituspaikat ensisijaiset ensisijaiset (alpat) hakijat hakijat/alpat , , ,40 Savonia yhteensä ,83 Vuonna 2012 ensisijaisia hakukelpoisia hakijoita / aloituspaikka ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmiin oli 1,22. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee kevään 2013 aikuisten yhteishaun Savonian hakijamäärät sekä kokouksessa esitettävän tarkemman selvityksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 32

33 22 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä sitä vaatii AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRKAAN HAKENEISTA ANNETTAVA LAUSUNTO Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitus on käsitellyt ammattikorkeakoulun rehtorin valintamenettelyyn liittyviä asioita kokouksessaan ( 5). Yhtymähallitus pyytää Savonia-ammattikorkeakoulun hallitukselta lausuntoa ko. virkaan hakeneista. Yhtymävaltuuston nimeämä valmisteluryhmä käsitteli klo Savoniaammattikorkeakoulun rehtorin virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Valmisteluryhmä arvioi virkahakemukset ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaisiin kelpoisuusvaatimuksiin ja hakuilmoituksessa rehtorin viran menestykselliselle hoitamiselle asetettuihin vaatimuksiin perustuen. Valmisteluryhmä esittää yksimielisesti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: Hermans Raine, Kerkkänen Ari, Matilainen Jarmo, Rissanen Riitta, Ristimäki Kari, Sääski Kaija, Tolppi Reijo, Tolppi Veli-Matti ja Vidgrén Mervi. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan ( 7) haastatteluun kutsuttavista hakijoista valmisteluryhmän esittelyn mukaisesti. Haastatteluryhmään nimettiin yhtymävaltuuston puheenjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja Mercuri Urvalin nimämä henkilöstövalintakonsultti. Muilla valmisteluryhmän jäsenillä on mahdollisuus seurata haastatteluja videoneuvotteluyhteyden kautta. Rehtorin virkaan hakeneiden haastattelut järjestetään , soveltuvuusarvioinnit ja tulokset raportoidaan valmisteluryhmälle Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov Asia käsitellään kokouksessa valittavan tilapäisen puheenjohtajan selostuksen pohjalta: Hallitus päättää annettavasta lausunnosta kokouksessaan. Merkittiin, että rehtori Veli-Matti Tolppi ja vararehtori Mervi Vidgrén poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus toteaa, ettei se katso voivansa käytettävissä olevan ajan ja hakijoista saadun aineiston perusteella antaa lausuntoa yksittäisistä hakijoista ja siihen perustuen päätti antaa lausunnon valittavalta henkilöltä toivottavista ominaisuuksista seuraavasti: Sivu 33

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 27.11.2017 klo 8.15 8.53 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS

5 2 kpl KIINTEISTÖ OY NEULASEN PERUSTAMISSOPIMUS JA YHTIÖJÄRJESTYS Aika Torstai 17.8.2017 klo 15.00 16.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 10.5.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

6 2 kpl OPISTOTIEN KAMPUKSEN TARJOUSKILPAILUN ASIAKIRJAT 7 SAVONIAN TELEPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN

6 2 kpl OPISTOTIEN KAMPUKSEN TARJOUSKILPAILUN ASIAKIRJAT 7 SAVONIAN TELEPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN Aika Maanantai 19.6.2017 klo 9.00 10.44 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 01/2017

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 01/2017 AIKA Torstai 23.2.2017 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 18.26 Paikka Spa Hotel Runni, Kabinetti (käyntiosoite: Runnintie 407, 74595 Runni) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Sari

Lisätiedot

5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS Aika Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 12.45 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 06/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 06/2013 AIKA Tiistai 28.5.2013 kello 16.00 19.11 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN

9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN Aika Maanantai 23.5.2016 klo 9.00 12.30 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Merja Miettinen elinkeino- ja muun työelämän edustaja, saapui klo 15.10 Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Merja Miettinen elinkeino- ja muun työelämän edustaja, saapui klo 15.10 Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Torstai 15.5.2014 kello 15.00 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Sirpa

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Maanantai 4.4.2016 klo 9.00 11.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

6 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N S-OSAN KIINTEISTÖTILOJEN VAIHTAMINEN

6 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1:N S-OSAN KIINTEISTÖTILOJEN VAIHTAMINEN Aika Maanantai 16.10.2017 klo 9.00 11.06 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Aika Tiistai 20.1.2015 klo 16.00 18.09 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.30 20.40 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Keskiviikko 1.4.2015 klo 16.17 16.32 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ. Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. ALEKSI ESKELINEN

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ. Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. ALEKSI ESKELINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN 1.3.2016 KUTSU N VALTUUSTON KOKOUKSEEN 15.3.2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokous (01/2016) järjestetään tiistaina 15. päivänä helmikuuta 2016 klo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2015 AIKA Keskiviikko 25.11.2015 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Torstai 30.1.2014 kello 15.00 16.52 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja elinkeino- ja muun työelämän edustaja, Jari Osmalan varahenkilö

Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja elinkeino- ja muun työelämän edustaja, Jari Osmalan varahenkilö AIKA Maanantai 16.6.2014 kello 15.00 16.51 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

5 1 kpl VALTION OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄ PALAUTUSVELVOLLISUUS

5 1 kpl VALTION OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄ PALAUTUSVELVOLLISUUS Aika Maanantai 12.12.2016 klo 9.00 10.54 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

5 SAVONIAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVASSA STRATEGIASSA 6 SAVILAHTI-KAMPUKSEN ETENEMISEN TILANNEKATSAUS

5 SAVONIAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVASSA STRATEGIASSA 6 SAVILAHTI-KAMPUKSEN ETENEMISEN TILANNEKATSAUS Aika Maanantai 20.6.2016 klo 11.00 13.52 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2016 AIKA Tiistai 15.3.2016 kello 15.00 15.25 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 03/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Torstai 27.04.2017 kello 18.00-19.00 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha jäsen x Härmälä Irja jäsen x Julkunen

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2016 AIKA Tiistai 10.5.2016 kello 16.00 16.39 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 04/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 21.5.2015

PÖYTÄKIRJA 04/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS 21.5.2015 Aika Torstai 21.5.2015 klo 16.00 18.41 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

6 SAVONIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE

6 SAVONIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE Aika Tiistai 24.1.2017 klo 9.00 10.57 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 16.10.2014 klo 18-19.58 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 80 Kokouksen avaaminen 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2015 AIKA Tiistai 17.3.2015 kello 15.00 15.53 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie

Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 21.11.2014 1 KOKOUSAIKA Torstai 27.11.2014 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, auditorio, Yhdystie 42 Koulutusjohtaja

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Koska tehtäväjärjestelyjä ei voi enää jatkaa, tulee käynnistää teknisen johtajan viran täyttöprosessi.

Koska tehtäväjärjestelyjä ei voi enää jatkaa, tulee käynnistää teknisen johtajan viran täyttöprosessi. Kaupunginhallitus 255 29.08.2017 Kaupunginhallitus 319 09.10.2017 Kaupunginhallitus 341 24.10.2017 Teknisen johtajan virka 1405/03.05/2017, 1029/03.05/2016 KH 29.08.2017 255 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30 16.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Jäsenet: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: pj

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Torstai 3.7.2014 kello 15.00 16.24 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 16.56 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot