Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan. elinkeino- ja muun työelämän edustaja"

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Isa Burman päätoimisten opiskelijoiden edustaja Sirpa Hietala muun päätoimisen henkilöstön edustaja Juha Laitinen muun päätoimisen henkilöstön edustaja Pentti Mäkelä päätoimisten opettajien edustaja Jari Osmala elinkeino- ja muun työelämän edustaja, puheenjohtaja pykälän 22 ajan Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja Veli-Matti Tolppi rehtori, esittelijä/puheenjohtaja, poistui pykälien 7 ja 22 käsittelyn ajaksi Mervi Vidgren vararehtori, puheenjohtaja pykälän 7 käsittelyn ajan, poistui pykälien käsittelyn ajaksi POISSA Merja Miettinen Severi Siidorov Jarkko Surakka elinkeino- ja muun työelämän edustaja päätoimisten opiskelijoiden edustaja päätoimisten opettajien edustaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETUT Päivi Diov Riitta Rissanen Olli Helanterä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä vararehtori (TKI), poistui pykälän 7 ja pykälien käsittelyn ajaksi talousjohtaja, läsnä pykälien 1-6 ja 8 23 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 SYYSKAUDEN 2013 KOKOUKSET JA KESÄKUUN 2013 KOKOUKSEN AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN 6 1 kpl SAVONIAN STRATEGIA kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TILARATKAISUT 8 TOIMILUPAHAKEMUSPROSESSIIN VALMISTAUTUMINEN Sivu 1

2 9 1 kpl TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OPETUKSEN JA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN KEHITTÄMISEN ERILLISPROJEKTI 10 1 kpl TKI-TOIMINNAN SOPIMUS- JA LAKIASIANPALVELUT ISAT/UEF- YHTEISTYÖSSÄ 11 1 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ ALKAEN 12 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE TUTKINTOLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN 15 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN 16 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN 17 TUTKIMUSPÄÄLLIKÖN TOIMEN MUUTTAMINEN TESTAUSINSINÖÖRIN TOIMEKSI 18 MATEMATIIKAN YLIOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ENERGIATEKNIIKAN LEHTORIN VIRAKSI 19 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN SIJAISEN NIMITTÄMINEN AJALLE kpl HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN YHTEISHAUSSA 21 HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISTEN YHTEISHAUSSA 22 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Veli-Matti Tolppi Mervi Vidgrén Jari Osmala puheenjohtaja puheenjohtaja puheenjohtaja 1 6, 8 21 ja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Sivu 2

3 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Hannu Porasmaa pöytäkirjantarkastaja Isa Burman pöytäkirjantarkastaja Sivu 3

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja, rehtori Veli-Matti Tolppi avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 4

5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti kevätkauden 2013 kokousajankohdista ja -paikoista kokouksessaan (5 ). Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille eli seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus on toimivaltainen, kun sen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla enemmän kuin puolet. Rehtorin esitys Todetaan 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuus 3) kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin. Sivu 5

6 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että ylimääräisissä asioissa käsitellään kohta 22.1 Ammattikorkeakoulun rehtorin virkaan hakeneista annettava lausunto. Sivu 6

7 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Rehtorin esitys Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Porasmaa ja Severi Siidorov. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Porasmaa ja Isa Burman. Sivu 7

8 5 SYYSKAUDEN 2013 KOKOUKSET JA KESÄKUUN 2013 KOKOUKSEN AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Rehtorin esitys Hallitus päättää, että syyskauden 2013 kokoukset pidetään seuraavasti: maanantai kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 keskiviikko kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 tiistai kello alkaen Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuoneessa C4002 Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään torstaina kello sekä strategia- ja talousarvioseminaari torstaina kello 9 16 Technopolis Kuopion tiloissa. Lisäksi hallitus päättää siirtää keskiviikkona klo 15 alkaen pidettäväksi sovitun ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksen tiistaina klo 15 alkaen pidettäväksi. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämisseminaari järjestetään maanantaina kello Sivu 8

9 6 SAVONIAN STRATEGIA VUOSILLE Savonia-ammattikorkeakoulussa on Strategia prosessia toteutettu yli vuoden ajan. Pitkäkestoinen strategia-analyysivaihe johtui opetus- ja kulttuuriministeriön tulevien uudistusten laajuudesta ja aikatauluista. Strategia-analyysivaiheessa henkilöstöltä kysyttiin nettipohjaisen muutoskyselyn ja -työskentelyn avulla tulevaisuuden näkymiä ja muutossuuntaa sekä keskeisiä teemoja strategiaan (kevät 2012). Samaan aikaan toteutettiin nettipohjainen skenaariokysely sidosryhmille ISAT-yhteistyössä (Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun strateginen kumppanuussopimus ja -projekti vuosina ). Nettikyselyjen toteutusta ohjasi ulkopuolinen asiantuntija, joka myös laati yhteenvedot ja loppuraportit. Ne esiteltiin henkilöstölle, opiskelijoille sekä sidosryhmille. Strategiaa työstettiin syksyllä 2012 edustuksellisissa (henkilöstön, luottamusmiesten, opiskelijoiden, johdon ja sidosryhmien edustajat) pienryhmissä. Henkilöstön ja opiskelijoiden laaja kommentointi- ja palautekierros toteutettiin johdon katselmusten yhteydessä maaliskuussa Lisäksi opiskelijayhdistyksen kanssa toteutettiin erillinen opiskelijoiden kuulemistilaisuus. Strategialuonnosta on käsitelty ylläpitäjän, ammattikorkeakoulun hallituksen, luottamusmiesten ja opiskelijakunnan sekä johdon yhteisessä strategiaseminaarissa Strategiaseminaarin perusteella tehtiin täydentäviä muutoksia strategialuonnokseen, jonka jälkeen strategialuonnos toimitettiin sidosryhmille lausuntokierrosta varten. Hyväksyttävänä oleva strategia linjaa Savonian vuosia Savonian strategia vuosille Strategia-asiakirja jakautuu kahteen osaan: Lähtökohdat Savonian strategialle Strategiset linjaukset. Strategian käytäntöön vienti toteutuu strategian toteutusohjelman avulla. Toteutusohjelman hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus. Toteutusohjelma laaditaan strategian hyväksynnän jälkeen. Strategiaa mittaavat mittarit strategiakaudelle sovitaan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä syksyllä Syynä tähän on käynnissä oleva rahoitus- ja talouskoodiston muutos, joilla on vaikutusta asetettavien mittareiden tavoiteasetteluun. Lopulliset Opetus- ja kulttuuriministeriön mittareiden laskentakaavat saadaan syksyllä Lisäksi käynnissä oleva koulutusvastuumallin suunnittelu- ja toimilupaprosessi vaikuttavat strategian tavoitteiden mittaamisen tasoihin. Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille Rehtori täsmensi kokouksessa esitystä seuraavasti: Sivu 9

10 Hallitus hyväksyy omalta osaltaan Savonian strategian vuosille ja valtuuttaa rehtorin tekemään asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset. Esitys hyväksyttiin kokouksessa täsmennetyssä muodossa. Sivu 10

11 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TILARATKAISUT Savonian toimitila-asiaa on käsitelty olleessa yhtymähallituksessa (5 ) ja ylläpitäjien strategiapäivässä sekä tulevassa yhtymähallituksen kokouksessa. Savonia-ammattikorkeakoulun kannalta on tärkeätä päätöksin linjata toimitilaratkaisut ensivaiheessa vuoteen 2020 saakka. Toimitilaratkaisut ja niiden taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset on esitettävä ja linjattava syyskuun lopussa OKM:ltä haettavassa toimilupa-anomuksessa. Olisikin syytä edetä niin, että kuntayhtymän valtuusto pystyy tekemään päätökset Savonian Kuopion toimintojen lyhyen tähtäimen (vuoteen 2020) tilaratkaisuista kesäkuun kokouksessaan. Toimintolähtöinen strategiatyyppinen toimitilaselvitys on parhaillaan kilpailutuksessa. Tavoitteena on, että selvityksen loppuraportti on käytettävissä tammikuun 2014 aikana. Selvitys mahdollistaa toimitilaratkaisujen tulevaisuuden tarkastelun pitkällä tähtäimellä eli erityisesti vuodesta 2020 eteenpäin. Vaihtoehtoina Kuopiossa, mikäli Sairaalakadun kiinteistöstä päätetään luopua, ovat yksi kampus (Opistotie tai Microkatu) tai kaksi kampusta (Opistotie ja Microkatu). Savonialla on joitakin kiireellisesti linjauspäätöksiä odottavia tilaratkaisuja. Terveysalan Simulaatiokeskus -hanke päättyy vuoden 2013 lopussa ja mahdollinen lisäaika edellyttää, että Savonialla on osoittaa tilat ko. toiminnalle. SIMULAn ohjausryhmä ja rahoittaja haluavat kirjallisen tiedon Savonialta siitä, miten ja milloin simulaatiotilojen suunnittelu ja rakentaminen etenee. Simulaatiokeskuksen tilasuunnittelu on valmiina, mutta sijoituspaikka ja siten tilojen toteutus odottaa päätöstä. Tällä hetkellä vaihtoehdot simulaatiokeskuksen sijoitukselle (liitteessä tarkemmin eri vaihtoehtoratkaisujen näkökohtia): Simulaatiotilat Microkadun kampuksella Simulaatiotila Opistotien kampuksella Simulaatiotila Sairaalakadun kampuksella Sairaalakadulla rakennus 2 on tällä hetkellä tyhjänä. Myös rakennus 1 osalta on käyty keskustelua tilojen terveellisyydestä. Onkin syytä pikaisesti linjata Sairaalakadun kiinteistön jatkosuunnitelmat. Vaihtoehtoina ovat toimintojen siirto muualle ja kiinteistön myynti. Toinen mahdollisuus on korjata ja tiivistää tiloja Sairaalakadulla terveysalan tarpeisiin. Tällä hetkellä osa terveysalan henkilöstöstä ei pysty työskentelemään ko. kiinteistössä. Yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa on käynnistetty korttelin (Sairaalakatu 6 8 ja ns. Valkeisen sairaalan tonttien) kaavoitustyö. Kaavatyön toteuttamisen ja Sairaalakatu 6 8 kiinteistön mahdollisen myynnin kannalta olisi hyvä hakea jo tässä vaiheessa yhteistyökumppani tahosta, joka ostaisi ja jalostaisi kiinteistön uuteen käyttöön. Yhteistyötahon valinta edellyttää yhtymävaltuuston päätöstä kiinteistön myynnistä ja myynnin julkisesta kilpailuttamisesta. Sivu 11

12 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen kanssa oleva yhteistyösopimus on irtisanottu päättymään Neuvotteluja on käyty mahdollisuudesta käyttää tiloja saakka. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallitus odottaa Savonialta päätöstä Piispankadun tilojen vuokrauksesta (sähköposti toimitusjohtaja Eija Vähälä ). Muotoilun tarvitsemien tilojen osalta on selvitetty sijoitusta Opistotien kampukselle, jossa on osin mahdollista erikoistilojen yhteiskäyttö tekniikan kanssa. Lisäksi on selvitetty yhteistyökumppaneiden erikoistilojen käyttömahdollisuutta. Tarvittavien muutos- ja korjaustöiden suunnittelu tulisi aloittaa aikataulusyistä kesällä Toimenpiteiden käynnistämiseen tarvitaan yhtymähallituksen ja -valtuuston päätös. Muotoilun tilaratkaisun jälkeen Savonia ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n on mahdollista aloittaa neuvottelut opetuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden siirtämisestä Savonian hallintaan. Opistotien rakennuksen vaatimat ylläpito-, korjaus- ja muutostyökustannukset on arvioitu olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Osa kustannuksista kohdistuu muotoilun tarvitsemien toimitilojen muutoksiin ja osa rakennusosien yleiseen ylläpitoon sekä tekniikan tilojen uudelleen järjestelyyn. Varkauden kampuksella tilatarve vähenee merkittävästi vuodesta 2013 lähtien. Yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa on tilattu tilatarveselvitys Haahtela-kehitys Oy:ltä. Selvitys valmistuu alkukesän aikana. Sen perusteella on tavoitteena löytää tilakäytön ja kustannusten kannalta paras/parhaat toimintavaihtoehdot. On oleellisen tärkeää jatkaa neuvotteluja Varkauden kaupungin ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa Varkauden toimitilakysymyksistä huomioiden Varkauden kaupungin kouluverkkoselvitystyö. Lisäksi Varkauteen on suunnitelmissa rakentaa energiatekniikan tutkimushalli loppukesän-syksyn 2013 aikana. Keski-Savon Teollisuuskylä Oy tarjosi konsultointipalvelua projektinjohtosuunnitteluun. Yhtymähallitus hyväksyi tarjouksen Edellä esitettyjen tilaratkaisutarpeiden lisäksi yksiköissä on useita pieniä toiminnallisesti perusteltuja tilajärjestely-/rakentamistarpeita, joita ei ole toteutettu, koska ne ovat osin kytköksissä aiemmin esitettyihin tilaratkaisuihin/-linjauksiin. Näiden tilajärjestelyjen toteutuksia pitää tarkastella yhdessä kokonaisuuksien kanssa. Savonia on mm. saanut ulkopuolista rahoitusta koulutuskonepajan suunnitteluprojektille. Projektin päättymispäivämäärä on Tällä hetkellä koulutuskonepajalle ei ole osoittaa tilaa nykyisistä Savonian omista tiloista. On huomattava, että kampusratkaisut vaikuttavat myös Savonian tukipalvelujen järjestämiseen. Kuopion toimitilojen tarkastelemiseksi olisi syytä järjestää kaupungin johdolla tapaaminen eri toimijoiden kesken (ainakin UEF, Sakky ja Savonia), jossa tarkastellaan tulevaisuuden tilaratkaisuja. Liitteenä on laajempi kuvaus Savonian tilatarpeista. - Lähtökohdat tilaratkaisuihin Yhtymähallitus on (7 ) päätöksellään nimittänyt vararehtori Mervi Vidgrénin kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. Vararehtorin esitys Hallitus käy evästyskeskustelun yhtymähallituksessa olleen Savoniaammattikorkeakoulun tilaratkaisut -pykälän pohjalta ja merkitsee asian tiedoksi. Sivu 12

13 Merkittiin, että rehtori Veli-Matti Tolppi, talousjohtaja Olli Helanterä ja vararehtori Riitta Rissanen poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus merkitsi tiedoksi yhtymähallituksen kokouksessa tekemän päätöksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 8 TOIMILUPAHAKEMUSPROSESSIIN VALMISTAUTUMINEN Ammattikorkeakouluja uudistetaan vastaamaan nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus- ja kehitystyöllä. Vuoden 2014 alusta ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Tämä vaihe on kytketty valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen aikatauluun. Kaikki nykyiset ammattikorkeakoulujen toimiluvat lakkaavat vuoden 2013 lopussa. Valtioneuvosto myöntää uudet toimiluvat lukien. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja täyttää ammattikorkeakoululle asetettavat laatu- ja muut vaatimukset. Toimiluvassa voidaan ammattikorkeakoululle määrätä myös kehittämisvelvoitteita. Toimiluvassa määritellään koulutusvastuut (tutkinnot ja tutkintonimikkeet). Koulutusvastuun myötä ammattikorkeakoululla on velvollisuus järjestää niihin ammattikorkeakoulututkintoihin ja tutkintonimikkeisiin johtavaa koulutusta, jotka luetellaan toimiluvassa. Lisäksi toimiluvassa määrätään ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli. Ammattikorkeakoulu voi päättää lisäksi muun kielen kuin toimiluvassa määrätyn opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tavoitteena on, että korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi. Savonialla on toimipisteitä Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Olisi toivottavaa, että Kuopion ja Varkauden toimitilaratkaisut olisivat tiedossa ainakin toimilupaan haettavaksi ajaksi vuoteen 2018 saakka. Toimilupaa haettaessa on selvitettävä: o Ylläpitäjän nimi ja kotipaikka o Ylläpitäjän omistaja- tai taustatahot o Ammattikorkeakoulun nimi o Ammattikorkeakoulun tarpeellisuus amk-lain 4 :n mukaisia tehtäviä varten o Haettava koulutusvastuu tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin ja toiminnan suunniteltu laajuus o Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli o Ammattikorkeakoulun laadunvarmistuksen menettelytavat ja prosessit o Paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulu toimii o Ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat o Opiskelijapalveluiden järjestäminen Lisäksi erikseen selvitetään ammattikorkeakoulun taloudelliset edellytykset vuoteen 2018 saakka. Sen pohjalta tarkastellaan ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia selvitä velvoitteistaan ja tarjota laadukasta toimintaa. Sivu 14

15 Toimilupahakemuksen valmistelutyö Savoniassa on käynnissä. Koulutusvastuisiin ja toimilupahakemukseen liittyvää keskustelua on käyty sekä Kareliaammattikorkeakoulun sekä erikseen Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi koulutusalakohtaiset työryhmät ovat käyneet valtakunnallista vuoropuhelua. Erityisesti terveysalan pienten valtakunnallisten koulutusohjelmien osalta on käyty keskustelua valtakunnallisesta työnjaosta. Savoniassa on tehty koulutusvastuisiin liittyvää opetussuunnitelmien kehittämistyötä. Lisäksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta on käyty keskustelua sekä opetussuunnitelman rakenteesta, koulutuksen toimintamallista sekä uusista avauksista. Myös englanninkielisen tutkintokoulutuksen laajentamista matkailualalle on nostettu esille. Toimilupahakemus jätetään Opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä. Toimilupahakemus tulee käsittelyyn kuntayhtymän hallitukseen ja valtuustoon Hakijana on Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. Toimiluvan hakuohjeistus löytyy OKM:n verkkosivuilta. uudistus/toimiluvat/?lang=fi Rehtorin esitys Hallitus käy toimilupahakemukseen liittyvää linjaavaa evästyskeskustelua ja merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 15

16 9 TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OPETUKSEN JA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN KEHITTÄMISEN ERILLISPROJEKTI Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan (5 ) käsitellyt Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen toiminnan kehittämiseksi ja talouden tervehdyttämiseksi laadittua erillisprojektia. Osaamisalueen toiminnanohjausryhmä on hallituksen evästyksen pohjalta viimeistellyt erillisprojektisuunnitelman. Projekti kokoaa osaamisalueella tehtävää kehittämistyötä yhdeksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Pääosa toiminnan ja talouden kehittämistyöstä tapahtuu yhdessä ja osana ammattikorkeakoulun koulutuksen, TKI-työn ja maksullisen palvelutoiminnan (MAP) uudistamista, kehittämistä ja strategiaa Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen erityisenä haasteena on toiminnan monimuotoisuus ja laajuus sekä tarve palvella alueen monipuolista yritystoimintaa koulutuksen sekä tutkimusja kehittämistyön avulla. Toiminta on voimakkaasti laiteriippuvaista ja osaamispohjaista ja rakentuu osaavan henkilöstön ympärille. TKI-toiminnan ja opetuksen integroinnilla tuetaan koulutuksen työelämäläheisyyttä, uudistetaan henkilöstön osaamista sekä lisätään aluevaikuttavuutta. - Projektisuunnitelma Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy erillisprojektin suunnitelman. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 10 TKI-TOIMINNAN SOPIMUS- JA LAKIASIANPALVELUT ISAT/UEF-YHTEISTYÖSSÄ Savonia ammattikorkeakoululla, Karelia-ammattikorkeakoululla ja Itä-Suomen yliopistolla on ollut sopimus ISAT/UEF-yhteistyönä TKI-toiminnan sopimus- ja lakiasiainpalveluista vuonna Sopimus on tehty vuosittain ja nykyinen sopimus on voimassa Savonia, Karelia ja Itä-Suomen yliopisto ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta vuodesta 2014 alkaen toistaiseksi. - Sopimus TKI-toiminnan sopimus- ja lakiasiainyhteistyöstä Yhteistyö kattaa yhteensä yhden henkilötyövuoden työpanoksen vuodessa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 50 % ja kunkin ammattikorkeakoulun osuus on 25 %. Sopimus perustuu osaltaan strategiseen ISAT/UEF-yhteistyöhön, josta on laadittu sopimus kaudelle TKI-toiminnan sopimus- ja lakiasianpalvelu edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kehittää mm. Savonian TKI-toiminnan sopimuskäytäntöjä sekä tuo tarpeellista neuvonta- ja ohjausosaamista ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan tueksi. Kokemukset sopimus- ja lakiasianpalveluyhteistyöstä ovat myönteiset. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat edistämään yhteistyötä ja kehittämään sellaista toimintaa, joka on kunkin sopijapuolen tavoitteiden ja etujen mukaista. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee sopimuksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17

18 11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ ALKAEN Opintotukilain ( /65) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta. Opintotukiasetuksen 9 :n mukaan opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jossa annetaan tarkemmat määräykset opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta korkeakoulussa. Korkeakoulu vahvistaa ohjesäännön. Savonia-ammattikorkeakoulun toimintasäännön 4 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt. Opintotukilautakunnan päätöksentekoa ohjaavat opintotukilaki ja -asetus sekä opintotukilautakunnan ohjesääntö. Opintotukilautakunta hyväksyy ohjesäännössä kuvatulla tavalla opintotukilautakunnan pysyväisohjeen ja menettelytapaohjeet. Esityslistan liitteenä on ehdotus Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesäännöksi. Esityksen on valmistellut toimintansa päättävä Savonia-ammattikorkeakouluun opintotukilautakunta. Opintotukilautakunta on käsitellyt esityksen kokouksessaan (14 ). - Opintotukilautakunnan ohjesääntö alkaen Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan ohjesäännön voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 12 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE Opintotukilain ( /65) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Lain opintotukilain muuttamisesta ( /1078; voimaan ) 9a :n mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on 1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus; 3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a :ssä säädetyllä tavalla. Opintotukilautakunnan tehtävistä ja toiminnasta säädetään tarkemmin opintotukiasetuksella. Opintotukilautakunnan asettaa ammattikorkeakoulun hallitus (Savoniaammattikorkeakoulun toimintasääntö 10 ). Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan jäseniksi ajalle esitetään: Henkilökuntajäsenet varsinainen jäsen Venhovaara Pirjo pj. (Keh. ja palv.keskus) Nurro Marjukka (Terveysala Kuopio) Niskanen Terttu (Liiketalous Kuopio) Lahti Sami (Tekniikka Kuopio) henkilökohtainen varajäsen Kähkönen Olli-Pekka vpj. (Tekniikka Varkaus) Kopeli Marja (Iisalmi) Miettinen Mari (Kulttuuriala Kuopio) Pitkänen Kati (Opiskelijapalvelut) Esitys lautakunnan opiskelijajäsenistä tuodaan suoraan kokouksen. Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Rehtorin esitys Hallitus nimittää edellä mainitut henkilöt opintotukilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi ajalle Merkittiin, että esitys opintotukilautakunnan opiskelijajäsenistä tuotiin suoraan kokoukseen. Rehtori täydensi esitystä kokouksessa opiskelijajäsenten osalta. Opiskelijajäsenet varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Teijo Kristian Turpeinen (energiatekn. ko.) Jussi Otto Mikael Tarkiainen (hoitotyön ko.) Katja Marjaana Kärkkäinen (muotoilun ko.) Tiina Maria Antikainen (muotoilun ko. ) Sivu 19

20 Toni Mikael Akkanen (sähkötekn. ko.) Suvi Tuuli Emilia Immonen (liiketal. ko.) Joel Patrik Untamo Asikainen (sähkötekn. ko.) Henna Riitta Pauliina Tuomainen (liiketal. ko.) Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Rehtorin kokouksessa täydentämä esitys hyväksyttiin. Sivu 20

21 13 TUTKINTOLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE Ammattikorkeakouluasetuksen ( /352) 20 pykälän mukaan ammattikorkeakoulussa on oltava tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Ammattikorkeakoulun nykyisen tutkintolautakunnan toimikausi päättyy Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: jäsen, puheenjohtaja Irma Mikkonen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) varajäsen Airi Laitinen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) jäsen Riitta-Liisa Komulainen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) varajäsen Jukka Honkanen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) jäsen, varapuheenjohtaja Irene Hyrkstedt (lehtori/tekniikan ja liikenteen ala) varajäsen Kari Lehtomäki (osaamisaluejohtaja/tekniikan ja liikenteen ala) Kaikki tutkintolautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tutkintolautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi myös ajalla Rehtorin esitys Hallitus asettaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan ajalle seuraavasti: jäsen, puheenjohtaja Irma Mikkonen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) varajäsen Airi Laitinen (yliopettaja/sosiaali- ja terveysala) jäsen Riitta-Liisa Komulainen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) varajäsen Jukka Honkanen (juridiikan lehtori/yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) jäsen, varapuheenjohtaja Irene Hyrkstedt (lehtori/tekniikan ja liikenteen ala) varajäsen Kari Lehtomäki (osaamisaluejohtaja/tekniikan ja liikenteen ala) Rehtori muutti kokouksessa esitystä seuraavasti: Hallitus asettaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan ajalle esityksen mukaisesti muutettuna kuitenkin niin, että yksi tutkintolautakunnan jäsenistä siirtyy varajäseneksi ja vastaavasti hänen henkilökohtainen varajäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ehdolla, että kyseiset henkilöt suostuvat muutokseen. Esitetty muutos perustuu tasa-arvolain sukupuolikiintiönä koskevan vaatimuksen täyttymiseen. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin sopimaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen muutoksesta kyseisten henkilöiden kanssa hallituksen päätöksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin rehtorin kokouksessa muuttamassa muodossa. Sivu 21

22 14 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN Ammattikorkeakoulun hallitus on (12 ) perustanut projekti-insinöörin toimen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle (ent. tekniikan tulosalue). Toimen pääasiallisena tehtäväalueena sen perustamishetkellä on ollut multimediatekniikan suunnittelu- ja projektitehtävät. Projekti-insinöörin toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut vähintään opistoasteinen tutkinto ja käytännön työkokemus vastaavalta alalta. Toimen palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymässä on rakennus- ja ympäristötekniikan tki-toiminnassa pysyväisluonteinen osaamistarve TKI-työn asiantuntijuusalueilla, jota on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa. Kyseisen projekti-insinöörin toimen tehtäväalueen lakattua sen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia esitetään muutettavaksi seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on puutekniikan, puurakentamisen ja palotestauksen tehtävät TKI-työssä ja opetuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (12 ) perustetun projekti-insinöörin tointa seuraavasti: 1. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on puutekniikan, puurakentamisen ja palotestauksen tehtävät TKI-työssä ja opetuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. 2. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta tehtäväalueelta. 3. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 22

23 15 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN Ammattikorkeakoulun hallitus on (18 ) perustanut projekti-insinöörin toimen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on ollut multimediasovellusten kehittäminen ja käytettävyyspalvelun toteutus. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut informaatiotekniikan tai sen lähialan korkeakoulututkinto. Toimen palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Edellä olevaa projekti-insinöörin tointa esitetään muutettavaksi (18 ) perustetun toimen tehtäväalueen lakattua. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella rakennus- ja ympäristötekniikan TKI-toiminta on vakiintunut ja vahvistunut voimakkaasti viime vuosina myös kansainvälisesti. Kuntayhtymässä on rakennus- ja ympäristötekniikan TKItoiminnassa pysyväisluonteinen osaamistarve TKI-työn asiantuntijuusalueella. Näitä tehtäviä on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on rakennusalan ja puurakentamisen tehtävät sekä tuotekehitystehtävät alan TKI-työssä ja opetuksessa sekä yhdyskuntatekniikan tutkimuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (18 ) perustettua projekti-insinöörin tointa seuraavasti: 1. Projekti-insinöörin toimen pääasiallisena tehtäväalueena on rakennusalan ja puurakentamisen tehtävät sekä tuotekehitystehtävät alan TKI-työssä ja opetuksessa sekä yhdyskuntatekniikan tutkimuksessa sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus. 2. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. 3. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 23

24 16 PROJEKTI-INSINÖÖRIN TOIMEN MUUTTAMINEN Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän valtuuskunta on (16 ) perustanut projekti-insinöörin toimen Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle. Toimen pääasiallista tehtäväaluetta, kelpoisuusvaatimuksia ja palvelussuhteen ehtoja ei tuolloin valtuuskunnan päätöstasolla ole määritelty. Edellä olevaa projekti-insinöörin tointa esitetään muutettavaksi (16 ) perustetun toimen tehtäväalueen lakattua. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella konetekniikan TKI-toiminta on vakiintunut ja työelämäyhteistyö alueella on vahvaa. TKI-toiminnassa on pysyväisluonteinen osaamistarve konetekniikan asiantuntijuusalueella. Näitä tehtäviä on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Lisäksi TKI-työn konetekniikan asiantuntijuusalueella on päättynyt useita palvelussuhteita. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on materiaali- ja pinnoitustekniikan projektitehtävät sekä muut soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorioiden kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä, laboratorio- ja projektiopintojen ohjausta ja maksullisen palvelutoiminnan tehtäviä. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Toimen muutos ei aiheuta henkilöstömäärän lisääntymistä. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (16 ) perustettua projekti-insinöörin tointa seuraavasti: 1. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena ovat materiaali- ja pinnoitustekniikan projektitehtävät sekä muut soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorioiden kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä, laboratorio- ja projektiopintojen ohjausta ja maksullisen palvelutoiminnan tehtäviä. 2. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. 3. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 24

25 17 TUTKIMUSPÄÄLLIKÖN TOIMEN MUUTTAMINEN TESTAUSINSINÖÖRIN TOIMEKSI Ammattikorkeakoulun hallitus on (21 ) perustanut tutkimuspäällikön toimen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymään teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle informaatiotekniikan yksikköön. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena sen perustamishetkellä on ollut sähkö- ja tietotekniikka-alan TKItoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen, projektien ja toiminnan päivittäisjohtaminen, toiminnan markkinointi ja osallistuminen tutkimus- ja kehitysprojekteihin sekä näiden valmisteluun. Tutkimuspäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut soveltuva tekniikan alan ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta sähkö- ja tietotekniikka-alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä työnjohdollisista tehtävistä. Toimen palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Edellä olevaa tutkimuspäällikön tointa esitetään muutettavaksi (21 ) tehtäväalueen lakattua. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella on vuodesta 2000 asti toiminut EMC -laboratorio ja pitkäjänteisen kehittämistyön myötä on saavuttanut asemansa yhtenä 4-5 suuresta EMC-laboratoriosta Suomessa ja tukee erityisesti Itä-Suomen elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa soveltavien yritysten tuotekehitystä ja laitteiden hyväksyntää kansainvälisille markkinoille. EMC-laboratorion toiminnassa on turvattava sen toiminnan ja kehittämisen edellyttämä sähkö- ja testaustoiminnan osaaminen. Näitä tehtäviä on hoidettu useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. Sen vuoksi edellä kuvatun toimen tehtäväaluetta ja kelpoisuusvaatimuksia on tarve muuttaa seuraavasti: Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on EMC (Electro Magnetic Compatibility)- ja olosuhdetestaus sekä muu vaatimustenmukaisuustestaus ja -suunnittelu maksullisen palvelutoiminnan toimeksiannoissa, soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät sekä EMC-laboratorion toiminnan kehittäminen. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorion kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus ja osallistuminen alan opetuksen kehittämishankkeisiin. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Toimen muutos ei aiheuta henkilöstömäärän lisääntymistä. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (21 ) perustettua tutkimuspäällikön tointa seuraavasti: 1. Tutkimuspäällikön toimen tehtävänimike muutetaan testausinsinöörin toimeksi. 2. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on EMC (Electro Magnetic Compatibility)- ja olosuhdetestaus sekä muu vaatimustenmukaisuustestaus ja -suunnittelu maksullisen palvelutoiminnan toimeksiannoissa, soveltuvat alan tutkimus- ja kehitystehtävät sekä EMC-laboratorion toiminnan kehittäminen. Lisäksi toimen tehtäväalueeseen kuuluu laboratorion kone- ja laitekannan huolto-, ylläpito- ja kehitystehtäviä sekä laboratorio- ja projektiopintojen ohjaus ja osallistuminen alan opetuksen kehittämishankkeisiin. Sivu 25

26 3. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta toimen tehtäväalueelta. 4. Toimen palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 26

27 18 MATEMATIIKAN YLIOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ENERGIATEKNIIKAN LEHTORIN VIRAKSI Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella energiatekniikan koulutusohjelmassa Varkaudessa on tällä hetkellä vain yksi alaan kohdistettu ammattiaineopettajan virka. Nuorisokoulutuksen lisäksi alalla on kasvava tarve tutkintoon tähtäävään aikuiskoulutukseen sekä työvoimakoulutuksiin. Koulutusohjelman ammatillisesti syventävät opintojaksot lisääntyvät syksyllä 2013 ja niiden hoitamiseen niin opetuksen, TKI-työn, harjoittelun kuin opintoohjauksenkin kannalta on ehdottoman tärkeää lisätä opetushenkilöstöresursseja vahvan teollisuustaustan omaavalla energiantekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorilla. Nykyinen henkilöstö ei kykene suoriutumaan lisääntyvästä tehtävämäärästä. Lehtorin pääasiallisena tehtäväalueena ovat energia-alan (höyrykattilatekniikka) ammattiaineiden (voimalaitostekniikka, laite-/laitossuunnittelu, painelaitesuunnittelu) opetus ja ohjaus, opetuksen ja laboratorioiden kehittäminen sekä osallistuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Edellä kuvattuun perustuen esitetään, että (16 ) perustettu teknologiaja ympäristöalan osaamisalueella Varkaudessa vapautunut matematiikan yliopettajan virka muutetaan energiatekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorin viraksi alkaen. Viran hakijoilta vaadittava kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluista annetun asetuksen ( /352) mukaisesti ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n osio D, tekniikan ja liikenteen koulutusalan mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus päättää muuttaa (16 ) perustetun teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella Varkaudessa vapautuneen matematiikan yliopettajan viran energiatekniikan (höyrykattilatekniikka) lehtorin viraksi alkaen seuraavasti: 1. Viran pääasiallisena tehtäväalueena ovat energia-alan (höyrykattilatekniikka) ammattiaineiden (voimalaitostekniikka, laite-/laitossuunnittelu, painelaitesuunnittelu) opetus ja ohjaus, opetuksen ja laboratorioiden kehittäminen sekä osallistuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan. 2. Viran hakijoilta vaadittava kelpoisuus määräytyy ammattikorkeakouluista annetun asetuksen ( /352) mukaisesti ja palvelussuhteen ehdot OVTES:n osio D, tekniikan ja liikenteen koulutusalan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 27

28 19 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN SIJAISEN NIMITTÄMINEN AJALLE Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella oli haettavana Savonian sisäisenä hakuna matkailu- ja ravitsemisalan määräaikainen koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuus ajalle: Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Matkailu- ja ravitsemisalan määräaikaisen koulutus- ja kehittämispäällikön tehtäväalueeseen kuuluu: Vastata opetuksen ja T&K-toiminnan päivittäisjohtamisesta vastuualueellaan. Vastata opetussuunnitelmatyöstä, pedagogisesta kehittämisestä ja TKItoiminnan kehittämisestä vastuualueellaan. Huolehtia vastuualueensa laadun kehittämisestä. Toimia opetus- ja T&K-henkilöstön lähiesimiehenä delegointipäätöksessä tarkemmin määritellyllä tavalla. Toimia osaamisalueen toiminnanohjausryhmän jäsenenä ja osallistua strategiatyöhön osaamisalueella. Osallistua toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun ja niiden seurantaan vastuualueensa osalta. Valmistella opetus- ja työjärjestelyt sekä huolehtia niiden käytännön toteutuksesta. Huolehtia opetuksen ja T&K-työn käytännön linkittämisestä ja kehittämisestä vastuualueensa koulutusohjelmissa. Hoitaa muut sovitut ammattikorkeakoulutasoiset vastuu- ja kehittämistehtävät sekä muut määrätyt tehtävät. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa asiantuntijuusalueen asioiden tuntemusta, hyvää yhteistyökykyä, muutos- ja kehittämisvalmiutta sekä kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Käytännön kokemus johtamis-, esimies- ja kehittämistyöstä luetaan eduksi. Määräaikaan mennessä matkailu- ja ravitsemisalan määräaikaista koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuutta haki kaksi henkilöä, jotka molemmat kutsuttiin haastatteluun: YTM Antti Iire ja KTM Jari Lindén. Rekrytoinnin valmisteluryhmään kuuluivat lehtori Kristina Laitinen (varalla: lehtori Markku Haapakoski) ja osaamisaluejohtaja Kaija Sääski. Haastatteluissa hakijoiden sopivuus (ansioituneisuus) tehtävän vaatimuksiin arvioitiin tehtävään nimitysperusteiden mukaisesti. Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa. Rekrytoinnin valmisteluryhmä esittää, että matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön sijaiseksi tehtävään nimitetään KTM Jari Lindén ajalle: ja varalle YTM Antti Iireä. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Rekrytoinnin valmisteluryhmä oli yksimielinen. Kokonaisarvioinnin perusteella KTM Jari Lindén täyttää hakijoista parhaiten matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuuden hakuilmoituksessa esitetyt osaamisvaatimukset. Sivu 28

29 Rehtorin esitys Matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön sijaiseksi tehtävään nimitetään KTM Jari Lindén ajalle ja varalle YTM Antti Iire. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Kokonaisarvioinnin perusteella KTM Jari Lindén täyttää hakijoista parhaiten matkailu- ja ravitsemisalan ma. koulutus- ja kehittämispäällikön tehtävän sijaisuuden hakuilmoituksessa esitetyt osaamisvaatimukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 29

30 20 HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN YHTEISHAUSSA Kevään 2013 ammattikorkeakoulujen nuorten yhteishaku on päättynyt. Hakijamäärät suomenkielisiin koulutusohjelmiin Savonia-ammattikorkeakoulun osalta on esitelty seuraavana. Suomenkieliset koulutusohjelmat Iisalmen kampus aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat hoitotyön sv ,60 maaseutuelinkeinojen ko ,28 sosiaalialan ko ,77 Opetuspiste yhteensä ,49 Kuopion Muotoiluakatemia aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat muotoilun ko ,52 Opetuspiste yhteensä ,52 Microkadun kampus aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat hotelli- ja ravintola-alan ko ,63 matkailun ko ,40 Opetuspiste yhteensä ,01 Musiikki- ja Tanssi, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat musiikin ko ,25 Opetuspiste yhteensä ,25 Opistotien kampus, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat kone- ja tuotantotekniikan ,54 ko liiketalouden ko ,27 rakennusalan työnjohdon ,40 ko rakennustekniikan ko ,36 sähkötekniikan ko ,02 tietotekniikan ko ,97 ympäristöteknologian ko ,70 Opetuspiste yhteensä ,57 Pelastusopisto, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat palopäällystön ko ,28 Opetuspiste yhteensä ,28 Sivu 30

31 Sairaalakadun kampus, Kuopio aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat bioanalytiikan ko ,59 ensihoidon ko ,19 fysioterapian ko ,45 hoitotyön sv ,00 kätilötyön sv ,04 radiografian ja sädehoidon ,23 ko suun terveydenhuollon ko ,67 Opetuspiste yhteensä ,37 Varkauden kampus aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat energiatekniikan ko ,00 Opetuspiste yhteensä ,00 aloituspaikat ensisijaiset ensisijaiset (alpat) hakijat hakijat/alpat Savonia yhteensä ,88 Vuonna 2012 ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka suomenkielisiin koulutusohjelmiin oli 3,25 ja vuonna 2011 vastaava luku oli 3,32. - Koulutusohjelmakohtaiset hakijamäärätaulukot vuosien 2012 ja 2011 osalta viiteaineistona. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee kevään 2013 nuorten yhteishaun Savonian hakijamäärät sekä kokouksessa esittävän tarkemman selvityksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 31

32 21 HAKIJAMÄÄRÄT SAVONIAN OSALTA KEVÄÄN 2013 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISTEN YHTEISHAUSSA Kevään 2013 ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku on päättynyt. Hakijamäärät koulutusohjelmiin Savonia-ammattikorkeakoulun osalta on esitelty seuraavana. Suomenkieliset koulutusohjelmat aloituspaikat (alpat) ensisijaiset hakijat ensisijaiset hakijat/alpat hoitotyön ko, Kuopio ,80 kone- ja tuotantotekniikan ko ,70 rakennusalan työnjohdon ko, ,15 Kuopio musiikin ko, Kuopio ,00 hoitotyön ko, Iisalmi ,50 maaseutuelinkeinojen ko, ,50 Iisalmi Savonia yhteensä ,29 Vuonna 2012 ensisijaisia hakukelpoisia hakijoita / aloituspaikka aikuisten koulutusohjelmiin oli 4,42. Ylemmän amk:n koulutusohjelmat sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ko, Kuopio yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko, Kuopio maaseudun kehittämisen ko, Iisalmi aloituspaikat ensisijaiset ensisijaiset (alpat) hakijat hakijat/alpat , , ,40 Savonia yhteensä ,83 Vuonna 2012 ensisijaisia hakukelpoisia hakijoita / aloituspaikka ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmiin oli 1,22. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee kevään 2013 aikuisten yhteishaun Savonian hakijamäärät sekä kokouksessa esitettävän tarkemman selvityksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 32

33 22 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä sitä vaatii AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRKAAN HAKENEISTA ANNETTAVA LAUSUNTO Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitus on käsitellyt ammattikorkeakoulun rehtorin valintamenettelyyn liittyviä asioita kokouksessaan ( 5). Yhtymähallitus pyytää Savonia-ammattikorkeakoulun hallitukselta lausuntoa ko. virkaan hakeneista. Yhtymävaltuuston nimeämä valmisteluryhmä käsitteli klo Savoniaammattikorkeakoulun rehtorin virkaa hakeneiden henkilöiden hakemukset. Valmisteluryhmä arvioi virkahakemukset ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukaisiin kelpoisuusvaatimuksiin ja hakuilmoituksessa rehtorin viran menestykselliselle hoitamiselle asetettuihin vaatimuksiin perustuen. Valmisteluryhmä esittää yksimielisesti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: Hermans Raine, Kerkkänen Ari, Matilainen Jarmo, Rissanen Riitta, Ristimäki Kari, Sääski Kaija, Tolppi Reijo, Tolppi Veli-Matti ja Vidgrén Mervi. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan ( 7) haastatteluun kutsuttavista hakijoista valmisteluryhmän esittelyn mukaisesti. Haastatteluryhmään nimettiin yhtymävaltuuston puheenjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja Mercuri Urvalin nimämä henkilöstövalintakonsultti. Muilla valmisteluryhmän jäsenillä on mahdollisuus seurata haastatteluja videoneuvotteluyhteyden kautta. Rehtorin virkaan hakeneiden haastattelut järjestetään , soveltuvuusarvioinnit ja tulokset raportoidaan valmisteluryhmälle Esitystekstin laati hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov Asia käsitellään kokouksessa valittavan tilapäisen puheenjohtajan selostuksen pohjalta: Hallitus päättää annettavasta lausunnosta kokouksessaan. Merkittiin, että rehtori Veli-Matti Tolppi ja vararehtori Mervi Vidgrén poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus toteaa, ettei se katso voivansa käytettävissä olevan ajan ja hakijoista saadun aineiston perusteella antaa lausuntoa yksittäisistä hakijoista ja siihen perustuen päätti antaa lausunnon valittavalta henkilöltä toivottavista ominaisuuksista seuraavasti: Sivu 33

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 10.5.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS Aika Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 12.45 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Maanantai 4.4.2016 klo 9.00 11.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN

9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN Aika Maanantai 23.5.2016 klo 9.00 12.30 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ. Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. ALEKSI ESKELINEN

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ. Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. ALEKSI ESKELINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN 1.3.2016 KUTSU N VALTUUSTON KOKOUKSEEN 15.3.2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokous (01/2016) järjestetään tiistaina 15. päivänä helmikuuta 2016 klo

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2015 AIKA Keskiviikko 25.11.2015 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

5 1 kpl VALTION OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄ PALAUTUSVELVOLLISUUS

5 1 kpl VALTION OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄ PALAUTUSVELVOLLISUUS Aika Maanantai 12.12.2016 klo 9.00 10.54 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

5 SAVONIAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVASSA STRATEGIASSA 6 SAVILAHTI-KAMPUKSEN ETENEMISEN TILANNEKATSAUS

5 SAVONIAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TULEVASSA STRATEGIASSA 6 SAVILAHTI-KAMPUKSEN ETENEMISEN TILANNEKATSAUS Aika Maanantai 20.6.2016 klo 11.00 13.52 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2016 AIKA Tiistai 15.3.2016 kello 15.00 15.25 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2016 AIKA Tiistai 10.5.2016 kello 16.00 16.39 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi. Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimilupaohjeistuksen kokonaisuus ja lupahakemusten käsittelyprosessi Maarit Palonen Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.4.2013 Toimilupien uudistamisen tavoitteista Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

6 SAVONIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE

6 SAVONIAN JA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE Aika Tiistai 24.1.2017 klo 9.00 10.57 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 10.11.2008 klo 12.30 14.05. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 29.4.2015 klo 15.00 15.55 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 16.56 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 20.00 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

turvallisuusalan perustutkinnon lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

turvallisuusalan perustutkinnon lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 35 Turvallisuusalan perustutkinnon lehtorin virka (vakanssi n:o 422234) HEL 2014-004448 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot