KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013"

Transkriptio

1 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymäfstky - Vantaan kaupunki Espoon kaupunki - Vantaan kaupunki - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä FSTKY

2 Projektin tarvelähtöisyys Työllistämispalveluiden asiakkaat tuntuvat toistuvasti putoavan eri siirtymävaiheissa - joko kokonaan pois palveluiden piiristä tai jäävät pyörimään palveluihin siirtymättä koskaan avoimille työmarkkinoille työsuhteisiin. Vaikeasti työllistyvien osalta kriittisiä kysymyksiä ovat: Miten henkilön kuntoutus ja palvelutarve tunnistetaan ja kuinka kuntoutus järjestetään palvelujärjestelmässä?

3 Projektin tarvelähtöisyys Kuntouttavan työtoiminnan käyttö ja menetelmät vaihtelevat paikallisesti, eikä yhtenäisiä sisältöjä sille ole määritelty. Siksi kuntouttavan työtoiminnan vertailu on vaikeaa ja sen laatu vaihtelee paikkakunnittain. Kuntouttavassa työtoiminnassa on nykyään paljon asiakkaita, joille palvelu on enemmän toimintakykyä ylläpitävää kuin työllistymispolulla eteenpäin vievää.

4 Hankkeen rakenne ja henkilöstö Projektipäällikkö Jarno Karjalainen Vantaan kaupunki projektityöntekijä Ira Mattila Espoo kaupunki projektityöntekijä Hilla-Maaria Sipilä FSTKY yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa projektityöntekijä Ewa Kirjavainen

5 Projektin toiminta-alue Forssan seutukunta - huomioidaan alkava rakenneuudistus

6 Projektin kesto koko projekti Forssan seutukunnalla (suunnitelman mukaan) Forssan seutukunnalla (käytännössä)

7 Projektin rahoitus Kokonaiskustannukset osatoteuttajat Espoo, Vantaa, Forssa FSTKY:n osahankkeen kustannukset josta ESR- ja valtion osuus on 85%

8 KOPPI-projektin tavoitteet VANTAA Selkeytetään kuntouttavan työtoiminnan roolia niiden henkilöiden palveluissa, joilla on vakavia työ- ja toimintakyvyn alenemia. Kuntouttavan työtoiminnan roolin selkeyttäminen palvelu-järjestelmässä (prosessikuvaukset, työryhmäyhteistyö). Selkeytetään moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen ohjaamisprosesseja. Vahvistetaan kuntouttavan työtoiminnan yhteyttä muihin kuntoutusta edistäviin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, KELA:ssa, työhallinnossa ja oppilaitoksissa.

9 KOPPI-projektin tavoitteet ESPOO Selkeytetään kuntouttavan työtoiminnan rooli niiden henkilöiden palveluissa, joilla on vakavia työ- ja toimintakyvyn alenemia. Tavoitteena löytää ratkaisuja niille, joiden kohdalla on tavoitteena päästä eteenpäin työllistymisen poluilla sekä niille, joille tärkeintä on toimikykyä ylläpitävä toiminta. Selkeytetään moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen ohjaamisprosesseja. Vahvistetaan kuntouttavan työtoiminnan yhteyttä muihin kuntoutusta edistäviin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa, KELA:ssa, työhallinnossa ja oppilaitoksissa. Kehitetään kuntouttavan/ aktiivisen asumisen elementtejä yhteistyössä asunnottomuusasioita hoitavien tahojen kanssa.

10 KOPPI-projektin tavoitteet FORSSAN SEUTUKUNTA Kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja mallinnetaan siihen kuuluvia elementtejä. Selkeytetään moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen ohjausprosesseja. Toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Forssan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Yhteistyö toimii seutukunnallisella pohjalla. Toiminnassa huomioidaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden alkava rakenneuudistus. Yhteis- ja kehittämistyötä tehdään KELA:n, työhallinnon ja oppilaitoksien kanssa. Tavoitteena kehittää myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllisyyspolkuja ja niihin liittyviä palveluita.

11 Yhteistyökumppanit KELA Oppilaitokset TE- toimisto TYP Osahankkeet Yhdistykset Kunnat FSTKY Seutukunnalliset hankkeet MEDIA Valtakunnalliset yhteistyöhankkeet Työllistä välittäenvälitä työllistäenhanke Työvalmennuskeskus Aktiivi FSKK/ Yrittäjät Nuorten työpajat Kuntouttavan työtoiminnan työllistämiskohteet

12 Valtakunnalliset yhteistyöhankkeet Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä eri hankkeiden kanssa THL koordinoimat: Espinno Espinno 2 Mahdollistaja ASKEL Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa ( ) Hyödynnetään Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohankkeen (PTT) tuloksia Yhteistyö myös muiden välityömarkkinahankkeiden kanssa esim. VATES-säätiön koordinoiman Työllistä välittäen välitä työllistäen -hankkeen kanssa.

13 Seutukunnalliset yhteistyöhankkeet ANKKURI - hanke Nuorten tuetut opinpolut hanke, päättynyt jatkuu nuorten seutukunnallisen neuvojan kautta Nuorta ei jätetä - työllistymisen edistämishanke Quo vadis iuvenis- minne menet nuori? hanke Työllistä välittäen, välitä työllistäen (Aktiivi) -hanke LYHTY-hanke

14 Muut nuorisotyöhön osallistuvat yhteistyökumppanit Etsivä nuorisotyö Forssan kaupungin nuorisotoimen kesätyö -96 syntyneille Nuorten seutukunnalliset työpajat

15 KOPPI- projektin evaluointi OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJAT: Riitta Salasto Uudenmaan ELY-keskus (ei varsinainen jäsen, vaan nimitetään ohjausryhmään läsnäolo- ja puheoikeuden omaavaksi asiantuntijaksi) Eveliina Pöyhönen STM (pj.) Hannele Kervinen Vantaan TE-toimisto Kaija Ray VATES-säätiö Vappu Karjalainen THL Minna Mattila-Aalto Kuntoutussäätiö Kristiina Aho Helsingin TYP Jaakko Leskinen Forssan kaupunki Lea Karjalainen Työttömien valtakunnallinen yhdistys TVY ry, varajäsen Jukka Haapakoski Merja Pouttu KELA Tapio Nieminen Espoon kaupunki (vielä varmistamatta) Anne Mårtenson Opetushallitus Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Ellen Vogt erityisasiantuntija, Kuntaliito Jarno Karjalainen KOPPI-hankkeen projektipäällikkö, THL, (siht.)

16 KOPPI-projektin evaluointi Forssan seutukunnalla Markku Puro, Raija Vähätalo, Esa Sinisalo, Jarmo Pynnönen Tiina Kemppainen Jaana Paasikangas Marjatta Palojärvi Jari Keskitalo Kaisa Lepola Jari Sillanpää vara: Anna-Maria Vaskela Martti Jokelainen Annukka Kuismin Heikki Vainio Eila Puolamäki Jarmo Ruohonen Kari Österberg Sirpa Lindroos, Sari Kortepohja yhtymäjohtaja, FSTKY (pj.) laatu- ja kehittämispäällikkö, FSTKY, (siht.) vs. perusturvajohtaja, Forssa sivistystoimenjohtaja, Forssa varhaiskasvatuspäällikkö, Forssa sosiaalijohtaja, poissa, sijainen vs. sosiaalijohtaja, Humppila sivistystoimenjohtaja, Humppila sosiaalijohtaja, Jokioinen sivistystoimenjohtaja, Jokioinen opettaja, Jokioinen sivistystoimenjohtaja, Tammela sosiaalijohtaja, Tammela sivistystoimenjohtaja, Ypäjä sosiaalijohtaja, Ypäjä perusterveydenhuollon vastuualuejohtaja, FSTKY erikoissairaanhoidon vastuualuejohtaja, FSTKY mielenterveystyön vastuualuejohtaja, FSTKY hyvinvointiklusterin päällikkö, FSKK

17 Muu arviointi - toimii hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen seudullisena yhteistyöelimenä. - kuntien välinen yhteistyöelin, jossa on mukana myös luottamushenkilöitä.

18 Muu arviointi Hyvinvointivaliokunta Markku Puro Raija Vähätalo Olavi Kainulainen Martti Mustonen Tomi Repo Annukka Kuismin Kaisa Lepola Esa Sinisalo Jaana Paasikangas Marjatta Palojärvi Eila Puolamäki Sari Kortepohja Nina Pajanti-Raudus Reijo Syrjälä Pauli Myllyoja Sirpa Rauhala Eija Kara Markus Koskela yhtymäjohtaja, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, puheenjohtaja terveyskasvatuksen yhdyshenkilö, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä,sihteeri johtaja, KELA toimistonjohtaja, Forssan työ ja elinkeinotoimisto poliisi, Kanta-Hämeen poliisilaitos, Forssan poliisiasema sosiaalijohtaja, Tammelan kunta sosiaalijohtaja, Jokioisten kunta vs. perusturvajohtaja, Forssan kaupunki sosiaalijohtaja, Humppilan kunta, poissa, sijainen vs. sosiaalijohtaja sosiaalijohtaja, Ypäjän kunta Hyvinvointiklusterin päällikkö, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy kaupunginvaltuutettu, hallituksen jäsen, Forssan kaupunki kunnanhallituksen jäsen, Humppilan kunta kunnanvaltuuston jäsen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jokioisten kunta kunnanvaltuutettu, perusturvanlautakunnan puheenjohtaja, Tammelan kunta kunnanvaltuusto, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, Ypäjän kunta palopäällikkö, Kanta-Hämeen pelautuslaitos, Forssan yksikkö

19 KOPPI-projektin evaluointi Forssan seutukunnalla Puro Markku, Vähätalo Raija Leskinen Jaakko Honkala Arto Mäki-Kerttula Laila Suvanto Helena Sjöholm Raija, Mustonen Martti Räihä Maria Aaltonen Suvi, Räsänen Tiia, Setälä Ringa Ulla Laine valinta käynnissä yhtymäjohtaja FSTKY,( pj.) laatu ja kehittämispäällikkö, FSTKY, (siht.) sosiaalipalvelujohtaja, Forssan kaupunki avohoidon ylilääkäri, FSTKY terveyden edistämisen osastonhoitaja, FSTKY toimintaterapeutti, mielenterveystyön vastuualue, FSTKY työvoimaohjaaja / päällikkö, Forssan seudun työvoiman palvelukeskus johtaja, Forssan TE-toimisto sosiaaliohjaaja sij. Työvoiman palvelukeskus, Forssan kaupunki työllisyyden hoidon päällikkö, Työvalmennuskeskus Aktiivi, Forssan kaupunki vt. sosiaalityöntekijä, Jokioisten kunta sosiaalityötekijä, Tammelan kunta sosiaaliohjaaja, Ypäjän kunta Humppilan kunta

20 Seutukunnalliset ryhmät Ohjausryhmä (Helsinki) ryhmä Hyvinvointivaliokunta Hyvinvointi- Projektiryhmä Humppilan työryhmä Jokioisten työryhmä Tammelan työryhmä Ypäjän työryhmä YHTEIS- TULOS Forssan työryhmä Forssan raati asiakasraati Asiakasraati Asiakasraati Asiakasraati Asiakas- YHTEIS- TULOS

21 PÄÄMÄÄRÄT MITÄ PROJEKTILLA YRITETÄÄN SAAVUTTAA? Kuntouttavasta työtoiminnasta pääsee entistä paremmin eteenpäin kohti työelämää. Kuntouttava työtoiminta kuntouttaa asiakasta ja siitä pääsee hoito- ja kuntoutuspalveluihin. Löydetään ratkaisuja myös niille, jotka eivät tule työllistymään. Asiakkaan yksilölliset tarpeet ohjaavat palveluprosessia. Kuntouttavan työtoiminnan ja kunnan muiden palveluiden roolit ovat selkeitä asiakkaan kuntoutumisprosessissa.

22 TAVOITTEET: 1. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö, rooli ja siihen liittyvät prosessit ovat selkeitä. 2. Kuntouttavan työtoiminnan toimintamallit ovat nykyistä vaikuttavampia. 3. Asiakkaan osallisuus palveluiden kehittämisessä on lisääntynyt. 4. Vaikeasti työllistyvien palveluja koskevia hyviä käytäntöjä on juurrutettu toimintaan kunnissa. 5. Vaikeasti työllistyvien palveluja koskevia hyviä käytäntöjä on levitetty muihin kuntiin. 6. Projekti on toteutunut suunnitellusti.

23 Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä on palvelujen ja hyvien käytäntöjen kehittäminen ja mallintaminen, EIVÄT HENKILÖT. Forssassa henkilöryhmä (asiakasraadit) pääpainona nuoret Työttömät nuoret Aktivointiehdon täyttävät sosiaalitoimen ja TE-toimiston asiakkaat, joilla on vaikea työ- ja toimintakyvyn alenema Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet Päihdekäytöstä kuntoutuvat

24 Hankkeen tulokset ja vaikutukset Eri arviointimallien soveltaminen Arviointityökalun kehittäminen Asiakasarvioinnin hyödyntäminen esim. asiakasraadit Innokylä-verkoston hyödyntäminen Innokylä on osa THL:n Hyvät Käytännöt toimintaa. Innokylä on sosiaali- ja terveysalan kehittäjien ja toimijoiden innovaatioyhteisö. Innokylään rakennetaan verkkopalvelu, johon kootaan yhtenäistä tietoa sosiaali- ja terveysalan hankkeissa; hyvistä ideoista, käytännöistä ja ratkaisuista. Toteuttajina Kuntaliitto,THL, STKL ja Tekry.

25 Mitä pitäisi tehdä ja miksi? Paljon on jo tehty, mutta

26 Suunnittelusta käytäntöön PROSESSIN VAIHEET 1. Kartoitusvaihe: mitä jo tehty? 2. Kuvausvaihe: mikä on nykyinen tilanne? 3. Kehittämisvaihe: uudet palvelut/menetelmät, innovointi. 4. Pilottivaihe: kehitettyjen menetelmien käyttöönotto. 5. Tulosten kuvausvaihe: loppujulkaisu, hyvät käytännöt yms.

27 OTA KOPPI! Ewa Kirjavainen projektityöntekijä KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke FSTKY Yhtymähallinto Sairaalankuja Forssa p sähköposti:

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä

POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä POLKU 2010 2011 Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä Rovaniemi 23.11.2010 Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II

LOPPURAPORTTI. Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI. Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 LOPPURAPORTTI Tytti Rantanen ja Anne Uppman KASPERI II Kanta-Hämeen uudistuvat lasten ja nuorten palvelut 1.11.2011 31.10.2013 on

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN

PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KEHITTÄMISRAKENNE JA TOIMINTAMALLIEN JUURRUTTAMINEN; POHJOISEN ALUEEN KASTE PAKASTE II KESKI-POHJANMAAN OSAHANKE PERHE- JA AIKUISOSIAALITYÖN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot Rinnakkaistyöryhmien aineistot Yhteistyössä: 1 VATES säätiö Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta 25. 26.10.2011 Turku Rinnakkaisseminaarien puhujat Puhuja työryhmä Ajankohta sivunro Aralinna Virpi,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA

FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN VANHUSTYÖN SUUNNITELMA Forssan seudun vanhusstrategiatyön projektiryhmä Liisa Lähteenmäki Sosiaalikehitys Oy Helmikuu 2004 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun aluekeskusohjelma Tekijät

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta joulukuu 31 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Toimikunnan kokoonpano ja muistiot vuodelta 2012,. POHJOIS-SUOMEN

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoimintayksiköt...2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Päämäärät, tavoitteet ja painopistealueet 2010... 3 2.3

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTIN LIITE 17 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen,

Lisätiedot