KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2011 26.4.2011"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa Lehtinen Arto Lehtinen Lauri Lepola Kristiina Maijala Mauri Matilainen Tuulia Parikka Heikki Ylimäki Sinikka, varapuheenjohtaja Muut osallistujat Tarela Arja Vuorinen Juha Nord Pirkko sihteeri, talouspäällikkö kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Sari Lindström puheenjohtaja Arja Tarela sihteeri tarkastus Akaa Heikki Parikka Sinikka Ylimäki Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 2 46 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Sari Lindström avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virrestä 105 säkeistöt KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on postitettu ESITYS: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 48 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) tarkastajiksi valittiin Heikki Parikka ja Sinikka Ylimäki, 2) 4)

3 3 49 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 4 50 KYLMÄKOSKEN ADRESSIRAHASTON KÄYTTÖ Entisen Kylmäkosken seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa adressirahaston, johon adressien myynnistä kertyvät varat kerätään. Kirkkovaltuuston päätöspöytäkirjan mukaan varoja tulee käyttää erityisesti hautausmaan hoitoon. Rahastoon on kertynyt mennessä 5.666,74 euroa. Vuoden 2010 hautausmaakatselmuksessa kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat totesivat, että Kylmäkosken hautausmaan orapihlaja-aita on niin huonokuntoinen, että se tulee uusia. Seurakuntapuutarhurin arvion mukaan uudet aitataimet, multa ja lannoitteet tulevat maksamaan n euroa. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto päättää, että Kylmäkosken adressirahaston varoista käytetään euroa Kylmäkosken hautausmaan orapihlaja-aidan uudistamiseen. Työ suoritetaan kesällä Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

5 5 51 VAINAJIEN SÄILYTYSKYLMIÖN HANKKIMINEN Kylmäkosken kirkon yhteydessä sijaitseva vainajiensäilytystilan asetettiin käyttökieltoon Kylmäkosken vainajat vastaanotetaan Viialassa ja Toijalassa sijaitseviin vainajiensäilytystiloihin sen mukaan, missä siunaaminen suoritetaan. Viialassa vainajien säilyttämiseen tarkoitettuja kylmiöitä ei ole riittävästi. Suomessa vainajien säilyttämiseen tarkoitettuja kylmiöitä myy Mortem-tuote Oy. Neljä säilytyspaikkaa sisältävän kylmiön arvonlisäverollinen hinta on euroa. Kylmiöiden asentamisesta aiheutuu myös kuluja, koska työhön tarvitaan sähköasentajaa. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto päättää 1) hankkia Viialan vainajiensäilytystilaan Mortem-tuote Oy:ltä neljän säilytyspaikan kylmiön hintaan euroa. 2) esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan euroa myöntämistä kylmiöhankintaan. Määräraha kirjataan investointiosaan tilille 1056/722. Kohta 1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Kohta 2) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

6 6 52 KYLMÄKOSKEN KIRKON KATON KORJAUS Akaan seurakunnan vuodelle 2011 vahvistettuun talousarvioon on varattu euron suuruinen investointimääräraha Kylmäkosken kirkon katon korjaamiseen. Katon korjaustyön suunnitelman on laatinut arkkitehti Mikko Uotila ja tämän suunnitelman pohjalta tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa Tarjousten jättöaika on päättynyt klo 11. Urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä neljä (liite 1). Edullisimman tarjouksen on jättänyt Hobotek /Pentanova Oy. Hobotek on alkuvuodesta 2011 perustettu toiminimi, jonka päätoimiala on kiinteistöjen siivous. Tarjouskuorten avaamisen jälkeen talouspäällikkö Arja Tarela on useita kertoja yrittänyt puhelimitse tavoittaa Hobotekin edustajaa pyytääkseen hankintalain 58 :n mukaista selvitystä toiminimen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista suoriutua näin mittavasta rakennusurakasta. Toiminimen yhteystietoina ilmoitetut puhelinnumerot eivät tänä aikana ole olleet käytössä tai niihin ei ole vastattu. Tällä perusteella Hobotekin tarjous tulee hylätä. Tarjouspyynnössä urakoitsijoita pyydettiin laskemaan urakkahinta sekä pelti- että kuparikatolle. Tarjousvertailun perusteella vaihtoehtojen välinen hinnan erotus on n euroa. Kirkon katon mittasuhteista ja muodosta johtuen peltikaton toistuva huoltomaalaus on niin iso kustannuserä, että kokonaistaloudellisesti kuparikatto on edullisempi vaihtoehto. Edullisimman hyväksytyn tarjouksen mukainen urakkahinta kuparikatolle on euroa. Koska kyseessä on pitkällä aikavälillä syntynyt vesivaurio eikä sen laajuutta ole pystytty tarkemmin tutkimaan, välttämättömiin lisätöihin tulee varata urakkasumman lisäksi ainakin 10 %. Ottaen huomioon tähän mennessä kertyneet suunnittelukustannukset, kattourakan toteuttaminen edellyttää euron määrärahaa. Kylmäkosken kirkko on ollut käyttökiellossa alkaen toistaiseksi sisäilmaongelmien vuoksi. Katon korjaaminen ei muuta sisäilman laatua eikä siten poista käyttökieltoa. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kylmäkosken kirkon kattourakan toteuttamista lykätään sillä perusteella, että hankkeeseen vahvistettu määräraha ei ole riittävä. Urakka kilpailutetaan tarvittaessa uudelleen nyt laadittujen suunnitelmien pohjalta siinä vaiheessa, kun keräystuottoja on kertynyt riittävä määrä kattamaan hankkeeseen tarkoitetun määrärahan ja urakkahinnan erotus, tai jostain muusta rahoituslähteestä saadaan vahvistus avustuksen myöntämisestä. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystä seuraavasti: Kirkkoneuvosto päättää, että kattourakan toteuttaminen keskeytetään sillä perusteella, että investointiin varattu määräraha ei ole riittävä. Katon rakenteet tutkitaan tarkemmin ja asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun tutkimustulokset on saatu. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

7 7 53 TOIJALAN SIUNAUSKAPPELIN KATON URAKKATARJOUKSET Vuoden 2011 talousarvioon on varattu euron suuruinen määräraha Toijalan siunauskappelin katon uusimista varten. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja tarjousten jättöaika on päättynyt klo 11. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta (liite 2). Edullisimman tarjouksen on jättänyt Hobotek /Pentanova Oy. Hobotek on alkuvuodesta 2011 perustettu toiminimi, jonka päätoimiala on kiinteistöjen siivous. Tarjouskuorten avaamisen jälkeen talouspäällikkö Arja Tarela on useita kertoja yrittänyt puhelimitse tavoittaa Hobotekin edustajaa pyytääkseen hankintalain 58 :n mukaista selvitystä toiminimen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista suoriutua rakennusurakasta, koska kyseessä ei ole rakennusalalla toimiva yritys. Toiminimen yhteystietoina ilmoitetut puhelinnumerot eivät tänä aikana ole olleet käytössä tai niihin ei ole vastattu. Tällä perusteella Hobotekin tarjous tulee hylätä. Edullisimman hyväksytyn tarjouksen euroa on tehnyt Kattotutka Oy, jonka edustajan kanssa on käyty urakkaneuvottelu (liite 3). Neuvottelussa on varmistettu urakoitsijan edellytykset suoriutua urakasta ja sovittu rakennustöiden käytännön järjestelyistä. ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto päättää 1) valita Toijalan siunauskappelin katon uusimisurakan toteuttajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Kattotutka Oy:n ja valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan urakkasopimuksen, 2) esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä kattourakan toteuttamista varten. Kohta 1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3) Kohta 2) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

8 8 54 KIRJANPIDON JA PALKANLASKENNAN PALVELUKESKUKSEN ASIAKKAAKSI LIITTYMINEN Kirkkohallitus on lähettänyt kirjeen ja kyselyn (liite 4) seurakuntien kirkkoneuvostoille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, milloin kukin seurakuntatalous haluaisi liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkkohallituksen määrittelemä siirtymäaika on vuosina Akaan seurakunnan taloustoimistossa työskentelee tällä hetkellä talouspäällikön lisäksi kolme henkilöä, joista yksi jää eläkkeelle vuonna 2011 ja yksi tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna ESITYS: Talouspäällikkö Arja Tarela Akaan kirkkoneuvosto vastaa Kirkkohallituksen kyselyyn seuraavasti: Akaan seurakunta on valmis liittymään kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi heti vuonna Ajankohdan valintaan vaikuttava erityinen syy on henkilökunnan eläköityminen. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

9 9 55 SALAINEN PYKÄLÄ Kirkkoneuvosto päätti julistaa tämän pykälän salaiseksi julkisuuslain 24 :n 25 kohdan perusteella.

10 10 56 KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Kirkkohallitus on määrännyt KL 22 luvun 2 :n nojalla vuoden 2011 aikana kannettavaksi valitsemansa määrän kolehtikohteita ja jättänyt seurakunnan päätettäväksi ns. vapaille pyhille laitettavat kolehtikohteet. Kirkkoneuvosto on pitämässään kokouksessaan määrännyt kolehtikohteet ajalle Ajalle laadittavaan kolehtisuunnitelmaan on saatu esitykset ystävyysseurakuntatyöryhmältä ja kappelineuvostolta. Lisäksi papit ja kanttorit ovat esittäneet aiheita vapaille pyhille ja kirkkoherra on käynyt läpi saapuneet yhdistysten ja järjestöjen anomukset (liite 5). ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto keskustelee esitetyistä kolehtikohteista, tekee mahdolliset muutokset liitteessä esitettyihin kohteisiin tai hyväksyy esitetyn suunnitelman muutoksitta. Kolehtisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti muilta osin, mutta sunnuntaina kerättäviin kolehteihin tehtiin muutos. Korjattu kolehtisuunnitelma liitettiin pöytäkirjaan (liite 6). Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

11 11 57 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KIRKOSSA Kirkolliskokous päätti vuonna 2009, että lasten ja nuorten osallisuutta seurakunnissa tuetaan ja lisätään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäviä toimia. Seurakunnalliset palvelujärjestöt ja kirkkohallitus ovat valmistaneet yhteistyönä seurakunnille oman toiminnan ja hallinnon arviointityökalun, ns. Näyn & kuulun torvi aineiston (z-card). Seurakunnilla on myös mahdollisuus hakea yksittäiselle seurakunnalle myönnettävää Näyn & kuulun torvi tunnusta. Tunnuksen suojelijoina toimivat arkkipiispa Kari Mäkinen ja pääministeri Mari Kiviniemi. Lisäksi seurakuntien toivotaan nimeävän lapsiasiahenkilön, joka voi olla työntekijä, luottamushenkilö, tarvittaessa molemmat. Lapsiasiahenkilön erityisvastuualueeseen kuuluu lasten ja nuorten etua ja osallissuutta koskevien asioiden vahvistaminen ja arvioiminen seurakunnassa. Ensimmäinen lapsiasiahenkilöiden koulutustilaisuus pidetään keskiviikkona Helsingissä. Tilaisuudessa on mukana lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sekä muita alan yhteiskunnallisia ja kirkollisia erityisasiantuntijoita (liite 7). Kasvatuksen tiimeiltä ja työryhmiltä on saatu esitys, että Elina Vaittinen olisi sopiva Akaan seurakunnan lapsiasiahenkilöksi. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto päättää lähteä mukaan Näyn & kuulun hankkeeseen ja valtuuttaa lapsi- ja perhetyön työryhmän sekä kasvatuksen työryhmän työskentelemään asian hyväksi. Akaan seurakunnan lapsiasiahenkilöksi nimetään Elina Vaittinen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

12 12 58 VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN ILONPISARA RY:N VUOSIKOKOUKSIIN Tampereen hiippakunnan perustaman Ilonpisara ry:n jäseninä ovat hiippakunnan seurakunnat (56) jäsenmäärien mukaan suositellulla senttimaksulla. Yhdistyksellä on lisäksi henkilöjäseniä (177) ja ainaisjäseniä (85). Yhdistyksen toiminta on diakonista loma- ja leiritoimintaa. Jäsenillä on oikeus ja velvollisuus osallistua yhdistyksen vuosikokouksiin keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina klo 18 Lomakotiyhdistys Ilonpisarassa, Hatunniementie 41, Hämeenlinna. Valtakirja pyydetään antamaan jollekin seurakunnan edustajalle vuoden 2011 kokoukseen/kokouksiin. Lisäksi pyydetään nimeämään valtuutetulle varavaltuutettu. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenseurakunnan äänioikeutta voi käyttää vain yksi kirkkoneuvoston valtuuttama edustaja. Hänen äänioikeutensa määräytyy seurakunnan edellisen vuoden joulukuun 31 päivän jäsenmäärän mukaan siten, että seurakunnalla on jokaista alkavaa kahta tuhatta jäsentä kohti yksi ääni, mutta enintään kuusi ääntä.( 18) Akaan seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa eli valtuutetullamme on kokouksessa 6 ääntä. Diakoniatyön tiimiltä on pyydetty esitys edustajien nimeämiseksi. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan kirkkoneuvosto valtuuttaa diakoniatyön tiimin ehdottamat henkilöt varsinaiseksi ja varavaltuutetuksi vuodelle 2011 ja 2012 eli kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto valtuutti Pirkko Nordin varsinaiseksi edustajaksi Ilonpisara ry:n kokouksiin. Varaedustajaksi nimettiin Anneli Vuorivirta. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

13 13 59 YSTÄVYYSSEURAKUNTIEN AVUSTAMINEN Ystävyysseurakuntatyön ohjesääntö määrää, että työryhmä suunnittelee ystävyysseurakuntatyötä ja huolehtii sen koordinoinnista, valmistelee ystävyysseurakuntien vuosittaiset avustukset kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi, huolehtii, että ulkomaille suuntautuvat ystävyysseurakuntamatkat hyväksytään kirkkoneuvostossa sekä seuraa ystävyysseurakuntatyön kehitystä ja ajankohtaisia asioita Suomessa. Ystävyysseurakuntatyöryhmä esittää, että Liisa ja Jorma Säteen jäätyä eläkkeelle Kontupohjan työstä sen uuden kirkkoherran, Vadim Lysenkon, palkkaukseen ohjataan Akaan seurakunnalta 500 vuodessa. Raha toimitetaan Joensuun seurakuntayhtymän kautta Kontupohjan työlle avatulle tilille. Lisäksi pyritään saamaan kolehdein ja kahvituksin täydennystä Kontupohjan toimintamenoihin. Viron Tapaan Jakobin seurakunnalle esitetään vuodessa viidessä erässä. Raha käytetään siellä kirkkoherra Reet Erun ja diakoniatyöntekijä Imbi Arron palkkauksiin sekä muihin toimintakuluihin. Myös Tapaan on esitetty kolehteja ja kahvituksia lisärahan lähettämistä varten. Työryhmän toimintamäärärahasta maksetaan kahden edustajan osallistuminen Lahden kirkkopäivien yhteydessä järjestettäville ystävyysseurakuntatyön neuvottelupäiville Osallistujiksi on valittu Anja Annila ja Ritva Ellilä. Työryhmä päätti myös, että tänä vuonna ei järjestetä kumpaankaan ystävyysseurakuntaan Akaasta seurakuntamatkaa, vaan otetaan täällä vieraita vastaan. Työryhmä päätti kutsua Tapasta väkeä seurakuntavierailulle Akaaseen perhemajoituksiin elokuun alussa. ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän esityksen avustusmäärärahoista ja merkitsee tiedoksi muut suunnitelmat. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

14 14 60 SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAMÄÄRÄYS Kylmäkosken kappeliseurakunnan vs, kappalaisena toimivan seurakuntapastori Anne Koivulan virkamääräys Akaaseen on saatu ajalle Kylmäkosken kappeliseurakuntaan valittu kappalainen Riina Saastamoinen ottaa tällä tietoa viran vastaan Pappien ja kanttorien palaverissa todettiin, että Anne olisi kuitenkin paras henkilö perehdyttämään Riinaa juuri Kylmäkosken kappeliseurakunnan papin töihin. Lisäksi todettiin, että kappalainen Ali Kulhialla on ollut virkavapautta 28 päivää tammi-helmikuun aikana ja hänelle on tulossa myös isyyslomaa syksyllä sekä kaikkien pappien lomat ja joidenkin leirityö aiheuttavat vajausta pappistyövoimaan ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Akaan kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia määräämään seurakuntapastori Anne Koivulan Akaan papiston lomien sijaiseksi ajalle Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

15 15 61 ILMOITUSASIAT ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Perheneuvontatyö: Akaan seurakunta ostaa perheneuvonnan palvelut Tampereen perheasiain neuvottelukeskukselta, joka on juuri toimittanut toimintakertomuksen vuodelta Toimintakertomuksesta käy ilmi, että Akaasta keskuksen palveluja käytti 143 henkeä á 80 eli palveluista maksettiin Tampereen seurakunnille ) Lastenohjaaja Tuula Karvonen on toimittanut kirkkoherralle päiväämällään kirjeellä ilmoituksen päätöksestään siirtyä eläkkeelle Hän on näin ollen työssä asti. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

16 16 62 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 20/ Sairausloman myöntäminen (vs.o.v.o.khra) 21/ Sairausloman myöntäminen (vs.o.v.o. khra) 22/ Sairausloman myöntäminen (vs.o.v.o khra) 23/ Talvikaudelle jäänyt loma 24/ Sairausloman myöntäminen 25/ Lähetys- ja tiedotussihteerin viran täytön viimeistely 26/ Lomajakson korjaus 27/ Loman myöntäminen Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 20/ Vuosiloman myöntäminen 21/ Maksuvapautus rippikoulumaksusta 22/ Maksuvapautus rippikoulumaksusta 23/ Kausityöntekijöiden palkkaaminen 24/ Sairausloman myöntäminen 25/ Sairausloman myöntäminen 26/ Vuosiloman myöntäminen 27/ Sairausloman myöntäminen 28/ Sairausloman myöntäminen ESITYS: Kirkkoherra Sari Lindström Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

17 17 63 MUUTOKSENHAKUMENETTELY ESITYS: Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. 64 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2013 23.10.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 23.10.2013 klo 17.00 17.40 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Haavisto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 5.9.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 5.9.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 5.9.2012 klo 17.00 18.40 Kahvitarjoilu 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Pajasmaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2015 22.09.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.9.2015 klo 16.30-19.05 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen Sirpa kirkkoneuvoston jäsen poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 2.03.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 2.3.2015 klo 17.00 18.10 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Kulhia Ali puheenjohtaja paikalla Hämäläinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Paavilainen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot