ICT-vertaistuki. Oppilaasta osaaja. https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-vertaistuki. Oppilaasta osaaja. https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus 26.1.2015 1"

Transkriptio

1 ICT-vertaistuki Oppilaasta osaaja https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus

2 OPS perusteluonnos Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yleissivistystä ja välttämätön kansalaistaito. 1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti. 3. Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa

3 Vaikuttavuus 1. Uuden opetussuunnitelman sisältö, tvt-ops 2. Sisällöllisesti ja toiminnallisesti laadukkaat sekä teknisesti helppokäyttöiset sähköiset oppimateriaalit ja sähköiset palvelut. 3. Mobiili toimintamahdollisuus ja laitekanta. Oppilaiden omien laitteiden ja kotien yms. laitteiden ottaminen osaksi käyttöympäristöä. 4. Pedagogisen ICT-käytön ohjauksen kehittäminen (vertaistukiverkosto), hyvien käytänteiden levittäminen suoraan oppilasryhmiin. 5. Oppilaiden ja opettajien käyttämien (pedagogisten) palveluiden yhteensopivuuden ja yksittäisten (pedagogisten) palvelujen kehittäminen

4 Vertaistukitoiminnan tavoitteet TVT opetussuunnitelman kehittäminen ja jalkauttaminen oppilaille ja opettajille. Hyvien pedagogisten käytänteiden levittäminen. Oppilaan ja opettajan sähköisten pedagogisten palvelujen ja sähköisten oppimateriaalien käyttöönoton tukeminen (esim. Office 365, uusi Peda.net). Mobiililaitteiden ja muun teknologian pedagogisen käytön tukeminen. Oppilaiden omien laitteiden käyttöönoton (osana koulun käyttöympäristöä) tukeminen. Pedagogisten ICT-kehittämishankkeiden toteuttaminen, kehittämishankkeiden hyvien käytänteiden kirjaaminen ja levittäminen

5 Vertaistuen kustannukset Vertaistukitoiminta käynnistetään hankerahalla OPH: Hyvät käytännöt koulun arjessa Neuvonta ja ohjaus euroa Matkakulut 2000 euroa OPM: Vertaistuki koulun arjessa Neuvonta ja ohjaus euroa Matkakulut 5000 euroa Tieto- ja viestintätekniikka tutkivassa ja luovassa työskentelyssä Neuvonta ja ohjaus 5000 euroa Matkakulut 1000 euroa Neuvonta ja ohjaus yhteensä Vertaistuesta maksetaan 30 euroa / tunti 45 tukihenkilöllä on käytettävissä keskimäärin 80 laskutettavaa työtuntia / henkilö

6 Vertaistuen kustannukset Ensimmäisen lukuvuoden ( ) laskutuskatto on 40 tuntia / henkilö = 1500 euroa / henkilö. Sen jälkeen resurssijakoa voidaan muuttaa. Tunteja voi laskuttaa Koulutuspäiviin osallistuminen, kouluttautuminen Sovittujen materiaalin tuottaminen (hyvät käytänteet, hankeraportit yms.) Tukitoiminta omien oppituntien ulkopuolella Muiden opettajien kouluttaminen Virkavapauksien korvaaminen Ei tuplalaskutusta Rahoitusta ei saa käyttää sijaiskuluihin Tuntiraportti ja laskutus palkkiolomakkeella Tarkemmin sivulla https://peda.net/jyvaskyla/ict/vertaistuki/palkkiot

7 Vertaistukihenkilöiden koulutukset Vertaistuen koulutuksiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/koulutuskalenteri

8 ICT-toimintasuunnitelma Kaikille yhteiset teemat Erikoistumisteemat https://peda.net/jyvaskyla/ict/vertaistuki https://peda.net/jyvaskyla/ict/toimintasuunnitelma

9 Tavoite: Työvälineet tarpeen mukaan Palvelut nyt ja tulevaisuudessa, kokonaiskuva Office 365, sähköposti Uusi Peda.net Perustaso AD-koneista ja mobiililaitteista Muut kaikkia kouluja koskevat palvelut Eri palvelujen yhteensopivuuden kehittäminen (kirjautuminen, tapahtumat, tiedostot) Kaikille yhteinen Teema!

10 Tulevaisuuskuva? Kustantaja 1 Kustantaja 2 Kustantaja ja oppimisalusta Koulutuspilvi oppimateriaalit Wilma tms. Office 365 tms. Oppimisalustat Avoimet Palvelut Erakkopalvelut ja kustantajat Pilviväylä käyttäjätunnistus

11 Oppilaan ICT-palvelut, ikä ja oppilaitosrajat Toinen aste Wilma Office 365 Yläkoulu Wilma Avoimet palvelut Alakoulu Office 365 Peda.net Varhaiskasvatus Mediapalvelin Tietohallinnon palvelut Sopimuspalvelut Avoimet palvelut

12 Oppilaan palveluiden käyttötarkoitus Wilma Suoritukset Tuntimerkinnät Työjärjestys Pikaviestit Office 365 Toimistosovellukset Sähköposti Muistiinpanot Kalenteri Mihin oppilaat käyttävät esim. sos. median palveluita koulutyössä? Avoimet palvelut Yhteisöllinen työskentely Tutkiva oppiminen Tiedostojen jakaminen Palaute, kommentointi Tehtävien arviointi Esitysten tekeminen Mediapalvelin Joku muu? Peda.net Oppilaitosten välinen yhteistyö KV-yhteistyö Koulujen kotisivut Projekti- ja hankesivut Oppimistehtävien palautus Omat tavoitteet Oppimishistoria, portfolio Itsearviointi Oppimateriaalien käyttäminen Koulun ulkopuolella opitun yhdistäminen OPS?

13 Tavoite: Liikkeelle ja luontoon Erikoistumisteema Nenä irti ruudusta. Oppijan on päästävä liikkeelle tutkimaan. Tiedon hankinta > tiedon käsittely. Tuetaan monipuolisesti erilaisten tutkivaan ja luovaan työskentelyyn liittyvien toimintatapojen (esim. tutkiva oppiminen, ilmiöpohjaisuus ) käyttöönottoa. Oppilaiden omat laitteet otetaan osaksi koulutyötä. Hankitaan mobiililaitteita (noin 50% hankinnoista) täydentämään oppilaiden omaa laitekantaa

14 Tavoite: Oppilaasta osaaja Erikoistumisteema Uusi OPS huomioi oppijan tarvitsemat TVT-taidot. Uusi OPS huomioi oppijan monilukutaitojen kehittämisen. Laaditaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen TVT-OPS Tuetaan TVT-OPS:n toteutumista. Tuetaan oppijoiden monilukutaidon kehittymistä

15 Oppilaasta osaaja 2015 Suunnitelma oppilaat / opettajat OPS-jory Tarkennukset OPS-viittaukset Jakaminen ja koulutus Oppilaan taidot Opettajan taidot Liittyvät oppimateriaalit Linkitys OPS2016 laaja-alainen osaaminen Didaktiset ohjeet, käyttöohjeet Teknisten ratkaisujen arviointi Pedagogisten ratkaisujen arviointi Käytettävyys koulujen käyttöympäristössä (mobiililaitteet, koulun laitteet, omat laitteet) Julkaisu OPS2016 materiaalipankkiin Hyvät käytännöt tarkennus Materiaalipankki: https://peda.net/id/d9226aa27 Kuvauksen pohja: https://peda.net/id/d932adb

16 Oppilaasta osaaja Pohjat oppilaan osaamistasoihin: &mode=2&document_id=330 Työskentely https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja

17 Oppilaasta osaaja Työohjeita ja aikatauluja Jakaudutaan ryhmiin Laaditaan kriteerit Tee taustatutkimusta, tutustu käsitteisiin, tutustu materiaaleihin, Etsi valmiita hyviä käytäntöjä, valmiita suunnitelmia, linkitä niitä OPS pohjaan (ehdotuksena) Sovitaan seuraava tapaaminen Toteuta omien oppilaiden kanssa Muista pitää kirjaa tunneista! https://peda.net/id/a4762f3a

18 Tavoite: Oppijalähtöisyys Erikoistumisteema Oppijalla on mahdollisuus saada kokonaiskuva omasta oppimishistoriastaan ja tapahtumista eri palveluissa. Oppimisprosessin omistaja on oppija itse. Omat tavoitteet > toteutus > arviointi. Oppija on aktiivinen toimija, joka toimii vuorovaikutuksessa ja verkostoituu. Formaalin ja informaalin oppimisen yhdistäminen. Luodaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen sähköinen kasvun kansio malli

19 Tavoite: Ympäristö- ja laiteriippumattomuus Oppilas voi käyttää sähköisiä palveluja ja oppimateriaaleja koulussa, kotona ja vapaaajalla laiteriippumattomasti. Mahdollistetaan oppilaiden omien laitteiden käyttäminen koulussa. Luodaan malleja mobiililaitteiden käyttöön. Otetaan käyttöön palveluita ja oppimateriaaleja, jotka toimivat ympäristö- ja laiteriippumattomasti. Erikoistumisteema

20 Tavoite: Oppilaasta tiedostava ja vastuullinen toimija Oppijat osaavat käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti. Oppijoilla on mahdollisuus harjoitella verkostomaista toimintaa turvallisessa ympäristössä. Mahdollistetaan oppilaan verkostoituminen myös oppilaitos- ja kuntarajojen yli. Luodaan malleja verkostoitumiselle. Huomioidaan mediakasvatus OPS:ssa ja ohjataan oppijoita vastuullisiksi ja osaaviksi verkossa toimijoiksi. Suositus laitteiden ja verkkojen turvalliselle käytölle. Terveysnäkökulma. Erikoistumisteema

21 Tavoite: Sähköiset sisällöt ja palvelut tarpeen mukaan Oppilaalla on käytössä sähköisiä oppimateriaaleja, jotka tuovat lisäarvoa ja uudistavat toimintamalleja. Perehdytään erilaisiin avoimiin ja kustannettuihin sähköisiin oppimateriaaleihin, niiden jakeluun ja käyttöön. Tuetaan sähköisten oppimateriaalien käyttöönottoa. Otetaan käyttöön oppimateriaaleja, jotka toimivat ympäristö- ja laiteriippumattomasti. Erikoistumisteema

22 Hankkeet Hyvät käytännöt koulun arjessa Vertaistuki koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka tutkivassa ja luovassa työskentelyssä

23 Hyvät käytännöt koulun arjessa Tavoitteet: 1. Aikaisemmissa kehittämishankkeissa (esim. esiopetuksen ehipsu, perusopetuksen moppijat, Oppijat, Jyppimoppi ja seutukunnallinen Osaava) syntyneiden opetussuunnitelmauudistusta tukevien parhaiden pedagogisten käytänteiden valitseminen. 2. Valittujen pedagogisten käytänteiden käyttöönotto oppilastasolla. 3. Parhaiden pedagogisten käytänteiden levittämistä tukevan monimediaisen tukimateriaalin tekeminen, jakaminen ja julkaiseminen valtakunnalliseen käyttöön. 4. Valittujen pedagogisten käytänteiden levittäminen vertaistukiverkoston avulla Jyväskylässä, mutta myös Keski- Suomen kunnissa ja valtakunnallisesti

24 Hyvät käytännöt koulun arjessa Kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungin koulut ja esiopetusta antavat päiväkodit. https://peda.net/jyvaskyla/ict/vertaistuki Toimintasuunnitelma laaditaan syksyllä 2014 Talousarvio katso Excel

25 Vertaistuki koulun arjessa Tavoitteet: Pedagogisen ICT-käytön ohjauksen mahdollistaminen ja toteuttaminen kaikkien perusopetuksen koulujen ja esiopetusryhmien arjessa. Pedagogisen ICT-käytön ohjauksen vakiinnuttaminen osaksi koulujen arkea. Hankkeen rahoitusta voidaan käyttää: ICT-ohjausta antavien opettajien palkkauksesta aiheutuviin kuluihin ja heidän matkakustannuksiin

26 Vertaistuki koulun arjessa Kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungin koulut ja esiopetusta antavat päiväkodit. Toimintasuunnitelma laaditaan syksyllä 2014 Talousarvio katso Excel

27 Tieto- ja viestintätekniikka tutkivassa ja luovassa työskentelyssä Pedagogisena tavoitteena on oppilaiden osallisuuden lisääminen, luontaisen innostuksen ja motivaation hyödyntäminen sekä luovuuden, ajattelutaitojen ja laaja-alaisen osaamisen kehittyminen. Käytännössä: Oppilaat tuottavat, hyödyntävät ja jakavat monimediaista sisältöä osana tutkivaa ja luovaa työskentelyä. Oppilaat hyödyntävät pelinomaisia työtapoja tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Tutkivan ja luovan työskentelyn oppimisprosessit ja niiden aikana tuotettu monimediainen sisältö linkittyvät oppilaan omaan digitaaliseen portfolioon (Koulutuspilvijaoston loppuraportti, kehittämisaihio 9). Oppilaiden sähköinen portfolio kehittyy monimediaiseksi ja eläväksi

28 Tieto- ja viestintätekniikka tutkivassa ja luovassa työskentelyssä Teknologisena tavoitteena on että jokainen oppilas ja opettaja saa käyttöönsä matalan kynnyksen palveluita, jotka mahdollistavat monimediaisen materiaalin tuottamisen ja jakamisen sekä yhteisöllisten pelinomaisten työtapojen käyttämisen. Käytännössä: Testataan ja otetaan käyttöön mediapalvelin ja pelinomainen oppimisympäristö täydentämään nykyisiä oppijan palveluja. Uudet palvelut liitetään osaksi jo käytössä olevaa palvelukokonaisuutta. Uusien ja nykyisten palveluiden yhteiskäyttöön kehitetään hyviä toimintatapoja ja teknisiä rajapintoja

29 Tieto- ja viestintätekniikka tutkivassa ja luovassa työskentelyssä Kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungin koulut ja esiopetusta antavat päiväkodit. https://peda.net/jyvaskyla/ict/tulu Toimintasuunnitelma laaditaan syksyllä 2014 Talousarvio katso Excel

30 BYOD, Anroid ja sekalaitteet oppimisympäristöissä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Lehtisaaren koulu Talousarvio euroa, josta omavastuun osuus 20% on euroa. Eli 5 koululle / 3000 euroa / lukuvuosi. Laiterahaa n euroa / koulu, lisäksi koulutusta ja tukea. Yhteyshenkilö?

31 Aktivoiva ilmiöpohjainen alakoulu Lähes 300:n koulun verkostohanke Huittisten kaupunki Tabletkoulu Pohjanlampi ja Keski-Palokka Toimintasuunnitelma Omavastuuosuus? Yhteyshenkilö?

32 Kertaus Tietoa palkkioista sivulla https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/palkkiot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia 2013 2017 työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Vaasan kaupungin sivistystoimi Suunnitelman Rakenteen laadinta tarkistus 30.5.2013 Vaasan kaupungin sivistystoimen TVT-ryhmän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

12.6.2015. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014)

12.6.2015. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014) ASIANTUNTIJALAUSUNTO Ylijohtaja Petri Pohjonen 12.6.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunta Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014)

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste

TVT ja OPS 2016 perusteet kooste TVT ja OPS 2016 perusteet kooste Laaja-alainen osaaminen Monilukutaito (L4) T1, T2 Opetuksen tavoitteet S1, S2 Opetuksen sisällöt L1 L5 Laaja-alaisen osaamisen alueet Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot