Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö Vianetsintä Ajoituksen tuki Tekniset tiedot...30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30"

Transkriptio

1 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n esittely...5 Ominaisuudet...6 Jalustan asennus...6 Jalustan irrottaminen...7 Käytettäessä kaapelijärjestäjää...7 Seinäkiinnityssarjan asentaminen...8 Ohjauspaneeli...9 Tulo- ja lähtöliitännät...10 Kaukosäädin TV:n ottaminen käyttöön...12 Virtaliitäntä...12 Takaosan liitännät...12 TV:n käyttö...13 TV:n kytkeminen päälle ja pois...13 Ohjatun asetuksen käyttö...13 Sisältölähteen valinta...14 Automaattisen kanavahaun suorittaminen...14 Kanavien valinta...14 Äänenvoimakkuuden säätö...15 Suosikkikanavien asettaminen...15 Dynaam. ECO-taustavalon säätäminen...15 PAP-toiminnon käyttö...15 Tuloasetusten mukauttaminen...16 Sijainnin muuttaminen...16 Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17 Kuvaruutuvalikkojen valinta...18 Mediakeskusvalikko...24 Valokuvien katselu...24 Musiikin toisto...25 Vidoiden katsominen...25 Ajansiirtotoiminto...25 PVR (Personal Video Record) Vianetsintä Ajoituksen tuki Tekniset tiedot

2 Säädöstietoja CE-yhdenmukaisuuslauseke Tämä laite on yhdenmukainen EUneuvoston direktiivin 2004/108/EY vaatimusten kanssa lähennettäessä jäsenvaltioiden lakeja, jotka liittyvät sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen ja direktiiviin 2006/95/EY mukainen jäsenvaltioiden tietyissä jänniterajoissa käytettäviä sähkölaitteita koskevia lakeja harmonisoitaessa. Hannspree ei ota vastuuta mistään vaatimusten täyttämisvirheestä, joka johtuu eisuositeltavasta laitteen muuttamisesta. VAARA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA Varoitussymbolien kuvaus VAROITUS Tätä symbolia käytetään huomauttamaan käyttäjiä kiinnittämään huomiota tärkeisiin kuvauksiin, jotka koskevat käyttöä, kunnossapitoa (korjaus) ja muita tärkeitä tietoja, jotka liittyvät tähän TV-vastaanottimeen. Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu vain ammattihuoltohenkilöstön käytettäväksi. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi ei tule tehdä mitään muita huoltotoimenpiteitä, kuin mitkä sisältyvät käyttöohjeisiin, ellet ole pätevä sellaisia tekemään. Asennus Tulipalon estämiseksi pidä kynttilät ja muu avotuli aina loitolla tästä tuotteesta. Älä sijoita TV-vastaanotinta tiloihin, joissa on runsaasti höyryä tai pölyä. Vältä tukkimasta TV:n tuuletusaukkoja äläkä aseta TV:tä vuoteelle, sohvalle, matolle tai umpinaiseen tilaan. Asenna ulkoantenni etäälle sähköjohdoista mahdollisen vaaran välttämiseksi. Henkilökohtainen turvallisuus Virransyötön ylikuormituksen välttämiseksi älä liitä liian montaa sähkölaitteita pistorasiaan, jakopistorasiaan tai jatkokaapeliin. Tavaramerkkiä koskeva huomautus Hannspreen tuotteisiin sisältyy High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) -teknologiaa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Valmistettu Dolby Laboratories in lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. HD TV -logo on DIGITALEUROPEn tavaramerkki. (SE32LMNB) HD TV -logo ja 1080p - määrityslogo ovat DIGITALEUROPEn tavaramerkkejä. (SE40LMNB) DVB - ja "DVB"-logot ovat DVB Projectin tavaramerkkejä. VAARA Tätä symbolia käytetään huomauttamaan käyttäjiä vaarallisiin ja eristämättömiin komponentteihin liittyvästä sähköiskun vaarasta. Turvallisuutta koskevia huomautuksia Sijainti Asennuksen turvallisuutta koskevat huomautukset Älä altista TV-vastaanotinta pitkäksi aikaa auringonpaisteelle tai muille voimakkaille lämmönlähteille. Jätä riittävä väli TV:n ja seinän väliin kuumentumisen varalta. Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Laitetta ei saa altistaa veden tippumiselle tai roiskevedelle, eikä nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, saa asettaa laitteen päälle. TV-vastaanottimen sisällä on vaarallisen korkeajännitteisiä komponentteja. Sähköiskun vaaran välttämiseksi kantta ei saa irrottaa. Älä laita tai pudota metalliesineitä, pieniä esineitä tai syttyviä materiaaleja TV:n ilma-aukkoihin. Jos TV putoaa tai muuten vahingoittuu, irrota virtajohto heti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. Jos nestettä on läikkynyt tai tippunut TV:n sisään, ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. TV-vastaanottimen kuvaruutu on tehty lasista. Vältä kohdistamasta siihen iskuja ja sen naarmuttamista. Jos ruutu on rikkoutunut, älä koske rikkoutuneeseen lasiin. Älä anna lasten käyttää TV:tä valvomatta. Ole varovainen irrottaessasi virtapistoketta. Pitele pistokkeesta kiinni. Älä yritä irrottaa pistoketta vetämällä sitä johdosta. Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle. Jos laitteen virrankatkaisimena käytetään virtapistoketta tai laitteen virtakytkintä, irti kytketty laite pysyy käyttövalmiina. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä niitä asianmukaisesti. Käsittele vioittuneita tai vuotavia paristoja varovasti, ja pese kädet saippualla, jos ne joutuvat kosketuksiin vuotaneiden kemiallisten nesteiden kanssa. Jos kaukosäätimessä on kaksi paristoa, älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään, sillä uusien paristojen kestoikä lyhenee. Kemiallisia nesteitä saattaa vuotaa vanhoista paristoista. On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Vaihda vain samaan tai valmistajan suosittelemaan vastaavaan tyyppiin. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Katso paikalliset kierrätys- tai jätehuoltomääräykset ja ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen käytettyjen paristojen hävittämiseksi. Kaukosäätimessä saattaa olla magneetti, joten älä laita magneetille herkkiä esineitä, kuten kelloja, luottokortteja tai muistitietovälineitä kannen lähelle. Älä käytä voimaa vetäessäsi kaukosäätimen kantta auki; nivel saattaa vahingoittua. 2

3 Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet 2011 Hannspree, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä ohjekirja on suojattu tekijänoikeuksin ja luovutetaan luvanvaraisesti, joka rajoittaa sen käyttöä, kopioimista ja jakelua. Tämän käsikirjan mitään osaa ei saa monistaa missään muodossa millään tavalla ilman edeltävää Hannspreen kirjallista lupaa. Tässä ohjekirjassa kuvattu TV saattaa sisältää tekijän oikeudella suojatun Hannspreen (tai muun kolmannen osapuolen) ohjelmiston. Hannspree (tai muu kolmas osapuoli) säilyttää yksinomaiset oikeudet tekijän oikeudella suojattuun ohjelmistoon, kuten oikeuden jakaa tai monistaa tekijän oikeudella suojattua ohjelmistoa. Vastaavasti, ja soveltuvan lain sallimassa määrin, mitään tässä kuvattuun tuotteeseen sisältyvää tekijän oikeudella suojattua ohjelmistoa ei saa jakaa, muuttaa, käyttää käänteistekniikkaa tai monistaa millään tavalla ilman edeltävää Hannspreen (tai kolmannen osapuolen) kirjallista lupaa. Tässä esitetyt Hannspreen logot ovat Hannspreen tavaramerkkejä. Kaikkia muita tässä mainittuja tuotenimiä, tavaramerkkejä tai logoja käytetään vain tunnistustarkoituksiin, ja ne voivat olla vastaavasti niiden omia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä kuvatun tuotteen ostamista ei katsota suostumukseksi, joko suoraan tai epäsuoraan, estää tai muuten, antaa tekijänoikeutta, patenttia, patentin hakua tai Hannspreen tavaramerkkiä koskevaa lisenssiä, lukuunottamatta normaalia, ei-yksinomaista käyttöä, joka syntyy lain käytöstä tuottetta ostettaessa. KIERRÄTYSTIETOJA Meille Hannspreessä ympäristönsuojelustrategia on hyvin tärkeä ja me uskomme vahvasti, että se auttaa meitä saavuttamaan terveellisemmän ympäristön teollisesti tuotettujen teknologisten laitteiden asianmukaisella käsittelyllä ja kierrätyksellä niiden käyttöiän päässä. Nämä laitteet sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan purkaa ja koota uudelleen upouusiksi hienoiksi laitteiksi. Toisaalta osa materiaaleista voidaan luokitella vaarallisiksi ja myrkyllisiksi aineiksi. Suosittelemme vahvasti, että otat yhteyttä tarjamiimme yhteystietoihin tämän tuotteen kierrättämiseksi. Katso lisätietoja osoitteesta WEEE-ssädösten mukaan tätä TV-vastaanotinta ei tule käsitellä Euroopassa normaalina jätteenä, kun se poistetaan käytöstä. Katso kierrätystietoja web-sivuiltamme sen käsittelyä varten. 3

4 Huomioitavaa: LED TV on tarkoitettu vain viihdekäyttöön ja visuaaliset näyttötoiminnot on poissuljettu. Tämä laite käyttää VGA-liitintä PC:hen liittämiseksi. Päätaajuuden vaikutuksen vähentämiseksi lähdesignaalissa tulee käyttää ferriittisuojauksella varustettua VGA-näytön kaapelia. Johdanto Kiitos, kun ostit Hannspree LED TV:n. Uudessa TV:ssäsi on ylivoimainen ääni ja video rikastuttamassa elämää kehittyneellä teknologiallaan. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen kuin laitat TV:n kuntoon ja käytät sitä. TV:n turvallisuuden ja oikean asennuksen sekä käytön takaamiseksi on tärkeää, että tämän ohjekirjan turvallisuus- ja käyttöohjeita noudatetaan. Tämä ohjekirja on suunniteltu avustamaan TV:n asettamisessa ja käytössä. Tämän ohjekirjan tietojen täsmällisyys on tarkistettu huolellisesti, mutta siällön oikeellisuudesta ei kuitenkaan anneta takuita. Tässä ohjekirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Soveltuvan lain sallimassa määrin Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ei ole vastuussa suorasta, epäsuorasta, erityisestä, esimerkinomaisista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tässä ohjekirjassa olevasta virheestä tai laiminlyönnistä, vaikka sellaisen vahingon mahdollisuudesta on etukäteen ilmoitettukin. Takuu ja huolto/korjaus Katso täyden takuupalvelun osalta Takuukorttia, joka kuuluu tämän TV:n toimitukseen. Huolto- ja korjaustiedot Suomi: Jos ilmenee tarvetta huoltoon, ota yhteys HANNspree Technical Service Centeriin ja viittaa takuukortin ehtoihin. Tutustu HANNspree Europe -Web-sivustoon: ja siirry osaan Huolto Korjaushuolto. Pakkausmateriaalin hävittäminen: Tarkista paikalliset lait ja direktiivit varmistaaksesi pakkausmateriaalin ympäristöystävällisen hävittämisen. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Puhdistus TV:n puhdistusohjeet 1 Puhdista TV säännöllisesti pehmeällä liinalla pölyn ja lian poistamiseksi. Itsepintaiset tahrat voi poista miedossa pesuaineliuoksessa kostutetulla liinalla. 2 Älä käytä pesujauheita tai hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa koteloa tai näytön pintaa. 4

5 1. Näin pääset alkuun Pakkauksen sisältö Varmista, että seuraavat osat ovat mukana laatikossa. Ota yhteys Hannspreeasiakaspalveluun välittömästi, jos jotakin puuttuu tai on vaurioitunut. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Käyttäjän käsikirja Pikaopas Takuukortti Virtajohto SCART-sovitin Kaapelikiinnike Kaukosäädin ja paristot SE32LMNB SE40LMNB SE32LMNB TV-teline Jalustan kaula Yksinkertainen ruuvitaltta SE32LMNB Ruuvit SE40LMNB TV:n esittely Voit katsoa DVB-T- ja DVB-C-lähetystä, kaapeli- tai digitaalisia televisiokanavia, ja liittää helposti Video-, STB- tai DVD-soittimen SCART-, komponenttti- ja HDMI-tuloportteihin (näiden porttien sijainti vaihtelee mallin mukaan). Voit käyttää TV:tä myös PC-tietokoneen näyttönä liittämällä sen VGA-portin kautta. Mukavat TV:n ohjauspainikkeet ja kätevä kaukosäädin mahdollistavat kanavien vaihtamisen, äänenvoimakkuuden säätämisen ja näyttöasetusten muuttamisen helppokäyttöisellä kuvaruutuvalikkojärjestelmällä. Sisäänrakennetut stereokaiuttimet antavat täyteläisen äänen ja audiolähtöportteihin voidaan liittää mukavasti ulkoinen äänijärjestelmä tai kulokkeet. 5

6 Ominaisuudet TV-viritin: Sisäänrakennettu TV-viritin (analoginen, DVB-T, DVB-C) Audio-/videotuki: SCART-tulo VGA (PC) -tulo HDMI-tulot HDTV (Komponentti) -tulo R/L-audiotulot VGA (PC) -audiotulot 3,5 mm stereokuulokelähtö SPDIF-lähtö Huomaa: Kuvaruutunäytön (OSD) valikkojärjestelmä Teksti-TV (TV RF+SCART) 1.5v sivun muistilla Sisäänrakennetut stereokuulokkeet Kuvanparannusteknologia 3:2/2:2-alasveto (24P) 3D comb -suodatin Kohinanvaimennus 3D-lomittamattomuuden lisäasetukset Reunan parannus HD-Ready TV (32 ) / Full-HD TV (40 ) PVR ja ajansiirtotoiminto Tässä käyttöohjeessa mainitut tukilaitteet vaihtelevat eri mallien mukaan. Katso lisätietojen saamiseksi valmistajan käyttöohjetta tai TV-mallin pikakäynnistysopasta. Jalustan asennus 1 Aseta TV:n kuvaruutu varovasti alassuin pehmustetulle liinalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. Asenna vain toisen henkilön avustuksella. Varmista että huomioit jalustan etu- ja takapuolen kootessasi sitä. 2 Liitä mallin SE32LMNB TV-pylväs, kuten kuvassa, ja kiinnitä se toimitukseen kuuluvilla ruuveilla. Kiristä ruuvit ristipääruuvitaltalla. Jos kyseessä on malli SE40LMNB, siirry vaiheeseen 3. AC IN ~ AC IN ~ SE32LMNB 3 Kiinnitä jalusta, kuten kuvassa, ja kiinnitä se toimitukseen kuuluvilla ruuveilla. Kiristä ruuvit ristipääruuvitaltalla. AC IN ~ SE32LMNB SE40LMNB 6

7 AC IN ~ AC IN ~ Jalustan irrottaminen 1 Aseta TV:n kuvaruutu varovasti alassuin pehmustetulle liinalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. 2 Irrota ruuvit ja irrota jalusta TV-vastaanottimesta. SE32LMNB SE40LMNB Käytettäessä kaapelijärjestäjää Vie kaapelit kaapelikiinnikkeen läpi kuten alla olevassa kuvassa: SE32LMNB SE40LMNB LED TV:n asennus vaatii erityistaitoa, ja sen saa tehdä vain pätevä huoltohenkilöstö. Asiakkaiden ei tule yrittää tehdä työtä itse. Hannspree ei ota vastuuta väärästä kiinnityksestä tai kiinnityksestä, joka johtaa tapaturmaan tai vammaan. Voit kysyä ammattihuoltohenkilöstöltä valinnaisen kiinnikkeen käytöstä TV:tä seinään asennettaessa. 7

8 AC IN ~ Seinäkiinnityssarjan asentaminen Seinäkiinnitysnimikkeet (myydään erikseen) mahdollistavat TV-vastaanottimen kiinnittämisen seinään. Katso lisätietoja seinäkiinnityksestä seinäkiinnitysnimikkeiden toimitukseen kuuluvista ohjeista. Ota yhteys pätevään teknikkoon, kun asennat seinäkiinnikkeitä. Hannspree ei ota vastuuta mistään vahingosta tuotteelle tai vammoista itsellesi tai muille, jos asennat TV-vastaanottimen itse. Mallin nimi Älä asenna seinäkiinnityssarjaa TV:n ollessa kytkettynä päälle. Se voi johtaa sähköiskusta aiheutuvaan henkilövahinkoon. VESA-yhteensopiva seinäkiinnike (LxK) Kiinnitysreikien lukumäärä Ruuvityyppi Maksimikuorma SE32LMNB 200x100 mm 4 Metrinen 4 x 12 mm 60 kg SE40LMNB 400x400 mm 4 Metrinen 6 x 12 mm 200 kg AC IN ~ SE32LMNB SE40LMNB 1 Osta VESA-yhteensopiva seinäkiinnike (katso tiedot yllä olevasta taulukosta). 2 Määritä TV:lle paras paikka seinältä. 3 Kiinnitä seinäkiinnike lujasti seinään. 4 Kiinnitä TV kiinnikkeeseen käyttäen TV:n takana ja keskellä olevia 4 asennusreikää. Asennuspaikan varmistaminen Säilytä vaaditut etäisyydet laitteen ja muiden kohteiden välillä (esim. seinät) kunnollisen tuuletuksen varmistamiseksi. Tämän laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai muihin ongelmiin laitteessa johtuen sen kohonneesta sisälämpötilasta. Asenna laite niin, että kuvassa näytetyt vaaditut etäisyydet säilytetään. Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnitystä, käytä ainoastaan Hannspreen toimittamia osia. Kun asennat laitteen jalustan kanssa 10 cm Kun asennat laitteen seinäkiinnityksellä 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Huomaa: Lue varsinaiset seinäkiinnikkeen ohjeet TV:n asentamiseksi kunnolla seinään. 8

9 Ohjauspaneeli SE32/SE Nro Kuvaus Painike Toiminto 1 Ohjelman valinta 2 Äänenvoimakkuuden säätö 3 Valikko Paina ohjelmanumeron suurentamiseksi tai siirry ylöspäin edelliseen kohtaan OSD-valikossa. Kytke TV päälle painamalla valmiustilassa. Paina ohjelmanumeron pienentämiseksi tai siirry alaspäin seuraavaan kohtaan OSD-valikossa. Kytke TV päälle painamalla valmiustilassa. Paina äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai siirry oikealle OSD-valikossa. Paina äänenvoimakkuuden vähentämiseksi tai siirry vasemmalle OSD-valikossa. Paina kuvaruutunäytön (OSD) valikon kytkemiseksi päälle/ pois päältä. 4 Tulo INPUT Vahvista painamalla OSD-valikkovalinta. 5 Virta Paina kytkeäksesi TV:n päälle tai pois päältä. 6 Valoanturi ja kaukosäätimen infrapuna-anturi 7 Vaihtovirtakytkin Käytetään ympäristön näkyvän valotason tunnistamiseen. Ottaa vastaan tulevat kaukosäätimen ohjauskomennot. Käytetään virtalähteen kytkemiseen päälle tai pois päältä. 9

10 Tulo- ja lähtöliitännät Katso etukannen kuvituksesta tulojen ja lähtöjen sijainnit. Nro Kuvaus Liitin Toiminto 1 SPDIF SPDIF 2 Kuulokelähtö Liitä digitaaliseen audiolähtölaitteeseen kuten kotiteatteri. Liitäntä kuulokkeisiin tai ulkoisiin kaiuttimiin sisäänrakennetulla vahvistimella. 3 CI CI SLOT Liitäntä CI-laitteeseen (CI-korttipaikka kuten CI+). HDMI 1 4 HDMI 1 -/HDMI 2 -/ HDMI 3 -tulo 2 Liitäntä HDMI-laitteistosta tai HDMI-DVIsovittimen kaapelista laitteisiin, kuten DVDsoitin tai multimediasovitin. 3 5 USB USB Liitä USB-laitteeseen, kuten USB-flashasema tai USB-kiintolevyasema. 6 VGA (PC IN) -tulo Liitäntä PC:n VGA-porttiin. 7 Kaapeli/antenni 8 SCART-sovitin 9 PC-äänitulo VGA PC IN CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER SCART Liitäntä antenniin tai kaapeli-tv:hen. Liitä ulkoiseen laitteeseen, kuten Video-, STB- tai DVD-soitin, toimitukseen kuluvalla SCART-sovitinkaapelilla. Liitä PC:n linja-/audiolähtöporttiin. 10 Komponenttitulot VIDEO Pr Pb AUDIO PC YIN COMPONENT R-AUDIO-L Liitäntä ulkoiseen laitteeseen, kuten VCR, STB tai DVD-soitin. 11 Virtaliitin AC IN ~ Liitäntä toimitukseen kuuluvaan virtajohtoon. 10

11 Kaukosäädin 1 Lähde 12 Virta Paina kytkeäksesi TV:n päälle tai pois päältä. Paina tulosignaalityypin 1 12 valitsemiseksi. 13 Opas Paina saadaksesi näyttöön 2 Näppäimistö kanavien tarkemmat Paina valitaksesi 2 ohjelmatiedot (vain DTV). ohjelman suoraan. Paina 0-9 ohjelmanumeron 14 Lopeta syöttämiseksi (paina 1 ja 0 Paina poistuaksesi ohjelmalle 10) valikkonäytöstä tai teksti-tv:stä. 3 VIRRANSÄÄSTÖ OK Paina vaihtaaksesi Paina siirtyäksesi alivalikkoon dynaamista virransäästö 5 tai aktivoidaksesi asetuksen; (ECO) -taustavaloasetusta. pysäyttääksesi kuvan/ 6 15 poistaaksesi pysäytyksen 4 Valikko 16 7 kuvasta digitaalisessa TVtilassa. Paina siirtyäksesi päävalikkoon, palataksesi 8 17 edelliseen valikkoon tai 16 Palaa poistuaksesi valikkonäytöstä Paina palataksesi edelliselle kanavalle; palataksesi USB- 5 Nuolet 11 toiminnon edelliseen 20 p q Päävalikossa valikkoon. navigoimiseen, 17 Valitse ohjelma valikkovaihtoehtojen valitsemiseen, seuraavaan Paina P ohjelmanumeron tai edelliseen valokuvaan, suurentamiseksi. Paina kappaleeseen tai P ohjelmanumeron videoleikkeeseen pienentämiseksi. vaihtamiseen USB-tilassa. 8 Äänenvoimakkuuden 18 Luettelo t u (*Zoomi +-) säätö Kanavaluettelon näyttämiseksi. Päävalikossa navigointiin; Paina + äänenvoimakkuuden toimintojen asettamiseen ja lisäämiseksi. Paina - 19 TV arvojen muuttamiseen. äänenvoimakkuuden Paina käyttääksesi perinteistä u-painiketta voidaan käyttää vähentämiseksi. analogista TV-tilaa. myös vastaavan alivalikon avaamiseen. 9 Mute (Mykistä) 20 Väripainikkeet * Kuvamuodon valitsemiseen. Paina vaihtaaksesi äänen pois Paina väripainikkeita päältä ja uudelleen päälle. suorittaaksesi määrättyjä 6 Valinta tehtäviä kuvaruutuvalikossa Paina näyttääksesi 10 Teksti-tv-tila tai teksti-tv-tilasssa. pikavalikon: Kuvansäätö, Äänen esiasetus, Time shift, Paina vaihtaaksesi teksti-tv:n päälle tai pois päältä. Sininen (Lang): Käytettävissä olevan äänityypin PVR, Schedule list ja USB. valitsemiseen analogiselle 11 Tekstitys TV-ohjelmalle, audiokielen 7 Info ATV-lähteen kanssa, jos teksti- valitsemiseksi valitulle Paina näyttääksesi TV-tila ei ole aktivoituna ja digitraaliselle TV-ohjelmalle. ohjelmatiedot (jos teksti-tv:ssä on tekstityssivu, käytettävissä). paina näytä tekstityssivu. Paina DTV-lähteellä Paristojen asettaminen valitaksesi tekstityskielen, (Paristokoko: AAA) joka on käytettävissä valitulle digitaaliselle TV-ohjelmalle. Huomioitavaa: Käytä parhaan tuloksen saamiseksi kaukosäädintä oikean etäisyyden sisäpuolella TV:n edestä katsottuna. Älä ylitä 30 asteen kulmaa osoittaessasi TV:tä kohti. Toimintaetäisyys saattaa lyhentyä silloin, kun signaalianturiin kohdistuu voimakas suora valo. Tähtää kaukosäätimen lähettimellä signaalianturiin ja varmista, että välissä ei ole esteitä. 11

12 2. TV:n ottaminen käyttöön Virtaliitäntä 1 Liitä virtajohto TV:n takaosassa olevaan AC IN -tuloliitäntään. 2 Liitä virtajohdon pistoke virtapistorasiaan. 3 Käynnistä virtalähde painamalla ohjauspaneelin vaihtovirtakytkintä. Takaosan liitännät Katso laiteliitäntöjen ohjeet seuraavasta kuvasta ja taulukosta. Liittämisjärjestys * Tyypillinen asettelu HDMI on paras tapa liittää laite. Jos sitä ei ole käytettävissä, siirry alaspäin luettelossa löytääksesi liitännän, joka on käytettävissä kullekin laitteelle. 1 HDMI 2 Komponentti 3 SCART COMPONENT VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART DTV/TV PC IN SPDIF CI SLOT HDMI USB 1 HDMI 2 Komponentti HDMI 1 2 HDMI VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S 3 USB Käytä HDMI:tä ulkoisten laitteiden liittämiseen, kun käytettävissä. Jos ei käytettävissä, käytä Komponenttia. Käytä KOMPONENTTIA AV-laitteisiin liittämiseen. Pr/Cr Pb/Cb Y R L 3 SCART Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D Antenni/Kaapeli Käytä tätä liitäntää, kun on liitettävä suoraan antenni- tai kaapelijärjestelmään kaapelirasian käytön asemesta. SCART Liitä laite toimitukseen kuuluvalla SCARTsovitinkaapelilla AV-laitteisiin, joissa on SCARTliitäntä. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN Antenni SCART RF-koaksiaalijohto (75 Ω) DTV/TV Tai Or PC IN Varo taivuttamasta kuparijohtoa. Kaapeli-TV 12

13 TV:n käyttö TV:n kytkeminen päälle ja pois 1 Kytke TV päälle painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen -painiketta. 2 Paina uudelleen -painiketta. Virran LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi ilmaisten, että TV on pois päältä. Ohjatun asetuksen käyttö Ohjattu asetus tulee näkyviin näyttöön, kun käynnistät LED TV:n ensimmäistä kertaa. Huomaa: Selaa valikkoa painamalla kaukosäätimen p/q-painiketta. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 1 Ohjattu asetus tulee näkyviin ja opastaa läpi ensimmäisen asetuksen. Aloita painamalla OK-painiketta. 2 Valitse kuvaruutunäyttövalikon (OSD) kieli. Alkuasetukset Tervetuloa Alkuasetukset Kieli Valitse kieli: Tervetuloa ensimmäisen käyttökerran asennusohj elmaan. Aloita ohjelma näppäimellä [OK]. Dansk Nederlands Suomi Français Takaisin Valitse Seuraava Exit Poistu 3 Valitse maa. 4 Valitse viritintila. Alkuasetukset Maa Alkuasetukset Tuner Mode Valitse maa: Saksa Tanska Valitse viritystila: Air Kaapeli Espanja Suomi Ranska Takaisin Valitse Seuraava Exit Poistu Takaisin Valitse Seuraava Exit Poistu 5 Valitse Hae ja aloita kanavahaku painamalla OK-painiketta. Alkuasetukset Kanavahaku 6 Kanavahaun suorittaminen saattaa kestää jonkin aikaa. Alkuasetukset Kanavahaku Yhdistä ensin laitteeseen antenni/kaapeli. Aloitetaanko kanavahaku nyt? Josjätät kohdan väliin, kanavat voidaan hakea valikon kautta. Hae Ohita haku Kanavahaku voi kestää hetken. Tila: Haku käynnissä... Analogiset kanavat: 0 Digitaaliset kanavat: 0 8% Takaisin Valitse Seuraava Exit Poistu Exit Peruuta 13

14 7 Kun automaattinen haku on lopussa, valitse sijaintisi. 8 Paina OK, kun Alkuasetukset ovat valmiit. Alkuasetukset Sijainti Alkuasetukset Valmis Valitse kohde: Koti Liike Onneksi olkoon. Ensimmäisen käyttökerran asennus on suoritettu. Poistu asennusohj elmasta näppäimellä [ENTER]. Takaisin Valitse Seuraava Exit Poistu Takaisin Huomaa: Koti-tilassa TV kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos mitään toimintoa ei käytetä neljään tuntiin. Sisältölähteen valinta Voit katsoa kaapeli-tv tai antenni-tv-lähetyksiä, toistaa DVD-levyjä tai liittää tietokoneeseen. Lähdesignaalin valitseminen: Paina kaukosäätimen Source -painiketta. Tulolähdevalikko tulee näkyviin. Korosta haluttu lähde painamalla p/q-painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Lähde TV CMP AV VGA HDMI1 HDMI2 HDMI3 Ei merkkiä Ei merkkiä Ei merkkiä Ei merkkiä Ei merkkiä Ei merkkiä Automaattisen kanavahaun suorittaminen Ennen kuin TV:tä voi käyttää ohjelmien katseluun, on ensin aktivoitava kanavahaku. 1 Paina ohjauspaneelin MENU-painiketta tai kaukosäätimen Menu-painiketta siirtyäksesi TV-valikkoon. 2 ValitseTuner mode. 3 Valitse Kanavat > Kanavien haku. 4 Valitse Maa ja paina OK. 5 Valitse signaalityyppi. 6 Käynnistä kanavahaku painamalla kaukosäätimen OK/u -painiketta. Kanavien valinta Suurenna/pienennä kanavanumeroa painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin P - tai P -painiketta. Paina kaukosäätimen numeronäppäimiä. 14

15 Äänenvoimakkuuden säätö 1 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspaneelin VOL + -painiketta tai kaukosäätimen + -painiketta. 2 Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspaneelin VOL - -painiketta tai kaukosäätimen - -painiketta. 3 Paina Mute äänen poistamiseksi ja paina Mute-painiketta uudelleen tai paina VOL + tai + alkuperäisen äänenvoimakkuuden palauttamiseksi. Suosikkikanavien asettaminen 1 Paina LIST-painiketta. 2 Paina keltaista painiketta tai valitse Channel List. Paina p/q valitaksesi suosikkiluettelon, johon haluat asettaa suosikkikanavasi. Siirry sitten valittuun luetteloon painamalla OKpainiketta. 3 Voit alkaa muokata suosikkiluetteloasi painamalla sinistä painiketta. Paina p/q-painiketta vierittääksesi kanavaluetteloa ja valitse se painamalla OK-painiketta. Toista sama asettaaksesi muut suosikkikanavat. 4 Lopeta painamalla LIST/Exit. Dynaam. ECO-taustavalon säätäminen 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta. 2 Valitse Kuva > Dynaam. ECO-taustavalo. 3 Valitse haluttu asetus painamalla t/u-painiketta. Tällöin Kuva-valikon Kuvansäätö-valinta asetetaan kohdassa Oma synkronisesti. 4 Sulje valikko painamalla Exit-painiketta. PAP-toiminnon käyttö Kohdistusikkunan sijainnin ilmaisin 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta. 2 Valitse Asetus > PAP ja paina OK/u-painiketta siirtyäksesi sen alivalikkoon. 3 Aktivoi PAP-toiminto painamalla t/upainiketta valitaksesi tilan Päällä. 4 Paina t/u-painiketta asettaaksesi TV-ikkunan sijainnin. 5 Vaihda tarkennusikkunaa painamalla t/upainiketta. 6 Kun tarkennus on TV-ikkunassa, numeropainikkeet ja P /P toimivat TV:ssä. Kun kohdistus on muissa ikkunoissa, P /P -painikkeilla voi muuttaa käytettävissä olevia laajennuslähteitä. 15

16 Tuloasetusten mukauttaminen 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta. 2 Valitse TV > Syöttöasetukset ja paina OK/u-painiketta siirtyäksesi sen alivalikkoon. 3 Paina p/q-painiketta valitaksesi liitännän, johon laitteesi on liitetty. 4 Paina t/u-painiketta valitaksesi laitetyypin, joka on liitetty tähän liitäntään. 5 Paina Menu palataksesi TV-valikkoon. Huomaa: Kun olet määrittänyt yllä olevan asetuksen, valittu lähteen nimi näytetään lähdeluettelossa valitun nimen jälkeen. Sijainnin muuttaminen 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta. 2 Valitse Asetus > Sijainti. 3 Vaitse sijaintisi painamalla t/u-painiketta (Kauppa tai Koti). 4 Sulje valikko painamalla Exit-painiketta. Tehtaan oletusasetusten palauttaminen 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta. 2 Valitse TV > Resetointi ja paina OK/u-painiketta siirtyäksesi sen alivalikkoon. 3 Anna salasana numeronäppäimillä. 4 Paina / valitaksesi OK-painikkeen ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 5 Ensimmäinen asetus -valikko tulee näkyviin. Noudata näytön ohjeita. Huomaa: Oletussalasana on

17 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö Kuvaruutunäytttö (OSD) -valikkojärjestelmä tarjoaa nopean ja yksinkertainen menetelmän TV-asetusten säätämiseen. OSD-valikkoon pääsee helposti kaukosäätimen painikkeilla. Ennen kuin mennään kuhunkin OSD-valintaan yksityiskohtaisemmin tutustutaan OSDjärjestelmän sijaintipaikkaan: Päävalikot: Näyttää päävalikot. Kuva Kuva Ääni TV Setup Lapsilukko Kuvansäätö Oma Kirkkaus Kontrasti Värikylläisyys Terävyys OK Enter Dynaam. ECO-taustavalo Automaattinen Select Värilämpö Viileä Menu Exit Näyttötila 16:9 format Exit Exit Autom. formaatti Päällä Ohjeet: Pikaohjeet asetusten säätämiseksi. Säädettävissä olevat valinnat: Näyttää säädettävissä olevien vaihtoehtojen asetuksen/arvon. Toiminto TV:n ohjauspaneeli Kaukosäädin OSD-valikko MENU Menu Ylös P Nuoli p Alas P Nuoli q Valitse/ Lisää VOL + Nuoli u Valitse/ Vähennä VOL - Nuoli t Palaa MENU Menu 17

18 Kuvaruutuvalikkojen valinta Noudata ohjeita, jotka on annettu OSD-toimintovalikon vasemmalla puolella. Vieritä valikoissa painamalla ohjauspaneelin P /P -painiketta tai p/qnuolinäppäimiä. Valitse vastaava alivalikko painamalla ohjauspaneelin VOL + -painiketta tai u- nuolinäppäintä. Säädä haluttua asetusta painamalla ohjauspaneelin VOL +/VOL - -painiketta tai t/unuolinäppäimiä. Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla toistuvasti ohjauspaneelin MENU- tai Exit-painiketta. Kuva Valinta Kuvansäätö Kuvaus Valitse esiasetusnäkymävalinta, joka on optimoitu eri katsomisolosuhteille (ECO/Vivid/Elokuva/Oma/Elokuva). Kirkkaus Säädä signaalin perustaso kuvassa (0 100). Kontrasti Säädä videosignaalin gradientti (0 100). Värikylläisyys Säädä värien intensiteettiä (0 100). Sävy (näkyvissä vain NTSCjärjestelmässä) Säädä näytön punaisia, vihreitä ja sinisiä värejä (-32 32). Terävyys Säädä näytön terävyyttä tai pehmeyttä (0 7). Dynaam. ECO-taustavalo Värilämpö Näyttötila Valitse Dynaam. ECO-taustavaloasetus (Automaattinen/Matala/Keski/Korkea). Valitse näytön värilämpötila (Normaali/Lämmin/Viileä). Valitse näytön kuvasuhde (Cinerama / 14:9 Zoomi / 16:9 Zoomi / 16:9 Zoomi ylös / 16:9 format / 4:3 format / Leveä Zoomi / Zoomi 2 / Leveä Zoomi 2 / Loitonnus-zoomi). Cinerama 14:9 Zoomi 16:9 Zoomi 16:9 Zoomi ylös 16:9 format 4:3 format 18

19 Leveä Zoomi Zoomi 2 Näyttötila Leveä Zoomi 2 Loitonnuszoomi Autom. formaatti Kuvan lisäaset. VGA (näkyvissä vain VGAlähteellä) X-contrasti Ota kuvasuhdevalinta käyttöön/pois käytöstä automaattisesti (Päälle/Pois päältä). Pienennä kohinan tasoa DNR (Korkea/Pois päältä/matala). Ota valoanturi käyttöön/pois käytöstä tunnistaaksesi ympäristön näkyvän Valoanturi valon nykyisen tason (Päälle/Pois päältä). Autom. säätö (Synkronoi näyttö automaattisesti). Säätää kuvan sijaintia vasemmalle ja H-asento oikealle (0 100). Säätää kuvan sijaintia ylös ja alas V-asento (0 100). Säädä vähentääksesi Vaiheistus vaakasuuntaista kohinaa (0 31). Säädä vähentääksesi Kellotus pystysuuntaista kohinaa (0 255). Ota X-contrastitoiminto käyttön/pois käytöstä (Automaattinen taustavalon ohjaustoiminto, joka perustuu tulokuvion keskimääräiseen luminanssiin (Päälle/Pois päältä). * Kun X-contrasti asetetaan päälle, dynaaminen ECOtaustavalo ja valontunnistustoiminto menevät pois päältä. Huomaa: Käytettävissä olevat OSD:n vaihtoehdot saattavat vaihdella tulosignaalilähteen mukaan. Ääni Valinta Äänen esiasetus Kanavatasapaino Ääniviive Laajastereo Kuvaus Valitse eri soundeille optimoitu esiasetettu audiovalinta (Rock/Pop/Live/Tanssi/Tekno/Klassinen/Soft/Oma/Pois päältä). Säädä äänitasapaino vasemman ja oikean kaiuttimen välillä (-50 50). Säädä audioviiveasetus millisekunneissa (0 1000). * Tämä toiminto on käytettävissä vain digikanavilla. Ota laajastereo-ominaisuus käyttöön/pois käytöstä (Päälle/ Pois päältä). 19

20 Autom. äänen säätö Äänikanava Valitse äänenvoimakkuuden säätämiseksi automaattisesti. * Tämä valinta on näkyvissä vain, kun tulolähde on TV. Valitse äänikanava-asetus (Stereo/Dual1/Dual2/Mono). Tyyppi Huononäköiset (käytettävissä vain, kun Tyyppi-asetus on Huononäköiset) Valitse äänityyppitila (Normaali/Huononäköiset). Kaiutin Kuulokkeet Äänenvoimakkuus Kytke kaiutin päälle tai pois päältä (Päälle/Pois päältä). Kytke kuulokkeet päälle tai pois (Päälle/Pois päältä). Säädä äänenvoimakkuuden tasoa (0 100). Huomaa: Käytettävissä olevat OSD:n vaihtoehdot saattavat vaihdella tulosignaalilähteen mukaan. TV Valinta Kuvaus Kieli Näyttövalik. kieli Aseta kuvaruutuvalikon kieli. Maa Ensisijainen audiokieli Aseta audiokieli. Toinen valittu Aseta toinen audiokieli. audiokieli Valitse maa (Iso-Britannia/Italia/Luxemburg/Alankomaat/Norja/Ruotsi/ Kroatia/Unkari/Irlanti/Puola/Portugali/Romania/Serbia/ Slovakia/Slovenia/Turkki/Eesti/Bulgaria/Kreikka/Venäjä/ Australia/Uusi-Seelanti/Ukraina/Latvia/Liettua/Itävalta/Belgia/ Sveitsi/Tšekin tasavalta/saksa/tanska/espanja/suomi/ Ranska). Tuner mode Air/Kaapeli Valitse viritintilatyyppi Kanavat Kanavien haku Suorita kanavahaku automaattisesti valitun viritintilan perusteella. Päivitä haku Päivitä kanavahaku automaattisesti, jos vastaanotat TV-kanavia antennilla. * vain antenni -tila An. kanavien haku Suorita analogisten kanavien haku manuaalisesti. Antenni manuaal. Selaus Kaapeli - manuaalinen asennus Clean Channel List Päivitä kanavahaku automaattisesti, jos vastaanotat TV-kanavia antennilla. * vain antenni -tila Suorita kanavahaku manuaalisesti, jos vastaanotat TV-kanavia kaapelilla. * vain Kaapeli-tilassa Nollaa kaikki haetut kanavat. 20

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TOPFIELD TF 100 T. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX

TOPFIELD TF 100 T. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX TOPFIELD TF 100 T Käyttäjän opas Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX Sisältö iii Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Esittely................................ 1 1.2 Digitaalisen vastaanottimen hallinta...............

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

Käyttöopas VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA

Käyttöopas VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA FIN_20120917 Lue opas kokonaisuudessaan ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tuotteen huolimattomasta käsittelystä. Käyttöopas

Lisätiedot

Enemmän viihdettä. Vähemmän virityskuvaa. Sonera Viihde -palvelun asennus- ja käyttöohje

Enemmän viihdettä. Vähemmän virityskuvaa. Sonera Viihde -palvelun asennus- ja käyttöohje Enemmän viihdettä. Vähemmän virityskuvaa. Sonera Viihde -palvelun asennus- ja käyttöohje 1. Tervetuloa Sonera Viihde -asiakkaaksi! Onnea, teit hyvän valinnan! Sonera Viihde tuo laajakaistan kautta täydellisen

Lisätiedot

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) 3 Copyright (Copyright 2006 Bitwise Technologies Ltd) Tämän dokumentin sisällön kopiointi, jakelu, tallennus tai siirto osittain tai kokonaan missä tahansa muodossa ilman Bitwise Technologies Ltd:n ennakkoon

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

TRC-1400 ALOITUSOPAS. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX

TRC-1400 ALOITUSOPAS. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX TRC-1400 ALOITUSOPAS HD Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Käyttöohje 1 SOUMI JOHDANTO Turvaohjeita Lue oman turvallisuutesi vuoksi turvaohjeet huolellisesti ennen vastaanottimen käyttöönottoa. Valmistaja ei

Lisätiedot

04-FIN-5110-1243UK-MN1P-AK30-COST.p65 33

04-FIN-5110-1243UK-MN1P-AK30-COST.p65 33 AROITUS SÄHKÖISKUN AARA Kolmion sisässä oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää laitteessa olevasta hengenvaarallisesta eristämättömästä sähköjännitteestä, josta voi saada sähköiskun. Kolmion sisässä oleva

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS50A476/486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/784676

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS50A476/486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/784676 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100 Kysy Philipsiltä Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tavaramerkki-ilmoitus 4 2 Turvallisuus ja huomautus 6

Lisätiedot

COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS

COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI ESPAÑOL PORTUGUÊS COLOR TELEVISION AMIRA 15 LCD 38-6605 BS AMIRA 17 LW 45-6605 BS AMIRA 20 LCD 51-6605 BS SVENSKA DANSK NORSK ESPAÑOL PORTUGUÊS SISÄLTÖ 3-4 Sijoittaminen ja turvallisuus 5-6 Liittäminen/valmistelu 5-6 Antennin

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot