Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä Äläkäytäsaippuaataipesuainetta. Puhdistatelevisionkotelovainmukanatoimitetullaliinalla.Äläkäytävettäjasaippuaatai pesuainetta. Kunpäätättelevisionsijoituspaikasta,otahuomioon,ettähuonekalutonuseinpäällystettylakallataimuovilla.Niidensisältämätkemikaalit saattavatsyövyttäälaitteenjalat,mistäsaattaa aiheutuavaikeastiirrotettaviataipysyviätahrojahuonekalunpinnalle. Televisionnestekidenäyttötäyttääkorkeimmat laatustandarditjaseontarkastettupikselivikojenvaralta. Huolimatta tarkasta huolellisuudesta valmistuksessaonteknisistäsyistämahdotontatäysin poissulkeamahdollisuutta,ettäjotkinpikselit saattavatollaviallisia. Edellyttäen, että ne ovat DIN-standardin määrittämien raja-arvojen sisässä, tällaisia pikselivikojaeivoipitäätakuunmäärittäminä vikoina. Tulipalovaaran välttämiseksi pidä kynttilätjaavotulierossalaitteesta. Tämätelevisioonsuunniteltuvastaanottamaan jaesittämäänvideo-jaäänisignaaleja. Muuntyyppinenkäyttöeiolesallittua. Paraskatseluetäisyysonviisikertaakuvaruudunhalkaisija. Kuvaruudulle osuva ulkoinen valo heikentää kuvanlaatua. Jottavarmistetaanlaitteenriittävätuuletus,on varmistettava,ettätv:njalähelläolevankalusteenvälilläonriittäväetäisyys. Televisioonsuunniteltukäytettäväksikuivissatiloissa. Joskäytätsitäulkotiloissa,varmista,että seonsuojattutippuvaltajaroiskuvaltavedeltä sekämuunlaiseltakosteudelta. Älä altista televisiota minkäänlaiselle kosteudelle. Älä aseta television päälle mitään astioita, kuten maljakoita, sillä niistä voi roiskua nestettä,jokaaiheuttaaturvallisuusriskin. Asetatelevisiovakaalle,tasaisellepinnalle. Älä sijoita television päälle mitään esineitä, kutensanomalehtiätaisenalleliinaataivastaaviaesineitä. Äläsijoitatelevisiotalähellelämmityslaitteita taisuoraanauringonvaloon,silläseheikentää jäähdytystä. Kuumuudenkertyminenvoiollavaarallistaja lyhentäätelevisionkäyttöikää.pyydäturvallisuussyitäasiantuntijaapuhdistamaantelevisio likajäämistäsillointällöin. ÄläkoskaanavaaTV:nkoteloa.Takuueikata sopimattomastakäsittelystäaiheutuneitavahinkoja SUOMI turvallisuusjaasetukset Äläliitämitäänlisälaitteita,kunlaitteenvirta onkytkettypäälle.sammutamyöstoinenlaite ennensenliittämistä. Äläliitälaiteenvirtajohtoaennenkuinoletliittänytulkoisenlaitteenjaantennin. Varmista, että virtapistoke on esteettömässä paikassa Varoitus: Jos aiot käyttää televisiolle seinäkiinnitystä, varmista,ettäoletlukenutseinäkiinnityksen käyttöohjeettaipyydäammattilaistakokoamaanse. Kun ostat seinäkiinnikkeen, varmista,että television tarvitsemat kiinnityskohdat löytyvät seinäkiinnikkeestäjakaikkianiitäkäytetään kiinnityksessä. 7 SUOMI 5 YlEIStIEtOJA televisionerikoisominaisuudet 7 7 Voit vastaanottaa ja katsella digitaalisia TVkanaviatelevisiolla(DVB-S,DVB-TjaDVB-C) myösteräväpiirto-ohjelmia(hd).digitaalisten teräväpiirtokanavienvastaanottoonkuitenkin rajoitettuajoissaineuroopanmaissa. Vaikka tämä TV noudattaa nykyisiä DVB-S-, DVB-T-jaDVB-Cstandardeja(tilanne:elokuu 2010), yhteensopivuutta tulevien DVB-S-satelliittilähetysten samoin kuin maanpäällisten DVB-T- ja DVB-C-kaapeliohjelmien kanssa ei voidataata. T V voi vas taanottaa ja käsitellä kaikkiaanalogisiajasuojaamattomiatvkanavia.tässätelevisiossaonmyösintegroitudigitaalinenjaanaloginenvastaanotin. SähköinenTV-opas(vaindigitaalisetkanavat) kertooaikataulumuutoksistalyhyellävaroitusajalla ja antaa yleiskuvan kaikkien asemien aikatauluista muutaman seuraavan päivän aikana.sähköisestäohjelmaoppaasta(epg) saa lisätietoja yksittäisten kanavien tarjonnasta,joslähettäjätoimittaaniitä. Televisioonvoikytkeäerilaisiatietovälineitä, esimerkiksi ulkoisen kiintolevyn, USB-muistitikun tai digitaalisen kameran USB-liitäntään. Tiedostoselaimella voit valita ja toistaa haluamiasi tiedostomuotoja (esimerkiksi MP4-, MP3-taiJPEG-tietoja). Aikasiirtotoiminnonavullavoitnopeastijahelpostikeskeyttääohjelmankaukosäätimelläja jatkaasenkatseluamyöhemmin.ohjelmatallennetaanulkoiselletietovälineelle. 7 7 VoittallentaakaikkiahaluamiasiTV-kanavia. TelevisiomuuntaaTVkanavat,janetallennetaanulkoiselletietovälineelle,jokaonliitetty USB-väylään. Tallennetutohjelmatvoihakeamillointahansa jatoistaaulkoisentietovälineenarkistosta. Voit toistaa myös ohjelmaa arkistosta ja samallatallentaatoistaohjelmaa. isätietojatv-ohjelmientallentamisestajatoisl tamisestaonsivulla SUOMI YlEIStIEtOJA Digitaalistenasemienvastaanottaminen 7 tärkeitähuomautuksia ympäristönsuojelusta 7 Tarvitse satelliittiantennin digitaalisten kanavien(dvb-s)vastaanottamiseen. Digitaalistenmaanpäällistenasemien(DVB-T) vastaanottamiseentarvitaandigitaalinenkattotaisisäantenni(passiivinensisäantennitaiaktiivinensisäantenni,jossaonomavirransyöttö). JoshaluatvastaanottaadigitaalisiaTV-kanavia kaapelijärjestelmän (DVB-C) kautta, kaapelipalveluntarjoajanantennikaapelionliitettävä TV:seen. Toisinkuinanalogisissalähetyksissä,digitaalisissalähetyksissäeijokaisellaasemallaole omaalähetystaajuutta.sensijaanuseatdigitaalisetlähetyskanavatkootaanalueellisiksitai kansallisiksiryhmiksi,joitakutsutaankimpuiksi. Löydätnykyisetlähetystiedoterilähetysyhtiöidenteksti-TV-sivuilta,TV-oppaastataiinternetistä. Seuraavattiedotauttavatsinuasäilyttämään resurssejasekärahaa. JosetkäytäTV:täuseaanpäivään,irrotapistokeympäristö-jaturvallisuussyistä.Näintelevisioeikulutasähköä. KunTVonsammutettu,seeioletäysinkytketty irti sähköverkosta, joten irrota pistorasia, jos haluatkytkeäsenkokonaanverkkovirrasta.

3 Joslaiteonvarustettuvirtakytkimellä,sensammuttaminensiitäriittää.TV:nvirrankulutuspieneneelähes0wattiin. Valmiustilassa TV käyttää erittäin vähän virtaa. SaattaakuitenkinollatarpeenjättääTV valmiustilaan tiettyjä toimintoja varten (esim. automaattista käynnistystä ja sammutusta ja ajastintoimintojavarten). TV käyttää vähemmän energiaa, kun kirkkauttalasketaan UseatyksityistenlähettäjiendigitaalisetTV-asemat ovat salattuja (DVB-S, DVB-T ja DVB- C). Näidenasemienkatsominensekätallennus-ja toistotoiminnotovatmahdollisiavainasianmukaisellaci-moduulillajaohjelmakortilla.kysy lisätietojaasiantuntevaltajälleenmyyjältä. sa julkisten lähetysinstituutioiden käytettä-o vissä olevista kanavista (ARD ja EinsExtra, EinsFestivaltaiZDFjaZDFInfosekäkaikkikolmansienosapuoltenasemat)eivätolesalattuja janiitävoidaanvastaanottaailmanohjelmakorttia. 7 SUOMI 7 KYtKEnnätJAVAlMIStElU Antenninjavirtajohdonliittäminen Digitaalisten satelliittikanavien (DVB-S) vastaanottamiseksi liitä antenniliitin»satelliitti«tv:seen. Huomaa: 7 Kunliitätsisäantennin,parhaanmahdollisen vastaanotonsaamiseksisensijoituspaikkaa voijoutuae pp+ K ytkeetelevisionpäällevalmiusti-lasta. Asemanvalintavaiheittain. Valitsetoiminnonvalikosta. A vaaav-kanavienesivalinnan. Painavalikossa»P+«-tai»P «-näppäintävalitsemiseksija vahvistapainamalla»v+«-tai»v- «-näppäintä. A vaavalikon. Valitsevalikkokohde»P+«-tai»P«-näppäimellä. Aktivoitoiminto»V+«-tai»V«-näppäimellä. Vahvistatoiminto»V+«-tai»V«-näppäimellä. Poistuvalikostapainamalla»MEnU«-näppäintä. S äätäääänenvoimakkuutta. Valitseevalikkotoiminnot. K ytkeetelevisionpäällejatakaisin valmiustilaan. Televisionvoikytkeäirti sähköverkostakokonaanvain irrottamalla sähköpistokkeenpistorasiasta. K uulokeliitin(3,5mmjakkilii-tin). S -videokameran videoliitäntä. V ideokameran videoliitäntä. V ideokameran ääniliitäntä. H DMI-liitäntä, ääni-/videosignaalintulo. U lkoisentietovälineen japvr-toiminnonusbliitäntä. C ommoninterface-paikka. MEnU VV+ 8/I U S-VHS Video lr HDMI1 USB CI 1 SUOMI 1 KAtSAUS Kaukosäädinpäätoiminnot Kytkeepoispäältä(valmiustila) Kytkeepäällevalmiustilasta; Valitseekanavansuoraan A vaaav-kanavienjausbtulonvalikon. Valitsesittenpainamalla»V«-,»<«-,»>«-tai»«-näppäintä javahvistapainamalla»«-näppäintä. Mykistys V aihtotoiminto; vaihtaavalikkojatakaisin yhdenvalikkotasonverran. Säätäääänenvoimakkuutta. Avaapäävalikon. K ytkeepäällevalmiustilasta; Valitseekanavanvaiheittain V aihtaa teksti-tv-jatvtilojen välillä. Avaasähköisenohjelmaoppaan. Avaakuvamuodonvaihdon valintavalikon. Valitsesitten»<«-tai»>«-näppäimelläjavahvistapainamalla»«-näppäintä. Kohdistimensiirtäminen V Siirtääkohdistintavalikoissa ylösjaalas. <> Siirtääkohdistintavasemmalle jaoikeallevalikossa. A vaakanavaluettelon; aktivoieritoimintoja. 1 2 SUOMI KAtSAUS Kaukosäädinkaikkitoiminnot v y Suurentaakuvaa. Valitseeeritekstitykset (vaindigitaalisettelevisiokanavat) Valitseeeriäänikielet(vaindigitaalisettelevisiokanavat) 7 P äättääohjelmatoistonulkoiselta tietovälineeltä; Päättäätallennuksentai toistonaikasiirtotilassa. Jakaanäytönteksti-TV:ssä; V alitseeeriääniasetukset. Vaihtaateksti-TV-tilassamerkkikoon kaksinkertaiseksi. Valitseetiedostoselaimessaseuraavankappaleen/seuraavankuvan. V alitseeerikuva-asetuksista. Päivittääsivunteksti-TV-tilassa. Valitseetiedostoselaimessaedellisen kappaleen/edellisenkuvan. S ivunpitoteksti-tv-tilassa. Käynnistäätiedostoselaimessakuvahauntaaksepäin. V alitseekanavaluettelon(»kaikki«,»fav1fav4«). Paljastaavastauksetteksti-TV-tilassa. Käynnistäätiedostoselaimessakuvahauneteenpäin. V aihtaakäyttääkseen RUNDIG-digitaalistavastaan-G otinta, RUNDIG-digitaalistavastaan-G otintakiintolevyllä(pdr), RUNDIGDVD-soitinta. G RUNDIGDVD-tallennintatai G GRUNDIGAV-vastaanotinta. P aina»m«-näppäintäkunnes»dvb«-,»dvd«-tai»amp«-näyttövalosyttyy. Valitsesittenhaluamasi. J osetpainanäppäintä10sekuntiin, kaukosäädinpalaatelevisiotilaan (»TV«). V oitmuuttaaohjelmointia,katsosivu 60 d? ECO CEC 5 Avaa»PRnP«-valikon. N äyttäätiedot t elevisiokanavasta. Säästötilapäällä/pois. A vaakohteen»hdmi-laiteluettelo«. V alitseeuudelleentoistotoimin-nontiedostoselaimessa. m 6 (punainen) Valitseesivunteksti-TV-tilassa. V alitsee/aktivoieritoimintoja valikoissa. (vihreä) Valitseesivutteksti-TV-tilassa. V alitsee/aktivoieritoimintoja valikoissa., (keltainen) Valitseesivutteksti-TV-tilassa. V alitsee/aktivoieritoimintoja valikoissa. (sininen) Valitseesivutteksti-TV-tilassa. V alitsee/aktivoieritoimintoja valikoissa. A loittaatallennuksen(vaindigitaalisettv-kanavat,tallennus tehdäänulkoiselletietovälineelle). K äynnistääohjelmantoiston ulkoiseltatietovälineeltä; T oistaatallennetunohjelman. K uvanpysäytys,josulkoistatietovälinettäeioleliitetty; Toistonkeskeytys; Aikasiirto-tila(vaindigitaaliset televisiokanavatjakunulkoinen tietovälineonliitetty). M 8! 1 SUOMI 3 ASEtUKSEt Ensimmäinenasetus jatv-kanavienviritys T V-vastaanottimessa on automaattinen kanavahaku, joka etsii satelliittikanavia (DVB-S), maanpäällisiäkanavia(dvb-t),kaapelikanavia (DVB-C)jaanalogisiakanavia.

4 Aloitahaku,jonkajälkeenvoitkopioidaTV-kanavianeljällesuosikkilistallejalajitellanehaluamaasijärjestykseen. DVB-S-kanaville on käytettävissä 6000 esiasetusta, DVB-T- ja DVB-C-kanaville 1000 esiasetustajaanalogisillekanaville100. Kielen,maanjakäyttötilan valinta 1 KäynnistäTVvastaanotinvalmiustilasta»8«,»1...0«tai»P+«tai»P-«-näppäimellä. Ensimmäisenasetuksenaikananäkyviintulee»Asennusopas«Ohje: 7 Jostämävalikkoeitulenäkyviin,palauta TVvastaanotinoletusasetuksiin(katsosivu 37). 2 Valitse valikkokieli näppäimellä»<«,»>«,»v«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. 3 Valitsevalikkokohde»Ens.Asennus«näppäimellä»<«tai»>«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. Huomautuksia: 7 Vaihtoehtoisestivoidaanvalitavalikkokohde»Esittelytila«, jota jälleenmyyjä voi käyttää laitteentoimintojenesittelyyn. 7 Erilaisetasetukset Antennityypinmukaanvoitpäättää,mitäkanaviahaluatTV:nhakevan. VirittäädigitaalisiaTV-kanaviasatelliitista,sivulta15. Tällehaulleonkaksivaihtoehtoa: perusasennus, joka esiasettaa standardivalinnan,esim. satelliitinastra19.2 East; jolloinsinunonainoastaankäynnistettävä haku; ammattimainenasennus,jokamahdollistaa kaikkienhaluttujenvastaanotinjärjestelmän asetustentekemisenjaparametrienasettamisen. 7 7 Jos tämä valikko ei tule näkyviin, palauta TV-vastaanotinoletusasetuksiinsa(katsosivu 37). VirittäädigitaalisiamaanpäällisiäTV-kanavia, sivulla17. VirittääkaapelilähetystentarjoajiendigitaalisiaTV-kanavia,sivulla17. Virittää analogisia TV-kanavia, luvussa "Erikoistoiminnot",alkaensivulta56. LisäasetuksiadigitaalisilleTV-kanavilleensimmäisen asetuksen jälkeen on myös kappaleessa"erikoistoiminnot",alkaensivulta51. Huomaa: Teekaikillekanavatyypeillekieli-jamaavalinta jajatkasittenvastaavanluvunlukemista. 4 Valitsetilanäppäimellä»<«tai»>«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. Kotitilassa«käytetyt asetukset säästävät» energiaa. Tilassa«tarjoaanormaalitasetukset.» 5 Valitse maa, jossa TV-vastaanotinta käytetäännäppäimellä»<«,»>«,»v«tai»«ja vahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. lähteen asetus«-valikko tulee näkyviin»»liitäntätyyppi«-rivimerkittynä. Huomaa: 7 Seuraavissa kappaleissa kuvataan, kuinka haluamasi TV-asemat viritetään liitetyn antenninmukaan SUOMI ASEtUKSEt Satelliitti-tV-kanavien(DVB-S) virittäminen Onkaksitapaavirittäädigitaalisiasatelliittikanavia. A Helppoasennus, ossaesimääritetäänkaikkiantenniasetukset j Astra19.2 Eastinsatelliittikanaville. B Edistynytasetus nkäytettävissä,joshalutaanvastaanottaa o satelliittikanaviaerisatelliiteilta.tehdäksesi niin sinun on tehtävä valituille satelliiteille antenniasetukset(satelliitti,lnb-teho,lnbtyyppi,diseqc-tila,lnbvalinta). INSTALLATION ANTENNIASETUKSET :46 Satelliitti Transponderi LNB-jännite LNB-tyyppi 22 khz DISEqC-tila LNB-valinta Laatu Signaalitaso Lopetus Back ASTRA 2A,E MHZ H Off Yleinen Automaatt. Off 1/4 Matala Normaali Hyvä Helppoasennus 1 Valitse»Lähteenasetus«-valikossa»Liitäntätyyppi«-riviltävaihtoehto»Satelliitti«näppäimellä»<«tai»>«. 2 Valitserivi»EasyInstallationV«-tai»«näppäimelläjavahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. uutvalikkovaihtoehdotnäytetään, M satelliittiastra19.2 Eastonesiasetettu. 3 Aloitahakupainamalla» «-näppäintä (vihreä). äkyviintulee»hakutulokset«-valikkoja N TV-kanavienhakualkaa. astaanotettavientv-kanavienlukumää-v ränmukaantämävoikestäämuutamia minuutteja. akuonvalmis,kun»kanavat«tulee H näkyviin. Huomaa: 7 Voitkeskeyttäähaunpainamalla»i«näppäintä. Autom. viritys Manuaal. viritys 3 Valitserivi»SatelliittiV«-tai»«näppäimelläjavahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. VALITSESATELLIITTI«-valikkotuleenäky-» viin. Valitsesatelliititnäppäimillä»V«,»«,»<«tai»>«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. Huomaa: 7 Asetustarivillä»Transponderi«eitarvita tässäautomaattisessahaussa. 4 Valitse»LNB-jänniteV«-tai»«näppäimellä. LNB-tyypinmukaanasetaLNB-virtalähteeksi»13/18V«tai»14/19V<«-tai»>-näppäimellä«. 5 Valitserivi»LNB-tyyppiV«tai»«näppäimelläjavahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. ValitseasennettuLNB-tyyppinäppäimellä»<«tai»>«. Tallenna valinta» «-näppäimellä (vihreä) tai keskeytä toimenpide» «-näppäimellä (punainen). Advancedinstallation(Edistynyt asennus) 1 Valitse»Lähteenasetus«-valikossa»Liitäntätyyppi«-riviltävaihtoehto»Satelliitti«näppäimellä»<«tai»>«. 2 Valitserivi»AdvancedInstallation«(Edistynyt asennus) näppäimellä»v«tai»«ja vahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. alikkotuleenäkyviin. V 1 SUOMI 5 ASEtUKSEt Valitse»DISEqCtilaV«- tai»«-näppäimellä. Valitse»DiSEqC1.0«tai»DiSEqC1.1«olemassaolevanantennijärjestelmänmukaan näppäimellä»<«tai»>«.

5 iseqc1. 0salliienintäänneljänsatelliitin D vastaanottamisensamanaikaisesti. iseqc1.1salliienintään16satelliitin D vastaanottamisensamanaikaisesti. 7 Valitserivi»LNB-valinta«näppäimellä»V«tai»«. Valitsekunkinsatelliitinasetuksetnäppäimellä»<«tai»>«. 8 Kunsatelliitinasetuksetontehty,kytkepäälle»AUTOMAATTINENKANAVAHAKU«valikko» «-näppäimellä(punainen). 9 Valitserivi»Hakutila«näppäimellä»V«tai»«. Valitsehakutilanäppäimellä»<«tai»>«(salaamattomillekanaville,vainsalatuille kanavilletaimolemmille). 10 Valitserivi»Palv.tyyppi«näppäimellä»V«tai»«. Valitse»<«tai»>«-näppäimellähaluatkohakeavainTV-kanavia(TV),vainradioasemia (Radio)vaimolempia(Radio+TV). 11 Aloitahaku» «-näppäimellä(punainen). äkyviin tulee»tulokset«-valikko ja TVN kanavienhakualkaa. astaanotettavien TV-kanavien lukumää-v rän mukaan tämä voi kestää muutamia minuutteja. akuonvalmis,kun»kanavat«tuleenäky-h viin. 7 Huomaa: 7 JosaikomusonvirittäämuitaTVkanaviatoiseltasatelliitilta,toimiseuraavasti: Avaavalikkonäppäimellä»i«,valitse rivi»lähteenasetus«näppäimellä»v«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä.valitsesitten» Automaattinenkanavahaku«näppäimellä»V«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä.Vahvistarivi»Valitse satelliitti«näppäimell仫javalitse haluamasisatelliittinäppäimellä»v«,»«,»<«tai»>«.aloitahakupainamalla» «-näppäintä(punainen). Jatkasäätöäluvunvaiheesta7. Huomaa: Voitkeskeyttää haun painamalla»i«-näppäintä. 12 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. 1 6 SUOMI ASEtUKSEt MaanpäällistentV-kanavien (DVBt)virittäminen 1 Valitse»Lähteenasetus«-valikossa»Liitäntätyyppi«-riviltävaihtoehto»Ilma«näppäimellä»<«tai»>«. 2 Valitse»Hakutyyppi«näppäimellä»V«-tai»«. Asetahaluttuhakutyyppinäppäimellä»<«tai»>«: DTV«,digitaalistenTV-kanavienhaku;» ATV«,analogistenTV-kanavienhaku;» ATV&DTV«,analogistenjadigitaalis» tentv-kanavienhaku. Varoitus: 7 Antenninvirtalähteenvoikytkeäpäälle vain,josantennionsisätilassakäytettävä aktiiviantenni,jossaonsignaalinvahvistin, jasitäeiolevieläliitettyjännitteeseen pistokkeella(taivastaavallavirtalähteellä). Saatatmuussatapauksessaaiheuttaaoikosulunjavahingoittaaantenninkorjauskelvottomaksi. 3 Valitse»Aktiiviantenni«näppäimellä»V«tai»«. Kytkeantenninvirtalähdepäällenäppäimellä»<«tai»>«(»Päälle«). 4 Aloita haku painamalla» «-näppäintä (vihreä). äkyviin tulee»hakutulokset«-valikko ja N TV-kanavienhakualkaa. astaanotettavien TV-kanavien lukumää-v rän mukaan tämä voi kestää muutamia minuutteja. akuonvalmis,kun»kanavat«tuleenäky-h viin. 7 Kaapelilähetystentarjoajien (DVB-C)tV-kanavien virittäminen 1 Valitse»Lähteenasetus«-valikossa»Liitäntätyyppi«-riviltävaihtoehto»Kaapeli«näppäimellä»<«tai»>«. 2 alitserivi»hakutyyppi«näppäimellä»v«v tai»«. Asetahaluttuhakutyyppinäppäimellä»<«tai»>«: DTV«,digitaalistenTV-kanavienhaku;» ATV«,analogistenTV-kanavienhaku;» ATV&DTV«,analogistenjadigitaalis» tentv-kanavienhaku. 3 Valitse»HakutapaV«-tai»«näppäimellä.Valitsehaluamasivaihtoehto (»Pika«tai»Täysi«)näppäimellä»<«tai»>«. akutoiminto»pika«asettaakanavatkaah pelilähetystentarjoajanlähetyssignaalissa antamientietojenmukaisesti. osvaihtoehto»täysi«onvalittu,haku J tehdäänkokotaajuusalueella. Tällä valinnallahakuvoikestääpitkään.tämä valintaonsuositeltava,joskaapelilähetystentarjoajaeituehakutyyppiä»pika«. 7 Huomaa: Voitnopeuttaahakua.Tehdäksesiniintarvitset tietoja taajuudesta ja verkkotunnuksen. Saat nämä yleensä kaapelilähetysten tarjoajaltatainelöytyvätinternetinkeskustelupalstoilta. Huomaa: Voit keskeyttää haun painamalla»i«-näppäintä. 5 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. 4 Aloitahakupainamalla» «-näppäintä (vihreä). äkyviintulee»hakutulokset«-valikkojatvn kanavienhakualkaa. astaanotettavien TV-kanavien lukumää-v rän mukaan tämä voi kestää muutamia minuutteja. akuonvalmis,kun»kanavat«tuleenäkyh viin. 7 Huomaa: Voit keskeyttää haun painamalla»i«-näppäintä. 5 Paina»i«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen. 1 SUOMI 7 ASEtUKSEt Digitaalistenkanavienkana vataulukonmuuttaminen Haullalöytyneetkanavattallennetaankohtaan»KANAVAT«. Voitpoistaatarpeettomiakanaviakanavataulukostajalukitayksittäisiäkanavia(Lapsilukko) Voit myös lisätä kanavia suosikkiluetteloon ja muuttaasuosikkiluettelonkanavienjärjestystä. Näppäimellä» «(vihreä)voitnäyttääyhteen verkkoonkuuluvatkanavat. Voit siirtyä kanavataulukon seuraavalle sivulle näppäimellä»p+«jaedellisellesivullenäppäimellä»p-«.

6 Näppäimellä» «(keltainen)voitavatakanavataulukonsisälläolevan»luettelonhallinta«toiminnon. Kanavaluetteloidenvalitseminen 1 Avaavalikko»i«-näppäimellä. 2 Valitse»LÄHTEENASETUS«-valikkonäppäimellä»V«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näky-» viin. V 3 alitserivi»kanavataulukko«näppäimellä»v«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. KANAVAT«tuleenäkyviin.» tärkeää: 7 Kanavataulukko ja suosikkiluettelot tallennetaan erikseen eri tulolähteiden mukaan (satelliitti,kaapeli,ilma). 7 Kun kanavataulukko avataan, nykyistä tulosignaalia vastaava kanavaluettelo tulee näkyviin. INSTALLATION KANAVAT Verkko KAIKKI 1 Das Erste DTV 1 Das Erste 6 24 DTV 2 ZDF 7 HD Sport 12 Life DTV DTV 3 SAT1 8 HD Test 13 Film DTV DTV 4 N24 9 3sat 14 Promo DTV DTV 5 SAT3 10 RTL DTV DTV DTV DTV DTV 11 HD 1 DTV 15 Sport1 DTV 16 TV Sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Muokkaa Lopetus Back Verkko Manage lists Sorting Valitse suosikki 1 8 SUOMI ASEtUKSEt Suosikkiluetteloidenluominen Voittallentaasuosikkikanavasienintäänneljään suosikkiluetteloon(fav1fav4). Huomaa: 7 Suosikkiluettelotonluotavaerikseenkaikille tulolähteille(satelliitti,kaapelijailma). 1 Siirry»KANAVAT«-valikossaluettelonäkymäännäppäimellä» «(keltainen). 2 Valitsehaluamasikanavanäppäimellä»V«tai»«. 3 "Työnnä"kanavasuosikkiluetteloon 1-4näppäimellä»<«tai»>«javahvista valintapainamalla»«-näppäintä. ijaintisuosikkiluettelossaonmerkitty S»«-merkillä. - oitlisätäsamankanavanuseampaan V suosikkiluetteloon. Kuhunkinsuosikkiluetteloonvoitallentaa enintään255kanavaa. Huomaa: 7 Suosikkiluetteloistavoimyöspoistaakanavia.Valitsepoistettavakanavanäppäimellä»V«,»«,»<«tai»>«japoistasepainamalla»«-näppäintä. 7 Kunkanavapoistetaansuosikkiluettelosta, suosikkiluettelonjärjestyspäivitetään. 4 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. Huomautuksia: 7 Toistavaiheet2ja3,joshaluatmuuttaamuitakanaviasamassasuosikkiluettelossa. 7 Toistavaiheet1-3,joshaluatmuuttaa muitakanaviaerisuosikkiluettelossa. 4 Poistunykyisestäsuosikkiluettelosta» «-näppäimellä(sininen). okokanavataulukkotuleeuudelleen K näkyviin. Kanavienpoistaminen 1 Valitse»KANAVAT«-valikossapoistettavaTVkanavanäppäimellä»V«,»«,»<«tai»>«javahvistavalintapainamalla» «-näppäintä(punainen). 2 Poistanykyinenkanava» «-näppäimellä (keltainen); poistakaikkikanavat» «-näppäimellä (sininen). 3 Vahvistapoistaminen» (vihreä). «-näppäimellä 4 Poistupoistamisesta»Z«-näppäimellä. Kanavienohittaminen Voitmerkitäohitettavattelevisioasematvalitsemallavalitsemallanenäppäimell仫tai»V«. Nevoidaanedelleenvalitanumeronäppäimillä. 1 Siirry»KANAVAT«-valikossaluettelonäkymäännäppäimellä» «(keltainen). 2 Valitsehaluttukanavanäppäimellä»V«tai»«. V 3 alitsesarake»ohita«näppäimellä»<«tai»>«jamerkitsekanavapainamalla»«-näppäintä. Kanavaonmerkittymerkill仫. Huomaa: 7 Kanaviavoimyösaktivoidauudelleen.Valitsekanavanäppäimellä»V«tai»«,valitse sittensarake»ohita«jaaktivoikanavauudelleenpainamalla»«-näppäintä. Suosikkiluettelonkanavienlajittelu Voitmuuttaakanavienjärjestystäsuosikkiluettelossa. 1 Valitse»KANAVAT«-valikossa suosikkiluettelo»1«-»4«. 2 Valitsesiirrettäväkanavanäppäimellä»V«,»«,»<«tai»>«ja merkitse se» «-näppäimellä(punainen). 3 Siirrä kanava uuteen kohtaan näppäimellä»v«,»«,»<«tai»>«ja vahvista valinta painamalla»«-näppäintä. 1 SUOMI 9 ASEtUKSEt Kuva-asetukset 1 Avaavalikko»i«-näppäimellä. 2 Valitse valikkokohde»kuva-asetukset«näppäimellä»v«tai»«javahvistavalinta painamalla»«-näppäintä. KUVA-ASETUKSET :46 Kuvatila Valoisuus Kontrasti Käyttäjä Pväli Pois Pois Lopetus Back Terävyys Väri Värilämpötila Enhanced picture settings DNR Mpeg NR. KUVA-ASETUKSET«-valikko tulee näky-» viin. 3 Valitse rivi»kuvatila«,»valoisuus«,»kontrasti«,»terävyys«,»väri«tai»värilämpötila«näppäimellä»v«tai»«. Valitsearvonäppäimellä»<«tai»>«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. Huomautuksia: 7 Kunvaihdatarvojanäppäimellä» «tai» «, < > näyttöjakautuukahtia.voitnähdänykyisen asetuksen vasemmalla puolella ja uuden asetuksenoikeallapuolella. 7 Huomautuksia: 7 Voitvalita»MpegNR«-toiminnonvaindigitaalisissajaAV-esiasetuksissa.»Mpeg NR«vähentää kaikkea digitaalisten asemien MPEG-pakkauksen artefaktien aiheuttamaa kohinaa (pikselilohkoja) (esimerkiksidvb-t-vastaanottimettaidvd-soittimet). 7»Elokuvatila«tunnistaa ja käsittelee kokoillanelokuvatkaikistakanavalähteistä.tämä tarkoittaa,ettävoitvastaanottaaainaoptimaalistakuvaa. Tämätoimiitiloissa480i,576ija1080iTVtoistossajamuissakanavalähteissä.

7 Jos»Elokuvatila«onkytkettykanavalle,jossa ei ole kokoillan elokuva -signaalia, voi ilmeitä vähäisiä ongelmia, kuten kuvan pysähtymistä,puuttuvaatekstitystätaiheikkoja viivojakuvassa. 7 Toiminto»Dyn. kontrasti«sovittaakontrastin dynaamisesti ja optimaalisesti vastaavaan kuvasisältöön. 7 Toiminnolla»Dyn.taustavalo«laitesovittaa taustavalonoptimaalisestikuvasisältöön. 7»Taustavalon«voi asettaa vain manuaalisesti,kuntoiminto»dyn.taustavalo«eiole käytössä. 7»MEMC«(MotionEstimation,MotionCompensation) -toiminto varmistaa liikettä ja kameranpanorointiasisältävänkuvantasaisennäytön. 5 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä.»KUVA-ASETUKSET«-valikossaonmyösmuitalisäasetuksia. 4 Valitse rivi»dnr«,»mpeg NR.«,»Eloisa väri«,»täysin kirkas«,»elokuvatila«,»gamma«,»dyn. kontrasti«,»dynaaminen taustavalo«,»taustavalo«tai»memc«näppäimellä»v«tai»«. Valitsearvonäppäimellä»<«tai»>«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. 2 0 SUOMI ASEtUKSEt ääniasetukset 1 Avaavalikko»i«-näppäimellä. 2 Valitse valikkokohde»ääniasetukset«näppäimellä»v«tai»«javahvistavalinta painamalla»«-näppäintä. ÄÄNIASETUKSET«-valikkotuleenäkyviin.» Huomaa: 7 Lisätoiminnotkuvataanseuraavissaosissa. ÄÄNIASETUKSET :46 Automaattinenäänenvoimakkuus TVasematlähettävätohjelmiaeriäänenvoimakkuuksilla.Automaattinenäänenvoimakkuudenrajoitin(AVL)-toiminnonavullaäänenvoimakkuus pidetäänsamana,kunvaihdatkanavienvälillä. 1 Valitserivi»AVL«näppäimellä»V«tai»«jamuutaasetusnäppäimellä»<«tai»>«. Huomaa: 7 Jos»SRS«-asetusonvalittu»Äänitila«-rivillä, AVL-riviäeivoivalita. Stereo/2-kanavaääni,mono 10 Äänitaso Tasapaino AVL Off Stereo Normaali Äänityyppi Äänitila Ekvalisaat. External connections Jos kanava vastaanottaa 2-kanavainen ääni -ohjelmaa, esimerkiksi elokuvaa alkuperäisellä äänellä äänikanavalta B (näyttö:»dual II«) ja dubattuaääniversiotaäänikanavaltaa(näyttö:»duali«),voivalitahaluamasiäänikanavan. Joslaitevastaanottaastereo-taiNicamohjelmia, sevaihtaaautomaattisestistereoääneen(näyttö:»stereo«). Voitvaihtaaääniasetukseksi»Mono«,josstereoäänenvastaanotonlaatuonhuono. 1 Valitse rivi»äänityyppi«näppäimellä»v«tai»«jasäädäasetustanäppäimellä»<«tai»>«. Kuulokkeet Audiolähdön asetus Loppu Back 20 Stereonlaajuus äänenvoimakkuus 1 Valitserivi»Äänenvoimakkuus«näppäimellä»V«tai»«jamuutaasetusnäppäimellä»<«tai»>«. Tämälaajentaaäänenlähtöästereo-ohjelmissa japarantaaäänenlaatuamono-vastaanotossa. 1 Valitse»Äänitila«näppäimellä»V«tai»«. 2 Valitseasetus»Tilaääni«näppäimellä»<«tai»>«. tasapaino 1 Valitserivi»Tasapaino«näppäimellä»V«tai»«jamuutaasetusnäppäimellä»<«tai»>«. SRStruSurroundXt* SRSTruSurroundXTonpatentoitu,TV-vastaanottimeenintegroituääniteknologia,jokatarvitsee vainsisäänrakennetutkaiuttimetsurroundääniefektintuottamiseen. 1 Valitse»Äänitila«näppäimellä»V«tai»«. 2 Valitse asetus»srs«näppäimellä»<«tai»>«. * SLabsInc:nlisenssilläTruSurroundXT,SRSja R -symboliovatsrslabs,inc:ntavaramerkkejä. 2 SUOMI 1 ASEtUKSEt truBassjaDialogClarity»TruBass«-asetustuottaakorostetunbassotehosteen.»Dialog Clarity«tunnistaa äänitallennusten puheosuudetjaparantaapuheentoistoa. Rivillä»ÄänitilaSRS«-valinta on oltava valittuna. 1 Valitse»TruBass«tai»Dialog Clarity«näppäimellä»V«tai»«. 2 Kytkevalintapäälletaipoispainamalla»<«- tai»>«-näppäintä. äänikuvaus(äänitekstitykset) Äänikuvausonlisä-äänikanavanäkövammaisille henkilöille. Kuvauksia on tarjolla toiminnasta, ympäristöstä,kohtauksenmuutoksesta,eleistäja näyttelijänkasvojenilmeistä. Tätä äänikanavaa lähetetään samanaikaisesti normaalillaäänellädigitaalisillakanavilla.käytettävyysonkunkinkanavanjalähettäjänmukainen. 1 Valitse rivi»äänikuvaus«näppäimellä»v«tai»«ja valitse vaihtoehto näppäimellä»<«tai»>«. 2 Valitserivi»Äänenvoimakkuus«näppäimellä»V«tai»«ja muuta äänenvoimakkuutta näppäimellä»<«tai»>«. taajuuskorjain Taajuskorjaintarjoaaneljäesiasetettuaääniasetusta(musiikki,urheilu,elokuvajapuhe)jalisäasetuksen(käyttäjä),jonkavoitmäärittääitse. 1 Valitse»Ekvalisaat.V«- tai»«näppäimellä ja vahvista valinta painamalla»«-näppäintä.»ekvalisaat.«-valikkotuleenäkyviin. Huomaa: 7 Jos»SRS«-asetusonvalittu»Äänitila«-rivillä,»Ekvalisaat.«-riviäeivoivalita. 2 Valitse»Asetus«-rivillä valinta»käyttäjä«näppäimellä»<«tai»>«.

8 Kaikki taajuuskaistanleveydet ovat aktiivisia. 3 Valitse taajuuskaistanleveys»120 Hz«näppäimellä»V«tai»«. 4 Valitsehaluamasiarvonäppäimellä»<«tai»>«. 5 Valitse seuraava taajuuskaistanleveys näppäimellä»v«tai»«. 6 Tallennaasetuspainamalla»Z«-näppäintä. Poistuminenasetuksesta 1 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. 2 2 SUOMI televisiotoiminta perustoiminnot Kytkeminenpäällejapoispäältä 1 Kytketelevisiovalmiustilastapäällepainamallanäppäintä»8«,»1...0«tai»P+«tai»P-«. 2 Kytketelevisiovalmiustilaanpainamalla näppäintä»8«. äänenkytkeminenpäälle/pois 1 Mykistääänitaikytkesetakaisinpäälle painamalla»p«-näppäintä. tietojennäyttäminen 1 Näytätiedot»?«-näppäimellä. äyttöpoistuuautomaattisestinäkyvistä N hetkenkuluttua. Kanavienvalitseminen 1 Valitseasetuksetsuoraanpainamallanäppäintä»1...0«. 2 Valitsekanavatvaihevaiheeltanäppäimellä»P+«tai»P-«. 3 Avaakanavaluettelo»«-näppäimellä, valitsehaluamasitv-kanavanäppäimellä»v«,»«,»<«tai»>«javahvistavalinta painamalla»«-näppäintä. Poistukanavaluettelostapainamalla»i«näppäintä. Kuvanpysäytys Joshaluatkatsellatiettyäkohtaustakauemmin, voit"pysäyttää"nykyisenohjelmankuvan. 1 AktivoiPysäytäkuva-toimintonäppäimellä»3«. 2 LopetaPysäytäkuva-toimintonäppäimellä»3«. Huomaa: 7 JosulkoinentietovälineonliitettyTVvastaanottimeen,ajansiirtotoimintoaktivoidaan näppäimellä»3«.ajansiirtotoimintoon kuvattusivulla29. Kanavienvalitseminenluetteloista Voitvalitakanaviaeriluetteloista(esim.kaikki kanavat,fav1-fav4). 1 Paina»,«-näppäintäavataksesikanavataulukoidenyleiskatsauksen. Yleiskatsausnäytetään. 2 Valitsekanavataulukkonäppäimell仫tai»V«jaavaasenäppäimell仫. 3 ValitseTV-kanavapainamalla»«-,»V«-,»<«-tai»>«-näppäintäjavahvistavalinta painamalla»«-näppäintä. 4 Paina»i«-näppäintäpoistuaksesikanavataulukosta. Kuva-asetukset Käytettävissäonerilaisiakuva-asetuksia. 1 Valitse»Käyttäjä«,»EcoTV«,»Eloisa«,»Luonnollinen«,»Elokuva«tai»Urheilu«painamalla»6«-näppäintä. oitmuuttaa»käyttäjä«-kuva-asetusta, V katso"kuva-asetukset"sivulta20. ääniasetukset Käytettävissäonerilaisiaääniasetuksia. 1 Valitseääniasetus»Käyttäjä«,»Musiikki«,»Luonnollinen«tai»Puhe«painamalla»5«-näppäintä. oitmuuttaa»käyttäjä«-ääniasetusta, V katso"ekvalisaaat."-lukusivulta22. EsiasetetunAV-kanavanvalitseminen 1 Avaa»Valitselähde«-valikko»AV«-näppäimellä. 2 ValitseAV-esiasetuspainamalla»«-,»V«-,»<«-tai»>«-näppäintäjavahvistavalinta painamalla»«-näppäintä. 3 SiirrytakaisinTV-kanavallepainamalla näppäintä»1...0«. äänikieli DigitaalisillaTVkanavillaonkäytettävissäuseita kieliä.tämäriippuulähetettävästäohjelmasta. 1 Avaavalintavalikko»F «-näppäimellä. 2 Valitse kieli painamalla»v«- tai»«näppäintä ja vahvista valinta painamalla»«-näppäintä. äänenvoimakkuudensäätäminen 1 Säädääänenvoimakkuutta» «-tai»+«-näppäimellä. 2 SUOMI 3 televisiotoiminta tekstitys DigitaalisillaTV-kanavillaonkäytettävissäuseita tekstityksiä. Tämä riippuu lähetettävästä ohjelmasta. 1 Avaavalintavalikko»y«-näppäimellä. 2 Valitsetekstityksetnäppäimellä»V«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. Sähköinenohjelmaopas SähköinenTV-opastarjoaayleiskuvankaikista seuraavallaviikollalähetettävistäohjelmista (vaindigitaalisetkanavat). 1 Näytäkanavatiedotpainamalla»tV-G«näppäintä. Huomautuksia: 7 Kaikkiasemateivättueyksityiskohtaista TV-opasta. 7 Useatlähetyskanavatlähettävätnykyisen aikataulun,muttaeivättarjoayksityiskohtaisiakuvauksia. 7 Lisäksiosalähetyskanavistaeitarjoa mitääntietoja. 2 ValitseTV-kanavapainamallanäppäintä»V«tai»«. alituntv-kanavantämänpäivänohjel-v mattulevatnäkyviin. isäksinäytetääntiedotnykyisestäohjel-l mastajayksityiskohtaisettiedot kanavasta. 3 Vaihdatietoihinnykyisestäohjelmastanäppäimellä»>«. Huomaa: Voitavatajasulkealaajennetutohjelmatiedot»?«-näppäimellä. 4 Valitseseuraavienlähetystentiedotpainamalla»V«-näppäintäjapalaanykyisenohjelmantietoihinpainamalla»«-näppäintä. 5 Valitsetulevienpäivienohjelmat» «-näppäimellä(vihreä)javaihdatakaisin nykyiseenpäivään» «-näppäimellä (punainen). 6 Vaihdatakaisinkanavavalintaan»<«-näppäimellä. 7 Zoomaus-toiminto Tällätoiminnollavoittarvittaessasuurentaa kuvaa. 1 Paina»v«-näppäintätoistuvastisuurentaaksesi näytönkuvaakolmivaiheisesti. Säästötila Tällätoiminnollavoitvähentäävirrankulutusta. 1 KytkeSäästötilapäälle»ECO«-näppäimellä. 2 KytkeSäästötilapoispäältäpainamallauudelleen»ECO«-näppäintä.

9 Vaihtotoiminto Tämä toiminto muistaa kanavan, jotka parhaillaankatsot,kunvaihdatmuillekanaville(vaihto). 1 Valitse vaihtomuistiin tallennettava kanava painamalla näppäimiä»1...0«tai»p+«,»p«ja vahvista valinta painamalla»z«näppäintä. 2 Vaihda toiselle TV-kanavalle painamalla näppäintä»1...0«tai»«,»v«. 3 Voit vaihtaa tallennetun TV-kanavan ja viimeksikatsotuntv-kanavanvälilläpainamalla»z«-näppäintä. 4 Lopetatoiminto»i«-näppäimellä. Huomautuksia: 7 Painamalla» «-näppäintä(keltainen) kahdesti,valitsemasiohjelmavoidaanlisätä muistiajastimeen. 7 Suodatatiettyjäohjelmia» «-näppäimellä(sininen),valitsekanavatyyppinäppäimellä»<«,»>«,»v«tai»«javahvista valintapainamalla»«-näppäintä.valittua kanavatyyppiävastaavatohjelmattulevat näkyviin. 7 PoistuelektronisestaTV-oppaasta»i«-näppäimellä. 2 4 SUOMI televisiotoiminta kuvamuodonvaihtaminen Televisio vaihtaa automaattisesti kuvamuotoon 16:9, jos muoto havaitaan SCART-liitännän kautta. 1 Valitse kuvamuoto» «(sininen) -näppäimellä. uva näytetään kuvamuodossa (esim. K»16:9«). oitvalitaseuraavistakuvamuodoista: V»AUtOMAAtt.«-muoto Kuvamuoto vaihdetaan automaattisesti»16:9«-muotoon16:9-ohjelmille. Kuvamuoto vaihdetaan automaattisesti»4:3«-muotoon4:3-ohjelmille.»overscan«-muoto TässätilassaHD-kuviaeileikataHDMI-taikomponenttiliitännöissä,vaannenäytetäänalkuperäisessäkoossa.TämätoimiivainHDMI-tilassa jayli720p-tarkkuudessa.»4:3«-muoto Kuvanäytetään4:3-muodossa.»16:9«-ja»14:9«-muodot Kuvaavenytetäänvaakasuunnassa4:3-muotoisissaohjelmissa,josmuoto»16:9«tai»14:9«on valittu. Kuvageometriaavenytetäänvaakasuunnassa. Todellisilla 16:9-tulolähteillä (SCART -liittimeen liitetystä multimediasovittimesta) kuva täyttää näytönkokonaan,jageometriaonoikea.»tekstitys«-muoto Josetnäetekstitystäkuvaruudunalaosassa,valitse»Tekstitys«.»letterBox«-muoto Letterbox-muoto soveltuu erityisen hyvin 16:9-muotoisilleohjelmille. Näytönyläjaalareunassaolevatmustatpalkit poistetaanja4:3kuvattäyttävätkokonäytön. Lähetetyt kuvat suurennetaan mutta niitä leikataanhiemanyläjaalareunasta.kuvageometria säilyymuuttumattomana.»panorama«-muoto Tämäasetussopiielokuville,joillaonerityisen leveämuoto. Kuvaavenytetäänvaakasuunnassa4:3-muotoisissaohjelmissa,jos»Panorama«-toimintoonvalittu. Kuvageometriaavenytetäänvaakasuunnassa. 2 SUOMI 5 USBtAllEnnUS tietojatV-ohjelmientallentamisestajatoistosta V- ohjelmien tallentaminen ja toisto on maht - Mahdollisetrajoituksetulkoista tietovälinettäkäytettäessä Lähetysaseman mukaan saatat joutua kohtaamaanerilaisiarajoituksiajoidenkintv-kanavien toiminnoissa. GRUnDIGeivoivaikuttaa näihinrajoituksiin. ähettäjä L dollistavaindigitaalisillatv-kanavilla(dvb-s, DVB-TjaDVB-C). kanavat(dvb-tjadvb- C)ovatmyöslähetysasemienmukaisia. allennettavat ja toistettavat digitaaliset TVT allennettavia T ja toistettavia ohjelmia, sekäajansiirtotoimintoavoidaankäyttäävainulkoisellatietovälineellä(kiintolevytaiusb-muistitikku).tietovälineenmuistikapasiteetinonoltava vähintään2gt. saatavillatietovälineillä.emmekuitenkaanvoi taatakaikkientietovälineidentoimivuutta. neellä, se voidaan toistaa vain TVvastaanottimella.Näitäohjelmiaeivoitoistaamuilla laitteilla. allennuksia voi tehdä useimmilla kaupoista T voi estää ohjelman tallen-t a m i s e n u l ko i s e l l e t i e t ovä l i n e e l l e. Jo ilmoitus»uri-suojaus!* Rajallinen PVRtoim.«-ilmoitus näkyy näytöllä, lähettäjä on rajoittanuttallennuksenajansiirtoa(yksitallennusmahdollinen)taiestänytsen(tallennusei mahdollinen). * RI=Userrightinformation(Käyttäjänoike-U ustiedot)(tekijänoikeustiedot). tovälineenarkistoon,toistossavoiollarajoituksia. Lähettäjä voi antaa katsoa tämän ohjelman yhdentaiuseitakertoja,muttasevoimyösolla käytettävissävaintiettyinäaikoina. sopimattomat ohjelmat vaativat PIN-koodin antamisen välittömästi ennen tallennuksenalkamista.jostätävaltuutustaeianneta,tallennuseiehkäkäynnisty. digitaaliseltatv-kanavaltavideonauhuriintai DVD-tallentimeen»AV1«-liittimellä(analoginen kuva/äänisignaali). Tämä edellyttää, että laitteesitukeekopiointitoimintoa. osohjelmaontallennettuulkoisellatietovälij - osäänitätjatallennatohjelmanulkoisentiej - os toimitat TV-vastaanottimesi korjattavaksi J jalaitteistonosiaonvaihdettava,etehkävoi enäätoistaatallennuksiakorjatullatv-vastaanottimella. mahdollista vain Saksassa soveltuvalla multimediasovittimella. laikäisille A KY-lähetysasemien palvelu on parhaillaan S ähettäjävoirajoittaamyösohjelmankopiointia L 2 6 SUOMI USBtAllEnnUS Ulkoisentietovälineenliittäminen Huomautuksia: 7 Kytkeennentietovälineenliittämistätelevisio valmiustilaan»8«-näppäimellä.liitälaiteja kytkesenjälkeentelevisiotakaisinpäälle. 7 Huomautuksia: 7 TVvastaanottimen»USB«-liitäntäantaa USB-määritystenmukaisestienintään 500mAvirtaa.Ulkoisetkiintolevyt,jotka vaativatenemmänvirtaa,onehkäliitettävä TVvastaanottimen»USBHDD«-liitäntään. 7 EnnenulkoisentietovälineenirrottamistaTVvastaanotinonkytkettävävalmiustilaan,jotteitapahdutietojenmenettämistä. TV-vastaanottimessasionkaksiUSB-liitäntää,»USBHDD«ja»USB«.»USBHDD«-liitäntääkäytetäänerillistä virtalähdettäkäyttävientietovälineiden liittämiseen, -esim.

10 Powered by TCPDF ( ulkoisetkiintolevyt. 7 Joskäytätverkkokaapeliaulkoisillakiintolevyillä,jokaonliitettyTV-vastaanottimen»USBHDD«-liitäntään,tämäverkkokaapeli onmyösirrotettavavirtalähteestä,kuntv sammutetaan. Ulkoistatietovälinettäeisaairrottaa TV-vastaanottimesta,kuntietovälineen tiedostojakäytetään. 7 USB-tallennuksenasetukset Valikonvalitseminen 1 Avaavalikko»i«-näppäimellä. 2 Valitserivi»USB-TALLENNUS«näppäimellä»V«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. USB RECORDING«-valikko tulee näky-» viin. USB-TALLENNUS :46 PRnP Autom. esikatselu Päällä USB C: % ,008 min 288 min 1 LiitäUSB-kaapelillaTVvastaanottimen»USB HDD«-liitäntäjavastaavaulkoisentietovälineenliitäntä(ulkoinenkiintolevy); tai LiitäUSB-muistitikunUSB-liitinTVvastaanottimen»USB«-liitäntään. Manage data medium Levy Osiointi Tark. levy Käyt. kapasit. Käyt. (Mt) Yhteensä (Mt) Remaining SD recording time Remaining HD recording time «painamalla 2 Vahvistanäyttö»» «-näppäintä(vihreä). iedostoselaintuleenäkyviin. T Lopetus Back 2 SUOMI 7 USBtAllEnnUS Automaattisen esikatselun päälle kytkeminen Josautomaattinenesikatseluonkytkettypäälle, valituntiedostonesikatselutuleenäkyviintiedostoselaimeen. 1 Valitserivi»Autom.esikatselu«näppäimellä»V«tai»«. 2 Kytketoimintopäälle»<«-tai»>«-näppäimellä (»Päälle«). 3 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. valitseosio,jotahaluatkäyttää. 1 Valitse rivi»osiointi«näppäimellä»v«tai»«. 2 Valitse käytettävä osio näppäimellä»<«tai»>«. 3 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. Ulkoisentietovälineentestaaminen Voit testata ulkoisen tietovälineen ja varmistaa sopiikosevalittuuntoimintaan. 1 Valitserivi»Levy«näppäimellä»V«tai»«. Josonliitettyuseitatietovälineitä,valitseniistähaluamasinäppäimellä»<«tai»>«. 2 Valitse rivi»osiointi«näppäimellä»v«tai»«.josuseitaosioitaonkäytettävissä,valitsekäytettäväosionäppäimellä»<«tai»>«. 3 Valitserivi»Tark.levy«näppäimellä»V«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. ietovälineentiedottulevatnäkyviin. T 4 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. Ulkoisentietovälineenalustaminen Huomautuksia: 7 Jos ulkoisella kiintolevyllä tai muistitikulla on vapaata tilaa ennen ensimmäistä tallennusta,voittallentaa. 7 Jos ulkoinen kiintolevy tai muistikortti alustetaan televisiolla, levymuodoksi tulee FAT. 1 Valitserivi»Alustalevy«näppäimellä»V«tai»«javahvistavalintapainamalla»«-näppäintä. äkyviintuleevaroitus. N 2 Aloita alustus painamalla» «-näppäintä (vihreä). ärjestelmä laskee tietovälineen salliman J enimmäistallennusajanjanäyttääsen. 3 Vahvista alustus painamalla» «-näppäintä (vihreä). unalustusonvalmis,enimmäistallennuspi-k tuusjatallennusnopeustulevatnäkyviin. Ulkoisentietovälineenvalitseminen JosTV-vastaanottimeenonliitettyuseitaulkoisia tietovälineitä,voitvalitaniistähaluamasi. 1 Valitse rivi»levy«näppäimellä»v«tai»«2 Valitsehaluamasitietoväline(»USBHDD«tai»USB«)näppäimellä»<«tai»>«. 3 Päätäasetuspainamalla»i«-näppäintä. Ulkoisentietovälineenosionvalitseminen Josulkoisessatietovälineessäonuseitaosioita, 2 8 SUOMI USBtAllEnnUS Aikasiirto-ohjelmien"keskeyttäminen Voitkeskeyttääohjelman,jotaoletkatsomassa. Tämäonhyödyllinentoiminto,josesimerkiksipuhelinsoi,kunkatseletvideotaetkähaluamenettääsentapahtumistamitään. Viimeisen kohtauksen Pysäytä kuva -näyttö näkyy näytöllä ja ohjelma tallennetaan ulkoisentietovälineenajansiirtomuistiin. 1 Keskeytänykyinenohjelmapainamalla»!«-näppäintä. uva on pysäytetty, ajansiirto ja jäljellä K oleva tallennusaika näkyvä näytöllä. Esimerkki:[- 00:00:01/00:50:00]. 2 Jatkaohjelmantoistoapainamalla»8«-näppäintä. hjelmantallennusjatkuu. O Huomaa: 7 Seuraavattoiminnotovatkäytettävissäajansiirtotilassa: Takaisinkelaus, paina»m«-näppäintä toistuvasti nopeuden mukaan (kuva on pysähtynyttakaisinkelauksenaikana); Eteenpäinkelaus, paina»,«-näppäintä toistuvastinopeudenmukaan; Valitsetauko»!«-näppäimellä. 3 Päätäajansiirtotoimintopainamalla»7«-näppäintä. iesti»live programme«(suora lähetys) V tulee näkyviin ja näet nykyisen ohjelman ilmanaikaviivettä. ohtaukset "ajansiirtomuistissa" poiste-k taan.. Ohjelmientallentaminen Voit tallentaa ohjelmia Ohjelmat tallennetaan ulkoiselletietovälineellejaohjelmaarkistoahallitaantv-vastaanottimenkautta. Tallennukseenpätevätseuraavatarvioidutajat: Teräväpiirto-ohjelmien(HD)tallennusaikaon 7minuuttia1Gt:nmuistilla,tavallistenohjelmientallennusaikaon26minuuttia. Voitkatsellatoistaohjelmaaarkistostatallennuksenaikana. Etvoimuuttaaesiasetuksia. Yhdenkosketuksenohjelmantallennus 1 ValitsetallennettavaTV-kanavanäppäimillä»1...0«tai»P+«,»P«japaina» «-näppäintäaloittaaksesitallennuksen. allennustiedot tulevat näkyviin: tallennus-t symboli,kanavannimi,ohjelma,tallennusaikajakäytettävissäolevamuistitila.

LCD TV 40 VLE 7130 WM

LCD TV 40 VLE 7130 WM LCD TV 40 VLE 7130 WM FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN LCD TV with LED Backlight 32 VLE 5400 BN FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 6 Yleistietoja 6 Television

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 48 VLE 4420 BM

LCD TV with LED Backlight 48 VLE 4420 BM LCD TV with LED Backlight 48 VLE 4420 BM FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS

Lisätiedot

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 6 Yleistietoja 6 Television

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP FI SV SUOMI Sisällysluettelo --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hyvät asiakkaat Tämä käyttöopas

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS 32PFL3008T. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS 32PFL3008T käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

6 Television erikoisominaisuudet 7 Digitaalisten asemien vastaanottaminen 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET 6 Yleistietoja 6 Television

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VISION DTV 3210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242865

Käyttöoppaasi. VISION DTV 3210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242865 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1

Sisällysluettelo... 1 Ohjeet digisovittimien tehdasasetusten palauttamiseen / kanavien uudelleen hakuun 15.1.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tehdasasetusten palauttaminen... 3 Wbox HD2, HD2s ja HD3... 4 Topfield

Lisätiedot

Käyttöopas VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA

Käyttöopas VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA FIN_20120917 Lue opas kokonaisuudessaan ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat tuotteen huolimattomasta käsittelystä. Käyttöopas

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV2017EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV2017EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

TF100C mini ALOITUSOPAS

TF100C mini ALOITUSOPAS TF100C mini ALOITUSOPAS Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. . 2 Turvallisuusohjeet Lue ja säilytä seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TOSHIBA 42RV625D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2367368

Käyttöoppaasi. TOSHIBA 42RV625D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2367368 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TOPFIELD CRC Käyttäjän Viite. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX-kortinlukija

TOPFIELD CRC Käyttäjän Viite. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX-kortinlukija TOPFIELD CRC-1400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX-kortinlukija Käyttäjän Viite 1.2 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 3 1.2.1 Etupaneeli Digitaalisen vastaanottimen etupaneelissa

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42C96HC http://fi.yourpdfguides.com/dref/784563

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42C96HC http://fi.yourpdfguides.com/dref/784563 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi Elisa Viihde Pikaopas Kaapelimodeemi Laitteiden asentaminen 1. Liitä laajakaistamodeemi antennijohdolla kaapelitelevisioverkkoon ja käytä T-haaroitinta, jotta voit kytkeä myös digiboksin kaapelitelevisioverkkoon.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje Motorola 1710 Tällä sivulla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa laitetta sekä muuta irtaimistoa. VAROITUS Noudata näitä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG 325300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909109

Käyttöoppaasi. LG 325300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909109 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TOSHIBA AV-505 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3872847

Käyttöoppaasi. TOSHIBA AV-505 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3872847 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lue tämä opas ennen käyttöönottoa. DNA TV-hubi PIKAOPAS

Lue tämä opas ennen käyttöönottoa. DNA TV-hubi PIKAOPAS Lue tämä opas ennen käyttöönottoa DNA TV-hubi PIKAOPAS TERVETULOA DNA TV-HUBIN KÄYTTÄJÄKSI! DNA TV-hubilla nautit vapaasti katsottavista ja maksu-tv -lähetyksistä. DNA TV-hubi yhdistää television, netti-tv-sovellukset,

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevisioverkon muutokset Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 2017...2026 UHF-alueen TV:n taajuusmuutokset 2015-2016

Lisätiedot

Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4100 series Käyttöopas 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHT4100 32PHT4100 40PFH4100 40PFT4100 40PFT4100 48PFH4100 48PFT4100 48PFT4100

Lisätiedot

DIGITAALISEN TARINAN TUOTTAMINEN MICROSOFT PHOTO STORY 3- OHJELMAN AVULLA VAIHEINEEN

DIGITAALISEN TARINAN TUOTTAMINEN MICROSOFT PHOTO STORY 3- OHJELMAN AVULLA VAIHEINEEN OMAN ALAN ESITELMÄ DIGITAALISENA TARINANA Laaditaan digitarina jostakin oman alan aiheesta (ks. lista aiheista). Edetään seuraavasti: 1. Valitse listalta aihe. Voit myös ehdottaa omaa aihetta. 2. Mieti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

LCD TV 40 VLE 7139 BR

LCD TV 40 VLE 7139 BR LCD TV 40 VLE 7139 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus ja TURVALLISUUS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

DVD-RAM-levyjen käyttö

DVD-RAM-levyjen käyttö Tämä opas sisältää vähimmäistiedot, joita tarvitaan DVD-RAM-levyjen käyttöön DVD MULTI -asemassa Windows 98/Me/2000 -käyttöjärjestelmässä. Windows, Windows NT ja MS-DOS ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöopas 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900

Käyttöopas 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900 Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Käyttöopas 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900 55PUT4900

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT KIEL CD30 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329679 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöohje. Wbox HD2. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Käyttöohje. Wbox HD2. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Käyttöohje Wbox HD2 Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet Tämä laite on valmistettu

Lisätiedot

Din bruksanvisning SHARP LC-32LE140E http://no.yourpdfguides.com/dref/4360325

Din bruksanvisning SHARP LC-32LE140E http://no.yourpdfguides.com/dref/4360325 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE

GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE GALAXIS-DIGISOVITIN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Galaxis Digiboxin käyttäjäksi!...2 2. Digiboxin oikea sijoituspaikka...2 3. Digiboxin liittäminen televisioon:...3 3.1. Digiboxi + TV...3 3.2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP LC-22LE320E http://fi.yourpdfguides.com/dref/4462264

Käyttöoppaasi. SHARP LC-22LE320E http://fi.yourpdfguides.com/dref/4462264 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PW8717 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981438 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisältö Lue nämä Turvaohjeita 4 (Varoitus) Huomautukset 5 Kunnossapito 5

Sisältö Lue nämä Turvaohjeita 4 (Varoitus) Huomautukset 5 Kunnossapito 5 Käyttöohjeet LCD-televisio Mallinro TX-32LE8F Sisältö Lue nämä Turvaohjeita 4 (Varoitus) Huomautukset 5 Kunnossapito 5 Pikaopas Tarvikkeet / lisävarusteet 6 Säädinten tunnistus 7 Perusliitäntä 8 Automaattiset

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

TOPFIELD TF 200C ALOITUSOPAS. Digitaalinen kaapelivastaanotin. CONAX -kortinlukija. * Kokonainen kayttoohje ladattavissa osoitteesta

TOPFIELD TF 200C ALOITUSOPAS. Digitaalinen kaapelivastaanotin. CONAX -kortinlukija. * Kokonainen kayttoohje ladattavissa osoitteesta TOPFIELD TF 200C ALOITUSOPAS Digitaalinen kaapelivastaanotin CONAX -kortinlukija * Kokonainen kayttoohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi 1. Turvallisuusohjeet Lue ja säilytä seuraavat turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 60PFL6008S http://fi.yourpdfguides.com/dref/5394556

Käyttöoppaasi. PHILIPS 60PFL6008S http://fi.yourpdfguides.com/dref/5394556 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Ympäristötiedot... 5 Korjaus... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 7 Takaosan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot