Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12"

Transkriptio

1 Sisältö Säädöstietoja... Varoitussymbolien kuvaus... Turvallisuutta koskevia huomautuksia... Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n esittely...5 Ominaisuudet...5 Jalustan asennus...6 Jalustan irrottaminen...6 Seinäkiinnityssarjan asentaminen...7 Ohjauspaneeli...8 Tulo- ja lähtöliitännät...9 Kaukosäädin TV:n ottaminen käyttöön...11 Virtaliitäntä...11 Takaosan liitännät Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...1 Media Center-valikkoon...1 Valokuvien katselu...1 Musiikin toisto...14 Vidoiden katsominen...14 Ajansiirtotoiminto...14 PVR (Personal Video Record) Vianetsintä Ajoituksen tuki Tekniset tiedot

2 Säädöstietoja CE-yhdenmukaisuuslauseke Tämä laite on yhdenmukainen EUneuvoston direktiivin 004/108/EY vaatimusten kanssa lähennettäessä jäsenvaltioiden lakeja, jotka liittyvät sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen ja direktiiviin 006/95/EY mukainen jäsenvaltioiden tietyissä jänniterajoissa käytettäviä sähkölaitteita koskevia lakeja harmonisoitaessa. Hannspree ei ota vastuuta mistään vaatimusten täyttämisvirheestä, joka johtuu ei-suositeltavasta laitteen muuttamisesta. Varoitussymbolien kuvaus Turvallisuutta koskevia huomautuksia Sijainti VAARA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS Tätä symbolia käytetään huomauttamaan käyttäjiä kiinnittämään huomiota tärkeisiin kuvauksiin, jotka koskevat käyttöä, kunnossapitoa (korjaus) ja muita tärkeitä tietoja, jotka liittyvät tähän TV-vastaanottimeen. VAARA Tätä symbolia käytetään huomauttamaan käyttäjiä vaarallisiin ja eristämättömiin komponentteihin liittyvästä sähköiskun vaarasta. Asennuksen turvallisuutta koskevat huomautukset Älä altista TV-vastaanotinta pitkäksi aikaa auringonpaisteelle tai muille voimakkaille lämmönlähteille. Jätä riittävä väli TV:n ja seinän väliin kuumentumisen varalta. Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Laitetta ei saa altistaa veden tippumiselle tai roiskevedelle, eikä nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, saa asettaa laitteen päälle. Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu vain ammattihuoltohenkilöstön käytettäväksi. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi ei tule tehdä mitään muita huoltotoimenpiteitä, kuin mitkä sisältyvät käyttöohjeisiin, ellet ole pätevä sellaisia tekemään. Asennus Tulipalon estämiseksi pidä kynttilät ja muu avotuli aina loitolla tästä tuotteesta. Älä sijoita TV-vastaanotinta tiloihin, joissa on runsaasti höyryä tai pölyä. Vältä tukkimasta TV:n tuuletusaukkoja äläkä aseta TV:tä vuoteelle, sohvalle, matolle tai umpinaiseen tilaan. Asenna ulkoantenni etäälle sähkölinjoista välttääksesi mahdolliset vaaratilanteet. Henkilökohtainen turvallisuus Virransyötön ylikuormituksen välttämiseksi älä liitä liian montaa sähkölaitetta pistorasiaan, jakopistorasiaan tai jatkokaapeliin. TV-vastaanottimen sisällä on vaarallisen korkeajännitteisiä komponentteja. Sähköiskun vaaran välttämiseksi kantta ei saa irrottaa. Älä laita tai pudota metalliesineitä, pieniä esineitä tai syttyviä materiaaleja TV:n ilma-aukkoihin. Jos TV putoaa tai muuten vahingoittuu, irrota virtajohto heti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. Jos nestettä on läikkynyt tai tippunut TV:n sisään, ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. TV-vastaanottimen kuvaruutu on tehty lasista. Vältä kohdistamasta siihen iskuja ja sen naarmuttamista. Jos ruutu on rikkoutunut, älä koske rikkoutuneeseen lasiin. Älä anna lasten käyttää TV:tä valvomatta. Ole varovainen irrottaessasi virtapistoketta. Pitele pistokkeesta kiinni. Älä yritä irrottaa pistoketta vetämällä sitä johdosta. Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle. Liiallinen melu kuulokkeita käytettäessä voi heikentää kuuloa. Tavaramerkkiä koskeva huomautus Hannspreen tuotteet sisältävät High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) -teknologiaa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-dsymboli ovat Dolby Laboratories in tavaramerkkejä. "HD TV"-logo on DIGITALEUROPEn tavaramerkki. (ADU) "DVB ja DVB-logot ovat DVB Projectin tavaramerkkejä". FREEVIEW-sanat ja logot ovat DTV Services Ltd:n tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. DTV Services Ltd. CI Plus -logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki. Jos laitteen virrankatkaisimena käytetään virtapistoketta tai laitteen virtakytkintä, irti kytketty laite pysyy käyttövalmiina. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä niitä asianmukaisesti. Käsittele vioittuneita tai vuotavia paristoja varovasti, ja pese kädet saippualla, jos ne joutuvat kosketuksiin vuotaneiden kemiallisten nesteiden kanssa. Jos kaukosäätimessä on kaksi paristoa, älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään, sillä uusien paristojen kestoikä lyhenee. Kemiallisia nesteitä saattaa vuotaa vanhoista paristoista. On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Vaihda vain samaan tai valmistajan suosittelemaan vastaavaan tyyppiin. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Katso paikalliset kierrätystai jätehuoltomääräykset ja ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen käytettyjen paristojen hävittämiseksi. Kaukosäätimessä saattaa olla magneetti, joten älä laita magneetille herkkiä esineitä, kuten kelloja, luottokortteja tai muistitietovälineitä kannen lähelle. Älä käytä voimaa vetäessäsi kaukosäätimen kantta auki; nivel saattaa vahingoittua.

3 Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet 011 Hannspree, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä ohjekirja on suojattu tekijänoikeuksin ja luovutetaan luvanvaraisesti, joka rajoittaa sen käyttöä, kopioimista ja jakelua. Tämän käsikirjan mitään osaa ei saa monistaa missään muodossa millään tavalla ilman edeltävää Hannspreen kirjallista lupaa. Tässä ohjekirjassa kuvattu tv saattaa sisältää tekijän oikeudella suojatun Hannspreen (tai muun kolmannen osapuolen) ohjelmiston. Hannspree (tai muu kolmas osapuoli) säilyttää yksinomaiset oikeudet tekijän oikeudella suojattuun ohjelmistoon, kuten oikeuden jakaa tai monistaa tekijän oikeudella suojattua ohjelmistoa. Vastaavasti, ja soveltuvan lain sallimassa määrin, mitään tässä kuvattuun tuotteeseen sisältyvää tekijän oikeudella suojattua ohjelmistoa ei saa jakaa, muuttaa, siihen ei saa käyttää käänteistekniikkaa tai sitä ei saa monistaa millään tavalla ilman edeltävää Hannspreen (tai kolmannen osapuolen) kirjallista lupaa. Tässä esitetyt Hannspreen logot ovat Hannspreen tavaramerkkejä. Kaikkia muita tässä mainittuja tuotenimiä, tavaramerkkejä tai logoja käytetään vain tunnistustarkoituksiin, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä kuvatun tuotteen ostamisen ei katsota antavan, suorasti tai epäsuorasti, estoppel-periaatteen tai muun syyn mukaisesti lisenssiä Hannspreen tekijänoikeuksiin, patentteihin, patenttihakemuksiin tai tavaramerkkeihin, lukuun ottamatta normaalia, ei-yksinomaista käyttöä, joka syntyy lain mukaan ostettaessa tuote. KIERRÄTYSTIETOJA Meille Hannspreessä ympäristönsuojelustrategia on hyvin tärkeä ja me uskomme vahvasti, että se auttaa meitä saavuttamaan terveellisemmän ympäristön teollisesti tuotettujen teknologisten laitteiden asianmukaisella käsittelyllä ja kierrätyksellä niiden käyttöiän päässä. Nämä laitteet sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan purkaa ja koota uudelleen upouusiksi hienoiksi laitteiksi. Toisaalta osa materiaaleista voidaan luokitella vaarallisiksi ja myrkyllisiksi aineiksi. Suosittelemme vahvasti, että otat yhteyttä tarjamiimme yhteystietoihin tämän tuotteen kierrättämiseksi. Katso lisätietoja osoitteesta WEEE-säädösten mukaan tätä tv-vastaanotinta ei tule käsitellä Euroopassa normaalina jätteenä, kun se poistetaan käytöstä. Katso kierrätystietoja web-sivuiltamme sen käsittelyä varten.

4 Huomioitavaa: LED TV on tarkoitettu vain viihdekäyttöön ja visuaaliset näyttötoiminnot on poissuljettu. Tämä laite käyttää VGA-liitintä PC:hen liittämiseksi. Päätaajuuden vaikutuksen vähentämiseksi lähdesignaalissa tulee käyttää ferriittisuojauksella varustettua VGA-näytön kaapelia. Johdanto Kiitos, kun ostit Hannspree LED TV:n. Uudessa TV:ssäsi on ylivoimainen ääni ja video rikastuttamassa elämää kehittyneellä teknologiallaan. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen kuin laitat TV:n kuntoon ja käytät sitä. TV:n turvallisuuden ja oikean asennuksen sekä käytön takaamiseksi on tärkeää, että tämän ohjekirjan turvallisuus- ja käyttöohjeita noudatetaan. Tämä ohjekirja on suunniteltu avustamaan TV:n asettamisessa ja käytössä. Tämän ohjekirjan tietojen täsmällisyys on tarkistettu huolellisesti, mutta siällön oikeellisuudesta ei kuitenkaan anneta takuita. Tässä ohjekirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Soveltuvan lain sallimassa määrin Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ei ole vastuussa suorasta, epäsuorasta, erityisestä, esimerkinomaisista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tässä ohjekirjassa olevasta virheestä tai laiminlyönnistä, vaikka sellaisen vahingon mahdollisuudesta on etukäteen ilmoitettukin. Takuu ja huolto/korjaus Katso täyden takuupalvelun osalta Takuukorttia, joka kuuluu tämän TV:n toimitukseen. Huolto- ja korjaustiedot Suomi: Jos ilmenee tarvetta huoltoon, ota yhteys HANNspree Technical Service Centeriin ja viittaa takuukortin ehtoihin. Tutustu HANNspree Europe -Web-sivustoon: ja siirry osaan Huolto Korjaushuolto. Pakkausmateriaalin hävittäminen: Varmista tuotteen ympäristöystävällinen hävittäminen paikallisten lakien ja direktiivien mukaisesti. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Puhdistus TV:n puhdistusohjeet 1 Puhdista tv säännöllisesti pehmeällä liinalla pölyn ja lian poistamiseksi. Itsepintaiset tahrat voi poista miedossa pesuaineliuoksessa kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai muita aggressiivisia puhdistustapoja. Ne voivat vahingoittaa koteloa tai näytön pintaa. 4

5 1. Näin pääset alkuun Pakkauksen sisältö Varmista, että seuraavat osat ovat mukana laatikossa. Ota yhteys Hannspree-asiakaspalveluun välittömästi, jos jotakin puuttuu tai on vaurioitunut. User's Manual Quick Start Guide Warranty Card TV Käyttäjän käsikirja Pikaopas Takuukortti Kaukosäädin ja paristot SCART-sovitin TV-teline Ruuvit Yksinkertainen ruuvitaltta TV:n esittely Voit katsoa DVB-T- ja DVB-C-lähetyksiä, kaapeli- tai digitaalisia televisiokanavia, ja liittää helposti video-, STB- tai DVD-soittimen SCART-, HDTV- (komponentti) ja HDMI-tuloportteihin (näiden porttien sijainti vaihtelee mallin mukaan). Voit käyttää tv:tä myös PC-tietokoneen näyttönä liittämällä sen VGAportin kautta. Mukavat TV:n ohjauspainikkeet ja kätevä kaukosäädin mahdollistavat kanavien vaihtamisen, äänenvoimakkuuden säätämisen ja näyttöasetusten muuttamisen helppokäyttöisellä kuvaruutuvalikkojärjestelmällä. Sisäänrakennetut stereokaiuttimet antavat täyteläisen äänen ja audiolähtöportteihin voidaan liittää mukavasti ulkoinen äänijärjestelmä tai kulokkeet. Ominaisuudet TV-viritin: Sisäänrakennettu tv-viritin (analoginen, DVB-T, DVB-C) Audio-/videotuki: SCART-tulo VGA (PC) -tulo HDMI-tulot HDTV (komponentti) -tulo R/L-audiotulot VGA (PC) -audiotulot,5 mm stereokuulokelähtö SPDIF-lähtö Kuvaruutunäytön (OSD) valikkojärjestelmä Teksti-tv (TV RF+SCART) 1,5v sivun muistilla Sisäänrakennetut stereokuulokkeet Kuvanparannusteknologia :/:-alasveto (4P) D comb -suodatin Kohinanvaimennus D-lomittamattomuuden lisäasetukset Reunan parannus HDTV ( ) PVR ja ajansiirtotoiminto Huomaa: Tässä käyttöohjeessa mainitut tukilaitteet vaihtelevat eri mallien mukaan. Katso lisätietojen saamiseksi valmistajan käyttöohjetta tai TV-mallin pikakäynnistysopasta. 5

6 Jalustan asennus 1 Aseta tv:n kuvaruutu varovasti alassuin pehmustetulle alustalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. Asenna vain toisen henkilön avustuksella. Varmista, että jalustaa kootessasi tiedät, kumpi on sen etu- ja kumpi takaosa. Kiinnitä jalusta ja kiinnitä se toimitukseen kuuluvilla ruuveilla. Kiristä ruuvit ristipääruuvitaltalla. Jalustan irrottaminen 1 Aseta tv:n kuvaruutu varovasti alassuin pehmustetulle alustalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. Irrota ruuvit ja irrota jalusta tv-vastaanottimesta. LED TV:n asennus vaatii erityistaitoa, ja sen saa tehdä vain pätevä huoltohenkilöstö. Asiakkaiden ei tule yrittää tehdä työtä itse. Hannspree ei ota vastuuta väärästä asennuksesta tai asentamisesta, joka johtaa tapaturmaan tai vammaan. Voit kysyä ammattihuoltohenkilöstöltä valinnaisen kiinnikkeen käytöstä TV:tä seinään asennettaessa. 6

7 Seinäkiinnityssarjan asentaminen Seinäkiinnitysnimikkeet (myydään erikseen) mahdollistavat TV-vastaanottimen kiinnittämisen seinään. Katso lisätietoja seinäkiinnityksestä seinäkiinnitysnimikkeiden toimitukseen kuuluvista ohjeista. Ota yhteys pätevään teknikkoon, kun asennat seinäkiinnikkeitä. Hannspree ei vastaa mistään tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai itsellesi tai muille aiheutuneista vammoista, jos päätät asentaa tvvastaanottimen itse. Älä asenna seinäkiinnityssarjaa tv:n ollessa kytkettynä päälle. Se voi aiheuttaa sähköiskun. VESA-yhteensopiva seinäkiinnike (LxK) Kiinnitysreikien lukumäärä Ruuvityyppi Maksimikuorma 100x100 mm 4 Metrinen 4 x 1 mm 60 kg 1 Osta VESA-yhteensopiva seinäkiinnike (katso yllä olevaa taulukkoa). Valitse seinältä paras paikka tv:lle. Kiinnitä seinäkiinnike lujasti seinään. 4 Kiinnitä tv kiinnikkeeseen käyttäen tv:n takana ja keskellä olevia 4:ää asennusreikää. Asennuspaikan varmistaminen Säilytä vaaditut etäisyydet laitteen ja muiden kohteiden välillä (esim. seinät) kunnollisen tuuletuksen varmistamiseksi. Tämän laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai muihin ongelmiin laitteessa johtuen sen kohonneesta sisälämpötilasta. Asenna laite niin, että kuvassa näytetyt vaaditut etäisyydet säilytetään. Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnitystä, käytä ainoastaan Hannspreen toimittamia osia. Kun asennat laitteen jalustan kanssa 10 cm Kun asennat laitteen seinäkiinnityksellä 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Huomaa: Lue varsinaiset seinäkiinnikkeen ohjeet TV:n asentamiseksi kunnolla seinään. 7

8 Ohjauspaneeli Nro Kuvaus Painike Toiminto 1 Ohjelman valinta Äänenvoimakkuuden säätö P P VOL + VOL - Paina ohjelmanumeron suurentamiseksi tai siirry ylöspäin edelliseen kohtaan OSD-valikossa. Kytke TV päälle painamalla valmiustilassa. Paina ohjelmanumeron pienentämiseksi tai siirry alaspäin seuraavaan kohtaan OSD-valikossa. Kytke TV päälle painamalla valmiustilassa. Paina äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai siirry oikealle OSD-valikossa. Paina äänenvoimakkuuden vähentämiseksi tai siirry vasemmalle OSD-valikossa. Valikko MENU Paina kuvaruutunäytön (OSD) valikon kytkemiseksi päälle/ pois päältä. 4 Tulo INPUT Vahvista painamalla OSD-valikkovalinta. 5 Virta Paina kytkeäksesi TV:n päälle tai pois päältä. 6 Valoanturi ja kaukosäätimen infrapuna-anturi Käytetään ympäristön näkyvän valotason tunnistamiseen. Ottaa vastaan tulevat kaukosäätimen ohjauskomennot. 8

9 Tulo- ja lähtöliitännät Katso etukannen kuvituksesta tulojen ja lähtöjen sijainnit. Nro Kuvaus Liitin Toiminto 1 SPDIF SPDIF Kuulokelähtö Liitä digitaaliseen audiolähtölaitteeseen kuten kotiteatteri. Liitäntä kuulokkeisiin tai ulkoisiin kaiuttimiin sisäänrakennetulla vahvistimella. CI CI SLOT Liitäntä CI-laitteeseen (CI-korttipaikka CI+). HDMI 1 4 HDMI 1 -/HDMI -/ HDMI -tulo Liitä HDMI-laitteisto tai HDMI-DVI-sovittimen kaapeli laitteisiin, kuten DVD-soitin tai multimediasovitin. 5 USB USB Liitä USB-laitteeseen, kuten USB-flash-asema tai USB-kiintolevyasema. 6 VGA (PC IN) -tulo Liitäntä PC:n VGA-porttiin. 7 Kaapeli/antenni VGA PC IN Liitäntä antenniin tai kaapeli-tv:hen. 8 SCART-sovitin 9 PC-äänitulo CABLE/ANTENNA DTV/TV ADAPTER SCART Liitä ulkoiseen laitteeseen, kuten Video-, STBtai DVD-soitin, toimitukseen kuluvalla SCARTsovitinkaapelilla. Liitä PC:n linja-/audiolähtöporttiin. 10 Komponenttitulot VIDEO Pr AUDIO PC IN Pb Y R-AUDIO-L COMPONENT Liitäntä ulkoiseen laitteeseen, kuten VCR, STB tai DVD-soitin. 9

10 Kaukosäädin 1 Paina tulosignaalityypin valitsemiseksi. Näppäimistö Paina valitaksesi ohjelman suoraan. Paina 0-9 ohjelmanumeron syöttämiseksi (paina 1 ja 0 ohjelmalle 10). 4 Vaihda painiketta painamalla dynaamista -taustavaloasetusta. Siirry painiketta painamalla päävalikkoon, palaa edelliseen valikkoon tai poistu valikkonäytöstä. 5 Nuolet p q Päävalikossa navigoiminen, valikkovaihtoehtojen valitseminen, seuraavaan tai edelliseen valokuvaan, kappaleeseen tai videoleikkeeseen siirtyminen USB-tilassa. t u (*Zoom +-) Päävalikossa navigointiin; toimintojen asettamiseen ja arvojen muuttamiseen. u -painiketta voidaan käyttää myös vastaavan alivalikon avaamiseen. * Kuvaformaatin valitseminen. 6 7 Paina näyttääksesi pikavalikon: Kuvansäätö, Äänen esiasetus, Time shift, PVR, Schedule list ja USB. Paina näyttääksesi ohjelmatiedot (jos käytettävissä). Paristojen asettaminen (Paristokoko: AAA) Äänenvoimakkuuden säätö Paina + äänenvoimakkuuden lisäämiseksi. Paina - äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. 9 Paina vaihtaaksesi äänen pois päältä ja uudelleen päälle. 10 Teksti-tv-tila Vaihda painiketta painamalla teksti-tv päälle ja pois päältä. 11 ATV-lähteen kanssa, jos teksti-tv-tila ei ole aktivoituna ja teksti-tv:ssä on tekstityssivu, paina näytä tekstityssivu. Paina DTV-lähteellä valitaksesi tekstityskielen, joka on käytettävissä valitulle digitaaliselle TV-ohjelmalle. 1 Virta Paina kytkeäksesi TV:n päälle tai pois päältä Painiketta painamalla saat näkyviin kanavien tarkemmat ohjelmatiedot (vain DTV). Paina poistuaksesi valikkonäytöstä tai teksti-tv:stä. Paina siirtyäksesi alivalikkoon tai aktivoidaksesi asetuksen; pysäyttääksesi kuvan/ poistaaksesi pysäytyksen kuvasta digitaalisessa TVtilassa. Paina palataksesi edelliselle kanavalle; palataksesi USBtoiminnon edelliseen valikkoon. 17 Valitse ohjelma Suurenna kanavanumeroa painamalla P. Pienennä kanavanumeroa painamalla P. 18 Kanavaluettelon näyttämiseksi. 19 Paina käyttääksesi perinteistä analogista TV-tilaa. 0 Väripainikkeet Väripainikkeita painamalla voit suorittaa määrättyjä toimintoja kuvaruutuvalikossa tai tekstitv-tilassa. Sininen ( ): Käytettävissä olevan äänityypin valitseminen analogiselle tv-ohjelmalle, audiokielen valitseminen valitulle digitaaliselle tv-ohjelmalle. Huomioitavaa: Käytä parhaan tuloksen saamiseksi kaukosäädintä oikean etäisyyden sisäpuolella TV:n edestä katsottuna. Älä ylitä 0 asteen kulmaa osoittaessasi TV:tä kohti. Toimintaetäisyys saattaa lyhentyä silloin, kun signaalianturiin kohdistuu voimakas suora valo. Tähtää kaukosäätimen lähettimellä signaalianturiin ja varmista, että välissä ei ole esteitä. 10

11 . TV:n ottaminen käyttöön Virtaliitäntä Liitä virtajohdon pistoke virtapistorasiaan. Takaosan liitännät Katso laiteliitäntöjen ohjeet seuraavasta kuvasta ja taulukosta. Liittämisjärjestys HDMI on paras tapa liittää laite. Jos sitä ei ole käytettävissä, siirry alaspäin luettelossa löytääksesi liitännän, joka on käytettävissä kullekin laitteelle. 1 HDMI Komponentti * Tyypillinen asettelu SPDIF CI SLOT HDMI 1 SCART USB VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA COMPONENT PC IN SCART DTV/TV PC IN 1 HDMI Komponentti HDMI 1 VIDEO Pr Pb Y R-AUDIO-L AUDIO A COMPONENT PC IN S HDMI USB Käytä HDMI:tä ulkoisten laitteiden liittämiseen, kun käytettävissä. Jos ei käytettävissä, käytä Component. Käytä COMPONENT AV-laitteisiin liittämiseen. Pr/Cr Pb/Cb Y R L SCART Y R-AUDIO-L AUDIO ADAPTER CABL ONENT PC IN SCART D SCART Liitä laite toimitukseen kuuluvalla SCARTsovitinkaapelilla AV-laitteisiin, joissa on SCART-liitäntä. Antenni/Kaapeli Käytä tätä liitäntää, kun on liitettävä suoraan antenni- tai kaapelijärjestelmään kaapelirasian käytön asemesta. AUDIO ADAPTER CABLE/ANTENNA VGA PC IN SCART RF-koaksiaalijohto (75 Ω) DTV/TV PC IN Varo taivuttamasta kuparijohtoa. Antenni Tai Or Kaapeli-TV 11

12 . Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö Kuvaruutunäytttö (OSD) -valikkojärjestelmä tarjoaa nopean ja yksinkertainen menetelmän TV-asetusten säätämiseen. OSD-valikkoon pääsee helposti kaukosäätimen painikkeilla. Ennen kuin mennään kuhunkin OSD-valintaan yksityiskohtaisemmin tutustutaan OSD-järjestelmän sijaintipaikkaan: Päävalikot: Näyttää päävalikot. Kuva Kuva Ääni TV Setup Lapsilukko Kuvansäätö Oma Kirkkaus Kontrasti Värikylläisyys Terävyys OK Enter Dynaam. ECO-taustavalo Automaattinen Select Värilämpö Viileä Menu Exit Näyttötila 16:9 format Exit Exit Autom. formaatti Päällä Ohjeet: Pikaohjeet asetusten säätämiseksi. Säädettävissä olevat valinnat: Näyttää säädettävissä olevien vaihtoehtojen asetuksen/arvon. Toiminto TV:n ohjauspaneeli Kaukosäädin OSD-valikko Ylös Nuoli p Alas Nuoli q Valitse/ Lisää Nuoli u Valitse/ Vähennä Nuoli t Palaa 1

13 Media Center-valikkoon Tv-vastaanottimesi on varustettu USB-liitännällä, joka mahdollistaa USB-laitteelle tallennettujen valokuvien katselun, musiikin kuuntelun ja videoiden toistamisen. USB USB Laite USB.0 -laite Tiedostojärjestelmä Valokuvatiedostomuoto Musiikkiformaatti Videotiedostoformaatti Tiedostomuoto USB-muisti, USB-kortinlukija FAT/FAT /NTFS JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP) Bittinopeus: k, 64k, 96k, 18k, 196k, 56k, 0kbps Näytteenottotaajuus: k, 44,1k, 48kHz MPEG1/ (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.64 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Liitä USB-laite TV-vastaanottimen USBliitäntään. Kun USB-laite on tunnistettu, se siirtyy suoraan Media Center-valikkoon. Media Center Photo Musiikki Video Valitse OK Vahvista Exit Poistu Valokuvien katselu 1 Valitse Media Center > Photo ja siirry sitten päätiedostojen selaimeen painamalla -painiketta. Valitse päätiedostojen selaimessa valokuva tai sisäinen tiedostokansio käyttämällä -painikkeita. Valitse sisäinen tiedostokansio ja siirry alatiedostojen selaimeen painamalla Kun painat -painiketta, valokuvavalikko näytetään kansiotilassa. - Lajittele: Lajittele kansiot ja valokuvat päivämäärän tai nimen perusteella. - Muokkaa: Kopioi, liitä tai poista valittu valokuva. -painiketta. - Jäsennin: Valitse Rekursiivinen näyttääksesi valokuvat kaikista alitiedostokansioista. Valitse valokuva ja valitse koko näytön tila painamalla -painiketta. Diaesitys alkaa valitusta valokuvasta. Kun painat -painiketta, valokuvavalikko näytetään selaintilassa. Voit toistaa, kekeyttää tai kiertää valokuvaa ja asettaa muita asiaan likittyviä diaesitysasetuksia. 4 Keskeytä diaesitys painamalla -painiketta. Näytä edellinen tai seuraava valokuva painamalla. 1

14 Musiikin toisto 1 Valitse Media Center > Musiikki ja siirry sitten päätiedostojen selaimeen painamalla -painiketta. Valitse päätiedostojen selaimessa kappale tai sisäinen tiedostokansio käyttämällä -painikkeita. Valitse sisäinen tiedostokansio ja siirry alatiedostojen selaimeen painamalla Kun painat -painiketta, musiikkivalikko näytetään kansiotilassa. -painiketta. - Lajittele: Lajittele kansiot ja kappaleet nimen, tyylilajin, artistin tai albumin perusteella. - Muokkaa: Kopioi, liitä tai poista valittu kappale. - Jäsennin: Valitse Rekursiivinen näyttääksesi kappaleet kaikista alitiedostokansioista. Valitse kappale ja toista se painamalla -painiketta. Valitun kappaleen automaattinen toisto alkaa. Kun painat -painiketta, musiikkivalikko näytetään selaintilassa. Voit toistaa tai keskeyttää kappaleen, valita eri tpoistotilan ja asettaa muita asiaan liittyviä toistoasetuksia. 4 Voit suorittaa tv-kuvaruudun alareunassa näkyvän toimintopalkin toimintoja painamalla kaukosäätimen vastaavia painikkeita. Vidoiden katsominen 1 Valitse Media Center > Video ja siirry sitten päätiedostojen selaimeen painamalla -painiketta. Valitse päätiedostojen selaimessa video tai sisäinen tiedostokansio käyttämällä -painikkeita. Valitse sisäinen tiedostokansio ja siirry alatiedostojen selaimeen painamalla Kun painat -painiketta, videovalikko näytetään kansiotilassa. -painiketta. - Lajittele: Lajittele kansiot ja videoleikkeet tyypin, päivämäärän tai nimen perusteella. - Muokkaa: Kopioi, liitä tai poista valittu videoleike. - Jäsennin: Valitse Rekursiivinen näyttääksesi videoleikkeet kaikista alitiedostokansioista. Valitse video ja toista se painamalla -painiketta. Valitun videon automaattinen toisto alkaa. Kun painat -painiketta, videovalikko näytetään selaintilassa. Voit toistaa tai keskeyttää videoleikkeen, valita eri toistotilan ja asettaa muita asiaan liittyviä toistoasetuksia. 4 Voit suorittaa tv-kuvaruudun alareunassa näkyvän toimintopalkin toimintoja painamalla kaukosäätimen vastaavia painikkeita. Ajansiirtotoiminto Mahdollistaa TV-ohjelman tallentamisen niin, ettet menetä suosikkiosaasi vaikka joutuisit välillä käymään muualla. Ennen kuin käytät tätä toimintoa, liitä ensin USB-laite TV-vastaanottimeen. Ensimmäisellä kerralla sinun on tehtävä USB-laitteelle levyn asetus. 1 Paina kaukosäätimen -painiketta ja valitse TV > Ajansiirto. Kytke ajansiirtotoiminto päälle valitsemalla -painikkeilla Päällä ja sulje valikko painamalla -painiketta. Paina kaukosäätimen Option-painiketta, valitse Ajansiirto ja vahvista valinta painamalla -painiketta. 4 Suorita asetus loppuun näytön ohjeita noudattaen. 5 Kun levyn asetus on valmis, paina Option-painiketta ja valitse Ajansiirto. Pikakäyttö Kuvansäätö Äänen esiasetus Ajansiirto PVR Schedule List USB 14

15 6 Tuo ajansiirtovalikko näkyviin painamalla -painiketta. Painamalla punaista painiketta voit pysäyttää kuvan ja aloittaa ajansiirron. Toista tallennettu osa painamalla punaista painiketta. Kun ajansiirtovalikko poistuu näkyvistä ja näytössä näkyy vain ajansiirron ajoitus, saat ajansiirtovalikon näkyviin painamalla punaista painiketta tai -painiketta. Kelaa taaksepäin painamalla vihreää painiketta tai eteenpäin painamalla keltaista painiketta. Voit poistua ajansiirtotoiminnosta painamalla sinistä painiketta. Huomioitavaa: Ennen kuin liität USB-laitteen TV-vastaanottimeen, varmista, että olet varmuuskopioinut laitteen tiedot välttääksesi mahdollisen poikkeavan toiminnan aiheuttaman tärkeiden tietojen menetyksen. On suositeltavaa käyttää USB-laitetta, jonka vapaa tallennustila on suurempi kuin 1 Gt ja levynopeus nopeampi kuin 5,0 M/s. Mitä suurempi tiedostokoko ajansiirrolle on varattu, sen pitempään voit tallentaa ohjelmaa. Jos vaihdat kanavaa ajansiirron aikana, esiin tulee viesti, jossa voi valita Kyllä tai Ei. Voit valita Kyllä lopettaaksesi ajansiirtotoiminnon ja vaihtaaksesi kanavaa. PVR (Personal Video Record) Tällä toiminnolla voit tallentaa suosikki-tv-ohjelmasi USB-laitteelle. 1 Liitä USB-laite tv-vastaanottimen USB-liitäntään. Paina kaukosäätimen Option-painiketta ja valitse Pikakäyttö > PVR. Valitse painamalla. 4 Käynnistä tallennus painamalla punaista painiketta. PVRminipaneeli tulee näkyviin näytölle ilmaisemaan tallennuksen edistymistä. Voit säätää tallennuksen kestoa -painikkeilla. Pikakäyttö Kuvansäätö Äänen esiasetus Ajansiirto Voit pysäyttää tallennuksen manuaalisesti painamalla vihreää painiketta. Muuten tallennus pysähtyy automaattisesti, kun tallennuksen kesto on lopussa. Tallennettu tiedosto tallennetaan PVR-kansioon sijainnissa Media Center > Video > pvr. 5 Jos haluat katsoa tallennettua ohjelmaa, poistu ensin PVR-tilasta ja siirry USB-tilaan. Siirry kohtaan Media Center > Video ja valitse haluttu tallennettu tidosto PVR-kansiosta. Toista painamalla -painiketta. PVR Schedule List USB Huomioitavaa: Käytettäessä CI+-korttia, tämä toiminto ei ole käytössä. Tämä toiminto on käytettävissä vain digikanavilla. Tämä toiminto tukee vain FAT-muotoisia USB-laitteita. Ennen kuin liität USB-laitteen TV-vastaanottimeen, varmista, että olet varmuuskopioinut laitteen tiedot välttääksesi mahdollisen poikkeavan toiminnan aiheuttaman tietojen menetyksen. Mitä suurempi USB-laitteen tallennuskoko, sen pitempään voi tallentaa ohjelmia. Jos haluat vaihtaa kanavaa tai signaalilähdettä tallennuksen aikana, sinulta kysytään haluatko pysäyttää tallennuksen. Valitse, jos haluat tallentaa nauhoitetut tiedot. Vaihda sen jälkeen uudelle kanavalle tai signaalilähteelle. TV-vastaanotin ei voi toistaa tiedostoja normaalisti, jos tiedostoparametrit ylittävät järjestelmän rajoitukset, jos tiedostomuoto ei ole tuettu, jos tiedosto on vahingoittunut tai jos tiedostoa ei voi dekoodata. Älä irrota USB-laitetta, kun järjestelmä nauhoittaa tietoja tai lukee tiedostoa. Tämä voi aiheuttaa järjestelmän tai laitteen toimintahäiriön. 15

16 4. Vianetsintä Tilanne Ei kuvaa eikä ääntä. Ei kuvaa tai huono kuva, ääni on OK. Ratkaisu Liitä virtajohto kunnolla. Tarkista, palaako virran LED-merkkivalo. Paina ohjauspaneelin tai kaukosäätimen -painiketta. Valitse liitetyt videolähteet painamalla kaukosäätimen -painiketta. Vaihda muille tv-kanaville painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin - tai -painiketta. Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein. Tarkista antenni- ja kaapeliliitännät. Säädä kohdassa Kirkkaus toiminnosta Kuva-valikossa. Kuva ei ole värillinen. Kokeile Kuvansäätö-toimintoa Kuva-valikossa. Kuva on OK, ei ääntä. Toisessa kaiuttimessa ei ole ääntä. Joitakin TV-kanavia ei voi vastaanottaa kaapeli-tv:ssä. Haluan asettaa TV-asetukset uudelleen. Valikkoja ei voi käyttää. Kuvaruudun kuva kääntyy ympäri. Näytössä näkyy "lumisadetta". Epäselvät tai limittyneet kuvat. Kaukosäädin ei toimi. Varmista, että lähdelaite toimii oikein. Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla. Käännä mykistys pois päältä. Paina ohjauspaneelin -painiketta tai kaukosäätimen -painiketta. Säädä Tasapainoa Ääni-valikossa. Kokeile Kanavien haku -toimintoa TV-valikossa. Käytä TV-valikon Resetointi-toimintoa. Jos OSD-kohteet ovat väriltään harmaat, järjestelmä on tilassa, jossa kyseiset asetukset eivät ole käytettävissä. Varmista, että videosignaalikaapeli on liitetty oikein. Siirrä antenni kauemmas teistä tai häriölähteistä. Tarkista antenni- ja videosignaalijohdon liitännät. Säädä terävyysasetusta. Valitse ohjelmia, joiden signaali on korkeatasoinen. Muuta antennin suuntausta tai vaihda videosignaalikaapeli. Varmista, että paristo on laitettu sisään oikein. Vaihda paristo uuteen. Varmista, että TV:n virtajohto on kytkettynä. Varmista, että reitti kaukosäätimen ja anturin välillä on esteetön. Kokeile kaukosäätimen käyttöä lähempää TV:tä. 16

17 5. Ajoituksen tuki PC-tilan ajoituksen tuki Videotilan ajoituksen tuki Resoluutio Taajuus Resoluutio (aktiivinen piste) HDMI/Komponentti 640 x Hz 480i V 640 x Hz 576i V 800 x Hz 480p V 800 x Hz 576p V 104 x Hz 70p V 104 x Hz 1080i V 160 x Hz 1080p V 6. Tekniset tiedot Mallin nro Ruudun koko NÄYTTÖ ADU 81, cm / tuumaa Kuvasuhde 16:9 Resoluutio 166 x 768 OSD-kieli Äänilähtö (RMS-wattia) Äänitila Englanti, espanja, ranska, saksa, italia, tšekki, kroatia, tanska, unkari, hollanti, norja, puola, portugali, romania, slovakin kieli, sloveeni, serbia, suomi, ruotsi, turkki, kreikka, bulgaria, venäjä, latvia, liettua, eesti, ukraina PARANNUS 5W + 5W Rock, Pop, Live, Tanssi, Tekno, Klassinen, Soft, Oma, Pois Kuvamuoto Cinerama, 14:9 zoom, 16:9 zoom, 16:9 zoom ylös, 16:9 format, 4: format, leveä zoom, zoom, leveä zoom, venytetty zoom Kuvatila ECO, Vivid, Studio, Oma, Elokuva LIITÄNTÄ Takaosan liittimet - Viritintulo (75 ) - PC IN: D-SUB ja PC Audio Sivuliitännät Tuotteen mitat (L x K x S mm) Nettopaino Jalustan kanssa - SPDIF-lähtö - Kuulokelähtö - Common Interface PAINO JA MITAT - USB - HDMI 1 - Komponenttitulo - SCART - HDMI - HDMI 74,7 x 488,4 x 18 Ilman jalustaa 74,7 x 441, x 68,7 Jalustan kanssa Ilman jalustaa Pääjännite - Käyttö (Maks.) Valmiustila Pääjännite TEHO 8,kg 6,6kg 70W < 0,5 W 0-40 V ~ 50 Hz Ympäristön lämpötila 5 ºC ~ 5 ºC 17

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus.

KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. KÄYTTÖOPAS LED-TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten. LN54** LP36** LP63** LP86**

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Kaapeliverkon digiboksi Digital Innovation Life. Käyttöohje C 5002

Kaapeliverkon digiboksi Digital Innovation Life. Käyttöohje C 5002 Kaapeliverkon digiboksi Digital Innovation Life Käyttöohje C 5002 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 3Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Turvallisuusohjeet... 5 1. Tärkeää turvallisuusasiaa...

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

TOPFIELD TF 100 T. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX

TOPFIELD TF 100 T. Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX TOPFIELD TF 100 T Käyttäjän opas Maanpäällinen digitaalinen vastaanotin CONAX Sisältö iii Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Esittely................................ 1 1.2 Digitaalisen vastaanottimen hallinta...............

Lisätiedot