Sisältö SUOMI. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö Vianetsintä Ajoituksen tuki Tekniset tiedot...22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö SUOMI. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...14. 4. Vianetsintä...20 5. Ajoituksen tuki...21 6. Tekniset tiedot...22"

Transkriptio

1 Sisältö Säädöstietoja...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n esittely...5 Ominaisuudet...5 Jalustan asennus...6 Jalustan irrottaminen...6 Seinäkiinnityssarjan asentaminen...7 Ohjauspaneeli...8 Tulo- ja lähtöliitännät...9 Kaukosäädin TV:n ottaminen käyttöön...11 Virtaliitäntä...11 Takaosan liitännät...11 TV:n kytkeminen päälle ja pois...12 Ohjatun asetuksen käyttö...12 Sisältölähteen valinta...13 Automaattisen kanavahaun suorittaminen...13 Kanavien valinta...13 Suosikkikanavien asettaminen...13 Tehtaan oletusasetusten palauttaminen Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...14 Kuvaruutuvalikkojen valinta...15 Mediakeskusvalikko...18 PVR (Personal Video Record) Vianetsintä Ajoituksen tuki Tekniset tiedot

2 Säädöstietoja CE-yhdenmukaisuuslauseke Tämä laite on yhdenmukainen EUneuvoston direktiivin 2004/108/EY vaatimusten kanssa lähennettäessä jäsenvaltioiden lakeja, jotka liittyvät sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen ja direktiiviin 2006/95/EY mukainen jäsenvaltioiden tietyissä jänniterajoissa käytettäviä sähkölaitteita koskevia lakeja harmonisoitaessa. Hannspree ei ota vastuuta mistään vaatimusten täyttämisvirheestä, joka johtuu eisuositeltavasta laitteen muuttamisesta. VAARA SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA Varoitussymbolien kuvaus Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu vain ammattihuoltohenkilöstön käytettäväksi. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi ei tule tehdä mitään muita huoltotoimenpiteitä, kuin mitkä sisältyvät käyttöohjeisiin, ellet ole pätevä sellaisia tekemään. Asennus Tulipalon estämiseksi pidä kynttilät ja muu avotuli aina loitolla tästä tuotteesta. Älä sijoita TV-vastaanotinta tiloihin, joissa on runsaasti höyryä tai pölyä. Vältä tukkimasta TV:n tuuletusaukkoja äläkä aseta TV:tä vuoteelle, sohvalle, matolle tai umpinaiseen tilaan. Asenna ulkoantenni etäälle sähköjohdoista mahdollisen vaaran välttämiseksi. Tavaramerkkiä koskeva huomautus Hannspreen tuotteisiin sisältyy High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) -teknologiaa. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. The "HD ready"-logo on DIGITALEUROPEn tavaramerkki. "DVB- ja DVB-logot ovat DVB Projectin tavaramerkkejä". Turvallisuutta koskevia huomautuksia Sijainti VAROITUS Tätä symbolia käytetään huomauttamaan käyttäjiä kiinnittämään huomiota tärkeisiin kuvauksiin, jotka koskevat käyttöä, kunnossapitoa (korjaus) ja muita tärkeitä tietoja, jotka liittyvät tähän TV-vastaanottimeen. VAARA Tätä symbolia käytetään huomauttamaan käyttäjiä vaarallisiin ja eristämättömiin komponentteihin liittyvästä sähköiskun vaarasta. Asennuksen turvallisuutta koskevat huomautukset Älä altista TV-vastaanotinta pitkäksi aikaa auringonpaisteelle tai muille voimakkaille lämmönlähteille. Jätä riittävä väli TV:n ja seinän väliin kuumentumisen varalta. Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Laitetta ei saa altistaa veden tippumiselle tai roiskevedelle, eikä nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, saa asettaa laitteen päälle. Henkilökohtainen turvallisuus Virransyötön ylikuormituksen välttämiseksi älä liitä liian montaa sähkölaitteita pistorasiaan, jakopistorasiaan tai jatkokaapeliin. TV-vastaanottimen sisällä on vaarallisen korkeajännitteisiä komponentteja. Sähköiskun vaaran välttämiseksi kantta ei saa irrottaa. Älä laita tai pudota metalliesineitä, pieniä esineitä tai syttyviä materiaaleja TV:n ilma-aukkoihin. Jos TV putoaa tai muuten vahingoittuu, irrota virtajohto heti ja ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. Jos nestettä on läikkynyt tai tippunut TV:n sisään, ota yhteys valtuutettuun huoltoteknikkoon. TV-vastaanottimen kuvaruutu on tehty lasista. Vältä kohdistamasta siihen iskuja ja sen naarmuttamista. Jos ruutu on rikkoutunut, älä koske rikkoutuneeseen lasiin. Älä anna lasten käyttää TV:tä valvomatta. Ole varovainen irrottaessasi virtapistoketta. Pitele pistokkeesta kiinni. Älä yritä irrottaa pistoketta vetämällä sitä johdosta. Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle. Jos laitteen virrankatkaisimena käytetään virtapistoketta tai laitteen virtakytkintä, irti kytketty laite pysyy käyttövalmiina. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä niitä asianmukaisesti. Käsittele vioittuneita tai vuotavia paristoja varovasti, ja pese kädet saippualla, jos ne joutuvat kosketuksiin vuotaneiden kemiallisten nesteiden kanssa. Jos kaukosäätimessä on kaksi paristoa, älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään, sillä uusien paristojen kestoikä lyhenee. Kemiallisia nesteitä saattaa vuotaa vanhoista paristoista. On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Vaihda vain samaan tai valmistajan suosittelemaan vastaavaan tyyppiin. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Katso paikalliset kierrätys- tai jätehuoltomääräykset ja ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen käytettyjen paristojen hävittämiseksi. Kaukosäätimessä saattaa olla magneetti, joten älä laita magneetille herkkiä esineitä, kuten kelloja, luottokortteja tai muistitietovälineitä kannen lähelle. Älä käytä voimaa vetäessäsi kaukosäätimen kantta auki; nivel saattaa vahingoittua. 2

3 Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet 2011 Hannspree, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä ohjekirja on suojattu tekijänoikeuksin ja luovutetaan luvanvaraisesti, joka rajoittaa sen käyttöä, kopioimista ja jakelua. Tämän käsikirjan mitään osaa ei saa monistaa missään muodossa millään tavalla ilman edeltävää Hannspreen kirjallista lupaa. Tässä ohjekirjassa kuvattu TV saattaa sisältää tekijän oikeudella suojatun Hannspreen (tai muun kolmannen osapuolen) ohjelmiston. Hannspree (tai muu kolmas osapuoli) säilyttää yksinomaiset oikeudet tekijän oikeudella suojattuun ohjelmistoon, kuten oikeuden jakaa tai monistaa tekijän oikeudella suojattua ohjelmistoa. Vastaavasti, ja soveltuvan lain sallimassa määrin, mitään tässä kuvattuun tuotteeseen sisältyvää tekijän oikeudella suojattua ohjelmistoa ei saa jakaa, muuttaa, käyttää käänteistekniikkaa tai monistaa millään tavalla ilman edeltävää Hannspreen (tai kolmannen osapuolen) kirjallista lupaa. Tässä esitetyt Hannspreen logot ovat Hannspreen tavaramerkkejä. Kaikkia muita tässä mainittuja tuotenimiä, tavaramerkkejä tai logoja käytetään vain tunnistustarkoituksiin, ja ne voivat olla vastaavasti niiden omia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä kuvatun tuotteen ostamista ei katsota suostumukseksi, joko suoraan tai epäsuoraan, estää tai muuten, antaa tekijänoikeutta, patenttia, patentin hakua tai Hannspreen tavaramerkkiä koskevaa lisenssiä, lukuun ottamatta normaalia, ei-yksinomaista käyttöä, joka syntyy lain käytöstä tuotetta ostettaessa. KIERRÄTYSTIETOJA Meille Hannspreessä ympäristönsuojelustrategia on hyvin tärkeä ja me uskomme vahvasti, että se auttaa meitä saavuttamaan terveellisemmän ympäristön teollisesti tuotettujen teknologisten laitteiden asianmukaisella käsittelyllä ja kierrätyksellä niiden käyttöiän päässä. Nämä laitteet sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan purkaa ja koota uudelleen upouusiksi hienoiksi laitteiksi. Toisaalta osa materiaaleista voidaan luokitella vaarallisiksi ja myrkyllisiksi aineiksi. Suosittelemme vahvasti, että otat yhteyttä tarjamiimme yhteystietoihin tämän tuotteen kierrättämiseksi. Katso lisätietoja osoitteesta WEEE-säädösten mukaan tätä TV-vastaanotinta ei tule käsitellä Euroopassa normaalina jätteenä, kun se poistetaan käytöstä. Katso kierrätystietoja web-sivuiltamme sen käsittelyä varten. 3

4 Huomioitavaa: LED TV on tarkoitettu vain viihdekäyttöön ja visuaaliset näyttötoiminnot on poissuljettu. Tämä laite käyttää VGA-liitintä PC:hen liittämiseksi. Päätaajuuden vaikutuksen vähentämiseksi lähdesignaalissa tulee käyttää ferriittisuojauksella varustettua VGA-näytön kaapelia. Johdanto Kiitos, kun ostit Hannspree LED TV:n. Uudessa TV:ssäsi on ylivoimainen ääni ja video rikastuttamassa elämää kehittyneellä teknologiallaan. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja kokonaisuudessaan ennen kuin laitat TV:n kuntoon ja käytät sitä. TV:n turvallisuuden ja oikean asennuksen sekä käytön takaamiseksi on tärkeää, että tämän ohjekirjan turvallisuus- ja käyttöohjeita noudatetaan. Tämä ohjekirja on suunniteltu avustamaan TV:n asettamisessa ja käytössä. Tämän ohjekirjan tietojen täsmällisyys on tarkistettu huolellisesti, mutta siällön oikeellisuudesta ei kuitenkaan anneta takuita. Tässä ohjekirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Soveltuvan lain sallimassa määrin Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ei ole vastuussa suorasta, epäsuorasta, erityisestä, esimerkinomaisista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tässä ohjekirjassa olevasta virheestä tai laiminlyönnistä, vaikka sellaisen vahingon mahdollisuudesta on etukäteen ilmoitettukin. Takuu ja huolto/korjaus Katso täyden takuupalvelun osalta Takuukorttia, joka kuuluu tämän TV:n toimitukseen. Huolto- ja korjaustiedot Suomi: Jos ilmenee tarvetta huoltoon, ota yhteys HANNspree Technical Service Centeriin ja viittaa takuukortin ehtoihin. Tutustu HANNspree Europe -Web-sivustoon: ja siirry osaan Service (Huolto) Repair Service (Korjaushuolto). Pakkausmateriaalin hävittäminen: Tarkista paikalliset lait ja direktiivit varmistaaksesi pakkausmateriaalin ympäristöystävällisen hävittämisen. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Puhdistus TV:n puhdistusohjeet 1 Puhdista TV säännöllisesti pehmeällä liinalla pölyn ja lian poistamiseksi. Itsepintaiset tahrat voi poista miedossa pesuaineliuoksessa kostutetulla liinalla. 2 Älä käytä pesujauheita tai hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa koteloa tai näytön pintaa. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Näin pääset alkuun Pakkauksen sisältö Varmista, että seuraavat osat ovat mukana laatikossa. Ota yhteys Hannspreeasiakaspalveluun välittömästi, jos jotakin puuttuu tai on vaurioitunut. User's Manual Quick Start Guide TV Käyttäjän käsikirja Pikaopas Takuukortti TV-teline Virtajohto YPbPr-kaapeli Kaukosäädin ja paristot TV:n esittely Voit katsoa DVB-T- tai digitaalisia televisiokanavia, ja liittää helposti Video-, STB- tai DVDsoittimen SCART-, HDTV (komponentti) - ja HDMI-tuloportteihin. Voit käyttää TV:tä myös PC-tietokoneen näyttönä liittämällä sen VGA-portin kautta. Mukavat TV:n ohjauspainikkeet ja kätevä kaukosäädin mahdollistavat kanavien vaihtamisen, äänenvoimakkuuden säätämisen ja näyttöasetusten muuttamisen helppokäyttöisellä kuvaruutuvalikkojärjestelmällä. Sisäänrakennetut stereokaiuttimet antavat täyteläisen äänen ja audiolähtöportteihin voidaan liittää mukavasti ulkoinen äänijärjestelmä tai kuulokkeet. Ominaisuudet TV-viritin: Sisäänrakennettu TV-viritin (analoginen, DVB-T) Audio-/videotuki: SCART-tulo VGA (PC) -tulo HDMI-tulo HDTV (Komponentti) -tulo CVBS-audiotulo (komponenttijakaminen CVBS:llä) VGA (PC) -audiotulo 3,5 mm stereokuulokelähtö Kuvaruutunäytön (OSD) valikkojärjestelmä Teksti-TV (TV RF+SCART) 1,5v sivun muistilla Sisäänrakennetut stereokuulokkeet Kuvanparannusteknologia 3:2/2:2-alasveto (24P) 3D Comb -suodatin Kohinanvaimennus 3D-lomittamattomuuden lisäasetukset Reunan parannus HD ready PVR ja ajansiirtotoiminto Huomaa: Tässä käyttöohjeessa mainitut tukilaitteet vaihtelevat eri mallien mukaan. Katso lisätietojen saamiseksi valmistajan käyttöohjetta tai TV-mallin pikakäynnistysopasta. 5

6 Jalustan asennus 1 Aseta TV:n kuvaruutu varovasti alassuin pehmustetulle liinalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. Asenna vain toisen henkilön avustuksella. Varmista että huomioit jalustan etu- ja taustapuolen kootessasi sitä. 2 Kiinnitä jalusta, kuten kuvassa, ja kiinnitä se kiertämällä jalustaa vastapäivään, kunnes kuuluu naksahtava ääni. Open Avaa Sulje Close Jalustan irrottaminen 1 Aseta TV:n kuvaruutu varovasti alassuin pehmustetulle liinalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. 2 Irrota ruuvit ja irrota jalusta TV-vastaanottimesta. LED TV:n asennus vaatii erityistaitoa, ja sen saa tehdä vain pätevä huoltohenkilöstö. Asiakkaiden ei tule yrittää tehdä työtä itse. Hannspree ei ota vastuuta väärästä asennuksesta tai asentamisesta, joka johtaa tapaturmaan tai vammaan. Voit kysyä ammattihuoltohenkilöstöltä valinnaisen kiinnikkeen käytöstä TV:tä seinään asennettaessa. 6

7 Seinäkiinnityssarjan asentaminen Seinäkiinnitysnimikkeet (myydään erikseen) mahdollistavat TV-vastaanottimen kiinnittämisen seinään. Katso lisätietoja seinäkiinnityksestä seinäkiinnitysnimikkeiden toimitukseen kuuluvista ohjeista. Ota yhteys pätevään teknikkoon, kun asennat seinäkiinnikkeitä. Hannspree ei ota vastuuta mistään vahingosta tuotteelle tai vammoista itsellesi tai muille, jos asennat TV-vastaanottimen itse. Mallin nimi Älä asenna seinäkiinnityssarjaa TV:n ollessa kytkettynä päälle. Se voi johtaa sähköiskusta aiheutuvaan henkilövahinkoon. VESA-yhteensopiva seinäkiinnike (LxK) Kiinnitysreikien lukumäärä Ruuvityyppi Maksimikuorma SL19DMAB 100x100 mm 4 Metrinen 4 x 12 mm 40 kg 1 Osta VESA-yhteensopiva seinäkiinnike (katso yllä olevaa taulukkoa). 2 Määritä TV:lle paras paikka seinältä. 3 Kiinnitä seinäkiinnike lujasti seinään. 4 Kiinnitä TV kiinnikkeeseen käyttäen TV:n takana ja keskellä olevia 4 asennusreikää. Asennuspaikan varmistaminen Säilytä vaaditut etäisyydet laitteen ja muiden kohteiden välillä (esim. seinät) kunnollisen tuuletuksen varmistamiseksi. Tämän laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai muihin ongelmiin laitteessa johtuen sen kohonneesta sisälämpötilasta. Asenna laite niin, että kuvassa näytetyt vaaditut etäisyydet säilytetään. Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnitystä, käytä ainoastaan Hannspreen toimittamia osia. Kun asennat laitteen jalustan kanssa Kun asennat laitteen seinäkiinnityksellä 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Huomaa: Lue varsinaiset seinäkiinnikkeen ohjeet TV:n asentamiseksi kunnolla seinään. 7

8 Ohjauspaneeli 1 INPUT Nro Kuvaus Painike Toiminto 1 Virta Paina kytkeäksesi TV:n päälle tai pois päältä. 2 Lähde INPUT Näytä tulolähdeluettelo painamalla INPUT-painiketta. 3 Valikko MENU Paina kuvaruutunäytön (OSD) valikon kytkemiseksi päälle/ pois päältä. 4 Ohjelman valinta 5 6 Äänenvoimakkuuden säätö Kaukosäätimen IR-anturi Paina ohjelmanumeron suurentamiseksi tai siirry ylöspäin edelliseen kohtaan OSD-valikossa. Kytke TV päälle painamalla valmiustilassa. Paina ohjelmanumeron pienentämiseksi tai siirry alaspäin seuraavaan kohtaan OSD-valikossa. Kytke TV päälle painamalla valmiustilassa. Paina äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai siirry oikealle OSD-valikossa. Paina äänenvoimakkuuden vähentämiseksi tai siirry vasemmalle OSD-valikossa. Ottaa vastaan tulevat kaukosäätimen ohjauskomennot. 8

9 Tulo- ja lähtöliitännät Katso etukannen kuvituksesta tulojen ja lähtöjen sijainnit. Nro Kuvaus Liitin Toiminto 1 Kuulokelähtö Liitäntä kuulokkeisiin tai ulkoisiin kaiuttimiin sisäänrakennetulla vahvistimella. 2 CI CI Liitäntä CI-laitteeseen. 3 Kaapeli/antenni 4 HDMI-tulo 5 USB CSU.SU HDMI USB Liitäntä antenniin tai kaapeli-tv:hen. Liitä HDMI-laitteisto tai HDMI-DVI-sovittimen kaapeli laitteisiin, kuten DVD-soitin tai multimediasovitin. Liitä USB-laitteeseen, kuten USB-flashasema. 6 COMPONENT IN (Komponenttitulo) YPbPr Liitäntä ulkoiseen laitteeseen, kuten Videonauhuri, STB tai DVD-soitin. 7 AV-tulo ja COMPONENT AUDIO (Komponenttiaudio) VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT Liitäntä ulkoiseen laitteeseen, kuten Videonauhuri, STB tai DVD-soitin. 8 SCART SCART Liitäntä ulkoiseen laitteeseen, kuten Videonauhuri, STB tai DVD-soitin. 9 VGA-audiotulo VGA AUDIO Liitä PC:n linja-/audioporttiin. 10 VGA (PC) -tulo VGA Liitäntä PC:n VGA-porttiin. 11 Virtaliitäntä AC IN Liitäntä toimitukseen kuuluvaan virtajohtoon. 9

10 10 Kaukosäädin 1 INPUT Paina tulosignaalityypin valitsemiseksi. 2 Näppäimistö Paina valitaksesi ohjelman suoraan. Paina 0-9 ohjelmanumeron syöttämiseksi (paina 1 ja 0 ohjelmalle 10). 3 Pro.LIST Paina tuodaksesi kanavaluettelon näkyviin. 4 INFO Paina näyttääksesi ohjelmatiedot (jos käytettävissä). 5 OK Paina valitaksesi alavalikon tai aktivoidaksesi asetuksen. 6 EPG Paina saadaksesi näyttöön kanavien tarkemmat ohjelmatiedot (vain DTV). 7 MUTE Paina vaihtaaksesi äänen pois päältä ja uudelleen päälle. 8 Äänenvoimakkuuden säätö Paina + äänenvoimakkuuden lisäämiseksi. Paina - äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. 9 Väripainikkeet Paina väripainikkeita suorittaaksesi määrättyjä tehtäviä OSD-valikossa tai teksti-tv-tilassa. 10 TEXT Paina vaihtaaksesi teksti-tv:n päälle tai pois. 11 SUBTITLE ATV-lähteen kanssa, Paristojen asettaminen (Paristokoko: AA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE jos teksti-tv-tila ei ole aktivoituna ja teksti-tv:ssä on tekstityssivu, paina näytä tekstityssivu. Paina DTV-lähteellä valitaksesi tekstityskielen, joka on käytettävissä valitulle digitaaliselle TV-ohjelmalle. 12 Mediapainikkeet Paina ohjauspainikkeita suorittaaksesi määrättyjä tehtäviä TV- tai USB-tilassa. 13 Virta Paina kytkeäksesi TV:n päälle tai pois päältä. 14 LAST Paina viimeksi valittuun kanavaan palaamiseksi. Huomioitavaa: OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Paina siirtyäksesi päävalikkoon tai palataksesi edelliseen valikkoon. 16 Nuolinäppäimet Paina päävalikon / / / -näppäimiä valitaksesi valikkovalintoja, asettaaksesi toimintoja ja muuttaaksesi arvoja. Voidaan käyttää myös vastaavan alavalikon avaamiseen. 17 EXIT Paina poistuaksesi valikkonäytöstä tai teksti-tv:stä. 18 Valitse ohjelma Paina p ohjelman numeron suurentamiseksi. Paina q ohjelman numeron pienentämiseksi. 19 Kaksoisääni Paina TV-kanavan moniäänivalinnan vaihtamiseksi. 20 ASPECT Paina kuvamuodon valitsemiseksi. 21 FREEZE Paina pysäyttääksesi videokuvan ruudulle (vain TVtulolla). 22 FAV. Paina tuodaksesi tallennetun suosikkikanavaluettelon näkyviin. 23 SLEEP Paina asettaaksesi uniajastimen. Teksti-TV-toiminnot 4 : Näytä teksti-tv 15 : Teksti-TV-hakemisto 10 : Valitse vaihtoehtoisesti Teksti- TV (Teletext), Kaksois (Double) tai Sekoitus (Mix) 11 : eksti-tv-tekstitys 20 : Teksti-TV:n koon valinta 21 : Teksti-TV:n pito Käytä parhaan tuloksen saamiseksi kaukosäädintä oikean etäisyyden sisäpuolella TV:n edestä katsottuna. Älä ylitä 30 asteen kulmaa osoittaessasi TV:tä kohti. Toimintaetäisyys saattaa lyhentyä silloin, kun signaalianturiin kohdistuu voimakas suora valo. Tähtää kaukosäätimen lähettimellä signaalianturiin ja varmista, että välissä ei ole esteitä.

11 2. TV:n ottaminen käyttöön Virtaliitäntä 1 Liitä virtajohto TV:n takaosassa olevaan AC IN -tuloliitäntään. 2 Liitä virtajohdon pistoke virtapistorasiaan. Takaosan liitännät Katso laiteliitäntöjen ohjeet seuraavasta kuvasta ja taulukosta. Liittämisjärjestys HDMI on paras tapa liittää laite. Jos sitä ei ole käytettävissä, siirry alaspäin luettelossa löytääksesi liitännän, joka on käytettävissä kullekin laitteelle. USB DTV/TV HDMI CABLE/ANTENNA CI 1 HDMI 2 Komponentti ja AV 3 SCART AC POWER VGA VGA AUDIO SCART VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr 1 HDMI 2 Komponentti ja AV (vihreä) Y HDMI (sininen) Pb/Cb DTV/TV HDMI BLE/ANTENNA VIDEO R-AUDIO-L AV IN/COMPONENT YPbPr (punainen) Pr/Cr Käytä HDMI:tä ulkoisten laitteiden liittämiseen, kun käytettävissä. Jos ei käytettävissä, käytä Component. (vihreä) CVBS (sininen) L (punainen) R Käytä COMPONENT AV-laitteisiin liittämiseen. 3 SCART VGA AUDIO SCART SCART Liitä laite SCART-kaapelilla AVlaitteisiin, joissa on SCART-liitäntä. Antenni/Kaapeli Käytä tätä liitäntää, kun on liitettävä suoraan antenni- tai kaapelijärjestelmään kaapelirasian käytön asemesta. USB RF-koaksiaalijohto (75 Ω) Antenni Antenna DTV/TV HD CABLE/ANTENNA Tai Or Varo taivuttamasta kuparijohtoa. Kaapeli-TV Cable TV 11

12 TV:n käyttö TV:n kytkeminen päälle ja pois 1 Kytke TV päälle painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen -painiketta. 2 Paina -painiketta uudelleen. Virran LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi ilmaisten, että TV on pois päältä. Ohjatun asetuksen käyttö Ohjattu asetus tulee näkyviin näyttöön, kun käynnistät LED TV:n ensimmäistä kertaa. Huomaa: Selaa valikkoa painamalla kaukosäätimen p/q-painiketta. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 1 Valitse tilavalinta ja kuvaruutunäyttövalikon (OSD) kieli. 2 Valitse maa. Please select an OSD Language Home Mode English Espanol ~ Francais UK Country Deutsch Portugues Italianoz OK OK Menu 3 Kanavahaku alkaa. Kanavahaun suorittaminen saattaa kestää jonkin aikaa. Paina Menu -painiketta, kun ensimmäinen asetus on valmis. Channel Tuning TV : 0 Programme DTV : 0 Programme Radio : 0 Programme Data : 0 Programme 6% MH (TV) Please press MENU key to exit 12

13 Sisältölähteen valinta Voit katsoa kaapeli-tv tai antenni-tv-lähetyksiä, toistaa DVD-levyjä tai liittää tietokoneeseen. Lähdesignaalin valitseminen: Paina kaukosäätimen INPUT-painiketta. Tulolähdevalikko tulee näkyviin. Korosta haluttu lähde painamalla p/q-painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Automaattisen kanavahaun suorittaminen Ennen kuin TV:tä voi käyttää ohjelmien katseluun, on ensin aktivoitava kanavahaku. 1 Paina ohjauspaneelin Menu -painiketta tai kaukosäätimen Menu -painiketta siirtyäksesi TV-valikkoon. 2 Valitse Kanava (CHANNEL). 3 Valitse Automaattinen viritys (Auto Tuning) ja paina OK-painiketta. 4 Valitse Viritystyyppi (Tune Type) ja paina OK-painiketta. 5 Valitse maa ja suorita kanavahaku painamalla OK-painiketta. 6 Ohita ATV/DTV-viritys painamalla kaukosäätimen Valikko (Menu) -painiketta. Kanavien valinta Suurenna/pienennä kanavanumeroa painamalla ohjauspaneelin P - tai P -painiketta tai kaukosäätimen P p - tai P q -painiketta. Paina kaukosäätimen numeronäppäimiä. Suosikkikanavien asettaminen 1 Valitse Kanava (CHANNEL) painamalla Menu -painiketta. 2 Valitse Muokkaa ohjelmaa (Programme Edit) painamalla p/q-painiketta. Siirry Muokkaa ohjelmaa (Programme Edit) -valintaan painamalla OK-painiketta. Valitse kanava painamalla p/q-painiketta. 3 Voit muokata suosikkiluetteloasi painamalla FAV-painiketta. Paina p/q-painiketta vierittääksesi kanavaluetteloa ja valitse se painamalla OK-painiketta. Toista sama asettaaksesi muut suosikkikanavat. 4 Poistu painamalla Menu -painiketta. Tehtaan oletusasetusten palauttaminen 1 Tuo päävalikko näkyviin painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta. 2 Valitse Asetus > Palauta oletus (Setup > Reset Default) ja paina OK/u siirtyäksesi sen alavalikkoon. A Oletko varma? -viesti tulee näkyviin näyttöön. 3 Valitse / -painikkeilla Kyllä (Yes) ja siirry asetusvalikkoon painamalla OK-painiketta. 13

14 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö Kuvaruutunäytttö (OSD) -valikkojärjestelmä tarjoaa nopean ja yksinkertainen menetelmän TV-asetusten säätämiseen. OSD-valikkoon pääsee helposti kaukosäätimen painikkeilla. Ennen kuin mennään kuhunkin OSD-valintaan yksityiskohtaisemmin tutustutaan OSDjärjestelmän sijaintipaikkaan: Päävalikot: Näyttää päävalikot. Ohjeet: Pikaohjeet asetusten säätämiseksi. Säädettävissä olevat valinnat: Näyttää säädettävissä olevien vaihtoehtojen asetuksen/arvon. Toiminto TV:n ohjauspaneeli Kaukosäädin OSD-valikko MENU Menu Ylös P Nuoli p Alas P Nuoli q Valitse/Lisää VOL + Nuoli u Valitse/Vähennä VOL - Nuoli t Palaa MENU Menu 14

15 Kuvaruutuvalikkojen valinta Noudata ohjeita, jotka on annettu OSD-toimintovalikon vasemmalla puolella. Vieritä valikoissa painamalla ohjauspaneelin P /P -painikkeita tai p/qnuolinäppäimiä. Valitse vastaava alivalikko painamalla ohjauspaneelin VOL + -painiketta tai u-nuolinäppäintä. Säädä haluttua asetusta painamalla ohjauspaneelin VOL +/VOL - -painiketta tai t/unuolinäppäimiä. Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla toistuvasti ohjauspaneelin MENU- tai Poistupainiketta. KANAVA Valinta Automaattiviritys (Auto Tuning ) ATV:n manuaalinen viritys (ATV Manual Tuning) DTV:n manuaalinen viritys (DTV Manual Tuning) Kanavan muokkaaminen (Programme Edit ) Kuvaus Kanavahaun automaattiseen suorittamiseen. ATV-kanavahaun manuaaliseen suorittamiseen. DTV-kanavahaun manuaaliseen suorittamiseen. Muokkaa kanavaa (Poista/Nimeä uudelleen/siirrä/ohita/merkitse suosikiksi (Delete/Rename/Move/Skip/Fav)). Signaalitiedot (Signal Information) Näytä signaalitiedot. CI-tiedot (CI Information) Huomautus: Oletussalasana on Näytä CI-tiedot. Siirry CI-tietovalikkoon painamalla OK-painiketta. Kuva Valinta Kuvatila (Picture Mode) Kuvaus Valitse esiasetusnäkymävalinta, joka on optimoitu eri katsomisolosuhteille (Dynaaminen/Standardi/Kohtalainen/ Henkilökohtainen (Dynamic/Standard/Mild/Personal)). Kontrasti (Contrast) Säädä videosignaalin gradientti (0 100). Kirkkaus (Brightness) Säädä signaalin perustaso kuvassa (0 100). Väri (Colour) Säädä värien intensiteettiä (0 100). Sävy (Tint) Säädä kuvan vihreiden ja punaisten alueiden eroja (R50 G50). Terävyys (Sharpness) Säädä näytön terävyyttä tai pehmeyttä (0 100). Värilämpötila (Color Temp) Kohinanvaimennus (Noise reduction) Aktiivinen kontrasti (Active Contrast) Valitse näytön värilämpötila (Normaali/Lämmin/Viileä (Normal/ Warm/Cool)). Vähennä kohinan tasoa(pois/matala/keski/korkea/oletus (Off/ Low/Middle/High/Default)). Ota Aktiivinen kontrasti -ominaisuus käyttöön/pois käytöstä (Päälle/Pois (On/Off)). 15

16 Backlight Mode (Taustavalotila) HDMI-tila (HDMI Mode) (käytettävissä vain, kun tulolähde on HDMI) Kuvan esiasetus (Picture Preset) Taustavalotilan automaattinen säätö perustuen nykyiseen sijaintiisi (Kotitila/Kauppatila (Home Mode/Shop Mode)). * Tämä valinta on näkyvissä vain, kun aktiivinen kontrasti on asetettu tilaan Pois (Off). Automaattinen (Auto) Video Grafiikka (Graphic) Valitse asettaaksesi HDMI-tilan automaattisesti. Valitse näytön yliskannausta varten. Valitse näytön aliskannausta varten. Palauta alkuasetukset painamalla OK-painiketta. Huomautus: Käytettävissä olevat OSD:n vaihtoehdot saattavat vaihdella tulosignaalilähteen mukaan. ÄÄNI Valinta Äänitila (Sound Mode) Kuvaus Valitse näytön äänitila (Vakio/Musiikki/Elokuva/Urheilu/Henkilökohtainen (Standard/Music/ Movie/Sports/Personal)). Diskantti (Treble) Säädä äänen diskanttiasetusta millisekunneissa (0 100). Basso (Bass) Säädä äänen bassoasetusta millisekunneissa (0 100). Tasapaino (Balance) Automaattinen äänenvoimakkuus (Auto Volume) AD-kytkin (AD Switch) Äänen esiasetus (Sound Preset) Säädä äänitasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä (-50 50). Valitse automaattinen äänenvoimakkuusasetus (Pois/Päälle (Off/ On)). Ota käyttöön/pois käytöstä audiokuvausominaisuus, joka kuvaa, mitä näytöllä tapahtuu, kuten sijainnin tai kohtauksen muuttumisen, ja tekee TV:n käytön mahdolliseksi näkövammaisille (Päälle/Pois (On/Off)). Palauta alkuasetukset painamalla OK-painiketta. Aika Valinta Kello (Clock) Sammutusaika (Off Time) Käynnistysaika (On Time) Aikavyöhyke (Time Zone) Uniajastin (Sleep Timer) Kuvaus Valitsee nykyisen kellon asettamisen. *Kelloa ei voi säätää DTV-tulolähdettä käytettäessä. Kello synkronoidaan TV-lähetyksen yhteydessä. Aseta sammutusajastin sammuttamaan TV-vastaanotin automaattisesti valitsemanasi aikana. Aseta käynnistysajastin käynnistämääntv-vastaanotin automaattisesti ja virittäytymään haluamaasi tilaan valtsemanasi aikana. Käy läpi käytettävissä olevat aikavyöhykkeet tietyssä maassa. Aseta uniajastin sammuttamaan näyttö automaattisesti. Minuutti ennen sammuttamista kuvaruutuun tulee viesti. Jos haluat tällöin perua toiminnon, pain mitä tahansa kaukosäätimen painiketta. Kun aika kuluu umpeen, näyttö siirtyy valmiustilaan automaattisesti. (Pois (Off)/10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min) 16

17 Automaattinen valmiustila (Auto Standby) OSD-ajastin (OSD Timer) Säädä automaattista valmiustila-asetusta (Pois (Off)/3h/4h/5h). Aseta esiasetusaika, jonka jälkeen kuvaruutuvalikko (OSD) piilotetaan (5s/10s/15s/20s/25s/30s). Lukko Valinta Lukitse järjestelmä (Lock System) Aseta salasana (Set Password) Estä ohjelma (Block Program) Lapsilukko (Parental Guidance) Näppäimistölukko (Key Lock) Kuvaus Aseta järjestelmän lukitustila (Päälle/Pois (On/Off)). Aseta salasana. *TV:n oletussalasana on Aseta kanavalukitus. *Lukituksen avauksen salasana on Aseta lapsilukko (Pois (Off)/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18). Aseta ohjauspaneelin näppäinlukitustila (Päälle/Pois (On/Off)). Asetus Valinta OSD-kieli (OSD Language) Teksti-TV:n kieli (TT Language) Audiokielet (Audio Languages) Tekstityskielet (Subtitle Languages) Kuulovammainen (Hearing Impaired) PVR-tiedostojärjestelmä (PVR File System) Kuvasuhde (Aspect Ratio) Sininen Näyttö (Blue Screen) Ensimmäinen asennus (First Time Installation) Nollaa (Reset) E-tarra (E-Sticker) Kuvaus Aseta kuvaruutuvalikon kieli. Aseta teksti-tv-kieli. Valitse haluamasi audiokieli (Ensisijainen/toissijainen (Primary/Secondary)). *käytettävissä vain DTV:llä Näytä tekstitys näytöllä (ensisijainen/toissijainen (Primary/ Secondary)). *käytettävissä vain DTV:llä Tarjoaa kuulovammaisille kuvatekstitoiminnon, jos se on käytettävissä ohjelmassa (Päälle/Pois (On/Off)). *käytettävissä vain DTV:llä Muokkaa tai poista PVR-tiedostoja. Valitse näytön kuvasuhde (Automaattinen (Auto)/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2). Ota käyttöön/pois käytöstä Sininen näyttö -toiminto. Jos Sininen näyttö on käytössä, näyttö muuttuu siniseksi ja ääni mykistyy, kun signaalia ei vastaanoteta (Päälle/Pois (On/Off)). Poista kaikki tallennetut kanavat ja käytä Ohjattua asennusta (OK/ Peruuta (Cancel)). Palauta tehtaan oletusasetukset. Ota käyttöön/pois käytöstä E-tarratoiminto. Myyjät käyttävät E-tarraa TV-bannerin tai logon näyttämiseen näytöllä kaupallisiin tarkoituksiin 8 sekunnin ajan (Päälle/Pois (Off/On)). * Tämä valinta on näkyvissä vain, kun aktiivinen kontrasti on asetettu tilaan Pois (Off). 17

18 Ohjelmistopäivitys (Software Update) (USB) Ohjelmiston päivittämiseen. * käytettävissä vain, kun uusi ohjelmisto on tallennettu USBlaitteeseen ja USB-laite on liitetty. Mediakeskusvalikko Tämä TV-vastaanotin on varustettu USB-liitännällä, joka mahdollistaa USB-laitteelle tallennettujen valokuvien katselun, musiikin kuuntelun ja videoiden katsomisen. DTV/TV HDM CABLE/ANTENNA USB USB Laite USB 2.0 -laite Tiedostojärjestelmä Tiedostomuoto USB-muisti, USB-kortinlukija FAT/FAT 32/NTFS Valokuvatiedostomuoto JPEG (*.JPG) Musiikkiformaatti Videotiedostoformaatti MPEG1 (*.MP3) Bittinopeus: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Näytteenottotaajuus: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) Liitä USB-laite TV-vastaanottimen USBliitäntään. Kun USB-laite on tunnistettu, se siirtyy suoraan Mediakeskus (Media Center)-valikkoon. USB2.0 PHOTO MUSIC MOVIE TEXT Paina kaukosäätimen asiaankuuluvia painikkeita suorittaaksesi käytettävissä olevia toimintoja, jotka näkyvät toimintopalkissa TV:n kuvaruudun alareunassa. 18

19 Ajansiirtotoiminto Mahdollistaa TV-ohjelman tallentamisen niin, ettet menetä suosikkiosaasi vaikka joutuisit välillä käymään muualla. Ennen kuin käytät tätä toimintoa, liitä ensin USB-laite TVvastaanottimeen. Ensimmäisellä kerralla sinun on tehtävä USB-laitteelle levyn asetus. 1 Vaihda tulolähde DTV-tilaan. 2 Paina -painiketta keskeyttääksesi kuvan toiston ja aloittaaksesi ajan siirron. PVR SLEEP FAV. 3 Jatka ohjelman katselua painamalla -painiketta. 4 Kelaa ajansiirtotiedostoa eteenpäin painamalla -painiketta tai taaksepäin painamalla -painiketta. 5 Poistu ajansiirtotoiminnosta painamalla -painiketta. Huomioitavaa: Ennen kuin liität USB-laitteen TV-vastaanottimeen, varmista, että olet varmuuskopioinut laitteen tiedot välttääksesi mahdollisen poikkeavan toiminnan aiheuttaman tärkeiden tietojen menetyksen. On suositeltavaa käyttää USB-laitetta, jonka vapaa tallennustila on suurempi kuin 1 Gt ja levynopeus nopeampi kuin 5,0 M/s Mitä suurempi tiedostokoko ajansiirrolle on varattu, sen pitempään voit tallentaa ohjelmaa. Jos vaihdat kanavaa ajansiirron aikana, esiin tulee viesti, jossa voi valita Kyllä (Yes) tai Ei (No). Voit valita Kyllä (Yes) lopettaaksesi ajansiirtotoiminnon ja vaihtaaksesi kanavaa. PVR (Personal Video Record) Tällä toiminnolla voit tallentaa suosikki-tv-ohjelmasi USB-laitteelle. 1 Liitä USB-laite TV-vastaanottimen USB-liitäntään. 2 Käynnistä tallennus painamalla punaista painiketta. PVR-minipaneeli tulee näkyviin näytölle ilmaisemaan tallennuksen edistymistä. Voit pysäyttää tallennuksen manuaalisesti painamalla vihreää painiketta. Muuten tallennus pysähtyy automaattisesti, kun tallennuksen kesto on lopussa. Tallennettu tiedosto tallennetaan PVR-kansioon sijaintiin Mediakeskus (Media Center) > MOVIE>_MSTPVR. 3 Katsoaksesi tallennettua ohjelmaa, poistu ensin PVR-tilasta ja vaihda USB-tilaan. Siirry kohtaan Mediakeskus (Media Center) > MOVIE>_MSTPVR ja valitse haluttu tallennettu tiedosto PVR-kansiosta. Toista tiedosto painamalla OK-painiketta. Huomioitavaa: Tämä toiminto on käytettävissä vain digikanavilla. Tämä toiminto tukee vain FAT32-muotoa olevia USB-laitteita. Ennen kuin liität USB-laitteen TV-vastaanottimeen, varmista, että olet varmuuskopioinut laitteen tiedot välttääksesi mahdollisen poikkeavan toiminnan aiheuttaman tietojen menetyksen. Mitä suurempi USB-laitteen tallennuskoko, sen pitempään voi tallentaa ohjelmia. Jos haluat vaihtaa kanavaa tai signaalilähdettä tallennuksen aikana, sinulta kysytään haluatko pysäyttää tallennuksen. Valitse OK, jos haluat tallentaa nauhoitetut tiedot. Vaihda sen jälkeen uudelle kanavalle tai signaalilähteelle. TV-vastaanotin ei voi toistaa tiedostoja normaalisti, jos tiedostoparametrit ylittävät järjestelmän rajoitukset, jos tiedostomuoto ei ole tuettu, jos tiedosto on vahingoittunut tai jos tiedostoa ei voi dekoodata. Älä irrota USB-laitetta, kun järjestelmä nauhoittaa tietoja tai lukee tiedostoa. Tämä voi aiheuttaa järjestelmän tai laitteen toimintahäiriön. 19

20 4. Vianetsintä Tilanne Ei kuvaa eikä ääntä. Ei kuvaa tai huono kuva, ääni on OK. Kuva ei ole värillinen. Kuva on OK, ei ääntä. Toisessa kaiuttimessa ei ole ääntä. Joitakin TV-kanavia ei voi vastaanottaa kaapeli-tv:ssä. Haluan asettaa TV-asetukset uudelleen. Valikkoja ei voi käyttää. Kuvaruudun kuva kääntyy ympäri. Näytössä näkyy "lumisadetta". Epäselvät tai limittyneet kuvat. Kaukosäädin ei toimi. Ratkaisu Liitä virtajohto kunnolla. Tarkista, palaako virran LED-merkkivalo. Paina ohjauspaneelin tai kaukosäätimen -painiketta. Valitse liitettyjä videolähteitä painamalla kaukosäätimen INPUT-painiketta. Vaihda muille TV-kanaville painamalla ohjauspaneelin P - tai P -painiketta tai kaukosäätimen P p tai P q -painiketta. Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein. Tarkista antenni- ja kaapeliliitännät. Säädä Kirkkaus (Brightness) -asetusta Kuva (PICTURE) -valikossa. Kokeile Picture Preset (Kuvan esiasetus) -toimintoa Kuva (PICTURE) -valikossa. Varmista, että lähdelaite toimii oikein. Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla. Käännä mykistys pois päältä. Paina ohjauspaneelin tai kaukosäätimen VOL + -painiketta. Säädä Tasapaino (Balance) -asetusta Ääni (SOUND) -valikossa. Kokeile Automaattinen viritys (Auto Tuning) -toimintoa Kanava (CHANNEL) -valikossa. Käytä Asetus (SETUP) -valikon Nollaa (Reset) -toimintoa. Jos OSD-kohteet ovat väriltään harmaat, järjestelmä on tilassa, jossa kyseiset asetukset eivät ole käytettävissä. Varmista, että videosignaalikaapeli on liitetty oikein. Siirrä antenni kauemmas teistä tai häriölähteistä. Tarkista antenni- ja videosignaalijohdon liitännät. Säädä terävyysasetusta. Valitse ohjelmia, joiden signaali on korkeatasoinen. Muuta antennin suuntausta tai vaihda videosignaalikaapeli. Varmista, että paristo on laitettu sisään oikein. Vaihda paristo uuteen. Varmista, että TV:n virtajohto on kytkettynä. Varmista, että reitti kaukosäätimen ja anturin välillä on esteetön. Kokeile kaukosäätimen käyttöä lähempää TV:tä. 20

21 5. Ajoituksen tuki PC-tilan ajoituksen tuki Tila Resoluutio Taajuus x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Videotilan ajoituksen tuki Resoluutio (aktiivinen piste) 480i 576i 480p 576p 720p HDMI/Komponentti V V V V V 21

22 6. Tekniset tiedot Mallin nro Ruudun koko NÄYTTÖ SL19DMAB 47 cm/18,5 tuumaa Kuvasuhde 16:9 Resoluutio 1366 x 768 OSD-kieli Äänilähtö (RMS-wattia) Äänitila Kuvamuoto Kuvatila Takaliitännät Sivuliitännät Tuotteen mitat (L x K x S mm) Englanti, espanja, ranska, saksa, italia, tšekki, tanska, unkari, hollanti, puola, portugali, romania, slovakin kieli, ruotsi, turkki, bulgaria, venäjä, ukraina PARANNUS 3 W + 3 W Vakio, Musiikki, Elokuva, Urheilu, Henkilökohtainen Automaattinen, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 Standardi, Lievä, Dynaaminen, Henkilökohtainen LIITÄNTÄ Kuulokelähtö CI-paikka HDMI Viritintulo (ATV/DVB-T+C RF) USB Komponenttitulo CVBS ja (CVBS ja komponentti) Audio SCART PC IN: PC-RGB ja PC Audio PAINO JA MITAT Jalustan kanssa 457 x 346,5 x 168 Ilman jalustaa 457 x 297 x 45 Nettopaino Jalustan kanssa 3,35 kg Ilman jalustaa 3,08 kg VIRTA Pääjännite - Käyttö (Maks.) < 35 W Valmiustila < 0,5 W Pääjännite V~ 50/60 Hz Ympäristön lämpötila 5 ºC ~ 35 ºC 22