Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen. Suunnitteluohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen. Suunnitteluohjelma"

Transkriptio

1 Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen Suunnitteluohjelma Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Erika Liesegang Kesä 2011

2 Sisällysluettelo 1. SUOJELUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE AIKATAULU POHJAVESIALUEIDEN KUVAUS Pedersören pohjavesialueet... 5 Härmäläbacken... 6 Nörråbacken... 6 Kvärnobacken... 6 Korpunbacken... 6 Storkamp... 6 Sandnabba... 6 Sandåsen... 7 Sandnäset... 7 Östermossbacken A ja B... 7 Hedet... 7 Åvist... 7 Myllykangas Uudenkaarlepyyn pohjavesialueet... 9 Hysalheden Palomhedet Markby Bredkangan Furubacken, Rösslossberget, Monäs ja Kengo Hysalheden Västerskogen Kyrktallberget ja Skyttas Storsanden Anthärsning Gunnarskangan A ja B Marken Kainuunkangas Soklothedet

3 3.3 Pietarsaaren pohjavesialueet Bredskär Roska VEDENOTTAMOT POHJAVESIALUEISIIN KOHDISTUVAT RISKIT Pedersöre Uusikaarlepyy Pietarsaari SUUNNITTELUTYÖN KUVAUS Käytettävissä oleva aineisto Pohjavesialueiden hydrogeologisen tiedon tarkentaminen Vedenottamoiden suojavyöhykkeiden määrittely ja tarkkailuohjelma Riskitekijöiden kartoitus Toimenpideohjelma Toimintaohjeet vahinko- ja riskitilanteisiin SUOJELUSUUNNITELMAN KUSTANUUKSET JA RAHOITUS TYÖN SUORITTAMINEN

4 1. SUOJELUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren alueella sijaitsee yhteensä 33 vedenhankintaa varten tärkeää ja soveltuvaa (I ja II luokka) pohjavesialuetta, joihin ainoastaan osaan on laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuosina 1999 ja ELY-keskus esittää EU:n EAKR-projektirahaa pohjavesien suojelusuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen kyseisille alueille. EAKR-rahoitus kattaa 75 % suojelusuunnitelman laatimisen kustannuksista. Tällöin Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren kaupunkien, vesilaitosten ja vesiosuuskuntien osuudeksi jää yhteensä 25 % kustannuksista. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on: Tehostaa pohjavesialueiden suojelua Tarkistaa vedenottamoiden suoja-alueiden rajaukset Kuvata tarkasti mahdolliset riskit, jotka kohdistuvat Pedersören, Uusikaarlepyyn ja Pietarsaaren pohjavesialueisiin Ehdottaa toimenpiteitä, joilla riskejä voidaan poistaa Selkeyttää suoja-alueiden ja niiden lähiympäristöjen mahdollista kaavoitusta ja maankäyttöä Saada toimintaohjeet vahinko- ja vaaratilanteisiin Suojelusuunnitelma on ohjeellinen ja sen tuloksia hyödynnetään eri viranomaistoiminnassa. Lisäksi suojelusuunnitelma antaa tietoa pohjavesien suojelusta ja riskitekijöiden poistamisesta alueiden maanomistajille ja toiminnanharjoittajille. Suojelusuunnitelmasta löytyy kaikki kunnan pohjavesialueisiin liittyvä aineisto samassa dokumentissa. Kaikkien kolmen kunnan yhteisen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen on tärkeää, sillä useat pohjavesialueista yltävät yli kuntarajojen. Yhteisellä suojelusuunnitelmalla pystytään parhaiten turvaamaan alueen pohjavesien käyttökelpoisuus vielä tulevaisuudessakin. Lisäksi näin säästetään resursseja kun yhteensä tulee vain yksi projekti hallinnoitavaksi, sen sijaan että kukin kunnista laatisi oman suunnitelman. 2. AIKATAULU Suojelusuunnitelman laatimiseen on saatavissa tällä kaudella EAKR-rahoitusta vuoden 2013 loppuun asti. Tästä johtuen suunnittelutyö tulee aloittaa niin, että tämän kauden rahoitusta ehditään vielä saada. Suojelusuunnitelman laatimiseen vaadittava aika on noin vuosi. 4

5 3. POHJAVESIALUEIDEN KUVAUS 3.1 Pedersören pohjavesialueet Pedersören kunnassa sijaitsee 13 pohjavesialuetta. Niistä 10 luokitellaan luokkaan I, eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Kolme alueista kuuluu II luokkaan, eli 5

6 vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Sandåsenin -, Sandnäsetin - ja Hedetin pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelman luonnos vuonna 2009 samanaikaisesti Pietarsaareen kuuluvien Bredskärin ja Roskan pohjavesialueiden kanssa. Härmäläbacken Alue on osa harjua, joka kulkee Purmonjokilaaksossa. Harju ei juuri erotu ympäristöstään. Muodostuman pintaosa on hiekkaa ja silttiä. Muodostuman eteläosassa pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen ja pohjoisosassa luoteesta kaakkoon. Pohjavettä purkautuu muodostuman poikki kulkevaan ojaan sekä Purmonjokeen. Nörråbacken Nörråbacken on kallio-/moreenimäki, jonka lakiosassa on rantavoimien huuhtoma kalliopaljastuma. Pohjavesi purkautuu eteläosan lähteestä. Sade- ja kuivakaudet vaikuttavat muodostumasta saatavan pohjaveden määrään. Kvärnobacken Kvärnobacken on luode-kaakkosuuntainen moreenimäki. Alue on kauttaaltaan soiden ympäröimä, joihin purkautuu pohjavettä Kvärnobackenin mäeltä. Sade- ja kuivakaudet vaikuttavat saatavan pohjaveden määrään. Korpunbacken Pohjavesialue muodostuu kahdesta luode-kaakkosuuntaisesta moreenimäestä, joissa molemmissa muodostuu pohjavettä. Pohjavesi purkautuu lähteestä näiden mäkien välisellä alueella. Suuremman mäen, Korpunbacken, laella on rantakerrostumaa. Sade- ja kuivakaudet vaikuttavat saatavan pohjaveden määrään. Storkamp Storkamp on lähes pohjois-eteläsuuntainen moreenimäki. Muodostuma rajoittuu itäreunastaan Purmonjokeen. Vedenottamo on kohtalaisen lähellä Purmonjokea, mutta pääosa pohjavedestä muodostuu vedenottamon länsipuolella. Sandnabba Sandnabba on luode-kaakkosuuntainen moreenimäki. Muodostuva pohjavesi purkautuu mäkeä ympäröiville peltoalueille. Sade- ja kuivakaudet vaikuttavat muodostumasta saatavan pohjaveden määrään. 6

7 Sandåsen (II luokka) Sandåsenin pohjavesialue on osa harjujaksoa, joka kulkee Lapualta Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kautta kohti Pohjanlahtea. Harju ei kohoa juurikaan ympäristöään ylemmäs. Se on rantavoimien voimakkaasti muokkaama, laakea selänne, jossa pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavesi purkautuu pääosin Syndbynjokeen. Luoteessa muodostuma rajoittuu Roskan pohjavesialueeseen ja kaakossa Sundbynjokeen. Sandnäset (II luokka) Sandnäset on osa samaa harjujaksoa kuin Sandåsen. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen ja pohjavettä purkautuu Sundbynjokeen. Kaakossa muodostumaa ympäröivät suot ja luoteessa peltoalueet. Östermossbacken A ja B Östermossbacken A ja B ovat osa luode-kaakko suuntaista harjujaksoa. Harju on paikoin huonosti lajittunut sisältäen hienoainesta että moreenia. Muodostuma jakaantuu kahteen osa-alueeseen. Vedenjakaja sijaitsee muodostuman keskivaiheilla, josta pohjavesi virtaa sekä kaakkoon että lounaaseen. Pohjavettä purkautuu ympäröiville suoalueille ja Ähtävänjokeen. Hedet (II luokka) Hedetin pohjavesialue on osa samaa rantavoimien tasoittama ja laakeaksi muokkaamaa harjuselännettä kuin Sandåsenin ja Sandnäsetin pohjavesialueet. Harjun karkea ydinosa sijaitsee luode-kaakkoissuuntaisessa kallioperän ruhjevyöhykkeessä. Alueella suoritettujen kairausten ja maatutkaluotausten perusteella harjun ydinosa koostuu karkeista, hyvin vettä johtavista hiekka- ja sorakerrostumista. Ydinosa ulottuu paikoin maanpintaan saakka, mutta harjun reunoille se peittyy hiekkakerrosten alle. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon ja vedet purkautuvat Kovjokeen. Vedenjakaja sijaitsee Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden välissä. Åvist Åvist on osa harjua, joka kulkee Kauhavan ja Alahärmän kautta kohti rannikkoa. Muodostuma on rantavoimien tasoittama laakea selänne, joka ei kohoa ympäristöään ylemmäs. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen ja pohjavettä purkautuu Åvistinjokeen. Muodostuma on osittain kerrostunut kallioperän heikkousvyöhykkeeseen. 7

8 Myllykangas Myllykangas kuuluu harjujaksoon, joka kulkee Kauhavalta Kortesjärven ja Pedersören kautta kohti rannikkoa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Muodostumaan suotautuu pinta- ja pohjavettä ympäröiviltä kallioalueilta. 8

9 3.2 Uudenkaarlepyyn pohjavesialueet Uudenkaarlepyyn alueella sijaitsee 18 pohjavesialuetta. Niistä kolme kuuluu luokkaan II, eli vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi ja loput kuuluvat luokkaan I, eli vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. Usealle Uudenkaarlepyyn kaupungin pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 1999, mutta suojelusuunnitelmaan ei tällöin sisältynyt kaikkia kaupungin pohjavesialueita. Kokonaan ilman suojelusuunnitelmaa olevat pohjavesialueet ovat Furubacken, Rösslosberget, Monäs, Kengo, Västerskogen, Kyrktallberget, Skyttas, Storsanden ja Anthärsning. 9

10 Hysalheden Hysalheden on osa harjujaksoa, joka kulkee Alahärmästä Uudenkaarlepyyn kautta kohti Pohjanlahtea. Muodostumasta on hydraulinen yhteys luoteeseen Socklothedetin pohjavesialueeseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen. Palomhedet Palomhedet on osa samaa harjujaksoa, joka kulkee Alahärmästä Uudenkaarlepyyn kautta kohti Pohjanlahtea. Muodostumasta on hydraulinen yhteys etelään Bredkanganin ja pohjoiseen Hysalhedetin pohjavesialueeseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on lähes etelästä pohjoiseen ja pohjavettä purkautuu Palombackeniin. Muodostuma on osittain peitteinen ja paikoin on näkyvissä kalliopaljastumia. Alue rajoittuu idässä moreenialueisiin ja lännessä suoalueisiin. Markby Markby on kapea harjujakson osa. Muodostuma on osin peitteinen ja se rajoittuu moreenija suoalueisiin. Pohjaveden päävirtaussuunnat ovat alueen pohjoisosasta etelään kohti Tjäderrapania ja alueen eteläosassa olevalta vedenjakajalta sekä pohjoiseen että etelään. Bredkangan (II luokka) Bredkangan on osa harjujaksoa, joka kulkee Alahärmästä Uudenkaarlepyyn kautta kohti Pohjanlahtea. Muodostuma on lähes kauttaaltaan soiden ympäröimä. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä pohjoiseen. Pohjavettä purkautuu alueen ympärillä oleviin ojiin. Etelässä Bredkangan rajoittuu Gunnarskanganin ja pohjoisessa Palomhedetin pohjavesialueeseen. Furubacken, Rösslosberget, Monäs ja Kengo Pistemäisiä pohjavesialueita. Alueen kaivot käyttävät kalliopohjavettä ja ovat tyypiltään kallioporakaivoja. Västerskogen Västerskogen on kallio-/moreenimäki, josta purkautuu pohjavettä ympäristöön. Pohjaveden muodostumisalueella sijaitsee peltoja. 10

11 Kyrktallberget ja Skyttas Kyrktallberget on kallio-/moreenimäki. Pohjavettä purkautuu muodostuman ympärillä olevista lähteistä. Skyttasin pohjavesialue muodostuu pienestä moreenimäestä. Se sijaitsee Kyrktallbergetin itäpuolella ja osa sen pohjavedestä saattaa muodostua Kyrktallbergetin alueella. Näin alueilla on todennäköisesti yhteys toisiinsa. Storsanden (II luokka) Storsanden on rantavoimien muokkaama harjujakson osa. Muodostuma sijaitsee Pohjanlahden rannalla, joten rantaimeytyminen on mahdollista. Anthärsning (II luokka) Anthärsning on kapea ja pienialainen harjujakson osa. Muodostuma rajoittuu sekä etelässä että pohjoisessa kallioalueisiin. Itä- ja länsipuolella aluetta on suota. Gunnarskangan A ja B Gunnarskangan on rantavoimien voimakkaasti muokkaama lähes pohjois-eteläsuuntainen harjujakson osa. Harju on laakea selänne, jota peittävät paksut, laajalle levinneet hiekkakerrokset. Harju on kerrostunut osittain kallioperän heikkousvyöhykkeeseen. Lapuanjoki virtaa muodostuman poikki jakaen sen kahteen osa-alueeseen. Muodostuman aines on pääosin hiekkavaltaista, pohjoisosassa on syvemmällä karkeampaa. Pohjaveden päävirtaussuunta on sekä alueen pohjoisosasta että eteläosasta kohti Lapuanjokea. Pohjavettä purkautuu pääasiassa Lapuanjokeen. Marken Marken on kapea harjujakson osa. Muodostuma on luode-kaakko suuntainen ja rajoittuu kaakossa Åvistin pohjavesialueeseen. Muodostumasta saattaa olla hydraulinen yhteys myös Markbyn pohjavesialueeseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen ja pohjavettä purkautuu ympärillä oleviin suo- ja pelto-ojiin. Kainuunkangas Kainuunkangas sijaitsee lähellä Kauhavalta Pietarsaareen kulkevaa harjujaksoa. Geologisten tutkimusten perusteella muodostuma on muinaista rantakerrostumaa. Muodostuman paksuus kairausten perusteella on paikoin yli 10 metriä ja aines vaihtelee hiekasta karkeampaan ainekseen. Aines on kohtalaisen hyvin lajittunutta eikä hienoainesta ole paljon. Muodostuman kokonaislaajuutta on vaikea arvioida. Muodostuman länsilaidalla sijaitsee moreenimäki, muutoin se on soiden ympäröimä. 11

12 Soklothedet Soklothedet on luode-kaakko suuntainen harjujakson osa. Muodostuma rajoittuu kaakossa Hysalhedetin pohjavesialueeseen. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Ympäröivien alueiden maaperä on pääasiassa moreenia. Muodostuma on hyvin laakea selänne eikä kohoa ympäristöään ylemmäs. 12

13 3.3 Pietarsaaren pohjavesialueet Pietarsaaressa on kaksi pohjavesialuetta. Molemmat kuuluvat luokkaan I, eli vedenhankintaa varten tärkeisiin pohjavesialueisiin. Näihin alueisiin on laadittu suojelusuunnitelman luonnos vuonna 2009 Pietarsaaren Veden toimeksiannosta. Bredskär Bredskär kuuluu osana pitkittäisharjujaksoon, joka kulkee Lapualta Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kautta Pietarsaareen. Harju jatkuu edelleen Pohjanlahteen. Muodostuma rajoittuu kaakossa Roskan pohjavesialueeseen. Harju on rantavoimien tasoittama eikä kohoa ympäristöään ylemmäs. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen kohti Pohjanlahtea, jonne sitä myös purkautuu. Muodostuman käyttöä rajoittaa jonkin verran meren läheisyys. Roska Roskan alue on osa pitkittäisharjujaksoa, joka kulkee Lapualta Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kautta Pietarsaareen. Alue rajoittuu kaakossa Sandåsenin ja luoteessa Bredskärin pohjavesialueisiin. Pohjavesi virtaa vedenjakajilta kohti muodostuman keskiosassa sijaitsevaa Messträskbäckeniä, johon pohjavettä myös purkautuu. Roskan alue on rantavoimien tasoittama hyvin laakea hiekkakangas. Pohjavesialueella esiintyy kalliopaljastumia. 13

14 4. VEDENOTTAMOT Pedersören alueella toimii seitsemän vesilaitosta/vesiosuuskuntaa ja Uudenkaarlepyyn alueella kymmenen vesilaitosta/vesiosuuskuntaa. Pietarsaaren kaupungin vedenhankinta perustuu tällä hetkellä pelkästään Åminnen vesilaitoksen kautta otettavan pintaveden käyttöön. Liikelaitos Pietarsaaren Vedellä on kuitenkin ollut tavoitteena parantaa vedenhankinnan turvallisuutta perustamalla pohjavedenottamo johonkin Pietarsaaren alueella sijaitseville Bredskärin - ja Roskan pohjavesialueille tai Pedersören alueella sijaitseville Sandåsenin -, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueille, jotka ovat kaikki saman harjujakson osia. NÖRRÅBACKEN Nörrabacken Pedersöre Vatten Ab KVÄRNOBACKEN Kvärnobacken Pedersöre Vatten Ab KORPUNBACKEN Villbacka lillby Willbacka Nya Vattenbolag 30 m³/vrk Berget Willbacka Nya Vattenbolag STORKAMP Storkamp Slip-Storkamp Vattenandelslag 25 m³/vrk SANDNABBA Sandnabba Sandnabba Vattenbolag ÖSTERMOSSBACKEN A Orrboss1 Ab Esse Vatten 268 m³/vrk Orrboss2 Ab Esse Vatten 99 m³/vrk Värmgjutkällan Lappfors Vattenandelslag 60 m³/vrk ÖSTERMOSBACKEN B Vannabba Ab Esse Vatten 256 m³/vrk 14

15 ÅVIST Överpurmo Åvist Vattenandelslag 24 m³/vrk HYSALHEDEN Hysalheden Kovjoki Vatten Ab 904 m³/vrk Gamla brunnar & röddning Kovjoki Vatten Ab MARKBY Markby Rudbacka Vattenbolag FURUBACKEN Silvast vattenand Silvast Vattenandelslag 45 m³/vrk RÖSSLOSBERGET Monå Knuts Vattenandelslag 21 m³/vrk KENGO Kengo Kengo Vattenbolag 4 m³/vrk MONÄS Monäs Monäs Norra Vattenandelslag 27 m³/vrk KYRKTALLBERGET Kantlax nyby Nyby Vattenandelslag 23 m³/vrk GUNNARSKANGAN A Prästkangan Keppo Vattenandelslag 268 m³/vrk MARKEN Marken Markens Vatten KAINUUNKANGAS Kainuunkangas Nykarleby stad, Nykarleby kraftverk/vattenverket 507 m³/vrk 15

16 SOKLOTHEDET Socklotheden Kovjoki Vatten Ab 556 m³/vrk 5. POHJAVESIALUEISIIN KOHDISTUVAT RISKIT Pohjaveden laatua ja saatavuutta uhkaavat monenlaiset riskitekijät. Teollisuustoiminta, turkistarhat, liikenne, haja-asutuksen jätevedet, öljysäiliöt ym. ovat kaikki toimintoja, jotka saattavat kohdistaa uhan alueen pohjavesiin. Alueella olevat toiminnot saattavat liata pohjavettä vähitellen tai äkillisesti esim. onnettomuuden takia. Liiallinen maa-ainesten otto ja ojitukset taas voivat vaikuttaa saatavan pohjaveden määrään. Kun alueilla olemassa olevat riskit kartoitetaan ja tunnistetaan, niin pohjaveden suojaaminen on helpompaa. Oheisiin taulukoihin on koottu alustavien lähtötietojen perusteella lyhyesti eri pohjavesialueisiin kohdistuvia riskejä kunnittain. Taulukoihin ei ole kuitenkaan koottu kaikkia pohjavesialueelle muodostavia riskejä mm. sähköyhtiöiden muuntajia ei ole mainittu. 5.1 Pedersöre Pohjavesialue Riski tekijä Riskinkuvaus Härmäläbacken Maa- ja metsätalous 4 kpl eläinsuojia, lopettanut/lopettava turkistarha, ravirata, peltoviljely Asutus Haja-asutuksen jätevedet Pilaantuneet maa-alueet Tielaitoksen lopetettu tukikohta Korpunbacken Maa- ja metsätalous Peltoviljely Storkampen Maa- ja metsätalous Eläinsuojat, peltoviljely Asutus Haja-asutuksen jätevedet Sandnappa Asutus Haja-asutuksen jätevedet Maa- ja metsätalous Peltoviljely Sandåsen Maa- ja metsätalous Peltoviljely Liikenne ja tienpito Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt Maa-ainesten ottaminen Useita lopettaneita maa-aineksen ottamispaikkoja, joiden jäljiltä paljon pohjavesilammikoita Pilaantuneet maa-alueet Lentokenttä Sandnäset Maa- ja metsätalous 3 kpl lopettanutta/lopettavaa turkistarhaa, turkiseläintila, peltoviljely Maa-ainesten ottaminen Useita lopettaneita maa-aineksen ottamispaikkoja, joiden jäljiltä paljon pohjavesilammikoita 16

17 Östermossbacken A Maa- ja metsätalous Eläinsuoja Liikenne ja tienpito Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt Maa-ainesten ottaminen Lopetettuja maa-aineksen ottamispaikkoja Asutus Haja-asutuksen jätevedet Östermossbacken B Maa- ja metsätalous Toimintansa lopettanut turkistarha Hedet Åvist Liikenne ja tienpito Maa-ainesten ottaminen Liikenne ja tienpito Maa- ja metsätalous Asutus Pilaantuneet maa-alueet Myllykangas Maa- ja metsätalous Peltoviljely Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt Useita lopettaneita maa-aineksen ottamispaikkoja, joiden jäljiltä paljon pohjavesilammikoita Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt 9 kpl eläinsuojia, turkistarha, 3 kpl lopettavaa/lopettanutta turkistarhaa, peltoviljely Haja-asutuksen jätevedet Toimintansa lopettanut polttonesteiden jakeluasema Nörrabackenin-, Kvärnobackenin-, Korpunbackenin- ja Myllykankaan pohjavesialueilla ei alustavien pohjatietojen perusteella ole juuri aktiivista riskitoimintaa. Riski voi aiheutua alueiden metsätaloudesta hakkuineen ja ojituksineen. 5.2 Uusikaarlepyy Pohjavesialue Riski tekijä Riskinkuvaus Hysalheden Maa- ja metsätalous 3 lopettanutta turkistarhaa, peltoviljely Maa-ainesten ottaminen Maa-ainesoton jäljiltä pohjavesilammikoita Teollisuus- ja yritystoiminta Sementtivalimo Liikenne ja tienpito Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt, kuljetukset Palomhedet Maa-ainesten ottaminen Maa-ainesoton jäljiltä pohjavesilammikoita Bredkangan Pilaantuneet maa-alueet Lopetettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka Maa-ainesten ottaminen Maa-ainesoton jäljiltä useita pohjavesilammikoita Västerskogen Asutus Haja-asutuksen jätevedet Maa- ja metsätalous Peltoviljely Gunnarskangan A Maa- ja metsätalous Peltoviljely ja eläinsuojat Liikenne ja tienpito Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt Maa-ainesten ottaminen Maa-ainesoton jäljiltä pohjavesilammikoita Gunnarskangan B Maa- ja metsätalous Useita lopettaneita/lopettavia turkistarhoja, peltoviljely, eläinsuojia Liikenne ja tienpito Liikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt Marken Maankäyttö Hautausmaa Maa- ja metsätalous Peltoviljely, eläinsuojat, lopettanut/lopettava turkistarha 17

18 Soklothedet Pilaantuneet maa-alueet Ampumarata Maa-ainesten ottaminen Maa-ainesoton jäljiltä pohjavesilammikoita Kyrktallberget Maa- ja metsätalous Peltoviljely Skyttas Maa- ja metsätalous Peltoviljely Markbyn, Storsandenin, Anthärsningin ja Kainuunkankaan pohjavesialueilla ei sijaitse alustavien pohjatietojen perusteella paljoakaan riskitoimintaa. Alueilla on metsätaloutta, jonka ojitukset ja hakkuut saattavat vaikuttaa pohjavesiin. Storsandenin pohjavesialue on suurimmalta osaltaan luonnonsuojelualuetta, mutta sen pohjaveden mahdolliselle käytölle aiheutuu riski merenrannan läheisyydestä. 5.3 Pietarsaari Pohjavesialue Riski tekijä Riskinkuvaus Bredskär Roska Maa- ja metsätalous Maa-ainesten ottaminen Asutus Maa-ainesten ottaminen 2 lopettanutta turkistarhaa, eläinsuoja,peltoviljely Maa-aineksen ottamisen jäljiltä pohjavesilammikoita Haja-asutuksen jätevedet Maa-aineksen ottamisen jäljiltä pohjavesilammikoita 6. SUUNNITTELUTYÖN KUVAUS 6.1 Käytettävissä oleva aineisto Suojelusuunnitelman tekemisessä käytetään lähdeaineistona vedenottamoiden vedenottomääriä ja analyysejä sekä pohjaveden tarkkailutuloksia. Tämän ohella hyödynnetään eri pohjavesialueilla jo tehtyjä suojelusuunnitelmia ja selvityksiä sekä alueilla mahdollisesti olevia yleis- ja asemakaavoja. Lähdeaineistona käytetään myös alueen maastokarttoja. Lisäksi suunnitelman laatija kartoittaa maasto- ja vierailukäynneillä sekä kyselyin alueilla mahdollisesti sijaitsevia riskikohteita. Muutamalla alueella voidaan joutua kairaamaan lisää pohjavesiputkia, jotta voidaan varmistaa alueen pohjaveden saatavuus ja laatu. Maaperän aineksen laatua voidaan tarvittaessa tutkia tarkemmin kenttätutkimuksin. Vuonna 2009 Ramboll Finland Oy:n Pietarsaaren Vedelle laatima suojelusuunnitelman luonnos Bredskärin-, Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin- ja Hedetin pohjavesialueille on pääosin kattava. Kuitenkin riskitekijöiden arviointia tulisi maastokäyntien perusteella yhtenäistää ja toimenpiteiden määrittämistä tulisi tarkentaa jokaisen riskin kohdalla. Esimerkiksi pohjavesialueella sijaitsevien muuntamoiden tarkat sijainnit pitää selvittää 18

19 sähköyhtiöiltä ja alueella sijaitseviin maa-aineksen ottamisesta syntyneisiin ottopaikkoihin laatia tarpeen vaatiessa jälkihoito- ja kunnostussuunnitelmat. Kaikki riskikohteet on esitettävä kartalla, jolloin niiden paikantaminen helpottuu. Suojelusuunnitelman luonnosta laadittaessa ei ole kuultu eri yhteistyötahoja, alueen asukkaita eikä toiminnanharjoittajia, vaikka tämä on tärkeä osa suunnitelman laadintaa. Suunnitelmassa ei ole myöskään määritelty vedenottamoiden ennakkotarkkailua. 6.2 Pohjavesialueiden hydrogeologisen tiedon tarkentaminen Tarkentamalla tietoa alueiden hydrogeologiasta saadaan selville mm. miten suuri määrä alueilla on pohjavettä, mikä on veden laatu, pohjaveden virtauskuva, pohjaveden ottamisen vaikutus ympäristöön, hydrogeologiset perusteet riskianalyysien tekoa varten ja pohjaveden suojattavuus. Suunnitelma laaditaan olemassa olevien aineistojen perusteella sekä maastotutkimuksin. 6.3 Vedenottamoiden suojavyöhykkeiden määrittely ja tarkkailuohjelma Hydrogeologisten olosuhteiden perusteella määritetään mahdollisille uusille vedenottopaikoille vedenottoalueet, lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet. Vanhojen vedenottopaikkojen suojavyöhykkeiden rajat tarkistetaan. Pohjavesialueille esitetään tarkkailuohjelma (veden laatu ja määrä) ja samalla arvioidaan nykyisen määrätyn velvoitetarkkailun riittävyys. Tarpeen vaatiessa alueille esitetään uusia tarkkailupisteitä. 6.4 Riskitekijöiden kartoitus Suojelusuunnitelmassa sen laatija kartoittaa olemassa olevien lähtötietojen ja maastotutkimuksen perusteella pohjavesialueella sijaitsevat toiminnat ja laitokset, joille pitää tehdä riskiarviointi. Tämän arvioinnin pohjalta suunnitelman laatija arvioi riskeistä aiheutuvan pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisriskin. Tarpeen vaatiessa ja erikseen sovittaessa, tilaaja tai suunnitelman laatija voi tehdä maaperän- ja pohjaveden pilaantumista tarkentavia tutkimuksia. 6.5 Toimenpideohjelma Suunnitelmassa esitetään toimenpideohjelma niitä pohjavesialueilla jo olevia laitoksia ja toimintoja varten, jotka aiheuttavat riskin pohjaveden pilaantumiselle ja muuttumiselle tai jotka muutoin eivät ole voimassa olevien lakien ja säädösten mukaiset. Suojelusuunnitelmassa myös laaditaan luettelo toiminnoista, jotka eivät lainkaan sovellu pohjavesialueille sekä ohjeet miten suhtautua vanhojen laitosten laajentamiseen pohjavesialueilla. Suunnitelman laatija esittää mitä suojelutoimenpiteitä eri alueilla pohjaveden suojelemiseksi vaaditaan sekä miten kaavoituksen ja maankäyttöä suunniteltaessa alueisiin tulee suhtautua. Lisäksi suunnitelma pitää sisällään ohjeet 19

20 valvontaa, seurantaa sekä viranomaisten ja muiden osapuolten välisiä yhteistoimintajärjestelyjä varten. Peltoviljelyyn liittyen suunnitelmassa rajataan lannoituksen ja torjuntakemikaalien osalta alueet, joilla lannoitus ja kemikaalien käyttö on mahdollisesti kielletty sekä mitä rajoituksia tulee antaa lannoitteiden ja myös eri lannoitetyyppien käytöstä maaperän vedenläpäisevyys, ottamoiden sijainti ja hydrogeologiset olosuhteet huomioiden. Pohjavesialueella sijaitseville vanhoille maa-ainestenottoalueille laaditaan alustavat kunnostus- ja jälkihoitosuunnitelmat. Suunnitelmissa käytetään lähtötietona suojelusuunnitelman riskikartoituksen yhteydessä tuotettua pohjatietoa. Ottopaikkojen kunnostuksen tavoitteena on parantaa pohjaveden laatua ja vähentää vedenottokaivojen pilaantumisriskiä. Kunnostussuunnitelmassa on tultava esille nykyisten alueille tuotujen täyttömaiden poistamisen laajuus, täyttöalueen laajuus ja täyttötasot, täyttömateriaalin hankinta ja laatu sekä ohjeistus humuskerroksen, puuston ja muun kasvillisuuden palauttamiseksi. 6.6 Toimintaohjeet vahinko- ja riskitilanteisiin Suojelusuunnitelma sisältää ohjeet miten toimia pohjaveden muuttamis- tai pilaantumistapauksissa. Näin eri viranomaiset tietävät miten toimia vahinko- tai rikostapauksissa. Ensin on selvitettävä mm. riskikartoituksen perusteella ilmeisimpien vahinkotapausten varalta harkittavat torjuntatoimenpiteet, nimetä torjuntatoimenpiteiden suorittajat ja selvitettävä mistä tarvittava miehistö ja kalusto saadaan ja sovittava viranomaisten välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta. Suunnitelmassa tulee olla myös lyhyt yhteenveto vedenhankinnan järjestämisestä erilaisten kriisitilanteiden aikana. 7. SUOJELUSUUNNITELMAN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Suojelusuunnitelman laatimiseen on saatavissa tämän kauden EAKR-rahoitusta vuoden 2013 loppuun asti. Kuntien ja vedenottamoiden rahoitusosuus hankkeessa on 25 % kaikista kustannuksista ja loppu rahoitus tulee EU:lta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat maksimissaan noin euroa. Tästä summasta EAKR-rahoitus kattaa 75 % eli euroa. Kuntien, vesilaitosten ja vesiosuuskuntien maksettavaksi jää euroa. Suojelusuunnitelman laatimiseen kuluu aikaa reilu vuosi. Hankkeen palkkakustannukset ovat euroa ja mahdollisten lisätutkimusten kustannukset ovat korkeintaan euroa. Jokaiselle kolmelle kunnalle jää projektista maksettavaksi euroa. Kuntien omaan päätöksen mukaan summa voidaan jakaa maksettavaksi kunnan, vesilaitosten ja vesiosuuskuntien kesken. 20

21 8. TYÖN SUORITTAMINEN Suojelusuunnitelman laatijan työtä ohjaa projektin ohjausryhmä, jossa on edustajia Pedersören kunnasta ja Uudenkaarlepyyn sekä Pietarsaaren kaupungeista ja Etelä- Pohjanmaan ELY:stä. Työn kuluessa pidetään suunnittelua valvovan ohjausryhmän ja konsultin keskeisiä kokouksia, joissa käsitellään siihen mennessä tehtyä työtä sekä sovitaan seuraavista työvaiheista. Konsultin ja ohjausryhmän välinen ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää konsulttisopimuksen teon jälkeen. Konsultti ja ohjausryhmä, tai sen valitsema asiantuntijaryhmä, kartoittavat maastokäynnein toiminnat ja laitokset, joille tullaan suorittamaan riskinarviointi. 21

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA LUONNOS Erika Liesegang X.5.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN,

Lisätiedot

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN JA PIETARSAAREN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA JA MAA-AINESTEN OTTAMISALUEIDEN ALUSTAVA KUNNOSTUSSUUNNITELMA Erika Liesegang 3.7.2013 Sisällysluettelo 1 PEDERSÖREN, UUDENKAARLEPYYN

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Mari Leminen 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY 469 pohjavesialuetta Luokka I: 377 kpl Luokka II: 92 kpl Luokittelu Riskitekijöiden arviot Hyvä tila/huono

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö Pohjavesi on juomavettämme Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Lausuntopyyntö Dnro EPOELY/1288/2017 2962017 Evijärven kunta Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Tässä kirjeessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA

VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Toimintaryhmän kokous 5.2.2013 Tilannekatsaus/ajankohtaiset asiat Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen edistäminen Enojoen kunnostussuunnitelma-asia Joroisten

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K20006 T6 25.5.2016 ALUSTAVA KUURINNIITTY KIRJOMÄKI KORTTELI 20006 T6 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/3722/216 13.11.217 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Möykkylä-Mäntylampi. Vihanninkangas

Möykkylä-Mäntylampi. Vihanninkangas Natura-alue 5 km Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoa 9/7 Luonnonsuojeluohjelma-alue Harjujensuojelualue Natura-alue Arvokas tuuli- ja rantakerrostuma Pohjavesialue Suojelusuunnitelma-alue

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FILAHD 21.9.2016 FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Maria Mäkinen pohjavesiasiantuntija maria.k.makinen@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY, ympäristö- ja luonnonvarat

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS SISÄLTÖ Yrityksemme Mikä on riski? Riskeihin pohjautuva kunnostus Kunnostuksen kustannuksista Kiinteät ohjearvot vs riskiperusteinen kunnostus RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella KUULUTUS VARELY/3982/216 13.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Mynääen kunnan alueella Mynääen pohjavesialueiden luokka- ja rajausuutokset Varsinais-Suoen

Lisätiedot

Toimenpiteet pohjavesille suunnittelukaudella

Toimenpiteet pohjavesille suunnittelukaudella Toimenpiteet pohjavesille suunnittelukaudella 2016-2021 Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tarkistaminen 5.3.2014 Toimenpiteiden jaottelu Vesiensuojelutoimenpiteiden jaottelua on muutettu vesienhoidon

Lisätiedot

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247.

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. 5.19 Kurikka Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. Kuva 247. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Maiju Ikonen EPO ELY, AKV-yksikkö, vesihuoltoryhmä Patamäen pohjavesialueen

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Ulla-maija.liski@ymparisto.fi Alueellinen ympäristökeskus Ympäristöministeriön ja maa-

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys Riskilu, Riskilu Vuoden Kankainen 0421001 I maatalou s peltoviljely en pinta-alasta lähes puolet peltoaluett kartanolla kasvihue. Peltoalueet sijoittuvat reuna-alueille, jossa maaperä hietavaltaist vedenottamo

Lisätiedot

Pohjavedenotto talousvedeksi teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu

Pohjavedenotto talousvedeksi teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu Pohjavedenotto talousvedeksi teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu TkK Aleksi Wallin Oulun yliopisto Tutkimuskysymykset - Vesilaitosten näkökulma riskeihin - Millaiset

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen

Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/456/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemin kaupunki Valtakatu 26 94100 Kemi Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy

POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS. Sweco Ympäristö Oy POHJAVESISELVITYS MASKUN KUNTA LUUKAN ALUEEN POHJAVESISELVITYS 2060209 27.2.207 Sweco Ympäristö Oy MUUTOS VALMIS 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / FIANRY 27.2.207 / Lauri Joronen LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt

Lisätiedot

Pohjavesialueiden uudelleen luokittaminen

Pohjavesialueiden uudelleen luokittaminen Pohjavesialueiden uudelleen luokittaminen Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Ylitarkastaja Heikki Kovalainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Heikki Kovalainen 16.11.2016 1 Työhistoriani

Lisätiedot

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN Vastaanottaja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä Lokakuu 2014 ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN ILMATAR ALAJÄRVI-LOUHUKANGAS

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Maakuntainsinööri Satu Appelqvist Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K45031 T3 31.5.2016 ALUSTAVA KURTTILA MAAKAUPPIAANKUJA KORTTELI 45031 T3 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 81. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3198/11.01.03/2015 81 Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto, puh. 050 368 4126 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko Hydrogeologinen tarkastelu Koverhar, Hanko Maiju Juntunen 2.1.2017 Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 1 (14) Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 2 (14) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AIEMMAT SELVITYKSET JA

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen ja laatiminen

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen ja laatiminen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 37 25.03.2015 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 114 30.09.2015 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen ja laatiminen YMPTEKLT 37 Vesihuoltoteknikko 2008.

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44061 T2 31.5.2016 ALUSTAVA KAUKLAHTI BASSENRAITTI KORTTELI 44061 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Virtain kaupunki. Virtain pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Virtain kaupunki. Virtain pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Virtain kaupunki Virtain pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Ympäristölautakunta 14.12.2010 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto...4 2 Pohjavesialueet...5 2.1 Pohjavesialueiden kuvaus...5 2.1.1 Puttosharju...5

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO GEOTEKNINEN OSASTO

HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO GEOTEKNINEN OSASTO HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO GEOTEKNINEN OSASTO RISTO NIINIMÄKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, RAKENNUSGEOLOGI CASE: VUOSAARI VUOSAAREN JAKSO Vuosaaren jakso kuuluu pitkään harjujaksoon. Vuosaareen on muodostunut

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44073 T2 16.8.2017 ALUSTAVA KAUKLAHTI KAUPPAKUMPPANINTIE KORTTELI 44073 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017 21.9.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Pohjavesien keskeiset kysymykset ja

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve en kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 10.11.2015 Viite 1510014760 SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA 1 Päivämäärä 10.11.2015 Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen

Lisätiedot

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa.

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo Esko Maukonen Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja

Lisätiedot