Kh:n kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh:n kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 40 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:35-19:30 Paikka Kh:n kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio, puheenjohtaja Pia Aarrekivi Said Yusuf, saapui klo käsittelyn jälkeen Anitra Ahtola, saapui klo käsittelyn jälkeen Jyri Airinen Jussi Honkaheimo Seppo Kallunki Maila Lingman-Nukala Nina Mansukoski Raakel Inkeri Riina Nevamäki Pasi Hovi Kari Pajunen Tipsu Sollasvaara Muut saapuvilla olleet Sampo Suihko Martti Merra Viula Pakka Jetta Laajarinne Jaana Jalonen Hanna Savilahti Hannele Junnila sivistystoimen johtaja liikuntajohtaja kehittämispäällikkö tiedotuspäällikkö kaupunginhallituksen edustaja nuorisonohjaaja, paikalla klo , 37 sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 40 Allekirjoitukset Antti Aarnio puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Seppo Kallunki Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 40 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 30 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Vuoden 2014 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä 6 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma: kehykseen vaikuttavat tekijät, nuorisopalvelut 32 2 Vuoden 2014 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä 9 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma: kehykseen vaikuttavat tekijät, liikuntapalvelut 33 Vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitettyihin 12 tarkastushavantoihin annettavat selvitykset, liikunta- ja 34 3 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja 18 nuorisotilan tarveselvitys 36 5 Nuorisopalvelut/ Yleisavustus Nuorisopalvelut/ 2. Kohdeavustus Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen (kh/kv) 29

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Päätös on kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Käsittely Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Pia Aarrekivi. Aarrekiven estyneenä ollessa puheenjohtaja ehdotti Seppo Kallunkia. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Kallunki.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Vuoden 2014 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma: kehykseen vaikuttavat tekijät, nuorisopalvelut Valmistelijat / lisätiedot: Viula Pakka, puh. (09) Kirsti Askolin, puh. (09) Liisa Paavola, puh. (09) Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko esittää, että selostusosassa ja liitteessä esitetyt painotukset huomioidaan talousarviokehyksen laadinnan yhteydessä Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Nuorisopalvelujen tulosyksikön kehykseen vaikuttavat tekijät taloussuunnitelmaan Vuosien Espoo-strategian ja vuoden 2014 taloussuunnitelman käsittely sivistystoimen lautakunnissa sisältää seuraavat vaiheet: - Toimintaympäristön muutokset ja kehykseen vaikuttavat tekijät (06/2013) - Espoo-strategia sekä talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma (09/2013) - Käyttösuunnitelmat (02/2014) Espoon talouden tilanne huhtikuussa 2013 Huhtikuun lopun tilanteessa kaupungin ulkoiset tulot ovat edelleen kertyneet hitaammin kuin vuonna Toimialat kuitenkin ennustavat tulojen kertyvän noin 19 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Merkittävä osa tuloista, 13 milj. euroa, aiheuttaa vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tulojen lisäyksillä ei ole nettovaikutusta. Alkuvuonna ulkoisten kulujen kehityksen vertailtavuus oli vaikeaa, sillä eläkemaksujen kirjaustavan muutokset tehtiin vasta loppukeväästä 2013.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 40 Nyt luvut ovat vertailukelpoisia ja kasvu viime vuoteen on 3,8 prosenttia. Toimialat ovat ennustaneet koko alkuvuoden ylityspaineita. Ylityspaineet kohdistuvat toimeentulo- ja työmarkkinatukeen, HUS:n siirtoviivepäiviin, katujen ylläpitoon ja lastensuojeluun. Merkittävin yksittäinen ylitys kohdistuu erikoissairaanhoitoon, jossa Espoo on budjetoinut vähemmän kuin HUS:n budjetissa on vahvistettu. Ylityspaineet ulkoisissa kuluissa ovat yhteensä n. 9,4 milj. euroa. Verotulojen heikko kehitys on jatkunut koko alkuvuoden ja verotulojen arvioidaan toteutuvan vajaat 27 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kulujen ylittäessä talousarvion ja verotulojen jäädessä merkittävästi alle talousarvion, on kuluvan vuoden vuosikate jäämässä ainoastaan 80 milj. euroon ja tilikauden tulos jää 25 milj. euroa alijäämäiseksi. Investointien toteutuminen budjetin mukaisena edellä kuvatussa taloustilanteessa tarkoittaa lisävelan ottamista ja entisestään merkittävän lainamäärän kasvattamista. Verorahoituksen heikko kertyminen ja samalla käyttötalouden ylittyminen aiheuttavat merkittäviä haasteita tulevan taloussuunnitelmakauden valmistelulle. Kehykseen vaikuttavat muutokset sivistystoimessa Palkankorotusvaraus tehdään koko kaupungissa 1,0 prosentin suuruisena vuoden 2013 huhtikuun palkkoihin (3,6 milj. euroa). Sosiaaliturva- ja eläkemaksuprosenttien varausten kaupunkitasoinen korotusprosentti on 0,15. Opetuksen palkkojen palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin varaudutaan 2,0 prosenttiyksikköä kaupunkitasoista korkeampana. Ateriapalveluiden hinnat nousevat 3,9 prosentilla eli yhteensä noin 1,2 milj. euroa. Toimitilavuokrien korotukset ovat ennakkotiedon mukaan 3,1 milj. euroa, josta puuttuu vielä osa vuonna 2014 valmistuvista kohteista, toimitilavuokralistoihin tehdyt korjaukset sekä toimitilavuokrien uuden laskentatavan aiheuttamat mahdolliset korotukset. Perusopetuksen oppilasmäärien kasvu, uudet päiväkodit, väistötilat koulujen ja päiväkotien remonttien yhteydessä, sopimusten indeksikorotukset, kotikuntakorvaukset sekä kohonneet ICT-menot ja siivouksen korotukset aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Suomenkielisessä opetustoimessa perusopetuksen oppilasmäärät kasvavat, alakoululaisten määrä lisääntyy yhteensä noin 300 oppilaalla ja yläkoululaisten määrä noin 100 oppilaalla. Erityisoppilaiden määrä kasvaa 20 ja vieraskielisten oppilaiden määrä noin 50 oppilaalla. Lukion oppilasmäärä laskee noin 50 oppilaalla. Koulukuljetusten hinnankorotukset ja väistökuljetukset aiheuttavat menopaineita. Lukioiden varustaminen ICT-laitteilla sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen aloitetaan vuonna Iltapäivätoiminnan ryhmien tarve kasvaa alakoulujen oppilasmäärän kasvusta johtuen.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 40 Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa uudet päiväkodit, Kepeli, Suurpelto, Laajalahden peruskorjaus, Leppävaaran siirtokelpoinen sekä Suvelan asukaspuisto valmistuvat vuoden 2014 aikana. Päivähoidon lapsimäärä kasvaa noin 200 lapsella. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvu, kasvun ja oppimisen tuen tehostaminen sekä esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen edellyttävät henkilöstön koulutustason nostamista. Tieto- ja viestintätekniikkaa ajantasaistetaan. Ruotsinkielisessä opetustoimessa peruskoulun oppilasmäärä kasvaa noin 110 oppilaalla. Lukion varustaminen ICT-laitteilla sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen aloitetaan vuonna Koulukuljetusten hinnankorotukset aiheuttavat menopaineita. Iltapäivätoiminnan ryhmien tarve kasvaa alakoulujen oppilasmäärän kasvusta johtuen. Vapaan sivistystyön tulosyksikön ja kaupunkikulttuurin tulosyksikön palveluissa kehyspaineita aiheuttavat mm. avustusten korotustarve esim. taiteen perusopetuksen osalta. Liikuntapalveluissa kehyspaineita aiheuttavat mm. Tapiolan tekojääradan kustannukset sekä sitovat sopimukset ja energiakustannukset. Nuorisopalveluissa kehyspaineita aiheuttavat mm. Labra- ja Kouluyhteisön toimintamallin kehittäminen -hankkeet. Muun sivistystoimen kehyspaineet kohdistuvat kotikuntakorvauksiin.. Priorisointi tärkeää Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tulee suurelta osalta kattaa toimintoja priorisoimalla ja muuttamalla. Tämän johdosta on tärkeää, että tulosyksiköissä ja lautakunnissa priorisoidaan ja painotetaan kehyspaineita vielä tarkemmin. Se antaa jatkossa pohjaa oikein kohdistetun ja realistisen talousarviokehyksen valmistelulle. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / Vuoden 2014 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma: kehykseen vaikuttavat tekijät, liikuntapalvelut Valmistelijat / lisätiedot: Martti Merra, puh. (09) Kirsti Askolin, puh. (09) Liisa Paavola, puh. (09) Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko esittää, että selostusosassa ja liitteessä esitetyt painotukset huomioidaan talousarviokehyksen laadinnan yhteydessä Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Liikuntapalvelujen tulosyksikön kehykseen vaikuttavat tekijät taloussuunnitelmaan Vuosien Espoo-strategian ja vuoden 2014 taloussuunnitelman käsittely sivistystoimen lautakunnissa sisältää seuraavat vaiheet: - Toimintaympäristön muutokset ja kehykseen vaikuttavat tekijät (06/2013) - Espoo-strategia sekä talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma (09/2013) - Käyttösuunnitelmat (02/2014) Espoon talouden tilanne huhtikuussa 2013 Huhtikuun lopun tilanteessa kaupungin ulkoiset tulot ovat edelleen kertyneet hitaammin kuin vuonna Toimialat kuitenkin ennustavat tulojen kertyvän noin 19 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Merkittävä osa tuloista, 13 milj. euroa, aiheuttaa vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tulojen lisäyksillä ei ole nettovaikutusta. Alkuvuonna ulkoisten kulujen kehityksen vertailtavuus oli vaikeaa, sillä eläkemaksujen kirjaustavan muutokset tehtiin vasta loppukeväästä 2013.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 40 Nyt luvut ovat vertailukelpoisia ja kasvu viime vuoteen on 3,8 prosenttia. Toimialat ovat ennustaneet koko alkuvuoden ylityspaineita. Ylityspaineet kohdistuvat toimeentulo- ja työmarkkinatukeen, HUS:n siirtoviivepäiviin, katujen ylläpitoon ja lastensuojeluun. Merkittävin yksittäinen ylitys kohdistuu erikoissairaanhoitoon, jossa Espoo on budjetoinut vähemmän kuin HUS:n budjetissa on vahvistettu. Ylityspaineet ulkoisissa kuluissa ovat yhteensä n. 9,4 milj. euroa. Verotulojen heikko kehitys on jatkunut koko alkuvuoden ja verotulojen arvioidaan toteutuvan vajaat 27 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kulujen ylittäessä talousarvion ja verotulojen jäädessä merkittävästi alle talousarvion, on kuluvan vuoden vuosikate jäämässä ainoastaan 80 milj. euroon ja tilikauden tulos jää 25 milj. euroa alijäämäiseksi. Investointien toteutuminen budjetin mukaisena edellä kuvatussa taloustilanteessa tarkoittaa lisävelan ottamista ja entisestään merkittävän lainamäärän kasvattamista. Verorahoituksen heikko kertyminen ja samalla käyttötalouden ylittyminen aiheuttavat merkittäviä haasteita tulevan taloussuunnitelmakauden valmistelulle. Kehykseen vaikuttavat muutokset sivistystoimessa Palkankorotusvaraus tehdään koko kaupungissa 1,0 prosentin suuruisena vuoden 2013 huhtikuun palkkoihin (3,6 milj. euroa). Sosiaaliturva- ja eläkemaksuprosenttien varausten kaupunkitasoinen korotusprosentti on 0,15. Opetuksen palkkojen palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin varaudutaan 2,0 prosenttiyksikköä kaupunkitasoista korkeampana. Ateriapalveluiden hinnat nousevat 3,9 prosentilla eli yhteensä noin 1,2 milj. euroa. Toimitilavuokrien korotukset ovat ennakkotiedon mukaan 3,1 milj. euroa, josta puuttuu vielä osa vuonna 2014 valmistuvista kohteista, toimitilavuokralistoihin tehdyt korjaukset sekä toimitilavuokrien uuden laskentatavan aiheuttamat mahdolliset korotukset. Perusopetuksen oppilasmäärien kasvu, uudet päiväkodit, väistötilat koulujen ja päiväkotien remonttien yhteydessä, sopimusten indeksikorotukset, kotikuntakorvaukset sekä kohonneet ICT-menot ja siivouksen korotukset aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Suomenkielisessä opetustoimessa perusopetuksen oppilasmäärät kasvavat, alakoululaisten määrä lisääntyy yhteensä noin 300 oppilaalla ja yläkoululaisten määrä noin 100 oppilaalla. Erityisoppilaiden määrä kasvaa 20 ja vieraskielisten oppilaiden määrä noin 50 oppilaalla. Lukion oppilasmäärä laskee noin 50 oppilaalla. Koulukuljetusten hinnankorotukset ja väistökuljetukset aiheuttavat menopaineita. Lukioiden varustaminen ICT-laitteilla sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen aloitetaan vuonna Iltapäivätoiminnan ryhmien tarve kasvaa alakoulujen oppilasmäärän kasvusta johtuen.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 40 Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa uudet päiväkodit, Kepeli, Suurpelto, Laajalahden peruskorjaus, Leppävaaran siirtokelpoinen sekä Suvelan asukaspuisto valmistuvat vuoden 2014 aikana. Päivähoidon lapsimäärä kasvaa noin 200 lapsella. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrän kasvu, kasvun ja oppimisen tuen tehostaminen sekä esiopetuksen oppilashuollon kehittäminen edellyttävät henkilöstön koulutustason nostamista. Tieto- ja viestintätekniikkaa ajantasaistetaan. Ruotsinkielisessä opetustoimessa peruskoulun oppilasmäärä kasvaa noin 110 oppilaalla. Lukion varustaminen ICT-laitteilla sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen aloitetaan vuonna Koulukuljetusten hinnankorotukset aiheuttavat menopaineita. Iltapäivätoiminnan ryhmien tarve kasvaa alakoulujen oppilasmäärän kasvusta johtuen. Vapaan sivistystyön tulosyksikön ja kaupunkikulttuurin tulosyksikön palveluissa kehyspaineita aiheuttavat mm. avustusten korotustarve esim. taiteen perusopetuksen osalta. Liikuntapalveluissa kehyspaineita aiheuttavat mm. Tapiolan tekojääradan kustannukset sekä sitovat sopimukset ja energiakustannukset. Nuorisopalveluissa kehyspaineita aiheuttavat mm. Labra- ja Kouluyhteisön toimintamallin kehittäminen hankkeet. Muun sivistystoimen kehyspaineet kohdistuvat kotikuntakorvauksiin.. Priorisointi tärkeää Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tulee suurelta osalta kattaa toimintoja priorisoimalla ja muuttamalla. Tämän johdosta on tärkeää, että tulosyksiköissä ja lautakunnissa priorisoidaan ja painotetaan kehyspaineita vielä tarkemmin. Se antaa jatkossa pohjaa oikein kohdistetun ja realistisen talousarviokehyksen valmistelulle. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitettyihin tarkastushavantoihin annettavat selvitykset, liikunta- ja Valmistelijat / lisätiedot: Nina Taipale, puh. (09) Päätösehdotus Liikuntajohtaja Martti Merra antaa selvityksensä seuraavasti: Arviointikertomuksen kommentti: Liikuntatoimen tulee tiivistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa liikuntapalvelujen turvaamiseksi ja palveluista tiedottamiseksi kasvavalle käyttäjämäärälle Liikuntapalvelut on tiivistänyt yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yli kuntarajojen tuotettavien palveluiden osalta. Yhteistyötä tehdään erityisesti ulkoilureittien ja alueiden osalta. Pääkaupunkiseudun kanssa yhteistyössä ylläpidetään sekä mski hiihtolatujen kunnossapito järjestelmää että mskate luistelukenttä järjestelmää. Tiedottamisen osalta yhteistyössä tuotetaan Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta sekä Helsingin kanssa Saaristo opas. Liikuntapalveluiden vastuualueeseen kuuluu myös kalatalousasiat josta esimerkkinä voidaan mainita rajat ylittävä kalastuslupa sekä yhdessä tehtävät kalanpoikasten hankinnat. Arviointikertomuksen kommentti: Toimialojen tulee tehdä lisääntyvää yhteistyötä liikuntapalvelujen tarjoamiseksi kansanterveydellisen näkökulma huomioiden. Espoon Liikuntapoliittisen ohjelman tavoitteena on, että liikunta sisällytetään terveyttä edistäviin ohjelmiin kaikilla hallinnon aloilla ja toimenpiteiden tasoilla. Espoossa on meneillään useita liikuntapainotteisia poikkihallinnollisia yhteistyöprojekteja. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Espoon pyöräilyn edistämis hanke (tekninen toimialan vetämä), Liikuntaa joka päivä hanke (yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa) sekä Monikulttuurinen liikuntapolku - hanke. Liikuntapalveluita tarjotaan myös poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena. KULPS kulttuuri ja liikuntapolku kehittää koulujen kulttuuri ja liikuntakasvatusta, sekä lisää myös liikuntakohteiden tunnettavuutta. Terveyssektorin kanssa yhteistyötä tehdään esimerkiksi henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan osalta. Hoitohenkilökunnan potilasjärjestelmän kautta on ollut mahdollisuus varata henkilökohtaisia tapaamisia liikunnanohjaajan

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 40 kanssa. Liikuntaneuvonta aikoja on voitu varata jokaisella viidellä suuralueella. Koululaisille järjestetään matalan kynnyksen harrasteliikuntakerhoja. Sporttiskerho nimellä kulkevat kerhot toteutetaan iltapäivisin yhteistyössä espoolaisten liikuntaseurojen kanssa. Kaiken kaikkiaan kerhoja on olemassa yhteensä noin 70. Liikkuva koulu hanke etenee ja liikuntapalvelut on mukana tulemassa toimintaa. Yleisellä tasolla tavoitteena on myös ottaa huomioon liikunta ja urheilu Espoon maankäytön suunnittelussa, tonttipolitiikassa ja asemakaavoissa. Liikuntapalvelut on mukana kaavavalmisteluprosesseissa sekä liikuntaalueiden yleissuunnitelmien valmisteluissa. Esimerkiksi yhteistyönä valmistellaan kaupunkitasoista liikuntapaikkasuunnitelmaa, lähiliikuntapaikka - ohjelmaa sekä skeittipaikkasuunnitelmaa. Liikuntapalvelut on perustanut omat ohjelmansa ikäihmisten sekä lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Näiden ryhmien tehtävänä on antaa syötteitä kaupungin ohjelmajohtamiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön sekä nostaa esiin liikunnan sisäisiä käytäntöjä. Rajapinnat kaupungin ohjelmajohtamisen osalta olemassa, joten keskeistä on antaa syötteitä liikunnan osalta näihin ohjelmiin. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunta, hyväksyessään kokouksessa asian 5 kohdalla vuoden 2012 arviointikertomuksen, velvoitti kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle seurantaraportin I yhteydessä. Linkki vuoden 2012 tarkastuskertomukseen: : FI/Espoon_kaupunki/Organisaatio/Ulkoinen_tarkastus Tiedoksi

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / / / Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) Tapio Taskinen, puh. (09) Päätösehdotus Liikuntajohtaja Martti Merra hyväksyy Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvityksen liitteen mukaisena. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Olarinniityn ulkoilukeskus, lomake 5 - Olarinniityn ulkoilukeskus, kustannusennuste - Olarinniityn ulkoilukeskus, vuokralaskelma - Olarinniityn ulkoilukeskus, tarveselvityksen tilaohjelma Olarinniityn ulkoilukeskus esitetään toteutettavaksi uudisrakennushankkeena Olarinniitylle. Rakennus tulee sijoittumaan nykyisen kivituhkapintaisen kentän viereen. Hankkeeseen sisältyy ulkoilijoita (esim. hiihtäjiä) ja pallokentän käyttäjiä palvelevia pukuhuone- ja suihkutiloja, suksien huolto- ja vuokraustilat, kahvilan, kokoustilan sekä Keskuspuiston latu- ja ulkoilureittien kunnossapitohenkilökunnan sosiaali- ja taukotilat. Lisäksi hankkeeseen sisältyy Keskuspuiston ulkoilualueiden kunnossapitokaluston (mm. latukone) säilytystilat. Hanke sijoittuu Olarinniitylle Olarin ja Steiner- koulujen läheisyyteen. Tavoitteena on kehittää Olarinniittyä Olarin ja Suurpellon asukkaiden liikuntapuistoksi. Rakennusta tullaan käyttämään ympärivuotisesti. Talvisin sitä käyttävät hiihtäjät ja luistelijat, kesäisin Olarinniityn pallokentän käyttäjät (mm. jalkapalloilijat, pesäpalloilijat ja koululaiset) ja muut ulkoilijat. Ulkoilukeskus tulee siis toimimaan myös liikuntapuiston huolto- ja pukuhuonerakennuksena.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 40 Hankkeen tausta Keskuspuiston ulkoilualueen kunnossapitohenkilökuntaa ja kalustoa varten on aiemmin suunniteltu tiloja Puolarmaariin, Puolarmetsän sairaalan läheisyyteen, kortteliin Keskuspuiston ulkoilutukikohdan tarveselvitys on hyväksytty ja tarveselvityksen kustannuksia on tarkistettu Hanketta on edelleen kehitetty siten, että tilaohjelmaan sisältyy myös ulkoilijoita palvelevia tiloja, kuten pukuhuone- ja suihkutiloja, kahvila sekä suksien huolto- ja vuokraustila. Hanke on siirretty Olarinniitylle, jossa rakennukselle on enemmän käyttöä myös kesäaikaan liikuntapuiston pukuhuonerakennuksena. Olarinniityn parempaa sijaintia puoltaa myös se, että sen lähiympäristössä asuu paljon ihmisiä kävelyetäisyydellä. Ulkoilukeskuksen käyttö ei siis edellytä kaikilta saapumista autolla. Hankkeesta on käyty keskusteluja sekä Olarin että Steiner koulujen opettajien kanssa. Nykyiset tilat Keskuspuistossa ei ole kuntoilijoita palvelevaa ulkoilukeskusta. Puolarmaarissa sijaitsee Espoon Akilleksen maja, jossa on kahvilapalvelut talvisin. Lähin ulkoilukeskus sijaitsee Oittaalla. Pirttimäessä ja Luukissa on Helsingin kaupungin ylläpitämät ulkoilukeskukset. Olarinniityllä ei ole liikuntapuiston käyttäjiä (esim. urheiluseurat ja koulut) palvelevaa pukuhuonerakennusta. Keskuspuiston kunnossapitohenkilökunnan nykyiset tilat sijaitsevat Puolarmaarissa Vihertukikohdan pihalla. Tauko- ja sosiaalitiloina toimii kevytrakenteinen siirrettävä kontti, jossa ei ole wc- ja peseytymistiloja. Wc:ssä ja suihkussa käydään viereisen Vihertukikohdan tiloissa. Kontin lämpöeristys on noin viiden sentin vahvuinen, joten talvella kontti on kylmä. Kontissa ei ole tietoliikenneyhteyksiä. Latukone, moottorikelkka sekä muut laitteet säilytetään Vihertukikohdan henkilöstön autoille tarkoitetussa katoksessa. Latukoneen huollon ja toimivuuden kannalta katos ei ole paras mahdollinen säilytyspaikka kalliille koneelle. Moottorikelkan polttoaine huolto tapahtuu 20 litran kanistereilla, jotka tuodaan Oittaalta. Latukoneelle on 2000 litran siirrettävä säiliö. Siirryttäessä tukikohdasta ulkoilureiteille on ajettava 150 metriä asfalttipintaista jyrkkämutkaista tietä pitkin. Tämä aiheuttaa suurta kulumista latukoneen telastossa sekä asfaltissa.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 40 Ulkoilukeskuksen tarve sekä tuleva toiminta Hanke esitetään toteutettavaksi Olarinniitylle, jonka lähi-/ kävelyetäisyydellä Olarissa ja Henttaa - Suurpellossa asuu yli ihmistä vuonna 2022 (Espoon väestöennuste ). Ulkoilukeskus tulee palvelemaan erityisesti eteläisen Espoon esim. Olarin, Matinkylän, Tapiolan ja Espoonlahden asukkaita. Näillä alueilla asuu lähes asukasta vuonna 2022 (väestöennuste). Ulkoilukeskus tarjoaa ulkoilijoille sekä pallokenttien käyttäjille (mm. urheiluseurat) pukeutumis- ja suihkutilat. Ulkoilukeskus tulee toimimaan porttina Keskuspuistoon ja sitä voidaan hyödyntää myös kaupungin ulkoilupalveluiden esittelyssä ja markkinoinnissa (infopiste). Olarinniityllä sijaitsevat Olarin koulu ja lukio sekä Steiner-koulu voivat hyödyntää ulkoilukeskusta esim. talvisin luistinten vaihtotilana. Samoin rakennuksen pukuhuoneet ovat koulujen käytössä esim. ylioppilaskirjoitusten aikaan, jolloin koulun pukuhuoneita ei voi käyttää. Espoon kaupunkirakenteen tiivistyessä aluekeskusten väliin jäävä Keskuspuisto on yhä tärkeämpi eteläisen Espoon virkistysalue. Alueen käyttö virkistykseen ja ulkoiluun on laajaa ja käyttö kasvaa jatkuvasti. Keskuspuisto ja ulkoilureittiverkosto ovat laajentuneet siten, että reitit jatkuvat Suurpellon kautta aina Turvesuolle ja Laajalahdelle saakka. Täten myös reittien kunnossapidon kannalta Olarinniitty on hyvä sijainniltaan. Ulkoilureittiyhteyksien lisäksi Olarinniityn läheisyydessä sijaitsee Keskuspuiston kuntorata (4.3 km) ja Olarin kuntorata (1,6 km). Keskuspuistossa on myös kiintorastialue. Olarinniityn ulkoilukeskuksesta tulee jatkossa Keskuspuiston alueen kunnossapitohenkilöstön tukikohta. Kunnossapitopiiriin kuuluvat kuntoradat, ulkoilureitit, hiihtoladut, pulkkamäki sekä muut alueen lähiliikuntapaikat. Ulkoilukeskukseen tulee myös kahvilapalvelut, välinevuokrausta ja mahdollisesti myös suksien huoltopalvelut. Tavoiteaikataulu ja tilaohjelma Olarinniityn ulkoilukeskus esitetään rakennettavaksi vuonna Hankkeen tilaohjelman mukainen pinta-ala on 370 hym 2, bruttoala 550 brm 2. Tilaohjelmaan sisältyy mm. 4 pukuhuonetta suihkutiloineen, 1-2 saunaa, suksien huolto- ja vuokraustila, kahvila + keittiö, kokous-/buffettila, ulkoilureittien kunnossapitohenkilökunnan sosiaali-, toimisto- ja taukotilat sekä kaluston säilytystilat. Ulkotiloina esitetään rakennettavaksi huoltopiha ja terassitilaa sekä kahvilan asiakkaita että muita retkeilijöitä varten. Pysäköintialueita ei esitetä lisää, vaan katsotaan että Olarin koulun ja liikuntahallin välissä sijaitseva yleinen pysäköintialue on riittävä. Alustava tilaohjelma on liitteenä. Kustannukset

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 40 Tilakeskus-liikelaitos on laskenut hankkeen kustannusennusteeksi 1,42 M (alv 0), sisäiseksi vuokraksi n /v, henkilöstö- ja toimintamenoiksi /v ja siivouskustannuksiksi /v. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos - Liisa Paavola, Talousyksikkö - Ulla Rajalahti, Talonsuunnittelu - Arja Lukin, Talonsuunnittelu - Harri Kivinen, Tilahallinta - Juha Nurmi, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö - Kaisu Toivonen, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö - Kaisa Tikka, Olarin yläkoulu - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / / / Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) Eija Riikonen, puh. (09) Tero Luukkonen, puh. (09) Päätösehdotus Nuorisotoimen johtaja Lasse Talasma hyväksyy Kirkkojärven päiväkodin (korvaava uudisrakennus) ja nuorisotilan tarveselvityksen liitteen mukaisena. Käsittely Päätös Nuorisotoimen johtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimi kehittämispäällikkö Viula Pakka. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 4 Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, tarveselvityslomake - Kirkkojärven päiväkodin ja nuorisotilan alustava tilaohjelma - Terveystarkastajan lausunto - Sijainti Kirkkojärven päiväkodin peruskorjaus on Espoon taloussuunnitelman investointiosassa vuodella Sivistystoimi on esittänyt vuosien investointiohjelmaan Kirkkojärven päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen ja nuorisotilan toteutettavaksi vuosina päiväkodin nykyiselle paikalle, Espoon keskukseen Ko Y-tontille. Kirkkojärven päiväkodissa on todettu sisäilmaongelmia. Espoon seudun ympäristöterveys toteaa antamassaan lausunnossa, että Kirkkojärven päiväkodista tehtyjen selvitysten perusteella tiloissa esiintyy useita epäkohtia, joista voi aiheutua terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta ja kehottaa hankkimaan Kirkkojärven päiväkodin toiminnalle korvaavat tilat. Ennen kuin korvaaviin tiloihin siirrytään, tulee parantaa sisäilmanlaatua esim. puhdistimilla. Kirkkojärven päiväkodin toiminta siirretään syksyllä 2013 valmistuviin väistötiloihin.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 40 Kirkkojärven päiväkodin peruskorjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista päiväkodin toiminnan kannalta eikä rakennuksen kunnon vuoksi, mikä on mm. Tilakeskus-liikelaitoksen johdon kanta. Huonokuntoisen päiväkodin korvaaminen uudisrakennuksella tuo mahdollisuuden samalla lisätä päivähoitopaikkoja, jolloin päiväkotiyksikkö tulee olemaan nykyistä parempi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Samalla voidaan toteuttaa Keski-Espooseen tarvittava nuorisotila toiminnan kannalta oikeaan paikkaan ja yhteishankkeena taloudellisesti. Uusi Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila esitetään päiväkodin nykyiselle paikalle, Espoon keskukseen Y-tontille Ko Hankkeen sijoittaminen tontille edellyttää asemakaavanmuutosta, jonka valmistelun Kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt. Väestöennuste , sisältää myös ruotsinkielisen väestön Keski- Espoo alue 6 väestö 10 kk-4 v 5 v 10 kk-5v 6 v v 7-24 v muutos Keski-Espoo, radan pohjoispuoli, pien- ja tilastoalueet 611,62 64 väestö 10 kk-4 v 5 v 10 kk-5v 6 v v 7-24 v muutos

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 40 Uusi Kirkkojärven päiväkoti Uuteen Kirkkojärven päiväkotiin tulee tilat 6 ryhmälle, yhteensä 126 rakenteellista kokopäiväpaikkaa, joista lisäystä on 53 hoitopaikkaa. Väestöennusteen perusteella päivähoitopaikkoja tarvitaan Espoon keskuksen alueella. Lasten määrä kasvaa erityisesti radan pohjoispuolella. Koska alue on laaja, on tärkeätä, että palvelut sijaitsevat liikenteellisesti hyvällä paikalla. Sivistystoimen esityksessä taloussuunnitelman investointiosaan on toinen päiväkotihanke Karhusuon koulun tontille Nupurin tien varteen; tämä palvelisi erityisesti Nupurin tien ympäristön väestöä. Väestöennusteen mukaan tarvitaan alueella vielä lisää hoitopaikkoja vuosikymmenen loppuun mennessä. Kirkkojärven nuorisotila Nuorisotilatoiminta on lähipalvelu 9-17-vuotiaille nuorille. Vanha- Espoon suuralueella asui vuoden 2013 alussa noin vuotiasta lasta ja nuorta. Lasten ja nuorten määrä nousee yli 5000:een vuonna 2022 Espoon väestöennusteen mukaan. Alueella on yksi nuorisotila, Sentteri, Kirstin koulun yhteydessä Suvelassa. Espoon keskuksessa on suurin palveluvaje, varsinkin kun nuorten määrä kasvaa edelleen. Uusi nuorisotila tarvitaan nimenomaan Espoon keskukseen radan pohjoispuolelle. Keski-Espoon nykyinen nuorisotila, Sentteri, palvelee lähinnä Suvelan lapsia ja nuoria, joita alueella asuu noin Valtaosa Sentterin yläkouluikäisistä kävijöistä käy Saarnilaakson koulua radan eteläpuolella. Radan pohjoispuolella nuoria on suunnilleen saman verran. Tuleva Kirkkojärven nuorisotila tulee palvelemaan radan pohjoispuolella laajalla alueella asuvia nuoria, joista suuri osa käy Kirkkojärven koulua. Sijainti Kirkkojärven yhtenäisen peruskoulun vieressä ja päiväkodin yhteydessä ja lisäksi hyvin liikenneyhteyksin helposti tavoitettavissa, on nuorisotilalle erinomainen. Kirkkojärven nuorisotila tarjoaa nuorille kokoontumispaikan, ohjattua toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia. Toimintaa järjestetään kahdelle eri ikäryhmälle: vuotiaille sekä vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuoremmalle ikäluokalle on toimintaa iltapäivisin koulupäivän jälkeen ja vanhemmille iltaisin, erityisesti perjantaisin ja lauantaisin. Nuorisopalvelujen yksi toimintamuoto on pienryhmätoiminta. Tätä ovat eri teemojen ympärille rakentuneet kerhot, kuten kädentaitojen kerhot, kokkikerhot, bändit ja liikunnalliset kerhot. Erityisesti kohdennettua nuorisokasvatustyötä tehdään yhteistyössä koulun kanssa. Kohdennettuihin pienryhmiin ohjataan lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan tai esimerkiksi koulunkäynnissä. Kohdennetusta nuorisokasvatustyöstä vastaavat nuorisonohjaajat. Päiväkodin ja nuorisotilan toiminta ja tilojen yhteiskäyttö

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 40 Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila -hanke esitetään toteuttavaksi yhteishankkeena, mikä tuo etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Päiväkodilla ja nuorisotilalla on omat sisäänkäynnit ja ulkoalueet sekä omat toimintatilat. Lisäksi on yhteiskäyttöisiä tiloja: liikunta- ja monitoimisali oheistiloineen, ryhmä- ja kerhohuone sekä henkilökunnan tauko ja -sosiaalitilat. Toiminta painottuu eri aikoihin päivästä: Päiväkoti toimii aamusta alkaen ja voi käyttää myös nuorisotiloja. Nuorisotilan toiminta alkaa yleensä klo 13 ja painottuu iltaan ja viikonloppuihin. Kirkkojärven päiväkodissa ja nuorisotilassa on hyvät mahdollisuudet liikunnalliseen toimintaan. Rakennukseen tulee yhteinen liikuntasali ja lähellä on liikuntapuisto ja eri-ikäisille sopivia lähiliikuntapaikkoja. Kirkkojärven skeittialue sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä. Kirkkojärven kouluun on matkaa noin 200 m. Rakennuksen mitoitus ja kustannukset Kirkkojärven päiväkoti- ja nuorisotilan yhteishankkeen koko on alustavan tilaohjelman mukaan 1327 hym 2 / 1885 brm 2. Alustavassa tilaohjelmassa päiväkodin tilat ovat 870 m 2, nuorisotila 205,5 hym 2 ja yhteiset tilat 252 hym 2. Yhteisiä tiloja ovat monitoimi-/liikuntasali puku- ja pesutiloineen, ryhmä-/kerhohuone sekä henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat. Hanke suunnitellaan yhteishankkeeksi, jossa hyödynnetään molempien toimintojen tilojen vuorokäyttöä. Hankkeen tavoitehinta on 6,1 M (2850 /brm2) ilman arvonlisäveroa. Nuorisotilan arvioidut vuokrakulut ovat n /v, henkilöstö- ja toimintamenot ovat /v ja siivouskustannukset /v. Päiväkodin arvioitu vuokrakulujen lisäys on n /v. Päiväkodin henkilöstö- ja toimintamenojen lisäykseksi on arvioitu /v ja siivouskustannusten lisäykseksi /v. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Carl Slätis, Tilakeskus-liikelaitos - Titta Tossavainen, Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö - Liisa Paavola, Talousyksikkö - Arja Lukin, Talonsuunnittelu - Tiina Riihimäki, Talonsuunnittelu - Harri Kivinen, Tilahallinta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 40 40/ / Nuorisopalvelut/ Yleisavustus Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Savilahti, puh. (09) Päätösehdotus Nuorisotoimen johtaja Lasse Talasma päättää 1 siirtää 6050 yleisavustuksista kohdeavustuksiin. 2 myöntää yleisavustusta espoolaisille nuorisoyhdistyksille liitteen mukaisesti. Saadun yleisavustuksen käyttöselvitys ( toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastus ) on tehtävä avustusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa hyvää kirjanpitotapaa noudattaen siten, että liikunta- ja nuorisolautakunnan myöntämän avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 3 olla myöntämättä yleisavustusta Iftin Seura ry:lle puutteellisten liitteiden ja selvitysten vuoksi. Yhdistyksen koko kirjanpito ja hallinto oli tarkastettavana kaupungin sisäisellä tarkastajalla. 4 olla myöntämättä yleisavustusta Soukan Lennokkikerho ry:lle, koska se ei täytä nuorisoyhdistyksen kriteereitä. 5 olla myöntämättä yleisavustusta Uudenmaan Maahanmuuttaja nuoriso ry:lle puuttuneiden liitteiden ja selvitysten vuoksi. 6 että avustuksia maksaessa otetaan huomioon maksetut ennakot.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 40 Käsittely Nuorisotoimen johtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimi kehittämispäällikkö Viula Pakka. Sollasvaara poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Hallintolain 28 5 kohdan perusteella. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 5 Yleisavustus 2013 Vuoden 2013 yleisavustus oli haettavana mennessä. Yleisavustusta haki yhteensä 61 yhdistystä. Sähköisen järjestelmän kautta avustusta haki 41 yhdistystä. Liikunta - ja on kokouksessaan hyväksynyt nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa yleisavustuksiin varattiin ja kohdeavustuksiin Yleisavustuksen tarve on valmistelussa todettu pienemmäksi, kun taas kohdeavustuksia haetaan enemmän ja yhdistyksillä on aiempaa vuotta enemmän mm. leiritoimintaa. Yleisavustuksista ehdotetaan siirrettäväksi 6050 euroa kohdeavustuksiin. Avustusohjeen (voimassa alkaen) mukaan myöntää yleisavustusta espoolaisille, vähintään edellisenä kalenterivuonna toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen osuus on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta. Nuorisolautakunta asettaa pääpainon alle 18-vuotiaiden nuorten toiminnallisuuteen sekä varhaisnuoriin kohdistuvan toiminnan osuuteen. Yleisavustuksen valmisteluehdotuksessa nuorisopalvelut on huomioinut yhdistysten avustuksen saannin tarpeet nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjeen mukaan. Yleisavustus voi olla korkeintaan 80 % hakijan hyväksyttävistä toimintakuluista. Nuorisolautakunnalla on oikeus periä takaisin myönnetty avustuserä, joka ylittää edellä mainitut rajat tai ottaa ylitys huomioon seuraavaa avustusta myönnettäessä. Nuorisopalvelut valvoo avustusohjeen noudattamista ja avustuksen käyttöä. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusohjetta, on myönnetty ja mahdollisesti jo käyttöön otettu avustus maksettava lyhentämättömänä takaisin. Avustus voidaan periä takaisin, jos avustuksen saaja on antanut väärän tiedon tai salannut seikkoja, jotka vaikuttavat avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 40 Tiedoksi - Hakijat - Hannele Kallionalusta, Talousyksikkö

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 40 43/ / Nuorisopalvelut/ 2. Kohdeavustus Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Savilahti, puh. (09) Päätösehdotus. Nuorisotoimen johtaja Lasse TalasmaEspoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:lle 300 lasten ja nuorten koulujen päättymisen kunniaksi järjestettävää retkeä varten. 2 Espoonlahden Nuoret Kotkat ry:lle 400 Sauvossa järjestettävän kansainvälisen KAMU-leirin osallistumismaksuihin. 3 Hakasiskot ry:lle 700 kolmen lippukuntalaisen osallistumiseen elokuussa Moot 2013 leirille Kanadassa. 4 Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry:lle 1000 Nuuksiossa järjestettävien erävaelluksen SM-kilpailujärjestelyihin. 5 Kara- ja Viherkallion Nuoret Kotkat ry:lle 400 Sauvossa järjestettävän kansainvälisen KAMU-leirin osallistumismaksuihin. 6 Mankkaan Eräsudet ry:lle 200 poikatarpojaryhmä Piippoleväkotiloiden koulutusvaellukseen Kolille. 7 Niipperin Nuolihaukat ry:lle 1000 Islantiin suuntautuvan vaellusmatkan osallistumiskuluihin. 8 Partiolippukunta Kaskenpolttajat ry:lle 900 lippukuntaleirin ja pitkän vaellusretken järjestämiskuluihin, leiri ja retki järjestetään Paistunturille. 9 Scoutkåren Muhö rf:lle 1000 Karjaalla pidettävän kesäleirin järjestämiskuluihin. 10

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 40 Sjöscoutkåren Stormfågeln rf:lle 600 yhdessä kahden muun meripartiolippukunnan kanssa Loviisassa järjestettävää kesäleiriä varten. 11 Uudenmaan CP-yhdistys ry:lle 300 espoolaisten nuorten osallistumiskuluihin, nuoret osallistuvat Kirkkonummen srk-yhtymän saaressa Räfsö:ssa, Porkkalassa, järjestettävälle nuorten leirille. 12 Kohdeavustusta ei myönnetä Filoksenia ry:lle Espoossa toimintaansa pyörittävän Trapesan lasten- ja nuorten toimintaan, koska toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä on alle puolet koko osallistujien määrästä ( alle 29v. yht. 59, 29v. ja yli yht. 135) ja esim. hakemuksessa ilmoitettujen ohjaajien palkkakulut koskevat koko Trapesan toimintaa eivätkä pelkästään lasten-ja nuorten ohjaajien palkkoja. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 6 Kohdeavustus 2013 Selostus Vuoden 2013 kohdeavustukset ovat haettavissa 15.1, 30.4 ja 30.9 mennessä. Kohdeavustus 2 /2013 määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 12 kpl. Nuorisolautakunnan avustusohjeen ( alkaen) mukaan myöntää kohdeavustusta espoolaisille nuorisoyhdistyksille, nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille, poikkeuksena sopimuspohjaista avustusta saavat aluenuorisojärjestöt. Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä myönnetään nuorisotoiminnallisen hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen, toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin, normaalitoimintaan nähden suuriin tapahtumiin ( esim. juhlavuodet, teemakampanjat, leirit, kansainväliset tapahtumat). Kohdeavustusta saaneen yhteisön on annettava nuorisopalveluille selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä kuukauden kuluessa suunnitellun

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 40 käyttöajan päättymisestä. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä avustuksen käytöstä määräaikana, voidaan myönnetty avustus periä takaisin. Nuorisopalvelut oikeutetaan tekemään korjauksia avustusmäärään vastaamaan todellisia menoja. Nuorisolautakunnalta edellisenä vuonna tai toimintavuotena yleisavustusta saaneille yhdistyksille kohdeavustussumma maksetaan kokonaisuudessaan mahdollisimman pian myönteisen päätöksen jälkeen. Muille nuorisoyhteisöille avustus suoritetaan annettua selvitystä ja hyväksyttäviä tositteita vastaan. Tiedoksi - Hakijat - Hannele Kallionalusta, Talousyksikkö

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Päätös ei ottanut käsiteltäväkseen seuraavia viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja: Nuorisotoimen johtaja Nuorisotilojen käyttövuorot kaudelle , Yleiset asiat, Liikuntapäällikkö Koulujen liikuntatilojen vuorot ; ajalle sekä sekä sekä sekä Omniat Leppävaara ja Pappilanmäki ja Yleiset asiat Nuorisoasiainpäällikkö/keskitetyt nuorisopalvelut Itse tehty! -tuen myöntäminen Dupspicious -festivaalille 5 Talousasiat Liikuntajohtaja: Satamatarvikkeiden hankinta, sopimusoption käyttö ajalle Hankinta-asiat, Maa- ja vesirakennustöiden hoito sopimusoption käyttö ajalle Hankinta-asiat,

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 29 / / / Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen (kh/kv) Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Petrelius, puh. (09) Martti Merra, puh. (09) Riikka Puusniekka, puh. (09) Viula Pakka, puh. (09) Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja siihen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet liitteen mukaisesti ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Käsittely Sivistystoimen johtajan ja hänen sijaistensa estyneenä ollessa asia käsiteltiin puheenjohtajan johdolla. Tulosyksikön johtajat esittelivät omaa tulosyksikköä koskevat asiat ja lisäykset. Lisäykset ja korjaukset huomioitu pöytäkirjassa. Päätös hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja siihen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet liitteen mukaisesti esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi siten, 1. että liikunta- ja nuorisopalveluiden lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut huomioitaisiin suunnitelman kohdassa 2.7. Liikunta ja harrastukset seuraavasti: Nuorisopalvelut Nuorisotilojen kerho- ja pienryhmätoiminnoissa on vuosittain noin yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettua lasta ja nuorta, jotka iältään ovat pääosin 9 16-vuotiaita. Nämä toiminnot järjestetään ns. matalan kynnyksen periaatteella, jolloin kaikilla lapsilla sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta on mahdollisuus osallistua toimintaan. Kerhojen sisällöt suunnitellaan jokaisella asuinalueella lasten ja nuorten kiinnostusten ja tarpeiden mukaisesti (esim. ilmaisutaito, teatteri, bändi, erilaiset kädentaidot, tyttö- ja poikakerhot jne.).

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 30 / 40 Näiden ryhmätoimintojen lisäksi tehdään ns. kohdennettua nuorisokasvatustyötä, johon lapset ja nuoret valikoituvat yhteistyössä koulujen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kautta. Näissä ryhmissä tuetaan koulunkäyntiä, vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja toimimista omassa kasvuympäristössään. Ryhmien kesto vaihtelee riippuen siitä, miten paljon tukea ryhmän jäsenet tarvitsevat (minimissään yksilukukausi). Ryhmissä tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa, jotka omalta osaltaan saavat vaikuttaa tavoitteisiin ryhmä ja yksilötasolla. Nuorisopalvelut on osaltaan mukana peruskoulujen nivelvaihetyössä ja on laaduntanut yhteistyössä opetustoimen ja seurakuntien nuorisotyön kanssa ns. kaksivaiheisen ryhmäyttämisprosessin 7 - luokkalaisille. Tällä toimintatavalla pyritään vahvistamaan tulevien kouluryhmien yhteistoimintaa, vahvistaa positiivisten sosiaalisten suhteiden syntymistä ja ennalta ehkäistä mm. kiusaamista lasten ja nuorten kasvuympäristössä sekä koulu- että vapaa-ajalla. Lasten ja nuorten yksinäisyys on yksi mielenterveysongelmia aiheuttavista tekijöistä. Nuorisopalveluiden toiminnoissa annetaan lapsille ja nuorille valmiuksia toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja lisäksi nuorisonohjaajia on koulutettu ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön eli ns. Friends ohjelman ohjaukseen (pks-yhteistyö). Ohjausta toteutetaan pienryhmissä ja kouluyhteistyössä. Syksyllä 2013 aloittava Tyttöjen Talo toiminta mahdollistaa ryhmätoimintoja ja tukea myös niille tytöille ja nuorille naisille, joita olemassa olevat palvelut eivät ole pystyneet tavoittamaan. Nuorisopalveluiden kasvatukselliseen työotteeseen kuuluu erilaiset terveyttä ja turvallisuutta lisäävät toimintatavat, kuten päihdetoimintamalli sekä seksuaalikasvatusmalli. Esimerkiksi ehkäisevä päihdetyö läpäisee kaikki ryhmätoiminnot, mutta erityisesti huomio kiinnittyy niihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa nuoret käyttävät alkoholia. Nuorten itsenäistymisen tukeminen vaati arjen hallinnan taitoja ja valmiuksia, joita annetaan mm. 2. asteelle suunnatuissa teemoitelluissa työpajoissa; itsenäinen asuminen, talouden hallinta, opiskelu ja työelämävalmiudet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on hyvin vahva moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön kehittämisen näkökulma. Tämä sama näkökulma ja vaatimus on myös nuorisolaissa. Nuorisopalveluiden näkökulmasta lasten ja nuorten hyvinvointia tukee heidän kasvuympäristössään tapahtuva yhteistoiminnallisuus, jossa jokaisella asuinalueen toimijalla on roolinsa. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden painopisteenä on matalan kynnyksen osallistuvuuden ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen sekä nuorten aktivointi. Tämän

31 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 31 / 40 mahdollistamiseksi luodaan yhteistyömalleja kolmannen sektorin kanssa. Seurojen kanssa on avattu yhteistä keskustelua siitä, miten seuroja voitaisiin hyödyntää kuntalaisten liikuttamisessa aikaisempaa paremmin ja monipuolisemmin. Tällä hetkellä liikuntapalvelut tarjoaa lapsille ja nuorille yhteistyössä seurojen kanssa. mm. sporttikerhotoimintaa, uimakouluja ja monikulttuurista liikuntaa. Vuosittain on toteutettu erilaisia matalankynnyksen tapahtumia, kuten loma-aikojen leirejä, ulkoilupäivä ja katusählyturnauksia. Yhteistyössä opetustoimen kanssa on järjestetty liikuntapäiviä luokkalaisille sekä erityisoppilaille. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisten kasvun tukemiseksi järjestetään sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Tulevaisuudessa lisätään matalan kynnyksen liikuntaa, joka on hinnaltaan, toiminnaltaan ja alueellisuudeltaan kaikkien saavutettavissa. Suunnitteilla on esimerkiksi nuorten vapaaharjoitteluvuoro johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Lisäksi matalan kynnyksen toteuttamista jatketaan ja resurssien mukaan laajennetaan. Yhteistyössä seurojen kanssa aloitetaan vuotiaiden liikunnan harrastetoiminta, jossa huomioidaan lajit ja alueellisuus. Liikuntaneuvontaa tullaan toteuttamaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien kanssa. Matalan kynnyksen liikuntaa on mahdollistettava siellä missä lapset ja nuoret luontaisesti liikkuvat. Lähiliikuntapaikat ja niiden yhteydessä tarjolla olevat välineet voivat innostaa nuoria liikunnallisemmalle elämänpolulle. Esimerkiksi uimahallit, kuntoradat, luistinradat, skeittipaikat ja uimarannat tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden liikkua edullisesti ja maksutta. Liikuntapaikkasuunnittelussa otetaan huomioon erityisesti lähiliikuntapaikat, jotka toimivat matalan kynnyksen liikuntapaikkoina. Ne ovat kaikkien käytettävissä ja sijaitsevat lähellä asutusta ja puistojen yhteydessä. Erityisesti koulujen pihat toimivat kokoontumispaikkoina myös kouluaikojen ulkopuolella, joten niiden liikunnalliseen toiminnallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Myös urheilupuistoja kehitetään siten, että varattavissa olevien liikuntapaikkojen yhteyteen rakennetaan vapaassa käytössä olevia liikuntapaikkoja, jotka houkuttelevat eri-ikäisiä liikkumaan monipuolisissa olosuhteissa. Liikuntapaikkojen osalta tullaan laatimaan kaupunkitasoiset liikunta-, lähiliikunta-, ja skeittipaikkasuunnitelmat. Ulkoilureittisuunnitelmat tullaan päivittämään. Nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeää on osallistuminen ja osallistaminen. Liikuntapalveluissa on lisätty käytäntöjä, joilla saadaan tietoa lasten ja nuorten mielipiteistä palveluiden kehittämiseksi. Jatkossa tullaan lisäämään nuorten kuulemisen vaikuttamiskanavia yhteistyössä muiden vapaa-ajan palveluiden kanssa. Espoon Liikuntapoliittisen ohjelman tavoitteena on liikunnan sisällyttäminen terveyttä edistäviin ohjelmiin kaikilla hallinnon aloilla ja toimenpiteiden tasolla. Espoossa on meneillään useita liikuntapainotteisia poikkihallinnollisia yhteistyöprojekteja. KULPS kulttuuri- ja liikuntapolku

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195

Espoon kaupunki Pöytäkirja 195 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4775/2015 02.08.00 195 Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 21.05.2015 Sivu 1 / 1 2244/10.03.02/2015 21 Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Eija Riikonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161

Espoon kaupunki Pöytäkirja 161 12.06.2013 Sivu 1 / 1 161 Viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä: Suomenkielisen opetustoimen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55

Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4496/10.03.02/2013 55 Matinkylän uimahallin tarveselvityksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Ari Jaakkola, puh. (09) 816 57563 Jarmo Ikävalko,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 11.12.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 11.12.2012 tiistai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1 Nuorisolautakunta 08.12.2010 Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Nuorisolautakunnan lausunto leirikeskusten tarpeesta ja kunnosta (palautettu 26.10.2010)

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 37 nuorisolautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816 85031 Jarmo

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 23.10.2012 Sivu 1 / 14

Kulttuurilautakunta 23.10.2012 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 23.10.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 23.10.2012 tiistai klo 17:05-17:50 Paikka Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jasminiitta

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo

Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 31.10.2013 Sivu 1 / 19 Kokoustiedot Aika 31.10.2013 torstai klo 18:05-18:40 Paikka Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, 02820 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys 26.02.2015 Sivu 1 / 1 2560/10.03.02/2014 5 Meri-Matti, Nuorten kulttuuriareenan ja Matinkylän nuorisotilan tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. 050 363 3661 Nina Grönmark, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2015

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2015 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 9.6.2015 klo 18.30-20.23 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen x Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot