Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita."

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset: Pääasiassa Vihdin kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Avustusten jako tapahtuu valtuuston vuosittain nuorisotyön talousarvioon hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. AVUSTUSLOMAKKEET JA LISÄTIEDOT: Avustuslomakkeita on saatavilla nuorisopalveluista kunnanvirastolta. Lomake löytyy myös kunnan nettisivuilta Lisätietoja ja avustusohjeita antaa ensisijaisesti nuorisosihteeri Marjatta Hiltunen puh tai tai 3. AVUSTUSLOMAKKEIDEN PALAUTUS Avustuslomakkeet tulee palauttaa kulloinkin ilmoitettuun määräaikaan mennessä Vihdin nuorisolautakunnalle osoitettuna os. Vihdin kunta / Nuorisopalvelut, PL 13, NUMMELA. 4. AVUSTUSTYYPIT: Nuorisolautakunta jakaa vuosiavustuksina yleisavustuksia, erityisavustuksia ja kohdeavustuksia. Vuosiavustuksella voidaan kattaa 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista nuorisolautakunnan hyväksymistä menoista. Kaikki avustushakemukset tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuja.

2 4.1. YLEISAVUSTUS Yleisavustus on tarkoitettu paikallisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille sen sääntömääräiseen nuorisotoimintaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon nuorisolautakunnan varsinaisen nuorisotoiminnan hyväksytyt kokonaismenot. Välitystoiminnan, tulonhankinnan ja liiketoiminnan aiheuttamat menot eivät kuitenkaan ole hyväksyttäviä menoja. Yleisavustusta jaettaessa otetaan huomioon hakijan: - toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, toiminnan taloudellisuus sekä nuorisopoliittinen merkitys - avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus - omatoimisuus ja omavarainhankinta - taloudellinen asema - kunnalta, valtiolta ja seurakunnalta saatu tuki - muualta saatavissa oleva tuki Yleisavustusta haetaan nuorisolautakunnan yleisavustuslomakkeella. Hakuaika on maaliskuu. Hakemukseen tulee liittää: - toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta - talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan - selvitys edellisen avustuksen käytöstä, mikäli se ei ilmene tilinpäätöstiedoista - uuden hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseen ote yhdistysrekisteristä sekä hyväksytyt säännöt. Lisäksi säännöt on aina toimitettava silloin, kun niihin on tehty muutoksia. Uudelle järjestölle ei yleisavustusta myönnetä ennen kuin se on toiminut yhden vuoden pituisen tilikauden ajan. Yleisavustusta voidaan myöntää ennakkona. Ennakko voi olla enintään 50% hakijalle edellisenä vuonna myönnetystä yleisavustuksesta. Ennakko haetaan kirjallisesti takaisinmaksusopimuksella ja se maksetaan kahden viikon kuluttua hakemuksen saapumisesta. Sopimuksen allekirjoittavat järjestön viralliset nimenkirjoittajat ja nuorisotoimenjohtaja ERITYISAVUSTUKSET Erityisavustus on tarkoitettu paikallisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille. Avustustyyppejä ovat leiri-, kansainvälisen toiminnan- ja ohjaajakoulutusavustus sekä valtakunnallisten tapahtumien avustus. Erityisavustusta haetaan nuorisolautakunnan lomakkeella n:o 1. Avustusten hakuaika on syyskuu.

3 Hakijat, jotka eivät ole hakeneet yleisavustusta tulee toimittaa vastaavat tiedot avustuksen haun yhteydessä Leiriavustusta myönnetään vähintään 3 vrk kestäville leireille, joiden osanottomäärä on vähintään 5 leiriläistä (Leirin ensimmäisen päivän tulee alkaa viimeistään klo ja viimeisen päättyä aikaisintaan klo sisältäen 2 yöpymistä). Leiriavustus ei voi ylittää lautakunnan hyväksymiä leirin kokonaiskustannuksia (=menot-tulot). Yhdistyksen itsensä järjestämään leiriin avustusta myönnetään leirivuorokausien perusteella. Leirivuorokausi saadaan, kun leiriläisten/henkilökunnan määrä kerrotaan leirivuorokausien määrällä(esim. 20 leiriläistä + 4 ohjaajaa ovat leirillä 3 vrk = 72 leirivuorokautta). Leirihenkilökunnan määränä hyväksytään 1 ohjaaja kutakin alkavaa 5 lasta/nuorta kohden ja yksi ruokahuollosta vastaava kutakin alkavaa 20 lasta/nuorta kohden. Nuorisolautakunta päättää avustusjaon yhteydessä kulloinkin käytettävän leirivuorokauden hinnan käytettävissä olevan avustusmäärärahan puitteissa. - leirin ohjelma, josta selviää leirin aloitus- ja päättymisaika - luettelo leiriläisistä, josta selviää leiriläisten ikä ja kotipaikka - luettelo leirihenkilökunnasta ja heidän läsnäolostaan leirillä - leirikustannukset ja tulot eriteltyinä Piiri- tai keskusjärjestön järjestämille leireille osallistumiseen avustusta myönnetään 50 % osallistumiskuluista (= osallistumismaksut ja matkakulut halvinta kulkuneuvoa käyttäen) Avustushakemukseen tulee liittää samat tiedot kuin yhdistyksen omista leireistä Kansainvälisen toiminnan avustusta myönnetään ulkomailla järjestettyihin tapahtumiin. Avustusta myönnetään korkeintaan 30 % nuorisolautakunnan hyväksymistä kokonaismenoista. Avustuksen saaminen edellyttää tapahtumaraporttia sekä lehtijuttua paikallisessa lehdessä. - tapahtuman ohjelma - osanottajaluettelo, josta selviää osallistujien ikä ja kotipaikka - osanottomaksu - kulut ja tulot eriteltyinä eriteltynä - tapahtumaraportti - lehtijuttu

4 Ohjaajakoulutusavustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutuskulujen peittämiseen ( = osallistumismaksut ja matkakulut halvinta kulkutapaa käyttäen). - koulutuksen ohjelma, josta selviää koulutuksen järjestäjä - osanottajaluettelo, josta selviää kotipaikka - koulutuksen liittyvät kulut ja tulot eriteltyinä Valtakunnallisten tapahtumien avustusta myönnetään kotimaassa järjestettyihin tapahtumiin. Avustusta myönnetään enintään 50% nuorisolautakunnan hyväksymistä tapahtumaan kohdistuvista menoista ( = osanottomaksut ja matkakulut halvinta kulkutapaa käyttäen). - selvitys valtakunnallisesta tapahtumasta ja sen ohjelma, josta selviää tapahtuman pääjärjestäjä - osanottajaluettelo, josta ilmenee osanottajien nimi, ikä ja kotipaikka - tapahtumaan liittyvät kulut ja tulot eriteltyinä 4.3. KOHDEAVUSTUKSET Kohdeavustus on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdistyksille, rekisteröimättömille nuorisoyhdistyksille ja nuorten vapaille toimintaryhmille. Kohdeavustusta haetaan nuorisolautakunnan lomakkeella n:o 2. Hakuaika on syyskuu. Kohdeavustusta voidaan myöntää nuorisolautakunnan kulloinkin talousarviossa olevan avustusmääräraha huomioiden yksittäisiin, normaalista toiminnasta poikkeavan toiminnan järjestämiseen kuten starttirahaksi, yhteistyöryhmien toimintaan, yhteisprojekteihin, nuorille suunnatun kampanjan toteuttamiseen, kansainväliseen tapahtumaan osallistumiseen, tarvittavan välineistön hankintaan jne. - kirjallinen selvitys avustuksen haun kohteesta, hankkeesta, projektista - talousarvio Suurista tapahtumista ja hankkeista tulee ilmoittaa jo edellisen vuoden toukokuussa, jotta lautakunta voi huomioida asian talousarviota laatiessaan. 5. MUITA AVUSTUKSEEN LIITTYVIÄ OHJEITA: Tässä ohjeessa mainittujen avustusten myöntämisestä päättää nuorisolautakunta ja avustusten hakuajat on mainittu kunkin avustuksen kohdalla. Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdissä, kunnan ilmoitustaululla sekä järjestökirjeellä niille järjestöille, jotka ovat hakeneet nuorisolautakunnan avustusta edellisenä vuonna.

5 Vuosiavustusten tilitys ja yhdistyksen kirjanpito Vuosiavustuksia saavan on huolehdittava kirjanpidostaan kirjanpitolain ja asetuksen mukaisesti. Mikäli avustusta saavan tilit sisältyvät jonkin toisen kirjanpitoon, on tileistä käytävä ilmi nuorisotoimintaan käytetyt varat ja nuorisotoimintaan saatavat avustukset. Vuosiavustusten tilitys tulee tehdä seuraavan vuoden yleisavustusten yhteydessä. Mikäli nuorisolautakunnan hyväksymää tilitystä ei anneta lautakunnan määrittämään aikaan mennessä, voidaan myönnetyt varat periä takaisin sekä evätä mahdollinen kuluvan vuoden avustus. Mahdollista myönnettyä avustusta ei tilitetä järjestölle, ennen kuin nuorisolautakunta on hyväksynyt edellisen vuoden tilityksen. Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusta saavan varainkäyttö sekä siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, nuorisolautakunnan myöntämä ja maksama avustus on maksettava viipymättä takaisin. Avustusten maksaminen Avustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille valitusajan umpeuduttua. Ilmoitus päätöksestä toimitetaan saantitodistuksella sen jälkeen kun avustuksen jakoa koskeva pöytäkirja on asianmukaisesti tarkastettu. Oikaisuvaatimus Nuorisolautakunnan avustuspäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti kirjallisena. Avustukset/avustusohjeet/ doc/R.R-P

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot