Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat."

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 211

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,07 Maksutulot , ,65 Tuet ja avustukset , ,62 Vuokratulot , ,01 Muut toimintatulot , ,94 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,73 Palvelujen ostot , ,94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,68 Avustukset muille , ,14 Vuokrat , ,43 Muut toimintamenot , ,98 Toimintakate , ,73 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,68 Korkotulot kunnalta ,77 274,77 Muut rahoitustulot , ,43 Korkomenot ,72 Kunnalle maksetut korot , ,15 Korvaus peruspääomasta ,41-0,41 Muut rahoitusmenot ,47-73,47 Vuosikate , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,25 poistot 0,00 Kertaluonteiset poistot , ,44 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot , ,01 Satunnaiset menot , ,00 Tilikauden tulos , ,49 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,52 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,97 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 212

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,62 Maksutulot , ,65 Tuet ja avustukset , ,83 Vuokratulot , ,01 Muut toimintatulot , ,50 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,59 Palvelujen ostot , ,79 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,93 Avustukset , ,14 Vuokrat , ,43 Muut toimintamenot , ,10 Toimintakate , ,83 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,45 Muut rahoitustulot , ,64 Korkomenot , ,00 Muut rahoitusmenot , ,11 Vuosikate , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,00 poistot Kertaluonteiset poistot , ,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot , ,01 Satunnaiset menot , ,00 Tilikauden tulos , ,40 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,40 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 213

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,62 Myynnin oikaisuerät ,12-15,12 Liikevaihto , ,74 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoim. muut tuotot , ,00 Tuet ja avustukset kunnalta , , , ,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,30 Palvelujen ostot , ,66 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,08 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,41 Muut henkilöstösivuk , ,11 Henkilöstökorvaukset , ,32 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,24 Kertaluonteiset poistot 0 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,17-751,83 Muut rahoitustuotot , ,52 Kunnalle maksetut korot , ,34 Muille maksetut korkokulut , ,72 Korvaus peruspääomasta ,94 0,06 Muut rahoituskulut , ,41 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,36 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,36 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,72 Vapaaeht.varausten lis./väh , ,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,92 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 214

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,36 Myynnin oikaisuerät ,07-19,07 Liikevaihto , ,29 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Liiketoim. muut tuotot , ,44 Tuet ja avustukset kunnalta , ,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,55 Palvelujen ostot , ,81 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,46 Muut henkilöstösivuk , ,80 Henkilöstökorvaukset , ,75 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,99 Kertaluonteiset poistot , ,35 Liiketoiminnan muut kulut ,05 254,95 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta ,77 274,77 Muut korkotuotot , ,06 Muut rahoitustuotot , ,73 Kunnalle maksetut korot , ,19 Muille maksetut korkokulut 0 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta ,47-0,47 Muut rahoituskulut ,17-16,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,73 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,73 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,80 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,53 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 215

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht ,34 Käyttöomaisuuden myynti ,49 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,49 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,38 Inv.menot yht , ,62 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,70 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,59 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,10 Käyttöomaisuuden myynti , ,11 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot , ,57 Inv.tulot yht , ,68 TOIMINTAKERTOMUS 216

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,73 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,85 Investointitulot yht , ,17 Investoinnit, netto , ,02 TOIMINTAKERTOMUS 217

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,43 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,91 Inv.menot yht , ,34 Käyttöomaisuuden myynti , ,49 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,49 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,38 Inv.menot yht , ,62 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,70 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,13 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,17 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,70 Käyttöomaisuuden myynti , ,14 Rahoitusosuudet 0 0,00 0,00 Muut investointitulot , ,57 Inv.tulot yht , ,71 TOIMINTAKERTOMUS 218

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,73 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht ,95 0 Investointitulot yht ,20 Investoinnit, netto ,15 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen ,18 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,42 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,40 Käyttöomaisuuden myynti , ,24 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot 0 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht , ,24 Investointimenot yht , ,40 Investointitulot yht , ,24 Investoinnit, netto , ,64 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 220

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen ,50 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,50 Käyttöomaisuuden myynti ,73 0,27 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht ,73 0,27 Investointimenot yht , ,50 Investointitulot yht , ,73 Investoinnit, netto ,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 221

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , , , ,19 Satunnaiset erät 0, , , ,01 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0, , ,11 Investoinnit Investointimenot , , ,58 Rahoitusosuudet , , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , , ,31 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,80 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille 0,00 0, , ,80 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 0, , ,62 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0,00 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0, , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0,00 0, , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks ,00 0, , ,86 Rahavarojen muutos , ,56 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 222

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,50 Satunnaiset erät , ,01 Tulorahoituksen korjauserät , ,23 Investoinnit Investointimenot **) , ,48 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,42 Toiminnan ja investointien rahav , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,29 Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,14 Rahavarojen muutos , ,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 223

14 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,68 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,88 Investoinnit Investointimenot , ,40 Rahoitusosuudet investointimen , ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,12 Rahoituksen rahavirta , ,24 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,28 Antolainasaamisten vähennykset 17410,38 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,30 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos , ,33 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,65 Korottomien velkojen muutos , ,38 Rahavarojen muutos , ,54 TOIMINTAKERTOMUS 224

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,62 Poistot ja arvonalentumiset , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut , ,11 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,50 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,77 Rahoituksen rahavirta , ,36 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,23 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0 0,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,98 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , ,11 TOIMINTAKERTOMUS 225

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit , , , ,20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , , ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,17 358,87 358,87 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , , , ,93 Asiahallinto , , , ,57 Sisäiset toimistopalvelut , , , ,29 Tietohallinto , , , ,22 Rahatoimi , , , ,50 Hankintatoimi ja keskusvarasto , , , ,20 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,69 Järjestelyerät , , , ,19 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,92 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , , , ,47 Palkkahallinto , , ,00-6,00 Uudelleen sijoittaminen , ,64 360,00 360,00 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , , ,83 627,83 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , , ,73 138,73 Terveyspalvelut , , , ,32 Kuntoutus , , , ,18 Suun terveydenhuolto , , , ,08 Ympäristöterveydenhuolto ,56 144,44 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , , ,07 Erikoissairaanhoito , ,69 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,61 Aikuissosiaalityö , , , ,81 Vammaispalvelut , , , ,82 Hoito- ja vanhuspalvelut , , , ,76 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , , ,21 1,21 Varhaiskasvatus , , , ,86 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,92 Perusopetus , , , ,10 Toisen asteen koulutus , , , ,23 Oppilashuolto , , , ,38 Vapaa sivistystyö , , , ,91 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , , , ,82 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , , , ,15 TOIMINTAKERTOMUS 226

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , , , ,30 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , , ,59-904,41 Asemakaavoitus , , , ,24 Maanmittaus , , , ,78 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , , ,00 6,00 Pelastustoimi , ,88 Liikenneväylät ja venesatamat , , , ,17 Viheryksikkö , , , ,28 Liikuntapaikat , , , ,65 Joukkoliikenne , , , ,03 Kaukolämpölaitos , , , ,24 Konekeskus , , , ,32 Ruokapalvelut , , , ,85 Siivouspalvelut , , , ,71 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , , , ,77 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,95 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , , , ,17 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , , , ,73 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , , , ,05 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 227

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko , ,53 -sähköinen työpöytä, kohde , ,00 Maanosto , ,27 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,12 Rakennusten myynti , ,37 Osakepääomamerkinnät ,64 823,36 - Sataman osakkeet - Turun Seudun Energiatuotanto ja Metsäliitto YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto; palkkaohjelmat,matkasov , ,04 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien kuva-arkistopalvelut , ,55 Toiminnanohjausjärjestelmä ,00 431,00 Kantahanke, E-arkisto , ,79 Pegasos-ohjelmistohankinnat , ,28 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta , ,30 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen , ,00 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Irtain omaisuus ,00 45,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Mannerheiminkatu , ,09 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie ,48 938,52 Tammiston jatke , ,79 Rymättylän keskustan kehittäminen ,30 115,70 Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen , ,60 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset ,94 658,06 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta ,15 186,85 Liikenneväylien päällystys , ,96 Katuvalaistus ,80 640,20 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen ,44 479,56 Suunnittelu ,11 823,89 Laiturit ja venesatamat ,67 198, , ,00 Viheralueet , ,07 Liikuntapaikat , ,73 Irtain omaisuus , , , ,14 Ateriapalvelut , ,72 TOIMINTAKERTOMUS 228

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen ,05 4,95 Keskustakorttelit , ,41 Mäntylänrinne , ,23 Niemeämätön uusi alue ,37 610,63 Humalisto , ,80 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,94 Santalantie , ,86 Naavakuja , ,51 Kukolan teollisuusalue , ,31 Porhonkallio ja Virpin AK , ,48 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-laituri nro ,40 199,60 Samalautakunnan päätöksin: Harmaavesien vastaanotto , ,32 Muut investoinnit satamaltk päätöksin , ,91 Kiinnitys- ja meluselvitys , ,84 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,63 TILALAITOS Luolalan paloasema , , ,00 Maijamäen koulu, kohde , ,67 Kaupungintalo, kohde , ,51 Päiväkodit ja koulut , ,75 Kuparivuoren jäähallit , ,41 Kummeli ,33 564, ,00 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,54 Lietsalan koulu, kohde 1 kaukolämpö , ,20 Käyttöoamaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus , ,24 Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , , , ,24 VESIHUOLTOLAITOS Saneeraus, Presidentink-Opintie vesijohto , ,12 Verkosto, Tammistontien jatke , ,16 Verkosto (ml saariston vesijohto) ,17 450,83 Suunnittelu , ,19 Maa-alueet ,73 0,27 Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , , ,73 0,27 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , , , ,14 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 229

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,68 Muut rahoitustuotot , ,84 Korkomenot , ,55 Muut rahoitusmenot ,85 32,15 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,00 Satunnaiset tuotot , ,01 TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , , , ,58 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,80 Antolainas. Vähennys , ,62 RAHOITUS YHTEENSÄ , , , ,62 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,51 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,51 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,31 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,35 Tilalaitos Tilalaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos ,73 Käyttötalous yhteensä ,31 Käyttötalous yhteensä ,62 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,21 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto Tilalaitos, investoinnit Tilalaitos, investoinnit ,24 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit 0,27 Investoinnit yhteensä ,21 Investoinnit yhteensä ,51 Tuloslaskelma Tuloslaskelma ,84 Rahoituslaskelma ,80 Rahoituslaskelma Menoylitykset / tuloalitukset Myöntämättömät ylitykset ,32 Tulojen alitukset ,95 TOIMINTAKERTOMUS 230

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA

TUUSULA PÄHKINÄNKUORESSA 91 SISÄLTÖ Kunnanjohtajan katsaus 4 Organisaatio 6 Toimintakertomus 7 Tuloslaskelma 10 Rahoituslaskelma 11 Tase 12 Konsernituloslaskelma 14 Konsernirahoituslaskelma 15 Konsernitase 16 Kuntakonserni 18

Lisätiedot