Tilinpäätös 2012 ennakkotieto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2012 ennakkotieto"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös ennakkotieto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai aliltukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ELINKEINOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakulut sisältävät Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan eläkemenoperusteista KuEl-maksua euroa, jotka jäävät kaupungin maksettavaksi ja joita ei ole budjetoitu vuoden talousarvioesityksessä. HENKILÖSTÖPALVELUT - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Luottotappiokirjauksina on kirjattu tulojäämien ja ja saatavien poistoja yhteensä euroa. Lisäksi lämmitys- ja sähkökustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta (kaukolämmön hinnankorotukset). RAKENNUTTAMINEN TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ PUHTAANAPITOPALVELUT - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RUOKAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

3 Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SOSIAALITYÖ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Syksyllä neljä uutta lasten laitossijoitusta, avohuollon tukitoimien piiriin tullut enemmän asiakkaita, toimeentulotuensaajien tuen tarve lisääntynyt, työmarkkinatuen kuntaosuus kasvanut oletettua enemmän. Erityishuollon asumispalveluihin tullut kolme uutta asiakasta Vammaisten tukitoimenpiteissä palveluiden piiriin sijoitettu uusia asiakkaita 7. Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviseen oikeuteen oikeuteen kuuluvat menot lisääntyneet (asunnon muutostyöt, asuntoon myönnetyt apuvälineet, avustajien palkat sekä kuljetuspalvelut.) ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Ensihoidon kustannukset ylittyivät euroa ja kallin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut euroa. Tyksin vuodeosastohoidon käyttö ennakoitua suurempaa, ylitys n euroa. TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Uudenkaupungin vuodeosastohoidon kustannukset ovat arvioitua suurempi ylitys n Yhteispäivystyksen kustannukset ylittyneet n SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

4 Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LUKIO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ KULTTUURIPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ RAHOITUSTOIMI Tuloslaskelma Verotulot yhteensä Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelma Antolainasaamisten lisäys/vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäts

5 Ennakkotieto Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi Satama Jätehuolto Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT 0 SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -7-7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen YHDISTELMÄ Rahoituslaskelman toteutuminen ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden RAHOITUSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi satama jätehuolto Vesi TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Ennakkotieto TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

7 Lainat LAINAT kaupunki LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAKANTA YHTEENSÄ Asukasmäärä /asukas, kaupunki /asukas, kaupunki + liikelait *) ennakkotieto Lainan otot yhteensä Lyhennykset yhteensä Lainakannan muutos, euroa Lainakannan muutos, % 0,36-10,67 Korkokulut, kaupunki Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat Kaupunki ja liikelaitokset

8 VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2011 Arvio Toteutuma Muutos Muutos % Kunnan tulovero ,80 Kiinteistövero ,42 Osuus yht.vero ,78 Yhteensä , Uudenkaupungin verotulot euroa Osuus yht.vero Kiinteistövero Kunnan tulovero Yhteensä Muutos ed. vuoteen -28,2-5,1-5,4 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 7

9 PALKAT JA PALKKIOT 1000 euroa Toimielimet 2011 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,0 Sosiaali- ja terveyskeskus ,9 Sivistyspalvelukeskus ,4 Kaupunki yhteensä ,8 Liikelaitokset ,6 Kaikki yhteensä ,9 HENKILÖSTÖMENOT 1000 euroa Toimielimet Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus ,8 Kaupunki yhteensä ,8 Liikelaitokset ,3 Kaikki yhteensä ,9 Henkilöstömenot Sivistyspalvelukeskus 21 % Liikelaitokset 3 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 20 % Sosiaali- ja terveyskeskus 56 % 8

10 9

11 Ennakkotieto Talouden toteutuminen Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,25 % Vertailu: Taseen ylijäämä verrattuna tilikauden tulokseen Tot.arvio 2011 sis.liikelait. sis.liikelait. Taseen alijäämäarvio Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Alijäämä- negatiivinen tulos Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä verrattuna tilkauden yli-/alijäämään Ed. tilikausien alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä - Kattamaton alijäämä Tot.arvio 2011 sis.liikelait. sis.liikelait Asukasmäärä, ennakkotieto Kattamaton alijäämä, /asukas

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa 1-12/ ennakkotieto 1-12/2011 Arvio Tot. Arvio Tot. % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,7 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,0 VUOKRATUOTOT ,2 MUUT TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,6 T O I M I N T A K A T E ,8 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO ,1 KIINTEISTÖVERO ,3 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA ,0 VEROTULOT YHTEENSÄ ,8 VALTIONOSUUDET ,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,2 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,9 KORKOKULUT ,5 MUUT RAHOITUSKULUT ,1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,1 V U O S I K A T E ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,8 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENS T I L I K A U D E N T U L O S ,7 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,1 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,6 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ,8 11

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-12/ ennakkotieto 1000 euroa 1-12/2011 Arvio Tot. Arvio Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE ,0 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,3 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,8 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ,2 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,7 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,3 RAHAVAROJEN MUUTOS ,2 12

14 KÄYTTÖTALOUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % , , ,2 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,8 114,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT -5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , ,7 HENKILÖSTÖPALVELUT - TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,6 85,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,6 94,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 61,4 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 134,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,9 13

15 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % RAKENNUTTAMINEN TOIMINTATUOTOT ,2 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 TUKIPALVELUT KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 PUHTAANAPITOPALVELUT - TOIMINTATUOTOT ,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 RUOKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,4 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT ,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 14

16 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTATUOTOT ,2 Valmistus omaan käyttöön ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 15

17 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 16

18 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 LUKIO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTATUOTOT 106 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 17

19 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTATUOTOT ,3 Valmistus omaan käyttöön ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 18

20 INVESTOINNIT Investointien toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset Budjetti BU-muutos 2011 Hallinto- ja kehittämiskeskus Elinkeinopalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Maankäyttöpalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Yritysten toimitilat 2010 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Rakennuttaminen INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tukipalvelut Ruokapalvelu INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Tukipalvelut yhteensä INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Seudullinen ympäristöterveydenhuoto INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Budjetti+ Toteutuma Poikkea- muutos ma % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 19

21 Ulkoiset ja sisäiset Budjetti BU-muutos Budjetti+ Toteutuma Poikkea muutos ma % Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Sivistyspalvelukeskus Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Lukio INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO ,3 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,6 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,1 Uusikaupunki, investoinnit INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINTITULOT ,8 INVESTOINNIT NETTO ,2 20

22 LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut. Arvio + muut 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto ,1 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 Palvelujen ostot ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 1) ,4 Muut henkilösivukulut ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,3 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut ,1 Korvaus peruspääomasta ,4 Muut rahoituskulut ,9 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,9 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,9 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 21

23 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio + muut 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,6 Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korott.velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta ,5 Rahavarojen muutos ,3 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

24 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VIEMÄRILAITOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ AJONEUVOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 94,4 127,8 100,3 100,3 179,7 108,3 117,5 49,6 93,6 93,6-164,1-100,0-100,0-100,0-100,0 UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 107,1 106,3 100,2 100,2 120,4 23

25 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investoinnit 1-12/ 1-12/2011 Arvio Tamuutos Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,4 VIEMÄRILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,9 UUDENKAUPUNGIN VESI INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,6 24

26 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Tot % Liikevaihto ,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1) Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Palvelujen ostot 2) ,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3) ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset 4) Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Liiketoiminnan muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Muille maksetut korkokulut 5) ,3 Korvaus peruspääomasta ,4 Muut rahoituskulut ,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,7 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-alijäämä ennen varauksia ,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 1) Traktorin myyntitulo (25.690,-) kirjattu toimintatuottoihin, koska sen tasearvo oli jo poistettu loppuun. 2) Palvelujen ostoissa jäänsärjennästä säästyi budjettiin nähden , toisaalta asiantuntijapalvelut ylittyivät yhtiöittämisen suunnittelupalvelujen ostojen vuoksi. 3) Palkoissa säästyy hallinnon budjettiin lisätty yhden lisähenkilön puolen vuoden palkkakustannus, sekä viime vuoteen nähden satamassa on työsuhteisia yksi henkilö vähemmän. 4) Poistot toteutuvat vain 93,6%, koska kaikki budjetoidut investointihankkeet eivät toteutuneet. 5) Uutta lainaa ei nostettu vuonna, koska investoinnit eivät totetuneet budjetoidun mukaisesti. Kuntarahoituksen laina, jota oli jäljellä , maksettiin kokonaan pois. Nordean loppulaina, , siirtyy kaupungille

27 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2011 Arvio TAmuutos Arvio yht. Poikkeama Tot % Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä/-alijäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Investointien rahavirta Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta ,5 Toiminnan ja investointien rahavirta ,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,1 Lyhytaikaisten lainojen muutokset ,0 Lainakannan muutokset ,3 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien ,0 Saamisten muutos kunnalta ,0 Saamisten muutos muilta ,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta ,0 Korottomien velkojen muutos muilta ,0 Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 Rahoituksen rahavirta ,2 Rahavarojen muutos ,9 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos ,9 26

28 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS talouden toteutuminen Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio 1-12/ Poikkeama Käytön % MERISATAMA TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 VENESATAMAT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 27

29 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Arvio Ta-muutos Arvio yht. Poik- Investointihankkeet 1-12/ / keama % MERISATAMA INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,3 VENESATAMA INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ: INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,5 Johtokunta 21.2.: Yaran väylän syvennys, kp , siirtyy ainakin vuodella eteenpäin. Väylän syventämiseen varatusta rahasta siirretään euroa varaston rakennuttamiseen, siten että varasto on valmis viimeistään vuoden 2013 keväällä; vuodelle ja vuodelle Johtokunta : Satama ostaa kaupungin rakennuttaman sääsuojahallin hintaan

30 Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ Toteutuma 1-12/2011 Talous arvio TA muutos TA + muutos Toteutuma 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto 1) ,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,9 Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut 2) Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Liiketoiminnan muut kulut 4) ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Kunnalle maksetut korkokulut -357 Muille maksetut korkokulut ,6 Korvaus peruspääomasta , ,4 Muut rahoituskulut ,6 100,0 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3) ,0 Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys tai vähennys 4) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 1) Kaatopaikka myyty, kaupungin toiminta päättyi ) Budjetti ei sisällä kierrätyskeskukseen palkattua määräaikaista henkilöä 3) Kaatopaikka (uusi alue) myyntivoitto ,54 ja pakollisen varauksen purku ) Poistoero puretaan siltä osin kun se koskee myytyä aluetta 29

31 Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ Toteutuma 1-12/2011 Talousarvio TA muutos TA +muutos Toteutuma 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,3 Investointien rahavirta Investointimenot ,5 Toiminnan ja invest.rahavirta ,4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,8 Rahavarojen muutos ,2 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos ,2 30

32 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS talouden toteutuminen TP 2011 TA Muutos TA+Muutos Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset Toteutuma 2011 Talousarvio TA muutos TA + muutos Toteutuma Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,3 31

33 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut. Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot ,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Kunnalle maksetut korkokulut 0-100,0 Muille maksetut korkokulut ,1 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,0 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä ,8 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia ,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 32

34 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,0 Rahoitusosuudet investointeihin ,0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,8 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muut ,0 Saamisten muutos kunnalta Saamisten muuutos muilta ,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta ,0 Rahoituksen rahavirta ,4 Rahavarojen muutos ,0 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

35 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS talouden toteutuminen ulkoinen ja sisäinen 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % VAKKA-SUOMEN VESI TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Investointien toteutuminen TP 2011 Arvio TA muutos Arvio + muutos Toteutuma Poikkeama Tot. % Vakka-Suomen Vesi INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,1 34

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Ennakkotieto Kaupunginhallitus 6.2.2012 Kaupunginvaltuusto 27.2.2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai alitukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI... 1 1.1. Tuloslaskelma... 3 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot... 4 1.3. Rahoituslaskelma... 5 1.4. Käyttötalous... 6 1.5. Investoinnit... 8 1.6.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot