LNG ja meriliikenne Keskeiset turvallisuusnäkökohdat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LNG ja meriliikenne Keskeiset turvallisuusnäkökohdat"

Transkriptio

1 LNG ja meriliikenne Keskeiset turvallisuusnäkökohdat Kaasualan neuvottelupäivät 5/2013 Sten Sundberg Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 IMO International Maritime Organisation Kansainvälinen merenkulkujärjestö YK:n alainen järjestö Päämaja Lontoossa Kaksi emokomiteaa Meriturvallisuuskomitea MSC, Maritime Safety Committee Meriympäristökomitea MEPC, Maritime Enviroment Protection Committee Kolme pääyleissopimusta SOLAS (Safety Of Lives At Sea), keskittyy ihmishenkien turvaamiseen mm. paloturvallisuus ja hengenpelastus. MARPOL (Marine Pollution), keskittyy ympäristön suojeluun mm. öljy- ja rikkipäästöt. STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), keskittyy laivan käyttöhenkilökunnan pätevyyteen

3 Resolution MSC.285(86) IMO meriturvallisuuskomitean päätöslauselma Hyväksyttiin Väliaikaiset turvallisuusohjeet maakaasukäyttöisille koneasennuksille laivoissa Ohjeet eivät ole pakollisia eikä jäsenmaita sitovia Väliaikaiset koska tarkoitus korvata pakollisella IGF-säännöstöllä vuonna 2016 Käsittää ainoastaan maakaasun käyttöä polttoaineena Lisänä SOLAS-vaatimuksiin

4 Viittaukset muihin säännöksiin Kansainvälinen kaasutankkerisäännöstö (IGF-Code): Käytettävät materiaalit, luku 6 Sulkuhuoneet, luku 3 kohta 6 Tankit, luku 4 Varoventtiilit, luku 8 Tankkivalvonta, luku 13 kohdat 2 ja 3 IEC-standardit : Sähköasennukset, :1999, :2008 EN ISO-standardi 14726:2008: Putkiston värimerkintä

5 Koneistotilavaihtoehdot Kaasuturvallinen vai hätäpysäytysjärjestelyllä suojattu koneistotila Kaasuturvallinen: Koneistotilan järjestelyt sellaiset, että arvioidaan sen olevan kaasuturvallinen kaikissa tilanteissa Kaikki kaasuputket koneistotilassa koteloitu kaasutiiviisti esimerkiksi kaksoisputkituksella tai kanava-asennuksella Hätäpysäytysjärjestelyllä suojattu: Vaaraton tila normaalitilanteessa Kaasuvuodon sattuessa ei-kaasuturvalliset laitteet ja koneisto kytkeytyy pois päältä automaattisesti Päälle jäävät laitteet sertifioitu kaasuturvallisiksi Koteloimattomat kaasuputket voidaan sallia määrätyillä ehdoilla Tilan geometria tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen

6 Moottorivaihtoehdot Kaksoispolttoainemoottori: Käy sekä maakaasulla että polttoöljyllä Käynnistys ja normaalipysäytys polttoöljyllä Sytytys polttoöljyllä Kaasusyöttöhäiriön sattuessa jatkaa käymistä polttoöljyllä Ei mahdollista sulkea sytytysöljy ennen kaasusyöttöä Kaasumoottori: Käyttää ainoastaan maakaasua Tarvitsee maakaasun sytytykseen kipinän Kaasusyöttö ei mahdollista ennen kuin sytytys on toiminnassa ja moottori on saavuttanut käynnistyskierrosluvun Kaasusyöttö katkeaa automaattisesti sytytyshäiriön sattuessa

7 Kaasun muotovaihtoehdot Puristettu maakaasu CNG: Säilytys sallittu avokannella sekä kannen alla hallinnon erityisharkinnalla Painelaitemääräykset huomioitava Nesteytetty maakaasu: Säilytys sallittu sekä avokannella että kannen alla, jos 10 bar

8 Tankkivaihtoehdot Puristetulle maakaasulle painesäiliö, joka; Materiaaliltaan ja lujuudeltaan täyttää lippuvaltion painelaitevaatimukset Nesteytetylle maakaasulle kansainvälisen kaasutankkerisäännöstön (IGC-code) mukaiset itsenäiset tankit tyyppiä A, B tai C Tulevaisuudessa sallittaneen IGF-säännöstössä myös kalvorakenteiset ja siirrettävät tankit

9 Luku 2 Aluksen järjestelyt ja järjestelmät Perustuu riskianalyysiin, joka ottaa huomioon ainakin toimintahäiriöt, komponenttien rikkoutuminen, tulipalon, räjähdyksen ja sähköviat Käytettävät materiaalit IGC-säännöstön 6 luvun mukaiset Tankkitila ei saa rajoittua A-kategoria koneistotilaan (kofferdam 900mm) Kulku kaasuvaaralliseen tilaan avokannelta tai sulkuhuoneen kautta Kaasuputket asennetaan 760 mm laidasta Kaasuputket merkitään EN ISO 14726:2008 mukaisesti (keltamulta) Jos ajetaan pelkästään kaasulla niin tankkeja vähintään kaksi sijoitettuna eri osastoihin

10 Luku 2 Aluksen järjestelyt ja järjestelmät Yksiseinämäputkia sallitaan hätäpysäytyskonetilassa jos; propulsio ja sähköntuotto redundantti 40% propulsioteholle laitteet tilassa rajoitettu välttämättömiin kaasun syöttöpaine <10 bar kaasuilmaisimilla toteutettu automaattinen polttoainesulku ja suojaamattomien sähkölaitteiden poiskytkentä Kaksi vaihtoehtoa kaasunsyötölle kaasuturvalliseen koneistotilaan kaksoisputkitus paineistettu inerttikaasulla ja varustettu hälytyksellä putket asennettu putkeen tai kanavaan, jossa ilmanvaihto 30 krt/h (10) Kaksoisputkitus tulisi yltää polttoaineventtiileihin asti

11 Luku 2 Aluksen järjestelyt ja järjestelmät Varastointi avokannella : hyvin tuuletetussa paikassa B/5 laidasta vuotoallas jos putki läpäisee tankkia nestepinnan alla Varastointi suljetussa tilassa: sallittu, jos paine 10 bar, CNG erityisharkinnasta korkeampi paine mahdollisimman lähelle aluksen keskilinjaa ja; B/5 tai 11,5m laidasta B/15 tai 2m pohjasta vähintään 760mm laudoituksesta

12 Luku 2 Aluksen järjestelyt ja järjestelmät Bunkrausasema; sijoitettu niin, että on riittävä luonnollinen ilmanvaihto erotettu asuintiloista, lastitiloista ja valvonta-asemista varustettu tarvittavilla vuotokaukaloilla joista putki mereen valvottu turvallisesta sijainnista Bunkrausjärjestelyt sellaiset, että kaasua ei pääse ilmaan Kaasunjakelujärjestely; ei asuintilojen, työskentelytilojen tai valvonta-asemien läpi kanavan sisällä, jossa ilmanvaihto 30 krt/h, jos suljettujen tilojen läpi

13 Luku 2 Aluksen järjestelyt ja järjestelmät Ilmanvaihtojärjestelyt eri kanavat kaasuvaarallisille ja vaarattomille tiloille erillinen järjestely koneistotiloille, joissa kaasukäyttöisiä koneita ESD-konetilassa ilmanvaihto 30 krt/h kaikissa tilanteissa vähintään 50% kapasiteetistä käytössä

14 Luku 3 Paloturvallisuus Avokannella sijaitseva tankki suojataan A-60 paloluokkaan vasten asuintiloja, työskentelytiloja, lastitiloja ja koneistotiloja ja varustetaan vesisuihkujärjestelmällä jäähdyttämistä varten Bunkrausasemalla kiinteästi asennettu pulverisammutus, jonka kapasiteetti on vähintään 3,5 kg/s 45 sekunnin ajaksi Kannen alla oleva tankkitila ja sen ilmanvaihtokanava varustetaan palonhavaitsemisjärjestelmällä Savuilmaisimet yksinään ei pidetä riittävänä nopeaan havaitsemiseen

15 Luku 4 Sähköjärjestelmät Yleisesti IEC-standardien mukaiset tilaluokituksen mukaan Vyöhyke 0 vaara-alueet ovat; tankkien sisäpuoli varolaite- ja ilmausputkistot putket ja laitteet, jotka sisältävät kaasua Vyöhyke 1 vaara-alueet ovat; tankki- ja kompressoritilat sekä 1,5m näiden aukoista yleisesti 3m etäisyydelle paikasta josta kaasu voi päästä ilmaan osittain tai kokonaan koteloitu tila, jossa sijaitsee kaasuputkia ESD-konetila kaasuvuototilanteessa Vyöhyke 2 vaara-alueet ovat; alueet 1,5m sisällä, jotka ympyröivät avoimia tai puoliavoimia 1- alueita

16 Luku 5 Ohjaus, valvonta ja turvajärjestelmät Valvontapisteitä; tankkitilan pilssikaivossa sekä pinta että lämpötila tankki ylitäyttö (IGC 13.2 ja 13.3), paine + ylipainehälytys Moottorin öljy- ja jäähdytysvesijärjestelmissä ilmaus kaasulle Kiinteä kaasuilmaisinjärjestelmä tulisi kattaa suljetut vyöhyke 1-tilat Turvajärjestelmän pääkomponentit kaasuilmaisien ohella; automaattinen pääventtiili, joka sulkee kaasun konetilan ulkopuolelta + sulku- ja ilmausventtiili, joka tyhjentää kaasun putkistosta ilmanvaihtohäiriöön reagoiva tehonhallinta

17 Luku 6 Kompressorit ja kaasumoottorit Kompressorilla hätäpysäytys keskeisiltä valvontaasemilta Moottorin seuraavat osat järjestetään räjähdystä kestäväksi; huuhteluilmakanava, jos kaasu syötetään ilman mukana pakokaasujärjestelmä kampikammio Kaasun palamista tulisi valvoa esimerkiksi pakokaasulämpötilan avulla

18 Luku 7 Valmistus, laatu ja koestus Kaasuputkien hitsaukset tulisi olla testattu (vetolujuus, taivutustesti ja Charpy V iskukoe 6mm vahvuiset) Vähintään 10% hitsauksista tarkastetaan röntgenillä (100%, jos ESD-tila) Asennuksen jälkeen putkiston koeponnistus 1,5 x suunnittelupaine Putkiston palkeelle tulisi olla suoritettu seuraavat testit; ylipainetesti (5 x suunnittelupaine 5 minuutin ajan) koeponnistus (2 x suunnittelupaine ääritilassa) syklinen testi syklinen väsyminen

19 Luku 8 Käyttö- ja koulutusvaatimukset Käyttöhenkilökunnalla koulutusta seuraavasti; kategoria A: peruskoulutus kaikille kategoria B: lisäkoulutus kansipäällystölle kategoria C: lisäkoulutus konepäällystölle Koulutuksen antaa laitevalmistaja(t) tai muu alan asiantuntija Erityinen huoltokäsikirja tulee laatia ja käyttää

20 IGF-säännöstö Tulee korvaamaan väliaikaiset ohjeet aikaisintaan vuonna 2016 Perustana väliaikaiset ohjeet Tulee kattamaan myös muita kaasuja ja matalan leimahduspisteen omaavat nestemäiset polttoaineet KIITOS MIELENKIINNOSTA

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (48) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

viljankuivaamoiden paloturvallisuus

viljankuivaamoiden paloturvallisuus Suojeluohje S920 2012 viljankuivaamoiden paloturvallisuus SISÄLLYSLUETTELO 1 tarkoitus... 2 2 velvoittavuus... 2 3 käsitteet... 2 4 yleistä... 2 5 viljankuivaamon rakenteet ja sijoitus... 2 6 polttoöljyn

Lisätiedot

VILJANKUIVAAMOIDEN PALOTURVALLISUUS

VILJANKUIVAAMOIDEN PALOTURVALLISUUS SUOJELUOHJE S920 2000 VILJANKUIVAAMOIDEN PALOTURVALLISUUS Voimassa 1.1.2001 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 0 VELVOITTAVUUS JA TARKOITUS 1 MÄÄRITELMÄT 2 YLEISTÄ 3 VILJANKUIVAAMON RAKENTEET JA SIJOITUS 4 POLTTOÖLJYN

Lisätiedot

OSA 2 ONNETTOMUUTEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ SEIKKOJA

OSA 2 ONNETTOMUUTEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ SEIKKOJA OSA 2 ONNETTOMUUTEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ SEIKKOJA estonia loppuraportti 135 136 estonia loppuraportti LUKU 9 Kansainväliset sopimukset, lainsäädäntö, säännöt ja yhteistyö 91 Kansainvälinen yhteistyö ja

Lisätiedot

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012 PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS

PELLETTILÄMPÖKESKUKSEN PALOTURVALLISUUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Määräykset ja ohjeet 3. Rakenteellinen paloturvallisuus 4. Lämpökattilan sijoittaminen kattilahuoneeseen 5. Pelletin varastointi 6. Pelletin siirtolaitteet 7. Turvajärjestelmät

Lisätiedot

Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille

Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille Sisällys: 1. Soveltamisala...3 2. Määritelmiä...4 3. Lainsäädäntö ja viranomaiset...6 4. Tankkausaseman suojaetäisyydet...8 5. Tankkausaseman tekniset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 213/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

Air Conditioning Division

Air Conditioning Division suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Niitä saavat suorittaa vain turvallisuusmääräyksiin perehtyneet pätevät henkilöt. Näiden ohjeiden noudattamisen lisäksi on varmistettava, että kaikkia paikallisia

Lisätiedot

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu

Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Jukka Heikkinen Palonkestävät sähköasennukset ja suunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 2.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Kuljetukset ja ympäristö 2012 Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Merenkulkua, sen turvallisuutta ja ympäristöön vaikuttavia asioita säädellään globaalisti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä

Lisätiedot

BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO

BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO 1 Jaakko Raudaskoski & Jari Laitala BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2007 2 Toimipiste Tekniikan toimipiste, Ylivieska

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA Kyseessä on määräys ohje suositus seulontapäätös Normin nimi: Keskeinen sisältö: Kohderyhmä: Voimassaoloaika: Määräykset ja ohjeet arkistotiloista Pysyvästi säilytettävien

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013

Ajankohtaista sähköalalla 28.11.2013 NSS ry:n ASIANTUNTIJASEMINAARI 28.11.2013 Helsinki Ajankohtaista sähköalalla, katsaus nykyiseen ja tulevaan Havaintoja uudesta SFS 6000 -standardista (painos 2012) Vikavirtasuojien uudet metkut Turvajärjestelmien

Lisätiedot

OMAISUUSSUOJELUOHJE 401: OMAISUUS 1.1. 2011

OMAISUUSSUOJELUOHJE 401: OMAISUUS 1.1. 2011 Om01 1 OMAISUUSSUOJELUOHJE 401: OMAISUUS 1.1. 2011 SISÄLLYSLUETTELO 0. Tarkoitus ja velvoittavuus 1. Viranomaismääräykset 2. Palontorjunta 3. Rikosten torjunta 4. Tietotekniikkavahinkojen torjunta 5. Vuotovahinkojen

Lisätiedot

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen

Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen OMAISUUSVAKUUTUSKOMITEA Vahingontorjuntavaatimukset Sprinklerilaitteistot Suunnittelu ja asentaminen CEA 4001: 2007-06 (fi) (EFSAC:in hyväksyntä) Copyright: CEA 26 Boulevard Haussmann - 75009 Paris www.cea.assur.org

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus Sisältö... 1 1. Johdanto... 1 2. Määräykset ja ohjeet... 1 3. Määritelmiä... 2 4. käyttöön liittyvät paloriskit... 3 5. Rakenteellinen paloturvallisuus... 4 5.1 Lämpökeskus erillisenä rakennuksena... 5

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot