Mihin perustuu hyvinvointipalvelujen arvoverkko nyt ja tulevaisuudessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mihin perustuu hyvinvointipalvelujen arvoverkko nyt ja tulevaisuudessa?"

Transkriptio

1 Mihin perustuu hyvinvointipalvelujen arvoverkko nyt ja tulevaisuudessa? Helsingin kaupungin elinkeinopäivä 2015 Vesa Kämäräinen

2 NHG:n missio: Parempia palveluita rajallisilla resursseilla Nykyinen menokehitys on kestämätön mutta oikein kohdennetuilla toimenpiteillä on mahdollista saada parempia palveluita rajallisilla resursseilla Terveydenhuollon kooknaismenot EUR / vuotias x Palvelurakenne Tehdään oikeita asioita E 2030E Terveydenhuollon menot / BKT 2 14% +50% 12% 10% 8% 6% 11% 13% 4% 7% 9% 2% 0% E 2030E Laatu ja tehokkuus Tehdään asiat oikein Hoito- ja palveluketjut Oikea palvelu oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan 1) Terveydenhuoltomenot yhteensä vuoden 2011 hinnoin (2000 ja 2010 lähde THL). Sisältää myös vanhusten ja vammaisten laitoshoidon ja lääkekulut, 2020 ja 2030 NHG ennuste jos historiallinen kokonaiskasvu 5,4% jatkuu. Kasvu korjattu 2% inflaatiolla. 2) BKT kasvuoletus 1,4% per vuosi ja inflaatiokorjattu terveydenhuollon menojen kehitys 3,4% per vuosi 2

3 Sisältö 1 Mistä sosiaali- ja terveyspalvelujemme arvoverkko koostuu tänään? 2 Mikä muuttaa toimintaympäristöä? 3 Mihin kannattaa panostaa tulevaisuuden arvoverkossa?

4 Historia selittää nykyisen järjestelmän ja arvoverkon muodostumista 1970-luku: Terveyskeskusjärjestelmä Terveyskeskusjärjestelmä luotiin kansanterveyslain yhteydessä Tavoitteena taata kaikille kansalaisille tasapuolinen ja hyvä terveydenhuolto Terveyskeskusjärjestelmä oli perusta suomalaisten terveydentilan kohentumiseen 1978: Työterveyshuoltolaki Työterveyshuoltolaki säädetty 1978, muita säädöksiä myös ennen tätä Lailla määrättiin työterveyshuolto kaikkien työnantajien velvollisuudeksi sekä haluttiin mahdollisimman laaja kattavuus ja suuntautuminen ennaltaehkäisevään toimintaan 2000-luku: Kuntien ulkoistukset Ulkoistukset ovat seuranneet hoitotakuista, kyvyttömyydestä investoida, johtajuuden puutteesta sekä heikosta työvoiman saatavuudesta Terveyskeskusten infrastruktuuri vanhentunutta Heikko työvoiman saatavuus Pienentynyt rahoitus Asiakaskunnan polarisoituminen (vrt. työterveys) Puutteellinen panostus ennaltaehkäisevään työhön Järjestelmää kuormittavat moniongelmaiset henkilöt: väestöryhmittäiset terveyserot ovat kasvaneet Järjestelmä on hyvä, mutta sillä ei saada aikaan haluttuja hyötyjä Työterveyshuollon lakisääteisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä työstä johtuvia terveysvaaroja ja tukea työkykyä, mutta tällä hetkellä toiminta on kuitenkin hyvin pitkälti sairaanhoitoa Yli 80 % työnantajista tarjoaa työntekijöilleen myös sairaanhoidon. Vaikka tämä toimii, sitä arvostellaan mm. kansalaisten eriarvoistamisesta Kritiikkiä esiintyy myös työterveyshuollon kustannusten nousun takia Ulkoistuksia ei ole toteutettu strategisesti vaan kunnat ulkoistavat pakon edessä Osaulkoistukset pirstaloivat palvelutuotantoa Liikehdintää myös ulkoistus takaisinotto akselilla Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri organisaatiot Kansanterveyslaki antoi vastuut eri organisaatioille Hoitoketjut pätkivät ja ovat hajanaisia, joka aiheuttaa osaoptimointia Ennaltaehkäisevä työ kärsii, kun budjetit ovat eri paikoissa Kunnissa tilaajaa ja tuottajaa ei eriytetty Kunnat ovat alun perin vastanneet sekä tilaamisesta että tuottamisesta Ei juuri kilpailua Tuottavuus ja laatu eivät ole toivotulla tasolla, kun vertailukohtia ei ole Asiakkaan näkökulma jää puutteelliseksi, kun ei ole vaihtoehtoja IT-infrastruktuuri Kuntien IT-järjestelmät ovat muovautuneet historian saatossa, ja pääsääntöisesti eri toiminnoilla on omat järjestelmät Käytössä olevat järjestelmät vanhentuneita Järjestelmät eivät kommunikoi keskenään Raportointitoiminnot eivät tue johtamista ja hoitoketjuja Yksityisen hoidon Kela-korvaus Kela-korvaus luotiin tukemaan ihmisten pääsyä yksityiseen sairaanhoitoon Järjestelmän merkityksen voi kyseenalaistaa, sillä korvauksen osuus kokonaismaksusta pudonnut, ja on enää keskimäärin 20-25% Lähteet: Finlex, STM, Kela, NHG analyysi 4

5 Suomen Sote-palvelumenot yhteensä noin 22 mrd., josta noin 25 % on yksityisesti tuotettua Terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut Suomessa 2013E*, m Yksityinen terveydenhuolto m Yksityisesti tuotettu sosiaalihuolto ja lasten päivähoito m *Arvio perustuen kokonaiskustannusten muutokseen **Sisältää kuntoutus-, kuvantamis- ja laboratoriopalvelut, jotka eivät kuulu muihin kategorioihin Huom: Ei sisällä hallintoa ja sairaanhoitokuljetuksia Lähde: THL; TEM; Tilastokeskus; Kuusikko-kunnat; NHG analyysi 5

6 Sisältö 1 Mistä sosiaali- ja terveyspalvelujemme arvoverkko koostuu tänään? 2 Mikä muuttaa toimintaympäristöä? 3 Mihin kannattaa panostaa tulevaisuuden arvoverkossa?

7 Markkinoiden kriittiset muutosvoimat voidaan jakaa kolmeen ryhmään Kysyntää lisäävät ja markkinaa kasvattavat muutokset Julkisen sektorin kustannuspaineen vähentämisestä kumpuavat muutokset Julkisen toiminnan tehostaminen Julkisen rahoituksen vähentäminen Asiakkaiden uudet tarpeet Potentiaalinen terveyspalveluiden viennin kasvaminen Toimintatapoja ja markkinaa muokkaavat muutokset IT-järjestelmien uusiminen Uuden teknologian käyttöönotto Kiinteistöjen uusiminen Sosiaali- ja terveydenhuolto nyt ja tulevaisuudessa 7

8 Mitä muutosvoimat tarkoittavat käytännössä? Julkisen sektorin ahdinko vaatii tehostamista Toimintaa tehostetaan rakenteellisesti ja strategisilla ulkoistuksilla: keskeinen keino onnistunut sote-uudistus joka ei ratkaise ongelmaa mutta mahdollistaa sen ratkaisemisen. Pienistä palasista siirrytään kokonaishoitoketjujen hallintaan, panostetaan ennaltaehkäisyyn ja kohdennetaan resursseja. Valinnanvapauden muodostama kilpailutilanne ja ulkoistukset kirittävät julkisen sektorin tuottavuuutta Kustannuksia voidaan myös leikata karsimalla lakisääteisiä palveluita. Tällöin vastuu palveluiden tuottamisesta siirtyy jollekin muulle taholle kuin julkiselle sektorille (esim. yksityishenkilöt, työterveys, vakuutusyhtiöt). Tapahtunee ennen pitkää markkinaehtoisesti, koska on poliittisesti kipeä ja haastava päätös Kysynnän lisääntyminen ja markkinan kasvaminen Yksityisten henkilöiden varallisuus kasvaa lisäten mahdollisuuksia erityisesti yksityisille palveluntuottajille Omaan terveyteen panostetaan: kuluttajat ovat entistäkin tietoisempia, ja erityisosaamista arvostetaan. Terveyspalveluiden vienti luo uusia mahdollisuuksia sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä: hoivapalvelukonseptit, kansainvälisesti korkeatasoinen lääketieteellinen tutkimus, innovatiivinen teknologia Toimintatapojen muutos Uusi toimiva ja kustannustehokas tapa käsitellä tietoa: potilaiden tietojen keskittäminen Teknologia muuttaa sekä hoitokäytäntöjä että tiedon hyödyntämistä. Julkinen sektori hidas ja varovainen teknologisissa uudistuksissa. Yksityisellä sektorilla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä, myös kansainvälisesti Sote-infra vaatii investointeja, jotka kiinnostavat kiinteistösijoittajia miksi kunnan tai sairaanhoitopiirin pitäisi omistaa rakennukset? 8

9 ESIMERKKI: Eniten palveluita tarvitseva 10% asukkaista muodostaa 74% kunnan, Kelan ja työterveyshuollon yhteenlasketuista kustannuksista Kunnan sote-kustannuksista 80% on eniten kunnan palveluita tarvitsevien asiakkaiden kustannuksia Asukasryhmien eri rahoituskanavista saaman kustannuksen osuus (%) rahoituskanavan kokonaiskustannuksesta 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 6% 12% 4% 10% 4% 2% 10% 20% % 80-90% 70-80% 60-70% Kun kunnan kustannuksiin lisätään Kelan ja työterveyden kustannukset, kustannuskertymä loivenee Kela ja työterveyshuolto kohdistavat osan kustannuksistaan eri väestönosalle kuin kunta 50 % 50-60% 40 % 30 % 20 % 74% 80% 81% 78% 40-50% 30-40% 20-30% 10-20% Työterveyden kustannuskertymä poikkeaa muista työterveyden piirissä on rajoitettu osa kuntalaisista, jolloin pienempi määrä asukkaita kerryttää kaikki kustannukset 10 % 0 % Kaikkien rahoituskanavien kokonaisuus Kunnan kustannukset Kelan kustannukset Työterveyden kustannukset Eniten ko. rahoituskanavan palveluja tarvitseva 10% asukkaista Kustannukset eivät sisällä asiakkaan itse maksamaa osuutta Lähde: NHGn Sitralle tekemä selvitys

10 Keitä nämä eniten palveluita tarvitsevat 10 % väestöstä ovat?* Eniten palveluita tarvitsevan 10 % kokonaiskustannusten jakautuminen** 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 3% 2% 24% 6% 5% 17% 8% Muut Lääkekorvaukset yksin ylittävät kalliin rajan Kalliit somaattiset potilaat (ei sos.palveluita) Psykiatristen palveluiden asiakkaat (ei sos. palveluita tai päihdepalveluita) Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat Terveydenhuollon asiakkaat, jotka eivät sosiaalipalveluissa 36 % kustannuksista Sosiaalipalveluasiakkaat *** 20 % 10 % 0 % 33% Lastensuojelun asiakkaat Vanhuspalveluiden asiakkaat 64 % kustannuksista * Huom: kattaa 74 % Oulun, Kelan ja työterveyshuollon kustannuksista. Asiakkaan maksama osuus ei ole mukana kustannuksissa. ** Kukin asukas on luokiteltu vain yhteen ryhmään, jotta kenenkään kustannuksia ei laskettaisi kahteen kertaan. Mikäli asukas palvelunkäyttönsä puolesta kuuluisi useampaan ryhmään, on hänet luokiteltu listalla alimpaan mahdolliseen ryhmään. Päihdepalveluiden asiakkailla on voinut olla myös psykiatriaa, mutta psyk. esh:n asiakkailla ei ole päihdepalveluita, Vastaavasti ryhmä kalliit somaattiset potilaat sisältää vain ne potilaat, jotka eivät ole sosiaalipalveluiden tai mielenterveyspalveluiden tai psykiatrian asiakkaita. ***Sosiaalipalveluiden asiakkaiksi luokiteltujen asukkaiden kokonaiskustannukset koostuvat sekä sosiaali- että terveyspalveluiden käytöstä Lähde: NHGn Sitralle tekemä selvitys

11 Sisältö 1 Mistä sosiaali- ja terveyspalvelujemme arvoverkko koostuu tänään? 2 Mikä muuttaa toimintaympäristöä? 3 Mihin kannattaa panostaa tulevaisuuden arvoverkossa?

12 Mihin kannattaa panostaa tulevaisuuden arvoverkossa? Asiakkuudet Tiedon hallinta ja jakaminen Valinnanvapaus Asiakkaan vastuu omasta terveydestä Tiedon käyttö ennustamiseen ja ennakointiin Big data Ennusteanalytiikan kehittyminen Myös resursoinnin siirtyminen ennaltaehkäisyyn Vaikuttavuus perusteiset ansaintalogiikat ja hankinnat Maksetaan vaikuttavuudesta ei suoritteista Yhteneväiset tavoitteet ja insentiivit kaikille hoitoketjun tuottajille Yksityinen-julkinen toimintamallit Uudet rahoitusmallit Nykyisen monikanavaisen rahoituksen uusiminen Kokonaan uudet rahoitusinstrumentit, simerkisi SIB (Social Impact Bond) 12

13 Kiitos!

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ PORVOO IKÄÄNTYY PORVOO IKÄÄNTYY Vuonna 2015 Porvoossa asuu 3 785 yli 75-vuotiasta PORVOO

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Terveyspalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Terveyspalvelut Toimialaraportti 2/2006 Vesa Ekroos Ismo Partanen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 2 Lukijalle Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa 2009 asettama hyvinvointialan

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 1 Nordic Healthcare Group Oy: Yritysesittely Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS)

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta

Oikein mitoitetut tehtävät, tehokkuutta ja kustannustietoisuutta Oikein mitoitetut tehtävät, 0 Oikein mitoitetut tehtävät, Kymmenen esitystä kuntien tuottavuuden ja yritysten toimintaedellytyksien parantamiseksi 1 Oikein mitoitetut tehtävät, Suomen Yrittäjät: Oikein

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä eivätkä minkään yhteisön edustajina. 30 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2010

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä KL-Kustannus Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot