Kyllä 190. En 13. En osaa sanoa 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyllä 190. En 13. En osaa sanoa 2"

Transkriptio

1 Kysely OUBS:n tunnettuudesta ja katsojien tarpeista tehtiin maaliskuussa AYY:n jäsenistölle. Kyselyä levitettiin sekä viikkotiedotteen, että yhdistykset -listan kautta. Viikon aikana vastaajia saatiin 205, joka ylitti 100 vastaajan tavoitteen. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten jäsenistö näkee OUBS:in tällä hetkellä ja minkälaisia toiveita jäsenistöllä on AYY:n televisiokanavan suhteen. Tulokset antoivat suhteellisen yksimielisen kuvan kanavasta. Vastaajat jakoivat ajatuksiaan ja ideoitaan kanavan suhteen erittäin aktiivisesti kyselyn muuta kommentoitavaa -osiossa. Kyselyn tulokset myötäilevät Aaltoyliopiston opiskelijoiden haastatteluissa ilmitulleita ajatuksia (opiskelijoiden mielipiteitä on kyselty eri puolilla Design Factoryä). Kysely koostuu 14 kysymyksestä, joista viiteen osallistuneet saivat vastata omin sanoin. Tässä dokumentissa käydään läpi kyselyn pääkohdat, poimintoja kommenteista sekä kyselyn tulokset jäsenistön tarpeista kanavan suhteen. Kyselyyn vastanneista 93 % oli tietoisia OUBS:in olemassaolosta. Levitysväylät sekä vastanneiden lähtökohtaisesti kiinnostunut asenne aiheeseen saattavat tosin väärentää sitä todellisuutta, kuinka moni jäsenistä todella tietää OUBS:ista. Kommenteissa tuli ilmi, että monet vastanneiden tuttavapiiriin kuuluneista ei ollut kuullut kanavasta: tällä hetkellä OUBS ei ole kovinkaan tunnettu ainakaan omissa piireissäni Kauppakorkeakoululla: kanavaa olisi siis syytä markkinoida aktiivisesti. Lisäksi osa vastanneista kommentoi omaa tietämystään OUBS:ista: En tiedä missä komerossa olen elänyt, mutta en ole tainnut koskaan kuulla OUBS:ista mitään. Vaikka suurin osa tiesi kanavan olevan olemassa, oltiin asiasta epävarmoja: Piti heti kyselyn alussa googlata että olihan nyt varmasti kyse siitä teekkarikanavasta, josta olin kuullut pari vuotta aiemmin. Kyllä 190 En 13 En osaa sanoa 2 OUBS:ia piti kyselyn mukaan edelleen teekkarikanavana 65 % vastanneista. Tästä huolimatta kommentoitiin myös OUBS:in tunnettuutta teekkareiden keskuudessa: Monet teekkaritkaan eivät tiedä OUBS:in olemassaolosta, muista aaltolaisista puhumattakaan, joten paljon potentiaalista katsojakuntaa jää saavuttamatta. Kanavan teekkarikeskeistä luonnetta kommentoitiin myös seuraavanlaisesti: OUBS vaikuttaa lähinnä teekkareiden puuhastelulta ja inside -huumorilta. Teekkarikanavaksi profiloitumisen lisäksi, kyselyyn vastanneet kommentoivat muita mielikuviaan kanavasta: Tällä hetkellä OUBS:ssa on valitettavasti hieman ummehtuneen kellarin tunnelma, joka varmasti osaltaan heikentää mielikuvia OUBS:sta. Kellarimaisuuden lisäksi vastanneet kokivat kanavan toiminnan sisäpiirimäisenä: pienen piirin kerhomaista touhuamista. Tällainen toiminta nähtiin ongelmallisena niin toimituskunnan kuin katsojakunnankin osalta: OUBS on tällä hetkellä ehkä hieman

2 liian pienen piirin projekti ja toisaalta myös katsojakunta on melko pientä, uusi konsepti ja ainakin hieman lisääntynyt markkinointi voisivat muuttaa maailmaa. OUBS on mielestäni teekkarikanava 133 OUBS on mielestäni Aaltokanava 31 Muu 41 Kanavan sisäpiirimäiseen luonteeseen nähtiin vaihtoehtona sen liittäminen osaksi AYY:n toimintaa: Selkeämpi integrointi AYY:n muuhun viestintään. Nykyään OUBS on aika piilossa omissa oloissaan, ja paljon hyvää materiaalia menee hukkaan ja jää huomaamatta. AYY:n osallisuudesta kanavan toimintaan oltiin kuitenkin montaa mieltää ja sen paikka AYY:ssa kyseenalaistettiin: Eikö OUBS saisi olla itsenäinen omalähtöistä toimintaa vai pitääkö senkin nyt olla ylioppilaskunnan hallinnoima virallinen kanava? Kyselyn vastausten perusteella tuli myös ilmi, että tiedotus kanavan toiminnasta kulkee tiettyjen piirien sisällä. Kysyttäessä, mistä olet saanut tietoa OUBS:ista? vastattiin: Pitkin Otaniemiä, kanavalta itseltään,netistä, sen työntekijöiltä, OUBSin jäseniltä eri tapahtumissa, Toimimalla ylioppilaskunnan edustajistossa ja muissa luottamustehtävissä, kavereilta, tapahtumissa. Toiminnan toivottiinkin lähtevän avoimempaan suuntaan, vaikka koettiin että ylipäätänsä ongelmalliseksi toisten kampusten yhdistystoimintaan mukaan pääseminen: Toiminnan pitäisi olla hieman avoimempaa. Mutta yhtä heikosti pääsee mukaan muihinkaan alayhdistyksiin. En myöskään tiedä mitään mitä kauppislaiset tekee ja turha mun teekkarina mennä edes yrittämään pääsyä TaiKkilaisten toimintaan. Kaiken kaikkiaan kanavan potentiaaliset mahdollisuudet opiskelijoille nähtiin, mutta niistä tiedottaminen koettiin puutteelliseksi: TaiK-opiskelijat ovat olleet useinkin yllättyneitä, että Otaniemessä on mahdollista kenen tahansa lähteä tekemään ja kokeilemaan juuri niitä asioita, mitä he omassa koulussaan opiskelevat. Aaltolaisten mukaan saaminen toimintaan nähtiin myös laadullisesti positiivisena: Kunhan saadaan Aaltolaisia laajemmin mukaan, voisin olettaa OUBSin ohjelmien laadun myös paranevan. Vaikka suurin osa vastanneista tuntee OUBS:in, ei kuitenkaan säännöllisesti kanavaa seuraavia löytynyt kuin 9 % vastanneiden joukosta.

3 Säännöllisesti 18 Silloin tällöin 99 En Koskaan 88 Mut hei nyt kunnon selvä paketti ohjelmia aalloille ja tiedotusta lisättävä! Sisäpiirimäiseen ja suljettuun mielikuvaan on osaltaan vaikuttanut kanavan mainonta, jonka koki hyväksi vain 4 % vastanneista. Kanavan mainonta ja sen näkyvyys herättivät huomattavan paljon kommentointia. Mainontaa koettiin nimenomaan tarvittavan kaikilla kampusalueilla, koko Aaltoyliopistossa: OUBS:ia organisaationa ja instituutiona kannattaisi mainostaa merkittävästi enemmän koko Aalto-yhteisön piirissä. Lisäksi kanavan näkyvyys kauppakorkean kampuksella nähtiin huolestuttavan pienenä: Kehottaisin myös panostamaan markkinointiin, sillä tällä hetkellä ainakaan Aallon kauppiksessa OUBSin näkyvyys on lähes olematon. Erittäin hyvin 1 Hyvin 9 Riittävästi 29 Ei lainkaan 94 En osaa sanoa 25 Muu 47 Vaikka kanavaa pidettiin teekkarikanavana, ei sen mainontaa koettu olevan sen enempää Otaniemessäkään: Pakko kommentoida vielä OUBSin näkyvyyttä sen verran, että en kyllä ole telkkaria omistamattomana törmännyt OUBS -mainintoihin muistaakseni kertaakaan edes joulukuun Otaniemeen muuton jälkeen. Kanavan teekkari -mielikuvan syynä ei siis ole se, että kanavaa mainostettaisiin enemmän Otaniemessä, vaan lähtökohtaisesti kanavan aikojen saatossa syntynyt imago, ohjelmatarjonta sekä Otaniemeen viittaava nimi ja sen kaapeliverkon näkyvyysalue.

4 Mainonnan avulla saataisiin, vastaajien mukaan, myös lisää uusia toimijoita kanavalle: Toiminnasta voitaisiin tiedottaa vielä enemmän, uskon ja toivon että haluatte enemmänkin opiskelijoita mukaan. Viesti mainonnan puutteesta ja tarpeesta oli kyselyn vastausten perusteella selkeä ja perusteltu: Lisämainostaminen olis hyvä juttu, tulis itsekkin ehkä seurattua vähän enemmän, jos tietäis mitä sieltä tulee.. Näkyvyyden ja mainonnan ohella, kommentoitiin myös OUBS:in brändiä: OUBSin brändi on sekasotku. Sitä ei mainosteta missään ja kommentit, joita ohjelmista kuulee eivät ole rohkaisevia. Kanava tarvitsee selkeän visuaalisen ilmeen ja enemmän mainostusta; ohjelmatiedot Ainoon tai vastaavaan. Kanavan brändiin ja sen visuaaliseen ilmeeseen liittyy olennaisesti kanavan nimi. Tilastollisesti noin puolet eli 56 % oli sitä mieltä, että OUBS -nimi tulee säilyttää. Nykyistä nimeä puoltavia kommentteja oli kuitenkin annettu huomattavasti vähemmän ja kyselyn kommentointi - osiossa nimen vaihtamiselle annettiin perusteluja. Osa oli sitä mieltä, että toiminnan pysyessä samana, myös nimen tulee säilyä, mutta toiminnan muuttuessa, nimen tulisi vaihtua. Kyllä 114 Ei 55 En osaa sanoa 35 Tämänhetkisen nimen ei koettu sopivan AYY:n imagoon: nimi vahvistaa mielikuvaa anarkistisesta, amatöörimäisestä merirosvoradiosta, mikä ei välttämättä ole hyvä mielleyhtymä AYY:n kanavalle. Lisäksi kanavan nimen mielleyhtymät liittyvät edelleen voimakkaasti teekkarimaailmaan: Jos teekkarikanavan profiilista halutaan päästä eroon, kannattaisi mielestäni nimi vaihtaa - Otaniemi herättää välittömän mielikuvan teekkareista. Mikäli kanava pysyy kuitenkin underground -linjassaan, oli vastanneiden mukaan myös siihen viittaavan sanan säilyttäminen kohdallaan. Otaniemi sanan arveltiin herättävän enemmän teekkareiden kuin kaikkien aaltolaisten mielenkiinnon: Underground-meininki nimessä on osuvaa ja asiaankuuluvaa, mutta Otaniemen kyllä voisi vaihtaa Aaltoon tai vastaavaksi - muuten toi ei ainakaan toistaiseksi vetoa muihin kuin teekkareihin. Vastanneet olivat kuitenkin uudistusmielisiä ja näkivät kanavan aaltolaisen mahdollisuuden: OUBS nimenä on huono nimenomaan Aallon kanavalle, sillä jo Otaniemi sana viittaa täysin teekkareihin, eikä lainkaan muihin aaltolaisiin. Vaikka kanavan tunnettuus näyttää kyselyn pohjalta olevan heikkoa, pidettiin nykyistä nimeä hyvänä juuri tunnettuuden vuoksi. Tässä yhteydessä kuitenkin nähtiin myös kanavan uudistamispyrkimys kohti AYY_n kanavaa: OUBS on nimenä hyvä, koska sen kaikki tuntevat. Auki kirjoitettu nimi ei kuitenkaan toimi koko AYY:n yhteisenä televisiokanavana. Kenties tässäkin asiassa pitäisi kääntää uusi välilehti ja nimetä uudelleen?

5 Vastaajat tarjosivat myös uusia nimivaihtoehtoja, kuten AaltoTV ja AUBS. Niin kuin nimiehdotukset sekä vastaajien kommentit osoittavat, aaltosuuntaisuus oli suurin syy nimen vaihtoon: Jos kanavaa aletaan selkeästi tarjoamaan suuremmalle yleisölle kuin mitä se nykyään on, niin nimenvaihto johonkin enemmän aaltosuuntaiseen voisi olla jopa ihan hyvä juttu. Ohjelmatarjonnan selkeydestä vastaajat olivat montaa mieltä, mutta suunta oli kuitenkin kohti selkeyttämistä 17 prosentin ollessa sitä mieltä, että ohjelmatarjonnan ei tulisi olla selkeää ja toistuvaa. Kysymystä kanavan ohjelmatarjonnasta kuitenkin kommentoitiin, eikä viihteellistä tarjontaa nähty kilpailukykyisenä: Kysymys siitä, pitäisikö olla ennemmin viihteellistä vai informatiivista sisältöä, on siinä mielessä vähän huolestuttava, että nykyinen viihteellinen sisältö ei oikein täytä viihteen tunnusmerkkejä. Amatööripohjalta on vaikea tehdä hittejä ja epäonnistumiseen pitääkin olla mahdollisuus, mutta yritystä voisi olla vähän enemmän. Kyllä 62 Ei 35 En osaa sanoa 79 Muu 29 Kyselyssä sanavalinta viihteellinen osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä tuloksia fiktiivisyydestä ei saatu. Vastaajien kommenteista tuli kuitenkin ilmi asiapitoisuuden arvostus: Kanavan tarjonta on mielestäni parantunut huomattavasti parin viime vuoden aikana asiasisällön osuuden kasvaessa viihteellisen ohjelman sijaan. Tähän kanavan olisi mielistäni juurikin panostettava, koska sen tuottamat asiaohjelmat ovat olleet miellyttävää ja kiinnostavaa katseltavaa. Kanavan dokumentaarinen luonne nähtiin positiivisena ja edustajiston kokouksien kuvaus sai kiitosta. Lisäksi toivottiin opiskelijoiden ja henkilökunnan haastatteluja, uutisia, juttuja tapahtumista ja eri opiskelualoista, järjestöistä ja yhdistyksistä. Vaikka ajankohtaisuus ja asiapitoisuus nousivat esiin ohjelmatoiveissa useaan otteeseen, toivottiin myös viihteellistä sisältöä. Tosin koettiin, että näkökulman valinnalla myös asiapitoinen ohjelma voi olla viihteellinen: Kannanottoja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja erityisesti opiskelijaa koskettaviin asioihin. Opiskelijoiden erilaisia mielipiteitä ym. nähdä opiskelijoiden kirjo, mielipiteiden, taustojen, kulttuurien ym. moninaisuus. Myös hauskaa ja viihdyttävää ohjelmaa, ts. edellä mainittuja asioita voitaisiin käsitellä viihteellisestikin. Vastaajat kommentoivat ja listasivat ohjelmatoiveitaan hyvin laajasti. Tässä poimintoja siitä, mitä vastaajat toivoivat: ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa yhteiskunnallisia kannanottoja asioista, joita suuremmat mediat eivät uskalla tehdä yhteiskunnallisia kannanottoja, jotka ovat tekijöidensä näköisiä keskusteluohjelmia, joissa edustetaan kaikkia osapuolia tutkivaa journalismia

6 oivaltavaa viihdettä Bilereportaaseja (vrt. MoonTV) kommentteja ajankohtaisiin uutisiin opiskelijoiden tuottamaa videomateriaalia. Videoita kiinnostavista luennoista (Jorma Uotila) Videota tärkeiden, päättävien elinten kokouksista Opiskelijoiden uutiset AYY:n toiminnasta kertovia ohjelmia Opiskelijoiden tekemiä ohjelmia opiskelijoista ja nuoria kiinnostavista aiheista Haastatteluita, joiden kohteina ovat oppilaat, opettajat, asukit, tapahtumanjärjestäjät yms. Dokumentteja projekteista ja elämästä aaltoyhteisössä Eri opiskelualoista olisi kiinnostavaa myös saada juttusarja opiskelijoiden töiden tuloksia sekä dokumentteja Aallon opiskelijoista, opiskelusta, henkilökunnasta, rakennuksista ym. Edunvalvontaa, tiedottamista, yhteisön rakentamista Ohjelmatoiveista kävi ilmi, että tarjonnan tulisi olla kaikkia aaltolaisia koskevaa: Videointeja yhteisistä tapahtumista ja niiden näkymistä sosiaalisessa mediassa. Sopivasti myös asiajournalismia/dokumentteja oikeasti kiinnostavista aiheista. Lisää interaktiivisuutta ja live-lähetyksiä ympäri kampusta. Toiminnan toivottiin lisäksi laajentuvan teekkari -imagoa luovista jutuista: Tasapuolisesti eri yleisöille suunnattuja ohjelmia, ts. ei vain "teekkarijuttuja". Kanavan ohjelmatarjonnassa nähtiin mahdollisuus auttaa opiskelua kuvaamalla esimerkiksi luentoja: Mielestäni varsinkin juuri keskustelutilaisuudet tai vierailuluennot olisi hyvä saada videoitua, jotta niitä olisi mahdollista kuunnella myös jälkikäteen. Televisiokanavaformaatti ei toisaalta välttämättä ole kaikkein paras tapa tällaisen sisällön välittämiseen, eli Broadcast-mallin sijaan pelkkä VoD-mallikin voisi toimia yksinomaan riittävän hyvin. Internetissä tapahtuvaa ohjelmalevitystä kommentointiin ja sen puolesta puhuttiin. Internetlevitykseen liittyviä kommentteja käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi toivottiin myös enemmän läpinäkyvyyttä: Edarin kokoukset on tosi hyvä juttu, lisää läpinäkyvyyttä. Olisi kiva nähdä myös muista ajankohtaisista jutuista kuten isoista tapahtumista. Myös rehtoreiden yms. isojen heppujen hauskoja haastatteluja olisi kiva katsoa. OUBS tekee nyt kaikki ohjelmansa itse, mutta kyselyssä tuli ilmi, että ulkopuolisten opiskelijoiden videot olisivat myös tervetulleita. Tätä varten tarvitaan mainontaa ja näkyvyyttä niin, että opiskelijat osaavat tarjota tuotoksiaan kanavalle: Ihmisten pitäisi tietty itsekin ottaa paremmin yhteyttä OUBSiin kertoakseen projekteistaan. Vaikka yleisesti ottaen kyselyssä toivottiin asiapitoista materiaalia, oli myös muutama kommentoinut kanavan viihteellisyyden puolesta: Juttujen taso vois parantua, jos tekijäporukkaa kerätään myös kyltereistä ja taikkilaisista. Painotus pitäs olla kuitenkin enemmän viihteellisyyden puolella. Kyselyyn vastanneiden viesti oli kuitenkin selvä siitä, mitä halutaan nähdä: Näyteikkunan ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien tahojen toimintaan sekä toisaalta parasta mahdollista tvsisältöä mitä toimitukseen valitut luovat ihmiset saavat aikaan riittävillä resursseilla ja riittävällä toimintavapaudella. Kanavan toimituksen toimintavapauden puolesta olivat 72 % vastaajista. Kyselyn perusteella toimituksella tulisi säilyttää lähes vapaat kädet toimia linjan mukaisesti, vaikka ohjelmatarjonnan toivottiinkin menevän asiapitoiseen suuntaan.

7 Kyllä 147 Ei 22 En osaa sanoa 36. Kanavan näkyvyysalueeseen Otaniemessä ja toisaalta näkyvyyteen internetissä otettiin kantaa. Kaikki kommentit koskien kanavan näkyvyyttä puoltavat internetlevityksen laajentamista: Perinteinen TVtekniikka pois turhana kuluna ja siirtyminen puhtaasti nettilähetyksiin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Vaikka varsinaisesti kuluja ei kaapelikanavan ylläpidosta tulekaan, netin painotuksen ohjelmien levittäjänä tulisi nousta kaapelin rinnalle. Internet -levityksen yhteydessä kommentoitiin jälleen kanavan näkyvyyttä: Nettilähetys on mielestäni riittävä media tämäntyyppiselle ohjelmalle, mutta OUBSin tulisi näkyä enemmän, jotta ihmiset osaisivat käydä katselemassa klippejä. Mainostamisen väyliin annettiin lisäksi ehdotuksia: Enemmän panostusta streameihin ja nettisivuihin. Näitä AYY:n tulisi mainostaa enemmän. Esim. valtuuston kokouksien lähetykset. Viikkotiedotteeseen mainostusta tulevista streameista yms. Osalle vastaajista ei ollut selvää myöskään se, mitä internetistä voi seurata: Kyllähän se hyvin vahvasti teekkariteeveeltä vaikuttaa. Eipä tullut edes mieleen, että se näkyisi Otaniemen ulkopuolella., En tiedä miten voin katsoa oubsia Otaniemen ulkopuolelta. Vastaajilta tuli myös ehdotus televisioruutujen hankkimisesta kampusalueille näkyvyyden lisäämiseksi: Kampuksien päärakennuksien auloihin televisiot, joilla pyörii ohjelmiston parhaimmistoa. Kanavan sekä teknistä että sisällöllistä laatua kommentoitiin jonkin verran. Kommenteissa koettiin, että laatu ei vastaa katsojien tarpeita: Kun joskus satuin katsomaan: Huonot jutut, ja jos juttu olisi ollut kiinnostava (joku Tuula Teerin luento/esitys) kuvalaatu/ääni oli huono. Sisällöllisen laadun kohottamiseksi kehotettiin kanavaa panostamaan yhteistyöhön Aalto yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kanssa: Nyt tulisi avata yhteydet TaiKin mediaa koskeviin osiin, esim. elokuvalinjat ja Medialab, saada aikaan yhteistyötä siihen suuntaan ja kohottaa ohjelmien sisällöllistä tasoa.

8 Lisäksi kuvan ja äänen laatuun kiinnitettiin huomiota: Kuvan ja äänen laatu on usein niin huono, ettei ohjelmaa pysty seuraamaan lainkaan. Lisäksi kommentoitiin yleisesti teknistä laatua: Ainakin lähetysten (tekninen) laatu on ollut niin surkeaa, ettei ole viitsinyt katsoa. Vaikka kanavalla koettiin olevan ongelmia, nähtiin se kuitenkin tärkeänä AYY:n viestintävälineenä 62 % ollessa sitä mieltä, että kanavan olemassaolo on tärkeää tai erittäin tärkeää. Kanavalla nähtiin olevan potentiaalia kehittyä koko AYY:n kanavaksi ja tämän myös toivottiin tapahtuvan: Olisi hienoa saada OUBS:ista koko ylioppilaskunnan jäsenistön omakseen ottama asia, josta kaikki olisivat ylpeinä näyteikkunana ylioppilaskunnan jäsenistön monimuotoisuuteen - toisaalta kuitenkin siten, että kaikki arvostaisivat myös tähän liittyvää toimintavapautta juuri kanavan tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta. Erittäin tärkeänä 46 tärkeänä 83 Ei tärkeänä 38 Ei lainkaan tärkeänä 13 En osaa sanoa 25 Kanavan olemassaololle toivottiin kuitenkin perusteluja, jotta sen rahoittaminen voitaisiin jatkossa nähdä tarpeellisena: Rahoitus tulisi saada läpinäkyväksi ja pois asuntolatoiminnasta. Samalla velvollisuutta kuvata ylioppilaskunnan tilaisuuksia lisätä, jotta on perusteltu syy rahoittaa kanavan toimintaa. Kyselyn vastausten perusteella kävi ilmi, että vastaajat kokivat kanavan näkyvyyden ja mainonnan puutteelliseksi, laatu ei kohdannut katsojien toiveita, ohjelmatarjonnan toivottiin olevan asiapitoisempaa, mutta kuitenkin viihdyttävää. Kanavan olemassaoloa pidettiin tärkeänä, mutta sen toivottiin kehittyvän enemmän aaltolaiseen suuntaan ja sen imago teekkarikanavana koettiin erittäin vahvana. Lisäksi kanavan toivottiin näkyvän enemmän internetissä, josta jokainen voi seurata ohjelmia silloin kun itselle parhaiten sopii.

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä

Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 15 20.1.2014 Asianro 188/07.02.01/2014 69 Valtuutettu Saila Rinteen ym. valtuutettujen aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämiseksi netissä historia

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta. Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP

Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta. Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP Taustaa kampanjalle Yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmat: - valinnanvapaus poliittisena tahtotilana ja

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta.

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta. Kanava esittelee aaltolaisten elämää ja opiskelua tavoitteenaan saada yhteisön jäsenet tietoisiksi toistensa toiminnasta, madaltaa kynnystä osallistua ylioppilaskunnan ja sen läheisyydessä toimivien yhdistysten

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä Tukea viestintääsi Viestintä- ja järjestösektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY auttaa sinua tavoittaa muut yhdistykset ja aaltolaiset Viikkotiedote Yhdistystiedote Erityiset-lista Facebook AYY

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille

1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille PRO WESTEND RY JA WESTENDIN LIIKEKESKUKSEN ALUEEN KAAVAMUUTOSHANKE 1. asukasinfo aiheesta 19.3.2014 Pro Westend ry toimitti saadun asukaspalautteen pohjalta 6/2014 kaupungille Virallisen kaavalausunnon

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki. Heidi Hakkarainen ja Sari Jansson/ Turun kaupungin sivistystoimiala

Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki. Heidi Hakkarainen ja Sari Jansson/ Turun kaupungin sivistystoimiala Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Heidi Hakkarainen ja Sari Jansson/ Turun kaupungin sivistystoimiala Tavoitteet Tavoitteena on uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämien palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017

YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 1. Jäsenyyden tyyppi: * Osallistujamäärä: 67 9 (13.4%): Henkilöjäsen Henkilöjäsen: 13.43% 56 (83.6%): KTL1E jäsen Kannatusjäsen: 2.99% 2 (3.0%): Kannatusjäsen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot