3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen 1"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ - II osa Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINHALLITUS 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 30 TARKASTUSLAUTAKUNTA 32 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (KAUPUNGIN OSUUS) 36 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS 39 SIVISTYSLAUTAKUNTA 41 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 105 TEKNINEN LAUTAKUNTA 120 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 154 JÄTELAUTAKUNTA 283 0

2 3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson Hallinto ja talousasiat - asioiden valmistelu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle - kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon yleissuunnittelu - talousarvion ja suunnitelman valmistelu ja toimeenpano - tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta - sosiaaliasiamies-toiminta Henkilöstöasiat Kehittämisyksikkö Kaupunginsihteeri: Niklas Talling TOIMIALA: Kaupunginkanslia TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkanslian toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille, ts. kaupungin hallintokunnille, poliittisille toimielimille, asukkaille, viestimille ja yrityksille laadukasta palvelua. Laadukkaalla palvelulla tarkoitetaan luotettavaa, nopeaa, kustannustehokasta, kaksikielistä ja asiakasystävällistä palvelua. Kaupunginkanslian ydintoimintoihin kuuluvat kansliatoiminnot, ts. asianhallinta ja kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta sekä eräiltä osin myös päivähoito- ja koulutusviraston ja teknisen palvelukeskuksen poliittisia toimielimiä koskevat valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät. 1

3 Yleisten kansliatoimintojen lisäksi kaupunginkanslia tarjoaa kaupungin muille hallinnonhaaroille laki-, hankinta-, tietosuoja-, käännös- ja tulkki-, puhelunvälitys- ja painopalveluja. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin joukkoliikenteestä (Vippari). Kansliatoimintojen ja edellä mainittujen erikoisasiantuntijapalvelujen lisäksi kaupunginkanslia avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin johdon ja hallinnon koordinoinnissa ja osallistuu hallinnon kehittämiseen, ulkoiseen viestintään ja tarpeen mukaan muihin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin. Kaupunginkansliaan kuuluvat myös erillisinä yksikköinä matkailutoimisto sekä talous- ja velkaneuvonta ja sosiaaliasiamies. Näistä yksiköistä laaditaan erillinen talousarvio. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Konsernihallinnon organisaatio muuttui eräiltä osin syksyllä Kaupunkikehitysyksikkö lakkasi erillisenä yksikkönä, ja henkilöstö ja yksikön toiminta siirtyivät kaupunginkansliaan, mutta kaupunkikehittämisyksikön alaisuudessa toiminut matkailutoimisto jatkaa kaupunginkanslian erillisenä yksikkönä. Kaupunginkansliaan kuuluu myös vuonna 2012 työnsä aloittanut Welcome Office-hankkeen hanketyöntekijä. Vuoden 2012 aikana on kaupunginkansliasta vähennetty 2,6 virkaa. Eläköitymisen seurauksena jätettiin täyttämättä ja samalla lakkautettiin kaksi puhelunvälittäjän virkaa. Lisäksi yksi täyttämättä ollut (60 %) tietopalvelusihteerin virka lakkautettiin. Kaupunginhallituksen kokouksissa on vuoden 2012 aikana siirrytty kokonaan paperittomiin kokouksiin. 2

4 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Kaupunginkanslian tavoitteena on asiainhallinta, joka on laadukasta, nopeaa, innovatiivista ja kustannustehokasta. Saapunut asia kirjataan ja toimitetaan edelleen saapumispäivänä, että se valmistellaan ja viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 1 kuukauden kuluessa (lausunnot pyydetyssä määräajassa) ja päätös asiasta tehdään kaupunginvaltuustossa 1 vuoden kuluessa. Kaupunginsihteeri Vuoden 2012 aikana on asianhallintaohjelma Kunta- Toimistoon rekisteröityjä asioita tullut 244 (257 v. 2011) kaupungin keskushallintoon, 184 (153 v. 2011) päivähoito- ja koulutusvirastoon ja 208 (205 v. 2011) tekniseen palvelukeskukseen). Periaatteessa kaikki asiat on rekisteröity ja toimitettu edelleen 1. päivänä (paitsi heinäkuussa, jolloin useimmat kansliat ovat kiinni lomien vuoksi). 435 (394 v. 2011) asiaa on otettu kaupunginhallituksen käsiteltäviksi, ja lähes kaikki on viety kaupunginhallituksen käsitel-täviksi 1 kuukauden kuluessa (lausunnot pyydetyssä määrä-ajassa, 81 (78 v. 2011) noista asioista on viety kaupungin-valtuuston päätettäviksi, ja niistä kaikki on käsitelty 1 vuoden kuluessa muutamia aloitteita lukuun ottamatta. 3

5 Palveluiden saatavuus ja laatu Kanslian lakipalvelut takaavat sen, että kaupunki toimii palveluja tarjotessaan lakien mukaan asukkaiden parhaaksi. Puhelinvaihde on kaupungin kasvot ulospäin. Palvelun on siksi oltava tavoitettavissa, sen on oltava osaavaa, asiakasmyönteistä ja kaksikielistä. Päätöksissä ei oikaisuvaatimuksiin tai valituksiin johtavia virheellisyyksiä. Ei valituksia odotusajoista tai huonosta palvelusta. Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset eivät ole johtuneet päätöksistä, jotka ovat olleet lainmukaisuuden puolesta virheellisiä. Kaupunginkanslia ei ole saanut valituksia odotusajoista tai huonosta palvelusta. 4

6 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti ja kehittämiskeskusteluja jokaisen työntekijän kanssa. Työpaikkakokouksia pidetään vähintään 8 kertaa vuodessa ja kehittämiskeskusteluja kerran vuodessa. Kaupunginsihteeri Työpaikkakokouksia on pidetty säännöllisesti, vähintääna kahdeksan kertaa vuoden 2012 aikana. Kehittämiskeskustelut on pidetty suunnitelmien mukaisesti Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Osallisuus työyhteisöön - Kaikki työntekijät osallistuvat. mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, osallistumalla Tyhyyn, Tykyyn, ulkoiluiltapäivällä jne. Työpaikkakokouksissa ja kehittämiskeskusteluissa tehtyjen ehdotusten /päätösten seuranta Kaupunginsihteeri Työpaikkakokouksissa on seurattu aikaisempien päätösten/ehdotusten toteutumista. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus vaikuttaa työpaikkakokousten sisältöön. 5

7 TUNNUSLUVUT Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Työvuodet 13,4 13,4 17,4 19,5 19,5 19,5 Perustelut Lue toimintaympäristön muutos-kohta Kehittämiskoordinoija: Christina Lind-Kangas TOIMIALA: Kehittäminen, hankinta ja joukkoliikenne TOIMINTA-AJATUS Kehittämisyksiköllä on hallinnollinen vastuu kaupungin organisaation seuraavista alueista riippumatta siitä, mikä sektori hoitaa toimeenpanon: TOIMINTATAVOITTEET Joukkoliikenne Vippari-liikenne tarjoaa kaikille mahdollisuuden kutsuohjatun palveluliikenteen käyttämiseen kaupunkitaajaman alueella. Pitkällä aikavälillä liikennettä lisätään aikataulullisesti ja sen resursseja vahvistetaan siten, että myös yhä useampia työmatkoja voidaan tehdä Vipparibusseilla. Syöttöliikenne Pietarsaari-Kruunupyy jatkuu. Liikenteen tarkoitus on parantaa liikkuvuutta ja edistää yrityselämän etuja. Syöttöliikennettä Pännäisiin pidetään yllä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa yhteistyössä. Kaupunki valvoo jatkuvasti joukkoliikennettä ja koko logistiikkaa koskevia lainsäädäntö-, talous- ja muita ajankohtaisia asioita valtion viranomaisiin nähden. Liikenteen osalta on yleistavoitteena turvata Pietarsaaren kaupungin logistiikan hyvin toimivat, kattavat, monipuoliset ja taloudellisesti perusteltavissa olevat ratkaisut. 6

8 Hankinnat Yksikkö toimii toimintasäännön mukaan kaupungin hankintayksikkönä. Tavoitteena on avustaa kaupungin hallintokuntia hankintojen tekemisessä. Hankintarakennetta järkeistämällä ja muuttamalla osasto pyrkii käyttämään kaupungin resursseja säästäväisesti ja kohtelemaan tavarantoimittajia tasavertaisesti ja siten vähentämään hankintojen käyttökustannuksia. Hankintatoiminnassaan kaupunki pyrkii aktiivisesti valvomaan mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ja hakemaan osarahoitusta muista lähteistä. Hankkeet Osastolla on vastuu kaupungin osallistumisesta kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan päättämiin hankkeisiin. Osasto tekee kaupunginjohtajalle ehdotuksia uusista hankkeista, joihin kaupunki voisi osallistua. Ulkoisen imagon luominen Kaupungin imagoa parannetaan osallistumalla messuihin, kokouksiin, kongresseihin ja muihin sellaisiin tilaisuuksiin, joissa kaupunki voi tulla näkyvästi esille. Kaupunki pyrkii eri alojen yhteisöjen jäsenyyteen luomalla eri alojen verkostoja voidakseen osallistua sekä mahdollisiin EU-hankkeisiin että muihin yhteistyömuotoihin. Kaupungin etua ajatellen valvotaan eri hankkeita ja tempauksia. Hallinnon kehittäminen Hallintoa ja hallinnollisia toimintavälineitä kehitetään ja tehostetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaan. Yhteistyössä kaupungin laitosten ja virastojen kanssa pyritään oma-aloitteisesti pelkistämään toimintatapoja ja saamaan prosessi nopeaksi, oikeusturvalliseksi ja selkeäksi. Kaupungin hallintorakenne on saatava sellaiseksi, että valmistelu ja toimeenpano palvelevat kuntalaisia ja elinkeinoelämää nopeasti ja tehokkaasti ja demokratian kannalta läpinäkyvästi. Tavoitteena on, että tehokas hallinto tuottaa palvelutuotannolle suuremman osuuden kokonaistaloudellisesta kakusta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kehittämisyksikkö siirtyi kaupunginkansliaan lukien. 7

9 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Osallistuminen kaupungin hankkeisiin. 40 % / 50 % /60 % Ohjeiden mukaan Joukkoliikenne Hankinta Syöttöliikenne kaikkiin säännöllisiin juna- ja lentoliikenneyhteyksiin Pännäisistä ja Kokkola- Pietarsaaren lentoasemalta matkustajaa Vippari-liikenteessä Kaupunki on mukana seutulippujärjestelmässä. Toiminta kaupungin hankintayksikkönä kaikissa hankinnoissa. Kehittämiskoordinoija Kehittämiskoordinoija Kehittämiskoordinoija ja kehittämisassistentti Quality shopping district Jakobstad-Pietarsaari -hankkeen pääomistaja (EU-hanke). Joukkoliikenne: liityntäliikennettä Pännäisten juna-asemalle on ylläpidetty yhdessä Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen kanssa. Liityntäliikenne Kruunupyyn lentokentälle on luovutettu yksityiselle liikennöitsijälle lukien. Hankinta: Kehittämisosasto on valvonut kaupungin hankintoja ja hoitanut 35 hankintaa. 8

10 Palveluiden saatavuus ja laatu Puhelinliikenteen ja kopiointijärjestelmän tehostaminen Koko kaupungin kattava yhtenäinen järjestelmä. Kehittämisassistentti Puhelinliikenne: Kaupungin puhelinvaihde siirrettiin kaupunginkansliaan, kaupungintalon ensimmäiseen kerrokseen. Kaupungintalon puhelinvaihde on yhdistetty Malmin puhelinvaihteeseen ja vastaustoiminta on molemminsuuntaista. Kopiointijärjestelmä on yhtenäinen koko kaupungin hallinnossa ja joissain Malmin sairaalan osissa. 9

11 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Osaava ja motivoitunut henkilöstö pv Täydennyskoulutuskursseja ja Internet-kursseja Osallistuttu yhteen kurssipäivään hankinta-aiheesta Vaasassa. 1 henkilö on osallistunut verkossa hankintaa ja kilpailutuslainsäädäntöä koskeneeseen jatkokurssiin. Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Hyvinvoiva henkilöstö pv Kaupungin tyhy-toiminta, ulkoilupäivät ja kehittämiskeskustelut Henkilöstö on osallistunut kahteen ulkoilupäivään. Kehityskeskusteluja on pidetty suunnitellussa määrin. 10

12 TUNNUSLUVUT Suoritteet Joukkoliikenne, matkustajamäärä Talousarvio Työvuodet Perustelut Tilasto sisältää Vippari-, Pännäisen - ja lentoliikenteen sekä seutulipun. Talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliasiamies: Aila Kronqvist TOIMIALA: Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiamiestoiminta TOIMINTA-AJATUS Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jonka yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Kuluttajavirasto. Pietarsaaren kaupunki huolehtii tämän palvelun järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn, Luodon sekä Kruunupyyn. Tavoitteena on antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvoja talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta. Neuvoja auttaa asiakasta kokonaistilanteen ja velkaongelmien erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa. Neuvoja voi auttaa vapaaehtoisten maksuohjelmien ja sovintoehdotusten laatimisessa velkojille, sekä velkojen järjestelylainalle Takuu-Säätiöstä haettavan takauksen hakemisessa. Mittavin osa työstä on avustaa asiakasta käräjäoikeudesta haettavan velkajärjestelyn hakuprosessissa sisältäen velkojen kartoittamisen sekä velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen laatimisen. Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki velvoittaa kunnat nimeämään sosiaaliasiamiehen, joka neuvoo asiakasta asiakaslain soveltamisessa. Pietarsaaren kaupunki huolehtii sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn ja Luodon. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen laatimisessa ja muutoksenhaussa. Asiamiehen tehtäviin kuuluu myös seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja laatia tästä vuosittain raportti kaupunginhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Tehtävä on luonteeltaan neuvoa antava; asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. 11

13 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Yhdistetyssä talous- ja velkaneuvojan ja sosiaaliasiamiehen virassa toimii KTM Aila Kronqvist. Virkavalinnasta vuodesta 2010 alkaen käynnissä ollut valitusprosessi oli v.2012 lopussa edelleen kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Viranhaltija osallistui Kuluttajaviraston järjestämiin koulutuksiin, Velkaneuvonta ry:n koulutuspäivään sekä Valtakunnallisiin Sosiaaliasiamiespäiviin. Velkaneuvonnan asiakasmäärissä oli v huomattavaa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta v asiakasmäärät palasivat lähes samalle tasolle kuin ne olivat v Sosiaaliasiamiehen palvelujen käyttö sitä vastoin kasvoi v peräti 100 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi asetetun työryhmän maaliskuussa 2011 valmistunut loppuraportti aiheutti vilkasta keskustelua ja sai osakseen paljon painavaa kritiikkiä. Oikeusministeriö asettikin marraskuussa 2012 uuden työryhmän, joka laatii ehdotuksensa aikaisemman mietinnön, sekä siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Oikeusministeriö on päättänyt, ettei maksuohjelmien toteuttamista siirretä ulosottoon, että selvittäjäinstituutiota ei lakkauteta, eikä velkajärjestelystä säädetä kokonaan uutta lakia. Uuden työryhmän on kiinnitettävä huomiota mm. siihen, miten velallisia voitaisiin kannustaa maksuohjelman aikaiseen tulonhankintaan ja miten velallisille voitaisiin nykyistä paremmin turvata velaton uusi alku, sekä siihen, miten velkajärjestelyä voitaisiin yksinkertaistaa, miten lisäsuoritusjärjestelmän aiheuttamia ongelmia voitaisiin vähentää ja miten yrittäjien asemaa voitaisiin parantaa. Työryhmän määräaika päättyy Pienet ja helposti saatavat luotot, ns. pikavipit ovat lisänneet suomalaisten velkaongelmia huomattavasti. Erityisen haitallisiksi pikaluotot ovat muodostuneet taloutensa hallintaa vasta harjoitteleville nuorille. Talousvaliokunta hyväksyi muutoksitta pikaluottoja koskevan hallituksen esityksen mukaiset pikavippilainsäädännön tiukennusesitykset joulukuussa Uuden sääntelyn merkittävin muutos on luoton koroille ja kuluille asetettava nk. korkokatto, jonka mukaan alle 2000 euron pienluottojen todellinen vuosikorko voi olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Myös luotonantajan velvollisuuksia arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta tiukennetaan. Hyvään luotonantotapaan kuuluvana ei enää pidetä lisämaksullisten tekstiviesti- tai muiden vastaavien viestipalvelujen käyttämistä. Talousvaliokunta painottaa tarvetta seurata uuden sääntelyn vaikutuksia, sekä esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaisesti hallituksen tulee kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyä tarvittaessa lainsäädöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Keskustelu luotonhakijan kaikki luotot sisältävän rekisterin tarpeellisuudesta on noussut esiin maksuhäiriömerkintöjen lisääntyessä. Oikeusministeriö ryhtyy nyt selvittämään ns. positiivisen luottorekisterin järjestämistä. Selvitettävänä on erityisesti rekisterinpidon kattavuus, käytännön toimivuus ja rekisteristä aiheutuvat kustannukset. Selvityksen on määrä olla valmis helmikuun 2013 loppuun mennessä. 12

14 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Talous- ja velkaneuvontapalvelu on velkaantuneiden, velkaantumisuhan alla olevien tai taloutensa hallintaan neuvontaa haluavien yksityishenkilöiden saatavilla Pietarsaaressa Palvelun hyvä saatavuus/saavutettavuus - puhelinneuvonta ja ajanvaraus - sähköposti - asiakaskäynnit - Internet-sivut Ammattitaidolla, huolellisesti ja asiakaslähtöisesti hoidettu talousja velkaneuvontapalvelu -puhelinneuvonta ja ajanvaraus päivittäin - sähköposteihin vastataan - min viikon sisällä- max samana päivänä - jonotusaika asiakastapaamiseen min-60 vrk, real - 14 vrk - max 7 vrk Neuvonnan Internet-sivujen kehittäminen valmiiksi Kokopäivätoiminen talous- ja velkaneuvojan virka Kaupunginhallitus Talous- ja velkaneuvoja Puhelinneuvontaa on ollut saatavissa ja ajanvarauksia on voinut tehdä päivittäin lukuunottamatta viranhaltijan lomapäiviä sekä päiviä, jolloin hän on osallistunut erilaisiin koulutuksiin.sähköposteihin on vastattu pääsääntöisesti samana tai seuraavana työpäivänä. Jonotusaika asiakastapaamiseen on vaihdellut 2:sta 28:aan vuorokauteen. Tavallisimmin asiakas on saanut ajan kahden viikon sisällä. 13

15 Palveluiden saatavuus ja laatu Palvelun hyvä laatu Asiakkaan talouden saattaminen tasapainoon velkojen järjestelyn ja talousneuvonnan keinoin Oppisopimustyyppiseen koulutuksen liittyvän kehittämisprojektin loppuunsattaminen (Helsingin yliopisto, Palmenian yksikkö) Asiakkaan neuvominen, tukeminen, avustaminen ja vastuuttaminen hoitamaan asioitaan itsenäisesti Neuvonnan Internet-sivujen työstäminen on vielä kesken. Sivuilla informoidaan ajankohtaisista asioista ja annetaan neuvoja siitä, mitä velkaongelmainen voi tehdä odotusaikana oman asiansa käsittelyn nopeuttamiseksi. Seudun kilpailukyvyn parantaminen Talous- ja velkaneuvontapalvelu tuotetaan Pietarsaaren kaupungin toimesta vaikka Lounais-Suomen aluehallintoviraston tavoitteena onkin ollut, että Vaasa vastaisi koko Pohjanmaan talous- ja velkaneuvonnan organisoinnista. Ammattitaidolla, huolellisesti ja asiakaslähtöisesti hoidettu talousja velkaneuvontapalvelu saatavilla Pietarsaaren kaupungintalossa Kokopäivätoiminen talous- ja velkaneuvojan virka Valtion kaupungille palvelun järjestämisestä maksaman korvauksen ylittävä budjettierä katetaan kuntarahoituksella Ammattitaitoista ja asiakaslähtöisesti toteutettua talous- ja velkaneuvontaa on ollut tarjolla Pietarsaaren alueen asukkaille Pietarsaaren kaupunginkansliassa. Kaupunginhallitus 14

16 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Toiminnan tavoitteellinen johtaminen Hyvien työkäytäntöjen edelleenkehittäminen ja dokumentointi Asiakastyön prosessikaavion kehittäminen Talous- ja velkaneuvoja Kehittämiskeskustelut esimiehen kanssa Velkaneuvoja on edelleenkehittänyt neuvonnan työkäytäntöjä ja dokumentointia. Asiakastyön prosessikaavion työstäminen on vielä kesken. 15

17 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio -12 TALOUS- JA VELKANEUOVNTA Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Velkajärjestelyhakemuksia käräjäoikeuteen Maksuohjelmaehdotuk sia käräjäoikeuteen Kirjallisia lausumia käräjäoikeuteen Lisäsuoritusvelvollisuuden tarkistuksia ja esityksiä velkojille Maksuohjelman muutosehdotuksia velkojille tai käräjäoikeuteen SOSIAALIASIAMIES KONTAKTEJA Työvuodet Henkilöstöjohtaja: Rune Wiik TOIMIALA: Henkilöstöasiat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin henkilöstötoimisto tahtoo harjoittaa henkilöstöpolitiikkaa, joka luo sellaiset työolot, henkilösuhteet ja asenteet, että henkilöstö tuntee tyytyväisyyttä työssään ja sekä haluaa että pystyy työskentelemään tehokkaasti saavuttaakseen kaupungin tavoitteet. 16

18 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Vuoden 2012 aikana palkkaosasto yhdistettiin kokonaisuudessaan. Selvitystyö koskien palkanlaskennan tehokkuutta jatkui. Selvityksen persuteella päätti kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto mm. tehdä kriittisen palkkaohjelman tarkistuksen ja kannanoton asiaan vuoden 2013 keskivaiheella. Yhteistyössä Optiman kanssa jatkui laaja johtajuuskoulutus. Opintokokonaisuus jatkuu vuoteen Se sisältää osittain tarpeellista koulutusta koskien henkilöstöstrategiaa sekä osalle esimiehiä koulutusta joka johtaa erikoistutkintoon johtajuudessa tai työnjohtajien erityistutkintoon. Perusteellinen esitys Pietarsaaren kaupungin henkilöstön tilanteesta löytyy vuoden 2012 henkilöstöraportista. 17

19 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöpolitiikan myönteinen yhtenäistäminen yhteistuumin henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhtenäistäminen on saatu päätökseen vuoden 2012 päättyessä. Keskusteluja ja neuvotteluja pääluottamusmiesten kanssa Lopullinen palkkojen harmonisointi tehtiin Jäljellä on vielä yhteensovitus tietyissä henkilöstöstrategiaosissa- PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Palkanlaskentatoiminto on kilpailukykyinen verrattuna muihin vastaaviin kunnallisiin työnantajiin. Palkkaosaston kehittämistyö jatkuu vuonna 2012 ja päättyy 2013 Vastuu: kehittämistyön tukiryhmä Palkkaohjelman kriittinen tarkastelu. Päätös jatkosta tehdään 2013 puolessavälissä. 18

20 TUNNUSLUVUT Suoritteet Talousarvio -12 Työttömyysaste, määrä toukokuussa Pitkäaikaistyöttömiä touko-kesäkuussa Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä, määrä toukokesäkuussa Työvuodet 16,7 16,0 21,6 22, ,9 Työsuojelupäällikkö: Birgitta Blomqvist TOIMIALA: Työsuojelu ja tyhy TOIMINTA-AJATUS Kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisella ja ergonomisesti oikealla tavalla terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä. 19

21 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Vähentää vanhushuollon/asumisyksikköjen henkilöstön kuormitusta ja samalla sairauspoissaoloja Sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2010 tasosta 5 % - 10 % - 20 % TYHY-hanke asumisyksikköjen henkilöstölle syksyllä (lähinnä siirtämistekniikka) B.B, H.O., työterveyshuolto, esimiehet Sairauspoissaolot asumispaikoissa ovat vähentyneet 9 % (612 kalenteripäivää) vuodesta 2011 vuoteen Päivät lisääntyivät sen sijaan 23 % vuodesta 2010 vuoteen Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Työpaikkojen kaikki työntekijät voivat osallistua riskinkartoitukseen, kun webropol-ohjelma otetaan käyttöön kokeiluna Webropolin avulla on tehty kartoitus työpaikalla B.B, L.K, työpaikkojen esimiehet Riskienkartoitus webropolin avulla on tehty 18 työpaikalla. Webropol-kartoitus on osoittautunut sopivaksi työpaikoilla, joissa tietokonetta käytetään päivittäin, muttei sille henkilöstöryhmälle, joka ei käytä tietokonetta säännöllisesti. 20

22 TUNNUSLUVUT Suoritteet Talousa rvio Sairauspoissaolot, 13,5 14,2 14,9 15,2 14,5 16,3 kalenteripäiviä/työntekijä Tapaturmia, korvauspäiviä* Tapaturmataajuus, tapaturmia/ 12/31 10/ , / 1 milj. työtuntia Pietarsaari/kunnat** Työvuodet 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8 2,5 **Vakuutusyhtiö If:n tilaston mukaan. Tilasto muuttuu koko ajan, sillä sairauspoissaolopäivät merkitään siihen vuoteen, jolloin tapaturma on sattunut. Työvuosien määrä on pienempi, koska uusi työsuojeluvaltuutettu valittiin kesken toimikautta. Sairauspoissaolot, tapaturmat yms. selvitetään tarkemmin henkilöstöraportissa. Kaupunginkamreeri: Marlene Byggmästar TOIMIALA: Rahatoimisto TOIMINTA-AJATUS Rahatoimisto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Malmin kiinteistöissä ollut taloushallinnon osa muutti toukokuussa 2012 kaupungintaloon. 21

23 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Vuotuiset kehittämiskeskustelut henkilöstön kanssa 70 %/90 %/100 % Kaupunginkamreeri Laskentapäällikkö 100 % PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Työprosessien tehostamistyö jatkuu. Tehokkuus on parantunut 3 % - 5 % - 7 % Kaupunginkamreeri Koska muutto Malmin kiinteistöistä venyi, ei tässä vaiheessa voida osoittaa tehostumisvaikutuksia, mutta työprosessien tarkistaminen on aloitettu. 22

24 RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2012 Sähköisten laskujen vastaanotto Finnvoice-muodossa, mikä tehostaa toimintaa. Kaupungille saapuneista laskuista Finnvoice-muodossa tulee 45 % - 50 % - 55 % Kaupunginkamreeri Ei ylletty tavoitteisiin. Osuus 23 %. 23

25 TUNNUSLUVUT Suoritteet Talousarvio Työvuodet 12,89 11, ,05 Matkailupäällikkö: Tiina Pelkonen TOIMIALA: Matkailutoimisto ja info-piste TOIMINTA-AJATUS Kehitysyksikön alainen matkailutoimisto vastaa kaupungin matkailutiedotuksesta, -markkinoinnista ja matkailun kehittämisestä sekä yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten matkailujärjestöjen kanssa. Osasto hoitaa myös yleistä ja Pietarsaaren kaupungin palveluihin liittyvää neuvontaa. Matkailutoimisto - toimii matkailuneuvontapisteenä ja hoitaa myös yleistä, Pietarsaaren kaupungin palveluihin liittyvää neuvontaa. - vastaa kaupungin matkailuviestinnästä ja -markkinoinnista. - harjoittaa matkailuelinkeinon edistämiseen tähtäävää toimintaa. - edistää markkinointia, verkottumista ja tuotekehitystä yhdessä kaupungin matkailuyritysten ja - organisaatioiden kanssa. - harjoittaa yhteistyötä 7 Sillan Saaristo ry:n jäsenkuntien ja matkailuyritysten kanssa. - edustaa kaupunkia matkailuprojekteissa ja niiden hallinnossa. - osallistuu kaupungin edustajana myynti-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin, messuille jne. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kaupunkikehitysyksikkö ja matkailutoimisto on yhdistetty kaupunginkansliaan lähtien. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Pietarsaaren kaupunki osallistuu Merenkurkku internetissä -hankkeeseen, joka käynnistyi Hanke työllistää yhden kokoaikaisen työntekijän matkailutoimistossa 20 % osuudella työpanoksesta. V aikana järjestettiin kahdet vaalit, presidentinvaalien kaksi vaalikierrosta tammikuussa ja kuntavaalit lokakuussa. Matkailutoimisto vastasi vaalien ennakkoäänestyksen käytännön järjestelyistä. 24

26 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Palveltujen asiakkaiden määrä 9000 asiakasta/lisäys 5 %/lisäys 10 % Asiakasseuranta Neuvontasihteerit Asiakasmäärä väheni n. 10 % Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Kaupunkiin muuttavien uusien asukkaiden tavoittaminen 50%/75%/100% Tulokaspostitus 2 krt Kansliasihteeri, neuvontasihteerit Postitus uusille asukkaille toteutettu 2 krt ( tavoitettu n. 100 %) Myönteinen ulkoinen kuva Kansallisen uutiskynnyksen ylittäminen positiivisesti 5 krt/8 krt/10 krt Tiedotusväline- ja lehdistöseuranta Matkailupäällikkö Vähintään 6 artikkelia kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa 25

27 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Henkilöstön kanssa käytävät Kerran vuodessa/2 krt/4 krt kehityskeskustelut Kehityskeskustelu Kehitysjohtaja, matkailupäällikkö Toteutettu kerran vuodessa Työpaikkakokoukset 6 krt/8 krt/12 krt Työpaikkakokous Kehitysjohtaja, matkailupäällikkö Toteutettu 9 krt Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutettu ja osaava henkilöstö koulutuspv/työntekijä 2 pv/3 pv/5 pv Kaupungin henkilöstökoulutus, ulkoinen koulutus Matkailupäällikkö 6 koulutuspv/työntekijä Onnistunut henkilöstön rekrytointi Henkilöstön laatu- ja Kerran vuodessa/2 krt/4 krt työtyytyväisyysmittaus osana virallista laatujärjestelmää Laatutonnikysely Matkailupäällikkö Toteutettu kerran vuodessa 26

28 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Toiminnan laatujärjestelmät 10 sähköistä asiakaspalautetta/20/30 Laatutonni ja Tour Quality -laatujärjestelmät Matkailupäällikkö 10 sähköistä asiakaspalautetta 27

29 Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Asiakaskäynnit Välitetyt opastetut kiertoajelut Osallistumiset markkinointi- ja myyntitilaisuuksiin Yöpymiset majoitusliikkeissä Pietarsaaren seudulla Työvuodet 4,2 3,8 3,6 3,8 4,6 3,9 28

30 29

31 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kaupunginlakimies: Anne Ekstrand TOIMIALA: Valtiolliset ja kunnalliset vaalit TOIMINTA-AJATUS Lautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien käytännön järjestelyt. Presidentinvaalit pidettiin ja kuntavaalit Seuraavat yleiset vaalit ovat europarlamenttivaalit, jotka toimitetaan

32 31

33 TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja: TOIMIALA: Bengt Ekman Tilintarkastus TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen. Lautakunta arvioi vuosittain arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taselaskelma osoittaa alijäämää, jolla ei ole katetta, on tarkastuslautakunnan arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella, ja voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpide-ohjelman riittävyys. 32

34 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Lautakunta kokoontuu riittävän 6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi monta kertaa Kokousaikataulu Puheenjohtaja Lautakunta on pitänyt 12 kokousta. Lautakunta käy tutustumiskäynneillä hallintokunnissa / hallintokunnat esittelevät toimintansa lautakunnalle Vähintään kaksi hallintokuntaa /työvuosi Vähintään kaksi hallintokuntaa /työvuosi Sisäisen palvelukeskuksen, henkilöstöhallinnon sekä tkk:n edustajat on kutsuttu kukin eri kokouksiin. JHTT-tilintarkastaja raportoi Vähintään viisi raporttia/työvuosi Kirjalliset raportit Tilintarkastaja JHT-tilintarkastaja on toimittanut viisi kirjallista raporttia. 33

35 Valtuusto on valinnut JHTT-yhteisö Ab Vist Oy:n tarkastamaan vuosittain hallinnon ja talouden toimikautena , ja JHTT Bjarne Norrgrann toimii vastuunalaisena tilintarkastajana. 34

36 35

37 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (KAUPUNGIN OSUUS) Kaupunki ostaa tällä hetkellä koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa joko sosiaali- ja terveysvirastolta tai Vaasan sairaanhoitopiiriltä ja tietyn osan muilta palveluntuottajilta. Kokonaisuutena ottaen alkuperäinen talousarvio ylittyi 4,3 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 3,91 milj. euron lisämäärärahan. Oikaistu talousarvio ylitettiin 0,4 milj. eurolla. Lisämääräraha jakaantui siten, että sosiaali- ja terveysvirastolta ostettuihin palveluihin myönnettiin 1,61 milj. euroa ja Vaasan sairaanhoitopiiriltä ostettuihin palveluihin 2,15 milj. euroa ja työmarkkinatukeen 0,15 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysvirastolta ostetuista palveluista lisääntyivät sosiaalihuollon palvelut eniten vuoteen 2011 verrattuna. Lisäys on 10,5 % eli 1,1 milj. euroa. Sen aiheuttivat lähinnä lastensuojelu (0,5 milj. euro) sekä vammaishuolto (0,3 milj. euroa). Sosiaali- ja terveydenhuollossa lisäys on 5 % (1,1 milj. euroa). Suurimmat lisäykset ovat konservatiivisissa erikoisaloissa 8 % (0,35 milj. euroa), operatiivissa erikoisaloissa 7 % (0,31 milj. euroa) ja perusterveydenhuollossa 4 % (0,28 milj. euroa). Vanhushuollossa lisäys on 2 % (0,33 milj. euroa). Vuoteen 2011 verrattuna lisäys on yhteensä 4,8 % (2,3 milj. euroa). Vaasan sairaanhoitopiirin ostopalvelut ylittävät alkuperäisen talousarvion 1,48 milj. eurolla ja alittavat oikaistun talousarvion 0,67 milj. eurolla. Lisäys vuoteen 2011 verrattuna on 10,4 % (1,2 milj. euroa). Suurimmat lisäykset ovat sisätaudeissa ja psykiatriassa, muissa sairaaloissa annetun hoidon kustannukset ovat puolestaan vähentyneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon eläkemenoperusteiset eläkemaksut lisääntyivät 0,3 milj. euroa vuoteen 2011 nähden ja ylittivät talousarvion 0,4 milj. eurolla. Pakolaistoiminnan tulot ylittivät talousarvion 0,17 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisnettotulojen lisäys vuoteen 2011 verrattuna on 6,57 % (4 milj. euroa). Tavoitteet ja niiden arvioinnit ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomuksessa. 36

38 37

39 38

40 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS Apulaispelastuspäällikkö: Jaakko Pukkinen TOIMIALA: Pelastustoiminta Palonehkäisytyö Neuvonta ja valistus Sairaankuljetuspalvelut Öljyntorjunta Vuosi 2012 oli Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen yhdeksäs toimintavuosi alueellisena pelastuslaitoksena. Pelastuslaitos tuotti lakisääteiset pelastustoimen palvelut 11 kunnan alueelle asukkaalle sekä lisäksi sairaankuljetuspalvelut kolmelle pelastusalueen kunnalle sopimuspohjaisesti (terveydenhuollon järjestämisvastuulla). Alueen pelastustoimesta vastuussa olevana monijäsenisenä toimielimenä toimi yksitoistajäseninen ylikunnallinen pelastuslautakunta, joka kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Pelastuslaitos pysyi hyväksytyssä talousarviossa käyttömenojen ollessa ( ). Vuoden 2012 kustannukset laskivat edellisestä vuodesta (- 1,43 %). Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä kerran vuodessa tarkastettavia kohteita tarkastettiin 966 kpl = 100 % tavoitteesta ja kerran viidessätoista vuodessa tarkastettavia kohteita (asuinrakennuksia) tarkastettiin kpl = 100 % tavoitteesta. Turvallisuusviestintä tavoitti 7 % pelastusalueen asukkaista (noin henkilöä), kun tavoite oli 6 % asukkaista. Muut tarkastukset ja katselmukset kyettiin toimittamaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sammutus-, pelastus- ja ensivastetehtäviä oli kpl, jossa oli laskua 55 kpl (-2,3 %) edelliseen vuoteen. Kiireellisissä tehtävissä kohteista saavutettiin 47 % alle 6 minuutissa hälytyksestä (52 %), 81 % alle 10 minuutissa (81 %), 92 % alle 15 minuutissa (92 %) ja 96 % alle 20 minuutissa (97 %). Toimintavalmiusaikojen ylityksiä oli 3 % (1 %). Pelastuslaitoksen keskimääräinen toimintavalmiusaika oli kertomusvuonna 7 minuuttia 28 sekuntia (7 minuuttia 5 sekuntia). Päätoimisen henkilöstön koulutus tapahtui viikko- ja kuukausisuunnitelman mukaisesti. Toimenpidepalkkaisen henkilöstön koulutus tapahtui viikkoharjoitusten muodossa ja lisäksi järjestettiin kaksi peruskoulutuskurssia. Vuonna 2012 järjestettiin suuronnettomuusharjoitus Kokkolan suurteollisuusalueella. 39

41 40

42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Jan Levander - Hallinto - Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus - Päivähoito - Pietarsaaren seudun musiikkiopisto - Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto, Pietarsaaren -suomenkielinen työväenopisto - Nuorisotyö - Kirjastotoiminta - Museotoiminta - Yleinen kulttuuritoiminta - Liikunta ja urheilutoiminta Sivistysjohtaja: Jan Levander TOIMIALA: Hallinto TOIMINTA-AJATUS Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen liittyvissä asioissa. Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja viraston välistä kasvatuskumppanuutta. Muut sivistyslautakunnan hallinnon alat on mainittu omilla hallinnonaloillaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Hallinnon kehitystyö on jatkunut. Työtehtäviä ja -käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti vastaamaan asetettuja tavoitteita. Henkilöstön lukumäärä on sama kuin ennen ja Tom Enbacka palasi vapaaltaan päivähoidon johtajaksi. Sivistyslautakunnan koko toiminnan koordinointi ja tehostaminen on edelleen haasteellista. Meillä on nyt sivistyslautakunnan koko toimialan johtoryhmä, perusopetuksen johtoryhmä ja lukioiden johtoryhmä. Catharina Lunabba-Domars on työskennellyt kolmen vuoden ajan hallinnossa Kelpo-hankkeen hankekoordinaattorina. Hanke oli Opetushallituksen rahoittama ja se päättyi syksyn aikana. 41

43 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Kehittämiskeskustelut 80 % - 90 % % Keskustelut Esimiehet Kehityskeskusteluja on käyty 80 %. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö viihtyy työssään 80 % - 90 % % Kysely Sivistystoimenjohtaja Henkilöstötoimisto Henkilöstötoimisto on toteuttanut kyselyn keskitetysti. Sivistyspuolella viihtyvyys on hieman parempi kuin kaupungin keskitaso. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Sivistystoimen, johtoryhmien toimiva, tehokas hallinto Johtoryhmän kokoukset Sivistystoimenjohtaja Kokouksia on pidetty säännöllisesti joka toinen viikko. 42

44 TUNNUSLUVUT Suoritteet Talous -arvio Työvuodet ,5 10,5 9,5 9,5 Sivistysjohtaja: TOIMIALA: Jan Levander Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita edistävä organisaatio, joka kasvatuksen ja koulutuksen avulla antaa kaikille oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toiminnassamme korostuvien yhteistoiminnallisuuden, kaksikielisyyden, kansainvälisyyden ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä tuetaan mahdollisuuksia kasvaa turvalliseksi yhteiskunnan jäseneksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Koko esiopetus järjestetään edelleenkin kouluissa, paitsi Ruusulehdon koulun oppilaaksiottoalueella, jossa esiopetus on sijoitettu Permon päiväkotiin. Valtuusto on myöntänyt varoja uusien tilojen rakentamiseen esiopetukselle Ruusulehdon kouluun. Tilat valmistuvat vuoden 2013 alkupuolella. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Toiminta koskee 1 2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita. Opetustoimi järjestää aamutoiminnan kouluissa. Omien ryhmien (Kirkkoranta-Jungman, Lagman ja Länsinummi) lisäksi iltapäivätoimintaa järjestävät pääasiassa seurakunta, 8 ryhmää, ja Folkhälsan, 1 ryhmä. Niiden toimintaa tuetaan. Perusopetus: Maahanmuuttajien valmistava opetus on jatkunut. Turvapaikkaa hakevat lapset saavat opetuksensa suomeksi ja kiintiöpakolaisia opetetaan ruotsiksi. Valmistavaa opetusta on järjestetty Itälän koulussa, Etelunummen kulussa sekä Lagmanin että Oxhamnin kouluissa. 43

45 Kelpo-hanke, jolla oli oma hankevetäjänsä, Catharina Lunabba-Domars, on päättynyt syksyllä Useimmat koulumme järjestävät kerhotoimintaa. Opetushallitus tukee sitä. Kaupunki osallistuu edelleenkin romanilasten perusopetuksen kehittämishankkeeseen. Opetushallitus rahoittaa hanketta erityisellä valtionavustuksella. Kaupunki on osallistunut myös molempien kieliryhmien Osaava-hankkeeseen. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistyöhanke. Sen tavoitteena on lyhyesti kartoittaa opetushenkilöstön pedagogista osaamista ja laatia henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia. Täydennyskoulutusta järjestetään sitten omana toimintana tai ostopalveluina. Länsi- ja Sisä- Suomen alue-hallintovirasto rahoittaa hanketta. Kaupunki on osallistunut myös Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistyöhankkeeseen, joka laatii perusopetuksen laatukriteereitä. Opetusministeriö tukee hanketta. Palvelun laadun mittaamiseen on laadittu laatukortit. Lagmanin koulun musiikinopetuksen tehostamishanke on jatkunut. Musiikkiopisto toimii yhteis-työkumppanina. Hanketta vetää Mikael Fröjdö. IT-laitteiden ja pedagogiikan kehittämiseen tehdään mittava panostus. Ensiksi ovat vuorossa yläkoulut, sitten alakoulut. Luokkahuoneet varustetaan tietokoneella, dokumenttikameralla ja vuorovaikutteisella videokanuunalla. IT-opetuksen kehittämiseen on saatu hankevaroja. Lukiokoulutus: Team Nord -hanke jatkuu. Se pyrkii lisäämään lukioiden välistä yhteistyötä ja kehittämään verkko-opiskelua. Parhaillaan selvitetään yhteistyötä kaikkien ruotsinkielisten kuntien välillä. Suomenkielinen lukio on liittynyt Keski-Pohjanmaan ja myös Etelä Pohjanmaan yhteistyöverkkoon (Opinlakeus). Pietarssaren lukio ja Jakobstads gymnasium osallistuivat Comenius projekteihin. Pietarsaaren lukion ja Etelänummen koulun uusien tilojen suunnittelu on jatkunut. 44

46 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Perusopetuksen laatukriteerit: 1. Tukea oppimiseen, kasvuun ja hyvinvointiin Toimenpiteitä, koulukohtaisia selvityksiä ja arviointia toiminnan edistymisestä. Kysely kouluille. Koulutoimenjohtaja 2. Koulun ja kodin yhteistyö Mahdollisuudet kehittää toimintaa vastaisuudessa. (verkkokysely). Alueen keskiarvo. Verkkokysely Raportti kootaan kesäkuussa Kieltenopetus (suomi, ruotsi, englanti, mo-fi, äiru) Toimenpiteet, kouluittainen selvitys ja arviointi toiminnan etenemisestä. Kysely kouluille Koulutoimenjohtaja Raportti kootaan kesäkuussa 2013 Mahdollisuudet kehittää toimintaa vastaisuudessa. Verkkokysely 45

47 Palveluiden saatavuus ja laatu 4. Opetusryhmien koko Alueen keskiarvo Kysely kouluille Koulutoimenjohtaja Raportti valmis Lukiokoulutus: 1. Lukiokoulutuksen profiloituminen ja toimintaajatuksen kehittäminen Nykytilanteen kuvaus ja arviointi. Lukion täsmäprofilointi ja toiminta-ajatuksen päivittäminen. Kysely kouluille Koulutoimenjohtaja Verkkokysely Raportti kootaan kesäkuussa Verkostoyhteistyö lukiokoulutuksessa Toimenpiteet, selvitys ja arviointi toiminnan etenemisestä, yhteistyö Pietarsaaren lukion, Team Nordin ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa. Kysely kouluille Koulutoimenjohtaja 46

48 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Kehittämiskeskustelut henkilöstön kanssa. 80% - 90 % % Keskustelut Esimies Tavoite on saavutettu 80 %. Keskustelut jatkuvat keväällä. RESURSSIT JA TALOUS Tasapainoinen talous Tavoite Tavoitetaso 2012 Oppilaskohtaiset kustannukset lähellä yksikköhintaa 90 % - 95 % % Valtiollinen raportti Sivistystoimenjohtaja 47

49 TUNNUSLUVUT Suoritteet Talousarvio Oppilaita esiopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Oppilaita perusopetuksessa - ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Aamu- ja iltapäivätoiminta -ruotsinkielisiä - suomenkielisiä Lukiokoulutus - Jakobstads gymnasium - Pietarsaaren lukio Työvuodet Vt. päivähoidon johtaja: Annika Rajakangas TOIMIALA: Päivähoito TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia päivähoitopalveluja: Tämä saavutetaan siten, että päivähoito; - tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi - että päivähoito mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet - tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen 48

50 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Tavallista suuremman ikäluokan siirtyminen esiopetukseen syyslukukaudella 2012 on vaikuttanut lasten lukumäärään tänä vuonna. Tämän vuoksi myös työvuosien määrä on vähentynyt. Elokuussa 2012 Kytömäen päiväkoti muutti takaisin kunnostettuihin tiloihinsa, kun taas Länsinummen päiväkoti jouduttiin evakuoimaan syksyn aikana putkisaneerauksen tieltä. Useille muille päivähoitokiinteistöille on annettu terveysvalvonnan tarkastuksissa vakavia muistutuksia, mikä johtaa pitkällä aikavälillä kiinteistöjen saneeraustarpeisiin. Päivähoitopaikkoihin kohdistuva paine on osittain vähentynyt yksityisen sektorin uusien panostusten ansiosta. Avoin päiväkoti -toiminta alkoi uudestaan syksyllä Pursisalmen kiinteistössä. Lisäksi yhteistyö naapurikuntien kanssa on lisääntynyt, mikä on osaltaan aiheuttanut lisäkustannuksia, mutta myös lisätuloja ostopalvelujen puolella. 49

51 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Onnistunut henkilöstön rekrytointi Organisoitu henkilöstörekrytointi 90% - 95% - 100% :lla henkilökunnasta on pätevyys henkilökunnan kelpoisuuden tarkastus, päivähoidon johtaja 95% Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilökunnan täydennyskoulutus koulutustilaisuutta lähin esimies seuraa 3 50

52 TUNNUSLUVUT Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio hoitopäivät, päiväkoti hoitopäivät, perhepäivähoito Ntohinta/ kokop. pk 55,13 57,87 56,00 56,00 55,00 60 Ntohinta/kokop. pk 55,53 53,00 54,00 54,00 54, vuotiaat 31.12/ vuotiaat päivähoidossa % vrt. koko maa 59 lapset/kokop päiväkoti lapset/kokop perhepäivähoito lapset/kokop ryhmäperhepäiväkoti Työvuodet Rehtori: TOIMIALA: Bo-Anders Sandström Pietarsaaren musiikkiopisto TOIMINTA-AJATUS Musiikkiopiston peruskoulutus: - antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein - antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita - toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa - ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin. 51

53 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kuvataidekoulu Balatako aloitti toimintansa Allegro-kampuksen uusissa tiloissa syksyllä Novian ammattikorkeakoululta vuokrattu tila sijaitsee Novian kuvataidetilojen yhteydessä. Sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaan Balatako kuuluu hallinnollisesti Pietarsaaren seudun musiikkiopiston alaisuuteen lukien. Pietasaaren seudun musiikkiopiston johtokunta hyväksyi uuden toimintamuodon opetussuunnitelman Toiminnan alkaessa elokuussa Balatakolla oli 79 oppilasta. Novian ammattikorkeakoulun ylläpitämän Pietarsaaren sinfoniettan toiminta lakkasi , mutta koulutusorkesterin tarve ainoana ruotsinkielisenä klassisen musiikin koulututtajana säilyi. Sivistyslautakunta asetti orkesteritoiminnan työryhmän ja päätti, että rehtori Bo-Anders Sandström johtaa orkesteritoimintaa työryhmän kanssa lukien. Sandström laati Pietarsaaren sinfonietta -nimen saaneen uuden orkesterin toimintasäännön ja -suunnitelman. Orkesteritoiminnan rungon oli määrä koostua nonetista (yhdeksän soittajaa) ja Musiikkitalon opettajista. Toiminta sai myös tuntitoimisen tuottajan ja taiteellisen johtajan, joka oli määrä palkata lukien. Pietarsaaren seudun musiikkiopiston rehtorin työmäärää ja vastuuta ovat lisänneet suuremman talousarvion ohella Allegro-kampuksen hanke, joka on nyt loppusuoralla, sekä toiminnan laajeneminen Balatakon ja sinfoniettan myötä. Jotta perustoiminnan (musiikkiopistotoiminnan) ja uusien toimialojen jatkuvaan kehittämistarpeeseen voitaisiin vastata paremmin, olisi opiston hallintoresursseja lisättävä. Asia on tuotu esille rehtorin esimiehen Jan Levanderin ja silloisen sivistyslautakunnan puheenjohtajan Märta-Lisa Westmanin kanssa käydyissä keskusteluissa. 52

54 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Tyytyväiset oppilaat, hyvä opetuksen laatu ja tietoinen panostus yhtyesoittoon ja ryhmädynamiikkaan. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Saada yhä useammat oppilaat liittymään yhtyeisiin ja kehittymään sekä yksilöllisesti että ryhmän jäsenenä. Panostuksia edelleen ryhmädynaamiseen täydennyskoulutukseen sekä yhtyesoiton resurssien lisääminen. Opettajat suunnittelevat ja kehittävät toimintaa yhdessä rehtorin kanssa. Ryhmäsoiton täydennyskoulutusta järjestettiin 2 kertaa vuoden aikana, joista toinen kerta Söffissä, Yttermarkissa, Kuula-opiston, Mustasaaren musiikkiopioston ja Legato-musiikkiopiston kanssa. Pietarsaaren ja sen ympäristön kulttuurielämää rikastuttavien konserttien järjestäminen. N. 50 konserttia, joista vähintään 10 pidetään jäsenkunnissa. Konsertteja pidetään sekä konserttisaleissa että kouluissa, päiväkodeissa ja eläkeläiskodeissa. Rehtori suunnittelee konsertit lukukausittain yhdessä henkilöstön kanssa. Järjestettiin yli 60 konserttia, joista n. 10 jäsenkunnissa. Keväällä opisto vieraili seudun kouluissa. 53

55 Seudun kilpailukyvyn parantaminen Korkea tekninen varustelutaso Allegrossa, samoin luovat ja osaavat oppilaat. Panostetaan edelleen tekniseen varustukseen sekä henkilöstön koulutukseen ja henkilöstöpäiviin. Haetaan investointimäärärahaa Allegron uusiin tiloihin ja rehtori suunnittelee yhdessä Musiikkitalon kanssa henkilöstöpäivät ja koulutustilaisuudet. Pmo sai ja käytti investointeihin, joista suuri osa kului rytmitalon uuteen studioon ja muuhun uuteen tekniikkaan, kuten älytauluihin ja äänilaitteisiin, mutta myös uusiin kalusteisiin. Yhdessä Ya:n ja Novian kanssa investoitiin Musiikkitaloon Uuden tekniikan käyttökoulutus suunniteltiin vuodeksi 2013 syksyn 2012 ajanpuutteen vuoksi. 54

56 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Musiikkitalon johtoryhmä tekee yhteistyötä yhteisen toiminnan tiimoilta. Musiikkitalon pitäisi saada taiteellinen neuvosto "palloseinäksi". Päätäntämenettelyä pitäisi järkeistää. Kaupunki, Novia ja Ya (ammattiopisto) valitsevat taiteellisen neuvoston puheenjohtajan. Keskusteluja mahdollisista yhdistämisistä tai muista mahdollisuuksista Musiikkitalon päätäntämenettelyn kehittämiseksi ja järkeistämiseksi jatketaan johdon piirissä. Musiikkitalon johtoryhmä kokoontui melkein joka tiistai käymään läpi ajankohtaisia ongelmia, hankintoja, yhteisiä hankkeita jne. Taiteellista koskeva ajatus pantiin jäihin sen jälkeen kuin Novia palkkasi Sören Lillkungin kesän aikana Novian ammattikorkakoulun kulttuurin yksikön yksikönpäälliköksi. Lillkungin palkkaaminen ratkaisi Musiikkitalon johtajuustilanteen. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Saada aktiivista henkilöstöä, joka on mukana kehittämässä toimintaa. Kehittää läpinäkyvä järjestelmä, jossa opettajat tuntevat voivansa ja että heidän pitää vaikuttaa kehittämiseen. Luentoja ryhmädynamiikasta ja sosiaalisesta osaamisesta. Työtehtävien jakaminen aktiivisten ainekollegioiden kautta sekä epävirallisten kokousten järjestäminen. Rehtori ja kollegioiden puheenjohtajat. Kaikki musiikkitalon kollegiot eivät voi hyvin, ja siksi kollegisuus heikkenee. Yksilötasolla ja opettajain kokousten kautta kanavoitiin monia ideoita, jotka kehittivät toimintaa. 55

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 0 SISÄLTÖ - II osa 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014. Osa II

PIETARSAAREN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014. Osa II PIETARSAAREN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Osa II 0 Sisältö 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen... 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO... 1 KAUPUNGINHALLITUS... 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-09-13 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 13.9.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupungin. Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ

Pietarsaaren kaupungin. Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma ============================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.9.2017 290 LUKU

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymä

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymä PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA...10 RAHOITUSLASKELMA...12

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA... 13 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS,

JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA... 13 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA... 13 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO... 20 KAUPUNGINHALLITUS... 21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä

PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 KAUPUNGINVALTUUSTO,

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10 APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY Stpj 15.3.2012, 10 Liite A Pietarsaaren kaupunki on rekisterinpitäjänä useilla hallinnonaloilla, joissa edellytetään tietosuojan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen 1 Historiaa Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000 Aluehallintovirasto

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖTALOUS 2017 4 02 OPETUSVIRASTO 22 591 000 697 011 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT 22 121 000 602 720 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 10 517 000 341 520 500 93 301 500

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014 KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-03-08 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot