SISÄLTÖ - II osa Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ - II osa. 3.2.1. Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1"

Transkriptio

1 0

2 SISÄLTÖ - II osa Käyttötalouden toteutuminen 1 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINHALLITUS 2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 27 TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (KAUPUNGIN OSUUS) 31 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS 34 SIVISTYSPALVELUT 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA 38 TEKNISET PALVELUT 84 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 85 TEKNINEN LAUTAKUNTA 96 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 125 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 126 JÄTELAUTAKUNTA 193 0

3 Käyttötalouden toteutuminen KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson Konsernihallinto - talous - henkilöstö - hallinto - lakiasiat - kaupunkikehitys 1

4 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginsihteeri: Niklas Talling TOIMIALA: Kaupunginkanslia TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkanslian toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille, ts. kaupungin hallintokunnille, poliittisille toimielimille, asukkaille, viestimille ja yrityksille laadukasta palvelua. Laadukkaalla palvelulla tarkoitetaan luotettavaa, nopeaa, kustannustehokasta, kaksikielistä ja asiakasystävällistä palvelua. Kaupunginkanslian ydintoimintoihin kuuluvat kansliatoiminnot, ts. asianhallinta, ja kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta sekä eräiltä osin myös päivähoito- ja koulutusviraston ja teknisen palvelukeskuksen poliittisia toimielimiä koskevat valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät. Yleisten kansliatoimintojen lisäksi kaupunginkanslia tarjoaa kaupungin muille hallinnonhaaroille laki-, hankinta-, tietosuoja-, käännös- ja tulkki-, puhelunvälitys- ja painopalveluja. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin joukkoliikenteestä (Vippari). Kansliatoimintojen ja edellä mainittujen erikoisasiantuntijapalvelujen lisäksi kaupunginkanslia avustaa kaupunginjohtajaa kaupungin johdon ja hallinnon koordinoinnissa ja osallistuu hallinnon kehittämiseen, ulkoiseen viestintään ja tarpeen mukaan muihin sisäisiin ja ulkoisiin hankkeisiin. Kaupunginkansliaan kuuluvat myös erillisinä yksikköinä matkailutoimisto sekä talous- ja velkaneuvonta, sosiaaliasiamies. Näistä yksiköistä laaditaan erillinen talousarvio. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta kaikilla toimialoilla, mukaan lukien kaupunginkansliassa, on tarkistettava palvelutarjontaa ja palveluntuottamista kustannusten vähentämiseksi. Kaupungin palvelustrategia ja omistajastrategia valmistuvat vuoden 2014 aikana ja tulevat todennäköisesti vaikuttamaan kaupunginkanslian toimintoihin. 2

5 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu min - real max Arviointi () 1. Luotettava ja nopea asiainhallinta 2. Kaupunki noudattaa palveluissaan, julkisissa hankinnoissaan ja tietosuojatoiminnassa lain määräyksiä. Realistisen tavoitetason mukaan saapunut asia kirjataan ja toimitetaan edelleen saapumispäivänä, valmistellaan ja viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 1 kuukauden kuluessa (lausunnot pyydetyssä määräajassa) tai kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden kuluessa. Päätöksissä ei oikaisuvaatimuksiin tai valituksiin johtavia virheellisyyksiä. Kirjaamo toimii joka päivä. Asioihin ja/tai valmisteluihin liittyvät epäselvyydet selvitetään säännöllisissä kanslisti-, esimies- tai johtoryhmäkokouksissa. Kaupunginsihteerillä on päävastuu, ja kanslisteilla/kirjaajalla on osavastuu. Asioiden juridinen tarkastus tehdään valmisteluvaiheessa. Kaupunginlakimies on päävastuussa yleisistä lakipalveluista, ja apulaiskaupunginsihteeri vastaa kaupungin tietosuojasta. Tavoite täyttyy, lukuun ottamatta tapauksia, joissa asiat poliittisista syistä vaativat lisävalmistelua. Tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset eivät ole johtuneet päätöksistä, jotka ovat olleet lainmukaisuuden puolesta virheellisiä. 3

6 Palveluiden saatavuus ja laatu Arviointi () 3. Kaupunki pitää yhteyttä asiakkaisiinsa ja hoitaa tiedotustoimintaa asiakasystävällisesti ja selkeästi käyttämällä tiedotusvälineitä, puhelupalveluita ja Internetiä. Puhelinvaihteen ja liikennevälityksen palvelujen on oltava tavoitettavissa, kielitaitoista ja asiakasystävällistä. Kaupunki laatii tiedottamis- ja viestintäsuunnitelman. Ei valituksia odotusajoista tai huonosta palvelusta. Kaupunginsihteerillä on päävastuu. Keskuksen tietokanta päivitetään vuoden mittaan. Kaupungin tiedotus- ja viestintäsuunnitelma ei ole valmis. Kaupunki on kuitenkin kehittänyt viestintäänsä sosiaalisen median osalta. Puhelinvaihteen ja Vipparin palvelun osalta on päästy tavoitteeseen. 4. Organisaation kehittäminen julkisten hankintojen tueksi. Kaupunginkanslia toimii neuvovana yksikkönä kaupungin hankintatoiminnassa. Kaupungin hankintaohjeiden päivitys ja hankintastrategian laatiminen. Apulaiskaupunginsihteeri ja kehittämiskoordinoija. Uusia hankintasääntöjä ja uusi hankintastrategia on valmisteltu, mutta niitä ei vielä ole esitetty hyväksyttäviksi. 4

7 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Arviointi () 1.Kaupunginkanslian henkilöstön on tunnettava kaupungin strategia ja suunnitelmat. Henkilöstö toimii myös aktiivisti ja osaa antaa palautetta johdolle ja tekee työhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Työpaikkakokouksia pidetään joka kuukausi heinä-elokuuta lukuunottamatta. Myös pienet ryhmät/tiimit, kuten esim. kanslistitiimi, hankintatiimi ja puhelintiimi pitävät säännöllisiä kokouksia. Kehittämiskeskusteluja pidetään vuosittain jokaisen työntekijän kanssa. Kaupunginsihteeri vastaa kaikkien työpaikkakokousten ja kehittämiskeskustelujen aikojen varaamisesta heti vuoden alussa. Kaupunginsihteeri ja henkilöstö seuraavat koulutustarjontaa ja tekevät ehdotuksia siitä. Kaupunginkanslia on pitänyt vuoden aikana 7 työpaikkakokousta sekä tarpeen mukaan kokouksia pienemmissä ryhmissä. Kehittämiskeskustelut on aloitettu vuonna 2013 ja saatetaan loppuun vuoden 2014 aikana. Kaikki työntekijät osallistuvat vuoden mittaan jonkinlaiseen koulutukseen tai osaamista parantavaan toimintaan. Yli puolet työntekijöistä on vuoden aikana osallistunut täydennyskoulutukseen. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Arviointi () 1. Kaupunginkansliassa vallitsee liikuntaan innostava kulttuuri, joka voi toimia koko kaupungin hallinnon esikuvana. Koko henkilöstö osallistuu. Kaupunginsihteeri asettaa työryhmän, joka tekee ehdotuksia liikuntaan innostavista toiminnoista. Suuri osa henkilöstöstä on osallistunut aktiivisesti kaupunginkanslian liikuntakampanjoihin. 5

8 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Arviointi () 1. Joustavampi organisaatio. 2. IT-osaavampi organisaatio paperittomien kokousten ja tehokkaampien hallintoprosessien tueksi. Vuoden mittaan toteutetaan 1 3 toimialojen välistä hanketta tarkoituksena ehdotusten löytäminen hallintokuntien välisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kaikki kanslistit koulutetaan paperittomien kokousten hallintaan. Kaupunginkanslia hoitaa luottamushenkilöiden lukulaitteet. Kaupunginkanslia koordinoi ja perustaa toimialojen välisiä työryhmiä, jotka raportoivat johtoryhmälle. Nykyisin kaupunginkansliaan liitetty kehittämisyksikkö saa koulutukseen ja paperittomien kokousten hallintaan liittyviä tehtäviä. Kaupunginkanslia on koordinoinut kaupungin strategiatyötä, joka alkuvaiheessa on koostunut toimialojen välisistä työryhmistä. Kaikki kanslistit hallitsevat paperittomia kokouksia. Kaupunginkanslia on luovuttanut lukulaitteiden käsittelyn IT-osastolle. 6

9 RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2013 Arviointi () 1. Paperimäärän ja paperimuotoisten esityslistojen käsittelyyn menevän työajan jyrkkä vähentäminen. 90 % kaupunginvaltuuston ja - hallituksen paperimuotoisista esityslistoista poistuu. Siirtyminen paperittomiin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja sen jaostojen kokouksiin. Valmistelut paperittomien kokousten käyttöönotosta kaikissa toimielimissä on aloitettu ja saatetaan päätökseen vuoden 2014 aikana. 2. Kaupunginkanslia lisää tuottavuutta mahdollisuuksien mukaan. Kolmivuotiskaudella korvataan enintään 50 % eläkkeelle siirtyvistä työntekijöistä uusilla. Kaupunginsihteeri tarkastelee yhdessä henkilöstön kanssa työprosesseja tehostamismahdollisuuksien löytämiseksi. Kaupunginkanslia selviytyy luonnollisen poistuman tavoitteesta. 7

10 TUNNUSLUVUT Suoritteet/ Tunnusluvut Talousarvio Työvuodet 13,4 17,4 19,5 19,5 21,5 20 Talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliasiamies: Aila Kronqvist TOIMIALA: Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiamiestoiminta TOIMINTA-AJATUS Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jonka yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Pietarsaaren kaupunki huolehtii tämän palvelun järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn, Luodon sekä Kruunupyyn. Tavoitteena on antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvoja talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta. Neuvoja auttaa asiakasta kokonaistilanteen ja velkaongelmien erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa. Neuvoja voi auttaa vapaaehtoisten maksuohjelmien ja sovintoehdotusten laatimisessa velkojille, sekä velkojen järjetelylainalle Takuu-Säätiöstä haettavan takauksen hakemisessa. Mittavin osa työstä on avustaa asiakasta käräjäoikeudesta haettavan velkajärjestelyn hakuprosessissa sisältäen velkojen kartoittamisen sekä velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelmaehdotuksen laatimisen. Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki velvoittaa kunnat nimeämään sosiaaliasiamiehen, joka neuvoo asiakasta asiakaslain soveltamisessa. Pietarsaaren kaupunki huolehtii sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedesören kunnan, Uudenkaarlepyyn ja Luodon. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen laatimisessa ja muutoksenhaussa. Asiamiehen tehtäviin kuuluu myös seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja laatia tästä vuosittain raportti kaupunginhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Tehtävä on luonteeltaan neuvoa antava; asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. 8

11 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Velkaneuvonnan asiakasmäärät pienenivät tarkasteluvuonna jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Myös sosiaaliasiamiespalvelujen käyttö palasi edellisvuoden voimakkaan kasvun jälkeen aikaisempien vuosien tasolle. Oikeusministeriö asetti marraskuussa 2012 työryhmän uudistamaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Työryhmä jätti mietintönsä oikeusministeriölle marraskuussa 2013 ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella Merkittävimmät muutokset liittyvät velkajärjestelyn käytön lisäämiseen ja menettelyn yksinkertaistamiseen. Mietinnössä ei oteta kantaa jo useamman vuoden ajan kaavailtuun talous- ja velkaneuvonnan siirtämiseen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle ja kunnilta valtion hoidettavaksi. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn parannetaan ja mahdollistetaan yksityistalouden velkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjestely velkajärjestelyssä. Edellytyksenä on, että yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Nykyisin elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja ei voida järjestellä lainkaan vaan yrittäjän on joko lopetettava elinkeinotoiminta velkajärjestelyyn pääsemiseksi tai hakeuduttava yrityssaneeraukseen. Uudistuksen myötä yrittäjän omistusasunnon suoja paranisi. Velkajärjestelyssä omistusasunto on mahdollista tietyin edellytyksin säilyttää toisin kuin yrityssaneerauksessa. Talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin myös yrittäjävelallisia. Velkajärjestelyn edellytyksiä koskevia säännöksiä on tarkoitus muuttaa niin, että työttömien ja erityisesti työttömien nuorten pääsy velkajärjestelyyn nopeutuu. Ehdotuksen mukaan velkajärjestely voitaisiin myöntää 1,5 vuotta kestäneen työttömyyden jälkeen. Nykyisin käytäntönä on, että velkajärjestelyyn voi päästä vasta sen jälkeen kun työttömyys on jatkunut 2 vuotta. Alle 25-vuotias voisi päästä velkajärjestelyyn jo 9 kuukauden työttömyyden jälkeen. Menettelyä tuomioistuimessa yksinkertaistetaan ja siirrytään pääsääntöisesti sähköpostitse tapahtuviin tiedoksiantoihin. Pienet ja helposti saatavat luotot, ns. pikavipit ovat viime vuosina lisänneet suomalaisten velkaongelmia huomattavasti. Kesäkuussa 2013 voimaan tulleessa laissa pikavipeille asetettiin korkokatto, jonka mukaan alle 2000 euron pienluotoissa ns. todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain mukainen viitekorko + 50 prosenttiyksikköä. Luotonantaja ei myöskään enää saa käyttää lisämaksullisia tekstiviestejä vipin hakemisessa, vahvistamisessa, eräpäivän siirrossa tai missään luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa. Lainmuutoksen ennakoitiin poistavan pienimmät ja lyhyeksi ajaksi annetut pikavipit kokonaan. Lakia on kuitenkin alettu kiertää myöntämällä yli 2000 euron lainoja, joista asiakas voi kuitenkin nostaa pienempiä esimerkiksi 100 tai 200 euron suuruisia summia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Paula Hannulan mukaan korkokaton kiertäminen myöntämällä suurempaa lainaa osissa on voimaan tulleen lain vastaista. 9

12 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Talous- ja velkaneuvontapalvelu Ammattitaidolla, huolellisesti ja on velkaantuneiden, asiakaslähtöisesti hoidettu velkaantumisuhan alla olevien talous- ja velkaneuvontapalvelu tai taloutensa hallintaan neuvontaa haluavien yksityishenkilöiden saatavilla Pietarsaaressa Palvelun hyvä saatavuus/saavutettavuus - puhelinneuvonta ja ajanvaraus - sähköposti - asiakaskäynnit - Internet-sivut Palvelun hyvä laatu -puhelinneuvonta ja ajanvaraus päivittäin - sähköposteihin vastataan - min viikon sisällä- max samana päivänä - jonotusaika asiakastapaamiseen min-60 vrk, real - 14 vrk - max 7 vrk Asiakkaan talouden saattaminen tasapainoon velkojen järjestelyn ja talousneuvonnan keinoin Kokopäivätoiminen talous- ja velkaneuvojan virka Kaupunginhallitus Talous- ja velkaneuvoja Laadittujen Internet-sivujen käytännön toteutus Asiakkaan neuvominen, tukeminen, avustaminen ja vastuuttaminen hoitamaan asioitaan itsenäisesti Arviointi () Puhelinneuvontaa on ollut saatavissa ja ajanvarauksia on voinut tehdä päivittäin lukuun ottamatta viranhaltijan lomapäiviä sekä päiviä, jolloin hän on osallistunut erilaisiin koulutuksiin. Sähköposteihin on vastattu pääsääntöiseti samana tai seuraavana työpäivänä. Jonotusaika asiakastapaamiseen on vaihdellut 2:sta 38 vuorokauteen. Tavallisimmin asiakas on saanut ajan kahden viikon sisällä. Neuvonnan Internet-sivujen työstäminen jatkuu. Sivuilla informoidaan ajankohtaisista asioista ja annetaan neuvoja siitä, mitä velkaongelmainen voi tehdä odotusaikana oman asiansa käsittelyn nopeuttamiseksi. 10

13 Seudun kilpailukyvyn parantaminen Arviointi () Talous- ja velkaneuvontapalvelu tuotetaan Pietarsaaren kaupungin toimesta vaikka Lounais-Suomen aluehallintoviraston tavoitteena onkin ollut, että Vaasa vastaisi koko Pohjanmaan talous- ja velkaneuvonnan organisoinnista. Ammattitaidolla, huolellisesti ja asiakaslähtöisesti hoidettu talous- ja velkaneuvontapalvelu saatavilla Pietarsaaren kaupungintalossa Kokopäivätoiminen talous- ja velkaneuvojan virka Valtion kaupungille palvelun järjestämisestä maksaman korvauksen ylittävä budjettierä katetaan kuntarahoituksella Kaupunginhallitus Ammattitaitoista ja asiakaslähtöisesti toteutettua talous- ja velkaneuvontaa on ollut tarjolla Pietarsaaren alueen asukkaille Pietarsaaren kaupunginkansliassa. HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Toiminnan tavoitteellinen johtaminen Hyvien työkäytäntöjen edelleenkehittäminen ja dokumentointi Asiakastyön prosessikaavion kehittäminen Talous- ja velkaneuvoja Kehittämiskeskustelut esimiehen kanssa Arviointi () Velkaneuvoja on kehittänyt neuvonnan työkäytäntöjä ja dokumentointia edelleen. Asiakastyön prosessikaavion työstäminen jatkuu. 11

14 Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Täydennyskoulutus: Kuluttajaviraston koulutuspäivät 2 kertaa vuodessa, Velkaneuvonta ry:n koulutuspäivät, Sosiaaliasiamiespäivät kerran vuodessa sekä muita tarkoituksenmukaisia koulutuksia Kaupungin Tyhy-toiminta Talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliasiamies Arviointi () Viranhaltija on osallistunut Kilpailuja kuluttajaviraston koulutuspäiviin ja juhlaseminaariin, Velkaneuvonta ry:n järjestämään talousneuvonta - koulutukseen ja juhlaseminaariin, valtakunnallisiin sosiaaliasiamiespäiviin, Sosiaali- ja terveysturvan päiviin sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja sosiaaliasiamiesten yhteiseen työkokoukseen. Viranhaltija on osallistunut aktiivisesti viikottain kaupungin tarjoamaan Tyhy-toimintaan sekä virkistys- ja kuntoilupäivään Härmän kuntokeskuksessa. 12

15 Suoritteet/ Tunnusluvut Tilin päätös Talous arvio -13 Talous- ja velkaneuvonta Uusia asiakkaita Asiakastapaamisia Puhelinneuvontaa Sähköpostineuvontaa Velkajärjestelyhakemuksia käräjäoikeuteen Maksuohjelmaehdotuksia käräjäoikeuteen Kirjallisia lausumia käräjäoikeuteen tai selvittäjälle Lisäsuoritusvelvollisuuden tarkistuksia ja esityksiä velkojille Maksuohjelman muutosehdotuksia velkojille tai käräjäoikeuteen Sosiaaliasiamieskontakteja Työvuodet Henkilöstöjohtaja: Rune Wiik TOIMIALA: Henkilöstöasiat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin henkilöstötoimisto haluaa harjoittaa henkilöstöpolitiikkaa, joka luo sellaiset työolot, henkilösuhteet ja asenteet, että henkilöstö tuntee tyytyväisyyttä työssään ja sekä haluaa että pystyy työskentelemään tehokkaasti saavuttaakseen kaupungin tavoitteet. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Keskustelut palkkaohjelmasta jatkuivat vuonna On ilmennyt, että nykyinen ohjelma lakkautetaan lähivuosina. Vaihtoehtoisia malleja palkkakäsittelyn jatkumiselle selvitetään. Kaikille kaupungin esimiehille tarkoitettu esimieskoulutus jatkui vuoden aikana. 21 kaupungin esimiestä/johtajaa suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon keväällä Kaupungin työllistämistalousarvion jakautumisen priorisointi muuttuu hiukan niin, että suurempi osuus käytetään pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen. Pietarsaaren kaupungin henkilöstötilanteen perusteellinen esittely ilmenee Henkilöstöraportista

16 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Intranetin uudistaminen Ohjelmisto hankitaan ja otetaan ensisijaisesti henkilöstön käyttöön. tiedotusväylänä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT It-palvelut ja henkilöstötoimisto Arviointi () Ohjelmistomuutos on hankittu. Intranetin uudistaminen/päivittäminen siirretään vuodelle Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Palkanlaskentatoiminto on Palkanlaskennan kehittämistyö kilpailukykyinen verrattuna jatkuu henkilöstöjaoston muihin vastaaviin päätöksen mukaan. kuntatyönantajiin. Hanke saa erillisen henkilöstöresurssin. Vastuu tukiryhmällä. Arviointi () Selvitys- ja suunnittelutyö jatkuu. Nykyinen palkkaohjelma ajetaan alas lähivuosina 14

17 TUNNUSLUVUT Suoritteet Työttömyysaste, määrä toukokuussa Pitkäaikaistyöttömiä touko-kesäkuussa Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä, määrä toukokesäkuussa Talous arvio -13 Tilin päätös Työvuodet 16,0 21,6 22,8 22,9 23,4 22,9 Työsuojelupäällikkö: Birgitta Blomqvist TOIMIALA: Työsuojelu ja tyhy TOIMINTA-AJATUS Kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisella ja ergonomisesti oikealla tavalla terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä. 15

18 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Vanhushuollon henkilöstön Sairauspoissaolot vähenevät kuormituksen ja samalla sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2012 tasosta 5 % - 10 % - 20 % TYHY-hanke vanhushuollon henkilöstölle B. B., A. S., työterveyshuolto, esimiehet Arviointi () Vanhushuollon henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 11 % vuodesta 2012 vuoteen 2013, eli 1657 kalenteripäivällä. Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Työsuojeluyhteistyö tukee turvallisuutta edistävää johtamista ja riskien arviointia asianmukaisella tasolla / aluehallintoviraston tarkastuksia, jotka liittyvät 60 % - 70 % - 80 % hankkeeseen Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö Aluehallintoviraston tarkastuspöytäkirjassa ei huomautuksia työsuojeluyhteistyöstä 2. Tarkastuspöytäkirjoissa ei huomauttamista riskienkartoituksista 40 % - 50 % - 60 % Henkilöstölle tiedotetaan työsuojeluyhteistyötä koskevista ohjeista. Työpaikoilla tehdään riskienkartoituksia B. B., L. K., työpaikkojen esimiehet Arviointi () Aluehallintoviraston kaupungin turvallisuusjohtoa koskevassa tarkastuksessa Halmerimenetelmän mukaisesti ei ilmennyt puutteita. Halmeri-menetelmällä saadaan kokonaiskuva työsuojelukäsittelystä. Menetelmää ei ole tarkoitettu sovellettavaksi yksittäisille työpaikoille eikä yksittäisiin pykäliin. AVI tarkasti myös 12 työpaikkaa, huomau-tuksia riskikartoituksiin liittyen tehtiin 42 %:ssa tarkastetuista työpaikoista. 16

19 Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Työsuojeluparit valitaan - he tuntevat tehtävänsä Työsuojeluparit on valittu, he tuntevat tehtävänsä. Tietoa valinnasta ja tehtävistä. B. B., L. K., A. S. ja työpaikkojen esimiehet. Arviointi () Työpaikat ovat valinneet 91 työsuojeluparia. 8 tiedotustilaisuutta järjestetty. Työntekijöiden edustajista 51 % vastasi webropol-kyselyyn tuntevansa työsuojelutehtävänsä aika hyvin. 17

20 TUNNUSLUVUT Suoritteet Sairauspoissaolot, kalenteripäiviä/työntekijä Tapaturmia, korvauspäiviä* Tapaturmataajuus, tapaturmia/1 milj. työtuntia Pietarsaari/kunnat** Talous arvio ,2 14,9 15,2 16,3 14,5 15,1 353? /ei valmis?/28 27/ ei valmis Työvuodet 1,6 2,8 2,8 2,5 2,8 2,8 Perustelut * korvauspäivät vakuutusyhtiön tilaston mukaan ** Kunnilla tarkoitetaan Pietarsaaareen verrattavissa olevia kuntia. Kaupunginkamreeri: Jonny Wallsten TOIMIALA: Rahatoimisto TOIMINTA-AJATUS Rahatoimisto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Uuden laskutusohjelman käyttöönotto on tapahtunut asteittain

21 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus min - real max Vuotuiset kehittämiskeskustelut 70 %/90 %/100 % kaupunginkamreeri - henkilöstön kanssa. laskentapäällikkö Arviointi () 73 % henkilöstöstä on osallistunut kehityskeskusteluihin. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio min - real max Työprosessien tehostamistyö Tehokkuus on parantunut 3% - jatkuu. 5 % - 7 % kaupunginkamreeri - laskentapäällikkö Arviointi () Työvuosien määrä on vähentynyt 0,69 verratuna vuoteen

22 RESURSSIT JA TALOUS Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2013 min - real max Sähköisten laskujen Kaupungille tulevista laskuista vastaanottaminen Finnvoicemuodossa, Finnvoice-muodossa 45 %-50 % - mikä tehostaa 55% toimintaa. Arviointi () kaupunginkamreeri 29,83 % Tuottavuuden lisääminen Tavoite Tavoitetaso 2013 min - real max Talousraporttien kehittäminen Toteutetaan vuoden 2013 hallintokuntien aikana talousarvioseurannan helpottamiseksi. kaupunginkamreeri Arviointi () Exreport-järjestelmä hankittiin Käyttöönotto

23 TUNNUSLUVUT Suoritteet Tilin- päätös Talous arvio Työvuodet 11, , ,36 Matkailupäällikkö: Tiina Pelkonen TOIMIALA: Matkailutoimisto ja info-piste TOIMINTA-AJATUS Matkailutoimisto, joka on kuulunut lukien kaupunginkanslian alaisuuteen, - toimii matkailuneuvontapisteenä sekä hoitaa myös yleistä ja Pietarsaaren kaupungin palveluihin liittyvää neuvontaa - vastaa kaupungin matkailuviestinnästä ja -markkinoinnista - harjoittaa matkailuelinkeinon edistämiseen tähtäävää toimintaa - edistää markkinointia, verkottumista ja tuotekehitystä yhdessä kaupungin matkailuyritysten ja -organisaatioiden kanssa - vastaa yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten matkailujärjestöjen kanssa - edustaa kaupunkia matkailuprojekteissa ja niiden hallinnossa - osallistuu kaupungin edustajana myynti-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin, messuille jne. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS V käynnistetty matkailutoimen yhtiöittäminen on edelleen kesken ja on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti siirretty osaksi kaupungin strategiaprosessia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Pietarsaaren kaupunki on osallistunut käynnistyneeseen raja-alueelliseen Merenkurkku netissä -matkailuhankkeeseen. Hanke on työllistänyt yhden matkailutoimiston kokoaikaisen työntekijän 20 % osuudella työpanoksesta. 21

24 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ASIAKAS JA KUNTALAINEN Palveluiden saatavuus ja laatu Palveltujen asiakkaiden määrä 7000 asiakasta/lisäys 5 %/lisäys 10 % Asiakasseuranta Neuvontasihteerit Arviointi () Asiakasmäärä väheni n. 20 %. Muuttunut asikaskäyttäytyminen eli fyysisten asiakaskäyntien väheneminen on kasvattanut sähköisen viestinnän merkitystä. Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus Kaupunkiin muuttavien uusien 50 %/75 %/100% Tulokaspostitus 2 krt asukkaiden tavoittaminen Kansliasihteeri, neuvontasihteerit Arviointi () Postitus 2 krt, kaikille uusille asukkaille Seudun kilpailukyvyn parantaminen Kansallisen uutiskynnyksen 5 krt/8 krt/10 krt Mediaseuranta ylittäminen positiivisesti Matkailupäällikkö Arviointi () Näkyvyyttä vähintään 6 krt kansallisissa ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä 22

25 HENKILÖSTÖ Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus Henkilöstön kanssa käytävät Kerran vuodessa/2 krt/4 krt kehityskeskustelut 6 krt/8 krt/12 krt Työpaikkakokoukset Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelu Kehityskoordinaattori, matkailupäällikkö Työpaikkakokous Kehityskoordinaattori, matkailupäällikkö Arviointi () Toteutettu kerran vuodessa Toteutettu 9 krt Koulutettu ja osaava henkilöstö 2 pv/3 pv/5 pv Kaupungin henkilöstökoulutus, koulutuspv/työntekijä ulkoinen koulutus Matkailupäällikkö Arviointi () 7 koulutuspv/työntekijä Onnistunut henkilöstön rekrytointi Henkilöstön laatu- ja Kerran vuodessa/2 krt/4 krt työtyytyväisyysmittaus osana valtakunnallista laatujärjestelmää Laatutonni Matkailupäällikkö Arviointi () Toteutettu kerran vuodessa 23

26 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Toiminnan laatujärjestelmät 10 sähköistä asiakaspalautetta/20/30 Laatutonni ja Tour Quality - laatujärjestelmät Matkailupäällikkö Arviointi () 4 sähköistä asiakaspalautetta. Sähköiset vastauslomakkeet eivät käytössä koko vuotta. 24

27 Suoritteet/ Tunnusluvut Talous arvio Asiakaskäynnit Välitetyt opastetut kiertoajelut Osallistumiset markkinointi- ja myyntitilaisuuksiin Yöpymiset majoitusliikkeissä Pietarsaaren seudulla Työvuodet 3,8 3,6 3,8 3,9 3,8 3,6 25

28 26

29 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kaupunginlakimies: Anne Ekstrand TOIMIALA: Valtiolliset ja kunnalliset vaalit TOIMINTA-AJATUS Vuonna 2013 ei järjestetty vaaleja. Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit ja v eduskuntavaalit. 27

30 TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja: TOIMIALA: Kaj Nyman Tilintarkastus TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen. Lautakunta arvioi vuosittain arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taselaskelma osoittaa alijäämää, jolla ei ole katetta, on tarkastuslautakunnan arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella, ja voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpide-ohjelman riittävyys. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on valinnut JHTT Martin Slotten tarkastamaan vuosittain hallinnon ja talouden toimikautena

31 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio Lautakunta kokoontuu riittävän 6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi monta kertaa Lautakunta käy Vähintään kaksi hallintokuntaa tutustumiskäynneillä /työvuosi hallintokunnissa /hallintokunnat esittelevät toimintansa lautakunnalle 6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi Vähintään kaksi hallintokuntaa /työvuosi Vähintään kaksi hallintokuntaa / työvuosi Arviointi () Lautakunta on pitänyt 11 kokousta Lautakunta on tutustunut seuraaviin hallintokuntiin: Tekninen palvelukeskus/ tilahallinto, Sosiaali- ja terveysvirasto sekä Tekninen palvelukeskus/ kunnallistekniikka JHTT-tilintarkastaja raportoi Vähintään viisi raporttia/työvuosi Kirjalliset raportit Tilintarkastaja 6 raporttia Tilintarkastustoimintojen yhteensovittaminen real kaksi kokousta max kolme kokousta Kokouskutsu Puheenjohtaja Ei kokouksia 2013 konsernijohdon kanssa min yksi yhteinen keskustelutilaisuus yhteistoiminta-alueen kaikkien tarkastuslautakunnan puheenjohtajien kanssa Kokouskutsu Puheenjohtaja Ei kokouksia

32 30

33 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus) Kaupunki ostaa tällä hetkellä koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa joko sosiaali- ja terveysvirastolta tai Vaasan sairaanhoitopiiriltä ja tietyn osan muilta palveluntuottajilta. Kokonaisuutena ottaen alkuperäinen talousarvio ylittyi 4,8 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 3,9 milj. euron lisämäärärahan. Oikaistu talousarvio ylitettiin 0,8 milj. eurolla. Lisämääräraha jakaantui siten, että sosiaali- ja terveysvirastolta ostettuihin palveluihin myönnettiin 3,4 milj. euroa ja Vaasan sairaanhoitopiiriltä ostettuihin palveluihin 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysvirastolta ostetuista palveluista lisääntyivät sosiaalihuollon palvelut eniten vuoteen 2012 verrattuna. Lisäys on 12 % eli 1,4 milj. euroa. Sen aiheuttivat lähinnä lastensuojelu (0,8 milj. euroa) sekä vammaishuolto (0,4 milj. euroa). Vanhushuollossa lisäys on 6,2 % (1,0 milj. euroa). Terveydenhuollossa lisäys on ainoastaan 0,6 %. Vuoteen 2012 verrattuna lisäys on yhteensä 5,0 % (2,6 milj. euroa). Vaasan sairaanhoitopiirin ostopalvelut ylittävät alkuperäisen talousarvion 0,74 milj. eurolla ja oikaistun talousarvion 0,24 milj. eurolla. Lisäys vuoteen 2012 verrattuna on 11,6 % (1,5 milj. euroa). Huomioitavaa on, että ensihoito (0,8 M ) sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin laskutukseen vuoden alusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon eläkemenoperusteiset eläkemaksut lisääntyivät 0,13 milj. euroa vuoteen 2012 nähden ja ylittivät talousarvion 0,6 milj. eurolla. Pakolaistoiminnan tulot ylittivät talousarvion 0,27 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisnettotulojen lisäys vuoteen 2012 verrattuna on 6,37 % (4,1 milj. euroa). Tavoitteet ja niiden arvioinnit ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomuksessa. 31

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot