ihmettele Kierrettä Toivot, si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten"

Transkriptio

1 KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä virke ämpi K is H lm k ro n VlitilojCoverindd C overind d n i s p e r o n ki Hrri István Mä k h v i l r u n o t Se, etten etsinyt sitä, minkä olisin voinut Se tekee minust smnrvo isen Arvottomn Ihmislim! Jotin, mikä muistutt ihmistä, muttei ole sitä Jotin, jok elää, vikkei nsitse sitä Jotin, joll sykkii si Olen virus, bkteeri, sydän, vikkei simikä hyvänsä, mutten ihminen Olen mfetmii ni, olen heroiini kumpikn niistä Eikä ole ihmisen nimi Kikki pyrist eivät lähde sestä elee ki liikke vos rkku kuv poh s, kun elle smlt jll muut hetkii tt Se vii jo on ker rämpiv ää poi lentävät vlt kertom n trttu tomus mis k usk Hve Joku toivos en oko päähen j kilöki elm, joktärkeydes t, toi ohi vil ihmiht vottom tä n on Mutt uudest v pirst Se on miti sinä j leinen suors uk, kut pk n kohm olit en kirinen hd ei r jn Kyse un: hy si kä iks siin vält siä kuin lit ä, ä kun kiken j omill pkks ni mu ulko lis ph lt Tu t n yhtä ntui Lämhämä N rtyi uroi ik, että Helmin lk t j lemme ä hjonn is v eest ilt tuimme emmekä Hlusi nuhs mme ti t pyörie mitään erityi emme, kun päädymme n stä kukin Menemm emme hl thoil u e j Hv menimm trpeeksi siso e ihmi, e kev yesti jt: idust sest ä ko Ää ää j säve nessä niki ostuu ke liss j rjs ä He sno t rtomus koko ikki iss CD:l Hll Jrm lä es elm nor o St iint st oor, yy L j mu o soit tist timi ss erin H ll n or o, _cov dd ni sp er on o rm J r oo St Rij Kristo, g rf 3 nen o 20 per suu Nis nn it te lu K ik k ään tet dä pi est Nispero H eik ki hmis et ud ke oi ve_i 059 i H P 3 K ts 4 Tu ks it 5 An o i ov 6 Jo go tlo e rnt v 7 Tä ul rki m ed 8 V ht un ss k es un 9 H lt iti vä sä 0 Ko v kun v rit nime nss ht e ih n s lt ä 2 Ante no mi n silm Si 3 Minä ek us se tuho is i sä 4 HMri! so sin en stä m si (e Hy ve Hu in to lä or si vä k hv il ki rj t Hve Äänes vä el sävel sä j ol äm ki nuss ve issä snoi l äs n ss rs j tust Jrmo tä voi io lul Stoor ) uss r Heikk Soittimiss k i Hll st, noro _ihmis est_c D_lb elindd Nisperon Khvilkirjt- j runot ovt tiivissisältöisiä j muknstempvi kirjoj, joiss jokisess on lukijnkirj lukijoiden kommenttej vrten Näitä kirjoj s sotke! Prht lukijkommentit julkistn seurviss lukijnkirjoiss NISPERON KAHVIL AKIRJAT Pi Ronkinen kuv prisuhde tämisinee n, hjuinee tt jok petn j eritt luisuu koht eineen tiedä, mitä i loppun Kosk n seurv n krteen ei odott ttä tkn ls vuh on helppo dikkst luisu i, mut kpumin en on milte t tkisinpäin i mhdoto nt

2 Hrri István Mäki Yli kuudenkymmenen kirjn kirjoittjn rohke luevltus Nuoren värit ovt kirkkmpi, hjut terävämpiä j rkkus vin ehdotont Hrri István Mäki Nuorukinen j vnh mies slisuuksineen Pimeydessä istuu myös olentoj, joist kikki eivät ole ihmisiä Snt mätkähtävät mhn kuin lumihiutleet Mtis muisti Amndn Hän ei ollut tiennyt, että tyttö, melkein ninen, voisi oll niin suloinen, tuoksu j vutu kuin uringonkukk, jok istii uringon Mikään ei mene, lähde jälkiä jättämättä

3 Pi R onk inen Vuoden 203 Pkkl-kirjllisuusplkinnon voittjn hurmnnuttv teos Välitiloj ml snoiksi tunteit tphtumien välissä Jossin oleminen on mtkmist jonnekin Tärkeämpää kuin perillepääseminen on se, mitä tphtuu mtkll Perillä olo on vin pikk hengittää ennen siirtymsitä välitiln Vlitiloj Coverin dd

4 olin liin väsynyt Kis Hlmkron Kis Hlmkron on trinnkertoj, jok kertoo trinns puherunoin on hänen kolms teoksens Amull kysyn tiedätkö mitä mietin viime yönä Ajttelin että pistän sinut puukkoon No miksi et pistänyt kuv prisuhdett jok pettämisineen, hjuineen j eritteineen luisuu kohti loppun Koskn ei tiedä, mitä seurvn krteen tkn odott ttä on helppo luisu ls vuhdikksti, mutt tkisinpäin kpuminen on miltei mhdotont Amull kysyn tiedätkö mitä mietin viime yönä Ajttelin että pistän sinut puukkoon No miksi et pistänyt ihmettelet Kerron että Kis Hlmkron ihmettelet Toivot, että olisin ensi yönä virkeämpi Kerron että olin liin väsynyt Kis Hlmkron n i s p e r o n k h v i l r u n o t Coverindd Toivot, että olisin ensi yönä virkeämpi

5 Kunistelemtont tekstiä seitsemän kirjn kirjoittjlt Kovi kokeneiden nuorten knss vietetty ik j 25 vuoden kypsyttely johtivt tämän teoksen syntyyn olisin voinut Se Se, etten etsinyt sitä, minkä Arvottomn Ihmistekee minust smnrvoisen ihmistä, muttei lim! Jotin, mikä muistutt vikkei nsitse ole sitä Jotin, jok elää, sydän, vikkei sisitä Jotin, joll sykkii mikä hyvänsä, mutten si Olen virus, bkteeri, heroiini Eikä olen ihminen Olen mfetmiini, nimi kumpikn niistä ole ihmisen _ihmisest _cove rindd J rm o nis per on Nispero He ikk i H l l no ro, Hve r oo St o er sp Ni to, grfne ij Kris n su R unn 3 itt 20 el u oi ke 2 Pt 3 Kk si t 4 Tuo si ove rn 5 Ang tl tv 6 Jou or o m ede kis ssä 7 Täh lun s kun 8 Vl tit vär ns iv it nim 9 H tk elt s unn s ä 0 Koh ve Sii ihm n sil Ant t mis m nou ise tuh säs 2 Min eek stä o i si sen 3 Mr ä (el soi nto 4 H i! ävä Huo n sin Hyv ve ver uss elä r ä sio oll mäs kin ) tä voi Äänessä j rk sävelissä snoiss Jrmo st j tustlul Stoor uss HeikkiSoittimiss kh vil ki rj t Hve_ihmi K ik ki än tä te dä pi Se, etten estänyt sitä, minkä olisin voinut Se tekee minust smnrvoisen Arvottomn Ihmislim! Jotin, mikä muistutt ihmistä, muttei ole sitä Jotin, jok elää, vikkei nsitse sitä Jotin, joll sykkii sydän, vikkei sisi Olen virus, bkteeri, mikä hyvänsä, mutten ihminen Olen mfetmiini, olen heroiini Eikä kumpikn niistä ole ihmisen nimi et ud Kikki eivät lähde pyristel liikkeel ee le sm sestä kuv kivoss, lt viiv kun muut lt rkkutt pohjll Joku rämpivää jo lentävät Se on Hve ihmi hetkiin poik kertomus j trttumi kertomus sen tärk toivost, toiv ohi vilhtv kokoelm ottomuud eydestä päähenki, jok est j Se on lökin on pirs tleinen suorsukine Mutt n, kute n kirj miti sinä ol n n ko it pk hm rik hdun eisi s Kyse : hyvä käsiä kuin p ltä omil lit kks siin l ä, ku kiken j p hlt ni Tunt mu Läml n ul ui kon ist Nur yhtä i, että hämä k oit rtyi lk j istu v il Helminä imme hjonnee t lemme Hlusimm st nuhst päädymme e ti emme emmekä mitään kukin, kun erityist thoilpyörien ä Mene emme hlu trp mme j eeksi, menimme kevyesti Hv e siso ihmise id stä jt: ust koos ää tuu j sä Ääness nikirj ä j st kertomus veli koko s ssä elm Heik noiss CD:llä st ki H es J j mu lln rmo St iintyy oor, oro L soit tisttimi ss sest_cd_l belindd, Hllnoro Hve ihmisestä on intensiivinen kirjn j musisoidun äänikirjn (CD) pketti Tekstin suoruus j konstilemttomuus koskettvt riippumtt siitä, pitääkö lukij kirjst vi ei 034

6 Jrmo Stoorin huike mtkkertomus ihmiskunnn ikuisten kysymysten äärelle Ilmn uskonnollist ptost; mitä Jeesus jttelisi, mitä tuntisi, miten suhtutuisi, jos hän plisi mn päälle keskellä nykyjn kupllist joulu Jeesuksen sppnjälki on muknstempv jnkuvus niin uskonnoist, poilitiikst, ympäristön suojelust kuin rkkudestkin Ktso tätä porukk, kikki vlkoisi j smn uskonnon edustji Kikki vrkst keskiluokk, jvt jenkkiutoill, suvt jenkkitloiss, syövät t-pihvejä j hrrstvt mmunt J ennen kikke, täällä ei ole musti, ei ltinoj, ei meikäläisiä

7 Heikki Hllnoro Viivll Riipisevn kunis esikoisteos rkkudest j menetyksestä Miehen rkkustrin, jonk jokisell luvull on lulu (CD-levy) Herään lttilt, sängyn sinun puoleiselt sivult Hiuksesi välkähtää villpitni kinlon lt Hentoj vleit suortuvisi löytyy edelleen kummllisist pikoist, kkkuvuoist, lehtikorist, leivänphtimen murusäiliöstä j jlklistojen väleistä pttereiden läheisyydestä Ne ovt niin vleit, että niitä löytää prhiten hämärässä sve ltr_l NEW_viivll _coverindd bel indd

8 Jrmo Stoor Khvilkirjsrjn isä, kustntj, kustnnustoimittj wwwnisperofi Heikki Hllnoro Äänikirjojen musiiki wwwheikkihllnorocom Rij Kristo Kirjojen j CD-levyjen ulkosu