URHEILIJAN JA VALMENTAJAN KULUKORVAUKSET SEKÄ MUUT YU-JAOSTON TOIMINNAN KULUKORVAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URHEILIJAN JA VALMENTAJAN KULUKORVAUKSET SEKÄ MUUT YU-JAOSTON TOIMINNAN KULUKORVAUKSET"

Transkriptio

1 URHEILIJAN JA VALMENTAJAN KULUKORVAUKSET SEKÄ MUUT YU-JAOSTON TOIMINNAN KULUKORVAUKSET 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa kerrotaan NoU:n yleisurheilijoille ja heidän valmentajilleen maksettavien kulu- ja bonuskorvausten muodostuminen ja niiden maksuperusteet. Tämän lisäksi ohjeessa on esitetty YU-jaoston toimijoille maksettavien kulukorvausten periaatteita. 2. KORVAUSTEN SAAJAT o Edustusurheilijat; sarjat 17,19, 22 ja yleinen o Sisulisäurheilijat; sarjat 14 ja 15 o Edustus- ja sisulisäurheilijoiden valmentajat o YU-jaoston toimijat 3. KORVATTAVAT KULUT JA NIIHIN LIITTYVÄT PELISÄÄNNÖT Konkreettiset korvausummat on esitetty jäljempänä taulukoissa. Kilpailulisenssi o NoU maksaa edustusurheilijoiden (16v. ja vanhemmat) kilpailulisenssin o Sisulisäurheilijat maksavat itse kilpailulisenssin Huom: Lisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen alle 20-vuotiaille. Kilpailu- /harjoittelukauden aikana 20 vuotta täyttävien tai vanhempien on itse hankittava vakuutus (tarkemmat tiedot Kilpailumaksut o NoU maksaa SM-kisojen, halli-sm-kisojen ja pm-kisojen osallistumismaksut Majoituskorvaus o Majoituskorvausta maksetaan SM-kisoista ja halli-sm-kisoista, jotka pidetään yli 100 kilometrin etäisyydellä korvauksen saajan asuinpaikasta Suomessa. Ruokaraha o SM-kisoista ja halli-sm-kisoista maksettavan ruokarahan määrä riippuu matkan kestosta ja matkavuorokausien määrästä seuraavien ehtojen mukaan o Matkavuorokauden kesto on 24 h. Matkavuorokausi alkaa kotoa lähdettäessä ja päättyy kotiin saavuttaessa, koti on Suomessa. o Jokaiselta täydeltä matkavuorokaudelta saa oheisen taulukon mukaisen ruokarahan. o Viimeisen täyden matkavuorokauden ylityksen ollessa vähintään 6 tuntia saa puolet ruokarahasta. Ylityksen ollessa 10 tuntia saa täyden ruokarahan. o Alle vuorokauden matkalta täyden ruokarahan saa matkan keston ollessa yli 10 tuntia. Matkan keston ollessa vähintään 6 tuntia saa puolet ruokarahasta. 1

2 Matka- tai kilometrikorvaus o Korvausta maksetaan SM-kisojen ja halli-sm-kisojen matkoista. o Matkustamisessa on ensisijaisesti suosittava kimppakyytejä, korvausta ei makseta jokaiselle erikseen (normaalisti yhteen autoon mahtuu kuljettajan lisäksi kolme urheilijaa ja/tai valmentajaa). Perusteltava, jos on jokin muu käytäntö. o Kyydissä olevista urheilijoista tai valmentajista, jotka eivät kuulu kuljettajan perheeseen/ruokakuntaan tai joka ei ole kuljettajan valmentaja tai valmennettava urheilija maksetaan lisämatkustajan korvausta, ks. taulukko. o Bussia tai junaa käytettäessä korvataan matkalipun hinta taulukossa esitetyllä tavalla. Kilpailujen matkustus- ja majoituskäytännön sopiminen etukäteen o SM-kisojen ja halli-sm-kisojen matka- ja majoituskorvausten saamisen ehtona on, että matkajärjestelyt sovitaan etukäteen urheilijan ikäryhmävastaavan kanssa. o Urheilijat ilmoittavat itsensä kilpailuihin kilpailukalenterin kautta. o Ikäryhmävastaava vastaa kilpailujen osallistumisaksujen suorittamisesta. Valmentajan kulukorvaukset hänen toimiessaan urheilijan huoltajana o Valmentajalle maksetaan korvauksia SM-kisojen ja halli-sm-kisojen matkoista hänen toimiessaan urheilijan/urheilijoiden huoltajana, esim. autonkuljettajana. o Kisamatkoista, joissa huoltajana on ikäryhmävastaava, ei valmentajalle makseta kulukorvausta. o Jos urheilijalla on kaksi tai useampi valmentaja, niin urheilijakohtaisen kulukorvauksen määrä on sama kuin yhdelle valmentajalle maksettava (valmentajat voivat jakaa korvauksen keskenään). Leiritys o Edustusurheilijoiden SUL:n tai piirin järjestämien leirien omavastuuosuuden kuluja korvataan kesän SM-kilpailujen yksilölajien saavutusten perusteella, korvaukset taulukoissa. o Muiden leirien osalta mahdollinen NoU:n korvausosuus on aina sovittava etukäteen jaoston puheenjohtajan kanssa. o NoU:n korvaus koskee vain leirimaksuja, ei matkakuluja. Valmentajakoulutus o NoU maksaa seuraavat valmentajakoulutukset o Lasten yleisurheiluohjaajakurssi (0-taso) o Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi (I-taso) o Nuorisovalmentajatutkinto (II-taso) o Valmentajatutkinto (III-taso) o 0-ja I-tason kustannukset maksaa seura kokonaisuudessaan siltä osin mitä maksettavaa jää mahdollisten piirikompensaatioiden jälkeen. o II-ja III-tason tutkinnon korvaus edellyttää, että koulutetavalla valmentajalla on ryhmä tai ko. tason valmennusta edellyttävä urheilija(t) valmennettavanaan. Lähtökohtaisesti seura maksaa kustannuksista 2/3, sillä ainakin toistaiseksi Hämsyn piiri korvaa kustannuksista 1/3 mikäli valmentaja sitoutuu Hämsyn ehtoihin, joihin valmentajan odotetaan sitoutuvan myös. Seura hoitaa piirin osuuden hakemisen piiriltä. 2

3 o NoU:n maksama valmentajakoulutus edellyttää, että valmentaja koulutuksen jälkeen toimii kaksi kilpailukautta NoU:n hyväksi o Kustannuksista seura maksaa kurssimaksun osuuden joka pitää sisällään mahdolliset ruokailut ja majoitukset, jos on tarpeen. Ei muita etäkuluja. 4. URHEILIJAN SAAVUTUKSIIN PERUSTUVA HARRASTUSKULUKORVAUS, NS. BONUS Edustusurheilijoiden ja valmentajien bonukset o Edustusurheilijoille, heidän valmentajilleen sekä sisulisäikäisten valmentajille kesäkauden saavutuksiin perustuvien harrastuskulukorvausten (jäljempänä Bonusten ) muodostumisperusteet on esitetty jäljempänä olevissa taulukoissa. Bonusten ja leirikorvausten saamisen ehdot o Urheilijalle maksetaan luokkatuloksen bonus vain yhdestä lajista urheilijalle edullisimman vaihtoehdon mukaan. o Osallistuttava pm-kilpailuihin, seuraotteluihin sekä muihin seuran edustustehtäviin. Mahdollisesta edustusesteestä on ilmoitettava etukäteen perusteluineen jaoston puheenjohtajalle o Aikuisten luokkatuloksen bonus edellyttää osallistumista aikuisten pmkilpailuihin. o Viestijoukkueessa saavutetuista tuloksista maksetaan puolet tämän ohjeen summista, summa jaetaan joukkueen jäsenten kesken. Valmentaja(t) saa myös vastaavan korvauksen, mikäli joukkueessa on vähintään yksi valmennettava. o Korvauksia ei makseta hallikilpailujen saavutuksista. o Seuran virallista kilpailuasua ja tuuli-/verryttelypukua on käytettävä edustustehtävissä. o Valmentajan on aktiivisesti osallistuttava harjoituksiin koko harjoituskauden ajan. o Urheilijalle ei makseta kuluneen kauden bonuksia, jos urheilija siirtyy toiseen seuraan. Seurasiirtotapaksessa ei myöskään leirityksen korvauksia makseta. o Jos urheilijalla on kaksi tai useampi valmentaja, niin urheilijakohtaisen valmentajan bonuksen määrä on sama kuin yhdelle valmentajalle maksettava (valmentajat voivat jakaa korvauksen keskenään). o Oltava NoU:n jäsen, ts. seuran jäsenmaksu on maksettu. 5. MAHDOLLISET MUUT KORVAUKSET Edellä lueteltujen korvausten lisäksi jaosto voi tilanteen mukaan tukea urheilijaa tai valmentajaa muidenkin kulujen osalta, näitä voivat olla esim. o Välineiden hankintakustannukset o Kansalliset edustustehtävien kulukorvaukset o Leirityksen kulujen osittainen korvaaminen Mahdolliset korvaukset käsitellään tapaus tapaukselta. Edellytetään, että jaoston puheenjohtajaa informoidaan etukäteen ennen välinehankintaa, kilpailumatkaa, leiriä, tms. 3

4 6. YU-JAOSTON TOIMIJOILLE MAKSETTAVAT KULUKORVAUKSET YU-jaoston jäsenille ja muille toimijoille voidaan maksaa korvauksia, esim: o Kilometrikorvausta, joka on % verohallituksen km-korvauksesta o Osittaista päivä- tai ruokaraha o Puhelinkulujen korvausta o Muuta korvausta tilanteen mukaan Mahdolliset korvaukset tulee etukäteen sopia jaoston puheenjohtajan kanssa. Huom: YU-toiminta on vapaaehtoista harrastustoimintaa, periaatteena on, että korvauksia maksetaan vain tietyissä tilanteissa, ei yleisesti. 7. KORVAUSTEN ANOMINEN JA KÄYTETTÄVÄT KAAVAKKEET o SM-kisojen ja halli-sm-kisojen kuluja koskevat anomukset toimitetaan jaostolle viimeistään kuukauden kuluessa kilpailujen päättymisestä. Jos anomus toimitetaan määräajan jälkeen, niin jaostolla on oikeus alentaa maksettavaa korvausta tai kokonaisuudessaan evätä korvaus. o Bonuskorvauksia koskevat erittelyt toimitetaan jaostolle kilpailukauden loputtua, viimeistään lokakuun loppuun mennessä. o Bonusten lunastamiseksi tehtävät kuluerittelyt tositteineen toimitetaan jaostolle viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. o Bonukset maksetaan aikaisintaan joulukuun alkupuolella seurasiirtojen selvittyä o Muut korvausanomukset toimitetaan jaostolle mahdollisimman pian kulujen realisoitumisen jälkeen. o Urheilijan ja valmentajan bonukset maksetaan toiminnasta aiheituneiden kulujen perusteella. Kuluja ovat mm. leiritysten, harjoitusten ja kilpailuiden 1) Majoituskulut, osallistumismaksut 2) Matkaliput 3) Kilometrikorvaukset ja päivärahat 4) Välinehankinnat (ei kelpaa valmentajan kuluiksi) 5) Muut mahdolliset kulut Tässä lueteltua prioriteettijärjestystä tulisi noudattaa Bonusten lunastamisessa o Korvausperusteena kilometrikorvauksille ja päivärahoille voidaan käyttää verohallituksen voimassaolevia korvauksia (www.vero.fi) Korvausanomusten kaavakkeet o Kulukorvauskaavake o Urheilijan bonuskertymä o Valmentajan bonuskertymä o Alkuperäiset tositteet (kuitit) liitetään anomuksiin. Jos tositteita on useita, niin niistä laaditaan luettelo aikajärjestyksessä, jonka liitteeksi tositteet kiinnitetään. o Anomukset liitteineen toimitetaan rahastonhoitajalle paperilla, ei sähköisesti. 4

5 8. KULUKORVAUSTEN TARKISTAMINEN JA OHJEEN VOIMASSAOLOAIKA Yleisurheilujaosto tarkistaa ja päättää vuosittain tämän ohjeen korvaussummat käytettävissä olevien varojen mukaan. Ensimmäisenä käytettävissä olevat varat vaikuttavat Urheilijan saavutuksiin perustuviin bonuskorvauksiin ja mahdollisiin muihin korvauksiin. Jaosto voi rahatilanteen huomiooonottaen tehdä myös lyhytaikaisi muutoksen korvauskäytäntöön. Tarvittaessa ohjeesta julkaistaan uusi versio. 9 OHJEEN JAKELU Ohje on julkaistuna NoU:n nettisuvuilla ilman taulukoiden korvaussummia. Täydellinen ohje korvaussummineen on jaettu ja jaetaan tarvittaessa urheilijoille ja valmentajille. Kaavakkeet on saatavissa NoU:n nettisivuilta. Tämä ohje on voimassa allekirjoitupäivästä eteenpäin. Nokialla 11. maaliskuuta 2013 Esa Kivioja, YU-jaoston puheenjohtaja Jussi Rannikko, rahastonhoitaja Ikäryhmävastaavat Ikäryhmävastaavien nimet yhteystietoineen löytyvät NoU/Yleisurheilun nettisivuilta 5

6 MATKA- ja MAJOITUSKORVAUKSET: Koskevat SM-kisoja sekä Halli-SM-kisoja Tapahtuma Korvauksen saaja/määrä (euroa) urheilija Valmentaja Kalevan kisat Majoituskorvaus/vrk SM-kisat Halli-SM-kisat Ruokaraha Matkakorvaus, oma auto Matkakorvaus, bussi tai juna SM-kisat Halli-SM-kisat 7 7 SM-kisat 15cnt/km (tai halvin kulkuneuvo) 15cnt/km Halli-SM-kisat 8cnt/km (tai halvin kulkuneuvo) 8cnt/km Lisämatkustajan 2 cnt/hlö/km, max. 4 cnt/km. (koskee SM-kisoja sekä korvaus halli-sm-kisoja) Halli-SM-kisat Korvataan matkalipun hinta Halli-SM-kisat Korvataan puolet normaalihintaisesta matkalipusta. SAAVUTUSTEN MUKAISET BONUSKORVAUKSET: Koskevat urheilijoiden saavutuksia sarjoissa 17/19/22 ja yleinen Saavutus Korvauksen saaja/ määrä (euroa) Edustusurheilija Valmentaja Aikuisten SM-luokan tulos xxx xxx Aikuisten M-luokan tulos xxx xxx Aikuisten A-luokan tulos xxx xx Aikuisten B-luokan tulos xxx xx 17/19/22 sarjan A-luokan tulos xx xx SM-piste, yleinen sarja xx xx SM-piste, sarjat 17/19/22 xx xx Pm-piste x x LEIRITYS Korvauksen saaja/korvaus Tapahtuma Urheilija Valmentaja Nuorten maajoukkueleiri, alueleiri SM-kisasijoitus 1-3 SM-kisasijoitus Pistesija 4-> Korvaus puolet valmentajan korvauksesta NoU korvaa, max. xxx e/vuosi NoU korvaa 50%, max. xxx e/vuosi Mikäli leiritykseen osallistuvalla, tukikriteerit täyttävällä urheilijalla, ei ole henkilökohtaista valmentajaa, niin hänelle voidaan jaoston erillispäätöksellä myöntää täysimääräinen leirikorvaus. SM-pisteet o Sarjat M/N henkilökohtaiset lajit ja viestit, sekä M/N22 sarjojen henkilökohtaiset laji, 8 parhaalle: 9,7,6,5,4,3,2,1 pistettä o Sarjat M/N ja M/N22 maastojuoksun joukkuelajit, sarjojen M/N 19,17,16 kaikki lajit, 6 parhaalle 7,5,4,3,2,1 pistettä o Pm-pisteet o Sijoutuspisteet 1/2/3-sija 3,2,1 pistettä o Tulospisteet A/B/C-luokka 3,2,1 pistettä 6

7 KAAVAKKEET, saatavissa NoU:n nettisivuilta Kulukorvauskaavake Urheilijan bonuskertymä Valmentajan bonuskertymä Esimerkki tositteiden luettelosta 7

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus TaTU:n pelisääntökirja Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus Alkusanat TaTU:n missiona on olla kilpauintiseura, johon halutaan liittyä ja joka turvaa yksilölle mahdollisuuden kehittyä ja osallistua. Kilpauintiseurana

Lisätiedot

Nakkilan Vire. Toimintakäsikirja

Nakkilan Vire. Toimintakäsikirja Nakkilan Vire Toimintakäsikirja Päivitetty 3.2.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 SEURAN STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU... 5 2.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 2.2 Arvot... 5 2.3 Missio...

Lisätiedot

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Johdanto...4 Toiminnanperusperiaatteet...5 Missio...5 Visio2015...5 Arvot...5 Seuranorganisaatio...6 Johtokunnankokoonpanojavalinta...6

Lisätiedot

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ 7.3.2014 HEKE-TIIMI 20.3.2014 YT-RYHMÄ 27.3.2014 1 HALLITUS 15.5.2014 2 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14

TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 20.3.14 Laitilan Jyske, yleisurheilu Toimintaka sikirja Sisällysluettelo TOIMINTAKÄSIKIRJA YLEISURHEILUJAOSTO, LAITILAN JYSKE 1 1 Johdanto... 3 2 Seuran johtaminen, organisointi ja tehtäväkuvaukset... 3 2.1 Jaoston

Lisätiedot

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 12.1.2015 /TaTU:n hallitus

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 12.1.2015 /TaTU:n hallitus TaTU:n pelisääntökirja Päivitetty 12.1.2015 /TaTU:n hallitus Alkusanat TaTU:n missiona on olla kilpauintiseura, johon halutaan liittyä ja joka turvaa yksilölle mahdollisuuden kehittyä ja osallistua. Kilpauintiseurana

Lisätiedot

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU

Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Toimintakäsikirja LAPUAN VIRKIÄ/YLEISURHEILU Päivitetty 1.2. 2013 Priimaa yleisurheilua SISÄLLYS 1 JOHDANTO 5 2 SEURAN PERIAATTEET 6 2.1 Toiminta-ajatus 6 2.2 Arvolähtökohdat 6 2.3 Missio 6 2.4 Visio 6

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016

Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016 Ohjeet joukkueille kaudelle 2015-2016 1 RAISION LOIMU JUNIORIT, FINLAND Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 2 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi

Lisätiedot

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015

Ohjeet joukkueille. Raision Loimu Juniorit. kaudelle 2014-2015 Ohjeet joukkueille kaudelle 2014-2015 Raision Loimu Juniorit Montiskalankatu 7 Raisio, Finland - www.loimujunnut.fi - 1 1. Joukkueenjohtajan muistilista sivu 3 1.1 Jäsenmaksut sivu 3 1.2 Toimikausi sivu

Lisätiedot

SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT

SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT (Hyväksytty SUL:n liittovaltuustossa 28.11.2009; voimassa 1.1.2010 alkaen) SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT 1 Kilpailukelpoisuus Kilpailukelpoinen Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa

Lisätiedot

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT

KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT KILPA-AEROBICIN KILPAILU- JA VALMENNUSTOIMINNAN TAVOITTEET, PELISÄÄNNÖT JA VALMENNUSMAKSUT Päivitetty 10/2014 TAVOITTEET JNV:n tavoitteena on saada urheilijat nauttimaan urheilusta aikuisikään saakka.

Lisätiedot

Judoseura Sakura ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008

Judoseura Sakura ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Judoseura Sakura ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 3 1.1. HALLINTO 3 1.2. JÄSENISTÖ 3 1.3. EDUSTAJA 3 1.4. SEURAN JÄSENET MUISSA HALLINTOELIMISSÄ

Lisätiedot

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen

Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö 16.4.2015 alkaen Valmennussääntö ja siihen liittyvät periaatteet koskevat Järvenpään Taitoluistelijoiden kilpa- ja kehitysvalmennusryhmien luistelijoita (muodostelmajoukkueet, yksinluistelun

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry. Talousohjesääntö

Oulun Naisfutis ry. Talousohjesääntö Oulun Naisfutis ry Talousohjesääntö 2015 Sisällysluettelo Talousohjesääntö terminologia...3 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje...4 1.1 Johtokunta (Hallitus)...4 1.2 Seuran puheenjohtaja...4 1.3

Lisätiedot

SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT

SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT (Hyväksytty SUL:n liittovaltuustossa 28.11.2009; voimassa 1.1.2010 alkaen; päivitys 24.11.2012) SUOMEN URHEILULIITON EDUSTUSSÄÄNNÖT 1 Kilpailukelpoisuus Kilpailukelpoinen Suomen Urheiluliiton alaisessa

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Touhun Pojat Lauttasaari ry JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Touhun Pojat Lauttasaari ry. (ToPoLa)... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Harjoituspaikat... 2 1.3 ToPoLan hallitus

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013 30.9.2014 Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2013 20134 (1.10.2013 30.9.2014) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry

TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA Jyväskylän Kenttäurheilijat ry Päivitetty 3.5.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN PERIAATTEET... 4 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 4 1.2 ARVOT, MISSIO JA VISIO... 4 1.3 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 01-2015. Vielä kertaalleen kaikille TUrrelaisille Hyvää Uutta Vuotta 2015!

JÄSENTIEDOTE 01-2015. Vielä kertaalleen kaikille TUrrelaisille Hyvää Uutta Vuotta 2015! JÄSENTIEDOTE 01-2015 Vielä kertaalleen kaikille TUrrelaisille Hyvää Uutta Vuotta 2015! TU-38:n urheilutoiminta on jatkunut tuloksekkaana kaudella 2014. Yleisurheilun kilpailupuolella viime kaudella TU-

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE / KAUSITIEDOTE KEVÄT 2015

TOIMINTAOHJE / KAUSITIEDOTE KEVÄT 2015 1 TOIMINTAOHJE / KAUSITIEDOTE KEVÄT 2015 HAUKIPUTAAN HEITTO 2 Voimistelujaosto Sisällysluettelo Alkusanat... 4 1 Yleistä seurasta... 5 1.1 Haukiputaan Heitto... 5 1.1.1 Toiminta-ajatus... 6 1.1.2 Jaostot...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 23.11.2009. Uusin päivitys johtokunnan kokouksessa 19.2.2014. 1. YLEISTÄ Tähän ohjesääntöön on kirjattu JYPS:in taloudenhoidon

Lisätiedot

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013 Someron Esan uintijaosto toimintaohje Päivitetty tammikuussa 2013 Sisällysluettelo Someron Esan uintijaosto Seuran strategia Seuran visiot Eettiset linjaukset Käytännön tomintatavat Seuran toimintamuodot

Lisätiedot

KESÄ KÄYNTIIN TERVETULOA!

KESÄ KÄYNTIIN TERVETULOA! KESÄ KÄYNTIIN TERVETULOA! KESÄN 2013 TAVOITTEET SUL-SEURALUOKITTELUSSA kolmen parhaan seuran joukossa (2012 5.). SM-MENESTYKSEN KASVATTAMINEN Kalevan Maljassa 2012 oli tavoitteena vähintään sija 8, ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Taitoluistelijat

Hämeenlinnan Taitoluistelijat KAUSITIEDOTE 2015 2016 Uusi kausi alkaa, tervetuloa jälleen luistelemaan! Tähän tiedotteeseen on kerätty koko kauden kannalta tärkeää tietoa. Tutustu tiedotteeseen tarkasti ja säilytä se myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Seuraluokittelun pistelaskuohjeet

Seuraluokittelun pistelaskuohjeet Seuraluokittelun pistelaskuohjeet JOHDANTO Seuraluokittelusäännöt uudistettiin SUL:n liittovaltuustossa 22.4.2006. Uusitut säännöt astuivat voimaan vuoden 2007 pistelaskentakauden alusta. Suomen Urheiluliiton

Lisätiedot

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22)

Raision Nuorisokiekko ry PL 5 21201 RAISIO www.rnk.fi JOUKKUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ JA -OHJE 1(22) 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Raision Nuorisokiekko ry... 3 3. Organisaatio... 3 4. Hallinto... 5 4.1 Kokouskäytäntö... 5 4.1.1 Jäsenkokous... 5 4.1.2 Johtokunnankokous... 5 4.1.3 Jaostonkokous...

Lisätiedot