Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntajärjestöjen avustusohjeet"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta ( säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, Kohdeavustukset)

2 HEINOLAN KAUPUNKI Avustusohjeet 1(4) Urheilukatu HEINOLA LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET JA AVUSTUSPERUSTEET 1. PERUSAVUSTUS Liikuntajärjestöjen avustamisesta sekä palkitsemisesta päättää lautakunta ja kohdeavustuksista päättää ao. osastopäällikkö ( voimaan tulleen sivistystoimen johtosäännön päätösvaltataulukko, jonka kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) päättää perusavustuksista heinolalaisille urheilua-/liikuntaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille. Avustettava toiminta tulee olla liikuntatoimintaa. Perusavustus ilmoitetaan haettavaksi maaliskuun aikana kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Itä-Häme -lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Lisäksi liikuntapalvelujen rekisterissä oleville heinolalaisille urheiluseuroille lähetetään perusavustuksen hakemuslomake ja -ohjeet. Hakemukset liitteineen tulee jättää liikunta- ja kulttuurilautakunnalle. Perusavustus myönnetään kerran vuodessa. Perusavustuksen myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, millaisia palveluja seura tarjoaa kaupunkilaisille. Perusavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee hakemuksen liitteinä esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tarkastuskertomus edelliseltä vuodelta, sekä sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan. Lisäksi hakemuksessa tulee olla pyydetyt tiedot seuran jäsenistöstä, toiminnasta ja toimintamenoista sekä selvitys edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen käytöstä. Perusavustuksen jakamisessa otetaan huomioon seuraavat toimintatekijät: 1. Ohjattu harjoitustoiminta eri ikäryhmille, huomioidaan erityisesti nuorille järjestetty toiminta. 2. Seuran järjestämä kilpailutoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään kilpailutoimintaan. 3. Urheilusaavutukset eli harjoitus- ja kilpailutoiminnalla saavutetut tulokset ja menestyminen.

3 . HEINOLAN KAUPUNKI Avustusohjeet 2 4. Kuntoliikuntatoiminta, työ terveysliikunnan edistämiseksi ja toiminta liikuntapalvelujen järjestäjänä. 5. Seuran järjestämä koulutus- ja leiritoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään koulutus- ja leiritoimintaan 6. Seuran jäsenmäärä (jäsenmaksun suorittaneet), valmentajien ja ohjaajien määrä sekä jaostot, liikuntaryhmät ja toimintapaikat. Lisäksi erittely valmentajista ja ohjaajista (nimiluettelo) sekä valmennuskoulutustiedot ja valmennusryhmät 7. Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta. 8. Seuran järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys. Edellä mainitut kohdat on oltava seuran toimintakertomuksessa sekä toimintasuunnitelmassa käsiteltynä 2. OHJAAJA-AVUSTUKSET Liikuntatoimenjohtaja myöntää hakemuksesta heinolalaisille urheiluseuroille ohjaaja-avustusta liikunnan ohjaamiseen alle 18-vuotiaille enintään kahdesta (2) harjoituskerrasta viikossa yhtä harjoitusryhmää kohden edellyttäen, että kertaharjoitukseen osallistuu joukkuelajeissa vähintään 7 ja yksilölajeissa vähintään 5 ohjattavaa, tenniksessä, sulkapallossa ja squashissa kuitenkin vähintään 4 ohjattavaa. Seura voi anoa ohjaaja-avustusta joukkuelajeissa saman harjoitusryhmän kahdelle ohjaajalle, mikäli ryhmässä on alle 18-vuotiaita ohjattavia 17 tai enemmän. Yksilölajeissa voidaan liikuntatoimenjohtajan harkinnan mukaan suorittaa seuran anomuksesta ohjaaja-avustusta kahdelle ohjaajalle kun ryhmässä on alle 18-vuotiaota ohjattavia 10 tai enemmän. Ohjaaja-avustuksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että - ohjaaja on vähintään 15-vuotias - ohjaaja on suorittanut vähintään liikunnanohjauksen alkeiskurssin tai osallistunut liikuntatoimen järjestämälle ohjauskurssille - ohjaaja-avustuksesta on seuran nimissä tehty asianmukainen anomus avustuksen saamisesta ja siitä on liikuntatoimenjohtajan päätös - harjoituksen tulee olla ohjattu ja sen tulee kestää vähintään yhden (1) tunnin.

4 HEINOLAN KAUPUNKI Avustusohjeet 3 Ohjaaja-avustuksen suuruus on 1. tasolla (perustaso tai aik. C-valmentaja) 5 ja 2. tasolla (jatkokoulutustaso tai aik. B- tai A -valmentaja, liikunnanohjaajat, liikunnan- ja luokanopettajat) 7. Mikäli ohjaajalla on pitkäaikainen kokemus valmentajatehtävistä ja/tai ohjaajalla on merkittävä kilpa-/huippu-urheilijan tausta, liikuntatoimenjohtaja voi päättää ohjaaja-avustuksen maksamisesta Avustus maksetaan urheiluseuran tilille jälkikäteen neljän (4) kuukauden jaksoissa ohjaajan täyttämän harjoituspäiväkirjan perusteella. Kalenterivuoden vaihtuessa on ohjauspäiväkirja toimitettava viimeistään 5. päivänä tammikuuta liikuntatoimistoon laskentaa varten. Toimintaa valvoo liikuntatoimisto, jolla on oikeus tarkkailla harjoitusten pitoa. 3. KOHDEAVUSTUKSET Liikuntatoimenjohtaja päättää kohdeavustuksista kirjallisten hakemusten perusteella. Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon avustusta haetaan, kuitenkin viimeistään marraskuun loppuun mennessä 3.1. Osallistumisavustukset suurtapahtumiin/turnauksiin/leireille Kohdeavustuksia voidaan myöntää heinolalaisten seurojen ryhmien /joukkueiden osallistumisesta valtakunnallisiin suuriin urheilutapahtumiin, leireille ja turnauksiin. Samalle joukkueelle/ryhmälle voidaan myöntää osallistumisavustusta vain yhteen leiriin tai turnaukseen osallistumisesta kalenterivuodessa Valmentaja-/ohjaajakoulutusavustukset Avustus myönnetään valmentaja-/ohjaajakoulutukseen osallistuneiden osanottomaksuihin hakemusten perusteella maksettuja tositteita vastaan. Avustus myönnetään hakemuksien perusteella tapauskohtaisesti. Koulutusavustuksista päätettäessä pääsääntönä on, että saman henkilön kouluttamisen avustamiseen liikuntapalvelut osallistuu vain yhden kerran saman talousarviovuoden aikana.

5 HEINOLAN KAUPUNKI Avustusohjeet Kuntotempausavustukset Avustuksia voidaan myöntää kuntoliikuntatapahtumien järjestelykuluihin hakemuksen perusteella Suunnistuskartta-avustus Kartta-avustusta myönnetään hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti Avustukset yksityisten liikuntatilojen vuokraamiseen harjoituskäyttöön Heinolan urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea avustusta yksityisten liikuntatilojen vuokrakuluihin. Avustusta myönnetään hakemuksien perusteella tapauskohtaisesti. 4. URHEILIJOIDEN - JA VALMENTAJIEN PALKITSEMINEN palkitsee vuosittain ansioituneita urheilijoita ja valmentajia sekä harkintansa mukaan muita liikunnan ja urheilun parissa ansioituneita henkilöitä. päättää palkittavista urheiluseurojen ja liikuntatoimenjohtajan esityksen pohjalta. Voimassa olevat palkitsemissäännöt liitteenä nro 1.

6 HEINOLAN KAUPUNKI Liikuntatoimisto SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT URHEILUANSIOIDEN PALKITSEMISESTA 1. Urheilijoiden palkitseminen VUODEN URHEILIJA JA VUODEN NUORI URHEILIJA nimeää vuosittain seurojen esityksen pohjalta ja oman harkintansa mukaan VUODEN URHEILIJAN JA VUODEN NUOREN UR- HEILIJAN. Palkittavan tulee olla heinolalainen. Nimetty urheilija voi olla saavutuksiltaan paras, mutta valinnassa huomioidaan myös vuoden aikana tapahtunut kehitys. Vuoden urheilijaksi ja nuoreksi urheilijaksi voidaan nimetä myös joukkue, jossa enemmistö on heinolalaisia. ERI LAJIEN VUODEN URHEILIJAT nimeää seurojen esityksen pohjalta ja oman harkintansa mukaan kustakin urheilulajista vuoden urheilija. Valinnassa huomioidaan erityisesti parhaat saavutukset. Palkittavan tulee olla heinolalainen. MUUT PALKINNOT Vuoden urheilijoiden palkitsemisen yhteydessä palkitaan lisäksi kaikki SMkultamitalin ja sitä korkeamman mitalin saavuttaneet sekä maajoukkue- ja sitä korkeamman edustuksen saavuttaneet heinolalaiset urheilijat. 2. Valmentajan palkitseminen nimeää seurojen esityksen pohjalta ja oman harkintansa mukaan vuoden valmentajan. Valmentajan palkitsemisessa korostetaan erityisesti nuorisourheilun merkitystä ja arvostusta. 3. Tunnustuspalkinnot palkitsee vuosittain harkintansa mukaan urheilutoiminnassa ansioituneita henkilöitä kuten esim. seuratoimitsija, kuntoliikkuja, tiedottaja, luottamushenkilö yms. urheilun hyväksi pitkään työskennelleitä henkilöitä. Heinolalaiseksi urheilijaksi katsotaan henkilö, joka on ollut 1.1. palkitsemisvuonna Heinolassa kirjoilla. Vuoden nuorena urheilijana palkittavan henkilön yläikäraja on 18 vuotta, jonka hän on voinut täyttää palkitsemisvuoden aikana. LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset

Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT JA OHJEET 8.2.2012 Sisällys Sivu Avustuksia koskevat yleiset säännöt 3 5 Yleistä Tavoite Avustusmuodot Hakumenettely Päätös

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Sujuvampaa vapaa-aikaa

Sujuvampaa vapaa-aikaa Sujuvampaa vapaa-aikaa Tampereen kaupunkiseudun vapaa-aikatyöryhmä YTM Hirvonen Riika-Stiina Sisällys 1 Vapaa-aikaselvityksen taustat 1 1.1 Vapaa-aikaselvityksen tavoitteet 1 2 Kuntien nykyiset käytännöt

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot