Käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus käyttöliittymien, tietovirtojen ja teknologiaratkaisujen määrittelyssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus käyttöliittymien, tietovirtojen ja teknologiaratkaisujen määrittelyssä"

Transkriptio

1 Käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus käyttöliittymien, tietovirtojen ja teknologiaratkaisujen määrittelyssä Puunhankintaorganisaatioiden näkökulma Kuortaneen metsäsuunnitteluseminaari Tapio Räsänen 1

2 Aiheet 1. Puuhuollon suunnittelun ja ohjauksen tietotarpeet Muutoksia puuhuollossa ja teollisuuden toimintaympäristössä Metsävaratietojen käyttö 2. Informaatiopalvelujen kehittäminen Metsävaratietojärjestelmä Standardisoidut metsävara- ja metsäsuunnittelutiedot ja niiden käyttö Kehitysedellytysten luonti 2

3 1. Puuhuollon suunnittelun ja ohjauksen tietotarpeet Strateginen suunnittelu Tuotantojaksosuunnittelu 70 M Operatiivinen suunnittelu 3

4 Muutoksia puuhuollossa ja teollisuuden toimintaympäristössä puuta pitäisi hankkia kotimaasta reilusti enemmän kuin nykyisin puunkäytön lisäystavoitteet milj. m 3 /v pienentyvien tuontipuumäärien korvaaminen energiapuun hankintamäärien lisäykset hakkuiden rakenteen muutos (harvennukset, turvemaat, järeyden pieneneminen) niukkenevat korjuu-, kuljetus- ja metsänhoitoresurssit työvoiman ja yrittäjien pysyvyys alalla muutokset urakoinnin toimintamalleissa yrittäjillä laajemmat kokonaisuudet ja vastuut verkostoituminen metsänomistajakunnan rakennemuutos ja puunmyyntiaktiivisuus yhteiskunnan panostus metsätalouteen ja puuhuollon infrastruktuurin säilyttäminen operaatio- ja työmäärien lisääntyminen puun tehdashinnan nousu 4

5 Puunhankinta- ja metsänhoitotöiden tuottavuuden lisääminen Koneellistamisella ja korjuuteknologian kehittämisellä marginaalisia tuottavuusvaikutuksia Puun toimitusketjujen tehokkuus avainasemassa yrittäjien verkostoituminen ja erikoistuminen turhista toiminnoista eroon (mm. koneiden siirrot, työmaiden ketjutus) yrittäjille formalisoidut hankintalogistiikka- ja metsänhoitopalvelut laatujärjestelmät ja palvelujen laadun mittarit palveluiden avoimet ja toimivat markkinat koko puuhuoltoketjuun ajantasaiset ja riittävän tarkat puusto- ja olosuhdetiedot raaka-aineen ohjaus optimaalisimpaan käyttöön työohjelmien suunnittelu luotettavaan tietoon perustuen puukaupan helppous (mm. sähköiset palvelut) Sähköisten informaatiopalvelujen kehittäminen puuhuollon tueksi 5

6 Metsävaratietojen käyttö Strateginen / taktinen suunnittelu: alueelliset metsävaratiedot raaka-aineen saatavuus ja puuvirtojen suunnittelu tehdaskohtainen tuotannon suunnittelu organisaation puunhankinta-alueet ja niiden hakkuumahdollisuudet yleiset puuhuollon muutostilanteet esimerkkejä lähihistoriasta: metsäveromuutos, metsänhoitosuositusten muuttuminen, suojelualuevaraukset näköpiirissä: kotimaisen puunkäytön lisäämisen edellytykset puuhuollon infrastruktuurin suunnittelu ja investoinnit kuljetuslogistiset vaihtoehtolaskelmat, tiestön perusparannuskohteiden määrittäminen 6

7 Alueellisen metsävaratiedon vaatimukset ajantasaisuus ehdottoman tärkeää vuosittain päivitetyt metsävaratiedot ja hakkuumahdollisuuslaskelmat alueellinen joustavuus kunta- tai kunnanosakohtaista tietoa tarvitaan yhä useammin laskenta-alueet muodostettavissa tarpeen mukaan peruspuustotieto riittää perustarpeisiin, mutta puuston määrää ja rakennetta kuvaavista tiedoista pitää voida laskennallisesti tuottaa uutta informaatiota tarpeen mukaan tietolähteiden yhdistettävyys tärkeää, esim. ASY, tilastotieto ja omat tiedot 7

8 Puukauppa ja hankintalogistiikka: metsikkötason tieto ostettavien leimikoiden haku ja metsänomistajakontaktit toimintamallivaihtoehtoja hyväksytyille toimijoille avoin metsävaratietojen ja metsäsuunnittelun tietokanta teollisuuden omat kaukokartoitukseen perustuvat järjestelmät sähköiset palvelut metsänomistajille ja toimijoille tietojen hyödyntämiseksi standardisoidut kuvio- ja puustotiedot metsäsuunnittelusovelluksesta riippumatta leimikon puuston kuvaus puukauppaa ja puutavaralajivalintaa varten puutavaralajikohtaisten hakkuukertymien arviointi puulajikohtaiset läpimittajakaumat tarvitaan lähtötiedoksi puutavaralaji- ja katkontavaihtoehtojen simulointi hinnoittelun simulointi puukaupan yhteydessä tekniikka ja menetelmät puuston laadun yleistasoiseen kuvaukseen 8

9 Puulajeittaiset läpimittajakaumien estimaatit metsäsuunnittelun kuviotiedoissa mukana tai niistä malleilla muodostettavissa kuvatulkintamenetelmillä (yksinpuin tulkinta + mallit)

10 leimikon puumäärä- ja olosuhdetiedot työohjelmien laadintaan ja korjuun ketjutukseen korjuukelpoisuustietoon kiinnitettävä huomiota metsäsuunnittelussa työmaiden ajoitus ja koneiden valinta metsäenergian korjuupotentiaalin ja olosuhteiden arviointi yrittäjävetoisen toimintamallin erityispiirteet kaluston erilaisuus (ml. sovellukset) korjuuohjelmien operatiivinen suunnittelu ja ohjaus siirtymässä yrittäjille alue-/avainyrittäjillä pääsy yhtiön puunhankinnan tietojärjestelmiin onko palveluiden tilaajan tehtävä tarjota tietojärjestelmät toimittajalle? leimikkotiedot ja työohjeet standardimaisessa muodossa eri tilaajilta karttamerkinnät 10

11 Leimikkokartta 11

12 Asiakkaan tietojärjestelmä Internet Yrittäjän taloushallinto Laskutustiedot Puunhankinnan ja metsänhoitotöiden suunnitelmat Tilaukset leimikko- ja työmaatiedot katkonta-, kuljetus- ym. työohjeet kartta- ja paikkatiedot Resurssien ohjaus ja työohjelmat Toiminnan seuranta Tuotos- ja toimitustiedot Muut tiedonkäyttäjät - metsänomistajat - viranomaiset ym. Yrittäjien virtuaalitoimisto - Internetin kautta tapahtuva tietojen välitys - vapaa selailu, tallennus ja käyttö käyttöoikeuden haltijoilla (yrittäjät, asiakkaat, tilitoimistot jne.) - tietojen avoin esitystapa ja joustava siirto käyttäjien eri ohjelmistoihin; standardimuotoiset tiedot Yrittäjäverkosto

13 Metsänhoitotyöt: metsikkötason tieto metsäsuunnittelu- ja metsänhoitopalveluiden tarjoaminen metsänomistajille toteutus usein ostopalveluiden avulla (mm. metsäpalveluyrittäjät) palvelumarkkinoiden kehittymisen edellytykset yrittäjäkunnalla määritellyt ja formalisoidut palvelut töiden ja palveluiden tarjoajien kohtaaminen tietoverkoissa sanomastandardit sähköiseen tiedonsiirtoon liiketoimintaa palvelevat sanomat kuviotiedot ja toimenpide-ehdotukset (metsäsuunnitelmien käyttö) mobiiliteknologian hyödyntäminen työsuorite- ja palautetiedon käyttö työilmoitukset, laskutusperusteet, laatupalaute kuviotietojen päivitys kaukokartoitussovellusten kehittäminen taimikonhoitokohteiden hakuun laserkeilaus + digitaaliset ilmakuvat valmis tulkittu tieto käyttäjälle 13

14 2. Informaatiopalvelujen kehittäminen Metsävaratietojärjestelmä käytön pelisäännöt tuotteet ja palvelut Standardisoidut metsävara- ja metsäsuunnittelutiedot ja niiden käyttö tietosisällöt tiedonsiirtoteknologia palveluliiketoiminnassa käytettävät sanomat Kehitysedellytysten luonti 14

15 Metsäsuunnittelun tietokanta vain tilat, joilla metsäsuunnitelma ajantasaiset puustotiedot ja toimenpide-ehdotukset Työtietokanta kuviot, joilla toimenpideehdotus tiedot metsänomistajan luvalla suora käyttöoikeus kaikilla hyväksytyillä toimijoilla 15

16 Metsävaratietojen käytön pelisäännöt selviksi Kaikkien toimijoiden oltava tasaveroisessa asemassa tiedon saannin suhteen Tietosuojakysymyksiin, tietojen käyttöön ja hinnoitteluun selvät ja pitävät ratkaisut paikkatietoaineistojen käyttöä koskevan säädösmuutoshankkeen ei toivoisi hidastavan hankkeen toteutumista tarpeettomasti käytännön pelisäännöistä sopiminen metsäalan sisäisesti Tuotteiden ja palveluiden avoimet ja tasapuoliset markkinat metsäsuunnittelupalvelut tulkittu kaukokartoitustieto Toimijoiden osallistuminen toteutustiedon tuottamiseen järkevälle tasolle toimintamallien, teknologian ja tietostandardien kehittäminen, automaattiset toiminnot 16

17 Tuotteet ja palvelut kuviotason puusto- ja olosuhdetiedot tärkein tuote puunhankintaa ajatellen tietojen siirto metsänomistajan luvalla puukauppaa varten kuviotietojen siirto hoitosopimuksia varten puukaupan palvelut ostotarjousten vertailulaskenta ja hintasimulaattorit metsänhoitopalveluiden markkinapaikka toimijoille mahdollisuus hakea työkohteita tietokannasta metsänomistajille palveluiden osto sähköiset viranomaispalvelut metsätalouden ja luonnonhoidon neuvontapalvelut hakkuu- ja hoitotöiden vaihtoehtovertailut maisemasimulaattorit 17

18 Standardisoidut metsävara- ja metsäsuunnittelutiedot ja niiden käyttö leimikko- ja työkohdetiedon siirtyminen tietovarastosta käyttäjälle mahdollisimman vähin muutoksin ja toimenpitein lähtökohtana metsäsuunnittelun kuviotiedot tai tulkittu kaukokartoitustieto paikkatieto (GML), puusto- ja olosuhdetiedot, toimenpidetiedot, luontokohdetiedot puunhankinnan omat puukauppaa ja korjuuta koskevat lisätiedot tietosisältöjen yhtenäistäminen pääosin vakiintuneet käsitteet (historia, ohjeistot) teknologiaratkaisut tiedonsiirtoon tietokantojen välinen kommunikointi avoimet rajapinnat metsäkoneissa käytettäviin ohjelmistoihin sovelluskehittäjien tehtävä huolehtia ratkaisujen toimivuudesta XML esitystapaformaattina 18

19 palveluliiketoiminnassa käytettävät sanomat palvelukohtaisesti määritellyt sanomat e-business standardien hyödyntäminen, jos ovat toimivia XML -teknologiat riippumattomuus tietojärjestelmäarkkitehtuurista sovellusrajapinnat mm. käyttö mobiileissa päätelaitteissa liittymät puunhankintaketjussa käytettäviin ja kehitteillä oleviin sanomastandardeihin StanForD, papinet 19

20 Kehitysedellytysten luonti Julkisen metsävaratietojärjestelmän varaan rakentuva strategia yhteiskunnan rahoittama ja suunnittelema toimiiko hallintomallien vielä muuttuessa? toimiiko teknologiaratkaisujen kehittyessä? yksityiset toimijat käyttäjinä ja hyödyntäjinä Metsätaloudellisten palveluiden tuottajille ja käyttäjille annettava mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja toteutukseen palveluprosessien vaatimuksiin perustuvat teknologiaratkaisut Kehittämisen tueksi metsäalan toimijoiden keskinäinen yhdistys? virallisen etenemisen rinnalle käyttäjien näkemysten esille tuomiseksi liiketoimintamallien ja prosessien määrittelyt ja teknologiavaihtoehtojen kartoitus foorumi tietojen ja sanomien standardisointiin toimintamuotoina selvitykset, seminaarit, työryhmät ym. 20

21 Kiitos! 21

SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA

SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA Tapio Räsänen Metsätehon seminaari 8.5.2007 Metsävaratietojärjestelmien tulevaisuus 1 Aiheet 1. Puunhankinnan suunnittelun ja ohjauksen tietotarpeet strateginen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006 1 (17) METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011 Sisällysluettelo: 1. Maa- ja metsätalousministeriön konsernistrategia 2 1.1 Tausta 2 1.2 Yhteisen strategiatyön hyödyntäminen 2 1.3 Konsernistrategia 2 1.4

Lisätiedot

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 Tiivistelmä Metsäteollisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja lopputuotteiden kysynnässä tapahtuneiden muutosten vuoksi Suomen metsäteollisuuden rakenne uudistuu voimakkaasti.

Lisätiedot

Tehokas puuhuolto 2025. Työryhmä Pekka T. Rajala (pj.) Heikki Kääriäinen Olli Laitinen Timo Niemelä Heikki Pajuoja Jouni Väkevä Jarmo Hämäläinen

Tehokas puuhuolto 2025. Työryhmä Pekka T. Rajala (pj.) Heikki Kääriäinen Olli Laitinen Timo Niemelä Heikki Pajuoja Jouni Väkevä Jarmo Hämäläinen Tehokas puuhuolto 2025 Työryhmä Pekka T. Rajala (pj.) Heikki Kääriäinen Olli Laitinen Timo Niemelä Heikki Pajuoja Jouni Väkevä Jarmo Hämäläinen Työn tavoitteet Puunhankinnan ja puuntuotannon tavoitetilan

Lisätiedot

papinet FWS -sanomastandardi puutavaralogistiikkaan

papinet FWS -sanomastandardi puutavaralogistiikkaan papinet FWS -sanomastandardi puutavaralogistiikkaan Metsäteho Oy 6/2012 Tausta ja tavoite Puutavaralogistiikan sähköiseen sanomanvälitykseen on kansainvälisenä yhteistyönä valmistunut papinet Forest Wood

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA 1 Esipuhe Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Puulle ja metsäteollisuuden tuotteille on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tiedonsiirtotarpeet puuntuottamisen toiminnoissa

Tiedonsiirtotarpeet puuntuottamisen toiminnoissa Metsätehon raportti 147 15.5.2003 Tiedonsiirtotarpeet puuntuottamisen toiminnoissa Esiselvitys Markus Strandström Tapio Räsänen Tiedonsiirtotarpeet puuntuottamisen toiminnoissa Esiselvitys Markus Strandström

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Metsien käsittelyä koskevassa päätöksenteossa

Metsien käsittelyä koskevassa päätöksenteossa Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 Tieteen tori Jyrki Kangas, Janne Uuttera, Mikael Wathén, Esa Haapasalo, Risto Laamanen, Janne Soimasuo, Tapio Suutarla ja Esa Ärölä Käyttäjien näkökulmia uuden sukupolven

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.) ISSN 1795-150X Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa Anne Seppänen, Pertti Harstela

Lisätiedot

emetsä-verkkopalvelu puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjän työkaluna

emetsä-verkkopalvelu puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjän työkaluna Antti Kaukoranta emetsä-verkkopalvelu puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjän työkaluna Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 9.3.2006 Tekijä Antti Kaukoranta Nimeke

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:05 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.3.2005 työryhmän selvittämään metsäkeskusten

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Raportti Helsinki 25.2.2010 Copyright Indufor Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007 Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 12.10.2007 Tekijä Jussi Suurinkeroinen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

BITTEJÄ, MOTTEJA, MEGOJA Teollisuuden näkökulma sähköiseen asiointiin

BITTEJÄ, MOTTEJA, MEGOJA Teollisuuden näkökulma sähköiseen asiointiin BITTEJÄ, MOTTEJA, MEGOJA Teollisuuden näkökulma sähköiseen asiointiin 26.3.2013 Lahti UPM Metsä Samuli Hujo metsäasiakaspäällikkö Toimintaympäristön muutokset 1. Sähköisten palvelujen yleistyminen, datanatiivit

Lisätiedot

Puunhankinnan kehittäminen

Puunhankinnan kehittäminen 2003 Head Consulting Oy 11.06.2003 Puunhankinnan kehittäminen Loppuraportti 2003 Head Consulting Oy 2 Sisältö Projektin tausta, tavoitteet ja toteutus 3-11 Puutavara-autoilijoiden nykyinen liiketoiminta

Lisätiedot

Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki ISBN 978-951-40-2404-7 (PDF) ISBN 978-951-40-2405-4 (nid.) ISSN 1795-150X Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki PKM-tutkimusohjelman tulokset ja niiden hyödyntäminen Erkki Verkasalo ja Leena

Lisätiedot

Laserkeilausaineistojen käyttöönotto metsävaratietojen

Laserkeilausaineistojen käyttöönotto metsävaratietojen Teppo Hujala ja Juha Inkilä Metsävaratiedon vaikuttava hyödyntäminen lunastuvatko lupaukset? e e m t a Metsätiedon keruun ja hallinnan kokonaisuudistus Yksityismetsien tietoreformin monet vaikuttimet Laserkeilausaineistojen

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 MAANMITTAUSLAITOS 2012 26.1.2012 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot