Ajatuksia toiminnan suunnista vuodesta 2009 eteenpäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajatuksia toiminnan suunnista vuodesta 2009 eteenpäin"

Transkriptio

1 Ajatuksia toiminnan suunnista vuodesta 2009 eteenpäin

2 Toimintaperiaatteet Metsäteho tukee osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä. Toiminta perustuu tiiviiseen verkostoitumiseen. Rooliimme kuuluvat T&K-tarpeiden kartoitus ja jäsentäminen, tutkimuskonsortioiden kokoaminen sekä tapauskohtaisesti niiden koordinointi- ja toteutustehtävät. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat T&K-projektit, asiantuntijaselvitykset, seminaarit ja muu tiedotustoiminta.

3 Metsäalan kehittämisen toimintaympäristöä Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Ympäristönäkökohdat Metsien käyttö Sektorin imago Metsänomistusrakenne Puunkäyttö Puunhankinta Yhteiskunnan rahoitustuki Organisaatiot Metsätalouden työvoima Metsänhoidon tila Metsänhoitoperiaatteet Uusi teknologia Metsänhoidon kannattavuus

4 Toimintaympäristön muutosnäkymiä I Ilmastonmuutos uusiutuva energia ja energiatehokkuus myötätuulessa, korjuu- ja kuljetusolosuhteet heikkenevät, metsille/puulle lisäarvoa (hiilen sidonta, uusiutuvuus) Tuhoriskit lisääntyvät, (puuntuotos kasvaa) Metsäteollisuus Keskittyy, kuljetusmatkat, varastointi, terminaalit, kuljetusmuodot Mittaus automatisoituu, vastuut Infrastruktuuri Tiestö & tietoliikenneyhteydet (haja-asutusalueilla) vaativat erityishuomiota, metsäsektori ainoa laajaa peittoa tarvitseva käyttäjä väki erityisesti maaseudun haja-asutusalueilla vähenee Metsien käyttö Hakkuumahdollisuudet kasvavat, kotimaisen puun käyttö lisääntynee (ainespuu/energiapuu /biojalostamot) virkistys- ja luontomatkailun rooli kasvaa Metsänomistus ikääntyminen, kaupungistuminen, naisvaltaistuminen, pirstaloituminen, etääntyminen, taloudellinen merkitys laskee

5 Toimintaympäristön muutosnäkymiä II Metsätalouden organisaatiot väheneminen, oheneminen, yrittäjyys, ostopalvelut, verkostoituminen Metsätalouden työvoima Tarve kasvaa erityisesti metsäenergian myötä, tarjonta vähenee ja etääntyy, uudet työlajit täydentäviä? Metsänhoidon tila Rästejä taimikoiden ja nuorten metsien hoidossa Metsänhoidon kannattavuus laskussa Metsänhoitotrendit monimuotoistuu/pelkistyy (eriytyminen?) Puuntuottajat : ketjun hallinta, varma tulos, kerralla kuntoon, lyhyet kiertoajat, lannoitus, ojat/tiet kunnossa, ei piperrellä Toinen laita: minimisatsaus, laiminlyönnit, halvalla heitteille

6 Toimintaympäristön muutosnäkymiä III Puunhankinta Kotimaan hankintamäärät nousevat, laajavastuinen yrittäjyys yleistyy, integroitu korjuu nuorissa metsissä & kantojen ja hakkuutähteiden korjuu lisääntyvät, harvennusten/turvemaiden osuus kasvaa, kausivaihtelu uhkaa voimistua, mittausmenetelmät kehittyvät Sektorin imago investoinnit, infra, kehittäminen, koulutus, houkuttelevuus Uusi teknologia Tuo mahdollisuuksia: konenäkö, automatisointi, kaukokartoitus, paikkatietojärjestelmät, tietoverkot, metsäkoneiden tietojärjestelmät, tiedonvälityksen standardisointi, 2D ja 3D-laserit, etäisyyskamerat, Bioteknologia (esim. vesoittumisen esto) Ympäristönäkökohdat suojelu & monimuotoisuus edelleen tärkeitä, low impact logging/forestry (siisti jälki yms.) vaatimukset kasvussa Yhteiskunnan rahoitustuki metsätaloudelle Kemera

7 Toiminnan suunta: Mukautuva puuhuolto

8 Toiminnan painoalueet Puun saatavuus Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Metsänomistajakunnan rakenne Metsätalouden kannattavuus Resurssien hallinta Resurssien saatavuus ja osaaminen Metsätöiden tuottavuus Puuhuollon sanomastandardit Hankintalogistiikka Ympärivuotinen puun korjuu ja kuljetus Puutavaran mittaus ja laadun hallinta Harvennuspuun käyttökohteet ja korjuun kustannustehokkuus

9 Puun saatavuus Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet Kotimaan puunhankintaolosuhteiden kehitysnäkymät ja kustannusvaikutukset Energiapuun rooli ja korjuupotentiaali Metsätietovarastojen ja järjestelmien kehittämistarpeet ja mahdollisuudet Metsänomistajakunnan rakenne Metsäomistajakunnan muutos ja puunmyyntikäyttäytyminen Metsätalouden kannattavuus Metsänhoitotöiden kustannustehokkuus ja koneellistaminen Metsien käsittelyvaihtoehtojen taloudellisuus

10 Resurssien hallinta Resurssien saatavuus ja osaaminen Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Yrittäjyyden toimintaedellytykset Metsätöiden laadunhallinta ja koulutus Metsätöiden tuottavuus Tuottavuuden kehitys puunkorjuussa, kuljetuksessa ja metsänhoitotöissä Tietovarastot vuositilastointia, kannattavuusanalyysejä, resurssi- ja ympäristölaskentaa varten Kansainväliset tuottavuusvertailut Puunhankinnan energiatehokkuus Puuhuollon sanomastandardit Metsäkoneiden tiedonsiirto Puutavarakuljetusten sanomat Metsätietostandardi

11 Hankintalogistiikka Ympärivuotinen puun korjuu ja kuljetus Ilmastonmuutoksen vaikutukset Huonosti kantavien maiden puunkorjuumenetelmät Puutavaran autokuljetuskalusto ja tieverkon kunto Kuljetuslogistiikka ja kuljetusmuodot Puutavaran mittaus ja laadun hallinta Kuormainvaakamittauksen käyttöönotto Puuta koskettamaton hakkuukonemittaus Hakkuukoneen mittausjärjestelmät kuvion puustotiedon hallinnassa Puun kosteuden/kuivamassan mittaus Energiapuun mittausmenetelmät Mittausinformaation hallinta Harvennuspuun käyttökohteet ja korjuun kustannustehokkuus Aines- ja energiapuun integroitu korjuu Energiapuun tuotantoketjut ja niiden kilpailukyky

12 Henkilöstö Toimitusjohtaja, MMT, VTM Heikki Pajuoja - Yhtiöhallinto - Tutkimusyhteistyö - Metsäteollisuuden toimintaympäristö - Kansainväliset metsäasiat Sihteeri, yo. merk. Marketta Gustafsson - Julkaisut ja kurssit - Toimistopalvelut - Johdon sihteeri Tutkimuspäällikkö, MH Jarmo Hämäläinen - Toimitusjohtajan sijainen - Puuhuollon toimintaedellytykset Erikoistutkija, MMT, VTM Arto Kariniemi - Puuhuollon resurssit ja tuottavuus - Puunkorjuun ja kuljetuksen tilastot - Viestintä ja tuotteistaminen Systeemisuunnittelija, LuK Sirkka Keskinen - Tilastollinen tietojenkäsittely - Systeemisuunnittelu - Paikkatietojärjestelmät Erikoistutkija, MML Antti Korpilahti - Puun korjuu-, kuljetus- ja käsittelytekniikat - Puun mittaus ja laadun määritys Erikoistutkija, MMT, KTM Kalle Kärhä - Puun korjuutekniikka - Nuorten metsien käsittely - Metsäenergia Tutkija, MMM Timo Melkas - Puutavaran mittaus - Metsävaratiedon hallinta Tutkija, MMM Asko Poikela - Puunkorjuun tuottavuus - Kustannukset ja resurssit Erikoistutkija, MMM Tapio Räsänen - Metsävarat ja hakkuumahdollisuudet - Puutavaralogistiikka - Puunhankinnan suunnittelu Systeemisuunnittelija, FM Juha-Antti Sorsa - Puunhankinnan suunnittelu - Metsätehon tietojärjestelmät - Systeemisuunnittelu ja ohjelmointi Tutkija, MMM Markus Strandström - Puuntuotantoketjujen hallinta ja taloudellisuus - Ympäristönäkökohdat metsätaloudessa - Metsänhoidon tilastot

13 Osakkaat Harvestia Oy Järvi-Suomen Uittoyhdistys Koskitukki Oy Kuhmo Oy Metsähallitus Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y.

14 Hallitus Puheenjohtaja Resurssijohtaja Esa Ojala Stora Enso Oyj (Metsäpäällikkö Jorma Länsitalo) Varapuheenjohtaja Kehitysjohtaja Esa Korhonen UPM-Kymmene Oyj (Metsäpäällikkö Sixten Sunabacka) Johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry (Asiantuntija Jouni Väkevä) Metsätalouden johtaja Hannu Jokinen Metsähallitus (Hankintajohtaja Jussi Kumpula) Suunnittelujohtaja Tero Rautolahti Metsäliitto Osuuskunta (Kehittämispäällikkö Risto Lilleberg) Varatoimitusjohtaja Hannu Virranniemi Pölkky Oy (Hankintapäällikkö Jouni Vantaala) Koskitukki Oy

15 Tutkimustoimikunta Jyri Schildt Puheenjohtaja UPM-Kymmene Oyj Jäsenet Samuli Hujo UPM-Kymmene Oyj Timo Hänninen Stora Enso Oyj Tore Högnäs Metsähallitus Kari Immonen Yksityismetsätalouden Työnantajat ry Risto Lilleberg Metsäliitto Osuuskunta Jari Mutanen Stora Enso Oyj Tero Rautolahti Metsäliitto Osuuskunta Asiantuntijajäsenet Jussi Joensuu Koskitukki Oy Kari Mutka Vapo Oy Ilkka Purhonen Järvi-Suomen uittoyhdistys Jouni Väkevä Metsäteollisuus ry

16 Oikealla uralla puuhuollon kehittämisessä vuodesta 1945

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 Tiivistelmä Metsäteollisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja lopputuotteiden kysynnässä tapahtuneiden muutosten vuoksi Suomen metsäteollisuuden rakenne uudistuu voimakkaasti.

Lisätiedot

Metsänhoidon koneellistaminen

Metsänhoidon koneellistaminen Metsätehon raportti 206 23.6.2009 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Metsänhoidon koneellistaminen Visio ja T&K-ohjelma Markus Strandström Jarmo Hämäläinen Heikki Pajuoja Metsäteho

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA

Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa PUUTAVARALOGISTIIKKA 2020 -KEHITTÄMISVISIO JA T&K-OHJELMA 1 Esipuhe Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Puulle ja metsäteollisuuden tuotteille on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tehokas puuhuolto 2025. Työryhmä Pekka T. Rajala (pj.) Heikki Kääriäinen Olli Laitinen Timo Niemelä Heikki Pajuoja Jouni Väkevä Jarmo Hämäläinen

Tehokas puuhuolto 2025. Työryhmä Pekka T. Rajala (pj.) Heikki Kääriäinen Olli Laitinen Timo Niemelä Heikki Pajuoja Jouni Väkevä Jarmo Hämäläinen Tehokas puuhuolto 2025 Työryhmä Pekka T. Rajala (pj.) Heikki Kääriäinen Olli Laitinen Timo Niemelä Heikki Pajuoja Jouni Väkevä Jarmo Hämäläinen Työn tavoitteet Puunhankinnan ja puuntuotannon tavoitetilan

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus

Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä

Kansallinen metsäohjelma 2015. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä 1 MIKSI UUSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö. Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa. Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Metsätalouden yrittäjätoiminnan kehittäminen Suomessa Raportti Helsinki 25.2.2010 Copyright Indufor Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet

Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle ja toimenpidetarpeet 1 Esityksen sisältö: 1. Alemman tieverkon merkitys puuhuollolle 2. Tiestön kunto 3. Toimenpidetarpeet 4. Äänekosken biotuotetehtaan puulogistiikka

Lisätiedot

Liite 1 KMO 2015/Työryhmä 1 Kokous 17.8.2007. Käsitelty myös puheenjohtajan ja sihteerien palaverissa 31.8. 2007

Liite 1 KMO 2015/Työryhmä 1 Kokous 17.8.2007. Käsitelty myös puheenjohtajan ja sihteerien palaverissa 31.8. 2007 KMO 2015 METSÄSEKTORIN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET Käsitteet Tavoite Sanallisesti ilmaistu tavoite, joka on menestystekijän kannalta keskeinen. Vaikuttavuusmittari Mittaa ohjelman toimenpiteiden pitkän

Lisätiedot

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Jouni Pykäläinen Metsämonex Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu puhelin: 050 373 9188 sähköposti: jouni.pykalainen@metsamonex.fi Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä?

Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? 1(58) Metsäpoliittinen selonteko Mihin yhteiskunta tarvitsee metsiä? Yhteenveto Hallitus antaa vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon. Valmistelua pohjustettiin työpajoilla, joissa

Lisätiedot

Käsikirjoitus Arto Kariniemi Metsäteho Oy Juha Rajamäki Metsäteho Oy

Käsikirjoitus Arto Kariniemi Metsäteho Oy Juha Rajamäki Metsäteho Oy Käsikirjoitus Arto Kariniemi Metsäteho Oy Juha Rajamäki Metsäteho Oy Asiantuntijat Kari Immonen (pj.) Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. Tore Högnäs Metsähallitus Martti Kattainen Enso Oyj, Metsäosasto

Lisätiedot

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne

Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Metsäkoneyrittämisen taloustilanne Arto Rummukainen Jarmo Mikkola Markku Penttinen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Koneyrittäjien Syysriihi Rovaniemi 30.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA

SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA SUUNNITTELUTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN PUUNHANKINNASSA Tapio Räsänen Metsätehon seminaari 8.5.2007 Metsävaratietojärjestelmien tulevaisuus 1 Aiheet 1. Puunhankinnan suunnittelun ja ohjauksen tietotarpeet strateginen

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Etelä-Savo 6. 8.10.2004

Etelä-Savo 6. 8.10.2004 18 Kirkkonummi 22.9.2004 Etelä-Savo 6. 8.10.2004 PMA 18 3 18 Seminaarijakso Kirkkonummi 22.9.2004 Maastojakso Etelä-Savo 6. 8.10.2004 Toimittajat Katja Turunen, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot

PUUNTUOTANNON JA -KORJUUN TULEVAISUUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumi työryhmäraportti Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä

PUUNTUOTANNON JA -KORJUUN TULEVAISUUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumi työryhmäraportti Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä PUUNTUOTANNON JA -KORJUUN TULEVAISUUS Metsäalan tulevaisuusfoorumi työryhmäraportti Metsänhoidon ja metsäteknologian yhdistetty työryhmä Kolström, T. & Harstela, P. (toim.) Joensuun yliopisto Metsätieteellinen

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Metsätehon raportti 46 16.2.1998 Konsortiohanke: A.Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso

Lisätiedot