kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen (v )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen (v. 2009-2011)"

Transkriptio

1 Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimusja kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen (v ) Metsäpalveluyritysten verkottuminen taimituotantoon (Metsätaimitarhapäivät it äi ) ) MMM Ville Kankaanhuhta, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä metsänhoidon teknologian tutkijaryhmä Metsänhoidon teknis-taloudellisten ongelmien ratkaisu: metsänhoitopalveluiden tuottamisen arvoketjut, työn organisointi, logistiikka, laadun hallinta ja metsänhoitotöiden koneellistaminen. Puuntuotannon arvoketju: taimituotanto, taimihuolto, metsänviljely, taimikonhoito ik it ja muut metsänhoitotyöt. t Tuotantotalous, liiketaloustiede, markkinointi sekä tieto- teto ja viestintäteknologia. täte og Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

3 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus- ja kehittämisverkoston toimijat Päämääränä: vipinää v lähtien. Valmius metsänhoidon teknologian tutkimus- ja kehittämispalvelujen tarjoamiseen koko maassa. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Metla Opiskelijat Mikkelin AMK MP -yritys(2) Savon ammattija aikuisopisto, Toivala MP -yritys(1) Verkosto MP -yritys (3) MP -yritys(4) Opiskelijat MP -yritys (6) MP -yritys (5) MP -yritys (7) Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

4 Metsänhoitopalvelut -portaali ja projektit > Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto (v ). Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen (v. 2010). Maanmuokkauksen laadun hallinta (v ). 2010). NeoSilvix - Aistin- ja ohjaustekniikan kehittäminen koneelliseen metsänhoitoon ja energiapuun korjuuseen (v ). Evaluation of the productivity and cost-efficiency of machines developed for tree planting and pre-commercial thinning (v )

5 Muutokset luovat uusia mahdollisuuksia yrittäjille (PESTE) Poliittiset ja yhteiskunnalliset (Politics): EU -säädökset, hankintalaki, kilpailulainsäädäntö? Metsälainsäädäntö ja alan organisaatiomuutokset? Taloudelliset lli (Economics): Maailmantalous, EU:n taloustilanne ja julkinen rahoitus? Metsäalan rakennemuutos? Yhteiskunta ja sosiaaliset muutokset (Society): Ikääntyminen, kaupunkilaistuminen: metsänomistusrakenteen muutos? Varallisuustaso, kulutuskäyttäytyminen, hoivapalvelujen maksaminen: tarve myydä metsää ja tarve metsäomaisuudenhoitopalveluihin? Teknologinen kehitys (Technology): Laserkeilaus ja metsäsuunnittelun muutos. Palvelutyyppejä esim: metsäsuunnitelmien päivityspalvelut ja metsäomaisuuden vuosihuolto, metsänhoitotöiden töid ajoitus ja päätöksentekolaskelmat, t k k l t puukaupan valmistelupalvelut jne. Metsänhoidon koneellistaminen sekä metsänhoidon ja taimituotannon menetelmät. Ekologia ja ympäristö (Environment): ilmastonmuutos, biotalous, myrskytuhot, myyrätuhot?

6 Metsäpalveluyrittäjäverkostot taimituottajien kumppaneina Metsäpalveluverkoston tarjooma ja asiakas: Metsäpalvelut metsänviljelymateriaalista, yksittäisistä työlajeista ja suunnittelupalveluista aina täyden palvelun paketteihin. Asiakas: Yksityiset metsänomistajat, kunnat/kaupungit ja yhteisöt. Metsänhoitoyhdistysten y ja firmojen alihankinta: kumppanuudet. Metsähallitus. Mahdollistavia tekijöitä: Metsäalalla tapahtuvat rakenteelliset muutokset. Metsäsuunnittelujärjestelmien muutokset. Hankintalainsäädäntö (kunnat/kaupungit, yhteisöt). Etuja: Verkosto pystyy tarjoamaan laajan tarjooman asiakkaille ill hyödyntäen joustavasti jäsentensä vahvuuksia ja resursseja. Haasteita: Alussa markkinointi ja verkoston pelisääntöjen sopiminen. Resurssien ja tiedon hallinta, toiminnan ohjaus ja tietojärjestelmät.

7 Tieto- ja viestintäteknologian (= ICT) hyödyntäminen metsäpalveluverkostoissa (pilotointeja ) Näkökulmana liiketoiminnan ja ICT:n kehittäminen rinnakkain etsien ratkaisuja merkittävimpiin toiminnan pullonkauloihin : Mitkä ICT:tä hyödyntävät toimintamallit tuovat esim. selkeitä kustannussäästöjä tai palvelutuotteiden laadun paranemista? Tietointensiivisiä metsäpalveluprosesseja (esim.): Taimien i varastointi ti ja toimitusketjut it tj t eri ikasvukauden k aikoina i (esim. 5 eri kasvuvaiheessa olevaa kasvatuserää kesässä). Maanmuokkauksen toiminnanohjaus (ajoitus ja resurssit). Istutustyön, etenkin koneistutusten, toiminnanohjaus yhdistettynä taimitoimituksiin. Laadun hallinta istutustyössä, maanmuokkauksessa ja taimikonhoidossa (paluutieto kuviolta) sekä palvelupakettien takuut. Metsäsuunnittelutiedon päivitys metsuri/konetyön yhteydessä (paluutieto kuviolta). Asiakkuuksien ja operatiivisen metsäsuunnittelun tiedon hallinta (markkinointi, päätöksenteko ja ajoitus). Tiedon hallinta ja analysointi: Miten kehittää toimintaa jatkossa?

8 Taimituottajan taimet istutettuna palvelu, jossa metsäpalveluyrittäjä on kumppanina Palvelutuote ja asiakas: Ei myydä pelkästään taimia, vaan taimet istutettuna (havaintoja toteutuksesta Suomessa myös ulkomaisella työvoimalla). Asiakkaat: metsänhoitoyhdistykset, yksityiset metsänomistajat, yhteisöt, kunnat/kaupungit, jne. Mahdollistavia tekijöitä: Metsänhoitoyhdistysten resurssipula. Omatoimisten metsänomistajien väheneminen. Jäljellä olevien maatilametsänomistajien kevätkiireiden lisääntyminen. Etuja: Vähemmän liikkuvia osia toimintaprosessissa. Toimitusketjun ja palvelun laadun hallinta helpompaa. Haasteita: Markkinointi i suoraan metsänomistajille t myytäessä. ä Tuontityövoiman koulutus, opastus, työnjohto ja laaduntarkkailu.

9 Metsäpalveluyrittäjät alue-/istutuskoneyrittäjien kumppaneina Palvelutuote ja asiakas: Istutuskoneyrittäjä ottaa hoitaakseen tietyn alueen istutukset, jolloin hän tarvitsee pienten uudistusalojen manu -istutuksiin avukseen metsäpalveluyrittäjäkumppanin. Asiakas: Metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritysten metsäpalveluorganisaatiot, l ti t metsähallitus jne. Mahdollistavia tekijöitä: Työvoimapula metsureista. Koneistutuksen yleistyminen. Taimierät läpi kesän istutukseen/koneistutukseen. Etuja: Pystytään hyödyntämään koneyrittäjän taimiterminaalia. Tuotettavien taimierien täysimääräinen hyödyntäminen. Palveluprosessissa/toimitusketjussa vähemmän liikkuvia osia. Haasteita: Taimituotannon käynnistäminen kone/kesäistutukseen.

10 Kysymyksiä / kommentteja? Kiitos!

metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011

metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011 Laatutyön menetelmät ete ätja vaikuttavuus uus metsänhoidossa Ville Kankaanhuhta Kajaani 18.11.2011 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus tkim ja kehittämisverkostoerkosto

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.) ISSN 1795-150X Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa Anne Seppänen, Pertti Harstela

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa Tuotteistamisen tuskaa tuskaa Tuotteistamisen Metsäosaamisen vienti vienti Metsäosaamisen Metlan nnäkökulmasta Metlan äkökulmasta tutkimusjohtaja Leena Leena Paavilainen Paavilainen tutkimusjohtaja Suomen

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea ISBN 978-951-40-2264-7 (PDF) ISBN 978-951-40-2263-0 (nid.) ISSN 1795-150X Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea Teppo Hujala, Mikko

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTA Laatijat

YRITYSTOIMINTA Laatijat T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU PORTFOLIO YRITYSTOIMINTA Laatijat Metsätalouden koulutusohjelma Marraskuu 2009 T AMPERE 2009 JOHDANTO Tämä on Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden yritystoiminnan kurssin

Lisätiedot

Metsäbiomassasta uusia tuotteita -seminaari 18.11.2009 Työpajat

Metsäbiomassasta uusia tuotteita -seminaari 18.11.2009 Työpajat 1 Metsäbiomassasta uusia tuotteita -seminaari 18.11.2009 Työpajat Metsäbiomassasta uusia tuotteita -seminaarissa järjestettiin tunnin pituinen työpaja, jossa pyrittiin: etsimään keinoja, joilla saadaan

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Miikka Mäenpää KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Kesäkuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 2.6.2006 Tekijä Miikka Mäenpää

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite METSÄN uusi aika kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola, 2008.

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot