Metsätietojen standardointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätietojen standardointi"

Transkriptio

1

2 Metsätietojen standardointi

3 Metsätietojen standardointi Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä standardointityöllä edistetään metsäalan tietojärjestelmien yhteensopivuutta Standardointi on toteutettu laajapohjaisena organisaatioiden välisenä yhteistyönä Työssä tuotetaan metsäalan toimijoiden käyttöön XMLskeemamäärittelyjä Standardit helpottavat organisaatioiden yhteistyötä sekä tehostavat metsätalouden toimintaa

4 Työnjako Maa- ja metsätalousministeriö johtaa metsätietojen standardointityön ohjausryhmää 2012 organisaatiouudistuksessa päävastuu työstä siirtyi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta Suomen metsäkeskukselle, mutta Tapio jatkaa valmistelutyöryhmän vetämistä 2013 XML-skeemojen kirjoitus ja konsultointi kilpailutettiin, Bitcomp Oy jatkaa konsulttina ainakin vuoden 2015 loppuun Standardeja hyödyntävät organisaatiot osallistuvat standardointiyhteistyöhön vapaaehtoisuuden pohjalta

5 Ohjausryhmän kokoonpano ja työskentely Kokoonpano Puheenjohtajana Niina Rissanen, ylitarkastaja, MMM Tapio Räsänen, erikoistutkija, Metsäteho Oy Reijo Mykkänen, toimitusjohtaja, Oy Silvadata Ab Jorma Jyrkilä, metsätietopäällikkö, Suomen metsäkeskus Eero Mikkola, varttunut tutkija, Metsäntutkimuslaitos Henry Schneider, Metsävarat ja metsäekonomia -yksikön johtaja, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Ismo Minkkinen, tietohallintopäällikkö, Suomen metsäkeskus Risto Laamanen, tietojärjestelmäpäällikkö, Metsähallitus Työskentely Toiminnasta ja koolle kutsumisesta vastaa Suomen metsäkeskus Päättää standardointityön työohjelman kullekin vuodelle Hyväksyy standardikokonaisuudet ja niihin tehtävät muutokset

6 Valmistelutyöryhmä Valmistelutyöryhmää johtaa Tapion metsätietoasiantuntija Ari Kotiharju Kokoontuu aiheittain vaihtuvalla kokoonpanolla Valmistelutyöryhmä kehittää standardien XML-skeemat valmiiksi ja esittää ne ohjausryhmän hyväksyttäviksi Valmiit standardit sekä uudet työversiot löytyvät osoitteesta

7 Valmistelutyöryhmän toimintaan osallistuneita organisaatioita Arbonaut, Biowatti, Bitcomp, Blomkartta, Fifth Element, Maanmittauslaitos, Metsä Group, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Metsäteho, MTK, Piimega, Savcor, Silvadata, Simosol, Stora Enso, Suomen metsäkeskus, Tapio, Terratec, Tieto, Tornator, UPM

8 Valmiita XML-standardeja Kuviomuotoinen metsävaratieto Erityispiirretiedot (eivät noudata kuviorajoja) Hila- ja mikrokuviomuotoinen metsävaratieto Puukaupan hintaja määrätilastotietojen standardi Puu- ja metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardikokonaisuus Tarkastustietojen standardi Kuviomuotoisten metsävaratietojen päivityssanomat

9 Tulevia töitä Puunkorjuuseen ja metsänhoitotöiden teettämiseen liittyvien standardien toteutus on parhaillaan käynnissä ja ne valmistuvat syksyn 2013 aikana Metsälain muutoksen yhteydessä on tarkoitus standardoida uuden metsänkäyttöilmoituksen tietosisältö ja ottaa uusi standardi käyttöön 2014 Suunnitteilla on kehittää standardi metsänhoitotöiden tilastotietojen keruuseen Jatkuvasti kartoitetaan uusia standardointitarpeita sekä käsitellään ja toteutetaan valmiiden standardien päivityksiä

10

11 Standardoinnin sovelluksia

12 Tuotantokäytössä olevia sovelluksia Suomen metsäkeskuksen Aarni-metsävaratietojärjestelmä Metsään.fi-palvelu Suomen metsäkeskuksen Virta-tarkastusjärjestelmä Tapio ForestKIT Metlan Puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen vastaanottorajapinta Maanmittauslaitoksen JAKOkii-tietojärjestelmä MTK:n Puumarkkinat.fi Savcor ERP raaka-ainehallinta Stora Enso Metsän LYNX-metsävaratietojärjestelmä Silvadatan Silva-Metsävara-ohjelma UPM-Kymmene Oyj:n For-IT Tornator Oyj:n TornaApps toiminnanohjausjärjestelmä

13 Rakenteilla olevia sovelluksia Suomen metsäkeskuksen Riistavahinkorekisteri-rajapinta Fifth Element Oy:n WoodForce

14 Aarni-metsävaratietojärjestelmä Suomen metsäkeskuksen yksityismetsien metsävaratiedon ylläpitojärjestelmä Inventointikierto 10 vuotta ja jatkuva ajantasaistus Kattavuus ½ yksityismetsien pinta-alasta, ¾ vuoden 2015 loppuun mennessä. Käyttäjinä Metsäkeskuksen henkilöstö Standardin mukaisten siirtotiedostojen luku- ja kirjoitusominaisuudet Standardiominaisuudet otettu käyttöön kirjoituksen osalta helmikuussa 2012 ja lukemisen osalta syyskuussa 2013 Järjestelmän toteuttaja Tieto Oyj. Metsätietoasiantuntija Esko Välimäki,

15 Metsään.fi Suomen metsäkeskuksen sähköinen asiointipalvelu Käyttäjinä metsänomistajat ja metsäalan toimijat Standardin mukaisten siirtotiedostojen kirjoitusominaisuudet Standardiominaisuudet otettu käyttöön marraskuussa 2013 Järjestelmän toteuttaja Affecto Oyj Metsävara-asiantuntija Juha Inkilä,

16 Verkkosovellus metsäsuunnitteluun ja metsävarojen hallintaan Metsäpalveluyrittäjille, kaupungeille, kunnille, seurakunnille, oppilaitoksille, yhteismetsille sekä muille metsänomistajille, jotka haluavat itse hallita metsäomaisuutensa tietoja. Toteutettu Tapion ja Bitcomp Oy:n yhteistyönä Standardiominaisuudet otettu käyttöön kesällä 2013 Metsävara-asiantuntija Mikko Nurmi

17 Metlan Puukaupan tilastotietojen vastaanottorajapinta Rajapinta ottaa vastaan yrityskohtaista puukauppatietoa kuukausittain julkaistavaa yksityismetsien puukauppatilastoa varten Käyttäjinä puukauppaa tekevät sahat Omistaja ja toteuttaja on Metla Standardiominaisuudet otettu käyttöön helmikuussa 2013 Varttunut tutkija Aarre Peltola,

18 Puumarkkinat.fi Käyttötarkoituksena myytävän puun markkinointi Käyttäjäkuntana metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset ja puunostajat Omistaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Toteuttaja Silvadata Oy Standardiominaisuudet otettu käyttöön helmikuussa 2013 Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, ja tuotepäällikkö Sauli Hartikainen, PEFC/

19 Maanmittauslaitoksen JAKOkii-sovellus JAKOkii-järjestelmä on Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimitusten tuotantojärjestelmä Laitos käyttää metsävaratietostandardin mukaisia tietoja JAKOkii-sovelluksella tehtyjen kiinteistötoimituksien metsän arvonmäärityksissä. JAKOa käyttävät Maanmittauslaitoksen työntekijät Metsävaratietostandardin mukainen tietojen luku on valmistui keväällä 2013 Lisätietoja: Johtava asiantuntija Esa Ärölä, Johtava sovellusasiantuntija Mikko Peltokorpi,

20 Oy Silvadata Ab - Revontulentie 8 C Espoo

21 UPM:N FOR-IT Järjestelmä UPM-Kymmene Oyj:n For-IT, kiinteistöt ja metsätalous Sovelluksen käyttötarkoitus UPM:n omien kiinteistöjen ja metsäpalveluasiakkaiden metsätilojen kiinteistötiedon ja metsävaratiedon hallinta Käyttäjäkunta UPM:n toimihenkilöt Standardiominaisuudet ja niiden käyttöönotto Metsävaratietostandardin mukaisen siirtotiedoston luku ja kirjoitus Syyskuu 2013 Lisätietoja Kehityspäällikkö Juha Parkkonen, Metsävaratietopäällikkö Janne Uuttera, 21 UPM

22 Stora Enso Oyj, Metsä: LYNX -metsävaratietojärjestelmä Metsävaratietojen hallinta, ylläpito ja hyödyntäminen metsänomistajarajapinnassa Stora Enso Metsän metsäasiantuntijat sekä metsänomistajaasiakkaat verkkopalveluiden kautta Standardiominaisuudet otettu käyttöön keväällä 2013 Tietohallintoesimies Jukka Mustonen, Stora Enso Metsässä on parhaillaan menossa toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisprojekti, jonka yhteydessä tulemme laajentamaan metsätietostandardin hyödyntämistä.

23 TornaApps Toiminnanohjausjärjestelmä Omistaja Tornator Oyj, toteuttaja Bitcomp Oy Käyttäjinä Tornator Oyj:n toimihenkilöt, metsurit ja yrittäjät Kevällä 2010 on otettu käyttöön puukaupan tiedonsiirto standardin mukaisena välillä Tornator Oyj Stora Enso Projektipäällikkö Juha Immonen, 23

24 OTETTU METSÄNHOITOYHDISTYSTEN KÄYTTÖÖN HUHTIKUUSSA 2013 Oy Silvadata Ab - Revontulentie 8 C Espoo

25 Ohjelmistopalvelu korjuu- ja metsäpalveluyrittäjille Puunkorjuun, metsäenergian korjuun, metsänhoidon ja metsänparannuksen työnohjauksen ohjelmistot sisältäen mm. ajoneuvo-ohjelmistot ja monipuoliset karttatyökalut Käyttäjinä yli puolet Suomen puunkorjuun yrittäjistä ja merkittävä osa metsäpalveluyrittäjistä. Tilaajina Metsä Group, Stora Enso ja Metsähallitus. Mahdollistaa työskentelyn usealle tilaajalle ja edesauttaa työn kausivaihtelun tasoittamista. Yrittäjä tarvitsee WoodForcen myötä vain yhden ohjelmiston ja laitteiston. Otetaan käyttöön metsänhoidon osalta vuonna 2014 ja korjuun osalta vuonna Lähes 5000 käyttäjää Lisätietoja antaa: Operatiivinen johtaja Perttu Aunola,

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:05 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.3.2005 työryhmän selvittämään metsäkeskusten

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 Tiivistelmä Metsäteollisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja lopputuotteiden kysynnässä tapahtuneiden muutosten vuoksi Suomen metsäteollisuuden rakenne uudistuu voimakkaasti.

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä:

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä: TOIMENPIDEOHJELMA LASTEN JA NUORTEN METSÄTIETÄMYKSEN EDISTÄMISEKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEYKSIKÖISSÄ: ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, LOUNAIS-SUOMI JA PIRKANMAA 2012 2015 Luonnos: 31.3.2013 PEFC sertifiointikriteeri

Lisätiedot

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Puuta liikkeelle Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Esityksen sisältö Suomen Metsäkeskus Metsäklusteri muutoksessa

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.) ISSN 1795-150X Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa Anne Seppänen, Pertti Harstela

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJA. Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 2/2015

ETÄMETSÄNOMISTAJA. Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 2/2015 ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 2/2015 Miesten sarjan voitti Viljo Nieminen ( vas. ), naisten sarjan Outi Porkka ja ammattilaisten sarjan Pertti Mäkinen. Pääkirjoitus Metsäkiinteistön

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat 1/2015 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2015 Puukauppa

Lisätiedot

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2013 VALTUUSTOVAALINUMERO ÄÄNESTÄ METSÄNHOITAJALIITON VALTUUSTOVAALIT 2013 Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. Metsäbiotalous UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA

Lisätiedot

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän J U H A V A L T A N E N Metsuriyrittäjän Käsikirja on laadittu Kainuun metsäkeskuksen metsuriyrittäjän laatukäsikirjan valmisteluhankkeen yhteydessä. Käsikirjan kirjoittaja on projektipäällikkö Juha Valtanen

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Elämää luonnon varassa. Metsätalous. FORESTRY Helmikuu 1/2015

Elämää luonnon varassa. Metsätalous. FORESTRY Helmikuu 1/2015 Elämää luonnon varassa Metsätalous FORESTRY Helmikuu 1/2015 Metsävaratietoa on nyt tarjolla! Sijoittaminen metsään on entistä helpompaa Puhdas biohiili tulevaisuuden ihmeaine? Lääkäri määrää reseptillä

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot